Trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động giữa các chi hội Trần Duy Châu .pdfNom original: Trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động giữa các chi hội - Trần Duy Châu.pdfTitre: Diapositive 1Auteur: Chau TRAN DUYMots-clés: uevf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office PowerPoint® 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 25/05/2010 à 12:42, depuis l'adresse IP 86.70.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1197 fois.
Taille du document: 612 Ko (8 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP

Đại hội UEVF nhiệm kỳ IV
Paris, 15-16/05/2010

I/ CÔNG TÁC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VÀ TRAO
ĐỔI THÔNG TIN HIỆN NAY:
1. Trao đổi thông tin:
•UEVF gửi thông báo đến các chi hội: khen thưởng, bản tin UEVF, thông
tin một số hoạt động, thông tin đối tác VNA,… việc triển khai các thông
tin còn chậm và chưa hiệu quả.

•Ít chi hội gửi báo cáo tổng kết hoặc trao đổi, giao lưu, chia sẻ thông tin
hoạt động
•Sự tham gia phát triển web và forum, Bản tin UEVF, Facebook của Hội
còn hạn chế

•Không nhiều dịp gặp gỡ và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chi hội

I/ CÔNG TÁC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VÀ TRAO
ĐỔI THÔNG TIN HIỆN NAY:
2. Phối hợp hoạt động:
•Một số hoạt động truyền thống có tính chất đồng bộ: chương trình tết,
đón tiếp SV đầu năm.
•Ít các hoạt động có tính phối hợp chung giữa UEVF & các chi hội:
Forum d’études & Guide d’études

•Đã xuất hiện việc phối hợp giữa các chi hội trong việc tổ chức các hoạt
động chung trong lĩnh vực thể thao, văn hóa; tuy nhiên việc phối hợp
còn chưa được nhân rộng và thông tin còn hạn chế

II/TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC PHỐI HỢP HOẠT
ĐỘNG VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN:
•Mối liên hệ vững chắc, hỗ trợ nhau về kinh nghiệm tổ chức, chia sẻ
thông tin về các đối tác.
•Tập hợp thông tin đồng bộ, cung cấp cho các cơ quan báo chí để quảng
bá hoạt động của hội

•Định hướng và tổ chức tốt các hoạt động bổ ích
•Nâng cao tính thống nhất của cộng đồng

III/MỘT SỐ ĐỀ XUẤT MÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC
CHI HỘI ĐÓNG VAI TRÒ TRUNG TÂM:
1.

Tăng cường trao đổi thông tin UEVF-Chi hội:

 Thông tin BCH:


Mailing-list đại diện các chi hội tham gia vào BCH UEVF, tối thiểu 2
đại diện (CT, PCT, TTK) mỗi chi hộiCác chi hội thường xuyên gửi thông báo và báo cáo tổng kết
hoạt độngTham gia vào việc xuất bản Bản tin UEVFCác thông tin từ UEVF cần nhanh chóng, để các chi hội có thời gian
triển khai hiệu quả, và ngược lại đối với các chi hội.Tich cực đẩy mạnh thông tin các hoạt động chi hội

III/MỘT SỐ ĐỀ XUẤT MÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC
CHI HỘI ĐÓNG VAI TRÒ TRUNG TÂM:
1.

Tăng cường trao đổi thông tin UEVF-Chi hội:

 Thông tin trên web và forum:


Tối thiểu 2 đại diện chi hội tham gia vào việc thông tin trên web-forumWeb và forum UEVF đều có không gian riêng dành cho các chi hội, chủ
yếu về thông tin hoạt động chi hội và hỏi đáp về chi hộiThông tin hoạt động của UEVF và các chi hội sẽ được đăng tải thường
xuyên trên web và forum của các chi hội

III/MỘT SỐ ĐỀ XUẤT MÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC
CHI HỘI ĐÓNG VAI TRÒ TRUNG TÂM:
2. Phát triển các hoạt động phối hợp UEVF-Chi hội & giữa các chi hội:


Tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động Giải NNB, Giải UEVF,
Forum d’études & Guide, khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc
trong hoạt động, SV xuất sắc.Phát triển phối hợp một số hoạt động: Các hoạt động nhân đạo
(Collective Dioxine, Đồng Hành, …), các hoạt động khoa học RSE, các
hoạt động văn hóa – thể thao (Giải tennis, tìm hiểu về văn hóa, học tập
theo gưởng CT HCM, triển lãm văn hóa phối hợp cùng TTVHVNTP…)

XIN CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA CÁC BẠN


Aperçu du document Trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động giữa các chi hội - Trần Duy Châu.pdf - page 1/8
 
Trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động giữa các chi hội - Trần Duy Châu.pdf - page 3/8
Trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động giữa các chi hội - Trần Duy Châu.pdf - page 4/8
Trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động giữa các chi hội - Trần Duy Châu.pdf - page 5/8
Trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động giữa các chi hội - Trần Duy Châu.pdf - page 6/8
 
Télécharger le fichier (PDF)


Trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động giữa các chi hội - Trần Duy Châu.pdf (PDF, 612 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


ec7ga7m
tuy n sinh t i ch c i h c b ch khoa ha n i
thong tin tuyen dung amica t8 2011
note hd 1
t i ch c i h c x y d ng
tuy n sinh h chuy n i trung c p y

Sur le même sujet..