Emploi du temps s12.pdf


Aperçu du fichier PDF emploi-du-temps-s12.pdf - page 3/12

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Aperçu texte


25/11/2010 07:57 - Page 3

1A G3
lundi 29/11

mardi 30/11

mercredi 01/12

jeudi 02/12

vendredi 03/12

samedi 04/12

8h00
ANGLAIS LV1 TP

DROIT M413
8h30

010

ECONOMIE M411

<1A G3> G3 B
LABO 2

012
FOE M511
010

9h00

9h00

DROIT M414

9h30

AMPHI GB
DROIT M412
013

10h00

COMPTA M712
9h30

9h30

013

10h00
MATH/STAT M911
111

COMM EXPRE M111/M313

10h30

102

DROIT M413
AMPHI GB
11h00

11h30

11h00

11h00

ALLEMAND LV2

ANGLAIS LV1

106

209
PSYCHO/SOCIO M311

12h00

101

GESTION RH M611

12h00

AMPHI GB

13h00

13h00

13h00

INFORMATIQUE M112

13h30

AMPHI GB

14h00

14h00

14h00

14h00

MATHS FI 811
208

15h00

ECONOMIE M411

ANGLAIS LV1

AMPHI GB

209

15h00

15h00

MERCATIQUE M512

FOE M511

AMPHI GB

AMPHI GB

16h00

16h00

ANGLAIS LV1 TP
<1A G3> G3 A
LABO 2
15h00

15h30

16h00

16h00
MATH/STAT M812*912

MATH/STAT M911

AL DROIT CONTRATS SPECIAUX

AMPHI GB

AMPHI GB

17h00

17h00

17h00

208

BUIIO CF.Planning M.Petit

17h00

INFORMATIQUE M112 COMM EXPR M111
INFO 2

COMPTA M711
012

18h00

106
18h00

18h00

COMPTA M711
013

COMPTA M711
013
19h00
© Index Education 2010