Atmeneti segely tajekoztato .pdf


Nom original: Atmeneti_segely_tajekoztato.pdfTitre: Atmeneti_segely_tajekoztatoAuteur: kormosa

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 0.9.3 / GPL Ghostscript 8.54, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 26/03/2011 à 02:01, depuis l'adresse IP 91.83.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1917 fois.
Taille du document: 28 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda
6724 Szeged Huszár u. 1.
62/564-364

TÁJÉKOZTATÓ
A szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló többször módosított 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet
alapján az átmeneti segély, illetve a lakásfenntartási támogatás az alábbi együttes feltételek mellett adható.
2011. évre vonatkozó értékhatárok és jogosultsági feltételek
Átmeneti segély
Lakásfenntartási támogatás
Jövedelem (felsı) határa:
Jövedelem (felsı) határa:
- 57.000,- Ft egyedül élı személy esetén
- 71.250,-Ft/fı egyszemélyes háztartás esetén
- 42.750,- Ft családban élı személy esetén
- 57.000,- Ft/fı két és több személyes háztartás esetén
összege: legalább 2.000,-Ft, legfeljebb 28.500,-Ft
______________________________________________
Gyógyszertámogatás esetén:
- 71.250,-Ft egyedül élı személy esetén
- 57.000,-Ft családban élı személy esetén
összege: legalább 2.000,-Ft, legfeljebb 28.500,-Ft
A gyógyszerköltség igazolást „igazolás
gyógyszerköltségrıl átmeneti segélyhez” nyomtatványon
kell benyújtani, amely 18 hónapnál régebbi nem lehet.

Lakásfenntartás elismert költsége:
A tényleges havi közüzemi számlák helyett az alább
jelzett m2 és 450,- Ft szorzata alapján számolt havi
költséget veszünk alapul.
Elismert lakásnagyság:
- egyszemélyes háztartás esetén
35 m2
- 2 személyes háztartás esetén
45 m2
- 3 személyes háztartás esetén
55 m2
- 4 személyes háztartás esetén
65 m2
- ha 4-nél több személy lakik a háztartásban, akkor
minden további személy után 5-5 m2,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

Elemi kár (belvíz) esetén:
- 71.250,-Ft egyedül élı személy esetén
- 57.000,-Ft családban élı személy esetén
összege: legalább 10.000,-Ft, legfeljebb 427.500,-Ft
Vagyoni érték (felsı) határa:
(vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármő, továbbá Jogosultsági feltétel:
- 1 és 2 személyes háztartás esetén az összjövedelem
vagyoni értékő jog)
20%-át
- 855.000,- Ft (külön-külön számított forgalmi érték
- 3 és több személyes háztartás esetén az
esetén), illetve
összjövedelem 15%-át meghaladó lakásfenntartás
- 2.280.000,- Ft (együttes forgalmi érték esetén).
elismert havi költsége szükséges.
Nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az
érintett személy életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő Egyéb feltételek:
jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a - a lakásban tulajdonosként, bérlıként, albérlıként,
haszonélvezıként él
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott jármő.
- bejelentett lakóhelyén, tartózkodási helyén
Egy naptári éven belül ugyanazon egyedül élı személy, lakik
illetıleg család legfeljebb három alkalommal részesülhet
Összege:
átmeneti segélyben.
- legalább havi 2.500,- Ft, legfeljebb havi 10.000,- Ft,
amely egy év idıtartamra állapítható meg. A támogatás
összege a szolgáltatóhoz kerül átutalásra. Albérleti díj
esetén a támogatás postai úton az albérleti címre kerül
kifizetésre.
Átmeneti segély kérelemnél a család szociális helyzetének megismerése céljából az ügyintézı környezettanulmányt
végezhet a kérelemben megadott tartózkodási helyen. A környezettanulmány során az eljáró köztisztviselı fényképes
kártyával személyazonosságát igazolja.
Kérelem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be az Iroda ügyfélszolgálati helyiségében:
6724 Szeged, Huszár u. 1.
Ügyfélfogadási idı:
Hétfı:
8.00 – 15.00-ig,
Kedd:
8.00 – 15.00-ig
Szerda:
12.00 – 17.30-ig
Csütörtök:
nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8.00 – 11.30-ig
Valamint az alábbi szociális irodákon:
Szeged, Sás u. 2., itt az ügyfélfogadási idı: Hétfı és Csütörtök: 8.00 - 13.00-ig
Szeged, Kossuth L. sgt. 115., itt az ügyfélfogadási idı: Hétfı és Csütörtök: 8.00 - 11.00-ig


Aperçu du document Atmeneti_segely_tajekoztato.pdf - page 1/1
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP Texte
Documents similaires


atmeneti segely tajekoztato
lena cikk 2020
somogy kertje csomagok 2011 junius 13 augusztus 28
alfoldi r bert
opel astra h nb 2661 1 h model 9 0
szeged

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.008s