Sadam.pdf


Aperçu du fichier PDF sadam.pdf - page 6/46

Page 1...4 5 67846Aperçu texte


‫ﻭﻀﺎﺭﺏ ﺸﻌﺭﻩ ﺠﻴل ‪ ..‬ﻨﻴﻭ ﻟﻭﻙ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺎﻟﺨﻴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻤﺎﺭﻜﺔ ﺒﻭﺵ !!‬

‫ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺴﺭﺤﻲ ‪ ..‬ﺍﻋﺘﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﻴﺏ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻬﺎﺭﺏ !!‬