prospec fb cat 2 .pdf


Nom original: prospec fb cat 2.pdf
Auteur: alexia

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Publisher 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 27/06/2011 à 09:51, depuis l'adresse IP 87.219.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 873 fois.
Taille du document: 694 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Jardineria Rosés Ametller, S.L

La nostra història
Aquesta empresa la va fundar el 1964 Enric Rosés Salellas. Avui els seus fills, Narcís i Xavier Rosés
Ametller, s'ocupen d'aquesta PIME catalana situada a Palafrugell a Espanya.

La nostra activitat
Especialitzada fa més de 47 anys en el paisatgisme, us oferim els següents serveis:


Construcció i disseny de jardinsManteniment i conservació d'aquestsNeteja de boscosPodaTractaments fitosanitaris

Us oferim una cita gratuïta per ajustar el nostre rendiment al seu pressupost.

Les nostres garanties de qualitat
Jardineria Rosés Ametller està certificada ISO 9001 i 14001, també tenim una extensa xarxa de proveïdors de les plantes
per garantir la qualitat del material vegetal.
El nostre equip s'ocupa de cada detall.

Els nostres serveis

Treballs especials de jardineria

Disseny i construcció de jardins


Disseny del projecteMoviment de terresPreparació

del

terreny

perTrasplantament d'arbres exemplarsConstrucció de fonts, estanys i passejos en
jardins

plantar, replantar o sembrar. Implantació de gespa.


Configuració de la xarxa de reg automàticSelecció de les espècies vegetals més apropiades
per a cada jardí;

Instal.lació de regs automàticsTanques metàl.lics, de fusta i de bambúConstrucció de tarimes, de pantalles
d'ocultació i de casetes de fusta

Realització d'escales amb travesses ecològiques,
tren o de barra d'acàcia;

Il.luminació de jardins

Manteniment i conservacióConstrucció de murs de contenció i de jardineresamb travesses ecològiques i de tren


Neteja de boscos
Desbrossament de finques i espais comunsCompte,

recuperació

naturals

Poda


Poda d'alturaTala d'arbres

i

reforestació

Manteniment integral de jardins en cases
unifamiliars o comunitats

Construcció de rocallesTriturat de restes vegetalsSega, perfilat i manteniment de gespaRetall d'arbustosPreparació i abonat de
terrenys

d'espais

Tractaments fitosanitaris


Control de plagues i malaltiesTractaments selectius per a cada espècie
vegetal


Aperçu du document prospec fb cat 2.pdf - page 1/2

Aperçu du document prospec fb cat 2.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00057281.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.