islam for dhimmis.pdf


Aperçu du fichier PDF islam-for-dhimmis.pdf - page 15/15

Page 1...13 14 15Aperçu texte


Får man lämna islam?
(Bukhari V9 B84 N057), 2(K3:71,84),
3
(www.ntpi.org/html/humanrights1.html)(www.religlaw.org/interdocs/docs/cairohrislam1990.
htm) 4(www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=1401296), 5(Expressen 14 juli 2000),
6
(www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=140202),
7
(www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=2578548)
1

Dhimmis och kuffar
1
(Onfray, Handbok för ateister)(Bat Ye'or, The Dhimmi: Jews and Christians under Islam)
(K9:29 YUSUFALI: ” feel themselves subdued”, SHAKIR: ”they are in a state of
subjection”), 2(K9:29),
3
(www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/sa/710.htm)(web.amnesty.org/library/index/engasa33006
2002)(web.amnesty.org/library/Index/ENGASA330082001?open&of=ENG-PAK)(
www.religiousfreedom.com/articles/blasphemy.htm)(
www.indopedia.org/Discrimination_against_non-Muslims_in_Pakistan.html)(Bukhari V1 B3
N111)(www.islamicthinkers.com/index/index.php?option=com_content&task=view&id=208
&Itemid=26)(EMQ 4:141), 4(S337-339, 403), 5(K3:114, 5:56, 58:22, 60:1 63:4),
6
(www.sydsvenskan.se/sverige/article141180.ece), 7(K53:30),
8
(www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/19/AR2006051901769.html)
Brutaliteter och kränkningar
1
(S665), 2(S684), 3(S659), 4(S674-675), 5(S515), 6(S326), 7(K8:70), 8(Bukhari V1 B4 N234,
V4 B52 N261) (S678), 9(S308), 10(S305), 11(Bukhari V5 B58 N234, V7 B 62 N65, V7 B62
N88)(Dawud B41 N4915)
Personkult
1
(Bukari V1 B12 N815), 2(Muslim B002 N0500), 3(Bukhari V1 B4 N163),
4
(www.islamicacademy.org/html/Books/GLIS/ist.htm)(www.usc.edu/dept/MSA/fundamental
s/pillars/prayer/prescribed/pp1_2.html), 5(Muslim B008 N3424, N3425), 6(Bukhari V1 B4
N234)(S677)
Uppenbarelser
1
(K33:37), 2(K59:5), 3(S258-259), 4(S165-166)
Koranen
1
(K18:84,89), 2(K86:5-7), 3(K88:16-20), 4(060927 Ny Teknik), 5(K4:12-16)(Ex: En man dör
och lämnar efter sig en fru, två föräldrar och tre döttrar. Pappa: 1/6 Mamma: 1/6 Fru:1/8 Två
döttrar: 2/3. Det blir 27/24?), 6(K7:52, 10:3, 11:9, 25:60), 7(K41:8-11) (2+4+2), 8(K6:114),
9
(K22:16), 10(K44:58), 11(K4:84), 12(K39:29), 13(K3:43)(Tomas Barndomsevangelium 2:2),
14
(Sida 277 i Gilgamesh eposet), 15(Alexander Stille, Radical New Views of Islam and the
Origins of the Koran, New York Times, 2 mars 2002)
Vilken källa är rätt?
1
(Onfray, Handbok för ateister),
2
(www.submission.org/suras/app23.html)(www.masjidtucson.org/quran/chapters_chronologic
al_sequence.html), 3(K2:100), 4(K2:257)
Missionsbefallningen
1
(S525, 689)
Vissa texter är fritt översatt från engelskan.
/Erik Johansson, 2008
Denna artikel får fritt spridas i sin helhet.
Sidan 15 av 15