uitwerking startdag 2011 2012 .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: uitwerking startdag 2011-2012.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 13/03/2012 à 20:39, depuis l'adresse IP 84.195.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1633 fois.
Taille du document: 9 Mo (6 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Startdag – Ga je mee op de lange weg? Ik zie er iets in, ik ga met je mee.
Vormselcatechese - Hulst

VERLOOP VAN DE DAG
a) onthaal + verwelkoming
b) Kennismaking: spel
- Iedereen vult in stilte p. 4 van de werkmap in (zie bijlage). Daarna stelt iedereen zichzelf
voor en beantwoordt 1 vraag van p. 4 luidop, bv: “Ik ben Arthur en ik krijg buikpijn van
pesten”.
- Spinnenwebspel: Alle kinderen staan in een grote kring. Om beurt zeg wie aan de beurt
is de naam van iemand anders. Daarbij gooit hij/zij een grote bol touw naar die persoon.
Iedereen die het touw toegegooid kreeg, houdt een eindje van het touw vast. Aan het
einde zullen we als in een spinnenweb met elkaar verbonden zijn.
- stoelenklop / namenspel / rangschikspel (groot-klein, haarkleur, schoenmaat,…)
c) Waarom zijn we hier: Vormsel/vormsel
- de jongeren worden bevraagd over waarom ze gekomen zijn.
- uitleg geven over vormen en vormsel.
- afsluiten met gebedje p.7 (zie bijlage)
- liedjes zingen + even pauze
d) Jezus roept vissers
- We lezen het bijbelverhaal van Matteüs 4, 18-20 (zie bijlage) + laten de kinderen het
eventjes stil maken om over verhaal na te denken.
- ook vandaag spreekt Jezus mensen aan. Kennen ze mensen die zich door Jezus laten
aanspreken?
e) Stellingenspel
- Buiten worden met krijt drie vakken op de grond getekend: JA/NEE/WEET NIET?
Daarbij worden een aantal stellingen voorgelezen (zie bijlage) en gevraagd aan de
jongeren om in één bepaald vak te gaan staan. Aansluitend worden steeds de
verschillende keuzes besproken.
- Daarna kan verwezen worden naar de map Gaan-de-weg waar ze ook nu of thuis de
stellingen nog eens kunnen aanduiden.
f) Brief van God
- Alle kinderen ontvangen post. Het is een brief van God die ze eerst even in stilte moeten
lezen (zie bijlage).
- We vragen vervolgend om op de brief een antwoord te formuleren. Bovendien willen we
dat ze dit antwoord in 2-voud schrijven (bv met karbonpapier): 1 ex. om in de kaft
steken en 1 ex. om later opbranden.
- We delen met de groep: Wat dacht je toen je de brief kreeg? Wat was je reactie? Hoe
denk je over God? Hoe ben je naar hier gekomen, wat dacht je, wat verwachtte je? Wat
denk je nu van de vormselcatechese, zie je er iets in of wacht je nog af?
- Aan het einde worden de brieven verbrand in een grote schaal.

g) Afsluiting + bezinning + liedjes
- Om af te sluiten lezen we de bezinningstekst: de houtsnijder (zie bijlage)
- liedjes nog eens zingen

BIJLAGES


Aperçu du document uitwerking startdag 2011-2012.pdf - page 1/6

Aperçu du document uitwerking startdag 2011-2012.pdf - page 2/6

Aperçu du document uitwerking startdag 2011-2012.pdf - page 3/6

Aperçu du document uitwerking startdag 2011-2012.pdf - page 4/6

Aperçu du document uitwerking startdag 2011-2012.pdf - page 5/6

Aperçu du document uitwerking startdag 2011-2012.pdf - page 6/6
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00100671.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.