TEMEL DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI SORU CEVAPLARI DİTİB FRANSA .pdfNom original: TEMEL DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI SORU CEVAPLARI DİTİB FRANSA.pdfTitre: TEMEL DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI SORU CEVAPLARI DİTİB FRANSAAuteur: (GÜNGÖR)

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.2.3 / GPL Ghostscript 9.04, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/04/2012 à 22:47, depuis l'adresse IP 88.162.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 8034 fois.
Taille du document: 537 Ko (38 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


“İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.”
(Hadis-i Şerif)

Fransa / Paris DİTİB
www.fransaditib.com
Santral Tel: 01 43 62 16 16
58 Rue Lenine – 93170 Bagnolet

TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI
İBADET SORULARI
1. "Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri, çok temizlenenleri sever" ayeti aşağıdaki ibadetlerden
hangisine dikkat çekmektedir?
a) Namaz
b) Oruç
c) Zekat
d) Abdest
2. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın öngördügü temizlik çeşitlerinden biri degildir?
a) Manevi Temizlik b) Maddi Temizlik c) Suri Temizlik d) Hükmi Temizlik
3. Müslümanın ibadetlerinde ve günlük yasantısında necaset adı verilen gözle görülen
pisliklerden, elbisesini ve çevresini temizlemesine ne ad verilir?
a) Manevi Temizlik b) Maddi Temizlik c) Hükmi Temizlik d) Dini Temizlik
4. Kişinin abdest veya gusül alarak yaptığı temizliğe ne ad verilir?
a) Manevi Temizlik b) Maddi Temizlik c) Hükmi Temizlik d) Necasetten Temizlik
5. Kişinin abdest almak veya gusületmesini gerektiren kirlilikten temizlenmesine ne ad verilir?
a) Hadesten Taharet b) Necasetten Taharet c) Tahareti Kübra d) Tahareti Suğra
6. Aşağıdakilerden hangisi hadesten temizlenme yolu değildir?
a) Abdest almak ) Gusül yapmak c) Teyemmüm yapmak d) Elbiseleri temizlemek
7. Kişinin kalbini ve benliğini, yalan, kibir, haset, gıybet ve benzeri bütün kötülük, günah ve
çirkinliklerden arındırması hangi temizlik çeşidine girer?
a) Manevi temizlik b) Maddi Temizlik c) Hükmi Temizlik d) Çevre Temizliği
8. "Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir" ayeti hangi temizliğe vurgu yapar?
a) Maddi Temizlik b) Manevi Temizlik c) Hükmi Temizlik d) Çevre Temizliği
9. Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle dinimizce insanda meydana geldiği kabul edilen hükmi
kirliliğe ne ad verilir?
a) Taharet
b) Necaset
c) Hades
d) Haset
10. Gözle görülebilen pisliklere ne ad verilir?
a) Taharet
b) Necaset
c) Haset
d) Hades
11. Aşağıdakilerden hangisi necaset değildir?
a) Kan, insan idrari ve dışkısı b) Ağız dolusu olmayan kusmuk
c) Domuz eti
d) Yenmesi helal olmayan hayvanların idrar ve dışkısı
12. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Hades — Hükmi temizlik
b) Necaset — Maddi temizlik
c) Tövbe — Manevi temizlik
d) Abdest — Manevi Temizlik
13. Temizlik anlamına gelen kelime hangisidir?
a) Necaset
b) Taharet
c) Hades
d) Kehanet
14. Necaset denilen maddi pisliklerden ve hades denilen hükmi pisliklerden temizlenmeye ne ad
verilir?
a) Kehanet
b) Hades
c) Taharet
d) Necaset
15. "Temizlik imandandır" hadisiyle hangi temizliğin önemine vurgu yapılmıştır?
a) Maddi temizlik b) Manevi Temizlik c) Hükmi temizlik
d) Hepsi
16. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarıyla ilgili yanlış bir bilgidir?
a) Yüzü yıkamak
b) Kolları dirseklere kadar yıkamak
c) Başı meshetmek
d) Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
17. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarıyla ilgili eksik bir bilgidir?
a) Ayaklan topuklara kadar yıkamak
b) Başı meshetmek
c) Kolları dirseklerle birlikte yıkamak
d) Yüzü yıkamak
18. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarıyla ilgili yanlış bir bilgidir?
a) Yüzü yıkamak
b) KolIarı dirseklerle birlikte yıkamak
c) Başın tamamını meshetmek
d) Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI

1

19. Abdestle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Namaz için abdest farzdır
b) Camiye girmek için abdest vaciptir
c) Tavaf için abdest vaciptir
d) Yatmadan önce abdest almak sünnettir
20. Abdestle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Niyeti unutursak yeniden abdest almamız ğerekir
b) Abdeste Eüzü Besmele ile başlamak sünnettir
c) Kollarımızı ve ayaklarımızı yıkarken sağ kol ve sağ ayaktan başlarız
d) Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarını da yıkarız
21. Abdestle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştir?
a) Abdeste niyet edilir
b) Eüzü Besmele çekilir
c) Tüm uzuvlarımızı üç kez yıkarız
d) Burnumuza sağ avucumuzla su verir, sol elimizle temizleriz
22. Kıyamet günü insanların uzuvlarını pırıl pırıl parlatacak olan amel hangisidir?
a) Namaz kımak
b) Oruç tutmak
c) Zekat vermek
d) Abdest Almak
23. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?
a) Küçük veya büyük tuvalet yapmak
b) Yellenmek
c) Namazda yanımızdaki duyacak kadar gülmek d) Ağız dolusu olmayacak kadar kusmak
24. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?
a) Ağız dolusu kusmak
b) Bayılmak
c) Uyumak
d)Namazda yanımızdaki kişinin duymayacağı kadar gülmek
25. Hadesten temizlenmek için bütün bedenin temiz su ile yıkanmasına dini anlamda ne ad
verilir?
a) Necasetten taharet b) Banyo yapmak c) Boy abdesti almak d) Duş almak
26. Bir şeyi su ile yıkamak anlamına gelen kelime hangisidir?
a) Taharet
b) Temizlik
c) Necaset
d) Gusül
27. Aşağidakilerden hanğisi guslün farzlarından değildir?
a) Ağza su almak b) Burna su almak c) Niyet etmek d) Bütün vücudu yıkamak
28. Aşağıdaki guslün alınışıyla ilgili bilgilerden hangisi yanıştır?
a) Ellerimizi bileklere kadar üç defa yıkarız
b) Hiçbir yer kuru kahnamasına dikkat ederiz
c) Besmele ve niyeti unutursak yeniden gusül alırız
d) Banyodan ayaklarımızı yıkayarak çıkarız.
29. Bir işe yönelmek, bir şeyi kastetmek anlamma gelen kelime hangisidir?
a) Gusül
b) Teheccüd
c) Temayül
d) Teyemmüm
30. Abdest ve gusül yerine geçen temizlik hangisidir?
a) Teemmül
b) Temayül
c) Teyemmüm
d) Tefehhüm
31. Hangi durumlarda teyemmüm almak gereksizdir?
a) Abdest alacak kadar su bulunmadığında
b) Gusül yapacak kadar su bulunmadığında
c) Suyun bulunup kullanılması mümkün olmadığında
d) Abdest azalarından birinin yarıdan azının yara olması durumunda
32. Hangisi teyemmümün farzlarmdan değildir?
a) Baş meshetmek b) Niyet etmek c) Yüzü meshetmek d) Kolları meshetmek
33. Bir şeyi elle sivazlama anlamma gelen, abdest alırken islak eli başa, enseye; teyemmüm
alırken de toprağa vurulan eli, kol ve yüze sürmeye ne ad verilir?
a) Medh
b) Merih
c) Melih
d) Mesh
TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI

2

34. Aşağıdakilerden hanğisi abdest için alınan teyemmümü bozmaz?
a) Su bulunduğunda b) Vücudumuz kanayıp kanı dağıldığında
c) Namazda sadece kendimiz duyacak kadar güldüğümüzde
d) Ağız dolusu kustuğumuzda
35. Aşağıdaki durumlardan hangisi gusül abdesti almayı gerektirir?
a) Uyumak
b) Bayılmak
c) Yellenmek
d) Cünüplük
36. Abdestle ilgili aşağidaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) Yüz-Baş-Kol-Ayak
b) Kol-Baş-Yüz-Ayak
c) Yüz-Kol-Baş-Ayak
d) Yüz-Kol-Ayak-Baş
37. Namaz aşağidaki kimselerden hangisine farz değildir?
a) Müslümana
b) Akıllı olanlara
c) Erğenlik çağına gelmemiş çocuklara
d) Hastalara
38. Aağıdakilerden hangisi namazın şartlarından değildir?
a) Vakit
b) Niyet
c) Taharet
d) Sücüd
39. Erkeklerin en az göbekle diz kapağı arasnı; kadınlarm el, yüz ve ayak hariç bütün vücutlarını
namazda iken örtmesine ne ad verilir?
a) İstikbali Kıble
b) Setri avret
c) Kade-i ahire
d) Kıyam
40. Namaza Allahu Ekber diyerek başlamak namazın hangi rüknüdür?
a) İftitah tekbiri
b) Kade-i ahire
c) Kıyam
d) Kıraat
41. Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden değildir?
a) Kıyam
b) Kıraat
c) Kade-i ahire
d) Niyet
42. Kıraat ne demektir?
a) Ayakta durmak
b) Eğilmek
c) Yere kapanmak d) Kuran okumak
43. Cenaze namazini kılmanın hükmü nedir?
a) Farz
b) Vacip
c) Nafile
d) Sünnet
44. Vitir namazını, kılmanın hükmü nedir?
a) Farz
b) Vacip
c) Nafile
d) Sünnet
45. Bayram namazını kılmanın hükmü nedir?
a) Vacip
b) Farz
c) Nafile
d) Sünnet
46. Namazın rekatlarıyla ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
a) 17 ilk sünnet, 14 farz, 6 son sünnet, 3 vacip, toplam 40 rekat
b) 17 ilk sünnet, 14 farz, 3 son sünnet, 6 vacip, toplam 40 rekat
c) 14 ilk sünnet, 17 farz, 6 son sünnet, 3 vacip, toplam 40 rekat
d) 6 ilk sünnet, 17 farz, 14 son sünnet, 3 vacip, toplam 40 rekat
47 .Namazın hükümleriyle ilgili hangisi yanlıştır?
a) Cuma namazı, beş vakit namaz, cenaze namazı— farz
b) Vitir namazı, teravih namazı, teheccüd namazı — vacip
c) Ramazan ve kurban bayramı namazları— vacip
d) Beş vakit namazla ve Cuma günleri kılınan sünnet namazları — nafile
48. 4 rekatlı hangi namazın ilk oturuşunda Salli - Barik ve 3. rekatında da Sübhaneke okunur?
a) Öğle ve ikindinin i1k sünnetleri
b) Öğle ve yatsının ilk sünnetleri
c) Cuma ve yatsının ilk sünnetleri
d) İkindi ve yatsının ilk sünnetleri
49. Vacip olan, kunut tekbiriyle kunut duası okunan sabah namazı vaktine kadar kılınabilen
namaz hangisidir?
a) Teheccüd namazı
b) Yatsi namazı
c) Vitir namazı
d) Teravih namazı
50. Aşağıdaki hangi durumda namaz bozulmaz?
a) Namazın farzlarını bilerek terk etmek
b) Konuşmak, selam alşp vermek
c) Bir şey yiyip içmek
d) Gözün kıbleden farklı bir yöne çevrilmesi
TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI

3

51. Aşağıdaki hangi durumlarda namaz bozulmaz?
a) Bayılmak
b) Gusül veya abdestin bozulması
c) İmamın hizasından öne geçmek
d) Bir yere dayanmadan uyumak
52. Aşağıdaki hangi durumda sadece namaz bozulur, abdest bozulmaz?
a) Teyemmümlünün suyu bulması
b) Ağız dolusu kusmak
c) Yanımızdaki duymayacak kadar gülmek d) Bir yere dayanarak uyumak
53. Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve öğüte ne ad verilir?
a) Hutbe
b) Sohbet
c) Vaaz
d) Salavat
54. Camilerde hatibin çıkıp hutbe okuduğu merdivenli yüksek yere ne ad verilir?
a) Mihrap
b) Minber
c) Kürsü
d) Rahle
55. Hz. Peygamber, namazi dinin neyi olarak kabul etmiştir?
a) Namaz dinin direğidir
b) Namaz dinin şartıdır
c) Namaz dinin kalbidir
d)Namaz dinin beynidir.
56. "Namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar." Sözü nedir?
a) Ayettir.
b) Hadistir.
c) Kutsi hadisdir.
d) Sünnettir.
57.Oruç vakti ne zaman başlar, ne zaman biter?
a) Güneşin doğuşundan batışına kadar.
b) Sabahtan akşam vaktine kadar
c) İmsak vaktinden iftar vaktine kadar. d) İftitah vaktinde başlar akşam vaktinde biter
58. Hac ibadetinin zamanı için aşağıda yazılı ifadelerden hanğisi doğrudur?
a) Her zaman
b) Belirli zamanda c) Ramazan da
d) Kabeyi gördüğünde
59. Hac ibadeti esnasında aşağıdaki ibadetlerden hangisi yapılmaz?
a) Tavaf
b) Namaz
c) Kurban
d) Teravih
60. Hangisi zekatın faydalarından değildir?
a) Dilenmeye alıştırır
b) Sosyal dayanışmayı sağlar
c) Barışı sağlar
d) Yokluğu giderir.
61. Dinen zengin sayılsalar da aşağıdakilerden hangisi zekat vermekle mükellef değildir?
a) Akıllı olmayanlar b) MüsIümanlar
c) Akıllı olanlar d) Buluğ çağına erenler
62- Aşağıdakilerin hangisini söyleyen kişi, Allah'ın birliğini ve Hz. Muhammed'in peygamberliğini
kabul etmiş olur?
a) Salat-ü Selam
b) Kelime-i Sahadet
c) Ezan
d) Hiçbiri
63- İbadet niyetiyle ve kendine özel kurallarına uymak sureti ile inzivaya çekilmeye ne denir?
a) İtikaf
b) İtikad
c) İhlas
d) İbadet
64- Yapildığında mükafat verilen, fakat terk edildiğinde ceza gerektirmeyen ibadete ne denir?
a) Farz
b) Vacib
c) Farzı Ayın
d) Nafile ibadet
65-Peygamber efendimizin " Gözümün nuru "diye tabir ettiği ibadet hangisidir?
a) Oruç
b) Namaz
c) Hac
d) Zekat
66-Peygamberimizin ashabına imamlık yaptığı ve şuan kabrinin bulunduğu yerin adı nedir?
a) Kabe-i Muazzama b) Mescid-i Nebevi c) Mescid-i Aksa
d) Arafat
67-Aşağıdakilerden hangisi sadece Ramazan ayında kılınan namazdır.
a) Teravih Namazı
b) Yatsi Namazı
c) Bayram Namazı
d) Cuma Namazı
68- Aşağidakilerden hangisi hicri takvime göre yılda iki kez kılınan namazdır?
a) Cuma Namazı
b) Teravih Namazı
c) Bayram Namazı
d) Cenaze Namazı
69- İslamın beş şartından olup Ramazan ayında yapılması zorunlu ibadet aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Oruç
b) Teravih
c) Fitre
d) Zekat
70- İslamın temel ilkelerinden olan oruç, ne ile yapılan ibadetlerdendir?
a) Malla
b) Bedenle
c) Hem mal hem bedenle
d) Hirbiri
TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI

4

71- Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem bedenle yapilan ibadetlerdendir?
a) Oruç
b) Teravih
c) Hac
d) Zekat
72-Akıllı ve erginlik çağına gelmiş her müslümanın Ramazan aymda oruç tutmasını hükmü
nedir?
a) Müstehab
b)Sünnet
c)Farz
d) Vacib
73- "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere. farz
kılındığı gibi size de farz kılındı " ifadesi nedir?
a) Ayeti Kerime
b)Hadis-i Şerif
c) Kelam-i Kibar
d) Atasözü
74- Oruca başlama zamanı aşağıdakilerden hanğisidir?
a) İftar
b) İmsak
c) Sahur
d)Hiçbiri
75- Güneşin batmasıyla birlikte orucun sona erdiği ve akşam namazını vaktinin girdiği zamanın
özel adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İmsak
b) Sahur
c) İftar
d) Hiçbiri
76- Yolculuk ve hastalık durumlardan dolayı oruç tutulamadığında, kişinin Ramazan ayı dışında
istediği bir zamanda tutmadığı ğün sayısınca oruç tutmasına denir?
a) Kaza
b) Kader
c)Nafile
d) Namaz
77- Hastalık, yaşlılık gibi çeşitli sebeplerden ötürü zamanında oruç tutamayan, ama daha sonra
da kaza edilemeyen ve her bir gün oruç için kişinin yediği bir günlük yemek miktarı para olarak
bir fakire vermeyi ya da bir fakiri bir gün doyurmasına ne denir?
a) İftar
b) Fidye
c)Zekat
d) Fitre
78- Ertesi günkü oruca bir hazırlık ve niyet olarak imsaktan önceki vaktin ve bu vakitte yenilen
yemeğin adi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İftar
b) Sahur
c) İmsak
d) Akşam yemeği
79- Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?
a) Bilerek bir şey yemek ve içmek
b) Güneş battı sanarak iftar etmek
c) Ağza giren yağmur, kar ve doluyu bilerek yutmak
d) Unutarak bir şey yiyip içmek
80- Namaza başlarken ellerimizi kaldirıp kulaklarımıza götürdüğümüzde hangi kelimeyi söyleriz?
a) Sübhanallah
b) Elhamdülillah
c) Allahu Ekber
d) Bismillah
81- Namazlarda besmeleden sonra her rekatta okunan sure hangisidir?
a) İhlas
b) Kevser
c) Fatiha
d) Nas
82- Cuma ve bayram namazlarında imamın çıkıp hutbe okuduğu yerin adi nedir?
a) Minber
b) Mihrap
c)Kürsü
d) Şadırvan
83- Yatsı Namazından sonra üç rekat olarak kılınan namazm adı nedir?
a) Teravih Namazı b) Gece Namazı
c) Vitir Namazı
d) Kuşluk Namazı
84- Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına mahsus bir ibadet değildir?
a) Namaz
b) Oruç
c) Teravih
d) Sadaka-i Fıtır
85- Aşağıdakilerden hangisi islam'ın 5 temel şartlarından biri değildir?
a) Zekat vermek
b) Umreye gitmek
c) Kelime-i şahadet getirmek
d) Hacca gitmek
86- Camilerde ezan okunan ince ve yüksek yapıya ne denir?
a) Şerefe
b) Mahya
c) Minare
d) Avlu
87-Minarede müezzinin ezan okuduğu çıkıntılı özel bölümün adı nedir?
a) Şerefe
b) Alem
c) Minare
d) Mahya
88- Minarelerin ucuna takılan hilale ne denir?
a) Alem
b) Şerefe
c) Minare
d) Mahya
89- Ramazan aylarında ve kutsal gecelerde iki minare arasına asılan işiklı yazıya ne denir?
a) Mahya
b) Minare
c) Şerefe
d) Alem
TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI

5

90-Namazın sonunda Ettehiyyatü duasını okuyacak kadar oturup beklemeye ne denir?
a) Ka'de-i ahire
b) Ka'de-i ula
c) Ka'de-i vüsta
d) İlk oturuş
91-Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlardan değildir?
a) Teheccüd
b) Cenaze namazı
c) Cuma namazının son sünneti
d) Tereavih
92- Aşağıdakı namazlardan hangisi 20 rekat olarak kılınır?
a) Cuma Namazı
b) Bayram Namazı c) Teravih Namazı d) Cenaze namazı
93- Ramazan ayında kılınan Teravih namazının hükmü nedir?
a) Farz
b) Sünnet
c) Vacip
d) Mübah
94- Haram olmamakla beraber yapılması dinimiz tarafından hoş karşılanmayan davranışa ne
denir?
a) Mekruh
b) Müfsid
c) Mübah
d) Müstehab
95- Cuma Namazı kaç rekattır?
a) 20
b) 8
c)10
d)16
96- Aşağıdaki namazlardan hangisi sadece ayakta kılınarak tamamlanan namazdır?
a) Sabah Namazı
b) Cuma Namazı c) Cenaze Namazı d) Bayram Namazı
97-Müslümanların tek tek değil topluca sorumlu oldukları, ama içlerinden bir veya birkaç kişin
yapmasıyla diğerleri üzerinden sorumluluğun kalktığı yükümlülüğün adı nedir?
a) Farz-ı Ayın
b) Farz-ı Kifaye
c) Vacip
d) Farz
98- Ergenlik çaına gelen ve akıl sağlığı yerinde olan, dinin belirlediği hükümlerle yükümlü ve
sorum olan kişiye ne denir?
a) Mükellef
b) Mü'min
c) Müslüman
d) Mükemmel
99-Aşağıdakilerden hangisi müslüman olmanın ilk şartıdır?
a) Namaz
b) Zekat
c) Kelime-i Şahadet
d) Oruç
100- "İyi ya da barışık davranış" anlamına gelen kavramın karşınğı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ahlak
b) Farz
c) Sünnet
d) Ameli salih
101- Aşağıdakilerden hangisi müstehap değildir?
a) Nafile namaz kılmak
b) Nafile oruç tutmak
c) Akşam namazını vakti girer girmez kılmak
d) Cumaı namazının ilk sünneti
102-Allah'a yaklaşma ve O'nun rızasını kazanma amacıyla yapılan şeye ne denir?
a) İbadet
b) Müstehap
c) Sünnet
d) Hadis
103- Aşağıdaki şıklardan hangisinde birbirine zıt kavramlar bulunmaktadır?
a) Farz - Vacib b) Haram-Helal c) Sünnet -Müstehab
d) Mekruh-Haram
104. İbadet çeşitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Namaz bedenle yapılan bir ibadettir
b) Zekat malla yapdan bir ibadettir
c-Hac bedenle ve malla yapılan bir ibadettir
d) Oruç malla yapılan bir ibadettir
105. Hangisi ibadet kelimesinin anlamı değildir?
a) Hoşgörü
b) İtaat etmek
c) Boyun eğmek
d) Saygı göstermek
106. Namaz kimlere farz değildir?
a) Hastalara b) Ergenlik çağına gelmeyenlere
c) Akıllılara d) Seferi Olanlara
107. Oruç kimlere farz değildir?
a) Ergenlik çağına gelmiş olanlara b) Akıl sağlığı yerinde olmayanlara
c) Hasta olanlara
d) Yolcu olanlara
108. Hac kimlere farzdır?
A-Günah işleyenlere
B-Parası olanlara
C-Dinin zengin saydiğı sağlıklı kişilere
D-Ergenliğe girmeyenlere
109. Hangisi farz değildir?
A- Zekat vermek B-Oruç tutmak
C-Hacca gitmek
D- Sadaka vermek
TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI

6

110. Aşağıdakilerden hangisi Mükellef kelimesinin anlamı değildir?
A-Sorumlu olmayan
B-Yükümlü olan
C-Ergenlik çağına gelen
D-Sorumlu olan
111. Hanğisi "Efal-i Mükellefin"den değildir?
A-Müflis
B-Müfsit
C-Müstehap
D-Mekruh
112. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A- Yapılmaması dinimiz tarafından kesinlikle yasaklanan şeylere HARAM denir
B- Yapılması dinimiz tarafindan kesin olarak emredilen şeylere FARZ denir.
C- Hz. Peygamberin farz ve vacip dışındaki söz ve davranışlarına SÜNNET denir.
D- Haram olmamakla beraber yapılması dinimiz tarafından hoş karşılanmayana MÜFSİD denir.
113- Kişinin sırf Allah rızası için muhtaç kimselere malından zekat dışında yapılan yardıma ne ad
verilir?
a) Öğüt
b) Ödünç
c) Sadaka
d) Kurban
114- Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?
a) İhram
b) Kabeyi tavaf
c) Şeytan taşlama
d) Arafatta vakfe
115) Bir kimseye haccın farz olmasi için aşağıdakilerden hangisi gerekmez?
a) Maddi gücün olması
c) Yaşlı olması
b) Hür olması
d) Müslüman olması
116) Hac ibadeti esnasında kişiye bazı şeylerin yasaklanması durumuna ne ad verilir?
a) Say
b) İhram
c) Şavt
d) Vakfe
117) Kurban Bayramından bir gün önce Arafat adı verilen yere gelerek burada bir müddet
beklemeye ne ad verilir?
a) Tavaf
b) Hacerü'1 Esved
c) Say
d) Vakfe
118) Hacerül Esvedin bulunduğu köşeden başlayarak Kabe'nin etrafında sadece bir tur
dolaşmanın adı nedir?
a) Say
b) Şavt
c) Vakfe
d) Tavaf
119) Hacda şeytan taşlanılan ve kurban kesilen yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mina
b) Müzdelife
c) Safa-Merve
d) Mescidi Haram
120) Mescid-i Nebevi nerededir?
a) Mekke
b) Medine
c) Şam
d) Bağdat
121) Aşağıdakilerden hangisi umre ile hac arasındaki farklardan değildir?
a) Hac farz, umre sünnettir
b) Hacda Safa ile Merve arasında say yapmak gerekmez
c) Hac yılın belli zamanında yapılır umre hac günleri dışında yapılır.
d) Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur.
122) Hangi ikisi umrenin farzlarındır?
a) Vakfe -Şeytan taşlama
b) Say – Tavaf
c) Vakfe - Kurban kesme
d) İhram - Tavaf
123) Safa ile Merve arasinda gidip-gelmek suretiyle yapılan yürüyüşe ne ad verilir?
a) Say
b) Şavt
c) Tavaf
d) Vakfe
124) Hacda Kabenin etrafını yedi kez dolanmaya ne ad verilir?
a) Say
b) Savt
c) Tavaf
d) Vakfe
125) Hacda Arafat'ta hangi gün vakfe yapılır?
a) Kurban bayramından bir gün önce
b) Kurban bayramının birinci günü
c) Kurban bayramı içinde herhangi bir gün
d) Kurban bayramından sonra
126) Kebenin yakınlarmda kaynağı olan mübarek suyun adı nedir?
a) Makam-ı İbrahim
b) Zemzem
c) Merve
d) Mültezem
127) Hacda ihrama girilen yerin adı nedir?
a) Mültezem
b) Mikat
c) Mescidi haram
d) Kabe
TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI

7

128) Mekkeye varınca yapılması gereken ilk ibadet hangisidir?
a) Namaz kılmak
b) Say yapmak
c) Zemzem suyu içmek
d) Tavaf yapmak
129) İhramdan nasıl çıkılır?
a) İhram elbisesi çıkarılarak
b) Tras olunarak
c) Tavaf yapılarak
d) Say yapılınca
130) Mekke'den aynlırken yapılan son tavafın adı nedir?
a) Ziyaret tavafı
b) Umre tavafı
c) Veda tavafı
d) Nafile tavavaf
131) İhrama niyetten sonra lebbeyk şeklinde okunan duaya ne denir?
a) Telbiye
b) Tekbir
c) İhram duası
d) Tavaf duası
132) Peygamberimiz (sav)'in kabri şerifleri nerededir?
a) Mekke'de- Cennetü'l-muallada
b) Medine'de - Mescidi Nebevi'nin içinde
c) Mekke'de- Mescid-i Haramin içinde
d) Medine'de — Cennetü'l- bakide
133) Arafat ile Mina arasında bulunan ve hacıların Arefe günü güneş batımından sonra bayram
günü güneşin doğuşuna kadar vakfe yaptıkları yerin adı nedir?
a) Cebel-i Rahme
b) Müzdelife
c) Cennetü'l Baki
d) Harem bölgesi
134) Hac ibadeti dışında yılın herhangi bir zamanında ihrama girip tavaf ve sa'y yaptıktan sonra
tıraş olup ihramdan çıkarak yapılan ibadete ne denir?
a) Hac
b) Umre
c) Hacc-ı Kıran
d) Hacc-ı Temettu
135) Aşağıdakilerden hangileri umre ibadetinin vaciplerindendir?
a) Vakfe
b) Tavaf
c) İhram
d) Sa'y
136) Aşağıdakilerden hangisi Mina'da yapılan işlerden değildir?
a) Vakfe
b) Kurban kesme
c) Şeytan taşlama
d) Traş olma
137) Aşağıdakilerden hangisi umrenin kelime anlamlarından değildir?
a) Ziyaret etmek
b) Uzun ömürlü olmak
c) Vakfe yapmak
d) Allah'a kul olmak.
138) Kurban kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yakınlaşmak
b) Uzaklaşmak
c) Cömertlik
d) Cimrilik
139) Yılın belirli günlerinde, belirli vasıfları olan bir hayvanı Allah'a manen yakın olmak ve O'nu
rızasını kazanmak için kesmek, olarak tarif edilen ibadetin adı nedir?
a) Adak
b) Nezir
c) Kurban
d) Akika
140) Kurban edilecek hayvan Kurban Bayramının hangi günlerinde kesilebilir?
a) Sadece birinci gününde
b) Birinci ve ikinci gününde
c) İlk üç gününde
d) Bütün günlerinde
141) Aşağıdakilerden hangisi Kurban edilecek hayvanda bulunması gereken özelliklerden biri
değildir.
a) Kurban edilecek hayvan koyun, keçi, deve veya sığır cinsinden olmalıdır
b) Sığır cinsi hayvanlar iki yaşını doldurmuş olmalıdır
c) Kesilecek hayvanın sağlıklı ve semiz olması
d) Kesilecek hayvanın güzel olması
142) Kurban ibadeti ile ilğili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
a) Kurban kesen kişi, Allah'a itaat sınavna hazir olduğunu simgesel bir davranışla gösterir.
b) Kurban etinin paylaşılması toplumda dayanışma ve yardımlaşma rahunu diri ve taze tutar.
c) Kurban ibadeti zavallı hayvanların acımasızca öldürülmesine sebep olur.
d) Bize verilmiş olan sahip olduğumuz nimetlerin birer emanet olduğu duygusunu geliştirir.
TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI

8

143) Kurban ibadeti hanği iki Peygamber arasında yaşanmıştır?
a) Hz. İbrahim — Hz. İshak
b) Hz. Musa — Hz. Harun
c) Hz. İbrahim — Hz. İsmail
d) Hz. Yakup — Hz. Yusuf
144) Teşrik tekbirleri hangi günlerde getirilir?
a) Arefe günü sabah namazı başlar, birinci gün ikindi namazına kadar devam eder.
b) Arefe günü sabah namaza başlar, ikinci gün ikindi namazma kadar devam eder.
c) Arefe günü sabab namazı başlar, üçüncü gün ikindi namazına kadar devam eder.
d) Arefe günü sabah namazı başlar, dördüncü gün ikindi namazına kadar devam eder.
145) Aşağidakilerden hangisi Kurban kesme ibadetini yerine getirecek kişinin taşıması gereken
şartlardan değildir?
a) Müslüman olmak
b) Akıl sağlığı yerinde olmak
c) Ergenlik çağına gelmiş olnak
d) Erkek olmak
146) Dinimizce zengin kabul edilen müslümanların, mallarının belli bir oranını ibadet niyetiyle
Kur'an- Kerim'de belirtilen yerlere vermeleri, olarak tanımlanan ibadet aşağıdakilerden
hangisidir.
a) Zekat
b) Fitre
c) Kurban
d) Sadaka
147) Toprak Ürünlerinin nisap ve zekat miktarları ile ilgili olarak aşağıda verilen değerlerden
hangisi doğrudur?
a) Nisap Miktarı: 653 Kğ./Zekat Miktarı: Masraf yapıldıysa 1/10—Masraf Yapılmadıysa 1/20
b) Nisap Miktarı: 653 Kğ./Zekat Miktarı: Masraf yapıldıysa 2/10 — Masraf Yapdmadıysa 1/20
c) Nisap Miktarı: 633 Kğ./Zekat Miktarı: Masraf yapıldıysa 1/10 — Masraf Yapılmadıysa 1/20
d) Nisap Miktarı: 753 Kğ./Zekat Miktarı: Masraf yapıldıysa 1/10 — Masraf Yapılmadıysa 1/30
148) Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de "zekat" kelimesi ile bazen aynı anlamlarda
kullanılan kelimelerden birisidir?
a) Hayır
b) İyilik
c) İnfak
d) Cömertlik
149) Aşağıdakilerden hangisi zekatın kelime anlamlarından biri değildir.
a) Temizlenmek
b) Armmak
c) Çoğalmak
d) Yükselmek
150) Zekat ibadeti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
a) Zekat malı temizler
b) Zekat mala bereket kazandırır.
c) Zekat toplumsal barışa olumlu katkıda bulunur d) Zekat malı azaltır
151) "Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle karşılıksız olarak yardım etme, iyilik ve ihsanda
bulunma anlamına gelen farz ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Teberru
b) Zekat
c) Hasene
d) Hayır
152) Aşağıdakilerden hangisi "Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin sahip olduğu
şeylerden harcamada bulunmasi" şeklinde tarif edilen ibadettir?
a) İnfak
b) Sadaka
c) Zekat
d) Hayır
153) Aşağıdakilerden hangisi zekat verecek kişide bulunması gereken şartlardan biri değildir?
a) Müslüman olmak
b) Akıllı olmak
c) Ergenlik çağına gelmiş olmak
d) Erkek olmak
154) Aşağıdakilerden hangisi zekat verilecek mallarda bulunması gereken şartlardan biri
değildir?
a) Nisap
b) Tam mülkiyet
c) Artıcı olmama
d) Yıllanma
155) Zekat verilecek malda bulunması gereken ve "Zekat verilecek malın hem kendisinin hem
sağlayacağı kazancın, sahibinin yetkisinde olması" şeklinde tanımlanan şart aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak yazılmıştır?
a) Tam mülkiyet
b) Nisap
c) Artıcı olma
d) Yıllanma
TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI

9

156) Zekat verilecek malda bulunması gereken ve "Dinimizin mallar için koyduğu bir ölçü ve
zengin olmanın en alt ssınırı" şeklinde tanımlanan şart aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru
olarak yazılmıştır?
a) Tam mülkiyet
b) Nisap
c) Artıcı olma
d) Yıllanma
157) Zekat verilecek malda bulunması gereken ve "Malın, sahibine kar veya gelir getirmesi ya
da kendiliğinden çoğalması" şeklinde tanımlanan şart aşeağıdaki şıklardan hangisinde doğru
olarak yazılmıştır?
a) Tam Mülkiyet
b) Nisap
c) Artıcı olma
d) Yıllanma
158) Zekat verilecek malda bulunması gereken ve "Zekat verilecek malın üzerinden bir yılın
geçmesi gerekir" şeklinde tanımlanan şart aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak
yazılmıştır?
a) Tam Mülkiyet
b) Nisap
c) Artıcı olma
d) Yıllanma
159) Aşağıda yazılan iş ve davranışlardan hangisi sadaka olarak tanımlanamaz?
a) Helal şeyleri yapmak
b) Oruç tutmak
c) Güzel söz söylemek
d) Yolda insanlara rahatsızlık veren bir şeyi kaldırmak.
160) "Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı
içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler."
Bu ayet hangi surede yer almaktadır?
a) İhlas
b) Mü'minun Suresi
c) Fatiha
d) Bakara
161) Aşağidaki mallardan hangisinden zekat verilmez?
a) Altın
b) Gümüş
c) Ticari mal
d) Asli ihtiyaçlardan olan mal
162) Aşağıda zekat verilecek malların nisap ve zekat miktarlan eşleştirilmiştir. Yapılan bu
eşleşmelerden hanğisi yanlıştır?
a) Altın= Nisap miktan: 80,18 ğr./ Zekat miktari: 1/40
b) Koyun ve Keçi = Nisap Miktari: 40 Koyun veya Keçi / Zekat Miktarı 1 Koyun veya Keçi
c) Deve = Nisap Miktarı: 5 Deve / Zekat Miktarı: 1 Koyun
d) Gümüş= Nisap Miktarş: 561,2 gr. / Zekat Miktari: 1/50
163) Aşağidakilerden hangisi Kur'an-ı Kerimde bildirilen zekat verilecek kişilerden değildir?
a) Yoksullar
b) İhtiyaç sahibi insanlar
c) Çocuklar
d) Esirler
164) Allah'a yalvarma, yakarma, O'ndan maddi ya da manevi bir şeyler istemeye ne denir?
a) Dua etmek
b) Zekat vermek
c) Oruç tutmak
d) Hacca gitmek
165) "Dua"nın kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vermek
b) Almak
c) Götürmek
d) İstemek
166) Aşağıdakilerden hangisi dilimizde dua kelimesi ile eş anlamlı olarak kullandan kelimelerden
değildir?
a) Niyazda bulunmak
b) Yakarmak
c) Münacaat
d) Münazara
167) Dua ederken uyulması gereken temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Samimiyet
b) Camide olmak
c) Dua ederken hadis okumak d) Dua ederken ayet okumak
168) Hangi zamanlarda dua edilebilir?
a) Sabahlan
b) Akşamları
c) Geceleyin
d) Her zaman
169) "Bizi yedirip doyuran, bizim susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslümanlardan eyleyen
Allah'a hamd olsun" şeklinde yapılan duanm adı nedir?
a) Namaz duası
b) Yemek duası
c) Ezan duası
d) Cenaze duası
170) "Rabbim! İlmimi arttır" anlammdaki dua ayeti aşağıdaki surelerin hanğisinde
bulunmaktadır?
a) Bakara Suresi
b) Enfal Suresi
c) Yasin Suresi
d)Ta-Ha Suresi
TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI

10

171) "Rabbimiz! Bize bu dünyada iyilik ver, ahrette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru"
anlamındaki dua ayeti aşağıdaki surelerin hangisinde bulunmaktadır?
a) Bakara Suresi
b) Yasin Suresi
c) Mülk Suresi
d) Nisa Suresi
172) "Ya Rabbi! Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bütün insanlan affet" duası kime aittir?
a) Hz. Muhammed (A.S.)
c) Hz. Ömer (R.A.)
b) Hz. Ebu Bekr (R.A.)
d) Hz. Osman (R.A.)
173) "Bilerek veya bilmeyerek açıktan veya gizlice işlenmiş günahlardan, hatalardan ve
kusurlardan pişmanlık duymak, onlan bir daha yapmamaya niyet etmek ve yeniden aynı
yanlışlara düşmemek için çaba göstermeye" ne denir?
a) İtiraf
b) Tövbe
c) Günah çıkartma
d) Yalvarma
174) Dua etmek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ancak helal ve temiz şeyler icin Allah'a dua edilir.
b) Duanın kabulü hususunda tereddüt edilmemelidir.
c) Haram, yasak ve kötü şeyler icin de dua edilebilir.
d) Dua ederken bağırıp çağırmamak gerekir.
175) Kur'an'da tövbeyle yakın anlama sahip bir kelime daha kullanılır. Bu kelime
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İstiğfar
b) İstifra
c) Tevekkül
d) Tevazu
176) Tövbe ile ilgili aşağıda bulunan ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Tövbe eden kişi ruhen rahata ve huzura erer.
b) Tövbe, hata ve kusur karanlığında önümüzü aydınlatan bir lambadır.
c) Tövbe, hata ve kusur kirlerini temizleyen tertemiz bir sudur.
d) Tövbe etmek için hiç günah işlenmemiş olması gerekir.
177) Aşağıdakilerden hangisi tövbe eden kişinin özen göstermesi gereken hususlarladan
değildir?
a) Bir hata yaptıktan sonra hemen tövbe edilmelidir.
b) Yapılan hatayı bir daha yapmamaya samimi olarak niyet edip karar vermek gerekir.
c) Aynı hata veya kusuru işlememek için elden geldiğince çaba göstermek gerekir.
d) Tövbe ederken gelişigüzel sözler kullanılabilir
178) "Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede
kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir" tövbesi hangi
Peygambere aittir?
a) Yusuf A.S.
b) NuhA.S.
c) Musa A.S.
d) Yunus A.S.
179) "Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en
merhametlisisin." Tövbesi hangi Peygambere aittir?
a)Yusuf A.S.
b) Nuh A.S.
c) Musa A.S.
d) Yunus A.S.
180) "Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve
iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır" Tövbesi hangi Peygambere
aittir?
a) Yusuf A.S.
b) Nuh A.S.
c) Musa A.S.
d) Yunus A.S.
181) "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine
zulmedenlerden oldum" Tövbesi hangi Peygambere aittir?
a) Yusuf A.S.
b) Nuh A.S.
c) Musa A.S.
d) Yunus

TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI

11

CEVAP ANAHTARI İBADET
1. D

21. C

41. D

61. A

81. C

101. D

121.B

141.D

161.D

2. C

22. D

42. D

62. B

82. A

102. A

122.D

142.C

162.D

3. B

23. D

43. A

63. A

83. C

103.B

123.A

143.C

163.C

4. C

24. D

44. B

64. D

84. A

104.D

124.C

144.D

164.A

5. A

25. C

45. A

65. B

85. B

105.A

125.A

145.D

165.D

6. D

26. D

46. C

66. B

86. C

106.B

126.B

146.A

166.D

7. A

27. C

47. B

67. A

87. A

107.B

127.B

147.A

167.A

8. B

28. C

48. D

68. C

88. A

108. C

128.D

148.C

168.D

9. C

29. D

49. C

69. A

89. A

109.D

129.B

149.D

169.B

10. B

30. C

50. D

70. B

90. A

110.A

130.C

150.D

170.D

11. B

31. D

51. D

71. C

91. B

111.A

131.A

151.B

171.A

12. D

32. A

52. C

72. C

92. C

112.D

132.B

152.A

172.A

13. B

33. D

53. A

73. A

93. B

113.C

133.B

153.D

173.B

14. C

34. C

54. B

74. B

94. A

114.C

134.B

154.C

174.C

15. D

35. D

55. A

75. C

95. C

115.C

135.D

155.A

175.A

16. B

36. C

56. A

76. A

96. C

116.B

136.A

156.B

176.D

17. A

37. C

57. C

77. B

97. B

117.D

137.C

157.C

177.D

18. C

38. D

58. B

78. B

98. A

118.B

138.A

158.D

178.A

19. B

39. B

59. D

79. D

99. C

119.A

139.C

159.B

179.C

20. A

40. A

60. A

80. C

100. D

120.B

140.C

160.B

180.B
181.D

TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI

12

TEMEL DİNİ BİLGİLER İTİKAD SORULARI
İTİKAD SORULARI
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

İslam dininin inanç yönünden en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir?
a- Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
b- Her topluluğa peygamber gönderildiğine inanmak
c- Müslümanların birbirlerine selam vermesi
d- Yardıma muhtaç insanlara yardımda bulunmak
Allah’a iman aşağıdaki şartlardan hangisine aittir ?
a- İslamın şartları
b- İmanın şartları
c- Namazın Şartları
d- Abdestin şartları
Aşağıdaki kısa surelerden hangisi Allah’ın bir olduğunu anlatır ?
a- İhlas Suresi
b- Nas suresi
c- Kevser suresi
d- Felak suresi
Allah’ın sıfatlarından olan “Vücud” sıfatı aşağıdakilerden hangisine işaret eder?
a-Allah’ın her şeyi görmesi
b- Allah’ın her şeyi işitmesi
c- Allah’ın her şeye gücü yetmesi
d- Allah’ın var olması
“Allah’ın doğru ve güzel söz söylemesi” aşağıdaki sıfatlardan hangisidir?
a-İrade
b- Basar
c- Kelam
d- Kudret
“Her şey Allah’ın dilemesiyle olur” Bu sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
a- Hayat
b- İlim
c- Tekvin
d- İrade
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “Zati” sıfatlarındandır?
a- Vücut
b- Hayat
c- Kudret
d- Semi
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sıfatlarındandır?
a- Emanet
b- Fetanet
c- Beka
d- Tebliğ
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden değildir?
a- Rahman
b- Samed
c- Kur’an
d- Alim
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “Rezzak” isminin anlamıdır?
a- Zengin
b- Rızık veren
c- Affedici
d- Hayat veren
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden değildir?
a- Rahman
b- Samed
c- İslam
d- Şahid
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerindendir?
a- İlim
b- Hayat
c- Basar
d- Aziz
Aşağıdakilerden hangisinde ilk ve son peygamberin isimleri yer alır?
a- Adem-Muhammed (A.S.)
b- İsa- Musa (A.S.)
c- Harun-Yahya (A.S.)
d- Nuh-Hud (A.S.)
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin özelliklerinden değildir?
a- Sıdk
b- Emanet
c- İsmet
d- Sefa
“Peygamberler her zaman doğru sözlüdürler” cümlesi aşağıdaki sıfatlardan hangisidir?
a- İsmet
b- Sıdk
c- Mü’min
d-Müslüman
Aşağıdakilerden hangisi Kur’anda ismi geçen peygamberlerden değildir?
a- Hz. İdris
b- Hz. Musa
c- Hz. Süleyman
d- Hz. Şit
Aşağıdakilerden hangisi bir peygamber ismidir?
a- Abdullah
b- İsrafil
c- Halis
d- Harun
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin görevlerinden değildir?
a- Allah’tan gelen emir ve yasakları insanlara bildirmek
b- İnsanlara iyi, doğru ve güzel olan her şeyi anlatmak ve örnek olmak
c- Her alanda kendilerine tabi olanlara örnek olmak, güzel ahlakı anlatmak
d- İnsanların işledikleri günahları bağışlamak
TEMEL DİNİ BİLGİLER İTİKAD SORULARI

13

19. Aşağıdakilerden hangisi “Mucize” nin anlamını ifade etmektedir?
a- Peygamberliği ispatlamak için kendilerine verilen olağanüstü durum ve olaylar
b- Sihir yaparak insanları şaşkına çevirmek
c- İnsanlara Allah’ın mesajını ulaştırmak
d- Güzel ahlakı ve islam’ı insanlara anlatmak
20. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (A.S.)’i diğer peygamberlerden ayıran özellik değildir?
a-Son peygamber olması
b- Bütün insanlığa gönderilmiş olması
c-Kendisine kitap verilmesi
d- Son din olan İslam dinini temsil etmesi
21. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (A.S.)’in özelliklerinden değildir?
a- İlk peygamber olması
b- Medine’ye hicret . .etmesi
c- 40 yaşında peygamber olması
d- Miraca Yükselmesi
22. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi kendisine kitap gönderilen peygamber değildir?
a- Hz.Musa
b- Hz.İsa
c- Hz.Muhammed d- Hz.Yunus
23. “Ahiret Gününe İman” Aşağıdakilerden hangisinin şartıdır?
a- İslamın
b- İmanın
c- Namazın
d- Abdestin
24. “İnsanların yeniden dirilmesi” imanın şartlarından hangisine işaret eder?
a- Allah’a iman
b- Ahirete iman
c- Kitaplara İman
d- Melekler iman
25. Kıyamet vakti geldiğinde “Sur’a” üflemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?
a- Cebrail
b- Mikail
c- İsrafil
d- Azrail
26. Aşağıdakilerden hangisi insan öldükten sonra yaşayacağı olaylardan ilkidir?
a- Hesap verme
b- Cehennem
c- Cennet
d- Sırat
27. “Kabir” Sözcüğü aşağıdakilerden hangisine işaret eder?
a- Doğum
b- Yaşam
c- Evlilik
d- Ölüm
28. Hz.İsa günümüzde hangi dinin peygamberi olarak görülmektedir?
a- İslamın
b- Hristiyanlığın
c- Yahudiliğin
d- Hinduizm
29. “Peygamberler Allah’dan aldıkları emirleri insanlara ulaştırırlar” cümlesi aşağıdakilerden
hangisini açıklamaktadır?
a- İsmet
b-Emanet
c- Tebliğ
d- Fetanet
30. Dünya hayatı ahirete göre neye benzetilmiştir?
a- Beşik
b- Tarla
c- Ev
d- Terazi
31. “Dünya ahiretin tarlasıdır” sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a- Hadis
b- Ayet
c- Kelam
d- Atasözü
32. Allah’ın güzel isimlerine ne ad verilir?
a- İman
b- İslam
c- Esma-ül Hüsna
d- Din
33. “Allah’ın her şeyi bilmesi” aşağıdakilerden hangisinin anlamını ifade eder?
a- Büyük
b- Bağışlayan
c- Kahhar
d- Alim
34. Evrenin ve insanlığın son bulup yok olmasına ne ad verilir?
a- Kıyamet
b- Mahşer
c- Sur
d- Dirilme
35. Allah’ın eşinin be benzerinin bulunmaması ve bir olması Allah’ın hangi sıfatıdır?
a- Vücud
b- Kıdem
c- Vahdaniyet
d- Beka
36. Allah’ın “Dilediğini dilediğince yaratması” sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
.
a- Hayat
b- İlim
c- Basar
d- Tekvin
37. Allah’ın “Esmaü-l husna” olarak ifade edilen kaç tane ismi vardır?
a- 99
b- 89
c- 199
d- 24
38. Aşağıdakilerden hangisi “Kiramen Katibin” meleklerinin görevidir?
a- Cennet bekçisi
b- Cehennem bekçisi
c- Sorgu melekleri
d- Sevap ve günah yazan
39. Dünya hayatından sonra başlayacak hayat aşağıdakilerden hangisidir?
a- Cennet hayatı
b- Kabir hayatı
c- Cehennem hayatı
d- Mahşer hayatı
TEMEL DİNİ BİLGİLER İTİKAD SORULARI

14

40. İnsanların Allah’ın huzurunda toplanacakları yere ne ad verilir?
a- Berzah
b- Kabir
c- Mahşer
d- Hesap
41. “Her peygambere bir kitap verilmiştir” buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Tevrat-Hz. Musa(as) b) İncil-Hz. İsa (as) c) Kuran-Hz. Muhammed (as)
d) Zebur-Hz. Musa (as)
42. Kelime-i Tevhid in türkçe anlamı hangisidir?
A-Şahidlik etmek
B-Allah tan başka ilah olmadığına inanmak
. C-Allah tan başka ilah yoktur,Muhammed Allah ın elçisidir.
. D-Allah ın dışında hiç bir varlığa boyun eğilmeyeceğine inanmak.
43.

Kelime-i Şehadet aşağıdakilerden hangisidir?
A-Lailahe illellah ,Muhammedürrasülüllah
B-Eşhedü ellailahe illellah, Muhammedürrasülüllah
C-Veeşhedü enne ,Muhammeden abdühü verasülüh.
D-Eşhedü ellailahe illellah veeşhedü enne Muhammeden abdühü verasülüh.
44. Kelime-i Şehadet in tam anlamı hangisidir?
A-Ben kabul ederim ki Allaht an başka ilah yoktur.Muhammed Allah ın kulu ve elçisidir.
B-Ben kabul eder ve şahitlik ederim ki Allahtan başka ilah yoktur.Ve yine kabul eder ve şahitlik
ederim ki Muhammed, Allah ın kulu ve elçisidir.
C-Allah tan başka ilah yoktur.Muhammed Allah ın kuludur.
D-Ben şahitlik ederim ki Allah birdir.Muhammed Allah ın Peygamberidir.
45. Kelime-i Tevhid hangisinde doğru olarak yazılmıştır?
A -Lailahe illellah , Muhammedürrasülüllah.
B-Eşhedü ellailahe illellah,veeşhedü enne Muhammeden abdühü verasülüh.
C-Sübhanellahi velhamdülillah
D-Lailahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin
46. İnsanlara Allah’ın mesajlarını ulaştıran, onları dine çağıran kimseye ne ad verilir?
A-Hoca
B-Resül
C- Tevhid
D-İlah
47. Kelime-i şehadeti söyleyen ve İslam’a gönülden teslim olan kişiye ne denir?
A-Mümin
B- İslam
C-İnsan
D- Müslüman
48. Aşağıdaki karışık kelime ve hecelerin doğru yazılışı hangi kavramı ifade eder?
İllallah, Muhammedün, resülüllah, la, ilahe
A-Kelime-i Tevhid B- Kelime-i Şehadet
C-Kelime-i sözcük
D-İlahi ibadet
49. Dinin tarifi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Akıl sahibi insanların kendi seçimleriyle tercih ettikleri yoldur.
B-Mecbur olarak kabul edilen Allah kanunu.
C-Akıl sahibi insanların kendi seçimleriyle tercih ettikleri, onları iyi, güzel ve doğru olan şeylere
yönlendiren ilahi öğütler bütünüdür.
D-Bütün insanların inanmak zorunda oldukları Allah sözüdür.
50. Allah’ın bütün peygamberler aracılığıyla gönderdiği dinin ortak adı nedir?
A-Hristiyanlık
B-Yahudilik
C-Hanif
D-İslam
51. ‘’Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.’’sözü nedir?
A-Hadis
B-Ayet
C-Kutsi hadis
D-Farz
52. Barış ve esenlik, selamet, bağlanma, boyun eğme, teslim olma,s elam verme, neyin tarifidir?
A-Barış
B-Özgürluk
C- Din
D- İslam
53. Hangisi peygamberler tarafından insanlara bidirilen temel ilkelerden değildir?
A-Allahın varlığına ve birliğine inanmak. B- Ondan başkasına kulluk etmemek
C-Ölümden sonra dirilişe inanmak
D-Namaz kılmak
TEMEL DİNİ BİLGİLER İTİKAD SORULARI

15

54.

Hangisi İslam dininin temel özelliklerinden değildir?
A-İnsana kolaylıklar sunan, fakat kolayca uygulanamayan dindir.
B-İlahi bir dindir.
C-İnsan yaratılışına uygundur.
D-Aklın ve vicdanın rahatlıkla anlayabileceği ve kabulleneceği bir dindir.
55. Aşağıdakilerden hangisi İslamın şartlarından değildir?
A-Namaz kılmak
B- Allah’tan başkasına kulluk etmemek
C-Zekat vermek
D-Hacca gitmek
56. Hangisi imanın şartlarından değildir?
A-Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak B- Peygamberlere inanmak
C-Ahlak kurallarına inanmak
D- Ölümden sonra dirilişe inanmak
57. Kim İslam’ı beş temel üzere kurulmuş bir binaya benzetmiştir?
A-Peygamber Efendimiz
B-Allah(cc)
C-Mevlana
D-Yunus Emre
58. Aşağıdakilerden hangisinde yazım hatası yoktur?
A- Peygamber
B-Oruc
C-Müslüman
D- İlaah
59.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış değildir?
A-İslam, eksikleri olan bir dindir. B-İslam, zor anlaşılır bir dindir.
C-İslam, ilahi bir dindir.
D-İslam, kolayca uygulanamayan bir dindir.
60.
İman en özlü biçimiyle nasıl ifade edilir?
A-Hacca giderek
B-Kur’an okuyarak
C-Namaz kılarak
D-Kelime-i şehadet söyleyerek
61.
Aşağıdakilerden hangisi, imanın tam tarifidir?
A-Şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmemek
B-Güvenerek onaylamak
C-Şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmek, doğrulamak, güven duyarak onaylamak.
D-Allah a inanmak
62. Yaratılan varlıklar içerisinde insanı diğer varlıklardan ayıran özellikler nelerdir?
A-Akıl sahibi bir varlık olması
B-Yiyen ve içen bir varlık olması
C-Çoğalan varlık olması
D-Doğup, büyüyüp ve ölmesi.
63. İnsanı en mutlu ve huzurlu yapan özellik nedir?
A-İnanç
B-Zenginlik
C-Çok okumak
D- İyi bir işte çalışmak
64. Allah’a, Hz.Peygamber’e (as) ve onun getirdiği her şeye kalpten inanıp bunları kabul eden kişiye
ne denir?
A-Müslüman
B-Muhacir
C-Mücahit
D- Mümin
65. Allah’ın dinine ve Hz. Peygamber’in (as) bildirdiği her şeye gönülden teslim olup inandıklarını
yaşamaya çalışan kişiye ne denir?
A-Müslüman
B-Mümin
C- Muhlis
D-Muhacir
66. İman esasları hangi metinde anlatılmaktadır?
A-Sübhaneke
B- Salli- barik
C- Amentü
D-Kunut duası
67. Hangisi meklerin özelliklerinden değildir?
A-Müminler için dua ederler
B-Gece gündüz Allah ı zikrederler
C-Oruç tutarlar
D-Nurdan yaratılmışlardır
68. Hangisi peygamberlerin görevlerinden değildir?
A-Allah tarafından bildirilen mesajları insanlara ulaştırmaktır.
B- Peygamberler, gaybı(geleceği) bilirler.
C-Peygamberler, dini insanlara öğretirler.
D-Peygamberler, örnek şahsiyetlerdir.
TEMEL DİNİ BİLGİLER İTİKAD SORULARI

16

69. Ahiret hayatına inanmak müminlere ne kazandırmaz ?
A-İnsanların hayatının şekillenmesinde rol üstlenir.
B-Dünyayı bir sınav yeri olarak değerlendirir.
C-Ölümü bir son ve yok oluş olarak görmez.
D-İyi bir kul olmak için öldükten sonra da ibadet etmesi gerektiğine inanır.
70. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biridir?
a) Oruç tutarlar.
b) Evlenir çoğalırlar
c) Ateşten yaratılmışlardır.
d) Allah`ı tesbih ederler.
71. Aşağıdakilerden hangisi melek kelimesinin anlamı değildir?
a) Elçilik
b) İdarecilik
c) İyilik
d) Kuvvet
72. Aşağıdakilerden hangisi İsrafil meleğinin görevidir?
a) Kıyametin haberi olan sura üfürmek.
b) Tabiat olaylarını düzenlemek
c) Can almak.
d) Vahiy getirmek.
73. Asağıdaki meleklerden hangisi insanın sağında ve solunda bulunur?
a) Cebrail
b) Mikail
c) Kiramen Katibin
d) Münker-Nekir
74. Aşağıdakilerin hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?
a) Bol bol tevbe ederler.
b) Bol bol tesbih ederler.
c) Son derece süratli, güçlü ve kuvvetli varlıklardır.
d) Güzel koku ve güzel sözlerden hoşlanırlar.
75. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden değildir?
a) Peygamberlere vahiy getirmek.
b) İnsanların iyi ve kötü davranışlarını kaydetmek.
c) Cennet ve cehennemde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.
d) Kıyamet günü insanları sorgulamak.
76. Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerindendir?
a) Allah`a kulluk ve ibadetle mükelleftirler.
b) Nurdan yaratılmıslardır.
c) İnsanları korumakla görevlidirler.
d) Dişilikleri erkeklikleri yoktur.
77. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerindendir?
a) Cinlerden de, insanlardan da olabilirler.
b) İnsanı kötülükten menederler.
c) Allah’ın emrinden hiç çıkmamışlardır.
d)Nurdan yaratılmışlardır.
78. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?
a) Allah’ın emri ve izniyle çeşitli sekil ve kılıklara bürünebilirler.
b) Günah islediklerinde meleklikten çıkarlar.
c) İnsanı önünden ve ardından takip edenleri vardır.
d) Kanatları vardır.
TEMEL DİNİ BİLGİLER İTİKAD SORULARI

17

79. Meleklere iman insana aşağıdakilerden hangisini kazandırmaz?
a) Kendisini çevreleyen varlıkların çokluğunu düşünür ve Allah’ın kudretine hayranlığı artar.
b) Yazıcı Meleklerin kendisinin yaptığı iyi ve kötü davranışları kaydettiğini bilir daha dikkatli
davranır.
c) Meleklerin kendisi için dua ettiğini bilir ve bundan manevi güç alır.
d) Herhangi bir günah işlediğinde meleklerin kendisi için zaten af dilediğini bilir ve tövbe etmeye
gerek kalmaz.
80. Aşağıdakilerden hangisi Cebrail meleğinin görevidir?
a) Tabiat olaylarını düzenlemek
b) Sur’a üfürmek
c) Vahiy getirmek
d) Can almak
81. Tabiat olaylariyla ilgilenen meleğin adı nedir?
a) Kiramen Katibin
b) Münker-Nekir
c) İsrafil
d) Mikail
82. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük meleğin görevlerinden degildir?
a) Vahiy getirmek.
b) Sorgu sual sormak.
c) Tabiat olaylarıyla ilgilenmek.
d) Kıyamet günü sura üflemek
83. Aşağıdakilerden hangisi Meleklerin görevleri arasında sayılamaz?
a) Cennet ve cehennemde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.
b) İnsanların iyi ve kötü tüm fiillerini kaydetmek.
c) İnsanlara zor anlarında yardım etmek.
d) İnsanların kalplerine ferahlık vermek.
84. Aşağıdakilerden hangisi kitaplara imanın faydalarından değildir?
a) Allahın vahyinin kullarıyla konuşmak olduğunu bilmek.
b) Allahın kitabını okumak ve okunulanların gönüllere huzur ve şifa verdiğini bilmek.
c) Milyarlarca insanin ayni kitabi okuduğunu bilmek ve birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek.
d) Sadece bir yakinini kaybettiğinde okunması gereken bir kitap olduğunu düşünmek.
85. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük kitaplardan degildir?
a) Mesnevi
b) Zebur
c) İncil
d) Tevrat
85. Aşağıdakilerden hangisi Musa AS.peygambere gönderilmistir.
a) Tevrat
b) İncil
c) Kur’an
d) Zebur
86. Aşağıdakilerden hangisi Davut A.S.Peygambere gönderilmiştir.
a) Tevrat
b) İncil
c) Kur’an
d) Zebur
87. Aşağidaki kitaplardan hangisi orjinalligini korumaktadır?
a) Tevrat
b) İncil
c) Kur’an
d) Zebur
88. Günümüzde Mezmurlar adı altında Tevrat içerisinde bir bölüm olarak yer alan Kutsal kitap
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ahd-i Atik
b) İncil
c) Kur’an
d) Zebur
89. Aşağıdaki Kutsal Kitaplardan hangisi Ahd-i Cedid (Yeni Ahid) ismiyle bilinir?
a) Tevrat
b) İncil
c) Kur’an
d) Zebur
90. Aşağıdakilerden hangisi Kuran-i Kerimin diğer isimlerinden değildir?
a) Furkan
b) Zikir
c) Hüda
d) Ahd-i Cedid
91. Aşağıdaki Kitaplardan hangisi bütün insanlığa gönderilmiştir?
a)Tevrat
b)Zebur
c)İncil
d)Kur’an
92. Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Kitap değildir?
a) Yahudiler
b) Hristiyanlar
c) Müslümanlar
d) Müşrikler
93. Aşağıdaki peygamberlerden hangisine kitap gönderilmiştir?
a) Hz. İbrahim
b) Hz. Adem
c) Hz. Musa
d) Hz. İdris
94. Hz. Sit (a.s)’a kaç suhuf gönderilmiştir?
a) 50
b)20
c)10
d)30
TEMEL DİNİ BİLGİLER İTİKAD SORULARI

18

95. Aşağıdaki peygamberlerden hangi ikisine 10`ar suhuf gönderilmiştir?
a) Hz. Sit-Hz. Adem
b) Hz. İdris- Hz. İbrahim
c)Hz. Sit- Hz. İbrahim
d) Hz. Adem-Hz.İbrahim
96. Allahin ilim, irade ve kudretiyle ezelden ebede kadar olmuş ve olacak herşeyi bilmesine ne
denir?
a) Kaza
b) Kader
c) Hayır
d) Şerr
97. Yapılması gereken herseyi yaptıktan sonra sonucu Allah’a bırakmak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Temayül
b) Tevekkül
c) Tefekkür
d) Tekebbür
98. Yenilen içilen türden, Allahın kullarına vermiş olduğu şeylere ne denir?
a) Rızık
b) Nimet
c) Yemek
d) Hediye
99. Aşağıdakilerden hangisi son kutsal kitaptır?
a)Kur’an-ı Kerim
b)İncil
c)Zebur
d)Tevrat
100. Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptığı iş, eylem ve ibadete ne ad verilir.
a)Din
b)Şahadet
c)Amel
d)İtaat
101. Kalbiyle inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen kimseye ne ad verilir?
a)Müşrik
b)Münafık
c)Kafir
d)Mecusi

CEVAP ANAHTARI İTİKAD
1. A

21. A

41. D

61. C

81. D

2. B

22. D

42. C

62. A

82. B

3. A

23. B

43. D

63. A

83. C

4. D

24. B

44. B

64. D

84. D

5. C

25. C

45. A

65. A

85. A

6. D

26. A

46. B

66. C

86. D

7. A

27. D

47. D

67. C

87. C

8. C

28. B

48. A

68. B

88. D

9. C

29. C

49. C

69. D

89. B

10. B

30. B

50. D

70. D

90. D

11. C

31. A

51. B

71. C

91. D

12. D

32. C

52. D

72. A

92. D

13. A

33. D

53. D

73. C

93. C

14. D

34. A

54. A

74. A

94. D

15. B

35. C

55. B

75. D

95. D

16. D

36. D

56. C

76. A

96. B

17. D

37. A

57. A

77. A

97. B

18. D

38. D

58. C

78. B

98. A

19. A

39. B

59. C

79. D

99. A

20. C

40. C

60. D

80. C

100.C
101.B

TEMEL DİNİ BİLGİLER İTİKAD SORULARI

19

TEMEL DİNİ BİLGİLER SİYER SORULARI
SİYER SORULARI
1. Kur’an’da “alemlere rahmet” olarak gönderildiği bildirilen peygamber kimdir?
a) Hz. İbrahim
b) Hz. İsa
c) Hz. Musa
d) Hz. Muhammed
2. “Muhammedü’l-Emin” hangi anlama gelmektedir?
a) Muhammed Peygamber
b) Sevilen Muhammed
c) Güvenilir Muhammed
d) Değerli Muhammed
3. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi özellikle “emin” adıyla nitelenmiştir?
a) Hz. İsa
b) Hz. Muhammed
c) Hz. Musa
d) Hz. Adem
4. Peygamberimiz’in Mekke’den hicret etmeden önce yanındaki emanetlerin sahiplerine
teslim edilmesi için Hz. Ali’yi görevlendirmesi O’nun daha çok hangi özelliğinin bir
ifadesidir?
a) Alçakgönüllülüğünün
b) Hoşgörüsünün
c) Güvenilirliğinin
d) Adaletinin
5. Peygamberimiz, Mekke’den hicret ederken, korunması için kendisine bırakılmış
emanetleri neden Hz. Ali’ye teslim etmiştir?
a) İhtiyaçlarını karşılaması için
b) Malları sahiplerine geri vermesi için
c) Daha sonra kendisine getirmesi için d) Hz. Ali istediği için
6. Peygamberimiz’in insanlarla ilişkilerinde din ve akrabalık farkı gözetmemesi O’nun
daha çok hangi özelliğinin bir ifadesidir?
a) Adaletinin
b) Güvenilirliğinin c) Cömertliğinin
d) Hoşgörüsünün
7. “Ey efendimiz ve Efendimiz’in oğlu!” diyerek kendini öven bir sahabiye Peygamberimiz
şöyle karşılık verdi: “Ey insanlar! Günahlardan sakının, şeytan sizi yanıltmasın. Ben
Abdullah’ın oğlu Muhammed’im, Allah’ın kulu ve elçisiyim. Beni Allah’ın çıkardığı
makamdan daha yukarı çıkarmanızdan hoşlanmam.” Bu olay Peygamberimiz’in hangi sıfatı
ile ilgilidir?
a) Alçakgönüllülük
b) Cömertlik
c) Adalet
d) Sabır
8. “Peygamberimiz üç günden fazla elinde mal bekletmez, o mal dağıtılmadıkça evine
uğramazdı.” Bu ifade, Peygamberimiz’in daha çok hangi özelliğini anlatmaktadır?
a) Doğruluk
b) Sabır
c) Hoşgörü
d) Cömertlik
9. Peygamberimiz en çok hangi ay içerisinde daha cömertçe hareket ederdi?
a) Ocak
b) Muharrem
c) Ramazan
d) Nisan
10.“Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırdım” sözü Peygamberimiz’in
daha çok hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?
a) Adaletini
b) Alçakgönüllülüğünü c) Sabrını
d) Cesaretini
11. Peygamberimiz, karşısında korkudan titreyen birine aşağıdaki sözlerden hangisini
söylemiştir:
a) “Korkma! Ben hükümdar değilim. Kuru et pişirerek karnını doyuran bir kadının oğluyum.”
b) “Korkma! Ben bir peygamberim”
c) “Korkmana gerek yok. Sana bir şey yapacak değilim.”
d) “Korkma! Ben peygamberim, ama annem de hep yoksulluk içinde yaşadı.”
12. “Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırdım” sözü hangi olay için
söylenmiştir?
a) Kızı hırsızlık yaptığı zaman
b) Saygın bir kadının cezalandırılmasının uygun olmayacağı söylendiği zaman,
c) Hırsızlığın ne kadar kötü bir davranış olduğunu anlatmak için
d) Fatıma’yı uyarmak için
TEMEL DİNİ BİLGİLER SİYER SORULARI

20

13. Peygamberimiz’in ilk eşi ve evlilik süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Aişe – 25
b) Hatice – 25
c) Hatice - 22
d) Aişe - 22
14. Peygamberimiz eşiyle zaman zaman spor müsabakaları yapardı. Aşağıdaki şıklardan
hangisinde eşi ve yaptığı müsabaka doğru olarak verilmiştir?
a) Hz. Hatice - Atıcılık
b) Hz. Aişe - Koşu
c) Hz. Zeynep - Koşu
d) Hz. Aişe - Atıcılık
15. Bir eş olarak Peygamberimizi tanımlamada uygun düşmeyen şık hangisidir?
a) Peygamberimiz aile fertlerine karşı nazik ve yumuşaktı.
b) Peygamberimiz, çok işi olduğu için, ailesine uğrayacak zaman bulamıyordu.
c) Peygamberimiz aile fertlerine yardımcı olmaktan geri durmazdı.
d) Peygamberimiz Allah’ın emirlerini ilk olarak aile fertlerine aktarırdı.
16. Aile hayatıyla ilgili olarak “Ailesine Resulüllah’tan daha şefkatli kimseyi görmedim”
diyen ve Peygamberimiz’in evinde büyüyen sahabi kimdir?
a) Hz. Ebubekir
b) Hz. Ali c)
Hz. Enes
d) Hz. Hüseyin
17. “Gönül üzülür, gözler yaşarır ama yine de biz Rabbimizin hoşuna giden sözler söyleriz”
sözü niçin söylenmiştir?
a) Ağlamanın erkeklere yakışmadığını anlatmak için
b) Ağlamakla bir şey elde etmenin mümkün olmadığını söylemek için
c) Amcası Ebu Talib’in vefatına ağlamanın fayda vermeyeceğini söylemek için
d) Oğlu İbrahim’in vefatına ağlamasını yadırgamanın doğru olmadığını anlatmak için
18. Bir baba olarak Peygamberimizi tanımlamada uygun düşmeyen şık hangisidir?
a) Peygamberimiz çocuklarına karşı şefkat ve sevgi dolu bir babaydı.
b) Peygamberimiz çocuklarının sorunları ve ihtiyaçlarıyla daima ilgilenirdi.
c) Peygamberimiz yaramaz çocukları bazen dövmenin iyi olacağını söylemiştir.
d) Peygamberimiz, namazda babalarının sırtına çıkan çocuklara kötü davranılmamasını
istemiştir.
19. “Peygamberimiz, her yanına geldiğinde ayağa kalkar, onu alnından öper ve yerine
oturturdu.” Bu söz, Peygamberimiz’in hangi çocuğu için söylenmiştir?
a) Hz. Zeynep
b) Hz. Ümmü Gülsüm
c) Hz. İbrahim
d) Hz. Fatıma
20. Peygamberimiz’in torunlarının adı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Ahmet – Mehmet
b) Hasan – Hüseyin
c) Ayşe – Fatma
d) Zeynep - Hatice
21. Kim başkalarına merhametli davranmazsa Allah da ona merhametli davranmaz” sözü
hangi olay üzerine söylenmiştir?
a) Peygamberimiz’i torunlarını severken gören birinin “benim on çocuğum var; hiçbirini
kucaklayıp öpmedim” demesi üzerine
b) Çocuklarını döven bir babayı görmesi üzerine
c) Allah’ın merhametinin sınırsız olduğunu anlatmak istemiştir.
d) Bir hayvana kötü davranan birini görmesi üzerine

TEMEL DİNİ BİLGİLER SİYER SORULARI

21

22. “Benim 10 çocuğum var. Şimdiye kadar hiçbirini kucaklayıp öpmedim” sözüne
Peygamberimiz nasıl bir karşılık vermiştir?
a) “Kim başkalarına merhametli davranmazsa Allah da ona merhametli davranmaz.”
b) “Sen pek katı kalpli biriymişsin. Git çocuklarını öp.”
c) “On çocuk çok fazla. Çok çocuk sahibi olmak iyi değildir.”
d) “Zaten çocukları öpmek iyi değildir. Kucaklaman yeterli.”
23. Peygamberimiz’in “Allah’ım ben onları seviyorum, sen de onları sev” dediği kimlerdir?
a) Torunları: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin
b) Çocukları : Fatıma ve Zeynep
c) Torunları : Ümame ve Üsame
d) Çocukları: İbrahim ve Abdullah
24. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in anne ve babası kimdir?
a) Aişe – Muhammed
b) Hatice – Muhammed
c)
Fatıma – Hüseyin
d) Fatıma – Ali
25. Bir komşu olarak Peygamberimiz’i tanımlamada uygun düşmeyen şık hangisidir?
a) Peygamberimiz komşularına saygı gösterir ve onlara kibar davranırdı.
b) Peygamberimiz komşularına selam verir ve güler yüz gösterirdi.
c) Peygamberimiz “komşusu açken tok yatan bizden değildir” buyurmuştur.
d) Peygamberimiz komşularına bazen saygı gösterir ve kibar davranırdı.
26.“….. açken tok yatan bizden değildir.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi uymaktadır?
a) Komşusu
b) Arkadaşı
c) Annesi
d) Kardeşi
27. “Bir hediyem ve iki komşum var. Hediyeyi hangisine vereyim” diye soran Hz. Aişe’ye
Peygamberimiz nasıl bir cevap vermiştir?
a) En sevdiğin arkadaşına
b) En yakın akrabana
c) En yakın komşuna
d) En sevdiğin komşuna
28. Cebrail’in Peygamberimiz’e iyilik etmesi konusunda çok fazla tavsiyede bulunduğu ve
“neredeyse mirasçı kılınacaklardı” dediği kişiler kimlerdir?
a) Komşular
b) Arkadaşlar
c) Dostlar
d) Akrabalar
29. Bir arkadaş olarak Peygamberimiz’i tanımlayan en uygun şık hangisidir?
a) Peygamberimiz arkadaşları için güven kaynağıydı.
b) Peygamberimiz arkadaşlarına karşı çok şakaçıydı.
c) Peygamberimiz arkadaşlarını her şeyden çok severdi.
d) Peygamberimiz arkadaşlarıyla zaman geçirmekten çok hoşlanırdı.
30. Hicret yolculuğu sırasında Peygamberimiz’e arkadaşlık yapan kişi kimdir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Ebubekir
c)
Hz. Ömer
d) Hz. Osman
31. Ebu Talip sıkıntıya düştüğünde Peygamberimiz amcasının geçimini kolaylaştırmak için
onun oğlu Ali’yi yanına alarak bakımını üstlendi. Bu olay Peygaberimiz’in daha çok hangi
özelliğini anlatır?
a) Cömertlik
b) Merhamet
c)Vefa ve yardımseverlik
d) Sabır ve tevekkül
32.Peygamberimiz’in faiz ve kan davasını ilk olarak akrabaları arasında kaldırmasının
anlamı nedir?
a) Akrabalık ilişkilerine önem vermesi
b) Önce yakınlarından başlayarak Allah’ın emirlerinin uygulanmasında adil olduğunu
göstermesi
c) Akrabalarını çok sevmesi
d) Gerekirse yakınlarını cezalandırmaktan geri durmayacağı
TEMEL DİNİ BİLGİLER SİYER SORULARI

22

33. Peygamberimiz’in ilk kaldırdığı kan davası hangisidir?
a) Amcası Abbas’ın kan davası
b) Dedesi Abdulmuttalib’in kan davası
c) Amcası Abbas’ın torunu Rebia’nın kan davası
d) Dedesi Abdulmuttalib’in torunu Rebia’nın kan davası
34. Peygamberimiz’in ilk kaldırdığı faiz davası hangisidir?
a) Dedesi Abdulmuttalib’in torunu Rebia’nın faizi
b) Amcası Abbas’ın faizi
c) Dedesi Abbas’ın torunu Rebia’nın faizi
d) Amcası Abdulmuttalib’in faizi
35. Peygamberimiz’in, İslam medeniyetinin evrensel ve insani ilkeler çerçevesinde
temellerini attığı ve Medinelilerden bu ilkelere uyacaklarına dair söz aldığı ilk olay
hangisidir?
a) Veda Hutbesi
b)Akabe Biatları
c) Medine Vesikası
d) Veda Haccı
36. Akabe biatlarında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
a) İbadet etmenin önemi
b) Hırsızlık yapmamak
c) Zina yapmamak
d) Allah’a ortak koşmamak
37. Aşağıdakilerden hangisi Akabe biatlarında yer almaktadır?
a) İftira etmekten sakınmak
b) İbadet etmenin önemi
c) Namaz kılmanın fazileti
d) Oruç tutmanın önemi
38. Peygamberimiz’in evrensel ve insani ilkelerinin özetlendiği son konuşmasının adı
nedir?
a) Akabe Biatı b) Medine Sözleşmesi
c)Veda Hutbesi
d) Veda Haccı
39. Veda Hutbesi’nde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
a) Emanetleri sahiplerine vermek
b) Kadınlara iyi davranmak
c) Hırsızlık ve zinadan uzak durmak
d) Selam vermek
40. Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nde yer almaktadır?
a) Selam vermenin önemi
b) Eğitim ve öğretimin önemi
c) İnsanların eşit olduğu fikri
d) Kurban kesmenin fazileti
41. Veda Hutbesi’nde Peygamberimiz’in Müslümanlara bıraktığı iki rehber aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Kur’an-ı Kerim – Sünnet
b) Sünnet - İcma
c) Kitap – İcma
d) Kur’an-ı Kerim - Siyer
42. Veda Hutbesi’nde en çok hangi konular üzerinde durulmuştur?
a) Sosyal konular b) Siyasal konular c) İbadet konuları
d) İtikad konuları
43. Peygamberimiz’in, amcası Hz. Hamza’yı öldüren Vahşi’yi bile affetmesi onun hangi
özelliğini en iyi anlatır?
a) Sabır ve Hoşgörüsünü b) Tevekkülünü
c) Adaletini d) Güvenilirliğini
44. Peygamberimiz’in Hz. Aişe’yle yaptığı iki koşu yarışması nasıl neticelenmiştir?
a) İlkinde Peygamberimiz, ikincisinde Hz. Aişe kazanmıştı.
b) İlkinde Hz. Aişe, ikincisinde Peygamberimiz kazanmıştı.
c) Her iki yarışmada da Peygamberimiz kazanmıştır.
d) Her iki yarışmada da Hz. Aişe kazanmıştır.
45. Peygamberimiz’in, kızı Fatıma’nın kendisine hizmetçi isteğini reddetmesi O’nun daha
çok hangi özelliğiyle ilgilidir?
a) Cömertliği
b) Sade yaşama isteği c) Alçakgönüllülüğü
d) Adaleti
TEMEL DİNİ BİLGİLER SİYER SORULARI

23

46. Bir baba olarak Peygamberimizi tanımlayan en uygun ifade hangisidir?
a) Peygamberimiz sabahları çocuklarının kapılarının önüne giderek onları namaza kaldırırdı.
b) Peygamberimiz çocuklarına her istediklerini verirdi.
c) Peygamberimiz kızlarını daha çok severdi.
d) Peygamberimiz erkek çocuklarını daha çok severdi.
47. Bir eş olarak Peygamberimizi tanımlayan en uygun ifade hangisidir?
a) Peygamberimiz ev süpürmenin, elbise dikmenin erkek işi olmadığını düşünürdü.
b) Peygamberimiz, eşine danışma gereği duymazdı.
c) Peygamberimiz eşine danışmaktan çekinmezdi.
d) Peygamberimiz, eşiyle oynamayı ayıp sayardı.
48. Bir komşu olarak Peygamberimizi tanımlayan en uygun ifade hangisidir?
a) Peygamberimiz evde pişen yemekte komşunun da hakkı olduğunu söylerdi.
b) Peygamberimiz kötü komşuyu azarlamanın gerekli olduğunu düşünürdü.
c) Peygamberimiz komşularına miras bırakmıştır.
d) Peygamberimiz sevdiği komşularına öncelik verirdi.
49.Aşağıdaki ifadelerden hangisi Peygamberimiz’in doğruluk sıfatı ile bağdaşmamaktadır?
a) Peygamberimiz asla yalan söylemezdi.
b) Peygamberimiz kendisine eziyet edenlerin mallarını korumanın gerekli olmadığını
düşünürdü.
c) Peygamberimiz, doğru olmayan şakalar yapmazdı.
d) Peygamberimiz emanete ihanet etmezdi.
50. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Peygamberimiz’in adaleti ile bağdaşmamaktadır?
a) Peygamberimiz, Yahudilerin haklarını korumanın kendi görevi olmadığını düşünürdü.
b) Peygamberimiz, başka dinden olanların haklarını aramaktan geri durmazdı.
c) Peygamberimiz zorluklarla karşılaştığında dahi adaletten ayrılmazdı.
d) Peygamberimiz, kendi aleyhine de olsa adil davranmaktan çekinmezdi.
51. Peygamber Efendimiz hangi şehirde doğmuştur?
A-Medine
B-Kudüs
C-Cidde
D-Mekke
52. Peygamber Efendimiz’in doğduğu dönemde Mekke´de ki insanların en önemli geçim
kaynağı ne idi?
A-Tarım
B-Hayvancılık
C-Madencilik
D-Ticaret
53. Peygamberimiz Mekke yönetiminde söz sahibi olan ve hacıların ağırlanması gibi
görevleri de üstlenen bir soya mensuptur. Geldiği soyun adı nedir?
A-Kureyşin Haşimoğulları kolundan
B-Kureyşin Hanif soyunda
C-Kureyşin Aşıroğulları kolundan
D-Kureyşin Abbasoğulları
kolundan
54. Peygamberimiz’in babasının adı nedir?
A-Abdulmuttalip
B-Abdullah
C-Abbas
D-Hamza
55. Efendimiz’in ilk eşinin adı nedir?
A-Fatıma
B-Aişe
C-Ümmü Gülsüm
D-Hatice
56. Pegamber Efendimiz hangi tarihte dünyaya geldi?
A-18 Mart 571
B-20 Nisan 571
C-20 Nisan 570
D-18 Mart 570
57. Peygamberimiz’e “göklerde ve yerde herkes tarafından övülsün” diye Muhammed
ismini veren kimdir?
A-Babası Abdullah
C-Amcası Abbas
B-Annesi Amine
D-Dedesi Abdulmuttalip
TEMEL DİNİ BİLGİLER SİYER SORULARI

24

58. Peygamberimiz, Mekke sıcak ve kurak olduğundan 4 yaşına kadar çocukluğunu süt
annesinin yanında geçirdi. Yanında kaldığı süt annesinin adı nedir?
A-Halime
B-Amine
C-Aişe
D-Hatice
59. Efendimiz’in süt kardeşinin adı nedir?
A-Halime
B-Aişe
C-Şeyma
D-Rukiyye
60. Efendimiz henüz dünyaya gelmeden babasını, daha çocuk yaşlarda annesini kaybetti.
Annesi Hz. Amine vefat ettiğinde Peygamberimiz kaç yaşında idi?
A-5
B-6
C-7
D-8
61. Efendimiz çocukluk ve gençlik yıllarını akrabalarından kimin yanında geçirdi?
A-Amcası Abbas
B-Amcası Ebu Talip
C-Amcası Hamza
D-Amcası Ebu Leheb
62. Peygamberimiz’in ilk ticaret yolculuğuna çıktığında Rahib Bahira ile karşılaştığı yer
hangisidir?
A-Yemen
B-Şam
C- Bursa
D-Busra
63.Peygamberimiz’e Mekke´liler “Muhammed’ül-Emin“ diyorlardı. Peygamber
Efendimiz’in daha çok hangi özelliğinden dolayı bu ismi vermişlerdi?
A-Cömert ve iyiliksever olmasından
C-Büyüklere karşı hürmetli olmasından
B-Dürüst ve güvenilir olmasından
D-Güler yüzlü ve tatli dilli olmasından
64. Mekke´nin ileri gelenlerince kötülüklerin arttığı, zayıf ve güçsüzlerin haklarının yendiği
bir sırada kurulan ve Peygamberimiz’in de katıldığı “Hilful Fudul“ teşkilatının amacı ne idi?
A-İnsanlara iş bulmak
B-Suçlunun karşısında birlik olup haksızlığa uğrayanlara yardımcı olmak.
C-Mazlumların maddi ihtiyaclarını karşılamak
D-İnsanların eğitimine yardımcı olmak
65. Efendimiz’in amcasının maddi durumu iyi olmadığından yanına aldığı ve daha çok
kendi yanında yetiştirdiği amcasının oğlunun adı nedir?
A-Hz. Ali
B-Hz. Ebubekir
C-Hz. Ömer
D-Hz. Osman
66. Aşağıdakilerden hangisi Efendimiz’in çocuklarından biri değildir?
A-Rukiye
B-Zeyneb
C-Kasım
D-Zeyd
67. Efendimiz’e ilk vahyi getiren meleğin adı nedir?
A-Azrail
B-Cebrail
C-Mikail
D-İsrafil
68. İslam´da ilk emir nedir?
A-Namaz
B-Oruc
C-Hac
D-Oku
69. İlk vahiy Peygamberimiz’e hangi yılda geldi?
A- 610
B- 623
C- 571
D- 632
70. Allah´ın Kur´an’dan Peygamberimiz’e indirdiği ilk ayetler hangisidir?
A-Fatiha Suresi
B-Kevser Suresi
C-Alak Suresi’nin ilk 5 ayeti
D-Yasin Suresi
71. Peygamberimiz’e ilk vahiy gelince başından geçenleri kime anlattı? Kim kendisini teselli
etmişti?
A-Amcası Ebu Talip
B-Dedesi Abdulmuttalib
C-Amcası Hamza
D-Eşi Hz. Hatice
72. Peygamberimiz’e ilk vahiy gelince Hz. Hatice’nin kendisine götürdüğü ve “Bu Allah´ın
Musa´ya ve İsa´ya gönderdiği mesajdır“ diyerek Peygamberimiz’i teselli eden kimdir?
A-Hz.Ali
B-Varaka
C-Abdulmuttalib
D-Ebu Talib

TEMEL DİNİ BİLGİLER SİYER SORULARI

25

73. Allah Teala, Peygamberimiz’e ilk vahiyden sonra yakın çevreye İslam´ın duyrulmasını
emreden ayetler indirdi. Bunlar hangi ayetler idi?
A-Müddesir Suresi’nin ilk 5 ayet
B-Alak Suresi’nin ilk 5 ayeti
C-Bakara Suresi’nin ilk 5 ayeti
D-Müzzemmil Suresi’nin ilk 5 ayeti
74. Peygamberimiz’e ve getirdiği yüce hakikatlere ilk inanan hanım kim idi?
A-Hz. Aişe
B-Hz. Amine
C-Hz. Hatice
D- Hz. Fatıma
75. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’e ilk iman edenlerden biri değildir?
A-Hz. Ali
B-Hz. Hatice
C-Hz. Ebubekir
D-Hz. Ömer
76. Müslümanlar Mekke´de daha çok gizlice nerede bir araya gelerek Allah´ın emirlerini
öğrenip, ibadet ediyorlardı?
A-Peygamberimiz’in evinde
B-Erkam´ın evinde
C-Ebu Bekir´ in evinde
D-Hz. Ali´nin evinde
77. Aşağıdakilerden hangisi müslümanlara baskı ve işkence yapanlardan biridir?
A-Varaka
B-Bahira
C-Ümmü Eymen
D-Ebu Cehil
78. Kur´an’da, hakkında hususi bir süre olan, Peygamber Efendimiz’in yakınlarına başlattığı
davete ilk itirazı yapan, kızları ve oğulları nişanlı iken baskı yaparak oğullarını ayıran şahıs
kimdir?
A-Ebu Cehil
B-Ebu Leheb
C-Ebu Süfyan
D-Ebu İshak
79. Aşağıdaki şahısların hangisi şehit olan ilk müslümanlardan biridir?
A-Yasin
B-Yasir
C-Usame
D-Zeyd
80. Hz. Ömer´in müslüman olmasına etki eden en önemli hadise nedir?
A-Tüm akrabalarının müslüman olması B-Mekke´nin ileri gelenlerinin müslüman olması
C- Dinlediği Kur´an ayetleri
D-Dinlediği güzel sözler
81. “Bir elime güneşi bir elime ayı verseler de bu davamdan vazgeçmem” sözü kime aittir?
A-Hz. Ali
B-Hz. Ebubekir
C-Hz. Ömer
D-Hz. Muhammed
82. İslam´dan önce Arabistan´da putlara tapmayan, kötülükten uzak duran, bir olan Allah’a
inanan kimseler de vardı. Bunlara ne isim veriliyordu?
A-Müslüman
B-Hanif
C-Hrıstiyan
D-Yahudi
83. Müslümanlar Mekke´de kendilerine yapılan eziyetten dolayı ilk defa nereye hicret
ettiler?
A-Medine
B-Taife
C-Habeşistan
D-Şam
84. Habeşistan’a hicret eden müslümanların arasında bulunan ve Peygamberimiz’in de
damadı olan sahabi kimdir?
A-Hz. Osman
B-Hz. Ali
C-Hz. Ebubekir
D-Hz. Ömer
85. Müslümanların ilk hicret yurdu olan Habeşistan’da Müslümanları iyi bir şekilde
ağırlayan ve onlara iyilikte bulunan hükümdarın ismi nedir?
A-Habeşi
B-Necaşi
C-Harisi
D-Haşimi
86. Habeşistan kralı Necaşi, Müslümanları şikayet eden müşriklere nasıl davrandı?
A-Müslümanları iade etti.
B-Müslümanları haksız buldu.
C-Himayesinde istedikleri kadar kalabileceklerini söyledi.
D-Mekke’li müşrikler istediklerini aldılar.
87. Mekkeliler, müslümanları dinlerinden döndürmek için, boykot kararı aldılar ve
müslümanlara üç yıl boykot uyguladılar. Alınan boykot kararını nereye asarak ilan ettiler?
A-Evlere
B-Okullara
C-Caddelere
D-Kabe’ye

TEMEL DİNİ BİLGİLER SİYER SORULARI

26

88. Mekkelilerin müslümanlara uyguladakları ve büyük sıkıntı yaşattıkları boykot kaç yıl
sürdü?
A- 1 Yıl
B- 2 Yıl
C- 3 Yıl
D- 4 Yıl
89. Peygamberimiz (sav) çok sevdiği iki değerli varlığını kaybedince bu yıla “Hüzün Yılı”
dendi. Kimler vefat edince o yıla hüzün yılı dendi ?
A-Hz. Hatice ve Ebu Talip
C-Hz. Aişe ve Ebu Bekir
B-Hz. Hatice ve Abdulmuttalip
D-Hz. Fatıma ve Hz. Hamza
90. Hz. Hatice ve amcası Ebu Talip vefat edince Peygamberimiz’in ve Müslümanların
sıkıntıları ve üzüntüleri nedeniyle bu yıla ne dendi ?
A-Hazan Yılı
B-Hüzün Yılı
C-Ölüm Yılı
D-Ölüm Dönemi
91.Mekkeliler Peygamber Efendimize “Hasta isen tedavi ettirelim, amacın kral olmaksa
seni başımıza kral yapalım, para istiyorsan Mekke’nin en zengini yapalım, niyetin
evlenmekse Mekke’nin en güzel kızıyla evlendirelim… » diye teklifte bulunuyorlardı. Bunun
karşılığında ne istiyorlardı ?
A-Mekke’yi terk etmesini
B-İslam’ı anlatmaktan vazgeçmesini
C-Medine’ye göç etmesini
D-Kabe’ye girmemesini
92. Peygamber Efendimiz amcasının ölümünden sonra Mekke dışında İslam’ı anlatmaya
karar verince yardımcısı Zeyd’le beraber hangi şehre giderek insanları İslam’a davet etti?
A-Medine
B-Yemen
C-Şam
D-Taif
93. Peygamber Efendimiz amcasının ölümünden sonra Taif’e İslam’ı anlatmak için
gittiğinde yanında bulunan sahabi kimdi?
A-Hz. Zeyd
B-Hz. Ali
C-Hz Ömer
D-Hz. Hasan
94. Peygamberimiz’in İslam’ı tebliğ için gittigi Taif dönüşü dinlenmek için bir müddet
kaldığı bahçede duyduğu besmeleye şaşıran ve Peygamberimiz’in telkini ile müslüman olan
şahsın adı nedir?
A-Varaka
B-Addas
C-Necaşi
D-Ümmü Eymen
95. Peygamberimiz’in Taif yolculugu sonrası Kudüs’teki Mescid-i Aksa ve oradan Cenab-ı
Hakk’ın yüce makamlarına çıkarıldığı gece yolculuğuna ne denir?
A-Mevlid
B-Kadir
C-İsra ve Mirac
D-Berat
96. Peygamberimiz’in Mirac gecesinde Allah’ın katına yükseldiği Kudüs’deki mescidin adı
nedir?
A-Mescid-i Haram
B-Mescid-i Nebevi
C-Mescid-i İsra
D-Mescid-i Aksa
97. Peygamberimiz’in İsra ve Mirac mucizesini duyan müşrikler, doğruca O’nun en sadık
dostuna koştular. Ama ondan da “o söylemişse doğrudur” cevabını aldılar. Bu cevabı veren
Peygamberimiz’in en sadık dostu kimdi?
A-Hz. Ebu Bekir
C-Hz. Ali
B-Hz. Ömer
D-Hz. Osman
98. Peygamberimiz’in Allah’ın bir armağanı olarak meydana gelen gece yolculuğu yaptığı
Mescid-i Aksa’nın da bulundugu şehir hangisidir?
A-Mekke
B-Kudüs
C-Medine
D-Şam
99. “Yesrib“ aşağıdaki sehirlerden hangisinin eski ismidir?
A-Mekke
B-Medine
C-Kudüs
D-Taif
100. Peygamberimiz, kendisi hicret etmeden önce İslam’ı anlatmak ve öğretmek üzere
hangi sahabi’yi Medine’ye gönderdi?
A-Hz. Ali
B-Hz. Ömer
C-Hz. Osman
D-Musab b. Umeyr
101. Peygamberimiz (sav) Akabe görüşmeleri neticesinde yanında Hz. Ebu Bekir ile birlikte
hangi şehre göç etti?
A-Medine
B-Mekke
C-Kudüs
D-Taif
TEMEL DİNİ BİLGİLER SİYER SORULARI

27

102. Peygamber Efendimiz’in hicret için yola çıkacağında kendi yatağında kalmasını
istediği, sahipleri müşrik de olsa yanında bulunan emanetleri sahiplerine iade ederek
arkasından Medine’ye gelmesini istediği sahabi kimdir?
A-Hz. Ebu Bekir
B-Hz. Ali
C-Hz. Ömer
D-Hz. Osman
103. Medine’ye hicret eden Peygamberimiz, Medine’de hangi sahabenin evinde 7 ay
kadar misafir kaldı?
A-Musab b. Umeyr
B-Hz. Aişe
C-Ebu Eyyub el Ensari
D-Hz. Osman
104. Mekke’den Medine’ye bütün mallarını bırakarak göç eden müslümanlara ne denir?
A-Sahabe
B-Suffa
C-Ensar
D-Muhacir
105.Aşağıdaki mescidlerden hangisi bütün müslümanlar için en önemli ve kutsal sayılan üç
mescidden biri değildir?
A-Mescid-i Kuba
B-Mescid-i Haram
C-Mescid-i Nebevi
D-Mescid- Aksa
106. Mescid-i Nebevi’nin hemen yanı başına hem okul hem yatakhane olarak kullanılan
büyükçe bir bölüm ayrıldı. Mescidin yanında eğitim için ayrılan bu yere ne denir?
A-Cami
B-Mescid
C-Suffa
D-Mihrab
107.Peygamber Efendimiz Medine’ye hicret ettiklerinde diğer dinlere mensup insanlar da
vardı. Şehirde birliği sağlamak için onlarla iş birliği Antlaşması da yaptı. Aşağıdakilerden
hangisi o dönemde Medine’de yaşayan diğer din mensuplarından biridir?
A-Mecusiler
B-Hrıstiyanlar
C-Budistler
D-Yahudiler
108. Medine’de müslümanları ve İslam’ı yok etmek isteyen müşriklere karşı Allah,
müslümanlara savaş izni vererek ilk zaferi nasip etti. Bu savaşın adı nadir?
A-Bedir
B-Uhud
C-Hendek
D-Tebük
109. Müslümanların büyük acı yaşadığı, bir ara Peygamberimiz’in öldüğü haberinin
yayıldığı, Hz.Hamza ve 70 kadar müslümanın şehit düştüğü savaş hangisidir?
A-Bedir
C-Hendek
B-Uhud
D-Hudeybiye
110. Medine’nin çevresinin hendeklerle çevrilerek Medine’nin korunduğu ve müşriklerin
günlerce hendekleri geçemediklerinden İslam’ı yok etme ümitlerinin kırıldığı savaş
hangisidir?
A-Bedir
B-Uhud
C-Hendek
D-Hudeybiye
111. Müslümanlar Mekke’den ayrılalı altı yıl olmuştu. Mekkeliler Medineli müslümanlarla
bir antlaşma yaptılar. Antlaşma şartlarından bazıları: “Müslümanlar gelecek yıl Kabe’yi
ziyaret edebilecekler, müslümanlardan biri dininden dönerse onu iade etmeyecekler”
… Yapılan bu tarihi antlaşmaya ne denir?
A-Barış Antlaşması B-Akabe Antlaşması C-Hac Antlaşması D-Hudeybiye Antlaşması
112. Peygamberimiz Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra komşu devletlerin hükümdarlarına
İslam’a davet mektupları gönderdi. Aşağıdakilerden hangi ülkeye davet mektubu
gitmemiştir?
A-Irak’a
B-Habeşistan’a
C-Mısır’a
D-İran’a
113. Peygamberimiz’in Mekke’nin fethinden sonra onbinlerce sahabesi ile yaptığı hac
ibadeti esnasında, Arafat’ta okuduğu hutbeye ne ad verilir?
A-Namaz Hutbesi B-Veda Hutbesi
C-İslam Hutbesi
D-Hac Hutbesi
114. Peygamber Efendimiz vefatından önce hastalığı döneminde, namaz kıldıramaz
duruma geldiklerinde cemaate namazı kim kıldırıyordu?
A-Hz. Ali
B-Hz. Ömer
C-Hz. Ebu Bekir
D-Hz. Osman
115. Peygamberimiz Medine’de kaç yılında vefat etti?
A-622
C-631
B-623
D-632
TEMEL DİNİ BİLGİLER SİYER SORULARI

28

116. Peygamberimiz vefat ettiklerinde kaç yaşında idiler?
A-63
B-60
C-53
D-61
117. İslam Tarihinde ilk Cuma namazı nerede kılındı?
A-Mekke’de
B-Medine’de
C-Kuba’da
D-Taif’te
118. Medine’li olup Mekke’den Medine’ye göç eden müslümanlara yardım eden insanlara
ne denir?
A-Ensar
B-Muhacir
C-Suffa
D-Ashap
119. Peygamber Efendimize 10 yıl hizmette bulunmuş ve kendisinden birçok hadis rivayet
etmiş olan sahibi kimdir?
a) Enes b. Malik b) Hz. Ali c) Hz. Ömer
d) Hz. Ebu Bekir
120. Müslüman olarak Hz. Peygamberi canlı görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve
Müslüman olarak ölmüş kimseye ne denir?
a) Müellefei Kulüb
b) Tebei Tabiin
c) Sahabi d) Tabiin
121. Peygamberimiz’in ashabına imamlık yaptığı ve şu an kabrinin bulunduğu yerin adı
nedir?
a) Kabe-i Muazzama b) Mescid-i Nebevi c) Mescid-i Aksa
d) Mescid-i Kuba
122. Peygamber Efendimiz’in eş ve çocukları için söylenen ve her namaz sonunda
kendilerine dua edilen ailesinin adı nedir?
a) Ehl-i Kitap
b) Ehl-i Sünnet
c) Ehl-i Beyt
d) Ehl-i Kabe
123. Aşağıdakilerden hangi hanım Peygamberimiz’in eşidir?
a) Hz. Fatıma
b) Hz. Aişe
c) Meryem
d) Rukiye
124. Kur’an-ı Kerim Peygamberimiz’e hangi ayda inmeye başlamıştır?
a) Recep
b) Şaban
c) Ramazan
d) Muharrem
CEVAP ANAHTARI SİYER
1- D
21- A
41- A
61- B
81- D
101- A
121-B
2- C
22- A
42- A
62- D
82- D
102-B
122- C
3- B
23- A
43- A
63- B
83- C
103-C
123-B
4- C
24- D
44- B
64- B
84- A
104-D
5- B
25- D
45- B
65- A
85- B
105-A
6- A
26- A
46- A
66- D
86- C
106- C
7- A
27- C
47- C
67- B
87- D
107-D
8- D
28- A
48- A
68- D
88- C
108- A
9- C
29- A
49- B
69- A
89- A
109- B
10- A
30- B
50- A
70- C
90- B
110- C
11- A
31- C
51- D
71- D
91- B
111-D
12- B
32- B
52- D
72- B
92- D
112- A
13- B
33- D
53- A
73- A
93- A
113- B
14- B
34- B
54- B
74- C
94- B
114-C
15- B
35- B
55- D
75- D
95- C
115-D
16- C
36- A
56- B
76- B
96- D
116- A
17- D
37- A
57- D
77- D
97- A
117-C
18- C
38- C
58- A
78- B
98- B
118- A
19- D
39- D
59- C
79- B
99- B
119-A
20- B
40- C
60- B
80- C
100-D
120- D

TEMEL DİNİ BİLGİLER SİYER SORULARI

29

TEMEL DİNİ BİLGİLER AHLAK SORULARI
AHLAK
1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ahlakla doğrudan ilgili bir kavram degildir?
A) Namaz
B) Dogru
C) İyi
D) Çirkin
2. Aşağıdakilerden hangisi övülen, güzel davranışlardan biridir?
A) Holgörü
B) Aldatmak
C) Kibir
D) Zulüm
3. Aşağıdakilerden hangisi çirkin görülen davranışlardan biridir?
A) Adalet
B) Saygı
C) İftira
D) Sabır
4. Hangi kelime, yapılan hataları affetmek, anlayışla karşılamak manasına gelir?
A) Cömertlik
B) Hoşgörü
C) Cesaret
D) Güven
5. Hangi kelime; başkalarını küçük görmek, onlara tepeden bakmak anlamına gelir?
A) İsraf
B) Bencillik
C) Aldatmak
D) Kibir.
6. "Mü’minlerin iman bakımmndan en üstün olanı .............. olandır". Hadisindeki boşluğa
aşağıdakilerden hangisi en uygundur?
A) Malı en çok
B) Zekası en üstün
C) Cesaretli
D) Ahlakı en güzel
7. Aşağıdakilerden hangisi maddi bir temizlik degildir?
A) Kalp temizligi
B) Beden temizligi
C) Giyecek temizliği D) Çevre temizliği
8. Aşağıdakilerden hangisi manevi temizligin kapsamı içine girer?
A) Ev temizliği
B) Aklımızın temizliği
C) Beden temizliği D) Elbise temizliği
9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi „İslam’ın dürüstlük" ilkesine uymaz?
A) Sözünde durmak B) Güvenilir olmak
C) Aldatmak
D) Dogruluk
10. Aşağıdakilerden hangisi müslümanm temel özelliklerinden biri degildir?
A) Sözünde durmamak B) İyilik yapmak
C) Yardım etmek
D) Saygılı olmak
11.Aşağıdakilerden hangisi, "adalet". kavramının karşıt (zıt) anlamıdır?
A) Cahillik
B) Hırsızlık
C) Tembellik
D) Zulüm
12. Aşağıdakilerden hangisi "cimrilik" kavrammm karşıt (zıt) anlamıdır?
A) Doğruluk
B) Nezaket
C) Cömertlik
D) Çalışkanlık
13. Hangi kelime "kibar olmak, incitmeden ve tatli dille konuşmak" anlamına gelir?
A) Nezaket
B) Sabır
C) Şefkat
D) Adalet
14. Hangi kelime "sadece kendini düşünmek, başkalarını düşünmemek" anlamma gelir?
A) İsraf
B) Bencillik
C) İkiyüzlülük
D) Kin
15. Aşağıdaki hangi iki kelime birbirinin zıddı değildir?
A) Adalet-Zulüm
B) Nezaket-Kabalık
C) Doğruluk-Yalan D) Hoşgörü-İyilik
16. Aşağıdaki hangi iki kelime birbiriyle aynı anlamdadır?
A) Korkaklık- Cesaret B)Şefkat-Merhamet C) Hakaret-Saygı
D) Dostluk-Düşmanlık
17. Peygamber efendimiz, "Bizi aldatan bizden degildir" sözüyle neyi vurgulamıştır?
A) Dürüstlük
B) Temizlik
C) Çalışkanlık
D) Sabırlı olmak
18. Aşağıdakilerden hangisi manevi bir iyiliktir?
A) Zekat vermek B) Sadaka vermek C) Bir fakiri doyurmak D) İnsanlara ögüt vermek
19. Aşağıdakilerden hangisi maddi bir iyiliktir?
A) Fitre vermek C) Büyüklere saygı
B) Küçüklere sevgi D) Güleryüzlü olmak
20. Allah’ın verdigi nimetlere karşı yapmamamzz gereken şey nedir?
A) Nankörlük
B) Dua
C) Şükür
D) Tövbe
21. Aşağıdakilerden hangisi Ahlak'ın tanımı içerisine girmez?
A) İyilik yapmak B) Kötülükten uzak durmak C) Güzel huylu olmak
D) Bilgili olmak
22."Kişinin sabip oldugu şeylerle yetinmesi, şükretmesi, gönül zenginliği" anlamına gelen
kelime aşağıdakilerden hangisidir?
TEMEL DİNİ BİLGİLER AHLAK SORULARI

30

A) Kanaat
B) Sorumluluk
C) Ağırbaşlılık
D) Şefkat
23. "Allah’ın verdigi nimetleri saçıp savurmak, boşa harcamak, gereksiz yere tüketmek"
anlamlarına gelen ve İslamın da yasakladığı bu kötü davranışın adı nedir?
A) İftira
B) Riya
C) Öfke
D) İsraf
24. Bize iyilik yapan bir kişiye karşı aşağıdakilerden hangisini yapmamiz doğru degildir?
A) Teşekkür etmek
B) Dua etmek
C) Nankörlük etmek D) İyilik etmek
25. Bize kötülük yapan bir kişiye karşı aşağıdakilerden hagisini yapmak dogru degildir?
A) Affetmek
B) Sabretmek
C) İftira etmek
D)Fedakarlık etmek
26. Aşağıdakilerden hangisi "Sevgi" ile uyumlu degildir?
A) Muhabbet
B) Şefkat
C) Merhamet
D) Nefret
27. Aşağıdakilerden hangisi müslümanların birbirlerini sevme sebebi olamaz?
A) Maddi bir menfaat B) Allah rızası C) Kardeşlik duygusu D) Birlik beraberlik ruhu
28. Allah Teâlâ, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapanları sevmez?
A) İyilik edenleri B) Temizlenenleri C) Tevekkül edenleri D) Kibirlenenleri
29. Allah Teâlâ, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapanları çok sever?
A) Bozgunculuk yapanları B) İsraf edenleri
C) Sabredenleri
D) Haddi aşanları
30. Aşağıdaki ikili gruplardan hangisi birbiriyle uyumlu degildir?
A) Tövbe etmek-Tevekkül etmek
B) Zulmetmek-Sabretmek
C) Temiz olmak İyilik yapmak
D) İnkar etmek Günah işlemek
31. Allah Teâlâ'nın kesinlikle affetmeyecegi günah aşağıdakilerden hangisidir?
A) İçki içmek B) Oruç tutmamak
C) Yalan söylemek D) Kul hakkı yemek
32. Aşağıdakilerden hangisi "Kul Hakkı"na girer?
A) Hırsızlık
B) Namaz kılmamak
C) Oruç tutmamak D) Tembellik
33. Aşağıdaki1erden hangisi "Kul Hakkı"na girmez?
A) Gıybet-Dedikodu
B) İftira etmek
C) Aldatmak
D) Namazı terketmek
34. Aşağıdakilerden hangisi günahlardan arınmak için şart değildir?
A)Pişman olmak B) Sabretmek C)Tövbe etmek
D) Hak sahibinden helallik almak
35.Kul Hakkı hem maddi hem de manevi haklardan oluşur. Aşağıdakilerden hangisi maddi
olan bir Kul Hakkı çeşididir?
A)Alay etmek
B) Gıybet etmek
C) Hakaret etmek
D) Adam öldürmek
36. Ku1 Hakkı hem maddi hem de manevi haklardan oluşur: Aşagıdakilerden hangisi
manevi olan bir Kul Hakkı çeşididir?
A) Lakap takma
B) Hırsızlık
C) Tefecilik
D) Rüşvet
37. Aşağıdakilerden hangisi Ahlak'ın konuları içine girmez?
A) Dürüstlük
B) Doğru Sözlülük
C) Affetmek
D) Kitaplara İnanmak
38. Aşağıdakilerden hangisi Ahlak'ın konuları içine girer?
A) Ahirete İman
B) Güvenilir Olmak
C) Hacca Gitmek
D) Kadere İman
39. Bir kişinin yapmadığı bir şeyi, yalan söyleyerek; "Falan kişi şöyle şöyle yaptı"
demek dinimizce büyük günahtır. Bu kötü davranışın adı nedir?
A) Kibir
B) Kabalık
C) İftira
D) Riya
40.Başkaları için bir şeyler yapmak, zor da olsa onlara yardım etmek için gayret göstermek
güzel bir davranıştır. Bu davranışın adı nedir?
A) Cesaret
B) Saygı
C) Kanaat
D) Fedakarlık
41. "Güzel Ahlak" kavramının karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haksızlık
B) Merhametsizlik
C) Sevimlilik
D) Kötü Ahlak
42. "Temizlik" kavramının karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kirlilik
B) Düzensizlik
C) Merhamet
D) Kincilik
TEMEL DİNİ BİLGİLER AHLAK SORULARI

31

43. "Dogruluk" kavramının Karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saygısızlık
B) Merhametsizlik
C) Yalancılık
D) Duyarsızlık
44. "İyilik" kavramının karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Acımasızlık
B) Kötülük
C) Yardımseverlik D) Yalancılık
45. "Sevgi" kavramının karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nefret
B) Saygı
C) Kötü Ahlak
D) Sevimlilik
46. "Hoşgörü" kavrammm karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bencillik
B) Düzensizlik
C) Merhamet D) Müsamahasızlık Kincilik
47. "Bağışlama" kavramını karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haksızlık
B) İkiyüzlülük
C) Cezalandırma
D) Sevimlilik
48. "Cömertlik" kavramının karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eli Açık
B) Cimrilik
C) Duyarsızlık
D) Kincilik
49. "Adalet" kavramının karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zulüm
B) Kuralcılık
C) Yalancılık
D) Duyarsızlık
50. "Özveri" kavramının karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Acımasızlık
B) Bağışlama
C) Bencillik
D) Fedakarlık
51. Hz. Ebu Bekir'in malının tamamını Müslümanlar için vermesi onun hangi yönünü
göstermektedir?
A) Bağımsızlık
B) Bağışlama
C) Dostluk
D) Cömertlik
52. Aşağıdaki kavramlardan hangisi olumlu bir kavramdır?
A) Beddua Etmek B) Hoşgörü
C) Kin
D) Nefret
53. Aşağıdaki kavramlardan hangisi olumsuz bir kavramdır?
A) Özveri
B) Hoşgörü
C) Kin
D) Saygı
54. Aşağıdaki kavramlardan hangisi müslümanda bulunmaması gereken bir özelliktir?
A) Sevgi
B) Özveri
C) Cimrilik
D) Cömertlik
55. Aşağıdaki kavramlardan hangisi " Şefkat, Acıma, Bağışlama" anlamında
kullanılmaktadır?
A) Merhamet
B) Özveri
C) Cana Yakın
D) Kahraman
56. Hz. Ömer'in en çok bilinen özelligi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güvenilir Olması B) Adaletli Olması C) Mekkeli Olması D) Müsamahakar Olması
57. Hz. Osman'ın en çok bilinen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güvenilir Olması
B) Peygamberimizin Damadı Olması
C) Mekkeli Olması
D) Yumuşak huylu Olması
58. Hz. Ali'nin en çok bilinen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tecrübe Sahibi Olması B) Merhametli Olması
C) Ilim Sahibi Olması
D) Müsamahakar Olması
59. "İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten
insanlar arasi ilişkide çok önemli yeri olan bir duygu. " Tanımı aşağıdaki kavramlardan
hangisine aittir?
A) Sevgi
B) Hased
C) Cimrilik
D) Tevekkül
60. "Kişinin kendisinin onaylamadığı bir şeyi gerektiğinde anlayışla karşılaması." Tanımı
aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A) Sorumluluk
B) Hoşgörü
C) Selamet
D) Yardımlaşma
61. "Kişisel menfaatleri bir kenara bırakabilmek, toplumun faydasına ve özeIlikle
kutsal değerler için fedakarlık yapabilmek. " Tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine
aittir?
A) Sabır
B) Çalışmak
C) Kul Hakkı
D) Özveri
TEMEL DİNİ BİLGİLER AHLAK SORULARI

32

62."Dürüstlüğün, doğrulugun ve güvenirliligin gereğidir. Onun yerine getirilmemesini
Peygamberimiz (as) münafıklığın alametlerinden saymıştır. " Aşağıdaki kavramlardan
hangisi münafıklık alametidir?
A) Sorumluluk
B) Oruç Tutmak
C) Sözünde Durmamak,
D) Cana Kıymak
63. "Dürüstlük, sıdk, sözünde durmak, sadakat, sözünde ve işinde emin olmak, istikamet
üzere olmak, özü sözü bir olmak gibi anlamları içerir. " Bu kavramın tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğruluk
B) Maharetli OImak
C) Cana Yakın
D) Sevecen
64. "Tutarlı ve dengeli davranmak, her şeyin ve herkesin hakkını vermek, bir şeyi yerli
yerine koymak, hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek anlamlarına gelir." Bu kavramın
tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sakin
B) Hoşgörü
C) Tecrübeli
D) Adalet
65. "İnsanda var olan ve onun davranışlarına yön veren yaratılış ve ruh özelliklerinin
bütünü, mizaç, tabiat, kalıplaşmış davranış tarzıdır." Bu kavramın tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Anlayış
B) Huy
C) Adalet
D) Akıl
66. "Kişinin kendi istek ve iradesi ile yaptığı veya kendi yetki alanına giren herhangi bir işin
sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet." Bu kavramın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söz tutmak
B) Özveri
C) Sorumluluk
D) İsteklilik
67. "Bireyin malından, mülkünden, rahatından, gerektiğinde sahip oldugu imkanlardan
Allah rızası için vazgeçebilmesi. " Bu kavramm tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fedakarlik
B) Sadakat
C) Saadet
D) Huzur
68. "Hayatın tüm alanlarında insanlarin birbirleri ile olan ilişkiIerinden doğan karşılıklı
haklara" ne denir?
A) Adalet
B) Töre
C) Örf
D) Kul Hakkı
69. "İnsanin, Allah'a, Peygambere ve diğer yaratılmışlara karşı söz ve davranışlarında,
taşıması gereken ölçülülük durumudur."
A) Örf
B) Saygılı Olmak
C) Adet
D) Sadakat
70. "Sahip olunan imkanlardan israfa kaçmadan fedakarca harcamada bulunmaya ne
denir?
A) Cömertlik
B) Mükafat
C) Saçıp Savurmak
D) Sadakat
71. "İnsanın güzel ve doğru davranışları yaparak; kötü olan davranışlardan da kaçınarak
ulaştığı ahlaki nitelik." Aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
A) Diğergamlılık
B) Hasislik
C) Güzel Ahlak
D) Hoşgörü
72."Kişinin sahip oldugu imkanları başkalarının istifadesine sunmasi. İnsanlara, sıkıntılarını
gidermede destek olmak üzere gönülden kopup geien iyilik duygusu ve davranışı." nedir?
A) Saadet
B) Yardımlaşma
C) Örf
D) Doğruluk
73."Affetme, bağışlama, insanlara ve diger canlılara karşı acıma duygusu taşıma, bir
kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü".
Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Temizlik
B) Saygı
C) Çıkarcılık
D) Merhamet
74. "Kendisinin ihtiyaci olduğu halde başkasını kendi nefsine tercih etme duygusu,
özgecilik." Tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
A) Doğruluk
B) Sevgi
C) Saygı
D) Diğergamlılık
75. "Yapılan bir hata ya da kusuru bağışlamak." Tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cömertlik
B) Saygılı OImak
C) Affetmek
D) Dürüstlük
TEMEL DİNİ BİLGİLER AHLAK SORULARI

33

76. "Peygamberimizin (as) "Eger mü'minlere güç1ük verecek olmasaydı, onlara her namaz
için .............. kullanmayı emrederdim." dediği, belli ağaçların dal ve köklerinden yapılan ve
diş fırçalanmasında kullanzlan temizlik aracı.
A) Misvak
B) Besmele
C) Abdest
D) Temizlik
77. "Ahlaki tüm güzel prensiplerin özü ve dayanak noktası olan duygu, karşılık bekmeden
yapılan yardım, lütuf, ihsan." Tanımı aşağıdakilerden hangisidir? .
A) Cömertlik
B) İyilik
C) Sabır
D) Zekat
78. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine benzer kavramlardır?
A) Adalet-Cehalet
B) Kin-Din
C) Örf -Adet
D) Kul Hakkı-Hoş Görü
79. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine benzer kavramlardır?
A) Merhamet-Şefkat B) Sevgi-Sükunet C) Cimrilik-Cana Yakınlık D) Adalet-Sabır
80. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine benzer kavramlardir?
A) Duyarsızlık-Düşmanlık
B) Kötülük-Sorumsuzluk
C) Menfaatçilik-Zulüm
D) Münafıklık-İki Yüzlülük
81. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine zıt kavramlardır?
A) Zulüm-İyilik B) Gösteriş- Hasislik C) Aldatma-Acımasızlık
D) Adalet-Doğruluk
82. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine zıt kavramlardır?
A) Adam Kayırma-Çikarcılık
B) Merhametsizlik-Haksızlık
C) Bağışlama-Affetme
D) Dostluk-Düşmanlık
83. "Müslüman küçüklerine karşı sevgi besleyen, büyüklerine karşı ........
duyan
kimsedir." Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi uygundur?
A) Hasetlik
B) Merhamet
C) Saygı
D) Bağışlama
84. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine zrt kavramlardır?
A) Menfaatçilik-Çıkarcılık
B) Affetmek Cezalandırmak,
C) Dostluk-Arkadaşlık
D) Dedikodu yapmak Gıybet Etmek
85. "Aşağıdaki kavramlardan hangisi münafıkların özelliklerindendir?
A) Ahde vefa
B) Cesurluk
C) Fedakarlık
D) İki Yüzlülük
86. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine benzer kavramlardir?
A) Mü'min-Kafir B) Sevgi-Sükunet C) Haksızlık-Bencillik D) Yardımlaşma-Dayanışma
87. "Komşusu açken tok yatan bizden degildir" sözü nedir?
a) Ayet
b) Hadis
c) Atasözü
d) Kelami Kibar
88. Peygamberimizin (as) Özellikle "Emrolunduğun gibi dost dogru ol" ayetinden dolayı
kendisini ihtiyarlattığını söylediği sure hangisidir?
a) Alak suresi
b) Hud Suresi
c)Maide Suresi
d) A'raf Suresi
89."Ben .........tamamlamak için gönderildim " hadisi şerifinde boş bırakılan yere aşağıdaki
kavramlardan hangisi uygundur?
a) Kurban
b) Sünnet
c) Güzel ahlak
d) İbadet
90. "Bağışlamak" sözcüğünün bir diğer ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İntikam
b) Sözde durmak
c) İyilik
d) Affetmek
91. Aşağıdakilerden hangisi ahlaki bakımdan iyi davranışlardan degildir?
a) Yardım Etmek
b) Cezalandırmak
c) Şükretmek
d) Dua etmek
92. "Anlayışlı olmak" ifadesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Hoşgörülü olmak b) Sinirli olmak
c) Teşekkür etmek
d) Gıybet etmek
93. "İnsan sahip oldugu imkanlari başkalanna da sunmalı" ne demektir?
a) Cimrilik
b) Menfeatcilik
c) Bencillik
d) Yardım etmek
94. İslam'ın 5 şartından hangisi yardımlaşmak anlamındadir?
a) Namaz kılmak
b) Zekat vermek
c) Hacca gitmek
d) Oruç tutmak
TEMEL DİNİ BİLGİLER AHLAK SORULARI

34

95. Aşağıdakilerden hangisi müslümana yakışmayan dasvranışlardandır?
a) Yardım etmek b) İçki içmek
c) Selam vermek
d) Sözünde durmak
96. Aşağıdakilerden hangisi "münafıklığın alametlerinden" degildir?
a) Yalan söylemek
b) Sözünde durmamak
c) Emanete hiyanet etmek
d) Güzel söz söylemek
97. "Adaletli olmak" ne demektir?
a) İnsanlar arasında ayrım yapmak
b) İnsanlara zulmetmek
c) Her şeyin ve herkesin hakkını vermek
d) Haksızlık yapmak
98. "Aşağıdakilerden hangisi bir müslümanın sahip olması gereken özelliklerden degildir?
a) Fedakarlık
b) Yardım etmek
c) Hased etmek
d) Doğru söylemek

CEVAP ANAHTARI AHLAK
1) A

16) B

31) D

46) D

61) D

76) A

91) B

2) A

17) A

32) A

47) C

62) C

77) A

92) A

3) C

18) D

33) D

48) B

63) A

78) C

93) D

4) B

19) A

34) B

49) A

64) D

79) A

94) B

5) D

20) A

35) D

50) C

65) B

80) D

95) B

6) D

21) D

36) A

51) D

66) C

81) A

96) D

7) A

22) A

37) D

52) B

67) A

82) D

97) C

8) B

23) D

38) B

53) C

68) D

83) C

98) C

9) C

24) C

39) C

54) C

69) B

84) B

10) A

25) C

40) D

55) A

70) A

85) D

11) D

26) D

41) D

56) B

71) C

86) D

12) C

27) A

42) A

57) D

72) B

87) B

13) A

28) D

43) C

58) C

73) D

88) B

14) B

29) C

44) B

59) A

74) D

89) C

15) D

30) B

45) A

60) B

75) C

90) D

TEMEL DİNİ BİLGİLER AHLAK SORULARI

35

CEVAP ANAHTARI İBADET
1. D
21. C
41. D
61. A

81. C

101. D

121.B

141.D

161.D

142.C

162.D

2. C

22. D

42. D

62. B

82. A

102. A

122.D

3. B
4. C

23. D
24. D

43. A
44. B

63. A
64. D

83. C
84. A

103.B
104.D

123.A
124.C

143.C
144.D

163.C
164.A

5. A

25. C

45. A

65. B

85. B

105.A

125.A

145.D

165.D

6. D
7. A

26. D
27. C

46. C
47. B

66. B
67. A

86. C
87. A

106.B
107.B

126.B
127.B

146.A
147.A

166.D
167.A

8. B

28. C

48. D

68. C

88. A

108. C

128.D

148.C

168.D

9. C
10. B

29. D
30. C

49. C
50. D

69. A
70. B

89. A
90. A

109.D
110.A

129.B
130.C

149.D
150.D

169.B
170.D

11. B

31. D

51. D

71. C

91. B

111.A

131.A

151.B

171.A

12. D
13. B

32. A
33. D

52. C
53. A

72. C
73. A

92. C
93. B

112.D
113.C

132.B
133.B

152.A
153.D

172.A
173.B

14. C

34. C

54. B

74. B

94. A

114.C

134.B

15. D
16. B
17. A

35. D
36. C
37. C

55. A
56. A
57. C

75. C
76. A
77. B

95. C
96. C
97. B

115.C
116.B
117.D

135.D
136.A
137.C

155.A
156.B
157.C

175.A
176.D
177.D

18. C
19. B
20. A

38. D
39. B
40. A

58. B
59. D
60. A

78. B
79. D
80. C

98. A
99. C
100. D

118.B
119.A
120.B

138.A
139.C
140.C

158.D
159.B
160.B

178.A
179.C
180.B
181.D

CEVAP ANAHTARI İTİKAD
1. A
21. A
2. B
22. D
3. A
23. B
4. D
24. B
5. C
25. C
6. D
26. A
7. A
27. D
8. C
28. B
9. C
29. C
10. B
30. B
11. C
31. A
12. D
32. C
13. A
33. D
14. D
34. A
15. B
35. C
16. D
36. D
17. D
37. A
18. D
38. D
19. A
39. B
20. C
40. C

41. D
42. C
43. D
44. B
45. A
46. B
47. D
48. A
49. C
50. D
51. B
52. D
53. D
54. A
55. B
56. C
57. A
58. C
59. C
60. D

61. C
62. A
63. A
64. D
65. A
66. C
67. C
68. B
69. D
70. D
71. C
72. A
73. C
74. A
75. D
76. A
77. A
78. B
79. D
80. C

TEMEL DİNİ BİLGİLER CEVAP ANAHTARLARI

154.C

174.C

81. D
82. B
83. C
84. D
85. A
86. D
87. C
88. D
89. B
90. D
91. D
92. D
93. C
94. D
95. D
96. B
97. B
98. A
99. A
100.C
101.B

CEVAP ANAHTARI SİYER
1- D
21- A
412- C
22- A
423- B
23- A
434- C
24- D
445- B
25- D
456- A
26- A
467- A
27- C
478- D
28- A
489- C
29- A
4910- A
30- B
5011- A
31- C
5112- B
32- B
5213- B
33- D
5314- B
34- B
5415- B
35- B
5516- C
36- A
5617- D
37- A
5718- C
38- C
5819- D
39- D
5920- B
40- C
60-

A
A
A
B
B
A
C
A
B
A
D
D
A
B
D
B
D
A
C
B

6162636465666768697071727374757677787980-

B
D
B
B
A
D
B
D
A
C
D
B
A
C
D
B
D
B
B
C

81- D
82- D
83- C
84- A
85- B
86- C
87- D
88- C
89- A
90- B
91- B
92- D
93- A
94- B
95- C
96- D
97- A
98- B
99- B
100-D

101- A
102-B
103-C
104-D
105-A
106- C
107-D
108- A
109- B
110- C
111-D
112- A
113- B
114-C
115-D
116- A
117-C
118- A
119-A
120- D

121-B
122- C
123-B

CEVAP ANAHTARI AHLAK
1) A

16) B

31) D

46) D

61) D

76) A

91) B

2) A

17) A

32) A

47) C

62) C

77) A

92) A

3) C

18) D

33) D

48) B

63) A

78) C

93) D

4) B

19) A

34) B

49) A

64) D

79) A

94) B

5) D

20) A

35) D

50) C

65) B

80) D

95) B

6) D

21) D

36) A

51) D

66) C

81) A

96) D

7) A

22) A

37) D

52) B

67) A

82) D

97) C

8) B

23) D

38) B

53) C

68) D

83) C

98) C

9) C

24) C

39) C

54) C

69) B

84) B

10) A

25) C

40) D

55) A

70) A

85) D

11) D

26) D

41) D

56) B

71) C

86) D

12) C

27) A

42) A

57) D

72) B

87) B

13) A

28) D

43) C

58) C

73) D

88) B

14) B

29) C

44) B

59) A

74) D

89) C

15) D

30) B

45) A

60) B

75) C

90) D

TEMEL DİNİ BİLGİLER CEVAP ANAHTARLARI


Aperçu du document TEMEL DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI SORU CEVAPLARI DİTİB FRANSA.pdf - page 1/38
 
TEMEL DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI SORU CEVAPLARI DİTİB FRANSA.pdf - page 3/38
TEMEL DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI SORU CEVAPLARI DİTİB FRANSA.pdf - page 4/38
TEMEL DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI SORU CEVAPLARI DİTİB FRANSA.pdf - page 5/38
TEMEL DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI SORU CEVAPLARI DİTİB FRANSA.pdf - page 6/38
 
Télécharger le fichier (PDF)


TEMEL DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI SORU CEVAPLARI DİTİB FRANSA.pdf (PDF, 537 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


temel d n b lg ler yari masi soru cevaplari d t b fransa
1 oturum t
3 oturum t
tyt   ygs   lys   sym   yks puan hesaplama
cizre go zlem raporu 31 mart2016
anonim sohbet