مطلب ترشح لرئاسة او عضويّة المكتب المحليّ .pdf


Nom original: مطلب ترشح لرئاسة او عضويّة المكتب المحليّ.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PDF Converter Elite / www.pdfconverter.com, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 29/04/2012 à 22:50, depuis l'adresse IP 41.231.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 936 fois.
Taille du document: 192 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫المنظمة الوطنية للطفولة التونسية‬

......................................... : ‫المكتب المحلي بـ‬

‫اﳌﺼﺎﺋﻒ & اﳉﻮﻻت‬

‫المكـتب الجهوي بالمهدية‬

‫صورة المترشح‬

|’‹m@kÜĐß@
|’‹m@kÜĐß@
@

......................................................................................................................................................................

:
:
...................................................................................................................................................................... :
:
...................................................................................................................................................................... :
...................................................................................................................................................................... :
......................................................................................................................................................................

[ ] ‫جامعي‬

[ ] ‫ثانوي‬

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

:

@ @kÕÝÜa@ì@âŽýa
@ @ò†ýíÜa@„îŠbm
@ @béäbÙà
@ @óïå€íÜa@Òî‹ÉnÜa@óÔb i@âÔŠ
@ @bèŠì‡–@„îŠbm@ @óáÅå¾bi@Ãa‹¯ýa@âÔŠ
@ @ðáïÝÉnÜa@õín¾a

: HbéïÝÈ@µÝ–bzÝÜI@óïÉàb§a@ò†bé“Üa
@ @óåé¾a
:
@ @ñ†bÉÜa@çaíåÉÜa
:
@ @ðäì ÙÜýa@çaíåÉÜa
:
@ @@|’ ¾a@facebook@lby
:
@ @Òmb a@âÔŠ
:
@ @1@ßaí§a@âÔŠ
:
@ @2@ßaí§a@âÔŠ
:


: ‫ارﻏﺐ ﰲ اﻟﱰﴊ ﻟـ‬
‫ﻋﻀﻮﻳﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﶈﲇ‬

‫رﺋﺎﺳﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﶈﲇ‬
:‫راي اﳌﻜﺘﺐ اﶈﲇ‬

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

‫اﶈﲇ‬
ّ ‫رﺋﻴﺲ اﳌﻜﺘﺐ‬


Aperçu du document مطلب ترشح لرئاسة او عضويّة المكتب المحليّ.pdf - page 1/1
Télécharger le fichier (PDF)


Documents similaires


derapage cnapest 40
fichier pdf sans nom
concoursexterne 161230193111
2
    2018
professionne en design ar

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.012s