Yoseikan Budo Erandio 2012 .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: Yoseikan Budo - Erandio 2012.pdf
Titre: Yoseikan Budo - Erandio 2012
Auteur: Raul Barrena Gonzalez

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Pages / Mac OS X 10.7.3 Quartz PDFContext, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/05/2012 à 16:19, depuis l'adresse IP 87.100.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2700 fois.
Taille du document: 3.4 Mo (7 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


CURSO ESPECIAL

YOSEIKAN BUDO

IKASTARO BEREZIA

CON EL MAESTRO HIROO MOCHIZUKI MAISUAREKIN

EKAINAREN 9 ETA 10EAN
ERANDION (BIZKAIA)
9 Y 10 DE JUNIO DE 2012
EN ERANDIO (BIZKAIA)

HIROO MOCHIZUKI

1936: maiatzaren 21ean sortu zen, Shizuokan, Japonia. Mongolian igaroko
du haurtzaroa, 1946. urtea arte.
1943: Kendoa ikasiko du aitarekin (Minoru MOCHIZUKI, Yoseikan
eskolaren sortzailea, eta Judo, Aikido eta Katori Shinto Ryu eskolako
sable maisu handia)
1950: Judoa eta Aikidoa ikasiko ditu
1957: lehen japoniarra Karatearen ordezkari Europan, bolada bat pasako
du Frantzian Tai Jitsua, Aikidoa eta Karate Shotokana irakasteko.
Erakustaldiak eta ikastaroak burutuko ditu Europako herri anitzetan.
1958: frantziar Aikido, Tai Jitsu eta Kendo federazioen sorkuntzan parte
hartuko du.
1960: Japoniara itzuliko da, eta Yoseikan Eskolako forma espezifikoen
inguruan (teknikak eta katak), borroka ikerketak eta esperimentazioak
burutuko ditu aitarekin. Ikerketen hasiera
1962: Albaitari Doktore diploma eskuratuko du
1963: aitak Frantziara bidaliko du. Aikidoa irakatsiko du eta Wado Ryu
Karatea sartuko du Europan. Aitarekin batera, hasitako ikerketekin
jarraituko du eta hauek sakonduko ditu
1964: FFJDA-n (Judo eta Diziplina Baliokideen Frantses Federakundea),
Aikido eta Karate sailetako lehen kontseilaria bilakatzen da.
• FFKAMA-ren (Frantziako Karate eta Borroka-Arte
Kideen Federakundea) sorkuntzan parte hartuko du.
• Karateko Europar Batasunaren sorkuntzan parte
hartuko du, 1965. urtean, bertako lehen kontseilari
teknikoa bilakatuz halaber.
1965: familiako borroka-arteak bategiteko ikerketen hasiera.
1970: aitaren omenez eta honen baimenarekin, bere metodoa YOSEIKAN
BUDO deituko du
1992: aitak ondorengo izendatuko du, YOSEIKAN dojoko BUDOaren
esparru guztietan
2000: YWF udako ikastaroan, Saintes Maries de la mer-en (Frantzia/
Camargue), 15 herri eta 4 kontinente ordezkatzen zuten 200 partehartzaile baino gehiagoren aurrean, ‘Soke’ diploma jasoko du aitaren
eskutik -93 urte zituen aitak- harexek berak eskuz idatzita, bere titulua
transmitituz horrela (ez da oinordetzako titulua).
Horrela, Hiroo Mochizuki maisua, Yoseikan Eskolako arduradun moral
bakarra bilakatzen da mundu mailan.
2006: Frantziar Errepublikako Gazteria eta Kirolaren urrezko domina
lortzen du
2007: FFKDAko (*) 9. dan gradua jasotzen du, gaur egun, estatuordezkari den erakunde honek daukan gradurik altuena.
2009: Dan-en eta Gradu Baliokideen Batzorde Espezializatuko kide
ofiziala. CSDGE
2010: WTJFeko kontseilari deslotua.

HIROO MOCHIZUKI

1936: Nacido el 21 de marzo en Shizuoka, Japón. Pasa su infancia en
Mongolia hasta 1946.
1943: estudia el Kendo con su padre (Minoru MOCHIZUKI, fundador de
la Escuela Yoseikan, gran maestro de Judo, de Aikido y de sable de la
escuela Katori Shinto Ryu)
1950: estudia Judo y Aikido
1957: primer japonés en representar el Kárate en Europa, pasa una
temporada en Francia para enseñar el Tai Jitsu, el Aikido y el Kárate
Shotokan. Realiza demostraciones y cursillos en numerosos países de
Europa.
1958: participa en la creación de la Federación Francesa de Aikido, Tai
Jitsu y Kendo.
1960: vuelve a Japón: Sigue sus investigaciones y experimentaciones
marciales con su padre sobre las formas específicas (técnicas y katas) de la
Escuela Yoseikan. Comienzo de las investigaciones
1962: recibe el diploma de Doctor Veterinario
1963: su padre lo envía a Francia. Enseña el Aikido e introduce el Kárate
Wado Ryu en Europa. Continúa y profundiza las investigaciones
emprendidas en colaboración con su padre
1964: se convierte en el primer consejero de las secciones de Aikido y de
Kárate de la F.F.J.D.A. (Federación Francesa de Judo y disciplinas
asimiladas)
• participa en la creación de la F.F.K.A.M.A. (Federación
Francesa de Kárate y Artes Marciales Afines)
• participa en la creación de la Unión Europea de Kárate,
en 1965, convirtiéndose igualmente en su 1er consejero
técnico.
1965: comienza su estudio sobre una refundición del arte marcial familiar.
1970: en homenaje a su padre y con la autorización de éste llamará a su
método: YOSEIKAN BUDO
1992: recibe de su padre el título de sucesor en todos los ámbitos del
BUDO del dojo YOSEIKAN
2000: Durante el cursillo de verano Y.W.F. en Saintes Maries de la mer
(Francia/Camargue), en presencia de más de 200 participantes
representantes de 15 países y 4 continentes, recibe de su padre –de 93 años
de edad- el diploma de ‘Soke’ escrito de su puño y letra, mediante el cual
éste último le transmite su título (que no es hereditario).
El Maestro Hiroo Mochizuki se convierte así en el único Responsable
moral de la Escuela Yoseikan a nivel mundial.
2006: obtiene la medalla de oro Juventud y Deportes de la Republica
Francesa
2007: recibe el grado de 9º dan de la F.F.K.D.A. (*), actualmente el más
alto grado de esta organización delegada Estatal.
2009: miembro oficial de la Comisión Especializada en Danes y Grados
Equivalentes. C.S.D.G.E.
2010: Consejero desvinculado en la W.T.J.F.

PROGRAMA
LARUNBATA 9, GOIZEAN
10.00
10.30
10.30
11.45
11.50
12.30
11.50
12.30

Gonbidatutako
irakaslea
Mochizuki
TAI SABAKI NO KATA (1)
Maisua
Gonbidatutako
TAILERRA
irakaslea
Mochizuki
HYOLI NO KATA
Maisua
BEROKETA

Denak
Denak
Denak
Irakasleak eta 2/3
danekoak.

LARUNBATA 9, ARRATSALDEAN
15.00
15.30
15.30
16.45
16.50
17.30
16.50
17.30

BEROKETA
KEN
TAILERRA
HYOLI NO KATA

Gonbidatutako
irakaslea
Mochizuki
Maisua
Gonbidatutako
irakaslea
Mochizuki
Maisua

Denak
Denak
Denak
Irakasleak eta 2/3
danekoak.

IGANDEA 10, GOIZEAN
10.00
10.30
10.30
11.45
11.50
12.30
11.50
12.30

Gonbidatutako
irakaslea
Mochizuki
TAI SABAKI NO KATA (2)
Maisua
Gonbidatutako
TAILERRA
irakaslea
Mochizuki
HYOLI NO KATA
Maisua
BEROKETA

* Bokena ekarri behar da.

Denak
Denak
Denak
Irakasleak eta 2/3
danekoak.

PROGRAMA
SABADO 9, MAÑANA
10.00
10.30
10.30
11.45
11.50
12.30
11.50
12.30

CALENTAMIENTO
TAI SABAKI NO KATA (1)
TALLER
HYOLI NO KATA

Profesor
Invitado
Maestro
Mochizuki
Profesor
Invitado
Maestro
Mochizuki

Tod@s
Tod@s
Tod@s
Profesores
y 2./3.dan

SABADO 9, TARDE
15.00
15.30
15.30
16.45
16.50
17.30
16.50
17.30

CALENTAMIENTO
KEN
TALLER
HYOLI NO KATA

Profesor
Invitado
Maestro
Mochizuki
Profesor
Invitado
Maestro
Mochizuki

Tod@s
Tod@s
Tod@s
Profesores
y 2./3.dan

DOMINGO 10, MAÑANA
10.00
10.30
10.30
11.45
11.50
12.30
11.50
12.30

CALENTAMIENTO
TAI SABAKI NO KATA (2)
TALLER
HYOLI NO KATA

Profesor
Invitado
Maestro
Mochizuki
Profesor
Invitado
Maestro
Mochizuki

* Es necesario traer boken.

Tod@s
Tod@s
Tod@s
Profesores
y 2./3.dan

INFORMAZIO OROKORRA
INFORMACIÓN GENERAL
Izena emateko epea:
" Maiatzaren 14tik ekainaren 5a arte.
Plazo de inscripción:
" Desde el 14 de mayo hasta el 5 de junio.
Matrikulazioa:
1. Ekainaren 5a baino lehenago egiten bada:
" WYF Federatuak:
" WYF Federatu gabeak:
2. Kiroldegian bertan matrikulatuz gero:

30 €
40 €
50 €

Precio de matriculación:
1. Matriculación hasta el día 5 de junio:
" Federados WYF:
" No federados WYF:
2. Matriculación el mismo día 9 de junio:

Igandeko Bazkaria (AUKERAZKOA): 15
Comida domingo (OPTATIVO): 15

30 €
40 €
50 €

Dirua sartzeko kontu zenbakia – Nº de cuenta para ingresar el dinero:

30350116921161028399
" Kontzeptuan Izen Abizenak Erandio 2012 jarri behar da – Poner en el concepto Nombre,

Apellidos y Erandio 2012 (por ejemplo: Joxe Perez Erandio 2012).
Harremanetarako telefonoa eta emaila – Teléfono de contacto y email:

+33 616145513 -

ametsyoseikan@gmail.com

NON LO EGIN?
¿DÓNDE DORMIR?
Casa Rural Paratene - http://paratene.es/
C/ San Jose de Goikoa, 1,
48950 Erandio +34 944 71 00 05
Hotel Bilbi - http://hotelbilbi.com/
C/ Miribilla, 8, 48003 Bilbo +34 944 15 28 11
Hotel Zabalburu - http://hotelzabalburu.com/
C/ Pedro Martínez Artola, 8, 48012 Bilbo +34 944 43 71 00
Hostal Gurea - http://hostalgurea.com/
C/ Bidebarrieta, 14, 48005 Bilbo +34 944 16 32 99
Pensión Méndez - http://pensionmendez.com/
C/ Santa Maria, 13, 48005 Bilbo +34 944 16 03 64

NOLA HELDU? ¿CÓMO LLEGAR?
Altzagako Polikiroldegia
C/ Tartanga, 20, 48950 Erandio +34 944 67 05 11


Aperçu du document Yoseikan Budo - Erandio 2012.pdf - page 1/7

 
Yoseikan Budo - Erandio 2012.pdf - page 2/7
Yoseikan Budo - Erandio 2012.pdf - page 3/7
Yoseikan Budo - Erandio 2012.pdf - page 4/7
Yoseikan Budo - Erandio 2012.pdf - page 5/7
Yoseikan Budo - Erandio 2012.pdf - page 6/7
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00112111.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.