كيفية رسم المبيانات .pdfNom original: كيفية رسم المبيانات.pdfAuteur: ADMIN

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Sonic PDF / Investintech.com Inc.(www.investintech.com), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 24/05/2012 à 12:43, depuis l'adresse IP 105.132.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1074 fois.
Taille du document: 465 Ko (8 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ ـ ـ ـ م ا ـ ــ ـ ــ ن‬
‫ ا ا – آ ا م ا – و‪ ,‬و ‪ * +‬اه ا ( ی وا ' دی وا ‪ ! " ! #‬‬
‫ا ﺡ' ء ا ‪8‬ي ی ﺏ ‪ 5‬ا ‪ #‬ت و و ‪ + 2 ' 3‬و إ!‪ #‬ء أو ‪.‬وی‪ . -‬و< ; ن‬
‫ه‪ C8‬ا ‪ #‬ت آ‪ B‬ة و ( ‪ , ،‬ا @ اءة وا ﺱ =ل اذا ﺏ@ ‪ G‬ﺵ;‪ -‬ا اول ا ﺡ' ‪ ." D‬و ‪ + J‬‬
‫أآ‪ B‬ی ;‪ + O‬ی إ " ت ﺡ " ی ‪ -‬ا ‪ -,‬إ " ا ‪ ,=3‬ت وا ﺱ ‪ M‬ﺝ ت وا ات و ا ‪ L M‬ﺏ ‪ #‬ر‬
‫ا * ه ة @ =‪.‬‬
‫ ‪8‬ا ن ه ﺝ ‪ D‬ول ا ﺡ' ‪ ، D‬ی ;‪ O O‬إﺏ از ﺥ ‪ ,‬أو و‪ 2‬ة ‪ #‬ر * ه ة وا ی' ‪R‬‬
‫إﺱ ;( !‪ U O‬ی‪ T‬ا ول @‪...S‬‬
‫ا ن ﺵ;‪ O -‬أﺵ; ل ا ا ا ‪ ،‬ﺏ اﺱ‪ + W #‬ل ا‪V‬ر م وا ‪ R M‬ا ‪ D‬ی إ " ت وﺡ@ ‪ TD‬وا‪ +J‬‬
‫و (‪ ! - '3‬ا =ﺡ* وا @ ر وا ‪ - +‬واﺱ ‪=3‬ص ا ‪.XD M‬‬
‫أ ـــ اع ا ــ ــ ـ ــ ت ‪ ) :‬ا ‪ #‬ﺏ ‪ 8 O‬ا آ ری )‬
‫ﺏ ای ر ا]ﺵ رة ا " ا]‪ U‬ر ا ﺝ ] ‪ +‬ت ا آ ری ا ‪8‬ي ی ‪ ^J‬ا ‪ J‬ت ا]ﺥ ری ا ی ;‪ O‬أن‬
‫ _ ‪ O‬ا زا ‪ TD 2‬ودراﺱ ‪ - O‬ا ت آ ‪:‬‬
‫ا ‪ J‬ت ا]ﺥ ری ا ا ‬
‫ ; ‬
‫إ ج @ ل ﺝ ا ‬
‫ ‪ 5‬إ ; إر ق ‪ a‬ا ‪ J‬ع ﺏ ‪ TD 2‬و ‪ #‬ت ! ة (أو‬
‫ﺏ‪ M‬ء أدوات ا ا أوا ‪ 3‬ی‪ #‬أو @ ی و‪: @ 2‬‬
‫إ ز ن‪:‬ﺏ ‪/"M+M‬ا ‪ M+M‬ت‪ ،‬ﺏ ‪ !V‬ة‪ ،‬ﺏ ا‪ D‬ة أو ﺏ‪ e'M‬ا ا‪ D‬ة‪...‬‬
‫و ا ت ‪ e 3‬ﺡ ‪ U R‬ا ‪ #‬ت ا ‪ B‬ﺥ=ل ة ز ‪ ; @ ، M M‬ن أ! ادا أو ‪ D‬ی ‪،‬‬
‫و ‪ -B‬و‪ J‬رة أو ‪ #‬رة‪ .‬و ‪ M@ e 3‬ا ا ﺏ ﺥ =ف أ اع ا ت‪ ،‬ﺏ‪ B +‬ی‪ M‬د آ‪ -‬ع‬
‫ﺏ ‪g‬ات ﺥ ‪. ,‬‬
‫ا ـ‪M‬ـ‪+‬ـ‪M‬ـ ـ ت أو ا ـ‪M‬ـ‪M+‬ـ" ا ـ ـ ـ ‪:‬‬
‫ی ه‪8‬ا ا ‪ M‬ذج ! دة دراﺱ ‪ #‬ر ﺵ ء م ﺥ=ل ﺡ ز ‪ ، M M‬و ; ن ا ‪ M‬ات ‪" ! B‬‬
‫ا ﺡ ا‪ 2‬ا‪ ) @ V‬ا‪ ' V‬ل ( و ‪ 5J‬ا @ ! " ا ﺡ ا‪ 2‬ا دي ) ا‪V‬را ‪).R‬‬

‫وی ه‪8‬ا ا ‪ M‬ذج أدق وأه أ اع ا ت‪ W ; ،‬أآ‪= B‬ء ﺏ از ! ة ‪ #‬ت رﺱ واﺡ ﺡ ‪h‬‬
‫ی آ‪ + "# " ! "M+M -‬د‪ ،‬ی ^ ﺏ @ ر ﺏ ‪ O‬ا ‪ #‬ت ا ‪ B‬و ! ‪ # O W‬ر ﺥ=ل ‪i‬‬
‫ا ة‪.‬‬
‫و ‪ M‬اﺥ‪ -‬ﺏ ‪ ، M‬و = ا @ ر ‪ ،‬ی ‪ O +‬أن ] ی ى ! د ا ‪ M+M‬ت ﺥ ! " ا‪V‬آ‪5 B‬‬
‫ا ‪ g‬ﺏ ‪ M‬ﺏ‪ .‬ان ی‪. M‬‬

‫و ﺱ ا ‪ "M+M‬ا ]ﺏ ‪ O‬و‪ 5J‬إﺡ ا‪ O 2‬أﺡ ه ! دي و‪k‬ﺥ أ @ ‪ .‬و زع وﺡ ات ا @ س آ‪-‬‬
‫ ‪ ،O M‬و ی _ ‪ O‬ا ن إﺡ ا‪ ! O 2‬دی ‪ O‬أو أآ‪ B‬ﺏ‪ h +‬ی ‪ -B‬آ‪ -‬واﺡ وﺡ ة س ‪ M‬‬
‫ ‪ M‬ﺱ‪ R‬و‪ U‬ا ‪ #‬ت ا ‪ :-B ، B‬ن ‪ # - B‬ر إ ج ا ; ﺏ ء وا ول ‪ ،‬أو ن زی‪ 5‬ا ‪ +‬ارة‬
‫وا ﺡ وا ;‪ B‬ﺏ ‪ # +‬ت ﺡ ‪ R‬ﺥ‪ #‬ط ا ض‪.‬‬
‫ ‪ : o +‬ی ‪ 5‬ن آ ﺏ ‪ O‬ﺵ;‪ -‬ا‪ !V‬ة ) ا ( و آ‪ p 8‬ا ‪ "M+M‬إذا آ ‪ G‬ا * ه ة ا روﺱ ‬
‫ ! دراﺱ ه‪8‬ا ا آ ‪ R‬آ ا ‪ B‬ل ا ‪:‬‬

‫ا‪!V‬ـ ـ ة ا ـ ــ ـ ‬
‫و !" آ‪ p 8‬ﺏ ‪ S#3‬ﺏ ‪V‬ﺵ ‪ / U‬ﺏ ‪ !V‬ة و ‪ @M‬إ " ! ‪ : O‬أ @ و! دی ‪.‬‬
‫·ا‪ !V‬ة ا‪ O : @ V‬أآ‪ B‬أ اع ا ت إﺱ ]‪ * ،‬ا إ زه و ; ^ ﺏ @ ر ! ة ‪ #‬ت‬
‫< ‪.‬‬

‫ا‪ !V‬ة ا دی ‪ ^ J " ! ! :‬ا * اه ا ‪ @ 5 g‬ر ﺥ=ل ة ز ‪. M M‬‬

‫وی ‪ -B‬ه‪8‬ا ا ‪ M‬ع ‪ O‬ا ت رﺱ ! د أو ! ة أ! ة ی‪ U e 3‬ﺡ ‪ R‬أه ا * ه ة أو ! ‬
‫ا * اه ! ا ‪ M‬ات‪ .‬و ‪ -B‬ا @ ﺏ‪ !.‬ة ! ة أو ' ‪ ،‬وار ع ا‪ !V‬ة ‪ /‬ا‪V‬ﺵ ‪ U‬ی; ن ‪ M‬ﺱ ‪ 5‬ا @ ‬
‫ا ی ‪. B‬‬

‫آ ی ;‪ O‬أن ‪ 5J‬ه‪ C8‬ا‪ V‬اع ‪ O‬ا ا ! " ﺥ ا‪ SD‬ا زی ت ﺏ‪ h +‬ی ‪ 5J‬آ‪ ! -‬د ‪" ! 5‬‬
‫ا ‪ 3‬ی‪ #‬ا ‪8‬ي ی ‪ - B‬ﺡ ا * ه ة ‪.W‬‬
‫]ﺡ‪ q‬ه‪8‬ا ا ‪ B‬ل‪:‬‬

‫و ;‪ O‬ا ت ﺏ ‪ !V‬ة ‪ O‬ا @ ر ﺏ ‪ # O‬ت دة ‪ 2‬ﺏ‪ B‬ة ز ‪ ، M M‬آ ^ ﺏ !‪O‬‬
‫ ‪ #‬ر ‪ o‬ه ة أو ! ‪ O‬ا * اه ! ا ‪ ،O g‬وی ا ء إ " ه‪8‬ا ا ‪ M‬ع ‪ O‬ا ت أﺱ ﺱ – ﺏ ] ‪O‬‬
‫ا ‪ "M+M‬ا ‪ -‬ﺡ ! م ‪ #‬ت إﺡ' ‪ O! D‬ﺱ‪ M‬ات و @ رﺏ ‬
‫و ‪ O‬ا ( وط ا اﺝ‪ R‬ه إ ز ه‪8‬ا ا ‪ M‬ع ‪ O‬ا ت هـ ‪:‬‬
‫و‪ @ 5J‬س ! دي ی ا! !‪ M‬إﺥ ر‪ C‬ا ‪ T‬ﺏ ‪ O‬أآ ! د ‪ /‬ﺡ' ‪ a‬وأ‪ ،C ,‬أي ‪ M‬ﺱ‪ R‬ا @ س ‪5‬‬‫ا @ ا ; ‪ #‬ت ا اد ‪. B‬‬
‫آ ﺏ ‪ #‬ت ا ‪g‬ة ا ﺡ' ‪ + " ! D‬ر ا‪ ) - , V‬ا ‪ +‬ر ا‪). @ V‬‬‫‪-‬و‪ 5J‬ر ز أو أ ان ‪-‬ء ا‪V‬ﺵ ‪ / U‬ا‪ !V‬ة ‪ -‬ا ن وا‪ +J‬وﺱ ‪ -‬ا =ﺡ* ‪.‬‬

‫ا ـ وا‪ D‬ا ـ ـ ـ ‬
‫ی‪ W ! T #‬آ‪ p 8‬ا ‪ S#3‬ا @‪ ! #‬و ‪ -‬ه‪ C8‬ا ‪ M‬ذج ‪ O‬ا ت ﺝ زی‪ 5‬ا ‪ #‬ت ا !‪ M‬‬
‫ﺏ ‪ R M‬ا ‪ D‬ی ‪ ،‬وه أه ‪ U‬ی@ ‪ ^ J‬ا ‪ R M‬ا ‪ D‬ی و ن أﺝ‪g‬اء ; ﺡ ة ‪ . M‬وأ ا! ه ‪:‬‬
‫دا‪ D‬ی أو '‪ e‬دا‪ D‬ی ! دی أو ‪.‬‬

‫ ‪ " ! : o +‬آ‪ O -‬ﺱ ‪ -@M‬ا ‪ J‬ع ا " ‪ M‬ی ت أﺥ ى أن ی( ! " ا‪ - V‬ا " ا ' ر‬
‫وی( ط ه‪8‬ا ا ‪ M‬ع ‪ M‬ﺱ‪ R‬ا @‪ ! #‬ت ا ‪g‬اوی ‪ 5‬ا ‪ R M‬ا ‪ D‬ی ‪ ،‬ﺏ‪ h +‬ی ‪ ! R #‬ت ﺡ ﺏ ‪ -B‬‬
‫ ‪ +‬ی‪ -‬ا ‪ R M‬ا ‪ D‬ی إ " درﺝ ت ‪ D‬ی ‪:‬‬

‫· ا ا‪ D‬ة ‪ + :‬ب ا ‪g‬اوی ‪ T #‬ا @ ! ة ا ‪ :‬ا ‪ M‬ا ‪ D‬ی × ‪360‬‬
‫‪100‬‬
‫· '‪ e‬ا ا‪ D‬ة ‪ T # :‬ا @ ! ة ا ‪:‬ا ‪ M‬ا ‪ D‬ی ×‪180‬‬
‫‪100‬‬
‫ ‪ : o +‬ی; ﺡ ا ا‪ D‬ة أن _ ب ا ‪ "#‬ا ‪ #‬ب ‪ '+ 3.6‬ل ! " ا @ س ا ‪g‬اوي ﺏ رﺝ ت‬
‫ا _ وري ‪ - B‬أ ﺡ '‪ e‬دا‪ D‬ة ‪ _M‬ب ‪1.8‬‬
‫آ ی ;‪ O‬أن ‪ 5J‬ه‪ C8‬ا‪ V‬اع ‪ O‬ا ا ! " ﺥ ا‪ SD‬ا زی ت ﺏ‪ 5_ h +‬آ‪ -‬دا‪ D‬ة‪ /‬ن ‪5‬‬
‫! " ا ‪ 3‬ی‪ #‬ا ‪8‬ي ی ‪ - B‬ﺡ ا * ه ة ‪ W‬آ ا ‪ B‬ل ا ‪: B‬‬

‫و ‪ O‬ا ( وط ا اﺝ‪ R‬ا! !‪ M‬إ ز ه‪8‬ا ا ‪ M‬ع ا هـ ‪:‬‬
‫إﺱ ل '‪ e‬ا ا‪ D‬ة آ‪.‬داة ‪ +‬ب ا رﺝ ت ! " ا ن ا ا‪ D‬ي أو '‪ e‬ا ا‪ D‬ي ا ‪8‬ي ی ‪ R‬أن ی ﺱ‬‫ﺏ اﺱ‪ #‬ا ; ر‪.‬‬
‫آ ﺏ ا ‪ R M‬ا ‪ D‬ی ا ‪ , 3‬ﺏ;‪ -‬ﺡ' ‪ a‬داﺥ‪ -‬ی‪ M‬ﺱ ‪ # O W‬ع زاوي آ ا (;‪ -‬أﺱ ‪ ) W‬و ‪ i‬س‬‫ا ‪g‬وای ﺏ رﺝ ت‪).‬‬

‫و‪ 5J‬ح ن ‪V‬ﺝ‪ W _ ^ J -‬وا ‪ g‬ﺏ ‪.W # O‬‬‫إﺥ ر ر ز وأ ان ‪ M‬ﺱ ‪ ،‬آ‪ -‬ن أو ر ‪ g‬ﺥ ص ﺏ@‪ #‬ع زاوي وﺥ ‪ W‬ﺏ ح‪.‬‬‫و‪ M! 5J‬ان ن‪ ،‬وه ا ‪ M‬ان ا ارد ا ‪ #‬ت ا ﺡ' ‪ D‬أو ا ول ا ﺡ' ‪. D‬‬‫و ر ا ﺵ رة إ " أن ‪ #‬ت ا ول ا ﺡ' ‪ D‬ا ‪ -B‬ﺏ دا‪ D‬ة أو '‪ e‬دا‪ D‬ة‪ ،‬ی ;‪ B O‬ﺏ ‬
‫داﺥ‪ ! -‬د ‪ - #‬واﺡ ) ! دی أو أ @ ( واﺡ ی( إ " ﺡ رة‪ ،‬أي ﺏ‪ B‬ا ‪ ) O g‬ﺱ‪). M‬‬

‫وی ;‪ O‬رﺱ أآ‪ - # O B‬واﺡ @ ر ﺡ ]ت ‪ #‬ر ‪ #‬ا ‪ g‬ن‪.‬‬

‫و ز ه‪8‬ا ا ‪ M‬ع ‪ O‬ا ت ی ‪ R‬إ ع ا اﺡ‪ -‬ا ‪:‬‬
‫‪ +‬ﺱ ا ‪ - #‬أو ا د ﺏ(;‪ -‬ی ‪ M‬ﺱ‪ -B % 100 5 C ! R‬ع ا ‪ R M‬ا ‪ D‬ی ‪g‬ة ا ﺡ' ‪. D‬‬
‫‪ @ 5_ +‬ﺱ د ! " ‪ +‬ر ا‪V‬را ‪ ،R‬ی ا! أد " وأ! " ‪.‬‬
‫‪ R +‬ا ‪g‬ات ا ﺡ' ‪ D‬ا (; ل‪ 100‬ی ‪ R‬أن @ ﺱ ﺡ ا ‪ - #‬ﺏ‪ - + h +‬آ‪g -‬ة إﺡ' ‪" ! D‬‬
‫ ' ‪ O‬ا ﺡ ا ‪ M‬ﺱ ‪ 5‬ا ‪ " ! ، M‬أﺱ س اآ ا ‪ R M‬آ ‪:‬‬
‫* ‪ -B‬داﺥ‪ -‬ا د ا ‪ M‬ا ‪ D‬ی ا ‪ , 3‬ﺏ ‪g‬ة ا ﺡ' ‪ D‬ا‪V‬و " إ ‪ ! O =#‬ة ا ‪.- #‬‬
‫* _ ‪ e‬ا ‪ M‬ا ‪ D‬ی ا ‪ D " ! B‬ی اآ ‪.‬‬
‫*وه;‪8‬ا دوا ‪ p‬إ " أن ی ‪ - B‬ﺝ ‪ 5‬ا ‪g‬ات ا ﺡ' ‪ " ! D‬أن ی; ن ع ا د ه ‪%100‬‬
‫‪ R ; +‬داﺥ‪ -‬آ‪ # -‬ع ﺥ ص ﺏ ‪g‬ة إﺡ' ‪ D‬ﺏ د ی‪ M‬ﺱ ‪ D O W‬ی ‪.‬‬
‫‪ 5_ +‬ﺡ ن ‪ 5 ،W # ^ J‬إﺥ ر ر ز أو أ ان ‪ M‬ﺱ ;‪ # -‬ع ﺏ ن و ی‪ M‬ﺱ ‪ W‬‬
‫ﺥ ا ح‪.‬‬
‫ا ' ر‪: http://ksarforum.com/vb/showthread.php?t=2460‬‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺕ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‬

‫‪www.histgeo-college.blogspot.com‬‬


Aperçu du document كيفية رسم المبيانات.pdf - page 1/8
 
كيفية رسم المبيانات.pdf - page 3/8
كيفية رسم المبيانات.pdf - page 4/8
كيفية رسم المبيانات.pdf - page 5/8
كيفية رسم المبيانات.pdf - page 6/8
 
Télécharger le fichier (PDF)


Documents similaires


histoire des arts roman gothique
montage speedohealer z750
maconique
tuto changement ldr mxg
reponses croisees de mdd et jjg
tutuo capteur de pluie pc

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.023s