Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Boite à outils PDF Recherche Aide Contactconcour secollege120745 .pdf


Nom original: concour_secollege120745.pdf
Auteur: educ

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 15/06/2012 à 22:51, depuis l'adresse IP 41.137.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 639 fois.
Taille du document: 575 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)

Aperçu du document


‫إعـــــالن عـــــــن مباريــــــات‬
‫تفعيال للمرسوم رقم ‪ 21..11.2‬الصادر في ‪ 22‬ديسمبر ‪ 21..‬في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين‪ ،‬وعمال بمقتضيات المرسوم رقم ‪ 21..112.‬الصادر في ‪ 22‬نونبر ‪ 21..‬بتحديد شروط وكيفيات تنظيم‬
‫مباريات التوظيف في المناصب العمومية‪ ،‬وبناء على قرار وزير التربية الوطنية بتحديد كيفية تنظيم مباراة الدخول إلى مسلك تأىيل أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي‪ ،‬تعلن وزارة التربية الوطنية عن تنظيم مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن‬
‫التربية والتكوين ‪ -‬مسلك تأىيل أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي ‪ -‬وذلك وفق التحديدات التالية‪:‬‬
‫مراكز إجراء المباراة‬

‫المناصب‬
‫المخصصة‬

‫اللغة العربية‬

‫مراكش‬

‫‪291‬‬

‫اللغة الفرنسية‬

‫الرباط‬

‫‪291‬‬

‫اللغة اإلنجليزية‬

‫طنجة‬

‫‪211‬‬

‫الدراسات اإلسالمية‬

‫وجدة‬

‫‪.21‬‬

‫علوم الحياة واألرض‬

‫انزكان‬

‫‪221‬‬

‫الفيزياء والكيمياء‬

‫البيضاء‬

‫‪221‬‬

‫الرياضيات‬

‫القنيطرة‬

‫‪291‬‬

‫االجتماعيات‬

‫وجدة‬

‫‪211‬‬

‫اإلعالميات‬

‫البيضاء‬

‫‪21‬‬

‫التربية البدنية‬

‫تازة‬

‫‪.21‬‬

‫المجموع العام‬

‫يومي ‪ 4‬و ‪ 2‬يوليوز ‪21.2‬‬

‫التخصصات‬

‫( المراكز الجهوية لمهن التربية‬
‫والتكوين )‬

‫تاريخ‬
‫إجراء‬
‫المباراة‬

‫شــروط الترشيـح‬

‫ملـــف الترشيــح‬

‫ثفتح هذه املباراة يف وجه املرتحشني املغاربة اذلين ال‬
‫يتجاوز س هنم ‪ 54‬سنة غند اترخي اجراء املباراة و‬
‫احلاضوني ػىل ا ألكل‪:‬‬
‫‪ ‬ػىل شهادة االجازة يف املساكل اجلامؼية‬
‫نورتبية أأو ما يؼادمها؛‬
‫‪ ‬ػىل شهادة االجازة أأو شهادة االجازة يف‬
‫ادلراسات ا ألساسية أأو شهادة االجازة املهنية أأو ‪‬ما‬
‫ػىل‬
‫يؼادل احداها‪ ،‬واخلاضؼني الهتلاء أأويل بناء ‪‬‬
‫موفات امرتشيح املتضمنة نوواثئق وامشهادات اميت‬
‫ثؼكس ثوفر املؼنيني اب ألمر ػىل امكفاءات امنظرية‬
‫وامؼومية املامثةل نوتكوين يف املساكل اجلامؼية نورتبية‪.‬‬

‫ ظوب املشاركة يف املباراة مؼبأأ حسب اهمنوذج ( مشفوػا برتخيص‬‫من الأاكدميية اجلهوية نورتبية وامتكوين ابمنسبة نوموظفني امؼاموني‬
‫بوزارة امرتبية اموظنية)‪ ،‬اذلي ميكن حسـبه من موكـع اموزارة غـىل‬
‫ا ألهرتهيت‪ www.men.gov.ma ،‬أأو من أأكرب مركز هجوي ملهن‬
‫امرتبية وامتكوين‪.‬‬
‫ وسخة مشهود مبعابلهتا ألضل بعاكة امتؼريف اموظنية؛‬‫ وسخة مشهود مبعابلهتا ألضل امشهادة املعووبة؛‬‫ مجموع امنلط احملطل ػوهيا يف مجيع املواد ظيةل مدة ادلراسة بسكل‬‫االجازة؛‬
‫ رساةل امتحفزي؛‬‫‪ -‬ظرفان بريداين متنربان حيمالن غنوان املرتحش‪.‬‬

‫‪2411‬‬

‫ يجتاز المترشحات و المترشحون المقبولون بصفة مباشرة أو الذين تم انتقائهم‪ ،‬اختبارات كتابية واختبارات شفوية‪ ،‬ويتقاضون خالل مدة تكوينهم‪ ،‬التي تستغرق سنة دراسية كاملة‪ ،‬األجرة المطابقة للرقم االستداللي ‪ 2.2‬وتعويضا جزافيا‬‫قدره ‪ 111‬درىم شهريا‪ ،‬ويستفيدون عند االقتضاء‪ ،‬من التعويضات العائلية المخولة للموظفين ‪.‬‬
‫يجب أن تصل طلبات الترشيـح عن طريق البريد العادي ( أو بواسطة اإليداع المباشر) إلى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين المتوفر على التخصص المطلوب كما ىو مبين في الجدول أعاله‪ ،‬قبل متم يوم ‪ 22‬يونيو ‪ 21.2‬وىو‬
‫آخر أجل لقبول الترشيحات‪ ،‬ويمكن سحب مطبوع المشاركة في المباراة من موقع الوزارة‪www.men.gov.ma :‬؛ أو من مركز جهوي لمهن التربية والتكوين‪،‬‬
‫ويعتبر الغيا كل ملف ترشيح تنقصو إحدى الوثائق أو يتضمن أخطاء في المعلومات‪ ،‬أو ورد خارج اآلجال المحددة أعاله‪.‬‬


Aperçu du document concour_secollege120745.pdf - page 1/1

Sur le même sujet..