المناطق الصناعية الاسرائيلية على البيئة وصحة الانسان في مدينة طولكرم.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf - page 5/13

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Aperçu texte


Grou
p

Table (7) Specifications of the place of residence in both studied groups
Control
Study

Fo

Smell
yes
50
20
%
162
81
%

197
78.
7%
38
19
%

So
me
tim
3
1.2
%
-

Ye
s
14
3
50
.2
%
17
2
86
%

F
o

Smoke

10
1
40.
4
%
28
14
%

So
me
Ti
6
2.4
%
-

Int
er
me
47
44
%
4
14
%

Lig
ht

Ye
s

Fo

So
me
tim
6
2.4
%

Sl
ee
p
21
15
.9
%

128
82
%

Clo
th
Dry
111
84.
1%

Usage
Puposes

2
1%

28
18
%

Use of Roof

24
22.
4
%

11
2
44.
8
%
42
21
%
16
57.
5
%

13.
2
52.
8
%
15
6
78
%

Smoke intensity
He
avy
36
33.
6%
8
28.
5%

Ye
s

F
o
11
0
44
%
16
2
81
%

So
me
tim
24
9.6
%

4
10.
5%

41
29.
2%

Yel
low

34
89.5
%

99
70.8
%

Bro
wn

Oth
er

Spot Color

20
10
%

Spots on
Cloths

11
6
46.
4
%
18
9
%

200