ألغاز .pdf


Nom original: ألغاز.pdfAuteur: Utilisateur

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / Bullzip PDF Printer / www.bullzip.com / Freeware Edition (not registered), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/09/2012 à 16:21, depuis l'adresse IP 197.1.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 511 fois.
Taille du document: 84 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫أ ز‬

‫‪Page 1 sur 2‬‬

‫أ ز ؟؟‬
‫ا أ و ا أ ‪ ،‬و
و ‪ ..‬ن؟‬
‫ ه ا ‪#%‬ء ا ‪#$‬ء "! ب و ء؟‬
‫‪.%0‬ة و ‪ ، -.%0‬و "‪ ، -. (/$‬و '‪ +‬و *‪ +*,‬و ا* ‪ ،‬آ( ' ووا؟‬
‫ ‪ 3‬و ‪ 0‬د‪ ،‬و ‪ $4 7‬د‪ ،‬و رأ‪3 ( /4 # 5‬ود؟‬
‫< ‪.- +5‬ن < ‪ # ،+5‬ا ; ‪ 9 4 ،+5 7: .‬و ‪+5 8 9.‬؟‬
‫ ‪.‬ت ا ‪.‬أة ‪3 - / +! 3B C$0‬ث @ ? ب‪ / ' ،‬ه>ا؟ ‪ := 4‬أ ‪ = 4 #‬أ ‪ ،‬و أ زو‪#4‬‬
‫ ن ‪ .. 0‬ن؟‬
‫ ‪ C$0 +0 4 .‬ا ‪.‬أة ‪ ($ -‬ر‪ ' ..,4‬ه ‪ :‬ن ه>ا؟ ‪ ( :(/ 4‬و ‪ ،#‬أ زو‪ 4‬ن‬
‫ ‪ ..#‬ه ؟‬
‫ أ ‪ /‬ا ‪ 7J‬ر أ‪.0‬ب ‪ 0 ،‬ا‪#? (5‬ء ‪.- 5 # KL‬ا‪ ،+I! # J 9‬آ ‪.-‬ى !‪# G$‬‬
‫‪ 8‬؟‬
‫< ‪3N % . < .‬ا إ ? ‪..‬إ ‪ - 0‬و ‪ 5‬م آ ؟‬
‫ ه ا >ي ‪ 5 5/1 K L‬ن ا‪U‬رض د ‪ +J‬وا‪3N‬ة؟‬

‫ ه‪ #‬ا‪30U‬اد ا "‪ +*,‬ا ‪ ' #‬وي ‪ /J 4 KB N ، / .V KB N‬؟!!‬
‫?‪#‬ء ‪ 4‬د ‪ #‬ا ' ء إذا أ‪ = V‬إ ‪ .N‬أ‪ # X;B‬ا‪U‬رض؟‬
‫آ( ‪.‬ة ‪.< @ 7 '-‬ح ا ‪3J‬د ‪ 5‬ا ‪ 50 (L.‬؟‬
‫أ? ‪ # .‬و أد ‪ $‬داري؟‬
‫ ه ا آ‪ G‬ا >ي ‪.‬ى ‪ #‬ا ‪ K $‬و ا ‪ /‬ر؟‬
‫?‪#‬ء ا ‪ #%‬إ إذا ‪ C$0 .V‬رأ‪ 5‬؟‬
‫?‪#‬ء آ‪ $‬ذ = ‪ $0‬؟‬
‫?‪#‬ء ‪
8‬ا زن إذا آ ن رغ أو ‪ ;J‬؟‬
‫إ‪ '8‬ن وزو‪ 4‬ه ‪] #‬دم و ه‪ #‬ت ‪ N‬اء؟‬
‫‪ .7L‬ا‪ 7LU‬ر ل ا_‪ 0‬ر وا‪ ^?U‬ر و ا‪ <U‬ر‪ ..‬ه ؟‬

‫ ه ا ‪#%‬ء ا >ي إذا أآ‪ $‬آ‪ ،3 '- $‬وإذا أآ‪ - a8 =$‬ت؟‬
‫ ه ا ‪#%‬ء ا >ي ‪ .-‬آ‪ $‬ا‪ =^ N‬إ ؟‬
‫ ه ا ‪#%‬ء ا ‪ 3 N‬ا >ي ‪ ';$‬ا_‪ '8‬ن و ‪.‬ا‪. 9‬ا‪ 9‬آ‪ K‬ا س؟‬
‫ ‪ .4‬ا ^ ر إذا ا‪ < 0 J$ L‬ر؟ ه ؟‬‫‪ +J;5‬و‪.%0‬ون ‪ @;5‬ا‪ 7B‬دوا وا‪3N‬ا و‪d: .%0‬ا ‪ ،‬آ‪ K‬آ‪d: (/ K‬ا آ ‪ (- c ،,‬ذ ؟‬
‫‪3 +$ 4‬ة ‪ /%‬رة ‪ -‬ي ‪ ! . : .N 24 C$0‬ط‪ ..‬ه‪#‬؟‬
‫ ه ا ‪#%‬ء ا >ي ‪ $B‬إ ‪ $ 0 C‬دون أن ‪.‬ك؟‬
‫آ‪ + $‬وا‪3N‬ة ‪3‬او ‪ /‬آ‪ 5 K‬ن ا ‪
( J‬ا ‪ $‬ر‪3J- (:‬د ‪(/- i‬؟‬

‫‪09/11/2008‬‬

‫‪.mht‬أ ز\‪mhtml:file://D:‬‬

‫أ ز‬

‫‪Page 2 sur 2‬‬

‫ ه ا '‪k‬ال ا >ي ‪.7‬ح ‪ 0‬دة ا س و ^ ب ‪ $0‬دا‪(J8 + $ 7 j‬؟‬
‫ ه‪ #‬ا ‪ + $‬ا ‪3 N‬ة ا ‪ l$: $- #‬دا‪ j‬؟‬

‫درب ‪ ,‬ا‪3N =$ 5‬ود ‪ # # .. /‬ا ‪d c a‬داد ‪ V‬ؤه و‪ ، / 4‬وآ ‪ # /8‬ا ‪ /‬ر و‪ 4‬د‬
‫ ‪ .. /‬ا‪ / 5‬؟‬
‫‪ 5‬آ ‪ J< ،.;L‬ق رأ‪ ، 5‬إن أآ‪ K‬ه>ا ا ‪ J7‬م ! م و ‪ ($ ، #%‬وه ‪ ،= B‬و ‪ J‬د > ‬
‫ا !;‪ .‬ه ؟‬
‫ ه أ‪ cJV‬ا ; ت ‪ C$0‬و‪ 4‬ا‪U‬رض؟‬
‫ ه أرق ?‪#‬ء رؤ ‪ J‬ا ^‪.‬دة؟‬
‫ ه ا ‪#%‬ء ا >ي ‪. o‬ق ا ‪ i‬ت وا‪ ^?U‬ر وا‪ ?U‬اك دون أن ‪.‬ك؟‬
‫آ( ‪.‬ة ‪ .!0 q;7‬ا ' ‪ # /pJ C$0 +0‬ا م ا ا‪3N‬؟‬
‫ ‪ #‬آ‪ K‬إ‪ 4‬زة ‪ # $ 0 #-‬ا ‪. a‬اء ; ?‪.‬ة إ ‪. ، d C‬ا‪.L 0 9‬ب *( ; ‪ 10 + ' 3J‬آ( *(‬
‫ ‪ J‬د إ‪ $ ..+ 8 * U‬ذا؟‬
‫أ<‪.‬ش ‪ 3 .‬أن ‪ a! G$7‬أ (‪ ..‬ذا ‪KJ‬؟‬
‫ ‪ - C‬ن ‪3 .: #‬ون رأ‪ 5‬؟‬
‫ '@ ‪ t‬ت ا‪ U‬ف و '@ ‪ . 7$‬ا ف؟‬

‫ ;‪.‬و‪ #8‬أي ?‪#‬ء أو‪ ، @5‬وا ‪ ' . 7 # c‬و ‪ ، $‬و‪ N B ,0 3L‬و ( ^‪ 3‬‬
‫ ‪ N.‬؟‬
‫ ه‪ #‬أ ‪ ' G ' +! .< Kp‬ط ‪ = -‬ا ‪K‬؟‬
‫ ه ا ‪#%‬ء ا >ي ‪ 0‬وا‪3N‬ة و ‪.‬ى؟‬
‫ ه ا ‪#%‬ء ا >ي !‪ B.‬دون أن ‪.-‬ا‪9‬؟‬
‫ ه ا ‪#%‬ء ا >ي ^ ل ‪ #' < i‬و ‪.'-‬ي ا ‪ ./‬ء و ‪ 34‬أ‪,5‬ك؟‬
‫ ‪ @ 7 '- C‬و‪ @V‬ا ء ‪ #‬ا ‪ .i‬ل؟‬
‫أ‪ 5‬د ا ‪ $‬ن ‪.o‬ج دا‪ j‬ا ر؟ إذا ‪ B‬دف إ‪@ 3 8u 8 '8‬؟‬
‫ ه ا ‪#%‬ء ا >ي ! ل ا ‪3a‬ق دو و إذا ‪ 4‬ع آ>ب؟‬
‫ ه‪ #‬ا‪30U‬اد ا ‪ +' o‬ا ‪ +‬ا ‪ ' #‬وي ^ ‪100 /0‬‬

‫ ‪
:‬‬
‫ ‪ % &' &( "
# $ +‬‬
‫إ رآ ت ا وار‬

‫‪09/11/2008‬‬

‫‪.mht‬أ ز\‪mhtml:file://D:‬‬


Aperçu du document ألغاز.pdf - page 1/2

Aperçu du document ألغاز.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)


ألغاز.pdf (PDF, 84 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPSur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.029s