pesca recreativa 2011.pdf


Aperçu du fichier PDF pesca-recreativa-2011.pdf - page 2/43

Page 1 23443Aperçu texte


Text:
Direcció General de Pesca, Conselleria d’Agricultura i Pesca.
Govern de les Illes Balears.
Fotografies:
Direcció General de Medi Rural i Marí
Pàgina 18 feta per Fernando Darder a la Reserva Marina del Toro.
1ª edició: juny 2004. Tiratge: 44.000 exemplars.
2ª edició: maig 2005. Tiratge: 25.000 exemplars.
3ª edició: juliol 2006. Tiratge: 5.000 exemplars.
4ª edició: març 2007. Tiratge: 30.000 exemplars.
5ª edició: març 2008. Tiratge: 25.000 exemplars.
6ª edició: abril 2009. Tiratge: 15.000 exemplars.
7ª edició: juliol 2009. Tiratge: 15.000 exemplars.
8ª edició: juny 2010. Tiratge: 15.000 exemplars.

D.L.: PM-1027-2009