Presentacioì FCE Preguntes i respostes.pdf


Aperçu du fichier PDF presentacio-fce-preguntes-i-respostes.pdf - page 4/69

Page 1 2 3 45669Aperçu texte


Definició de Balança Comercial


Segons la definició del Fons Monetari Internacional (FMI),
Recull tots els canvis internacionals en la propietat de les
mercaderies que, en un moment donat, traspassen les
duanes del país de referència.
Balança comercial = exportacions – importacions
Aquesta diferència si és positiva es denomina superàvit comercial
i si es negativa es denomina dèficit comercial.

4