CICB praytimes .pdfNom original: CICB_praytimes.pdf

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par Adobe InDesign CS5.5 (7.5) / Adobe PDF Library 9.9, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 15/11/2012 à 16:12, depuis l'adresse IP 217.136.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1575 fois.
Taille du document: 1.7 Mo (10 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫﴿ إِ َّن َه ِذهِ ُأم ُت ُكم ُأم ًة و ِ‬
‫اع ُب ُد ِ‬
‫ون ﴾‬
‫اح َدةً َو َأنَا َربُّ ُك ْم َف ْ‬
‫َّ ْ َّ َ‬

‫" ‪" Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc‬‬
‫" ‪" Dit is uw gemeenschap; één gemeenschap; en Ik ben uw Heer, aanbidt Mij derhalve‬‬

‫مواقيت الصالة لـبروكسل وأنفرس وشارلروا‬
‫‪Horaire des prières pour Bruxelles, Charleroi et Anvers‬‬
‫‪Gebedstijden Antwerpen, Brussel en Charleroi‬‬
‫‪(1434 - 1433) 2012‬‬
‫رابطة العالم اإلســــالمي‬

‫‪Moslim Wereld‬‬
‫‪Liga‬‬

‫‪Ligue du Monde‬‬
‫‪Islamique‬‬

‫املركز اإلسالمي والثقافي ببلجيكا‬

‫مسجـــد بروكســــل‬

‫‪Centre Islamique et Culturel de Belgique‬‬
‫‪Islamitisch en Cultureel Centrum van België‬‬

‫‪Mosquée de Bruxelles / Moskee van Brussel‬‬

‫‪Parc du Cinquantenaire, 14 , Jubelpark - Bruxelles 1000 Brussel‬‬
‫‪ : 02/735.21.73 - Fax.: 02/735.30.71‬‬

‫‪E-mail : infos@centreislamique.be - URL:www.centreislamique.be‬‬

‫بيان حول مواقيت الصالة وإمساكية الصيام‬

‫الصادر يوم الثالثــاء ‪ 11‬جمادى األولى ‪ 1433‬هـجرية موافق ‪ 3‬أبريل ‪ 2012‬ميالدية‬
‫احلمد هلل والصالة والسالم على خير رسل اهلل محمد بن عبد اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله‪ ،‬وبعد ‪:‬‬
‫ننهي إلى كافة املسلمني ببلجيكا أنه مت االتفاق حول موضوع وقتي صالة العشاء والفجر في الفترة التي تضطرب فيها العالمة‪ ،‬أو تنعدم بالكلية أو‬
‫تظهر مع وجود املشقة ومت حتديد الفترة املذكورة ما بني ‪ 10‬مايو إلى ‪ 10‬أغسطس وبعد الدراسة املستفيضة ومقارنة التقاومي املوجودة بني أيدي‬
‫املسلمني في املساجد واملراكز مت االتفاق على ما يلي ‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬بالنسبة لوقت اإلمساك للصيام هو وقت الفجر احملدد في التقومي الصادر عن املجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي استناداً إلى قرار‬
‫املجمع نفسه في دورته التاسعة عشرة املنعقدة في شهر شوال من عام ‪1428‬هـ املوافق لشهر نوفمبر ‪ 2007‬م وندوة بروكسيل املنعقدة في‬
‫شهرجمادى األولى من عام ‪1430‬هـ املوافق لشهر مايو ‪ 2009‬م باملركز اإلسالمي والثقافي ببروكسيل‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬بالنسبة لصالة العشاء ميكن األخذ بأحد األمور اآلتية استناداً إلى قرار املجمع السابق‪:‬‬
‫أ ـ اجلمع بني املغرب والعشاء جمع تقدمي لدفع املشقة ورفع احلرج ‪.‬‬
‫ب ـ أداء صالة العشاء بعد ساعة وخمس وأربعني دقيقة من غروب الشمس من باب التيسير ورفع احلرج عن املسلمني ‪،‬لكون هذا التوقيت أقرب إلى‬
‫التقدير النسبي في جل الفترة املذكورة ‪.‬‬
‫ج ـ االنتظار إلى الوقت احملدد في التقومي الصادر عن املجمع الفقهي ‪.‬‬
‫وفي اخلتام ندعو املسلمني إلى العمل بهذا التقومي جمع ًا للكلمة وتوحيداً للصف واهلل ولي التوفيق ‪.‬‬

Mededeling over de
gebedstijden en de vastenkalender
Op dinsdag 11 Djoemâda I 1433,
gelijkgesteld met 3 april 2012

Communiqué du 11 Joumada I 1433,
équivalant au 3 avril 2012, concernant
l’horaire des prières et de rupture du jeûne

Voor alle moslims in België werd er een
akkoord bereikt over de gebedstijden al-‘Isjâ’ en
al-Fadjr voor de periode dat de gegevens voor
het vastleggen van deze tijden niet duidelijk
zijn, of zelfs afwezig.
Deze periode werd vastgelegd tussen 10
mei en 10 augustus 2012. Na een uitgebreid
onderzoek en het vergelijken van de kalenders
waarover de moslims in de moskeeën en centra
beschikken, werd er een akkoord bereikt over
het volgende :
Ten eerste: voor de tijd van “Imsâk” , of het
stoppen met eten, en het starten van het
vasten, zal men zich baseren op het tijdstip
van al-Fadjr,aangegeven in de kalender die
uitgegeven wordt door de Academie van
Islamitische Jurisprudentie, die een onderdeel
is van de Liga van de Islamitische Wereld. Dit
in overeenstemming met het besluit van de
Liga zelf tijdens de 19de zitting, gehouden in
Sjawwâl in het jaar 1428 H/november 2007,
en het symposium te Brussel, gehouden in de
maand Djoemâdâ I in het jaar 1430 H/mei 2009
in het Islamitisch en Cultureel Centrum van
België.
Ten tweede: wat betreft het gebed van al-‘Isjâ;
dit kan men op drie verschillende ogenblikken
verrichten, zich baserend op het vorige besluit
van de academie:
a) Het bidden van al-Maghrib gebed en al‘Isjâ gebed gezamenlijk op het tijdstip van
al-Maghrib. Dit om het gemakkelijker te maken
voor de moslims.
b) Het gebed van al-‘Isjâ, vanaf 1u45 minuten
na zonsondergang, dit om het gemakkelijker te
maken voor de moslims en het vermijden van
een benarde situatie, en omdat dit tijdstip het
meest evidente is.
c) Het wachten op het aangegeven tijdstip.

Louanges à ALLAH le Très Haut et que les
prières et salutations
soient sur son messager.
Nous informons toute la communauté
musulmane de Belgique qu’un accord a été
réalisé concernant les heures des prières
de FAJR et d’AL ICHAA durant la période où
l'observation de signes distinctifs permettant de
déterminer celles-ci est perturbée, impossible ou
difficilement réalisable. Cette période s'étend du
10 mai au 10 août.
Après une étude approfondie de la question
et la comparaison des différentes versions de
calendriers d'horaires de prières diffusés par les
mosquées et centres islamiques, il a été convenu
ce qui suit :
1- L’heure de "l'Imsak" marquant le début du
jeûne correspond à l’heure fixée par le calendrier
édité par le conseil de jurisprudence islamique
dépendant de la ligue du monde islamique. Et
ce, en se référant à la décision prise par cette
même institution lors de sa 19ème session qui
s'est tenue en novembre 2007 ainsi qu'aux
conclusions du colloque qui s’est déroulée au
Centre islamique et culturel de Bruxelles en Mai
2009.
2- Concernant la prière d’AL ICHAA, elle peut
être accomplie, d'après le conseil susmentionné,
comme suit :
A - Regroupement avancé "Jami’ taqdim" des
prières du MAGHREB et d’AL ICHAA afin de
lever la gêne.
B- Accomplir la prière d’AL ICHAA 1H 45 mn
après l’heure du MAGHREB (couché du soleil),
cela dans un souci de facilité et de levée de la
gêne. Cet horaire est en effet le plus proche
d’une approximation relative durant la période en
question.
C- Attendre l’heure fixée dans le calendrier
édité par le conseil de jurisprudence islamique
susmentionné.

Wij roepen alle moslims in België op om zich
te houden aan deze tijdstippen, om de eenheid
onder moslims te bewaren.

Nous exhortons la communauté à se conformer
à ce calendrier afin de préserver son unité, et
qu’ALLAH nous guide vers la réussite.

In de naam van Allah de Barmhartige,
de Genadevolle.

‫‪MEI 2012 MAYIS‬‬

‫‪5‬‬

‫مالحظة ‪ :‬مت تظليل الفترة من ‪ 26‬مايو إلى ‪ 18‬يوليو اخلاصة بالوقت الفعلي لصالة العشاء النعدام العالمة‬
‫ملعرفة دخول شهر رمضان املبارك ويوم العيد والشهور القمرية األخرى يرجى االتصال باملركز االسالمي والثقافي ببلجيكا ‪02 735 21 73‬‬

‫‪5‬‬

‫جمادى‪ / 2‬رجب‬

‫الفجر الشروق الظهر‬

‫العصر المغرب‬

‫‪Joumada2 /Rajab‬‬

‫‪Güneş‬‬

‫‪Öğle‬‬

‫‪İkindi‬‬

‫‪Akşam‬‬

‫‪Chourouq‬‬

‫‪Midi‬‬

‫‪‘Asr‬‬

‫‪Maghrib‬‬

‫‪3.53‬‬
‫‪3.50‬‬

‫‪6.15‬‬
‫‪6.13‬‬

‫‪13.40‬‬
‫‪13.40‬‬

‫‪17.42‬‬
‫‪17.43‬‬

‫‪21.05‬‬
‫‪21.07‬‬

‫‪23.29‬‬
‫‪23.32‬‬

‫‪3.46‬‬

‫‪6.11‬‬

‫‪13.39‬‬

‫‪17.43‬‬

‫‪21.08‬‬

‫‪23.35‬‬

‫‪3.43‬‬

‫‪6.10‬‬

‫‪17.44 13. 39‬‬

‫‪21.10‬‬

‫‪23.39‬‬

‫‪3.39‬‬
‫‪3.36‬‬

‫‪6.08‬‬
‫‪6.06‬‬

‫‪17.45 13. 39‬‬
‫‪17.45 13. 39‬‬

‫‪21.12‬‬
‫‪21.13‬‬

‫‪23.42‬‬
‫‪23.45‬‬

‫‪3.32‬‬

‫‪6.04‬‬

‫‪17.46 13. 39‬‬

‫‪21.15‬‬

‫‪23.49‬‬

‫‪3.29‬‬

‫‪6.03‬‬

‫‪17.46 13. 39‬‬

‫‪21.16‬‬

‫‪23.52‬‬

‫‪3.25‬‬

‫‪6.01‬‬

‫‪17.47 13. 39‬‬

‫‪21.18‬‬

‫‪23.56‬‬

‫‪1433‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪10‬‬

‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫االثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫االثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫االثنيـن‬

‫رجب‬

‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫االثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬

‫‪HOUTHALEN‬‬
‫‪-4‬‬

‫‪HASSELT‬‬
‫‪-4‬‬

‫والصبح‬
‫‪Fecir‬‬
‫‪Fajr‬‬

‫مـــــــاي‬

‫العشاء ‪‘Icha‬‬
‫‪Yatsi‬‬

‫الوقت الوقت‬
‫النسبي الفعلي‬

‫‪3.21‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪17.48 13. 39‬‬

‫‪21.19‬‬

‫‪32.10‬‬

‫‪00.00‬‬

‫‪3.18‬‬

‫‪5.58‬‬

‫‪17.48 13. 39‬‬

‫‪21.21‬‬

‫‪32.10‬‬

‫‪00.00‬‬

‫‪3.14‬‬
‫‪3.10‬‬

‫‪5.56‬‬
‫‪5.55‬‬

‫‪17.49 13. 39‬‬
‫‪17.49 13. 39‬‬

‫‪21.22‬‬
‫‪21.24‬‬

‫‪32.10‬‬
‫‪32.10‬‬

‫‪00.03‬‬
‫‪00.07‬‬

‫‪3.06‬‬

‫‪5.53‬‬

‫‪17.50 13. 39‬‬

‫‪21.25‬‬

‫‪32.10‬‬

‫‪00.11‬‬

‫‪3.02‬‬

‫‪5.52‬‬

‫‪17.50 13. 39‬‬

‫‪21.27‬‬

‫‪32.13‬‬

‫‪00.15‬‬

‫‪2.58‬‬

‫‪5.50‬‬

‫‪17.51 13. 39‬‬

‫‪21.28‬‬

‫‪32.12‬‬

‫‪00.20‬‬

‫‪2.53‬‬

‫‪5.49‬‬

‫‪17.52 13. 39‬‬

‫‪21.30‬‬

‫‪32.15‬‬

‫‪00.24‬‬

‫‪2.49‬‬

‫‪5.48‬‬

‫‪17.52 13. 39‬‬

‫‪21.31‬‬

‫‪32.12‬‬

‫‪00.29‬‬

‫‪2.44‬‬
‫‪2.39‬‬
‫‪2.34‬‬

‫‪5.46‬‬
‫‪5.45‬‬
‫‪5.44‬‬

‫‪17.53 13. 39‬‬
‫‪17.53 13. 39‬‬
‫‪17.54 13. 39‬‬

‫‪21.33‬‬
‫‪21.34‬‬
‫‪21.35‬‬

‫‪32.11‬‬
‫‪32.12‬‬
‫‪32.30‬‬

‫‪00.33‬‬
‫‪00.38‬‬
‫‪00.44‬‬

‫‪2.29‬‬
‫‪2.23‬‬
‫‪2.16‬‬

‫‪5.43‬‬
‫‪5.41‬‬
‫‪5.40‬‬

‫‪17.54 13. 39‬‬
‫‪17.55 13. 39‬‬
‫‪17.55 13. 39‬‬

‫‪21.37‬‬
‫‪21.38‬‬
‫‪21.39‬‬

‫‪32.33‬‬
‫‪32.32‬‬
‫‪32.32‬‬

‫‪00.49‬‬
‫‪00.56‬‬
‫‪01.03‬‬

‫‪2.07‬‬

‫‪5.39‬‬

‫‪17.56 13. 39‬‬

‫‪21.41‬‬

‫‪32.32‬‬

‫‪01.11‬‬

‫‪2.12‬‬

‫‪5.38‬‬

‫‪17.56 13. 40‬‬

‫‪21.42‬‬

‫‪32.32‬‬

‫‪2.17‬‬
‫‪2.22‬‬
‫‪2.27‬‬
‫‪2.32‬‬
‫‪2.37‬‬

‫‪5.37‬‬
‫‪5.36‬‬
‫‪5.35‬‬
‫‪5.34‬‬
‫‪5.33‬‬

‫‪17.57‬‬
‫‪17.57‬‬
‫‪17.58‬‬
‫‪17.58‬‬
‫‪17.59‬‬

‫‪21.43‬‬
‫‪21.44‬‬
‫‪21.46‬‬
‫‪21.47‬‬
‫‪21.48‬‬

‫‪32.31‬‬
‫‪32.32‬‬
‫‪32.21‬‬
‫‪32.23‬‬
‫‪32.22‬‬
‫‪1‬‬

‫‪GENT‬‬
‫‪+ 3‬‬

‫‪KORTRIJK‬‬
‫‪+ 4‬‬

‫‪13.40‬‬
‫‪13.40‬‬
‫‪13.40‬‬
‫‪13.40‬‬
‫‪13.40‬‬
‫‪BRUGE‬‬
‫‪+ 4‬‬

‫‪Sanabel Arts Graphiques‬‬
‫‪Tél : 0032 2 640 01 72‬‬
‫‪E-Mail : Sanabel@skynet.be‬‬

‫‪VERVIER‬‬
‫‪-6‬‬

‫‪MAI‬‬
‫‪2012‬‬

‫‪LUXEMBOURG‬‬
‫‪-6‬‬

‫‪TOURNAI‬‬
‫‪+4‬‬

‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬

‫‪Ma./Di‬‬
‫‪Me./Wo‬‬

‫‪Je./Do‬‬
‫‪Ve./Vr.‬‬
‫‪Sa./Za.‬‬
‫‪Di./Zo.‬‬
‫‪Lu./Ma.‬‬
‫‪Ma./Di‬‬
‫‪Me./Wo‬‬

‫‪Je./Do‬‬
‫‪Ve./Vr.‬‬
‫‪Sa./Za.‬‬
‫‪Di./Zo.‬‬
‫‪Lu./Ma.‬‬
‫‪Ma./Di‬‬
‫‪Me./Wo‬‬

‫‪Je./Do‬‬
‫‪Ve./Vr.‬‬
‫‪Sa./Za.‬‬
‫‪Di./Zo.‬‬
‫‪Ve./Vr.‬‬
‫‪Lu./Ma.‬‬
‫‪Rajab‬‬
‫‪Me./Wo‬‬

‫‪Je./Do‬‬
‫‪Ve./Vr.‬‬
‫‪Sa./Za.‬‬
‫‪Ve./Vr.‬‬
‫‪Di./Zo.‬‬
‫‪Lu./Ma.‬‬
‫‪Ma./Di‬‬
‫‪Me./Wo‬‬

‫‪Je./Do‬‬

‫‪MONS NAMUR RENAIX‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪+3‬‬

‫‪LIÈGE‬‬
‫‪-6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪JUNI 2012 HAZIRAN‬‬

‫مالحظة ‪ :‬مت تظليل الفترة من ‪ 26‬مايو إلى ‪ 18‬يوليو اخلاصة بالوقت الفعلي لصالة العشاء النعدام العالمة‬
‫ملعرفة دخول شهر رمضان املبارك ويوم العيد والشهور القمرية األخرى يرجى االتصال باملركز االسالمي والثقافي ببلجيكا ‪02 735 21 73‬‬

‫‪6‬‬

‫رجب ‪ /‬شعبان‬
‫‪Rajab/Chaaban‬‬

‫‪1433‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪10‬‬

‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬

‫شعبان‬

‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬

‫‪HOUTHALEN‬‬
‫‪-4‬‬

‫‪HASSELT‬‬
‫‪-4‬‬

‫الشروق‬

‫الظهر‬

‫العصر المغرب‬

‫العشاء ‪‘Icha‬‬

‫يونيو‬

‫‪Güneş‬‬

‫‪Öğle‬‬

‫‪İkindi‬‬

‫‪Akşam‬‬

‫‪Chourouq‬‬

‫‪Midi‬‬

‫‪‘Asr‬‬

‫‪Maghrib‬‬

‫الوقت الوقت‬
‫النسبي الفعلي‬

‫‪JUIN‬‬
‫‪2012‬‬

‫‪2.22‬‬

‫‪5.33‬‬

‫‪13.40‬‬

‫‪17.95‬‬

‫‪21.49‬‬

‫‪23.32‬‬

‫‪2.74‬‬

‫‪5.32‬‬

‫‪13.41‬‬

‫‪18.00‬‬

‫‪21.50‬‬

‫‪23.39‬‬

‫‪2.22‬‬
‫‪2.24‬‬

‫‪5.31‬‬
‫‪5.30‬‬

‫‪13.41‬‬
‫‪13.41‬‬

‫‪18.00‬‬
‫‪18.00‬‬

‫‪21.51‬‬
‫‪21.52‬‬

‫‪23.32‬‬
‫‪23.37‬‬

‫‪3.02‬‬

‫‪5.30‬‬

‫‪13.41‬‬

‫‪18.01‬‬

‫‪21.53‬‬

‫‪23.32‬‬

‫‪3004‬‬

‫‪5.29‬‬

‫‪13.41‬‬

‫‪18.01‬‬

‫‪21.54‬‬

‫‪23.35‬‬

‫‪3012‬‬

‫‪5.29‬‬

‫‪13.41‬‬

‫‪18.02‬‬

‫‪21.55‬‬

‫‪23.20‬‬

‫‪3..7‬‬
‫‪3022‬‬
‫‪3024‬‬

‫‪5.28‬‬
‫‪5.28‬‬
‫‪5.24‬‬

‫‪13.42‬‬
‫‪13.42‬‬
‫‪13.42‬‬

‫‪18.02‬‬
‫‪18.02‬‬
‫‪18.03‬‬

‫‪21.59‬‬
‫‪21.56‬‬
‫‪21.54‬‬

‫‪23.20‬‬
‫‪23.21‬‬
‫‪23.22‬‬

‫‪3032‬‬
‫‪3034‬‬

‫‪5.27‬‬
‫‪5.27‬‬

‫‪13.42‬‬
‫‪13.42‬‬

‫‪18.03‬‬
‫‪18.03‬‬

‫‪21.58‬‬
‫‪21.58‬‬

‫‪3072‬‬

‫‪5.27‬‬

‫‪13.43‬‬

‫‪18.07‬‬

‫‪21.25‬‬

‫‪23.23‬‬
‫‪23.21‬‬
‫‪2‬‬
‫‪23.32‬‬

‫‪3074‬‬

‫‪5.26‬‬

‫‪13.43‬‬

‫‪18.07‬‬

‫‪21.25‬‬

‫‪23.31‬‬

‫‪3.92‬‬

‫‪5.26‬‬

‫‪13.43‬‬

‫‪18.02‬‬

‫‪22.00‬‬

‫‪23.22‬‬

‫‪3024‬‬
‫‪7002‬‬

‫‪5.26‬‬
‫‪5.26‬‬

‫‪13.43‬‬
‫‪13.43‬‬

‫‪18.02‬‬
‫‪18.02‬‬

‫‪22.00‬‬
‫‪22.01‬‬

‫‪23.22‬‬
‫‪23.22‬‬

‫‪7002‬‬

‫‪5.26‬‬

‫‪13.47‬‬

‫‪18.02‬‬

‫‪22.01‬‬

‫‪23.22‬‬

‫‪7002‬‬
‫‪7006‬‬

‫‪5.26‬‬
‫‪5.27‬‬

‫‪13.47‬‬
‫‪13.47‬‬

‫‪18.06‬‬
‫‪18.06‬‬

‫‪22.02‬‬
‫‪22.02‬‬

‫‪23.23‬‬
‫‪23.23‬‬

‫‪01‬‬
‫‪Sa./Za. 02‬‬
‫‪Di./Zo. 03‬‬
‫‪Lu./Ma 04‬‬
‫‪.‬‬
‫‪Ma./Di‬‬
‫‪05‬‬
‫‪Me./Wo‬‬
‫‪06‬‬
‫‪Je./Do 07‬‬
‫‪Ve./Vr. 08‬‬
‫‪Sa./Za. 09‬‬
‫‪Di./Zo. 10‬‬
‫‪Lu./Ma 11‬‬
‫‪.‬‬
‫‪Ma./Di‬‬
‫‪12‬‬
‫‪Me./Wo‬‬
‫‪13‬‬
‫‪Je./Do 14‬‬
‫‪Ve./Vr. 15‬‬
‫‪Sa./Za. 16‬‬
‫‪Di./Zo. 17‬‬
‫‪Lu./Ma 18‬‬
‫‪Ma./Di 19‬‬
‫‪Me./Wo‬‬
‫‪20‬‬

‫‪7006‬‬

‫‪5.27‬‬

‫‪13.47‬‬

‫‪18.06‬‬

‫‪22.02‬‬

‫‪23.23‬‬

‫‪Chaaban‬‬

‫‪2.02‬‬
‫‪7006‬‬
‫‪7006‬‬

‫‪5.27‬‬
‫‪5.27‬‬
‫‪5.28‬‬

‫‪13.49‬‬
‫‪13.42‬‬
‫‪13.42‬‬

‫‪18.02‬‬
‫‪18.06‬‬
‫‪18.04‬‬

‫‪22.02‬‬
‫‪22.02‬‬
‫‪22.02‬‬

‫‪23.23‬‬
‫‪23.23‬‬
‫‪23.23‬‬

‫‪7004‬‬

‫‪5.28‬‬

‫‪13.42‬‬

‫‪18.04‬‬

‫‪22.02‬‬

‫‪23.24‬‬

‫‪7004‬‬

‫‪5.28‬‬

‫‪13.42‬‬

‫‪18.04‬‬

‫‪22.02‬‬

‫‪23.27‬‬

‫‪7006‬‬

‫‪5.29‬‬

‫‪13.46‬‬

‫‪18.04‬‬

‫‪22.02‬‬

‫‪23.32‬‬

‫‪7001‬‬

‫‪5.29‬‬

‫‪13.46‬‬

‫‪18.04‬‬

‫‪22.02‬‬

‫‪23.37‬‬

‫‪3.92‬‬

‫‪5.30‬‬

‫‪13.42‬‬

‫‪18.07‬‬

‫‪22.02‬‬

‫‪23.42‬‬

‫‪3021‬‬

‫‪5.30‬‬

‫‪13.46‬‬

‫‪18.04‬‬

‫‪22.02‬‬

‫‪23.27‬‬

‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪Lu./Ma 25‬‬
‫‪Ma./Di 26‬‬
‫‪Me./Wo‬‬
‫‪27‬‬
‫‪Je./Do 28‬‬
‫‪Ve./Vr. 29‬‬
‫‪Sa./Za.‬‬
‫‪Sa./Za. 30‬‬

‫‪VERVIER‬‬
‫‪-6‬‬

‫‪LUXEMBOURG‬‬
‫‪-6‬‬

‫الفجر‬

‫والصبح‬
‫‪Fecir‬‬
‫‪Fajr‬‬

‫‪GENT‬‬
‫‪+ 3‬‬

‫‪KORTRIJK‬‬
‫‪+ 4‬‬

‫‪BRUGE‬‬
‫‪+ 4‬‬

‫‪Sanabel Arts Graphiques‬‬
‫‪Tél : 0032 2 640 01 72‬‬
‫‪E-Mail : Sanabel@skynet.be‬‬

‫‪Yatsi‬‬

‫‪Ve./Vr.‬‬

‫‪Ve./Vr.‬‬
‫‪Sa./Za.‬‬
‫‪Di./Zo.‬‬

‫‪TOURNAI‬‬
‫‪+4‬‬

‫‪MONS NAMUR RENAIX‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪+3‬‬

‫‪LIÈGE‬‬
‫‪-6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪JULI 2012 TEMMUZ‬‬

‫مالحظة ‪ :‬مت تظليل الفترة من ‪ 26‬مايو إلى ‪ 18‬يوليو اخلاصة بالوقت الفعلي لصالة العشاء النعدام العالمة‬
‫ملعرفة دخول شهر رمضان املبارك ويوم العيد والشهور القمرية األخرى يرجى االتصال باملركز االسالمي والثقافي ببلجيكا ‪02 735 21 73‬‬

‫‪7‬‬

‫شعبان‪/‬رمضان‬
‫‪Chaaban/Ramadan‬‬

‫‪1433‬‬

‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬

‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫رمضان ۩‬
‫السبـت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬

‫‪HOUTHALEN‬‬
‫‪-4‬‬

‫‪HASSELT‬‬
‫‪-4‬‬

‫الفجر‬

‫الشروق الظهر‬

‫العصر المغرب‬

‫العشاء ‪‘Icha‬‬

‫‪Güneş‬‬

‫‪Öğle‬‬

‫‪İkindi‬‬

‫‪Akşam‬‬

‫‪Chourouq‬‬

‫‪Midi‬‬

‫‪‘Asr‬‬

‫‪Maghrib‬‬

‫الوقت الوقت‬
‫النسبي الفعلي‬

‫‪3.46‬‬
‫‪3.41‬‬

‫‪5.31‬‬
‫‪5.32‬‬

‫‪13.46‬‬
‫‪13.47‬‬

‫‪18.07‬‬
‫‪18.07‬‬

‫‪4.326 22.01‬‬
‫‪23.46 22.01‬‬

‫‪3.36‬‬

‫‪5.32‬‬

‫‪13.47‬‬

‫‪18.07‬‬

‫‪4.326 22.01‬‬

‫‪3.31‬‬

‫‪5.33‬‬

‫‪13.47‬‬

‫‪18.07‬‬

‫‪4.325 22.00‬‬

‫‪3.26‬‬

‫‪5.34‬‬

‫‪13.47‬‬

‫‪18.07‬‬

‫‪4.325 22.00‬‬

‫‪3.21‬‬

‫‪5.35‬‬

‫‪13.47‬‬

‫‪18.07‬‬

‫‪4.322 21.59‬‬

‫‪3.16‬‬
‫‪3.11‬‬

‫‪5.36‬‬
‫‪5.37‬‬

‫‪13.48‬‬
‫‪13.48‬‬

‫‪18.07‬‬
‫‪18.07‬‬

‫‪4.322 21.59‬‬
‫‪4.32. 21.58‬‬

‫‪3.06‬‬

‫‪5.38‬‬

‫‪13.48‬‬

‫‪18.07‬‬

‫‪4.324 21.57‬‬

‫‪3.01‬‬

‫‪5.39‬‬

‫‪13.48‬‬

‫‪18.07‬‬

‫‪4.324 21.57‬‬

‫‪2.56‬‬
‫‪2.51‬‬

‫‪5.40‬‬
‫‪5.41‬‬

‫‪13.48‬‬
‫‪13.48‬‬

‫‪18.07‬‬
‫‪18.06‬‬

‫‪4.321 21.56‬‬
‫‪4.322 21.55‬‬

‫‪2.46‬‬

‫‪5.42‬‬

‫‪13.48‬‬

‫‪18.06‬‬

‫‪4.3.2 21.54‬‬

‫‪2.41‬‬
‫‪2.36‬‬

‫‪5.43‬‬
‫‪5.44‬‬

‫‪13.49‬‬
‫‪13.49‬‬

‫‪18.06‬‬
‫‪18.06‬‬

‫‪4.3.2 21.53‬‬
‫‪4.3.7 21.52‬‬

‫‪2.31‬‬

‫‪5.45‬‬

‫‪13.49‬‬

‫‪18.05‬‬

‫‪4.3.6 21.51‬‬

‫‪2.26‬‬

‫‪5.46‬‬

‫‪13.49‬‬

‫‪18.05‬‬

‫‪4.3.5 21.50‬‬

‫‪2.21‬‬

‫‪5.48‬‬

‫‪13.49‬‬

‫‪18.05‬‬

‫‪4.3.2 21.49‬‬

‫والصبح‬
‫‪Fecir‬‬
‫‪Fajr‬‬

‫‪Yatsi‬‬

‫يوليو‬

‫‪JUILLET‬‬
‫‪2012‬‬

‫‪2.16‬‬

‫‪5.49‬‬

‫‪13.49‬‬

‫‪18.04‬‬

‫‪4.3.. 21.48‬‬

‫‪21344‬‬

‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Me./Wo‬‬
‫‪04‬‬
‫‪Je./Do 05‬‬
‫‪Ve./Vr. 06‬‬
‫‪Sa./Za. 07‬‬
‫‪Di./Zo. 08‬‬
‫‪Lu./Ma 09‬‬
‫‪.‬‬
‫‪Ma./Di‬‬
‫‪10‬‬
‫‪Me./Wo‬‬
‫‪11‬‬
‫‪Je./Do 12‬‬
‫‪Ve./Vr. 13‬‬
‫‪Sa./Za. 14‬‬
‫‪Di./Zo. 15‬‬
‫‪Lu./Ma 16‬‬
‫‪Ma./Di 17‬‬
‫‪Me./Wo‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Je./Do 19‬‬

‫‪2.25‬‬

‫‪5.50‬‬

‫‪13.49‬‬

‫‪18.04‬‬

‫‪4.3.4 21.47‬‬

‫‪2131.‬‬

‫۩ ‪Ramadan‬‬

‫‪2.32‬‬
‫‪2.38‬‬
‫‪2.44‬‬
‫‪2.49‬‬
‫‪2.54‬‬
‫‪2.59‬‬

‫‪5.51‬‬
‫‪5.53‬‬
‫‪5.54‬‬
‫‪5.55‬‬
‫‪5.57‬‬
‫‪5.58‬‬

‫‪13.49‬‬
‫‪13.49‬‬
‫‪13.49‬‬
‫‪13.49‬‬
‫‪13.49‬‬
‫‪13.49‬‬

‫‪18.04‬‬
‫‪18.03‬‬
‫‪18.03‬‬
‫‪18.02‬‬
‫‪18.02‬‬
‫‪18.01‬‬

‫‪21.46‬‬
‫‪21.45‬‬
‫‪21.43‬‬
‫‪21.42‬‬
‫‪21.41‬‬
‫‪21.39‬‬

‫‪4.3.1‬‬
‫‪4.3.2‬‬
‫‪4.342‬‬
‫‪4..42‬‬
‫‪4..42‬‬
‫‪4..47‬‬

‫‪21326‬‬
‫‪21322‬‬
‫‪22355‬‬
‫‪22322‬‬
‫‪22322‬‬
‫‪22322‬‬

‫‪Sa./Za.‬‬
‫‪Di./Zo.‬‬
‫‪Lu./Ma‬‬
‫‪Ma./Di‬‬

‫‪3.03‬‬
‫‪3.08‬‬
‫‪3.12‬‬
‫‪3.16‬‬
‫‪3.20‬‬

‫‪5.59‬‬
‫‪6.01‬‬
‫‪6.02‬‬
‫‪6.33‬‬
‫‪6.05‬‬

‫‪13.49‬‬
‫‪13.49‬‬
‫‪13.49‬‬
‫‪13.49‬‬
‫‪13.49‬‬

‫‪18.01‬‬
‫‪18.00‬‬
‫‪18.00‬‬
‫‪17.59‬‬
‫‪17.58‬‬

‫‪21.38‬‬
‫‪21.36‬‬
‫‪21.35‬‬
‫‪12.33‬‬
‫‪21.32‬‬

‫‪4..46‬‬
‫‪4..45‬‬
‫‪4..42‬‬
‫‪4..4.‬‬
‫‪4..44‬‬

‫‪223.5‬‬
‫‪223.1‬‬
‫‪22347‬‬
‫‪2234.‬‬
‫‪22312‬‬

‫‪GENT‬‬
‫‪+ 3‬‬

‫‪KORTRIJK‬‬
‫‪+ 4‬‬

‫‪BRUGE‬‬
‫‪+ 4‬‬

‫‪Sanabel Arts Graphiques‬‬
‫‪Tél : 0032 2 640 01 72‬‬
‫‪E-Mail : Sanabel@skynet.be‬‬

‫‪VERVIER‬‬
‫‪-6‬‬

‫‪LUXEMBOURG‬‬
‫‪-6‬‬

‫‪Di./Zo.‬‬
‫‪Lu./Ma‬‬
‫‪.Ma./Di‬‬

‫‪TOURNAI‬‬
‫‪+4‬‬

‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪Me./Wo‬‬
‫‪25‬‬
‫‪Je./Do 26‬‬
‫‪Ve./Vr. 27‬‬
‫‪Sa./Za. 28‬‬
‫‪Di./Zo. 29‬‬
‫‪Lu./Ma 30‬‬
‫‪31‬‬

‫‪Ma./Di‬‬

‫‪MONS NAMUR RENAIX‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪+3‬‬

‫‪LIÈGE‬‬
‫‪-6‬‬

‫‪8 AUGUSTUS 2012 AUGUSTOS‬‬

‫مالحظة ‪ :‬مت تظليل الفترة من ‪ 26‬مايو إلى ‪ 18‬يوليو اخلاصة بالوقت الفعلي لصالة العشاء النعدام العالمة‬
‫ملعرفة دخول شهر رمضان املبارك ويوم العيد والشهور القمرية األخرى يرجى االتصال باملركز االسالمي والثقافي ببلجيكا ‪02 735 21 73‬‬

‫‪8‬‬

‫رمضان‪ /‬شوال‬
‫‪Ramadan/Chawal‬‬

‫‪1433‬‬

‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪10‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬

‫۩‬

‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬

‫‪HOUTHALEN‬‬
‫‪-4‬‬

‫والصبح‬
‫‪Fecir‬‬
‫‪Fajr‬‬

‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬

‫شوال‬

‫الفجر‬

‫‪HASSELT‬‬
‫‪-4‬‬

‫الشروق‬

‫الظهر‬

‫العصر المغرب‬

‫العشاء ‪‘Icha‬‬

‫‪Güneş‬‬

‫‪Öğle‬‬

‫‪İkindi‬‬

‫‪Akşam‬‬

‫‪Chourouq‬‬

‫‪Midi‬‬

‫‪‘Asr‬‬

‫‪Maghrib‬‬

‫الوقت الوقت‬
‫النسبي الفعلي‬

‫‪Yatsi‬‬

‫أغسطس‬
‫‪AOUT‬‬
‫‪2012‬‬

‫‪3.42‬‬
‫‪3.20‬‬

‫‪6.70‬‬
‫‪6.75‬‬

‫‪13.49‬‬
‫‪13.49‬‬

‫‪10.85‬‬
‫‪10.80‬‬

‫‪21.37‬‬
‫‪21.49‬‬

‫‪23.23‬‬
‫‪23.24‬‬

‫‪11.00‬‬
‫‪11.00‬‬

‫‪01‬‬
‫‪02‬‬

‫‪3.30‬‬

‫‪6.01‬‬

‫‪13.49‬‬

‫‪17.06‬‬

‫‪21.27‬‬

‫‪23.20‬‬

‫‪11.17‬‬

‫‪3.38‬‬
‫‪3.85‬‬

‫‪6.11‬‬
‫‪6.18‬‬

‫‪13.49‬‬
‫‪13.49‬‬

‫‪10.86‬‬
‫‪10.88‬‬

‫‪21.28‬‬
‫‪21.22‬‬

‫‪23.26‬‬
‫‪23.27‬‬

‫‪11.13‬‬
‫‪23.06‬‬

‫‪3.21‬‬
‫‪3.28‬‬

‫‪6.12‬‬
‫‪6.16‬‬

‫‪13.45‬‬
‫‪13.48‬‬

‫‪10.82‬‬
‫‪10.88‬‬

‫‪21.24‬‬
‫‪21.27‬‬

‫‪23.22‬‬
‫‪23.29‬‬

‫‪23.03‬‬
‫‪23.49‬‬

‫‪3.25‬‬
‫‪3.81‬‬

‫‪6.10‬‬
‫‪6.19‬‬

‫‪13.48‬‬
‫‪13.48‬‬

‫‪10.84‬‬
‫‪10.84‬‬

‫‪21.15‬‬
‫‪21.10‬‬

‫‪23.29‬‬
‫‪23.30‬‬

‫‪23.46‬‬
‫‪23.42‬‬

‫‪3.04‬‬

‫‪6.21‬‬

‫‪13.48‬‬

‫‪17.00‬‬

‫‪21.10‬‬

‫‪23.32‬‬

‫‪23.39‬‬

‫‪8.50‬‬
‫‪2.71‬‬
‫‪2.72‬‬

‫‪6.44‬‬
‫‪6.48‬‬
‫‪6.48‬‬

‫‪13.48‬‬
‫‪13.48‬‬
‫‪13.40‬‬

‫‪10.87‬‬
‫‪10.29‬‬
‫‪10.25‬‬

‫‪21.18‬‬
‫‪21.11‬‬
‫‪21.79‬‬

‫‪23.36‬‬
‫‪23.32‬‬
‫‪23.29‬‬

‫‪2.76‬‬

‫‪6.46‬‬

‫‪13.40‬‬

‫‪10.20‬‬

‫‪21.00‬‬

‫‪23.26‬‬

‫‪2.79‬‬

‫‪6.45‬‬

‫‪13.40‬‬

‫‪10.26‬‬

‫‪21.08‬‬

‫‪23.22‬‬

‫‪2.14‬‬

‫‪6.49‬‬

‫‪4.00‬‬

‫‪6.30‬‬

‫‪13.40‬‬
‫‪9‬‬
‫‪13.47‬‬

‫‪10.28‬‬

‫‪21.08‬‬

‫‪23.09‬‬

‫‪17.44‬‬

‫‪21.00‬‬

‫‪23.06‬‬

‫‪2.15‬‬
‫‪2.41‬‬

‫‪6.88‬‬
‫‪6.82‬‬

‫‪13.46‬‬
‫‪13.46‬‬

‫‪10.28‬‬
‫‪10.24‬‬

‫‪27.89‬‬
‫‪20.80‬‬

‫‪23.03‬‬
‫‪23.00‬‬

‫‪03‬‬
‫‪Sa./Za. 04‬‬
‫‪Di./Zo. 05‬‬
‫‪Lu./Ma 06‬‬
‫‪.‬‬
‫‪Ma./Di‬‬
‫‪07‬‬
‫‪Me./Wo‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Je./Do 09‬‬
‫‪Ve./Vr. 10‬‬
‫‪Sa./Za. 11‬‬
‫‪Di./Zo. 12‬‬
‫‪Lu./Ma 13‬‬
‫‪Ma./Di 12‬‬
‫‪Me./Wo‬‬
‫‪15‬‬
‫‪Je./Do 16‬‬
‫‪Ve./Vr. 17‬‬
‫‪Sa./Za. 18‬‬

‫‪2.48‬‬

‫‪6.86‬‬

‫‪13.46‬‬

‫‪10.21‬‬

‫‪20.58‬‬

‫‪23.16‬‬

‫‪2.46‬‬

‫‪6.80‬‬

‫‪13.46‬‬

‫‪10.89‬‬

‫‪20.88‬‬

‫‪23.13‬‬

‫‪2.29‬‬
‫‪2.81‬‬

‫‪6.89‬‬
‫‪6.27‬‬

‫‪13.48‬‬
‫‪13.48‬‬

‫‪10.85‬‬
‫‪10.80‬‬

‫‪20.51‬‬
‫‪20.29‬‬

‫‪23.11‬‬
‫‪22.57‬‬

‫‪4.34‬‬
‫‪2.86‬‬
‫‪2.89‬‬
‫‪2.21‬‬
‫‪2.22‬‬
‫‪2.26‬‬
‫‪2425‬‬

‫‪6.42‬‬
‫‪6.28‬‬
‫‪6.28‬‬
‫‪6.26‬‬
‫‪6.25‬‬
‫‪6.87‬‬
‫‪6.81‬‬

‫‪13.40‬‬
‫‪13.48‬‬
‫‪13.42‬‬
‫‪13.42‬‬
‫‪13.42‬‬
‫‪13.42‬‬
‫‪13.48‬‬

‫‪17.36‬‬
‫‪10.88‬‬
‫‪10.88‬‬
‫‪10.84‬‬
‫‪10.81‬‬
‫‪10.87‬‬
‫‪10.45‬‬

‫‪20.47‬‬
‫‪20.48‬‬
‫‪20.48‬‬
‫‪20.41‬‬
‫‪20.89‬‬
‫‪20.36‬‬
‫‪20.32‬‬

‫‪22.54‬‬
‫‪22.00‬‬
‫‪22.42‬‬
‫‪22.40‬‬
‫‪22.42‬‬
‫‪22.39‬‬
‫‪22.36‬‬

‫‪20‬‬
‫‪Ma./Di 21‬‬
‫‪Me./Wo‬‬
‫‪22‬‬
‫‪Je./Do 23‬‬
‫‪Ve./Vr. 24‬‬
‫‪Sa./Za. 25‬‬
‫‪Di./Zo. 26‬‬
‫‪Lu./Ma 27‬‬
‫‪Ma./Di 28‬‬
‫‪Me./Wo‬‬
‫‪29‬‬
‫‪Je./Do 30‬‬

‫‪4.00‬‬

‫‪6.03‬‬

‫‪13.43‬‬

‫‪17.27‬‬

‫‪20.32‬‬

‫‪22.33‬‬

‫‪GENT‬‬
‫‪+ 3‬‬

‫‪KORTRIJK‬‬
‫‪+ 4‬‬

‫‪BRUGE‬‬
‫‪+ 4‬‬

‫‪Sanabel Arts Graphiques‬‬
‫‪Tél : 0032 2 640 01 72‬‬
‫‪E-Mail : Sanabel@skynet.be‬‬

‫‪VERVIER‬‬
‫‪-6‬‬

‫‪LUXEMBOURG‬‬
‫‪-6‬‬

‫‪TOURNAI‬‬
‫‪+4‬‬

‫‪Me./Wo‬‬

‫‪Je./Do‬‬
‫‪Ve./Vr.‬‬

‫۩ ‪Chaoual‬‬

‫‪Lu./Ma‬‬

‫‪31‬‬

‫‪Ve./Vr.‬‬
‫‪Sa./Za.‬‬

‫‪MONS NAMUR RENAIX‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪+3‬‬

‫‪LIÈGE‬‬
‫‪-6‬‬

9

‫العصر المغرب العشاء‬

‫سبتمبر‬

Me./Wo

Je./Do
Ve./Vr.

Sa./Za.
Di./Zo.
Lu./Ma.
Ma./Di
Me./Wo

Je./Do
Ve./Vr.

İkindi

Öğle

Güneş

‘Icha

Maghrib

‘Asr

Midi

Chourouq

18
19
20

22.30
22.27
22.25
22.22
22.19
22.16
22.13
22.10
22.08
22.05
22.02
21.59
21.57
21.54
21.51
21.49
21.46
21.43
21.41
21.38

20.30
20.28
20.26
20.23
20.21
20.19
20.17
20.14
20.12
20.10
20.08
20.05
20.03
20.01
19.59
19.56
19.54
19.52
19.50
19.47

13.43
13.42
13.42
13.42
13.41
13.41
13.41
13.40
13.40
13.40
13.39
13.39
13.39
13.38
13.38
13.37
13.37
13.37
13.36
13.36

6.54
6.56
6.57
6.59
7.00
7.02
7.04
7.05
7.07
7.08
7.10
7.11
7.13
7.14
7.16
7.18
7.19
7.21
7.22
7.24

4.53
4.55
4.57
5.00
5.02
5.04
5.06
5.08
5.10
5.13
5.15
5.17
5.15
5.19
5.21
5.23
5.25
5.27
5.29
5.30
5.32

21
22
23
24
25
26
27

21.36
21.33
21.31
21.28
21.26
21.23
21.21

19.45
19.43
19.41
19.38
19.36
19.34
19.32

17.26
17.24
17.23
17.22
17.20
17.19
17.17
17.16
17.14
17.13
17.11
17.10
17.08
17.07
17.05
17.04
17.02
17.01
16.59
17.02
16.57
17.01
16.56
16.54
16.53
16.51
16.49
16.52
16.48
16.51
16.46

13.36
13.35
13.35
13.35
13.34
13.34
13.34

7.25
7.27
7.28
7.30
7.32
7.33
7.35

5.34
5.36
5.38
5.40
5.42
5.43
3
5.45

28
29
30

21.18
21.16
21.13

19.29
19.27
19.25

16.44
16.43
16.41

13.33
13.33
13.33

7.36
7.38
7.39

5.47
5.49
9
5.51

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Sa./Za.
Di./Zo.
Dhoulkida
Ma./Di
Me./Wo

Je./Do
Ve./Vr.
Sa./Za.
Di./Zo.
Lu./Ma.
Ma./Di
Me./Wo

Je./Do
Ve./Vr.
Sa./Za.
Di./Zo.
LIÈGE
-6

‫والصبح‬

Akşam

2132

Ma./Di

‫الفجر الشروق‬

‫الظهر‬

Yatsi

SEPTEMBRE
Sa./Za.
Di./Zo.
Lu./Ma.

SEPTEMBER 2012 EYLUL

MONS NAMUR RENAIX
+2
-2
+3

TOURNAI
+4

LUXEMBOURG
-6

VERVIER
-6

Sanabel Arts Graphiques
Tél : 0032 2 640 01 72
E-Mail : Sanabel@skynet.be

BRUGE
+ 4

Fecir
Fajr

KORTRIJK
+ 4

GENT
+ 3

9

‫ ذو القعدة‬/‫شـوال‬
Chawal/Dhoulkida

‫ هـ‬3311

‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬

‫ذوالقعدة‬

‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
HASSELT
-4

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
03
02
01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

HOUTHALEN
-4

10

OKTOBER 2012 EKIM
‫الفجر الشروق‬

‫أكتوبـــــــر‬

‫العصر المغرب العشاء‬

OCTOBRE

Yatsi

Akşam

İkindi

Öğle

Güneş

‘Icha

Maghrib

‘Asr

Midi

Chourouq

18
19
20
21
22
23
24
25

21.11
21.09
21.06
21.04
21.02
20.55
20.59
20.57
20.55
20.53
20.51
20.48
20.46
20.44
20.42
20.40
20.38
20.36
20.34
20.32
20.30
20.28
20.26
20.24
20.23
20.21

19.23
19.20
19.18
19.16
19.14
19.12
19.09
19.07
19.05
19.03
19.01
18.59
18.57
18.54
18.52
18.50
18.48
18.46
18.44
18.42
18.40
18.38
18.36
18.34
18.32

16.40
16.38
16.36
16.35
16.33
16.31
16.30
16.28
16.26
16.25
16.23
16.21
16.20
16.18
16.16
16.15
16.13
16.12
16.10
16.08
16.07
16.05
16.04
16.02
16.01

13.32
13.32
13.32
13.31
13.31
13.31
13.30
13.30
13.30
13.30
13.29
13.29
13.29
13.29
13.28
13.28
13.28
13.28
13.28
13.27
13.27
13.27
13.27
13.27
13.27

7.41
7.43
7.44
7.46
7.47
7.49
7.51
7.52
7.54
7.55
7.57
7.59
8.00
8.02
8.04
8.05
8.07
8.09
8.10
8.12
8.14
8.15
8.17
8.19
8.20

5.52
5.54
5.56
5.57
5.59
6.01
6.03
6.04
6.06
6.08
6.09
6.11
6.12
6.14
6.16
6.17
6.19
6.21
6.22
6.24
6.25
6.27
6.28
6.30
6.32

26
27
28
29
30
31

20.19
20.17
19.16
19.14
19.12
19.11

18.30
18.28
17.27
17.25
17.23
17.21

15.59
15.58
14.56
14.55
14.53
14.52

13.27
13.26
12.26
12.26
12.26
12.26

8.22
8.24
7.25
7.27
7.29
7.31

6.33
6.35
5.36
5.38
5.39
5.41

2102

Lu./Ma.
Ma./Di.
Me./Wo.

Je./Do.
Ve./Vr.
Sa./Za.
Di./Zo.
Lu./Ma.
Ma./Di.
Me./Wo.

Je./Do.
Ve./Vr.
Sa./Za.
Di./Zo.
Lu./Ma.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Ma./Di.
Dhoulhijja ۩
Je./Do.
Ve./Vr.
Sa./Za.
Di./Zo.
Lu./Ma.
Ma./Di.
Me./Wo.
Je./Do.
Ve./Vr. ۩
Sa./Za.
Di./Zo.
Lu./Ma.
Ma./Di.
Me./Wo.
LIÈGE
-6

MONS NAMUR RENAIX
+2
-2
+3

TOURNAI
+4

LUXEMBOURG
-6

VERVIER
-6

‫الظهر‬

Sanabel Arts Graphiques
Tél : 0032 2 640 01 72
E-Mail : Sanabel@skynet.be

BRUGE
+ 4

‫والصبح‬
Fecir
Fajr

KORTRIJK
+ 4

GENT
+ 3

01
‫ذو الحجة‬/‫ذو القعدة‬
Dhoulkida/Dhoulhijja

‫ هـ‬1433
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
۩ ‫ذوالحجة‬

‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
۩ ‫الجمعة‬
‫السبت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬

HASSELT
-4

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
01
11
12
13
14
15

HOUTHALEN
-4

11 NOVEMBER 2012 KASIM

‫نوفمبــــــر‬
NOVEMBRE

2112

Je./Do.
Ve/Vr.
Sa./Za.
Di./Zo.
Lu./Ma.
Ma./Di.
Me./Wo.

Je./Do.
Ve./Vr.
Sa./Za.
Di./Zo.
Lu./Ma.
Ma./Di.
Me./Wo.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Muharram ۩
Ve./Vr.
Sa./Za.
Di./Zo.
Lu./Ma.
Ma./Di.
Me./Wo.

Je./Do
Ve./Vr.
Sa./Za
Di./Zo.
Lu./Ma
Ma./Di.
Me./Wo.

Je./Do
Ve./Vr.
LIÈGE
-6

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MONS NAMUR RENAIX
+2
-2
+3

‫العصر المغرب العشاء‬
Yatsi

Akşam

İkindi

‫الفجر الشروق‬

‫الظهر‬
Öğle

Güneş

‘Icha

Maghrib

‘Asr

Midi

Chourouq

19.09
19.08
19.06
19.05
18.58
19.03
18.57
19.02
18.56
19.00
18.54
18.59
18.58
18.57
18.55
18.54
18.53
18.52
18.51
18.50
18.49
18.48
18.47
18.46
18.45
18.45
18.44
18.43
18.43
18.42
18.41
18.41
18.40
18.40

17.19
17.18
17.16
17.14
17.13
17.11
17.09
17.08
17.06
17.05
17.03
17.02
17.00
16.59
16.58
16.56
16.55
16.54
16.53
16.52
16.50
16.49
16.48
16.47
16.47
16.46
16.45
16.44
16.43
16.43

14.51
14.49
14.48
14.47
14.45
14.44
14.43
14.42
14.40
14.39
14.38
14.37
14.36
14.35
14.34
14.33
14.32
14.31
14.30
14.29
14.29
14.28
14.27
14.26
14.26
14.25
14.24
14.24
14.23
14.23

12.26
12.26
12.26
12.26
12.26
12.26
12.26
12.26
12.26
12.26
12.27
12.27
12.27
12.27
12.27
12.27
12.28
12.28
12.28
12.28
12.28
12.29
12.29
12.29
12.30
12.30
12.30
12.30
12.31
12.31

7.32
7.34
7.36
7.37
7.39
7.41
7.43
7.44
7.46
7.48
7.49
7.51
7.53
7.54
7.56
7.58
7.59
8.01
8.03
8.04
8.06
8.07
8.09
8.11
8.12
8.14
8.15
8.17
8.18
8.19

TOURNAI
+4

LUXEMBOURG
-6

VERVIER
-6

Sanabel Arts Graphiques
Tél : 0032 2 640 01 72
E-Mail : Sanabel@skynet.be

BRUGE
+ 4

‫والصبح‬
Fecir

‫ محرم‬/ ‫ذو الحجة‬
Dhoulhijjq/Muharram

‫ هـ‬1434

Fajr

5.42
5.44
4
5.45
5.47
5.48
5.50
5.51
5.53
5.54
5.56
5.57
5.59
6.00
6.01
5.58
6.03
6.04
6.06
6.07
6.08
6.10
6.11
6.12
6.13
6.15
6.16
6.17
6.18
6.20
6.21
6.22

KORTRIJK
+ 4

GENT
+ 3

11

‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
۩

‫محرم‬

‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬

HASSELT
-4

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

HOUTHALEN
-4

12

DECEMBER 2012 ARALIK

‫ديسمبـــــر‬

‫العصر المغرب العشاء‬

DECEMBRE

Akşam

2011
.

Sa/Za
Di/Zo.

Lu./Ma.
Ma./Di.
Me./Wo.

Je./Do.
Ve./Vr.
Sa./Za.
Di./Zo.
Lu./Ma.
Ma./Di.
Me./Wo.

Je./Do.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Safar
Sa./Za.
Di./Zo.
Lu./Ma.
Ma./Di.
Me./Wo.

Je./Do.
Ve./Vr.
Sa./Za.
Di/Zo.
Lu./Ma.
Ma./Di.
Me./Wo.

Je./Do.
Ve./Vr.
Sa./Za.
Di/Zo.
Lu./Ma.
LIÈGE
-6

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MONS NAMUR RENAIX
+2
-2
+3

Yatsi

İkindi

‫الشروق الظهر‬
Öğle

Güneş

‘Icha

Maghrib

‘Asr

Midi

Chourouq

18.40
18.39
18.39
18.39
18.38
18.38
18.38
18.38
18.38
18.38
18.38
18.38
18.38
18.39
18.39
18.39
18.39
18.40
18.40
18.40
18.41
18.41
18.42
18.43
18.43
18.44
18.45
18.45
18.46
18.47
18.48

16.42
16.41
16.41
16.40
16.40
16.40
16.39
16.39
16.39
16.39
16.39
16.39
16.39
16.39
16.39
16.39
16.39
16.40
16.40
16.40
16.41
16.41
16.42
16.42
16.43
16.44
16.45
16.45
16.46
16.47
16.48

14.23
14.22
14.22
14.22
14.21
14.21
14.21
14.21
14.21
14.21
14.21
14.21
14.21
14.21
14.22
14.22
14.22
14.22
14.23
14.23
14.24
14.24
14.25
14.25
14.26
14.27
14.27
14.28
14.29
14.30
14.31

12.32
12.32
12.32
12.33
12.33
12.34
12.34
12.34
12.35
12.35
12.36
12.36
12.37
12.37
12.38
12.38
12.39
12.39
12.40
12.40
12.41
1
12.41
12.42
12.42
12.43
12.43
12.44
12.44
12.45
12.45
12.46

8.21
8.22
8.23
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35
8.35
8.36
8.37
8.38
8.39
8.39
8.40
8.40
8.41
8.41
8.42
8.42
8.42
8.43
8.43
8.43
8.43
8.43

TOURNAI
+4

LUXEMBOURG
-6

VERVIER
-6

Sanabel Arts Graphiques
Tél : 0032 2 640 01 72
E-Mail : Sanabel@skynet.be

BRUGE
+ 4

‫الفجر‬
‫والصبح‬
Fecir
Fajr

6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.29
6.30
6.30
6.31
6.32
6.33
6.34
6.35
6.36
6.36
6.37
6.38
6.39
6.39
6.40
6.40
6.41
6.41
6.42
6.42
6.42
6.43
6.43
6.43
6.43
6.44

KORTRIJK
+ 4

GENT
+ 3

21

‫ صفر‬/ ‫مـحـرم‬
Muharram/Safar

‫هـ‬2141

‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬

‫صفر‬

‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
‫الثالثـاء‬
‫األربعـاء‬
‫الخميس‬
‫الجمعــة‬
‫السبــت‬
‫األحـــد‬
‫اإلثنيـن‬
HASSELT
-4

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

HOUTHALEN
-4


Aperçu du document CICB_praytimes.pdf - page 1/10
 
CICB_praytimes.pdf - page 3/10
CICB_praytimes.pdf - page 4/10
CICB_praytimes.pdf - page 5/10
CICB_praytimes.pdf - page 6/10
 
Télécharger le fichier (PDF)


CICB_praytimes.pdf (PDF, 1.7 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


cicb praytimes
version neerlandaise
version francaise
calendrier ramadan 2012
ramadan 2013 calendrier horaire des prieres
janvier januari 2013

Sur le même sujet..