persbericht"1953"Facebook .pdf


Nom original: persbericht"1953"Facebook.pdf
Auteur: Bert Geleijnse

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Writer / OpenOffice.org 3.3, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 19/01/2013 à 20:40, depuis l'adresse IP 82.176.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1242 fois.
Taille du document: 30 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


PERSBERICHT
Uitvoering door vier Nederlandse koren en Duits orkest
Premiere van compositie “1953” in Zeeland.
Op 1 februari vindt in het gemeentehuis van Tholen de premiere plaats van “1953” een
compositie over de watersnoodramp van de in Duitsland wonende Nederlandse
componist Johan de Wit.
Vier koren uit Zuid-West Nederland en een harmonie-orkest uit Kassel in Duitsland
zullen “1953” zowel in Nederland als in Duitsland uitvoeren: op 1 februari in Tholen, 2
februari in de St. Jacobskerk in Vlissingen en op 4 mei in de burgerzaal van het
stadhuis in het Duitse Kassel. Het project wordt uitgevoerd in het kader van de
Europawoche.
De compositie: een innerlijke reis.
Johan de Wit ,zelf geboren in het rampgebied, componeerde een stuk, waarin de ontreddering en
onzekerheid bij degenen, die de ramp meemaakten, centraal staan. De overwegend calvinistische
bevolking- tot dan toe in een geïsoleerd deel van Nederland levend- werd geconfronteerd met een
ramp en de sociaal-maatschappelijke gevolgen die veel zekerheden -ook geloofszekerhedenaantasten.
In 7 delen, met gezongen bijbelfragmenten, gedichten van Marsman en Korthals Altes en
nieuwsberichten uit kranten wil de componist de toehoorder meenemen “ op een innerlijke reis,
beginnend met de storm, die ook in het innerlijk van de mensen woedt, via de wanhoop naar een
uiteindelijke rouwverwerking en een zekere hoop. Want zonder hoop kunnen we niet leven”. De
compositie duurt een uur.
190 zangers en instrumentalisten
Vier koren t.w. het Willibrord Ensemble uit Zoutelande, De Voices en Voice over uit Fijnaart en
Akkoord uit Roosendaal voeren het werk uit samen met het Sinfonisches Blasorchester van de
Freie Waldorfschule uit Kassel. Dirigent is de componist. In totaal werken 190 zangers en
instrumentalisten mee.
Europees project
“1953” is gecomponeerd in het kader van de “Europawoche”, die dit jaar van 4-12 mei wordt
gehouden. Doel is de bevordering van wederzijdse begrip en uitwisseling van kennis en cultuur
tussen Europese landen.
Voor de gemeente Kassel is de Europawoche als sinds jaren een internationale week waarin
steeds meer prominenten uit de cultuur en politiek naar de Documenta-Stad komen om
spreekbeurten, concerten of andere culturele bijdragen te presenteren. Tijdens het tegenbezoek
van de Nederlandse koren op 4 mei zal hen ook een begeleidend excursieprogramma geboden
worden Daarmee is het project “1953” een programma-onderdeel geworden van de
“Europawoche” en wordt het voor een deel ondersteund met Europese gelden
Data en plaats van uitvoeringen:
1 februari Atrium in Gemeentehuis van Tholen 20 uur
2 februari St. Jacobskerk Vlissingen 20 uur
4 mei Burgersaal in het Rathaus Kassel 20 uur
De toegang is vrij, aan de uitgang is een collecte met het oog op de onkosten
website van het project:
www.project-1953.com


Aperçu du document persbericht"1953"Facebook.pdf - page 1/1
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00151071.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.