Jeannine Achon .pdfNom original: Jeannine Achon.pdf

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Adobe InDesign CS5.5 (7.5) / Adobe PDF Library 9.9, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 08/05/2013 à 18:23, depuis l'adresse IP 199.188.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 925 fois.
Taille du document: 418 Ko (6 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Jeann ine
Achón

15–22.05.2013.

Olofin, akril na platnu, 140 x 140 cm, 2012.

»Ashé«
»Ashé« je koncept duboko utkan u kubansku duhovnost
i kulturu; on predstavlja Iskonski dah,životnu energiju,
dušu svijeta. To je snaga sačinjena od čiste energije. Po­
kušala sam se približiti tom simboličkom svijetu i podije­
liti ga kroz seriju apstraktnih slika, naime kroz nekoliko
»orlsha«, njegovih božanstva. Kada slikam, pokušavam
mašti otvoriti vrata i staze. To ne doživljavam kao zrcalo,
već prolaz prema drugima i prema našoj unutrašnjosti.
Jeannine Achón

Oshún, akril na platnu, 140 x 140 cm, 2013.

Ciklus slika Ashé kubanske slikarice Jean­
nine Achón nastao je tijekom 2012. i 2013.,
dakle skoro točno stotinu godina od tiska­
nja znamenite knjižice Vasilija Kandinskog
O duhovnom u umjetnosti. Iako zasigurno
plod slučajnosti, netom spomenuta mala
i nebitna zanimljivost može nam poslu­
žiti kao početni putokaz i stimulacija za
uživljavanje u slikarsku poetiku ove ose­
bujne autorice. Jeannine, naime, izrađu­
je apstrakcije u kojima kolorit poprima
izrazito dematerijalizirajuću, a to zapravo
znači duhovnu ulogu. Namjena ovih slika
nipošto nije usko predstavljačka, pa čak ni

simbolička; nalazimo se ispred vizualizira­
nih iskaza čiste energije u svrhu komuni­
ciranja s – kako će to sâma autorica ista­
knuti – iskonskim dahom odnosno dušom
svijeta. Ashé je u kubanskoj tradiciji dubo­
ko ukorijenjen koncept duhovnosti što se
referira na totalitet svijeta i cjelokupnog
života u njemu, a Jeannine nam ga nasto­
ji dočarati serijom slika rasterećenih bilo
kakvih uobičajeno tvarnih sadržaja. Svaka
od njih predstavlja po jedno božanstvo iz
cjeline Ashé, a svojim osnovnim formalnim
elementima – najviše koloritom iskazanim
mrljastim i nerijetko uzajamno prožimaju­

YemayÁ, akril na platnu, 140 x 140 cm, 2013.

ćim strukturama – na promatrača ostavlja
krajnje umirujući, čak i terapeutski učinak.
Svaka dobra slika, bila ona apstraktna ili
figurativna, nužno predstavlja i komuni­
kaciju. Jeannine, međutim, pritom nipošto
ne računa na promatračev ratio; ona će po­
najprije težiti aktiviranju njegovih osjećaja
odnosno intuicije. Svojim ovećim formati­
ma ove nas slike fizički ali i mentalno usisavaju te tjeraju na duhovno otvaranje prema
nečem iskonskom i sveprisutnom. Dijeliti
formu od sadržaja u slikarstvu Jeannine
Achón bilo bi, zapravo, posve suvišno i be­
spredmetno; obje spomenute komponente

neraskidivo su povezane s koloritom i kao
takve podređene iskazivanju isključivo ne­
materijalnih vrijednosti. Prije stotinjak go­
dina Kandinski je u svojoj knjižici razradio
teoretske postavke za jedan posve nov pri­
stup slikanju i shvaćanju slikarstva. Svojim
ciklusom Ashé Jeannine Achón predstavlja
nam se kao plodna i autentična nastavlja­
čica ove, nazovimo je, apstraktno-duhovne
slikarske tradicije, nadahnjujući se pritom
kulturom i tradicijom rodne joj Kube.
Vanja Babić

Biografija:

Jeannine Marie Achón Rodriguez ro­

samostalne izložbe:

đena je 23.prosinca 1973.godine u

»Ashé«, 2013; Galerijski Center
Varaždin, Varaždin

Havani (Kuba). 1996. diplomirala je
na Visokom Institutu Industrijskog
dizajna.
Nekoliko godina radila je kao diza­
jner na hotelskim projektima kao
što je Hotel Nacional. Istovremeno
izradila je umjetnička djela za hote­

»The intermittences of color« 2009,
UNEAC, Havana City.
»Do not ever lie,« 2008; Hotel
Sevilla, Havana City.
»The Lost Gate«, 2005; Hnos Saiz
Brothers Association, Isla de la
Juventud.

le u Holguinu i Varaderu. Također se

skupne izložbe:

počinje baviti znanstvenim ilustra­

»The reality ... is wonderful«, March
2006 (IX Havana Biennial) Rene
Portocarrero printing workshop.

cijama kao i Ilustracijama za dječje
knjige te radi za izdavačku kuću Gen­
te Nueva iz Havane.
Od 2004. godine intenzivnije se po­
svećuje apstraktnom slikarstvu, te

»Art and woman in Cuba« April
2006, Southwark Civic Center,
Madrid.
»Women With Vision«, March 2006,
Autonomous University of Madrid.

organizira nekoliko autorskih izlož­
bi, a djela joj se nalaze u privatnim
zbirkama na Kubi, Francuskoj, Kana­
di, SAD-u, Austriji te Turskoj.
2010.godlne seli u Hrvatsku gdje ima
svoj atelje, te živi na relaciji KubaHrvatska – južna Francuska.

Olokun, akril na platnu, 140 x 140 cm, 2013.

Pozivamo vas
na otvaranje izložbe
Ulica Matice hrvatske 2
10 000 Zagreb

Jeannine Marie Achón
Rodriguez

Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak 13-19
subota 11-13 sati

Srijeda, 15. svibnja 2013.,
u 18 sati.
Izložba ostaje otvorena
do 22. svibnja 2013.

Zagreb | Ulica Matice hrvatske
2 | izložba ostaje otvorena do
3. travnja 2013.|radno vrijeme
galerije: utorak–petak 13–19
sati, subota 11–13 sati
NAKLADNIK

Matica hrvatska
ZA NAKLADNIKA

Igor Zidić
SAVJET GALERIJE

Shangó, akril na platnu, 140 x 140 cm, 2013.

Orulá, akril na platnu, 140 x 140 cm, 2012.

Vanja Babić, Neva Lukić,
Feđa Gavrilović, Željko
Marciuš, Rašeljka Boras,
Enes Quien
VODITELJ GALERIJE

Vanja Babić
AUTORI TEKSTOVA

Jeannine Achón,
Vanja Babić
LIKOVNA OPREMA

Matica hrvatska
TISAK

Denona d.o.o.


Aperçu du document Jeannine Achon.pdf - page 1/6

Aperçu du document Jeannine Achon.pdf - page 2/6

Aperçu du document Jeannine Achon.pdf - page 3/6

Aperçu du document Jeannine Achon.pdf - page 4/6

Aperçu du document Jeannine Achon.pdf - page 5/6

Aperçu du document Jeannine Achon.pdf - page 6/6
Télécharger le fichier (PDF)


Jeannine Achon.pdf (PDF, 418 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


jeannine achon
1vfozr1
carte simply
eu ljepota k
vernissage inti alvarez paris
kreda priopcenje 03112015

Sur le même sujet..