www caccu nl toshiba satellite u945 batterij html .pdfNom original: www_caccu_nl-toshiba-satellite-u945-batterij_html.pdfTitre: 45Wh / 4Cell batterij Toshiba Satellite U945 , Adapter Toshiba Satellite U945, snelle levering.

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par / wkhtmltopdf, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 19/06/2013 à 03:48, depuis l'adresse IP 8.35.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1029 fois.
Taille du document: 440 Ko (5 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


We lko m bij caccu.nl , Aanko o p van lapt o p bat t e rije n e n adapt e rs!

Batterij Voor :
pro duct zo eken

Bat t erij voor lapt op

Dell

Acer

Veilig winkelen!

Sony

HP

Asus

More >>

Po pulaire Z o e ko pdracht e n: VGP-BPS22 | XPS L4 0 1x | Pro bo o k 4 5 4 0 s | K5 3SV

Ho m e > Bat t e rij Vo o r To shiba > To shiba Sat e llit e U9 4 5 Bat t e rij

PDFmyURL.com

Hoge Kwalit eit Bat t erij Voor Toshiba
HP Envy 14 Bat t e rij

Sat ellit e U945

Pro Bo o k 5 330 m Bat t e rij
Ace r Aspire V5 Bat t e rij

Bat t erij Eigenschappen:
Kleur: Black

Ace r Aspire 5 7 4 1Z Bat t e rij

Spanning: 14 .8V

Ace r Aspire 5 7 4 1Z G Bat t e rij

Ho edanigheid: 4 5 Wh / 4 Ce ll
Het Type van batterij: Li-io n

HP Elit e Bo o k 217 0 p Bat t e rij
Afmeting: 27 6 .80 x 33.10 x 20 .30 m m
HP Elit e Bo o k 85 6 0 w Bat t e rij
HP COMPAQ 6 820 s Bat t e rij

EUR : 80.37
kwantiteit:

Adapt er Toshiba Sat ellit e U945, lader Toshiba Sat ellit e U945

PDFmyURL.com

Product det ails:
Aanbevolen Product en

Kleur: Z wart
Garantietermijn: 2 J aar
Beschikbaarheid : Op vo o rraad

1

Kies je vo o r een To shiba Sat e llit e U9 4 5 adapt e r , dan betaal je
no o it te veel. Deze To shiba Satellite U9 45 co mpatible adapter is niet
alleen een prima alternatief vo o r je o riginele lapto p adapter, maar
heeft o o k no g eens een zeer scherpe prijs.

Prijs : EUR 28.19
Accu Vo o r DELL XPS 17
Spe ciale aanbie ding: 4 8.6 6 €

2

Ge schikt e

Bat t e rij lijst :

Be schrijving:

Mo de lle n:
levensduur van de bat t e rij To shiba Sat e llit e U9 4 5 (en de laad tijden) varieert afhankelijk van vele facto ren, waaro nder
helderheid van het scherm , to epassingen, functies , po wer management en andere vo o rkeuren van de klant .Het is een go ed
idee o m screensaver leeg ingesteld o p 1 to t 2 minuten van uw no tebo o k en verlaag de helderheid van uw draagbare co mputer.
Vermijd het gebruik van een cd o f dvd in uw pc . Optische statio ns verbruiken gro te ho eveelheden van de macht te draaien o p
cd's en dvd's. Ko pieer de gegevens die u no dig hebt o p een o ptische schijf naar de harde schijf van uw lapto p o f een USBstick vo o rdat u o p reis .

Accu Vo o r Acer Aspire M5
Spe ciale aanbie ding: 7 5 .5 0 €

3

Vermijd zeer warme o f ko ude temperaturen. Extreme temperaturen kunnen beïnvlo eden To shiba Sat e llit e U9 4 5 Accu
prestaties en kan zelfs leiden to t blijvende schade. Pro beer o p te laden en de batterij te gebruiken bij kamertemperatuur.

Toshiba Satellite U945 Laptop Batterij Onderhoud T ips
Oplaadbare batterijen zal snel slijten, wanneer ze wo rden alleen in rekening gebracht vo o r een ko rte perio de van tijd. Als de
lapto p niet in gebruik is, zo als vo o r het slapen gaan, steek de stekker in een sto pco ntact en laat het o p te laden to tdat de
PDFmyURL.com

batterij vo l is.
Wanneer u vo o r het eerst een lapto p o f een elektro nisch apparaat dat mo et wo rden o pgeladen vo o rdat u deze kunt gebruiken
ko pen , altijd o pladen o p vo lle capaciteit. Een lapto p zal werken met slechts een klein beetje van de macht, maar als het niet
Accu Vo o r So ny VGP-BPS22
Spe ciale aanbie ding: 6 0 .7 9 €

vo lledig is veelvuldig wo rdt to egepast, het zal beginnen o m zijn vermo gen o m een lading vast te ho uden te verliezen.
De meeste lapto p gebruikers zullen de stekker in het netsno er zelfs wanneer de batterij is niet laag. Dit is echter o o k
waardo o r de batterij afvo er in kleine stappen. Vo o rdat u de lapto p, verwijder de batterij en steek vervo lgens de stekker in het

4

sto pco ntact, zo dat de lapto p o p alleen netstro o m. Bewaar de accu o p een ko ele, dro ge o ndergro nd en vervang deze wanneer
u uitschakelen van de lapto p.

Aanbevolen product en

Accu Vo o r Presario CQ70
Spe ciale aanbie ding: 4 8.6 9 €

5

Batterij Vo o r DELL
Alienware M14x
6 7 .0 3 €

Batterij Vo o r DELL
Latitude E6 430
83.9 3 €

Batterij Vo o r Acer Aspire Batterij Vo o r So ny VGP- Batterij Vo o r HP
5741Z
BPS21
EliteBo o k 2170 p
6 5 .5 0 €
5 5 .0 6 €
7 0 .5 9 €

Accu Vo o r Asus K53SV
Spe ciale aanbie ding: 4 9 .34 €

PDFmyURL.com

Over o ns | Vervo eren | Verzenden & reto urneren | Veel gestelde vragen | Co ntacteer o ns

Als u o pmerkingen o f suggesties, Stuur e-mail naar se rvice @ caccu.nl .
Co pyright © 20 10 -20 13 www.caccu.nl , Inc. All rights reserved.

PDFmyURL.com


Aperçu du document www_caccu_nl-toshiba-satellite-u945-batterij_html.pdf - page 1/5

Aperçu du document www_caccu_nl-toshiba-satellite-u945-batterij_html.pdf - page 2/5

Aperçu du document www_caccu_nl-toshiba-satellite-u945-batterij_html.pdf - page 3/5

Aperçu du document www_caccu_nl-toshiba-satellite-u945-batterij_html.pdf - page 4/5

Aperçu du document www_caccu_nl-toshiba-satellite-u945-batterij_html.pdf - page 5/5
Télécharger le fichier (PDF)


www_caccu_nl-toshiba-satellite-u945-batterij_html.pdf (PDF, 440 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


www caccu nl toshiba satellite u945 batterij html
www caccu nl ibm thinkpad a30 series html
http www caccu nl hp pavilion zv5000 html
www batterij oplader com
www caccu nl ibm thinkpad t40p html
accu asus tl32 1005

Sur le même sujet..