Bericht voor de wereld .pdf


Nom original: Bericht voor de wereld.pdf
Auteur: Frantzymax

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 10/11/2013 à 04:13, depuis l'adresse IP 190.115.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 429 fois.
Taille du document: 257 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


etàmesure, entrainanttout
met hem. Verslag causeàeffet.

Bericht voor de wereld

Opdat het niemand niet
erover onkundig is vanfg

Wij hebben het gelukkige
voorrecht nog eens om u
bepaalde goddelijke
Openbaringen aan te
kondigen. Van aucunspeuvent
ze nemen serieus en anderen
zich met ons spotten. Weinig
voert in; de hoofdzaak, de
producent verlenen ons een
tweede groot mandaat, die
om, zowel in Haïti als aan de
landen van overzee, overal te
gaan aankondigen wat in de
onzichtbare wereld (het
koninkrijk van de duivel) en
gebeurt wat weldra in de
zichtbare wereld zal
gebeuren. De Raad: Leest
handelingen 5 vs 38,39.
Halen aan:
1 Lucifer is enchainédepuis
op 22 november 2009.
2 De grote geesten die de
wereld beheersten worden
eveneens voilàpourquoi men
assisteàla verlies van het
sociaal-economische
wereldsysteem
gevangengenomen. Het
religieuze en politieke
geestelijke systeem waar op
de wereld werd gebouwd is
vaart van effondrerau fur

3 Mensen zullen weldra in
getal onberekenbaar in de
gehele wereld sterven.
4 De engelen van God
hebben déjàpris positie op de
hele oppervlakte van de aarde
om stilte op te leggen aan:
leugenaars, opstandelingen,
homoseksuelen, mécréants,
vervalsingen dokters, valse
profeten, valse predikanten,
valse faiseurs van wonderen,
valse voordrachtgevers
„confé-ranceurs“ hebben, die
voor goden hun buik en hun
zakken en die de mensen per
reden van belangen
bewonderen (Judas 16).
5 De Aartsengel Michelet zijn
engelen, die Israël in het
verleden (Daniel 12 in het oog
hielden: 1), heeft reeds Israël
dat met Koning David sinds 6
april 2013 gepaard is gegaan,
verlaten om zich in Haïti
gevestigd te hebben
(Wiskunde 21: 43). Zij
wachten slechts op het
wachtwoord erg machtige
duDIEU om tot de actie
desvéritables voor over te
gaan christelijk en tegen de
rest van menselijk zowel in
Haïti als op de hele aarde.
„sak Pa byen ranje kò w; lagè
avèti Pa touye kokobe, men
fòk kokobe yo Pa rebèl“.
6 Als u alles op de profeties
wilt weten die reeds tijdens
deze 4 (vier) laatste jaren
worden vervuld, zullen met

ons het eind van de regering
van Satan vieren en de op
handen zijnde komst van de
regering van Schiloqui
begroeten bereidt zich voor
om zijn koninkrijk op zijn
landoprichting te komen
definitief opstellen. Hij moet
bestaan totdat hij al zijn
vijanden onder zijn voeten
zet. Profeties van (1cor. 15:
25) (de Wiskunde 12: 29)
Amen, komen Heer Jesus!
Herinnert u dat eraan het
koninkrijk van God niet van
manièreàfrapper de blikken
(Luc 17 komt: 20). Jésus-Christ
is vaart terug te komen. Het is
een nieuwe dag die zich moet
opheffen die de eeuwigheid
zal duren. Naar voren dus met
moed van 10 november aan 1
december van 4 2013àpartir
hres PMàl' ÉgliseÉvangélique
van de God van Gosen.

OM te behouden om niet bij
het bloedbad te vergeten!

Rév. Past. David DOUCHARD
12, rue sanon, tussen
Christophe Chanel en
onderkanten van canne-àsucre, kruising (W.I)
davanael@yahoo.fr
Phone: (509) 34113362/4701-7908


Aperçu du document Bericht voor de wereld.pdf - page 1/1
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00202351.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.