schema nl .pdf


Nom original: schema_nl.pdf
Auteur: W8 Dustbin

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Visio® 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 04/12/2013 à 19:10, depuis l'adresse IP 91.87.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 465 fois.
Taille du document: 374 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


AANVRAAG ERKENNING MEDISCH
LABORATORIUMTECHNOLOOG

Gewone erkenning volgens het
diploma of getuigschrift medisch
laboratoriumtechnoloog + stage

Tijdelijke erkenning op basis van
een ander diploma van het zelfde
niveau

Derogatie, geen diploma maar
minstens 3 jaar tewerkstelling
voor 10/07/1993

U bent in het bezit van een diploma dat
een opleiding bekroont, die overeenstemt
met een opleiding van minstens 3 jaar in
het kader van een voltijds hoger
onderwijs in het domein “Laboratorium
en biotechnologie, en menselijke
erfelijkheidstechniek”

De aanvrager behaalde een diploma in
een inrichting opgericht, gesubsidieerd of
erkend door de bevoegde overheid
waarvan het niveau van de opleiding
overeenstemt met de opleiding medisch
laboratoriumtechnoloog maar waarvan
niet de volledige theoretische en
praktische opleiding en stage
overeenstemt met de opleiding van
medisch laboratoriumtechnoloog.

De aanvrager had op 10/07/1993
minstens 3 jaar de prestaties en/of
handelingen uitgevoerd die behoren tot
het beroep van medisch laboratoriumtechnoloog

“Professionele bachelor in de
biomedische laboratoriumtechnologie,
afstudeerrichting medisch
laboratoriumtechnoloog”
KB 2 juni 1993

U behaalt het diploma van medisch
laboratoriumtechnoloog binnen de 6 jaar
te tellen vanaf 2 december 2013 (uiterlijk
op 01 december 2019).

De aanvrager voegt een attest van de
werkgever bij de aanvraag met de lijst
van de handelingen. Dit werkattest moet
door en arts en/of een apotheker/
licentiaat in de scheikundige
wetenschappen getekend worden en
bijgevoegd aan zijn aanvraag van
erkenning

De aanvrager heeft met vrucht een stage
van minimaal 600 uren doorlopen.

Gunstig advies van de werkgroep
MLT : Definitieve erkenning

“Artikel 54ter van het Koninklijk Besluit
nr. 78 van 10 november 1967 bepaalt
dat, in afwijking van artikel 24, §1,
personen die niet voldoen aan de in
artikel 24, §2, tweede lid, gestelde
kwalificatievoorwaarden maar die, op
het moment waarop de lijst van de
prestaties of de lijst van de handelingen
van de farmaceutisch-technisch
assistenten gepubliceerd werd, sinds
minstens 3 jaar deze prestaties of
handelingen uitgevoerd hebben, dezelfde
werkzaamheden mogen blijven
verrichten onder dezelfde voorwaarden
als de beoefenaars van de paramedische
beroepen die zulke prestaties of
handelingen uitvoeren.”

Gunstig advies van de werkgroep
MLT : Voorlopig erkenning tot en
met 01/12/2019

Gunstig advies van de werkgroep
MLT : Derogatie aan de
noodzakelijkheid van een
erkenning. Mogelijkheid tot het
verder uitoefenen van het beroep
tot het einde van de loopbaan

Bekomen van visum en erkenning.
Verplichting tot bijscholing door persoonlijke studie en deelname aan
vormingsactiviteiten. (Nog uit te werken door de werkgroep
Permanente vorming)

Bij weigering van erkenning of derogatie beroepsmogelijkheid bij
de commissie van beroep binnen de 30 dagen


Aperçu du document schema_nl.pdf - page 1/1
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00207933.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.