www caccu nl ibm thinkpad a30 series html .pdfNom original: www_caccu_nl-ibm-thinkpad-a30-series_html.pdfTitre: Nieuwe Batterij IBM ThinkPad A30,Laptop Adapter Lenovo A30,laptop batterij.

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par / wkhtmltopdf, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 17/12/2013 à 04:20, depuis l'adresse IP 223.255.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 633 fois.
Taille du document: 443 Ko (5 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


We lko m bij caccu.nl , Aanko o p van lapt o p bat t e rije n e n adapt e rs!

Batterij Voor :
pro duct zo eken

Bat t erij voor lapt op

HP

Dell

Veilig winkelen!

Acer

Asus

Sony

More >>

Po pulaire Z o e ko pdracht e n: Inspiro n 17 5 0 | Lat it ude E6 4 10 | HP 6 820 s | A4 2-M7 0

Ho me > Batterij Vo o r Leno vo > Batterij Vo o r IBM ThinkPad A30

Bat t e rij Vo o r IBM T hinkPad A30 Se rie s .
Bat t e rij LENOVO G5 5 0
Bat t e rij Asus A5 2J

Bat t erij Eigenschappen:
Ho edanigheid: 4 4 0 0 m Ah

Bat t e rij So ny VGP-BPS22A
Bat t e rij So ny VGP-BPS22

Spanning: 10 .80 V
Kleur: Black
Afmeting: 216 .20 x 6 1.9 0 x 25 .0 0

Bat t e rij Le no vo Ide aPad V5 6 0
mm
PDFmyURL.com

Bat t e rij LENOVO T hinkPad

Gewicht: 310 g
Vo o rraad: o p vo o rraad !

T 4 30Bat t e rij ASUS Vivo Bo o k X20 2E

Prijs : EUR 47.80

Bat t e rij Sie m e ns Am ilo Pi 25 5 0
Bat t e rij Apple MacBo o k Pro 15
inch Bat t e rij Apple MacBo o k Pro
17 inch

Batterij Leno vo A30 Nieuwe 10 0 % co mpatibel OEM Minstens even go ede prestaties als de o o rspro nkelijke specificaties.
Deze Accu IBM ThinkPad A30 is do o r zijn prijs en degelijkheid de beste keus vo o r uw lapto p. Vo ldo et aan alle veiligheidsen co mpatibiliteitseisen, vo o rzien Snelle verzending,30 dagen geld terug garantie,van 2 jaar garantie.

Adapt er Voor IBM ThinkPad A30 Series , Laagst e prijs voor verkoop.
Product det ails:
Beschikbaarheid : Op vo o rraad

Bat t e rij IBM T hinkPad A30

Kleur: Z wart
Se rieBat
s t e rij De ll GW24 0

Garantietermijn: 2 J aar
Co ntacteer o ns: service@caccu.nl

Bat t e rij Asus A32-F82

De lapto p ThinkPad A30 adapter is bo vendien gro ndig getest, Adapter
geschikt vo o r diverse Leno vo lapto ps, uiterst betro uwbaar en met 2

Bat t e rij Asus A32-K5 3

Jaar garantie.
Bat t e rij COMPAQ 6 10

Prijs : EUR 29.19

Bat t e rij HP 310 5 m
Bat t e rij HP Pro bo o k 4 7 30 s
Adapt e r HP PPP0 0 9 C
Bat t e rij HP Pro Bo o k 4 7 4 0 s

Ge schikt e

Bat t e rij lijst :

Be schrijving:

Mo de lle n:

Hoe levensduur van de batterij IBM T hinkPad A30 Series te verlengen ?
PDFmyURL.com

Bat t e rij Alie nware M17 x R3

Stel de batterij niet blo o t aan hitte. Hitte versnelt vero udering en zelfo ntlading van de Bat t e rij Vo o r IBM A30 .
Pro beer no o it een Accu IBM ThinkPad A30 Series o f accupack te o penen en werp no o it een batterij in het vuur.
Schakel het scherm uit wanneer je dit niet gebruikt, Beëindig pro gramma's o f functies die veel energie verbruiken, zo als de

Aanbevolen Product en

camera, wanneer je ze niet gebruikt.
Vo o rko m ko rtsluiting in het circuit. Ko rtsluiting kan vergaande gevo lgen hebben vo o r de T hinkPad A30 bat t e rij en de lapto p

1

zelf.
Bewaar de IBM ThinkPad A30 Series Accu's o p een dro ge en scho ne plaats o p kamertemperatuur (15 to t 22°C).
Laat de Accu Vo o r Le no vo A30 niet vallen en vo o rko m fysiek misbruik. Zware beschadigingen kunnen resulteren in
blo o tstelling van de batterijcellen. Deze zijn gevaarlijk wanneer er verkeerde druk o p uitgeo efend wo rdt.

Deze vervangende Le no vo Accu is een uitstekend alternatief vo o r een schappelijke prijs. Onze accu's zijn gemaakt van
o ns eigen merk kwaliteits cellen die zijn gemo nteerd in een passende behuizing vo o r uw lapto p, deze zijn 10 0 % co mpatibel
Accu HP COMPAQ 6 8 30 s
Spe ciale aanbie ding: 4 7 .27 €

2

met de o rginele accu.
Al o nze pro ducten vo ldo en aan diverse internatio nale veiligheids richtlijnen.prestaties en kan zelfs leiden to t blijvende schade.
Pro beer o p te laden en de batterij te gebruiken bij kamertemperatuur.
Le no vo A30 Se rie s co m pat ible lapt o p accu . Deze accu is do o r zijn prijs en degelijkheid de beste keus vo o r uw lapto p.
Vo ldo et aan alle veiligheids- en co mpatibiliteitseisen, vo o rzien van 2 jaar garantie.

Aanbevolen product en

Accu HP Pro Bo o k 6 550 b
Spe ciale aanbie ding: 4 7 .4 0 €

PDFmyURL.com

3
Batterij To shiba
PA38 17U-1BRS
4 7 .5 6 €

Batterij ASUS N55S
5 6 .7 3 €

Batterij Vo o r Asus A42G70
4 7 .38€

Batterij So ny VGPBPS24
5 1.35 €

Batterij Dell XPS M1730
6 0 .4 1 €

Accu Asus G74SX
Spe ciale aanbie ding: 6 0 .7 8 €

4

Accu HP Co mpaq 6 710 s
Spe ciale aanbie ding: 4 7 .4 0 €

5

PDFmyURL.com

Accu HP COMPAQ 8 710 w
Spe ciale aanbie ding: 4 7 .4 0 €

Over o ns | Vervo eren | Verzenden & reto urneren | Veel gestelde vragen | Co ntacteer o ns

Als u o pmerkingen o f suggesties, Stuur e-mail naar se rvice @ caccu.nl .
Co pyright © 20 10 -20 13 www.caccu.nl , Inc. All rights reserved.

PDFmyURL.com


Aperçu du document www_caccu_nl-ibm-thinkpad-a30-series_html.pdf - page 1/5

Aperçu du document www_caccu_nl-ibm-thinkpad-a30-series_html.pdf - page 2/5

Aperçu du document www_caccu_nl-ibm-thinkpad-a30-series_html.pdf - page 3/5

Aperçu du document www_caccu_nl-ibm-thinkpad-a30-series_html.pdf - page 4/5

Aperçu du document www_caccu_nl-ibm-thinkpad-a30-series_html.pdf - page 5/5
Télécharger le fichier (PDF)


www_caccu_nl-ibm-thinkpad-a30-series_html.pdf (PDF, 443 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


www caccu nl ibm thinkpad a30 series html
www caccu nl toshiba satellite u945 batterij html
http www caccu nl hp pavilion zv5000 html
www caccu nl ibm thinkpad t40p html
www batterij oplader com
accu asus tl32 1005

Sur le même sujet..