consulatVOTEZ .pdf


Nom original: consulatVOTEZ.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 23/01/2014 à 22:54, depuis l'adresse IP 82.226.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 428 fois.
Taille du document: 159 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


23/1/2014

Objet :
Date :
De :
A:
Cc :

SFR Mail - Impression d'un message

FW: Türkiye'deki seçimlerde oy kullanmaya dair duyuru
22/01/14 12:11
"Consulat General de Turquie a Paris" <consulat.paris@mfa.gov.tr>,
"Consulat General de Turquie a Paris" <consulat.paris@mfa.gov.tr>,

PARİS BAŞKONSOLOSLUĞU

44 Rue de Sevres 92100 Boulogne – Billancourt
Tel: 01 47 12 30 30 Faks: 01 47 12 30 35 www.paris.bk.mfa.gov.tr

22 Ocak 2014

Sayın Başkan,
Vatandaşlarımızın konsolosluk hizmetlerini daha hızlı alabilmeleri ve yurtdışında oy kullanabilmeleri için adres beyanında
bulunmalarında yarar vardır.
Adres beyanı işlemi için iki seçenek bulunmaktadır: Şahsen Başkonsolosluğumuza gelerek veya posta yoluyla.
-Şahsen yapılan müracaatlarda, adres beyanını yapacak kişinin nüfus cüzdanını yanında bulundurması gerekmektedir. Eğer
aynı hanede yaşayan diğer vatandaşlarımızın da adres beyanı yapılmak isteniyorsa onların da nüfus cüzdanlarının getirilmesi
gerekir.
-Postayla müracaatlarda, http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Projeler,Aks.html?pageindex=11 adresinden bulabileceğiniz
“Adres Beyan Formu B (yurt dışında yaşayan vatandaşlar için) formunun çıktısı alınıp, form eksiksiz olarak doldurup ve
imzalandıktan sonra, forma hanede yaşayan vatandaşlarımızın nüfus cüzdanı fotokopileri ekleyerek Başkonsolosluğumuza
gönderilmesi mümkündür.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’deki seçimlerde bulundukları ülkelerde açılacak seçim sandıklarında oy
kullanabilmelerini imkan tanıyabilmek amacıyla hazırlanan, 6304 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, genel seçimler ve
referandumlarda yurtdışında sandık kurulabilecektir.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutulan yurtdışı seçmen listelerindeki bilgilere http://ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtdisi.jsp
adresinden ulaşılması mümkündür. Vatandaşlarımız bu listede kayıtlı olup olmadıklarını ve hangi Başkonsolosluk görev
bölgesinde kayıtlı olduklarına bakabilirler.
Yukarıda maruz bilgilerin vatandaşlarımıza en geniş şekilde duyurulması saygılarımızla rica olunur.

T.C. PARİS BAŞKONSOLOSLUĞU

--------------------------------------Bu e-posta mesajı ve ekinde bulunabilecek dosyalar yalnız mesajın alıcı hanesinde kayıtlı kullanıcı(lar) içindir. Mesajın
alıcısı değilseniz, lütfen hemen göndericiyi uyarınız. Mesajı dağıtmayınız, kopyalamayınız, içeriğini açıklamayınız; çıktı
almaksızın siliniz. Bu mesajda kayıtlı görüş ve düşünceler hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına
atfedilemeyeceği gibi, Bakanlık bakımından bağlayıcı değildir. Virüs ve kötü amaçlı yazılımların bu mesajda yerleşmesinin
engellenmesi amacıyla gerekli tüm önlemler alınmış olsa da, bu mesajin sisteminizde yaratabilecegi kayıp ve zararlardan
dolayı Bakanlık hukuken sorumluluk kabul etmez.
Türk dış politikasına ilişkin gelişmeler hakkında bilgi almak için www.mfa.gov.tr adresine gidebilir, twitter ve facebook
sayfamızı izleyebilir, seyahatleriniz için www.goturkey.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
This email and any files transmitted with it are intended solely for the use of the addressee(s). If you are not the intended
recipient, please notify the sender immediately, then delete it without printing, copying, distributing or disclosing its
contents. Any view or opinion expressed in this email does not necessarily represent those of the Turkish Ministry of
Foreign Affairs, or bind it in any way. Although reasonable precautions are taken to ensure that no viruses or malware are
http://messagerie-11.sfr.fr/webmail/popups/mail_printview.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=49&PRIORITY_HIGH=1&PRIORITY_NORMAL=3&PRIO…

1/2

23/1/2014

SFR Mail - Impression d'un message

present in this email, the Ministry can not accept any legal responsibility for any loss or damage arising from its use.
Visit www.mfa.gov.tr for Turkish foreign policy news, tweets and our facebook link, and www.goturkey.com for travel
ideas.
---------------------------------------

http://messagerie-11.sfr.fr/webmail/popups/mail_printview.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=49&PRIORITY_HIGH=1&PRIORITY_NORMAL=3&PRIO…

2/2


Aperçu du document consulatVOTEZ.pdf - page 1/2

Aperçu du document consulatVOTEZ.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00218003.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.