Turizm semp..pdf


Aperçu du fichier PDF turizm-semp.pdf

Page 1 2 3451253
Aperçu texte


Sunuş
Dünya genelinde akademik çalışmaların disiplinlerarası bir içerik ve yaklaşım
ile incelenmesine ilişkin uygulamalar giderek yaygınlaşmaktadır. Özü itibari ile
disiplinlerarası bir alan olan turizmin çeşitli bilim dallarının kuramsal açıklamalarına referans verilmeden anlaşılması ve gelişmesi mümkün değildir.
Turizm araştırmalarının disiplinlerarası bir yaklaşım çerçevesinde incelenmesine katkıda bulunmak üzere 2010 yılından bu yana “Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi” düzenlenmektedir.
Kongrenin düzenleneceği 2014 yılı birkaç yönden özel öneme sahiptir. Bunlardan ilki, 2014 yılı ülkemizde turizmin akademik kurumsallaşmasının 50. yılına
tekabül etmektedir. İkinci olarak, kongreyi düzenleyen taraflardan olan Aydın
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (şimdiki adıyla Adnan Menderes
Üniversitesi Turizm Fakültesi) 1974 yılında kurulan ve ülkemizde lisans düzeyinde sektöre yönelik eğitim-öğretim yapan ilk turizm programı olma özelliğine
sahiptir. 2014 yılı Yüksekokulun 40'ıncı kuruluş yılına tekabül etmektedir.
Üçüncü olarak da, yine kongrenin taraflarından olan Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1990 yılında başladığı ve ilk yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü yayıncılık faaliyetlerinin 25. yayın yılını 2014 yılında kutlamaktadır. Her
üç yıldönümü ülkemizde turizm eğitim ve araştırmalarının gelişimini göstermesi bakımından önemlidir.
Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, iki yılda farklı bir üniversitenin
akademik ev sahipliğinde düzenlenmektedir. Bu kongrede Kongre’nin akademik ev sahibi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi’dir.
Kongrenin amacına ulaşması dileğiyle, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları
Kongresi’nin gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı Öğr. Gör. Aysel YILMAZ, Öğr. Gör. Duygu YETGİN, Arş. Gör. Gözde TÜRKTARHAN, Arş. Gör.
Taki Can METİN, Arş. Gör. Emrullah TÖREN teşekkür ederiz.
Nazmi KOZAK – Osman Eralp ÇOLAKOĞLU
03 Mart 2014