moins35x.pdf


Aperçu du fichier PDF moins35x.pdf - page 1/49

Page 12349Aperçu texte


‫الجمھـــــوريــــــة الجـــــــزائــــــريــــــة الـــــديمقراطـــيـــــة الشعـــبيـــــــة‬
‫واليـــــــــة ﺧنشلــــــــــــــة‬
‫دائــــــــرة ﺧنشلـــــــــــــــة‬

‫*=* القـــــائمــــة المؤقتة لطالــــبـــــي السكــــن العمومي اإليجــــــاري *=*‬
‫*فئة أصغر من ‪ 35‬ﺳنة*‬
‫‪.1‬‬

‫لشخب حواس‬

‫بولعراس‬

‫لشخب فطيمة‬

‫‪ 1978/03/22‬ﺧنشلة‬

‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬

‫لشخب ﺳعاد‬
‫لشخب عبد الرحمان‬
‫لشخب فؤاد‬
‫لشخب فاﺗح‬
‫لشخب فاﺗح‬
‫لشخب فيصل‬
‫لشخب محقورة‬
‫لشخب محمد زكريا‬
‫لشخب نور الدين‬
‫لشخب نورالدين‬
‫لطرش فؤاد‬
‫لعبادي محمد‬
‫لعبيدي رضا‬

‫السبتي‬
‫محمد‬
‫ﺳلطان‬
‫محي الدين‬
‫لخميسي‬
‫عبد ﷲ‬
‫عبد الرحمان‬
‫بدرالدين‬
‫الطيب‬
‫علي‬
‫حفة‬
‫ابراھيم‬
‫مخلوف‬

‫قليل معزوزة‬
‫شليق عيشوش‬
‫لشخب باھية‬
‫لشخب ﺧميسة‬
‫لشخب مسعودة‬
‫ركنية زبيدة‬
‫لشخب الزھرة‬
‫حديدان ﺳعيدة‬
‫مرغاد العطرة‬
‫حصاد محبوبة‬
‫شارف كاملة‬
‫ﺳعدي مريم‬
‫يوﺳفي ﺟميلة‬

‫‪ 1975/12/17‬ﺧنشلة‬
‫‪ 1965/06/08‬ﺧنشلة‬
‫‪ 1984/05/09‬ﺧنشلة‬
‫‪ 1977‬حكم‪ 1983‬ﺧنشلة‬
‫‪1970/00/00‬ﺧنشلة‬
‫‪ 1979/01/03‬ﺧنشلة‬
‫‪ 1959/06/02‬عين الطويلة‬
‫‪ 1980/09/02‬ﺧنشلة‬
‫‪ 1967/02/01‬ﺧنشلة‬
‫‪ 1984/02/29‬ﺧنشلة‬
‫‪ 1980‬ﺧنشلة‬
‫‪ 1932‬عالي الناس‬
‫‪ 1974/04/03‬عين البيضاء‬

‫حي ‪ 748‬ﺳكن *طريق‬
‫العيزار‬
‫حي المقبرة اإلﺳالمية‬
‫نھج عثماني التيجاني‬
‫حي الحدائق‬
‫حي بوﺟلبانة‬
‫طريق عين البيضاء‬
‫طريق باﺗنة‬
‫حي المستشفى‬
‫نھج زروالي عبدالحميد‬
‫طريق باﺗنة‬
‫حي إبن رشد‬
‫حي ابن رشد‬
‫حي ‪ 100‬ﺳكن‬
‫حي دمان إدريس‬