SOPHONISBE DE HUSSEIN ARBAOUI .pdfNom original: SOPHONISBE DE HUSSEIN ARBAOUI.pdf
Titre: Microsoft Word - Sophonisbe _takesna_
Auteur: Hussein

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft Word - Sophonisbe _takesna_ / ScanSoft PDF Create! 5, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/07/2014 à 00:57, depuis l'adresse IP 41.107.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 602 fois.
Taille du document: 394 Ko (37 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Lêusin £erbawi

Sophonisbe
(Takesna)

Hussein Arbaoui

Sophonisbe
(Takesna)

« Oui, comme ma mère l’Afrique, mille
fois conquise, mais qui demeure
immuablement elle-même … »
Taos Amrouche,
« Solitude ma mère »

Imyurar n îîrad wissin Afniqi :

Sophonisbe
Massinissa
Syphax
Scipion Emilien

( 235-203 )
( 238-148 )
( ?- 202 )
( 235-138 )

Am$ar azemni :

Macahu !
Tellem cahu !
Irgazen yekkaten awal
Yetturaren tamedyazt
At tmedyazt d amawal
N ddunit teb$iv ssnat
Lmeεna tetta$ awal
Ad $aben mazal tekkat

D iv. Di lberj-is, Masnsn, yerfed allen-is s-igenni,
indeh :

Vegre$ afus-iw r-îîlam
Anida-kem
A yewwet-d wul-iw fell-am
Ulac-ikem
F-imeîîi ttnusu$
Ttargu$ ttru$
Ttru$ la ttnadi$
Anida telliv
Aql-iyi xaqe$
Meêsub mmute$
Aql-iyi ttlawi$
Ayen di d-teooiv
Ttdekkire$ Isem-im
Tefée$ di tayri-m
Ëreq$ i m-nni$
Anida teddiv
Tasusmi lheffat
Siw’ul-iw ikkat
La kem-id ttmekti$
Anida d-tegwriv

Iseggwasen ineggura n îîrad wissin afniqi
( 206-202, S.S.Є ). Mbeεd tiréi n iqerîajiyen
lakked Syphax zdat n Rome lakked Massinissa. Di
Tferka, d tameêbust gar ifassen n Scipion –- simi
ara tt-yawi $er-Rome, Sophonisbe, iman-is kan, tinas :

Di lêebs ig lli$
Yella lexyal-ik
Ssarame$ ad n-ff$e$
Ad wali$ udem-ik
Di lêebs ig lli$
Lehn’ur da$ tufi
Lweqt ittεeddin
Amek ara yεeddi
Di lêebs ig lli$
Tiwwur’u ttagwint
A ééher ay sεi$
Anda ddi$ llint
Di lêebs ig lli$
Arruz d ssnasel
D ac’ara k-ini$
A ééher imqeggel
Di lêebs ig lli$
èlent tirga-yiw
Uggint ad aysent
Cennunt tuf$a-yiw
Di leêêbs ig lli$
D kecc i ttaεu$
Sani rri$ d udem-ik
Amek ara k-ttu$

Asefru yekfa dayen
Ata yekcem-d masnsn
— D kecc aya ?!, tin-as
Sophonisbe ad tger $ur-s
Netta ad yenîeq yales :
« Taferka i yiferkiwen
Tulawin i yirgazen ! »

Sophonisbe tendeh, terr-as :

Sli$ i wayen a-d-issawal
Fell-ak i d-bdan awal
Ur nqebbel widen ixanen
Nnif w’ur das ngi azal
Labudd’a-s-yebru wakal
Acêal mu tevra d yiwen
Argaz ur nêezzeb i lmuêal
Sseg-s aa d-yezwir ccwal
A-t-wwten wid yettuten
Aya a gma ar k-nhu$ cfu
Tefkiv lεahed ur tettu
Adrum-ik êed m’a-t-yeêqer
Kker m’ad treév asalu
S-leεtab mebla asteεfu
S-tid-ik veggwel-as lateô
Ur êebbes akud la yleêêu
A lhejn’ass-en m’aa d-yejbu
W’a-d-yerren jeddi ad s-yeêver
Ur tettu lbaîel iεeddan
D tewwurt i ya$ d-réan
U$alen-a$-d si tesga
Neffe$ axxam i $-d-irebban
Neooa-t ibeddel imawlan
Nettr’ass-a mi d-nemmekta
I yevran d wayen ivran
Nugem-d si lmeên’am aman
Neôwa-tt u tt-nectaq ara

Bedde$ $ef tizi n tmeddit
Wala$ azekka amack-it
W’iêrezn asirem-is ad t-yaf
A-k-ini$ awal ales-it
Qqar-it ttεawad-it
Alamma yger-d ixulaf
W’iooan talaba n tnaûlit
Ad yecbu i$es di tessirt
R-tesga ad t-êazen i$uraf

Masnsn yerr-as :

Win ara yemmten yella
Win ara yeddern ulac
Am teméin i da$ tevra
Tid mu qqaren timeclac
Ansi ya$ d-tekka tyita
Necba iger nerna alewwac
A wihin la ytell$en kan
Ta d lêentit ta d tamment
A tisselbi ten-yuman
Kkren i lebêer kerrzen-t
Ay asmi fkant iéuran
Nbeddel ssmid s-takwemt

Ihellalen

( Lheffa n yilfan )
— D ilfan-nne$ !
( Kifkif )
A lferê-nne$ ! »

Ilfan-nne$
Nettagwad-iten
D$a ma jerêen
Glun yes-ne$

Lebêayer-nni
Kfant irkwel
Leεtab-nni
Iruê d asfel
àçet ternum
Tuçêa fiêel
Nekkni nennum
Nerou wabel
Ilfan-nne$
Ifen akk ilfan
Cebêen ûeêêan
Di tmurt-nne$

Tamduct-nni
Deg i la nses
Tlu$ dayen
Kecmen dg-es

Swan aman
Teqqel i yives
Qegglen tekkan
Deg later-ines
Ilfan-nne$
Fehmen d aya
£ran yerna
Ula ay d-wwte$

Ilfan-nne$
Gg wasmi d-necfa
Akk’i $-d-ufan
I ten-id nufa
Deg-sen laman
I dak nenna
W’i ten-isuman
Yak aql-a$ da
Ilfan-nne$
D nutni i d nutni
Rebbi g-genni
Nutni nnig-ne$

Masnsn deg wawal-is :

Tiwwura begêent axxam
Asemmiv la yeccali
Ccer itturar f-idekwnan
Asirem iddaddac tikli
M’akken yettnerni ittim$ur
Ittazzal ye$li yiwwas
Mi ye$li yerreé g-uzagur
Nu$al nettazzal fell-as
Axxam iêgen-it îîlam
Siw’avu la yettefiô
Llaé $ef yimi ikufan
Deg-ulac la d-yettεemmiô
Tilufa r-yiri l-lkanun
Lêif yeééel di tesga
Leêzen yerra-d aqelmun
Mebεid i la d-yettavûa
Lehwa la tzeggwi g-uxxam
Adfel yerna-d tigad-is
Lweêc ur yeooi amkan
Kkes-d $ef ayeg ur iris
Lehna tekmec di te$mert
Ccwal isseêma abendir
Lxiq yurar ti$er$ert
Ma d iîij mazal yekkir

Sophonisbe terr-as, tin-as :

Zerrεen lxuf d lbaîel
Teffe$ lmut d tineqqalin
Leqmen lwerd d inijel
Am ééerb i tmu$liwin
Yal m’ara nekker ad nmuqel
D tider$elt ay nedder$el
Anida nebded d tasraft
La ttheggin deg tekwmamin
Ttverriqen di l$ulat
La $-tt$izin timedlin
Yefti uzaglu $ef sin
Sers wa tedmev wihin
Rran-a$ imru d azrem
Lka$ev icuba r-lekwfen
Leεqel di tselbi itellem
Ay-agi deg-derwicen
Rran asirem r-yilem
Armi yuyes ad yessirem
Rran ccek di tyemmatt
Mmis ma d mmis
N$an tavatt di tavatt
Rnan tasusmi-s
Gren annar di tegmatt
Wer tufi iman-is
R-tmucuha n zik rnan-tt
Teεdem ussan-is

Ihellalen

Ay akal rundu tettruv
Ma drus i yεeddan fell-ak
Ur yelli dek-k ma tettuv
Ula $er tirga ddant-ak
D acu k-mazal ad t-ternuv
A ééher-iw anda fell-ak
Irgazen wid tt-iêemmlen
En$-iten u s-t-qqaren ara
£er daxel ay rran êerqen
Nneht’ur tt-id giren ara
Irgazen wid tt-iεebden
M’ur tt-urgan u gganen ara
Laûel-ik am tecrav ye$man
Macci d lêenn’ad yekkes
Seg wasmi d-bdan wussan
I tt-id wwin deffir-es
Sekra n triwa yellan
Tara-nne$ a medden weêd-es

Am$ar azemni :

Wi i s-yennan yemmut lêeq
Xas ad inadi fell-as
Ula d iîij a-$-yeεreq
A win mu teεreq yemmas
In-as i zzit ad te$req
Nnan-t-id nettεawad-as

Sophonisbe tenîîeq, tini :

Ad ruêe$ a tamurt
Ul-iw ur yeddi
Ad ruêe$ a tamurt
Ur iban sani
Ad ruêe$ a tamurt
Igiooi wεaruû
Ad ruêe$ a tamurt
Uqbel ad nimsus
Ad ruêe$ a tamurt
Tenîerrev nîerre$
Ad ruêe$ a tamurt
Ul’i dam xedme$
Ad ruêe$ a tamurt
D l$erb’i $-d-ifnan
Ad ruêe$ a tamurt
Ula w’i kem-iglan

Masnsn yerr-as, yin-as :

Ma tettr’a tayri
Smektay-itt-id
I teqûit-nni
Ttawi-yas-tt-id
Asm’akken ulac-itt
Yenna wul b$i$-tt
Jehle$ d amecîuê
Afus-a yemsel-itt
Wagi yessels-itt
Fki$-as ôôuê
T$abev am lexyal
Gwri$-ed weêd-i
Am llamb’uzal
Ur tu$ ur texsi
Gar tili d tili
Ur tban fell-i
Ma vsi$ ne$ ttru$
Gar tayri d tayri
Ur y-iban sani
D ac’ara m-d-rnu$

Sophonisbe $er masnsn :

A$-iyi ne$ en$-iyi, wala ddel n uberrani.
Lmut ad mmte$.
Xerûum, ad yi-ine$ uferkiw di y-icban.
Win itessun akal tessu$, yeddalen igenni ddale$.
Win d-trebba tmurt di d-irebban, tamurt n
Tferka.

Masnsn yerr-as :

Ssutre$-n ul-im
Tefkiv-t i wayev
Ggulle$ f-tayri-m
Xas a-d-tu$alev
Ass-a xas ad d-tu$alev
Lêerma-w tugar-ikem
Yekk tabburt, iffe$ !

Ihellalen :

D
D
D
D

nekkni
nekkni
nekkni
nekkni

i
i
i
i

d-yesse$valen iv
d-yessalayen ass
yecban lêiv
yecban llsas

D nekkni i yekkaten awal
I la ssusumen warrac
D nekkni i yekkaten uzzal
D nekkni i yesraw wulac
D
D
D
D

nekkni
nekkni
nekkni
nekkni

i
i
i
i

n
n
n
n

tizi
tizi
tizi
tizi

n litta
n îîiq
n lehna
i$erriq

D
D
D
D

nekkni
nekkni
nekkni
nekkni

i
i
i
i

d arraw n tmurt
d amayeg ufella
yecban tawwurt
yecban tasga

Sophonisbe, kan akken di lqaεa, terfed asefru u
tenna :

Ul-iw tzed$ev-t
Kecc a-t-id tessuturev
A nniyya tmelkev-t
Xas u$e$ wayev
F tmurt εzizen
Ur yi-id tettûaêev
Ma ooi$-k ay afrux
F îîejr’ubelluv
Macci d menwala
Tin i f-tettrusuv
Ata d keccini
D ac’ara s-teb$uv
Ma ooi$-k ay ukyis
£ef udem t-tmurt-iw
Meyyez$ ssuli$
Fki$ ccerî-iw
Talaba l-lêerma-w
D tin i d leohaz-iw

Rrao tessuter ilêeq-ed
D lmut Tessawev-d
Attan tger-d afus-is
Akken kan t-teswa
Masnsn ataya
Ad as-te$li s irebbi-s
Tettmettat gar ifassen-is
Netta la yteddu yiéri-s
Yini-yas deg wawal-is :

Tusiv-ed ssusme$
Truêev ssusme$
Im’ara d-neîqe$
D ac’ara d-ini$
Mm$i$-d qqure$
Valle$-d u$ale$
Im’ar’im$ure$
Anef ad ggani$
Ad ggani$ tawwurt
Ahat ad kem-id tefk
Kemmini d tasarut
Afus-is d nek
Tusiv-ed ssusme$
Truêev ssusme$
Im’ara d-neîqe$
D ac’ara d-ini$
Mm$i$-d qqure$
Valle$-d u$ale$
Im’ar’im$ure$
Anef ad sεeddi$
Ad sεeddi$ idurar
A-d-$lin fell-i
Gar usawen d ukessar
Tizi d kemmini

Tusiv-ed ssusme$
Truêev ssusme$
Im’ara d-neîqe$
D ac’ara d-ini$
Mm$i$-d qqure$
Valle$-d u$ale$
Im’ar’im$ure$
Anef ad d-mmekti$
Ad d-mmekti$ i yεeddan
Tbeεdev fell-i
Ad d-mmekti$ i d-yernan
Kem baq’akkenni
Tusiv-ed ssusme$
Truêev ssusme$
Im’ur d-nîiqe$
D acu d-ssuli$
Mm$i$-d qqure$
Valle$-d u$ale$
Im’ara ssusme$
Anef-iyi ar d-ini$

Sophonisbe :
D acu ara d-tiniv ?
Masnsn :
B$i$ ad m-êku$
U kem-ufi$ ara
B$i$ ad kem-argu$
U la ggane$ ara
£ef ac’ay nennu$
Ur wala$ ara
Nni$ a kem-ttu$
Lexyal-em ata-ya
Yufa-yi-d ttru$
Akken i di yi-iooa
Mmlalen ivudan deg-ufus-iw
Nekk yid-m ur nemlal ara
Dduklen sin deg-ul-iw
Nekk yid-m ur neddukel ara
Allen-is teddunt d imeîîi
Sophonisbe $er-s ad d-twali
Miga ad as tini :
Ma têemmlev-iyi ?
Netta ad as-yerr yin-as :

Tusiv-d kan

Issenîi lferê-iw
Ufi$ iman-iw
Kkren ivudan
D tir’ay bdan

Truêev kan
U$alen a êettben ussan

Tusiv-d kan

Attan tu$ teméi-w
Iwwet ikker ééher-iw
Ruêen i$eblan
D$a rnan wurfan

Truêev kan
Atna-ya zzin-d akken llan

Tusiv-d kan

Truêev kan

Mmlale$ d wul-iw
Tejjuooeg tayri-w
Ur d-igwr’u$ilif
Iquc akk lêif
Iεawed asenî’am lexrif

Mi yekfa asefru-s, yin-as :
I kemmini ?
Sophonisbe, tecmumeê-as, terr-as :
èer keccini …!
Lamana tewwev babis
D iseggasen mbeεd.
Nnig uéekka n Sophonisbe, Masnsn :

Tin b$u$ ssne$-tt
Lamcc’am kemmini
Kemmin’iman-im
Ulac lemtel-im
Kemmini d tayri m’ara tεellem
Kemmini d ûûut-im
D sser-im
D kulci-yim
Kemmini d tayri m’ara teqdem
Tin b$u$ êemmle$-tt
Lamcc’am kemmini
Kemmini weêd-m
Ulac sennig-m
Kemmini d tayri m’ara trekkem
Kemmin’ulac am kem
Ulac deg-udem
Ulac deg-isem
Kemmini d tayri m’ara tessusem
Tin b$u$ vegεe$-tt
Lamcc’am kemmini
Kemmin’ala kem
Ant’ur nettasem
Kemmini d tayri m’ara d-tezvem
Kemmini w’ib$un yerûem
Tissent s$ur-m
Isefra yes-sem
Kemmini d tayri m’ara tsellem

Ihellalen :

Ata-y’ata-ya wavu
Ata-ya yekka-d tizi
La yetteffiô icennu
Wexret-as ad iεeddi
Ata-y’ata-ya wavu
Ixav tamurt irkwelli
Ata-y’ata-ya wavu
Yekka-d timura m-medden
Selt-as i la yettuvu
Ixlef-d a$ebbar s-allen
Ata-y’ata-ya wavu
Yusa-d ad yeglu yes-wen
Ata-y’ata-ya wavu
Yekka-d sennig l-lkanun
La yesgerwiê irennu
Ëbes-it-id ay aεeggun
Ata-y’ata-ya wavu
Ur vmine$ i d-iteddun

Am$ar azemni :

Macahu tellem cahu
Taqbaylit ayen i k-nnan
Iwa$ezniwen usefru
Lmeεn’and’u tt-walan
Lεebd ittas-ed ittruêu
Ar awal ittas-d kan

Chronologie

Les débuts de l’histoire
Vers 950 av J.-C. : Un lybien, Sheshong 1 fonde la 22
Dynastie égyptienne.
Vers 814 av J.-C. : Fondation de la ville de Carthage par
Les phénitiens.
V-IV Siècle :

Fondation des royaumes berbères.

IV-V Siècle :

Expansion carthaginoise en Afrique.

Les royaumes bebères
220 av J.-C. :
203 av J.-C. :
150 av J.-C. :
148 av J.-C. :

Syphax, Roi des numides Massyssyles.
Défaite de Syphax. Massinissa annexe
Cirta et en fait sa capitale.
Guerre punico-numide. Les
Cartgaginois sont écrasés à Zama .
Mort de Massinissa. Partage du
Royaume Massyle entre ses fils .

Les trois guerres puniques :
La première guerre punique : 264-241 av J.-C.
La seconde guerre punique : 218-201 av J.-C.
La troisième guerre punique : 149-146 av J.-C.

Né le 25 octobre 1968 à Chorfa
(Wilaya de Bouira) , Hussein Arbaoui
Est poète. Il a participé à plusieurs
Festivals de poésie où il a reçu des
Prix, tel le premier festival national
De la poésie amazighe Si Mohand U
Mhand, organisé durant l’été 1989
à Aîn El-Hammam ainsi que les
poésiades de Béjaîa où il a été l’invité
d’honneur. Il a aussi été l’invité, à deux
reprises, de Rabah Guerroudj dans son
émission qu’il anime à la chaine II «Plume
et Poète ». En 2004, il publie “SOPHONISBE”, son
premier livre, dans le cadre de la collection “Idlisennne$“, initiée par le Haut Commissariat à l’Amazighité.Télécharger le fichier (PDF)


Documents similaires


sophonisbe de hussein arbaoui
h arbaoui ungal n wuccen extraits
azal n tayri akked tullisin nni en
sin medden n tmurt n liran
hussein arbaoui 1
hussein arbaoui 10

Sur le même sujet..