ZIONA VAOVAO TANTARA.pdf


Aperçu du fichier PDF ziona-vaovao-tantara.pdf

Page 1 2 3 4 5
Aperçu texte


FIANGONAN’I JESOA KRISTY ETO MADAGASIKARA
SYNODAM-PARITANY MATSIATRASOA
FITANDREMANA ANTRANOBIRIKY KRISTY FIORENANA
FIANARANTSOA

TENY FANOLORANA :
Tamin’ny Alahady 06 avrily 2014 teo no natao ny fanompoampivavahana fisantarana ny fankalazana an’Andriamanitra noho
ny tsingerintaona faha 60 n’ny Antoko Mpihira ZIONA VAOVAO,
1954 – 2014.
Teraka niaraka tamin’izany ny fikasana hanohy indray ny
famoahana ny Gazety VAOVAO ZIONA, efa navoakan’ny ZIONA
VAOVAO tany amin’ny taona ’90 tany ho any. Gazety kendrena
ho eny an-tanan’ireo rehetra efa nanolotra ny feony ho an’izany
antoko mpihira izany, nefa koa dia ho an’ny rehetra efa nandalo
tao amin’ny FJKM Antranobiriky Kristy Fiorenana, Fianarantsoa.
Natao izy hizaràna ny tenin’Andriamanitra nefa koa ireo vaovaon’ny fiangonana sy ireo
vaovaon’ ny mpianakavy eto Antranobiriky sy ireo rehetra miparitaka eran’ny vazan-tany efatra,
ary hanamafy orina izany fiainam-pianakaviana izany. Sehatra iray koa anefa ny VAOVAO
ZIONA hanentanana ny rehetra hifarimbona amin’ny eto an-toerana amin’izay ezaka
tanterahina. Mazava ho azy fa hisy ny tsangambato irin-kapetraka amin’izao faha 60 taonan’ny
ZIONA VAOVAO izao ary mbola hidirantsika lalina amin’ny manaraka.
Fa ity laharana ity aloha dia natokana hitaterana amintsika ny fiandohan’ny tantaran’ny Antoko
Mpihira ZIONA VAOVAO tany amin’ny voalohandohan’ny taona ’50 tany. Efa natao pirintyy
izany azy nozaraina ho an’ny mpianakavy tamin’ny Alahady 06 jolay teo. Araraotina koa anefa
ny hazakazaky ny teknôlôjia ka amoahana izany eto amin’ity pejin’ ny facebook izay
nosokafan’ny Gazety VAOVAO ZIONA. Inoana fa samy hanao ho zava-dehibe ny fampielezana
sy fampahafan-tarana ity pejy ity isika, ary indrindra handray anjara amin’ny fanafanàna azy.
Ary amin’izay rehetra atao, dia ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra.
Mamy Andriamasinoro