Acu i aɣ d nnan ger yitran....pdf


Aperçu du fichier PDF acu-i-a-d-nnan-ger-yitran.pdf

Page 1...3 4 56770
Aperçu texte


Yumayen, tlata iqeddec-as akken iwata, yiwen
wass yeqva-yas, ikcem s- axxam, yufatt-in mmis
deg-ciwi-s, iqerreb $ers yebya att-ine$, tenna-yas :
"gre$-ak llufan agi deg rebbi-i
wba
є
e
df
e
l
l
i
,ye
dde
m
llufan yewwet-it yer 1êiv, tenna-yas : " gre$-ak
idlisen ne$ lkutub agi yeooa wargaz-iw, d$a iccarregitent".
Tenna-yas : " A win id iyi kfan s gma ur d iyi zzli ara",
tenna-yas: " A win d iyi kfan si teégi n lewêuc ur d
iyi ççan ara, kkfu-yi si ccmata n yergazen ur d ineq
ara ", yeîîerveq wexxam nni ulewlaw, ifka-tt rebbi $er
yiwet n taddart, a txeddem $ur yiwen ugellid, terra
iman-is am wergaz telsa llebsa n yergazen a txeddem,
agellid agi d aêbib n babas d wem$ar-is.
Asmi id-yusa babas si lêio iє
ôev-it-id ugellid nni wu$ur
txeddem, iє
ôev-ed am$ar-is akw d wakli-nni, asen
tqeddec i ynebgawen, mi yeçça babas ad-yini wellah
lmakla yagi am tin n yelli, ad yenîeq ugellid nni as
yini d acu-yak-tt, as yini tinna tidak-is meqqerit, teslayas-d i babas, almi ikfan lmakla teqqim yidsen a
ttqeûûer, testeqsa babas : " Dacu-yak-tt, tagi $ef at
heddrev, inna-yas: " Maççi d ayen ad êku$ fellas,
tenna-y
a
s:“
I
hid nek ad ak- d-yeêkun"
,t
є
a
we
d-as-d
tamsalt amek tella seg wasmi i tval a ttwali ccix,
inna-yas gmas :“
t
tidett nek ur tten$i$ a
r
a

,iє
a
we
de
dt
a
ms
a
l
ta
kke
nt
e
l
l
a
,t
є
a
wd-ed taêkayt n wakli,