Tazwart ɣef tullist taqbaylit.pdf


Aperçu du fichier PDF tazwart-ef-tullist-taqbaylit.pdf - page 2/166

Page 1 234166


Aperçu texte


Asnemmer
Tanemmirt tameqqrant i mass Mḥemmed ǦELLAWI i
d-yellan ɣer tama-nteɣ segmi nebda axeddim-agi armi d
taggara.

Ad as-nini tanemmirt tameqqrant ɣef uweṣṣi, awelleh
akked wafud i aɣ-d-yefka, ayen i aɣ-yessawḍen ad nessali
axeddim-agi.

Tanemmirt i wid akk i aɣ-d-yefkan afus n tallelt akken
ad nexdem axeddim-agi, ad t-id-nessiweḍ ɣer yifassen n
yimeɣri.