الإكراه البدني بين النظري والتطبيقي .pdfNom original: الإكراه البدني بين النظري والتطبيقي.pdf
Titre: FD3A~1
Auteur: Administrateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 0.9.6 / GPL Ghostscript 8.63, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 15/09/2014 à 21:15, depuis l'adresse IP 197.205.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 277 fois.
Taille du document: 904 Ko (15 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)


Aperçu du document


‫ا ر ا ا
ا
ا ا ‬
‫وزارة ا ــــــ ل‬
‫ ء ‬
‫ م ا ‬

‫ ! ا ء ا ــ ‪:‬‬
‫' &ــ ري ‪ $‬ــــ‪#‬‬
‫وآ ‪ +‬ا * ر) ى ــ ‬
‫ م ا ــــ ‬

‫‪ :‬ا آ
ا ا " ا اد ا "‬
‫ا ا ول ‪:‬ـ ‪#$%‬ل " ! ا آ
ا ا و ا
وط ا ‬
‫ا (
ع ا ول ‪#$% :‬ل " ! ا آ
ا ا ‬
‫ا (
ع ا )‪
- : #‬وط ا ‪ # *+,‬آ
ا ا ‬
‫ا ا )‪ : #‬ا‪
3‬اءات ا ‪ .
/ (0‬ا آ
ا ا ‬
‫ا (
ع ا ول ‪ :‬د‪ 6‬ى ‪
-# %‬ة ا ‪ !.
4 56 / (0‬ا آ
ا ا ‬
‫ا (
ع ا )‪
6 : #‬ض ا = ‪ ;3 < 6‬ا ‪ / (0‬و ا‪
3‬اءات ‪ 9 :‬ا ‪. 5.‬‬
‫ـ ‪ %‬ى " ا ! ا ‪ #‬ن ا ا‪ A‬و ا ‪#‬ه ات ا و " ! ا آ
ا ا ‪.‬‬

‫‪ :‬ا آ
ا ا ا ‪#‬دة ا ‪D$‬ا‪ C‬‬
‫ا ا ول ‪#$% :‬ل " ! ا آ
ا ا و ‪
-‬و‪ 4‬‬
‫ـ ا (
ع ا ول ‪#$% :‬ل " ! ا آ
ا ا ‬
‫ـ ا (
ع ا )‪
- : #‬وط "‪ / (0‬ا آ
ا ا ‬
‫ـ ا (
ع ا )‪ #: : E #‬ت ا ‪#(6‬ء ‪ / (0" 5%‬ا آ
ا ا ‬
‫ا ا )‪ : #‬ا‪
3‬اءات ا ‪ !.
4 56 / (0‬ا آ
ا ا و ‪ %‬ة ا ‪ ,‬ـــ‪9‬‬
‫ا (
ع ا ول‪ :‬ا‪
3‬اءات ا ‪ / (0‬و ‪ 9 :‬ا ‪5.‬‬
‫ا (
ع ا )‪ % . ," : #‬ة ا ‪ 9 ,‬ا‪F‬آ
ا ا ‬

‫‪ :‬ا ‪#0‬ز‪#6‬ت ا ‪ #‬آ
ا ا ‬

‫‪ 1‬ن ا ) و ‪ /0 0‬دو دون ‪ 5 6 7‬ا‪ 41‬م و ا ‪#‬ارات ا ‪/2‬‬
‫‪ ;7‬ر ‪ *: !$‬زه ا ‪. /8‬‬
‫‪ 5 6 20‬ا‪ 41‬م ه‪ /‬ا@ = ا ) ت ا ‪ /2‬آ‪ *@#‬ا ?‪#‬ع ء ا = ا ء و ه ‬
‫‪ !$ # E 7‬ر@ ا و د‪ *7‬و ‪ *2 4CD‬ا @‪ 2‬ر) ‪#0C‬اد ا ‪ ! A B‬و‬
‫ا ‪ :‬د)! ‪ = $‬ا * و ) ‪ #E2‬ا‪1‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪ /G E‬او ا‪1‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ي ه ‪! H)#I‬‬
‫‪#I‬ق ا ‪ 5 6 2‬ا ‪#E‬ي ‪ 4C‬م ا ‪ 8‬اذ )‪ E4 ! 2‬ا )! ‪J ) ' /0 ) =24‬‬
‫‪ *0‬اذا و@ ‪ E:1 N A‬ر ا م ‪ = $ J $‬ا ‪ 0‬ء ' ‪ /0‬ذ ‪ ! J2‬ا ‪M2‬ام‬
‫ ‪ /‬وه ‪ RG‬م )‪ Q‬م ا ‪ C‬ت ا ‪ ! ' G G‬ا س اذ ا‪ :‬زت ا ?‪#‬ا‪O8‬‬
‫ا و) ' ‪ * 0‬ا ?‪ )#‬ا‪ C@1‬ا ء ا = ا‪1‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪ /G E‬و ‪ /0‬ا ‪S‬‬
‫ا ‪#7 #D‬ا‪ QR J $ S :‬ا ‪ )#?2‬ت ا )‪ E ، #; ، G#0 +T T‬ن‬
‫' ‪ E2$‬ر‪ ! 2) F‬اه ‪ )# G‬ا‪ G1‬ن و ‪ $ 6 B‬ة ا ‪ " * 6‬ا ‪M2‬ام ا )!‬
‫‪ /0‬ا ا ‪;B /0 1 J‬ــــ‪ ، J‬و ا ا ‪ J‬و‪ 4‬ه ا ) ‪. " JG‬‬
‫و ' ‪ :#‬ع ا = ا ‪ O)#?2‬ا ‪M‬ا‪#8‬ي ‪ 0‬ان ‪ RG‬م ا‪1‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪ @ J' 1 /G E‬اء‬
‫‪ /0‬ا دة ا ‪M‬ا‪ 8‬او ا ‪ G‬و ‪ J RG‬ا ?‪#‬ع ‪ /0‬ا اد ! ‪ 407‬ا = ‪412‬‬
‫ ! ‪ G‬ن ا‪#:1‬اءات ا ‪ G‬و ‪ /0‬ا دة ا ‪M‬ا‪ 599 ! 8‬و ' ه !‬
‫‪ 6G‬ا ‪ G‬ن ‪.‬‬

‫)‪(01‬‬

‫ا ‪ a‬ا`ول ‪ :‬ل ‪ H E 7‬ا‪1‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪ /0 /G E‬ا اد ا ‪ G‬و‬
‫ ‪#‬و‪: JI‬‬
‫ا ‪#6‬ع ا`ول ‪ :‬ل ‪ H E 7‬ا‪b‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪: /G E‬‬
‫ـ ا دة ‪ * +, 407‬ن ا('
اءات ا ‪ #$‬ا " ز ا اد‬
‫ا ‪ .‬ر و *
رض ا ‪ 7‬د ان ‪ 5678‬ا(وا‪
,‬و ا(‪ 34‬م ا ‪ 1‬ة ة ا ‪/‬ء ا ‪/0‬‬
‫ " و ا ‪ + 0.8 /.‬ا ‪ ;# , < = >31‬ا‪ 500 +$ /#:‬دج =‪
B‬ا(آ
ا@‬
‫ا ‪"... /‬‬
‫ ل ‪ F B8‬ا'
اءات ا ‪ / 5 67.‬ا دة ا ‪ , /‬د‪. + 8‬‬
‫‪ /01‬ا اد ا ‪ 2‬ر) ‪ :‬و ‪ = /7‬آ‪ K‬ا(وا‪
,‬او ا(‪ 34‬م او ا
ارات ا ‪ 8 /.‬ر‬
‫ ‪ .‬اع ‪ 8 L = F# .‬ر و ن ا‪ 34‬م ا اد ‪+, 04. 03. 2‬‬
‫ا ن ا ‪ .‬ري ‪.‬‬
‫‪# /02‬وض ا د ‪ :‬و ه‪
* /‬وض ‪R ,‬ت ‪ $ +$‬ا‪
.$‬اف = ‪ .# +‬م ‪+,‬‬
‫‪ UT‬ا ‪ = +‬ن ‪ # /‬ا ‪ #1= +‬ل ا('‪ +, ;# , K‬ا ‪ 7‬د ‪ 3‬ن * ا‪"7, @5T‬‬
‫‪ #$‬و'" ا(*‪
.‬اض و ا‪ ,‬م ا ا*< ا ‪5‬ي ‪ $ 18 V W‬د ا(‪
.$‬اف = ‪+‬‬
‫‪ K3Y /‬ر‪ +3 K / X‬ا ‪ #‬ء ا ا'
اءات ا ‪ = 5 67.‬ا‪ BX‬ا(آ
ا@ ا ‪/‬‬
‫= ‪ .$‬ر@ ا " ‪ Z =
5 678 7X‬ا ‪ '
، 5 67.‬ع ا ‬
‫ \ ا دة ‪ * +, 407‬ن ا('
اءات ا ‪ 5 678 #$‬ا(وا‪
,‬و‬
‫ا(‪ 34‬م و ا
ارات‬
‫ا ‪ ] 0‬و ‪ " #$‬ن ا د ا
‪ 38 ( X‬ن ‪ 5 67. U1,‬ا( = ا ‪ #‬ء ا ‬
‫ا ‪ 0‬ء و ‪ K3Y / L
38‬ا‪
,‬او ‪. / 0* >34‬‬
‫ا ‪#6‬ع ا ‪:/G T‬‬
‫ ‪#‬وط ‪ H E 7‬ا‪1‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪: /G E‬‬

‫‪ +,‬ا'‪
Y , K‬ة ا'
اءات ا ‪ F
B= 5 67.‬ا(آ
ا@ ا ‪ 8 +, = ( /‬ا

Y‬وط‬
‫‪ 4‬ده ا
ع ‪UT +,‬ل ا اد ‪ * +, 409 .408 . 407‬ن ا('
اءات‬
‫ا و ه‪: /‬‬
‫‪ /01‬و' د ا‪
,‬او ‪
* " >34‬ار " *‪ 4 / 0‬ة ا ‪/‬ء ا ‪ " /0‬و ‪" #$‬‬
‫ ‪ +, .L‬ذ ‪ a‬ا ‪ 7L‬ات ا ‪ " 5 67.‬ا ا
‪ ، / X‬ا ‪ ، a‬و ا‪ 34‬م ا ‪، + 31‬‬
‫‪ K3Y / L 8 > ,‬ا‪
,‬او ‪/ 0* >34‬‬
‫‪ /02‬ان ‪ 3‬ن ا(‪
,‬او ا ‪ " >34 " >31‬او *
ار *‪ ;# , + 0 " / 0‬د ‪/#: 7‬‬
‫ ‪ 500 +$‬دج ‪.‬‬
‫)‪(02‬‬

‫‪ /03‬ان ‪ f 567.L‬ا(آ
ا@ ا ‪
< ' /‬ق ا ‪ 5 67.‬ا ‪ 1‬دة ‪ * /‬ن‬
‫ا('
اءات ا = ‪ 7‬ان ‪ 3‬ن ‪ f‬ا ‪
Y = * 5 67.‬ا'
اءات ا ‪ 5 67.‬ا
ي‬
‫‪ #$ 4 +,‬ا ‪ 7‬ل ‪ #$ >g‬ا ر ‪.‬‬
‫‪ /04‬ا‪ g‬ت ‪ f‬ا ‪ 5 67.‬ان " ‪ / / 4 + ,‬ا(را‪ /i‬ا ا
=‪f h 1‬‬
‫ان ‪ 3‬ن > = ‪ 4 6‬و ‪ / #‬ا ا
‪.‬‬
‫‪ /05‬ان ‪ 3‬ن ا ‪ F
B= 5 67.‬ا(آ
ا@ ا ‪UT /‬ل ‪ 7X 03‬ات ‪ 8‬أ ‪ 8 +,‬ر ‪j‬‬
‫‪
X‬ورة ا ‪ 4 >31‬ة ا ‪/‬ء ا ‪ /0, " /0‬ا ة ا ا ‪ 1‬دة‬
‫‪ /‬ا دة ‪ * +, 409‬ن ا('
اءات ا ‪ K‬ا ‪ . = ] L " F1‬دم ‪.‬‬
‫ا ـــ‪ a‬ا ‪G T‬ــ‪: /‬ا‪#:‬اءات ا ‪ H)# ' 5 6 2‬ا‪b‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪/G E‬‬
‫‪ -01‬ا ‪#6‬ع ا`ول ‪ :‬ل ‪ H E 7‬ا‪b‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪: /G E‬‬
‫ـ د‪ $‬ى ‪# E‬ة ا ‪ H)# ' 5 6 2‬ا‪1‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪: /G E‬‬

‫ ‪ l‬ا دة ‪ * +, 410‬ن ا('
اءات ا ‪ .1, /‬اه ا'
اءات ‪
Y ,‬ة‬
‫ا ‪ F
B= 5 67.‬ا(آ
ا@ ا ‪
* = /‬اره ان ذ ‪ 3 a‬ن =‪ ) f# > .‬د‪ $‬ى (
‪n‬‬
‫ا ا ‪ ) 0‬ر ‪ n‬ا ‪ ( 31‬و ‪ 34U‬م ا ‪: .‬‬
‫‪ h 4 ! /01‬ا‪ ;2&1‬ص ا ‪ /$‬و ا ‪: /‬‬

‫‪ $ 0‬ى ا‪1‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪ ! A +& 7 /G E‬ا&‪ ;2‬ص ر‪ 8‬ا * ا ‪ ) 8‬ر‪ 8‬ا ‬
‫' ‪ E2$‬ر‪ /A F‬ا‪ 1‬ر ا ‪ ) 2‬د‪ $‬ى ا@‪ ( 2‬و ا ‪5‬ي ) ن ‪ +‬ا ‪+& ) 5 6 2‬‬
‫‪ ! A‬دا‪#8‬ة ا&‪ JD ;2‬ا ‪ ) /‬را‪ O:‬ا دة ا ‪ 02 #0 T‬ا ‪ #‬ا‪ ! # &1‬ق ا م (‬
‫‪ h 4 ! /02‬ا ?‪#‬وط ا ‪ O0#‬ا ‪ $‬ى ‪:‬‬
‫ ن د‪ $‬ى ا(آ
ا@ ا ‪ KW, #W, /‬اي د‪ $‬ى ا‪ .X‬ا‪
T‬ى ‪ <
8‬و ‪K 6‬‬
‫ و ‪ 0.‬ا‪ 34‬م ا اد ‪459 .410 .189 .187 .185 .13 .12 :‬‬
‫‪ +,‬ق ا م =‪: h 1‬‬
‫ـ ‪ 8‬دع ا
‪ 0‬ا( ‪ 7.L = $ , 4 ..‬ات ا ‪
. W‬وط ‪ 1:‬ا ‪ B‬‬
‫= (آ
ا@ ا ‪
01, ) /‬ا‪ g‬ت ا ‪
* / +‬وض ا ‪ 7‬د ‪ ،‬او ‪ W ,‬ا( ‪ .‬ام‬
‫ا ‪ .‬ري ‪ ،‬ا(‪
,‬او ا ‪ >31‬او ا
ار ا ‪ 1‬ة ا ‪/‬ء ا ‪
i 1, " /0‬‬
‫ا'
اءات ا ‪ 1‬ـ ‪ #$‬ا ‪ 7‬ل و ا ر ـ ‪ $
i 1,‬م ا ' د ‪...‬ا ‪( j‬‬
‫ـ ‪ ; # 8 >.‬ا ‪ ) > o‬ا ‪ 01 = "6 #38 " , ( " #$ $‬ر ‪ ) 1 1: 6 #38‬ا دة‬
‫‪ +, 23‬ق ا م (‬
‫)‪(03‬‬

‫ـ ‪ = .‬ذ ‪ a‬ر ‪ n‬ا ا ‪ ) 0‬ر ‪ n‬ا ‪ ( 31‬ا ‪ / K 6‬ا ‪ $‬ى‬
‫= ‪ 7.L, " 1‬ات ا ‪ /$‬و ا ‪ " #$ $‬و ا ‪ 8 +, F 1.‬ا
ا
وط ا ‪ 6 L‬‬
‫ا ‪5‬آ
‪ 67.X = F# 8 , X‬ذ
ق ا ‪ 5 67.‬ا(‪
T‬ى و ‪
,‬ا‪ .X‬ا‪: ,‬‬
‫= ‪ F
+$ 5 67.‬ا(آ
ا@ ا ‪ n 1= /‬ا ‪.... ) " #$ $‬ا ا ‪(... #, 3‬‬
‫ ة ) ‪ , ...‬ة ا ‪5 678 (...n 1‬ا ـ ) ‪ ;# ,...‬ا(‪ 8‬ام و ‪ ,‬ر@ ‪(...‬‬
‫و ا‪ = ,‬م * ل ا ‪ $‬ى او ر ‪ $ 4 / 0‬م ا‪ 67.X‬ذ ا ‪ f#B‬ا ‪ / 0‬ا
وط‬
‫ا ) ا ‪ #3‬او ا ‪ ( $ i‬آ م ‪
Y ,‬ة ا'
اءات ا ‪ #$ 5 67.‬ا ر او‬
‫و* ع ا ‪ $‬ى ‪ T‬رج ا('‪ K‬ا ‪ /‬ا ‪ 1‬د ‪ /‬ا دة ‪ +, 409‬ق ا م ا وان‬
‫ا( ‪ .‬ام ا
اد ‪( = @5 678‬آ
ا@ ا ‪ ( /‬ه ‪ + i‬ا اد ا ‪ .‬ر و( ‪
* +,‬وض‬
‫ا ‪ 7‬د ‪ ...‬ا ‪. j‬‬
‫ ‪: R4C‬‬

‫) ‪ ,‬ة ا ‪ : ( n 1‬ا‪ ,‬م ‪ $‬م ‪
:‬ا‪ * 4‬ن ا('
اءات ا ‪ L = F# .‬‬
‫‪ , 18‬ة ا ‪ n 1‬ا ‪ 31‬م = ‪ i‬ا ‪ " ، " #$ $‬ا ‪ K‬ا ‪ / 0‬ا‪ g‬‬
‫‪ :‬ور ا(وا‪
,‬ا(‪ / .X‬د‪ $‬وي ا(آ
ا@ ا ‪ 18 +, T /‬ا ة ا ‪/.‬‬
‫‪ +,‬ا ا'‪ n 4 f‬ا ‪ p. , " #$ $‬ا ل ا‪ ,‬م ' ت ا ‪ ) 5 67.‬وآ ‪K‬‬
‫ا ر ( ('‪ 18 K‬ه و ‪ 38 , V‬ن ا ‪ 1‬ا(* ا
ر ‪ /‬ا ‪
6‬ة ا ‪/.‬‬
‫‪ K= 8‬ا ‪ ;#‬ا ‪ 34( /‬م ا دة ‪ +, 602‬ق ا ج ‪.‬‬
‫ا ‪#6‬ع ا ‪: /G T‬‬
‫ـ ‪#$‬ض ا ‪ *: = $ i‬ا ‪ 5 6 2‬و ا‪#:‬اءات ‪ E4‬ا )! ‪:‬‬

‫= ‪ :‬ور ا(‪
,‬ا ‪
Y = /i‬ة ا ‪ F
B= 5 67.‬ا(آ
ا@ ا ‪
$ + 8 /‬ض‬
‫ا ‪ #$ r#‬وآ ‪ K‬ا ر ('‪ K‬ا‪ 8‬ع ا'
اءات ‪ n 4‬ا ‪ ، +‬و ان‬
‫‪ , #$‬اد * ن ا('
اءات‬
‫ا دة ‪ * +, 412‬ن ا('
اءات ا ا ا ‪/.‬‬
‫ا ا ‪( = F# .‬آ
ا@ ا ‪ + ، /‬ا ‪
0‬وري ا
' ع ‪ #‬اد ‪.603 +,‬‬
‫‪ 611 .610 .609 .606 .605 .604‬ا ‪ 18 /.‬د ا(‪ 34‬م ا ‪ ,‬و ه‪@5‬‬
‫ا('
اءات ‪ +3‬ا ‪
B.‬ق ا ‪ 78 7$‬ول ا ‪ h1‬ا ‪ 0, 18 / W‬ن ا'
اءات‬
‫ا ‪ F
B= 5 67.‬ا(آ
ا@ ا ‪ / /‬ا دة ا ا ‪.‬‬

‫ ى ‪ 7‬ا‪ H0‬ا ‪ G‬ن ا ا& ‪ /‬و ا ه ة ا و ‪H E 7 /0‬‬
‫ا‪1‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪/G E‬‬
‫و ‪ /‬ا‪ 7W1 ,
T‬ه‪5‬ا ( ‪ 78 6‬ا ‪
B.‬ق ا ‪ ,‬ا‪ 4
g‬ل ا ‪ 0‬م ا ا
‪ #‬‬
‫ا و ‪ /‬ا ‪ o‬ص = ‪ 1‬ق ا و ا ‪ X L‬ا در ‪1966/12/16 :/‬‬
‫ا دق ‪ f' = " #$‬ا
‪ X‬م ا
‪/X‬‬
‫)‪(04‬‬

‫ر*> ‪ 89-27:‬ا ‪v‬رخ ‪ 1989/05/16:/‬و ا ‪ 7‬ر =
ة ا
‪ X‬ا د‬
‫‪
V 1989/05/17 / 20‬ان ‪ 1#,‬ت ا‪ 0 w‬م > ‪
78‬ا( = ‪ 7X 08‬ات‬
‫=‪ .‬ر ‪ X ( 1997/02/26:j‬ا دة ‪ "7, 11‬ا ‪ #$ \78 /.‬ا " " ( ز‬
‫‪ + X‬اي ا ‪ L‬ن
د ‪ +$ @ $‬ا ء = ( ‪ .‬ام ‪ * 8‬ي "‪.‬‬
‫‪
Z.8 >#‬ا ا ‪ +‬ا ا‪ 57, #T‬ذ ‪ a‬ا ‪ + 1‬و ا‪ 1 :‬د‪ $‬وي ‪( = 5 678‬آ
ا@ ا ‪/‬‬
‫‪ / #8‬ا
‪ $ x‬دة ‪.‬‬
‫و ‪ 57,‬ذ ‪ a‬ا ‪ + 1‬ا‪ 6#.T‬ا ‪ B.‬ت ا ‪ .L, #$ 0‬ى ا ‪ 1‬آ> ‪F B8 /‬‬
‫ا'
اءات ا ‪ F
+$ 5 67.‬ا(آ
ا@ ا ‪ /‬اذ ا‪ " B8 p :‬ا( ‪ /‬ا ‪ $‬وي‬
‫ا ا و ا ‪ $‬وي ا ا ‪. .‬‬
‫و ‪ / UB ,‬ا ‪ 7‬ز‪ $‬ت ا و ا ‪ .‬ر ‪
V‬ا ‪ 7 = * .‬ا ‪ p 1‬ان‬
‫ا ‪ F B.= , #, 31‬ا ن و ‪ +, n‬ا‪ K 8 : .T‬ا ن و ا ‪ , " Z‬‬
‫دا‪ ,‬ا ‪ 7‬ص ا ا ‪U l7‬آ
ا@ ا ‪ f#: / * /‬ا ‪<
.‬‬
‫ا ا
ي و ‪ X‬ر ا ‪ 6‬ل ‪
4 + . , ،‬ا‪ 34‬م ا دة ‪ +, 11‬ا ا و ‪/‬‬
‫‪ /‬ا ‪ . U‬ا‪ ,‬ت ا ‪ * .‬دون ‪
V‬ه ‪.‬‬
‫ا( ا " =
' ع ا * ن ا('
اءات ا و ا(دار ا ة ا ‪5‬ي أ ‪"
X‬‬
‫ا=‪ .‬اء ‪ 2009.04.25 +,‬ان ا
ع ا ‪ < ' Z‬ا‪ 34‬م ا(آ
ا@ ا ‪/ /‬‬
‫ا دة ا ‪ a 5=
L‬ا(‪ 34‬م ا ‪ 7‬ص ‪ / #$‬ا ا و ‪ 1 /‬ق‬
‫ا( ‪ L‬ن و ا ا ‪ X ( +‬ا دة ‪ 61# "7, 11‬ظ ‪ #$‬ا أ ا ‪ .X‬ري ا ‪/i‬‬
‫=‪ L‬ا ه ة ا و ا دق ‪
+, #$‬ف ا ا
‪ #$‬ا ‪ <
.‬ا ا‪. /#T‬‬

‫ا ‪ a‬ا`ول ‪ :‬ل ‪ H E 7‬ا‪b‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪ /G E‬و ‪#‬و‪JI‬‬
‫ا ‪#6‬ع ا`ول ‪ :‬ل ‪ H E 7‬ا‪b‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪/G E‬‬
‫ ا دة ‪ * +, 599‬ن ا('
اءات ا ا ‪ #$‬ا‪ 5 678 3,‬ا(‪ 34‬م‬
‫ا درة = (دا و =
د ‪ # ,‬م رد@ و ا ‪ 0 .‬ت ا او ا ر ‪F
B= r‬‬
‫ا(آ
ا@ ا ‪ /‬و ذ ‪UT +, a‬ل ‪ n 4‬ا ‪ 31‬م ‪ " #$‬ا ‪ +‬و ‪ " #$‬ن ‪F B8‬‬
‫ا(آ
ا@ ا ‪ /
17 /‬ار=< ‪( ,‬ت ه‪: /‬‬
‫او‪ : 1‬ا ‪#‬ا ‪ :‬و ه‪ , = $ /‬ا‪
, #:‬رة ‪ \ /‬ا دة ‪ * +, 05‬ن‬
‫ا = ت ‪7 #‬ــ‪ p‬و ا ‪ 6 o‬ت ‪.‬‬
‫ا‪ ,‬ا ‪ 7‬ت =‪ .‬ا‪ #:z‬ه‪ /‬ا ‪ + L‬ا ‪ =v‬و ا ‪ *v‬و ا‪ $w‬ام ا( ا " ‪+,‬‬
‫‪UT‬ل ‪ * K 8‬ن‬
‫)‪(05‬‬

‫ا = ت {ن ا
ع ‪ 4‬د ‪ +$‬ه‪ @5‬ا ‪ $‬ة =‪ #$ " 7‬ا ‪
Z‬ا‪ = $ <, ,‬ا ‪+ L‬‬
‫ا ‪ =v‬و ا ‪
Z‬ا‪ .${= ,‬ر ان \ ا دة‪ * 612:‬ن ا‪
'w‬اءات ا ا ‪/7W.L8‬‬
‫ا ‪ 31‬م ‪ F B8 +, =v = > #$‬ا‪w‬آ
ا@ ا ‪. /‬‬
‫‪ : G j‬رد ) ‪M‬م رد‪ : F‬و ‪ K‬ا(‪ 34‬م و ا
ارات ا درة ‪ /‬ا ‪ $‬ى ا و‬
‫ا ‪ = /0 8 /.‬ر' ع ا ‪ 1‬آ ‪ K * " #$‬و* ع ا
‪ ،‬آ ‪
= >31‬د ا ل‬
‫ا ‪
L‬وق ‪ ،‬او ا ل ا ' د ‪ 4 /‬زة ا ‪ 31‬م ‪ ، " #$‬آ ن * ا‪+, " #.X‬‬
‫ا ‪ X 7 = 10‬ا‪ 4‬ى ا د ا ‪ 8 /.‬م ‪ T
' #$‬ا(‪\7 ,‬‬
‫ا دة ‪ * +, 376‬ن ا = ت ‪.‬‬
‫‪ : T j‬ا ‪ ) 2‬ت ا ‪ : G‬و = ا ‪ 0 .‬ت ا ‪
B# 4 7‬ف ا ‪ /‬ا ‪5‬ي‬
‫ ‪
Y‬د‪ $‬ا@ ا ا‪ $ # 8 6 = ,‬ى ا ‪ ,‬او = ‪ # .L, 6‬ا‪ ,‬م‬
‫ا ‪ 31‬ا ) ا اد ‪ * +, 05 . 04 . 03‬ن ا('
اءات ا ا ( و ه‪5‬ا‬
‫ ‪
08 .‬ر@ ‪ ,‬د او ‪ 7' +, 7 ,‬ـ او '‪17‬ـ او ‪ ) 6 o,‬ا دة ‪+, 02‬‬
‫* ن ا('
اءات ا ا ( و ‪ #‬م = ا ‪ 31‬م ‪ " #$‬او ا ‪vL‬ول ا ‪/‬‬
‫‪ fL4‬آ‪ / 4 K‬ا(‪ 34‬م ا درة = (دا ‪.‬‬
‫و ‪ "7,‬و'‪ f‬ا ‪ +$ h1‬ا‪ 3,‬ادراج ا ‪ 0 .‬ت ا ا ‪ 4 10 4 7‬دث‬
‫‪
,‬ور ‪ 4 /‬ا ‪
= >31‬اءة ‪ , + i‬ل ‪ F B8‬ا(آ
ا@ ا ‪ # 18 / /‬؟‬
‫‪ /01‬ه‪ 7‬ك ‪
+,‬ى ا‪ 3,‬ا‪ >31 $ 0T‬ا د‪ * +, 600 /599 + 8‬ن‬
‫ا('
اءات ا ا ‪ 7$ : T‬ا ‪ = >31‬ام ا ‪ / f L.‬ا ‪ 1‬دث ‪ = oY‬ن‬
‫ < ا ‪
0 # x .‬ور ‪ $ #$ L X 8‬م ا ‪.. ) \7‬او ‪/ , x .= /0 8‬‬
‫‪.(...‬‬
‫‪/02‬ا‪ ,‬ا
اي ا ‪v / W‬آ ‪ 6:‬ا ‪ 0 .‬ت ا ‪ $ <, ،‬م ا‪>34 F B8 3,‬‬
‫ا د‪ * +, 600 2/599+ 8‬ن ا('
اءات ا ا ‪
l #$‬ا ‪ .$U‬رات‬
‫ا ‪: .‬‬
‫ـ ‪ $‬م ا ء ‪ +, .L,‬ا ‪ 4 7‬ا ‪ ' #‬د ‪
Y‬آ ا ‪. " 7, i + , .‬‬
‫ـ ‪ $ 4 / .4‬م ا ء ‪
+,‬ف ‪
Y‬آ ا ‪ U + , .‬ز ‪ F B8‬ا(آ
ا@‬
‫ا ‪ 7 , \oY #$ /‬ي (‪. n 1 = " #$ @5 678 1.X‬‬
‫ـ ‪
#$‬ض ء ا ‪
0‬ور ا ‪ f#‬ا(آ
ا@ ا ‪ F
+$ /‬د‪ $‬ى‬
‫ا‪ $ 4 / .X‬م ا ‪( = >31‬آ
ا@ ا ‪
+, /‬ف ا ‪ /i‬ا ا ‪ /‬ن‬
‫ ‪ x
X " #‬ا‪ 7.X‬دا ‪ \7‬ا دة ‪ * +, 407‬ن ا('
اءات ا ‪.‬‬
‫*‪ Q 4‬ا ‪#‬ا ا ‪#‬آ ‪ , :‬ه‪ /‬ا ‪ B‬ا ‪
Z#‬ا‪ ,‬ا
آ ‪ ،‬ه‪ K‬ه‪x 8 /‬‬
‫‪ / ,‬او ‪
V‬ا‪ ' ,‬ا ؟‬
‫)‪(06‬‬

‫ان ا(' = ‪ +$‬ه‪5‬ا ا ‪vL‬ال ‪ * #$‬رآ
‪ +,‬ا(ه ‪ +, X‬ا ‪ 4 7‬ا ‪ 76‬‬
‫ا
‪ r 3. = B 8‬ا ‪ /‬ا ‪ > #L‬ن ا رك و آ‪5‬ا *
ارات ا ‪ 31‬ا ‪ #‬‬
‫ا‪
.$‬ت و ان ا ‪
Z‬ا‪ ,‬ا
آ ‪ 0 8‬ت ‪ ,‬و ( ‪
V K3 8‬ا‪ ,‬ت ' ا اذ‬
‫( ز ‪ 0 6o8 /i #‬ا‪ 7.X‬د ‪ \7‬ا دة ‪ * +, 53‬ن ا = ت ‪.‬‬
‫و ‪ g +,‬ا ل = ن ‪ F B8‬ا(آ
ا@ ا ‪ # 1. /‬آ ن ‪ .‬م ا ء‬
‫= ‪ 0 .‬ت ا ا ‪( 4 7‬دارة ا رك آ‪
B‬ف ‪ ، / ,‬و و'‪ f‬ا(‪ Y‬رة ‪/‬‬
‫اوا‪
,‬ا ‪ n 1‬ا درة ‪ /‬ذ ‪ a‬ا \ ا دة ‪ 598‬ا ‪
6‬ة ا ‪ * +, W‬ـ ن‬
‫ا('
اءات ا ا ـ و = ‪ :‬ور ا ن ر*> ‪ 10/98‬ا ‪v‬رخ ‪ 22 /‬اوت‬
‫‪ 1998‬ا ل و ا ‪ > .‬ن ا رك ‪ $‬ا دة ‪ 259‬و ‪ 7, 54‬ا ‪
6‬ة‬
‫ا
ا= ا ‪ /.‬آ ‪
: \78‬ا‪ #$ 4‬ان ا ‪
Z‬ا‪ ,‬ا
آ ‪ Y 8 / , x 8‬‬
‫‪, <,‬ـ *‪ r‬ا ‪ 31‬ا ‪ #‬ا ‪5‬ي '‪L‬ـ ‪3‬ــ
ة )ان ا ‪
Z‬ا‪ ,‬ا
آ ه‪ 4 / /‬‬
‫ا(‪ '
. 8 (
,‬اء ' ا ‪ /‬و ( ه‪ / , x 8 /‬و ا ه‪ +,  , /‬ه‪5‬ا و‬
‫ذاك ‪ B# .‬ا دو' ‪ $ #‬ى ا ا ‪ 8 /.‬ف ‪( B.‬‬
‫و ‪ " #$‬ن ‪ F B8‬ا(آ
ا@ ا ‪ / /‬ه‪ @5‬ا ‪ 1‬ه و‪ 5 678 # X‬م ا ء‬
‫= ـ اء ' ا ‪ /‬و ‪ n6 / / , x 8‬ا * ‪.‬‬
‫*را' ‪ :‬ا ; ر)‪ i‬ا ‪ : 8‬و ‪ = /7‬ا ; ا ا ‪p = >31 /.‬‬
‫ا ‪7 o‬ـ ا ‪ ,‬ـ و ‪ 38‬ن ‪ F8 $ #$‬ا ‪ > .‬ا ان او ا ‪vL‬ول ا ـ ‪ ) /‬ا دة‬
‫‪ * +, 367‬ن ا('
اءات ا ا ( و * ‪ 4‬دت ا دة ‪ +, 35‬ا ن ر*>‬
‫‪ 11/02‬ا ‪v‬رخ ‪ 24 /‬د ‪ 2002
L‬ا ‪ * + 0.‬ن‬
‫ا ‪ * 2003 7L‬ا
‪ >X‬ا ‪ / 0‬ا ‪ 7‬ص ‪ / "7$‬ا اد ‪ 213‬و‬
‫‪
3,265‬ر ‪ * +,‬ن ا ‪.K L.‬‬
‫ا ‪#6‬ع ا ‪G T‬ــ‪: /‬‬
‫ ‪#‬وط ‪1 ' 5 6 7‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪: /G E‬‬
‫ ‪
.‬ط ‪ F B.‬ا(آ
ا@ ا ‪ /‬و' د ‪ >34‬او *
ار ‪ 4‬ة ا ‪/‬ء ا ‪" /0‬‬
‫‪ /‬ا ‪ $‬ى ا ‪R= ,‬ن ‪ 3‬ن ‪
< .L,‬ق ا ‪ + B‬ا د و ا ‪ $
Z‬د ‬
‫ ‪
Z = F# .‬ا‪ ,‬ت و‬
‫ا ر ‪ r‬ا ‪ 0‬و أن ‪ 3‬ن ا ‪ >31‬او ا
ار ا در ‪ /‬ا ‪ $‬ى ا ‬
‫ا ‪
B .L, .‬ق ا ‪ + B‬ا د ] ‪ 3 .4‬ن ‪ 7X‬ا ‪ 5 678‬‬
‫ ‪ #‬ا‪ $‬ا ) ‪ Z :‬ا ‪ 0 . = F# . ( 5 67.‬ت ا و رد ‪ # ,‬م‬
‫رد@ و ‪ +,‬ا ‪ 4 7‬ا ‪ #‬ان ا ‪ B.‬ت ا ‪ 6#.o, 0‬‬
‫)‪(07‬‬

‫‪ F B8 /‬ا‪w‬آ
ا@ = ‪ $ # L7‬ى ا ا ‪ $ # = .‬ى ا ‪ ,‬ا ‪ B‬ن ‬
‫= ‪ x 7‬ا‪ ,‬م ا ‪ 31‬ا ‪. #‬‬
‫‪ 5 678
Y > 7, /01‬ا(آ
ا@ ا ‪ KW, / /‬ه‪ @5‬ا ‪( 1‬ت = ‪ .$‬ر ان ا ‪/ >31‬‬
‫ا ‪ $‬ى ا ‪ 7X K3 8‬ا ‪ +, >V
= 5 678‬و' د ‪ .$ = x 7 = +‬ر ان‬
‫ ‪ / x 7 = +‬ا ‪ $‬ى ا ‪ 5 678 r* 8 ( ,‬ا ‪ $‬ى ا ‪.‬‬
‫‪ /02‬و ‪ 567 ( +, > 7,‬ا(آ
ا@ ا ‪ / /‬ا ‪ $‬ى ا ا ‪ 7$ .‬و' د‬
‫ا ‪ 6. x 7 = + B‬دي و* ع ‪ " * 4 /‬و ا ‪ .‬ي " ا‪
.4‬ام ‪
1‬‬
‫ا(‪ oY‬ص و ا‪
.4‬ام *
‪ 7‬ا
اءة و ه‪5‬ا ا
أي ه ا ري =" ا ‪ K‬ا ‪/ / 0‬‬
‫‪ >l ,‬ا ت ا ‪ F 1. 0‬ا ا ‪.‬‬
‫ا ‪#6‬ع ا ‪h T‬‬
‫‪1 4‬ت ا‪ 6$1‬ء ! ‪ 5 6 7‬ا‪1‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪: /G E‬‬

‫‪ fL4‬ا د‪ * +, 601/ 600 + 8‬ن ا('
اءات ا ا ( ز ا ‪>31‬‬
‫= (آ
ا@ ا ‪ /‬او ‪ / " B8‬ا ‪( 1‬ت ا ‪: .‬‬
‫‪ /0 /01‬ا ‪#‬ا‪ Q8‬ا @ ‪
> :‬ف ا ن ا
ا ‪
V X L‬ان ا
' ع‬
‫ا ‪ ,‬ا‪ " #$
.X‬ا ‪ +3 " 6‬ا ل = ن آ‪ , K‬ورد ‪ /‬ا ‪ K 6‬ا(ول ا ب ا(ول‬
‫ا ‪ .3‬ب ا ‪ * +, h W‬ن ا = ت = ‪ 7‬ان ا ‪ 7‬ت و ا ‪ i p7‬ا‪ +,‬ا و ‪KT‬‬
‫‪ r
8 + i‬ا
ا ‪ X L‬و ‪ +,‬ه‪5‬ا ا ‪
' K‬ا > ا ‪ o‬و ا ‪ nL .‬و‬
‫'
ا > ا ‪ .‬ي ‪ #$‬ا ع ا ‪ ) /7‬ا اد ‪ * +, 64 .63 .62‬ن ا = ت ( ‪.‬‬
‫‪ 4 /0 /02‬ا ‪ ' ' Q‬ا‪ $1‬ام او ا ! ا ‪ : 'l‬و ‪z‬ن ا‪w‬آ
ا@ ا ‪F 1 ( /‬‬
‫‪
3‬ة ا‪w‬آ
ا@ ‪ $w‬ام ‪ / 7‬ا ‪ 1‬ة و آ‪5‬ا ا ‪ + L‬ا ‪ n 4 =v‬دا > ‪ U‬ة ‪+,‬‬
‫‪ F B8‬ا‪w‬آ
ا@ ا ‪
Y /‬ط ‪
7‬ف ا‪ #$ @
g‬ا‪ 34‬م ‪ 31,‬ا ‪ 7‬ت ‪.‬‬
‫‪ /03‬اذا آ ن ‪ # $‬ا ‪ ) +$ 6‬م ار‪ 7‬ب ا ‪ )#‬ا ‪ : @ 18 ! +‬و ا
ة ‪ 18 /‬‬
‫ا ‪ +L‬ه و* ار‪ 38‬ب ا * < ا ‪ 7L‬ة ‪ ( K$ 6#‬و* ‪ :‬ور ا ‪ .4 >31‬و ان‬
‫*‪ , / 0‬ا' ا ‪ 1‬ث = = ا ‪
Z‬ا‪ \7 ,‬ا د‪ * +, 469 + 8‬ن‬
‫ا('
اءات ا ا و ا دة ‪ * +, 50‬ن ا = ت ‪.‬‬
‫‪ /04‬اذا آ ن ‪ # $‬ا م ‪ 6) J $‬ق ‪ : @ 65‬و ا
ة ‪ 18 /‬ا ‪ 38 +L‬ن ا‪: ,‬‬
‫ـ و* ‪ :‬ور ا ‪ : >31‬و = ‪ $ / .‬م ' از ا ‪( = >31‬آ
ا@ ا ‪. /‬‬
‫ـ و* ا ‪ 5 67.‬اذا آ ن ‪
$‬ا ‪ 31‬م ‪ " #$‬و* ا ‪ >31‬ا*‪ 7X 65 +, K‬و ‪" #$ >34‬‬
‫= (آ
ا@ ا ‪ U /‬ز ‪. " #$ @5 678‬‬
‫)‪(08‬‬

‫‪ A /05‬ا )! ; ‪ : q‬زو'" او ا‪ " :‬او
و‪ "$‬او ا‪ "8 T‬او ا‪ T‬ا‪ "8‬او ‪" $‬‬
‫او ‪ ". $‬او ‪ ". T‬او ا‪ " T‬او ا‪ ".T‬او ا=‪ +‬ا‪ 4‬ه او ا‪ :‬ر@ ‪ +,‬ا ر' ‪ L6‬و‬
‫ ‪
7‬ف ‪ >34‬ه‪ @5‬ا ‪
6‬ة ‪ 0 . = F# 8 , #$‬ت ا او رد ‪ # ,‬م رد@ ‪+,‬‬
‫‪ h 4‬ا ‪ F B.‬و ( ‪ K‬ا ‪( = >31‬آ
ا@ ا ‪ , / /‬ل ا ‪
Z‬ا‪ ,‬و ا ر ‪r‬‬
‫ا ‪ \o 0‬ا ‪5‬ي ‪ $ 17' / " #$ >34‬م ‪= 6 L8‬ـ ‪ 2000 :‬دج‬
‫‪
V‬ا‪5 ,‬ة ‪ 10.000‬دج ‪ 0 8‬ت ‪ "# 18 <, ,‬ا ر ‪ r‬ا ‪ 0‬ــ و‬
‫ا رة =ـ ‪ 800‬دج‪.‬‬
‫‪ , 18‬ة ا(آ
ا@ ا ‪ 1= /‬ه ا(* ‪ /7‬ان ‪ ,‬ة ا ‪ n 1‬ا
رة ‪ L8‬وي ‪08‬‬
‫ا‪
Y‬و ا ‪ , K= 8 /.‬ع ‪ ; ,‬ا ‪
Z‬ا‪ ,‬و ا ر ‪ r‬ا ‪ 0‬ا ‪ L‬و ـ‬
‫‪ 2800‬دج‪.‬‬
‫‪ A /06‬ا ‪M‬وج او زو‪ /0 J2:‬و ‪ S‬وا‪ : 4‬و ه‪5‬ا ا ‪: + . 4 \o‬‬
‫ـ ‪ 4‬ا ‪ = aL .‬ا‪ ,‬م * ‪ /i‬ا ‪ ( >31‬ز ا ‪( = >31‬آ
ا@ ا ‪ i /‬ا وج‬
‫ا ' د ‪ /‬ا(
اج ‪.‬‬
‫ـ ‪ 4‬ا ‪ = aL .‬ا‪ ,‬م ' ا ‪ ( 5 67.‬ز ‪ F B8‬ا(آ
ا@ ا ‪ KW, /‬ا ‪ 1‬‬
‫ا(و ‪.‬‬

‫ا ـــ‪ a‬ا ‪: /G T‬ا‪#:‬اءات ا ‪ H)#I !$ 5 6 2‬ا‪b‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪ /G E‬و ة ا ‪ E‬‬
‫ا ‪#6‬ع ا`ول ‪ :‬ا‪#:‬اءات ‪ 5 6 7‬ا‪b‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪ /G E‬و ‪ E4‬ا )! ‪ :‬و ‪: K 8‬‬
‫‪ f# > 8-01‬آ ‪ K‬ا ر ا ‪5‬ي < ‪ /‬دا
ة ا‪ .T‬ص ‪ + ,‬ا ‪ #B‬ب‬
‫ا ‪:+, " #$ 5 67.‬‬
‫ادارة ا ‪
0‬ا ‪ K 1.= F# . f‬ا ‪
Z‬ا‪ ,‬ت و ا ر ‪ r‬ا ‪ 0‬ا دة )‬
‫‪ * 597‬ن ا‪
'w‬اءات ا ا ( ‪.‬‬
‫أ‪ -‬ادارة ا رك ‪ K 1.= F# .‬ا = ت ا ا
آ ) ا دة‪299‬‬
‫* ن ا رك(‬
‫ب‪ -‬ا ‪
B‬ف ا ‪ K 1.= /‬ا ‪ 0 .‬ت ا او رد ‪ # ,‬م رد@ ‪.‬‬
‫‪ -02‬درا‪ X‬ا ‪ f#B‬و آ‪5‬ا ا ‪ F g‬ا
و ا ‪ 7.L‬ات ‪.‬‬
‫‪ -03‬اذا ‪ F 18 ,‬وآ ‪ K‬ا ر ‪ 8 +,‬ا
ا
وط و'‪ f‬ان ‪
1‬ر ‪" 78‬‬
‫= ء '" و ‪ + # ;#‬ا ‪ 31‬م ‪ L= " #$‬اد ‪. " #$ ,‬‬
‫‪ p7, -04‬ا ‪ 31‬م ‪ , " #$‬ة ‪ 10‬أ م ‪ 8 +,‬ر ‪ j‬ا‪U.X‬م ‪ = " 78
01,‬ء و‬
‫= ه ر وآ ‪ K‬ا ر ا‪ # n 1 =
,‬ة ا ‪ K'z ,‬ا ‪x‬‬
‫‪ #$‬ا ‪ 31‬م ‪ " #$‬و ‪ "L 4‬ا دة ‪ * 604‬ن ا‪
'w‬اءات ا ا ‪.‬‬
‫)‪(09‬‬

‫‪ -05‬ا‪ ,‬اذا ‪ F# 8‬ا‪ + =
,z‬ا ‪ 1‬س ‪{ , f L‬ن ‪ f B‬ا ‪ 5 67.‬أن م‬
‫ا‪
.$‬اض ‪ #$‬ا‪
w‬اج ‪ .4 "7$‬ر وآ ‪ K‬ا ر ا‪"'
,‬‬

ا ‪ LXv‬ا = ={= ء ا ‪ 1‬س ره‪ +‬ا ‪ # n 1‬دة‪605:‬‬
‫* ن ا‪
'w‬اءات ا ا ‪.‬‬
‫ ‪R4C‬ـــ ‪ :‬و ‪ < B.L‬ا ‪ +‬او *‪ r‬ا'
اءات ا ‪ / 5 67.‬ا ‪( 1‬ت ا ‪: .‬‬
‫أ‪ -‬اذا ا‪ "Z # 8 = g‬ا ‪ = " 7.‬ء م ‪ " 8‬آ ‪ "#‬ا ر =‪ 4 / " R‬‬
‫ا‪ L$‬ر ‪ / ,‬و ‪
4‬ت ا دة‪ * 603:‬ن ا‪
'w‬اءات ا ا ‬
‫و‪ K X‬ا‪ g‬ت ا‪ L$w‬ر ا ‪:/ /‬‬
‫ ‪ Y‬دة
‪ +, #L,‬ر ‪ n‬ا ‪ n#‬ا ‪ /‬ا ‪ #‬ي ‪.‬‬‫ ‪ Y‬دة ا‪ 6$w‬ء ‪ +,‬ا ‪
+, >#L8
0‬ف ‪ ,R,‬ر ا ‪
0‬ا ‪ # # f‬ا ‪> /.‬‬‫ ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اذا ‪ X‬د ا ‪ 31‬م ‪ ;# , " #$‬ا ‪ +‬ا‪ /#:z‬و ا ر ‪ # r‬دة‪:‬‬
‫‪ * 609‬ن ا‪
'w‬اءات ا ا ‪.‬‬
‫ ( ‪ 6.L‬ا‪ oYz‬ص ا ‪ 31‬م ‪ 7 = > #$‬او '‪ 17‬ا*‪ .‬د او ا‪ $‬ل‬‫ا‪w‬ره ب و ا ‪ f
o.‬او ا
ا =
ة ‪ 1#‬ود ا ‪ 7‬و آ‪ a 5‬ا ‪ 7‬ت و‬
‫ا ‪ p7‬ا ‪
.‬آ ‪ i‬ا‪ 4z‬اث ا دة‪ * 2/603:‬ن ا‪
'w‬اءت ا ا ا ‬
‫‪.‬‬
‫ا ‪#6‬ع ا ‪ ) 7 : /G T‬ة ا ‪ /0 E‬ا‪b‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪: /G E‬‬
‫ا ‪ ,‬ا دة ‪ * 600‬ن ا‪
'w‬اءات ا ا آ‪ ' 0* ' K‬ا ‪ 7 4‬‬
‫‪ 8‬ر ‪ 34‬ا ‪ = = /i‬ا ‪
Z‬ا‪ ,‬او رد ‪ # ,‬م رد@ او ا ‪ 0 .‬ت‬
‫ا او ا ر ‪ r‬ان ‪ 18‬د ‪ ,‬ة ا‪w‬آ
ا@ ا ‪ /‬و ‪ \7‬ا دة‪ * 602:‬ن‬
‫ا‪
'w‬اءات ا ا و ذ ‪ #$ a‬ا ‪ 17‬ا ‪:/ .‬‬
‫ ة ا ‪ E‬ا ‪#‬رة * ‬‫ ا ‪#‬ا او ا`‪ 4‬م ا ‪:‬‬‫ ‪ + , +,‬ا ‪ 10‬أ م‬‫ ( ‪ 5000 +$ 8‬دج‬‫ ‪ 10 +,‬ا ‪ , 20‬‬‫ ‪ 5001: +,‬دج ا ‪10.000‬دج‬‫ ‪ 20 +,‬ا ‪ , 60‬‬‫ ‪ 10.001 +,‬ا ‪ 15.000‬دج‬‫ ‪ +
Y +,‬ا ‪04‬‬‫ ‪ 15.001 +,‬ا ‪ 20.000‬دج‬‫ا‪
Y‬‬
‫ ‪ 4 +,‬أ‪
Y‬ا ‪08‬‬‫ ‪ 20.001 +,‬ا ‪100.000‬دج‬‫أ‪
Y‬‬
‫ ‪ 08 +,‬أ‪
Y‬ا ‪ 7X‬‬‫ا ‬
‫‪100.001‬‬
‫ ‪+,‬‬‫‪500.000‬دج‬
‫ ‪ 7X +,‬ا ‪+ .7X‬‬‫ ‪ 500.001‬ا ‪3.000.000‬دج‬‫ ‪ + .7X +,‬ا ‪ 7X 5‬ات‬‫ أآ‪3.000.000
W‬دج‬‫)‪(10‬‬

‫ و أذا آ ن ا‪ 0 = F# .
,z‬ا ‪ 6 o‬ت ‪ U‬ز ان ‪ .8‬وز ‪ ,‬ة ا‪w‬آ
ا@‬‫ا ‪ / !)#* /‬آ‪ K‬ا ‪( 1‬ت ‪.‬‬
‫ ا‪ ,‬ا‪w‬آ
ا@ ا ‪ /‬ا ‪ # F B‬ء = ة ‪ B,‬ت ) ‪ / 0* >34 /‬وا‪ 4‬او ‪ $‬ة‬‫ا‪ 34‬م *‪{ 0‬ن ‪ 8 fL18 "8 ,‬ع ا ; ا ‪ 31‬م = ‪.‬‬
‫ و ‪UT +,‬ل ا ر‪ X‬ا ‪ K' 7 { #‬ا‪ 34z‬م و ا
ارات ا ا ‪\78‬‬‫‪ #$‬ا‪w‬آ
ا@ ا ‪ /‬و ( ‪ 18‬د ‪ "8 ,‬و أ‪ 7g‬ء ا ‪
+, 5 67.‬ف = ت‬
‫ا ر ا " ‪ +,‬ا ‪ 4 7‬ا ‪: 5 67.# + .
#‬‬
‫ ‪ -01‬و ‪ +,‬وآ‪U‬ء ا ر ‪ 567 ( +,‬ا‪w‬آ
ا@ ‪ " #$ "i
$ 7$‬و ‪ # 1‬‬‫‪
Y ,‬ة ‪ #$‬ر ‪ n‬ا ‪ 18 / K 6# 31‬ا ة ‪ \7‬ا دة‪602:‬‬
‫* ن ا‪
'w‬اءات ا ا ‪.‬‬
‫ ‪ -02‬و‪ 1 +, > 7,‬د ‪ ,‬ة ا‪w‬آ
ا@ ا ‪ /‬و ‪ #‬د ا ‪ 1‬دة ‪ /‬ا دة‪602:‬‬‫* ن ا‪
'w‬اءات ا ا و ‪ 567‬ا‪w‬آ
ا@ و ه‪ @5‬ه‪ /‬ا ‪
B‬ا‪
l < z‬ا‬
‫ ‪
W3‬ة ا‪ 34z‬م و ا
ارات ا ‪. 0‬‬
‫‪ -‬ا ‪ h E‬ا ‪h T‬‬

‫ا ز‪ $‬ت ا ‪b ' 2‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪/G E‬‬
‫ ا‪
.X‬اء \ ا دة‪ * 607 :‬ن ا‪
'w‬اءات ا ا = ‪ +‬و ا ‪ l‬‬‫ ‪ +, + $‬ا ‪ 7‬ز‪ $‬ت أ( و ه‪: /‬‬
‫ ا ‪#6‬ع ا`ول ‪ :‬ا ز‪ $‬ت ا ‪ :‬و ‪ . l‬ا ‪
6‬ة ا‪z‬و و ا ‪ h 1= W‬اذا‬‫‪ K 4 ,‬اع ‪ f ,‬ان ‪ L‬ق ا ‪ 31‬م ‪ " #$‬ا ض ‪ 5 67.# " #$‬او‬
‫ا ‪ 1‬س ‪
T‚ f L‬ا ر ‪ n‬ا ‪ 31‬ا ‪/.‬‬
‫ < ‪ /‬دا
ة ا‪ 3, : .T‬ن ا ‪ x‬او ا ‪. n 1‬‬
‫و > ‪ + 8‬ا دة ‪ * 607‬ن ا‪
'w‬اءات ا ا ا‪ 34z‬م ا ‪
'w l7‬اءات‬
‫ا ‪ 7‬ز‪ $‬ا( ان ا ‪ KW, / <* .‬ه‪ @5‬ا ‪ 1‬ه ‪ > 8 :‬ا ‪ 31‬م ‪ " #$‬ا ض‬
‫‪ " #$‬او ا ‪ 1‬س ‪) f#‬آ‪ (/= .‬آ ‪ K‬ا ر ف ‪ " UT +,‬ا ‪:‬‬
‫ ‪ $‬م ا ‪ :J $ 5 6 2‬آ " ‪ X‬د ‪ : = " #$ ,‬ور ا‪
,z‬او ا
ار ا ‪"L 1= /i‬‬‫او م ‪ W ,‬ا " ‪ +L4 n = + ,‬ا ‪ 7‬ر‪ / " 4 X‬ر < د‪ $‬ى ‪p7,‬‬
‫‪ # # ,‬ء ) ‪
l‬ة ا ‪
L‬ة( ‪ \7‬ا دة ‪ * 411:‬ن ا‪
'w‬اءات ا ‬
‫او م ‪ X W ,‬اد ا ‪
Z‬ا‪ ,‬و ا ر ‪ r‬ا ‪ > 8 = 0‬ادارة ا ‪
0‬ا ‪f‬‬
‫=‪ ... "L 1‬ا ‪.j‬‬
‫)‪(11‬‬

‫ ا ! ‪ D /0‬ا‪#:‬اءات ا‪b‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪ KW, : /G E‬ا < =ـ‪:‬‬‫ـ ‪ $‬م ا‪
.4‬ام ‪
Y‬وط ا د‪ * 605-604 + 8‬ن ا‪
'w‬اءات ا ا ‪.‬‬
‫ـ ‪ $‬م ا‪
.4‬ام ‪
Y‬ط \ ا دة‪ * 2/407:‬ن ا‪
'w‬اءات ا ا ‪.‬‬
‫و ‪ K 6‬ر ‪ n‬ا ‪ / 31‬ا ‪ f#B‬ا ‪ 1‬ل ‪ #$ " #$‬و'" ا‪ .Xw‬ل =
ار‬
‫وا'‪ f‬ا ‪ 67‬ذ ر‪ >V‬ا‪ 7ƒ.Xw‬ف ‪.‬‬
‫ا ‪#6‬ع ا ‪ : /G T‬ا ز‪ $‬ت ا ‪: $#0 s ' E7#‬‬
‫و ‪ KW, / F B8‬ه‪ @5‬ا ‪ \ 1‬ا دة ‪ * 15:‬ن ‪ 5 678‬ا‪ 34z‬م ا ا و‬
‫ذ ‪ :{= a‬ار ‪
,‬ر ‪ 5 678 K 'R8‬ا‪w‬آ
ا@ ا ‪ #$ /‬ا ‪ 31‬م ‪ " #$‬ا ض‬
‫‪ " #$‬او ا‪
w‬اج ‪ #$‬ا ‪ 1‬س ‪ 4 /
T‚ f L‬ا‪ = # " 3.X‬ا ‪ 31‬م‬
‫= ‪. " #$‬‬
‫ و ا ‪ RL‬ا ‪ $
6‬ه‪ /‬ا ‪ 8 <, +3 /.‬ا
ه ‪ 5 678 K ' 8‬ا‪w‬آ
ا@ ا ‪ /‬ا ‬‫‪ + 4‬ا ‪
L68 ) K 6‬ه ( ‪
+,‬ف ا ا ‪ 0‬ا
و‪، #$ i‬‬
‫={‪ .$‬ر ان ا ‪. #$ r* ., 5 67.‬‬

‫)‪(12‬‬

‫ ' ‪ Qu#‬ــــ و‪:‬ــ‪t J‬آـــ‪#‬ا‪ F‬ا ‪ ! /G E‬ا‪ 2G‬دات و @ــ‪ )# ' J‬ت‬‫ا` ‪ B‬ص و ‪ 4‬ق ا‪ Gb‬ـــ ن ' ‪ $ aE‬م ا ‪0‬ـــ ء ' ‪M2 1‬ا ت ا ‬
‫ا‪ 1‬ا‪ ! HE) JG‬اه‪ Q‬ا @ ‪ +8‬ا ‪ ; /0 :‬ا ا ا ‪ 6 2‬ـــــ‪5‬‬
‫ا`‪ 4‬م و ا ‪#‬ارات ا ‪ 0 D & 8‬ت ذ ــ ا س ‪ /0‬ا ‪S‬‬
‫ا ‪.#A‬‬
‫ و '‪ +& 2‬ا ?‪#‬ع '‪ v‬ء ' ب ا‪b‬آ‪#‬ا‪ F‬ا ‪ /0 /G E‬ا دة ا ‪/0 G‬‬‫ ‪ G‬ن ا‪#:b‬اءات ا ‪ G‬و ا‪b‬دار) ا ) ‪ O 7‬ا ‪M2‬ا ت‬
‫ا ‪M‬ا‪ #8‬ا و @ ف )‪ +)M‬ا ال و ) ‪ 4‬ا ـــ‪ +‬ا ‪8‬ـــــ‪. /‬‬

‫)‪(13‬‬Documents similaires


fichier sans nom 1
solution examen s4 science de gestion
solution examen s4 science de gestion 1
communication
2


Sur le même sujet..