Declaratie .pdf


Nom original: Declaratie.pdf
Titre: DECLARATIE:Layout 1.qxd
Auteur: MMihai

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 7.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 16/11/2014 à 20:22, depuis l'adresse IP 92.74.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 286 fois.
Taille du document: 1.1 Mo (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


DECLARA IE
Subsemnata/Subsemnatul, ……………........................................................................................……..
(numele și prenumele alegătorului) posesor al …….............................…., ( pul actului de iden tate)
seria …......… nr. …..................… având CNP

□□□□□□□□□□□□□, domiciliat în*1)

…………....................................................................................................................……., (localitatea),
str. ……..........................................................................................................……… nr. …................…….,
jude ul/sectorul ……................................................................................................................…………..,
cunoscând prevederile art. 387 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit căruia fapta persoanei care votează de două sau mai multe ori se
pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor
drepturi, declar pe propria răspundere, sub sanc iunea art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal cu modificările și completările ulterioare, că astăzi ….......………. *2), nu am mai votat
și nu voi mai vota la altă sec ie de votare pentru alegerea Președintelui României.

Data ……..............….

Semnătura …….........……….

NOTĂ:
*1) În cazul cetă eanului român cu domiciliul în străinătate se vor trece adresa completă și
men iunea „cu domiciliul în străinătate”.
*2) Se trece 2 noiembrie 2014 sau 16 noiembrie 2014, după caz.


Aperçu du document Declaratie.pdf - page 1/1


Télécharger le fichier (PDF)

Declaratie.pdf (PDF, 1.1 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


declaratie
ordonanta infirmare
mai proiect evaluare
r9h9ovk
oug pentru gratierea unor pedepse
bgsnv5i

Sur le même sujet..