Bible in Arabic arabe pdf للكتاب المقدس.pdf


Aperçu du fichier PDF bible-in-arabic-arabe-pdf.pdf - page 3/1907

Page 1 2 3451907
Aperçu texte


‫ ‪٢‬‬

‫ح ا ‪&ِ4
f‬‬
‫ا َ ُ‬
‫ َ ِ! ِ* ا
‪ِX‬ي‬‫ 'ِ& ا ْ َ‪ِ ْ 1‬م ا
ﺏ ِ] ِﻡ ْ َ‬
‫غا ُ‬
‫‪$ِ ْE+‬هَ ‪َ ٢ .‬و َ' َ َ‬
‫‪ُ H‬‬
‫ض َو ُآ ‪7‬‬
‫ رْ ُ‬
‫ت وَا َ‬
‫ َ وَا ُ‬
‫‪ 3‬ا

‫‪eَُ'١‬آْ ِ َ! ِ‬
‫ ا ْ َ‪َ ْ 1‬م ا
ﺏ َ]‬
‫كا ُ‬
‫‪َ ٣ .H‬وﺏَ َر َ‬
‫ ِ َ‬‫ َ ِ! ِ* ا
‪ِX‬ي َ‬‫‪َ ]ِ 1ِ +‬‬
‫ح 'ِ& ا ْ َ‪ِ ْ 1‬م ا
ﺏ ِ] ِﻡ ْ َ‬
‫‪َ َ ْ َ' .H‬ا َ‬
‫ ِ َ‬‫َ‬
‫ "َ ِ ‪. ًc‬‬
‫‪H‬ا ُ‬
‫ ِ َ‬‫ َ ِ! ِ* ا
‪ِX‬ي َ‬‫‪َ ]ِ 1ِ +‬‬
‫ح ِﻡ ْ َ‬

‪ *ِ 1ِ' *ُ 4‬ا ْ َ َا َ‬
‫ *ُ‪َ ،‬‬
‫َو َ=
‪َ $‬‬
‫ض‬
‫ رْ َ‬
‫ب ا‪ *ُ ِu‬ا َ‬
‫‪ H‬ا
‪7‬‬
‫ ِ َ‬‫"ِ! َ‪َ ْ َ ،ْ3c‬م َ‬
‫ ُ‬
‫ض ﺡِ‪َ 1‬‬
‫ رْ ِ‬
‫ت وَا َ‬
‫ َ وَا ِ‬
‫ئ ا

‫‪٤‬ه ِ‪َ ِ6X‬ﻡ‪ِ َ%‬د ُ‬
‫{ ا ْ َ‪َ ْ3%ُ ْE َ ْi َ 0ِ
w %‬ﺏ‪،ُ$ْU‬‬
‫‪ِ ْd‬‬‫‪ُ H‬‬
‫ رْضِ‪َ ،‬و ُآ ‪7‬‬
‫‪ ِ T‬ا ْ َ‪َ ْ ُ َ ْi َ 0ِ
w %‬ﺏ‪ &ِ' $ُ ْU‬ا َ‬
‫‪َa‬‬
‫‪َ H‬‬
‫ت‪ُ ٥ .‬آ ‪7‬‬
‫ َ وَا ِ‬
‫وَا

‫‪٦‬‬
‫ن‬
‫ض‪ i
Zُ .‬آَ َ‬
‫ رْ َ‬
‫‪H‬اَ‬
‫ن ِإ‪ َ ْ4‬نٌ ِ َ‪َ َ ْU1‬‬
‫ آَ َ‬
‫ رْضِ‪َ ،‬و َ‬
‫!َ‪ ,‬ا َ‬‫‪َ َ k‬‬
‫ب ا‪َ ْ$=َ ْ ُ َ ْi َ *َ ِu‬أﻡْ َ‬
‫ن ا
‫َ‬
‫‪٧‬‬
‫ ‬
‫ب ا‪َ ‚ *ُ ِu‬د َم ُ َاﺏً ِﻡ َ‬
‫‪ H‬ا
‪7‬‬
‫‪َ %َ +‬‬
‫ض‪َ .‬و َ‬
‫ رْ ِ‬
‫‪َ H‬و‪ *ِ ْ+‬ا َ‬
‫ض َو َ ْ‪ُ &ِc‬آ

‫ رْ ِ‬
‫ اَ‬
‫_‪ َ%‬بٌ َ ‪ِ ]ُ !َْk‬ﻡ َ‬
‫َ‬
‫‪٨‬‬
‫‪&ِ' 0ً E
+‬‬
‫ب ا‪َ *ُ ِu‬‬
‫س ا
‪7‬‬
‫… َ َ‬
‫ﺡ
‪َ .0ً 1‬و َ‬
‫ﺡ‪ٍ َ1‬ة‪َ َI'َ .‬ر ‚ َد ُم َ‪َ ً ْ 4‬‬
‫ َ َ‪َ 0‬‬
‫ƒ 'ِ& َأ‪َ 4َ *ِ ِ ْ4‬‬
‫ رْضِ‪َ ،‬و َ‪َ َ 4‬‬
‫اَ‬
‫‪٩‬‬
‫‪ٍ َ T‬ة‬
‫‪َa‬‬
‫‪َ H‬‬
‫ض ُآ

‫ رْ ِ‬
‫ اَ‬
‫ب ا‪ِ *ُ ِu‬ﻡ َ‬
‫‪ 3‬ا
‪7‬‬
‫‪ .*ُ !َ%َ +‬وََأ‪َ %َ ْ4‬‬
‫ك ‚ َد َم ا
‪ِX‬ي َ‬
‫_ َ] ُه‪َ َE‬‬
‫‪َ ، ً=ْ a‬و َو َ‬
‫ن َ‬
‫‪ٍ ْ$‬‬‫َ‬
‫‪. w d‬‬
‫‪ ِ ْ1o‬وَا

‫‪َ َ T‬ة َﻡ‪ 0ِ 'َ ِ ْU‬ا ْ َ‬
‫‪َa‬‬
‫‪َ ،ِ0E
T‬و َ‬
‫‪ Q‬ا ْ َ‬
‫ ِ‬
‫ ‪ِ َ1‬ة 'ِ& َو َ‬
‫‪َ َ T‬ة ا ْ َ‬
‫‪َa‬‬
‫‪y‬آْ‪َ ،ِH‬و َ‬
‫‪َ ِ G‬و‪ٍ $َ 1w َ+‬ة ِ َ‬
‫‪َ E
!ِ 0ٍ 1
Kِ a‬‬
‫َ‬
‫‪١٠‬‬
‫س‪:‬‬
‫ ُ‪َ ُ 1ِI1َ 'َ i‬أرْ َﺏ َ‪ُ 0َ U‬رؤُو ٍ‬
‫ك َ ‪ِ cَ ْE‬‬
‫‪َ ،َ0E
T‬وﻡِ ْ ُه‪َ َE‬‬
‫& ا ْ َ‬
‫ن ِ َ‪َ cِ ْ 1‬‬
‫‪ٍ ْ$‬‬‫ج ِﻡ ْ َ‬
‫ن َ‪ُ ُ ْo َ ٌ ْK4‬‬
‫َوآَ َ‬
‫‪١٢‬‬
‫‪W‬‬
‫{ ِ !ْ َ‬
‫{‪َ .‬و َذ َه ُ‬
‫‡ ا
‪َ X‬ه ُ‬
‫ﺡ‪ُ ْ1‬‬
‫ ِ َ! ِ‪َ 0‬‬
‫ض ا ْ َ‬
‫‪َ ]ِ 1ِ T‬أرْ ِ‬
‫‪ِ Q‬ﺏ َ‬
‫ﺡ ِ‪ ُd1ِ' $‬نُ‪َ ،‬و ُه َ ا ْ ُ ِ‪ُ 1‬‬
‫‪ِ١١‬ا ْ ُ‪ i‬ا ْ َا ِ‬
‫‪Q‬‬
‫ع‪١٣ .‬وَا ْ ُ‪ i‬ا
‪ ِ ْKE‬ا ‪ ُ 1ِ+ ,ِ4
f‬نُ‪َ ،‬و ُه َ ا ْ ُ ِ‪ُ 1‬‬
‫‪ِ ْbT‬‬
‫‪ ُ T‬ا ْ َ‬
‫ﺡَ‬
‫‪َ H‬و َ‬
‫ك ا ْ ُ ‪ُ ْc‬‬
‫‪ُ .ٌ$1w +‬ه‪َ َE‬‬
‫ض َ‬
‫ رْ ِ‬
‫اَ‬
‫‪١٤‬‬
‫& َأ‪َ 7a‬ر‪ .‬وَا
‪ ُ ْKE‬‬
‫‪
=ِ ْ a‬‬
‫ﺡ‪
$‬ا ِ=‪َ ،ُH‬و ُه َ ا ْ‪ َT‬رِي َ‬
‫‡ ِ‬
‫ش‪ .‬وَا ْ ُ‪ i‬ا
‪ ِ ْKE‬ا ‪ِ ِ
f‬‬
‫ض آُ ٍ‬
‫‪َ ]ِ 1ِ T‬أرْ ِ‬
‫ِﺏ َ‬
‫ت‪.‬‬
‫ا
اﺏ ُ] ا ْ ُ َا ُ‬
‫ب‬
‫‪َ ١٦ . َKG‬وَأوْ َ‪ ,‬ا
‪7‬‬
‫ن ِ َ‪َ َK!َ َ ْU1‬و َ ْ َ َ‬
‫‪ٍ ْ$‬‬‫‪َ 0ِ E
+‬‬
‫ب ا‪َ ‚ *ُ ِu‬د َم َو َو_َ َ‪َ &ِ' *ُ U‬‬
‫" َ‪ X‬ا
‪7‬‬
‫‪َ ١٥‬وَأ َ‬
‫‪M‬‬
‫‪َ 'َ w d‬‬
‫‪ ِ ْ1o‬وَا

‫‪ُ َ T‬ة َﻡ‪ 0ِ 'َ ِ ْU‬ا ْ َ‬
‫‪َa‬‬
‫‪َ H‬أآْ‪١٧ ،ًM‬وََأﻡ
َ‬
‫‪ُ ْe َ 0ِ E
T‬آ ُ‬
‫‪ ِ T‬ا ْ َ‬
‫‪َa‬‬
‫‪َ ]ِ 1ِ +‬‬
‫‪ِ » :M‬ﻡ ْ َ‬
‫ا‪َ ‚ *ُ ِu‬د َم =َ ِ‪ً q‬‬
‫ن‬
‫‪ً$1w +‬ا َأنْ َ ُ َ‬
‫‪َ l‬‬
‫ب ا‪َ ْ1 َ» :*ُ ِu‬‬
‫ل ا
‪7‬‬
‫ت«‪َ ١٨ .‬و=َ َ‬
‫‪ِ H‬ﻡ‪َ َKْE‬ﻡ ْ ً َ ُ ُ‬
‫‪َ ْ َ W‬م َ ‪ُ ْe‬آ ُ‬

‪َ 4‬‬
‫َ ‪ُ ْe‬آ‪ِ ْH‬ﻡ‪َ ، َKْE‬‬
‫‪١٩‬‬
‫ت ا ْ َ‪0ِ
w %‬‬
‫ﺡ َ‪َ 1‬ا‪ِ َ4‬‬
‫‪َ H‬‬
‫ض ُآ

‫ رْ ِ‬
‫ ا َ‬
‫ب ا‪ِ *ُ ِu‬ﻡ َ‬
‫‪ H‬ا
‪7‬‬
‫‪َ %َ +‬‬
‫‚ َد ُم َوﺡْ َ‪ُ *ُ َ ]َ Eَ ْ eَ'َ ،ُ6$‬ﻡ‪َ .«6ُ َ 1ِG4َ ًE1ِU‬و َ‬
‫‪l‬‬
‫ت َ‪ٍ ْ 4‬‬
‫‪ H‬ﻡَ َد‪ِ َ-‬ﺏ ِ* ‚ َد ُم ذَا َ‬
‫‪ َ z‬هَ ِإ َ‪َ ‚ ,‬د َم ِ َ‪َ 1‬ى ﻡَ ذَا َ ‪ ُ-ْ$‬هَ ‪َ ،‬و ُآ ‪7‬‬
‫ َ ءِ‪eَ'َ ،‬ﺡْ َ‬
‫‪ِ ُ1j‬ر ا

‫‪ُ H‬‬
‫َو ُآ

‫‪٢٠‬‬
‫ت ا ْ َ‪.0ِ
w %‬‬
‫ﺡ َ‪َ 1‬ا‪ِ َ4‬‬
‫‪َ ]َ 1ِ +‬‬
‫ َ ِء َو َ‬
‫‪ ]َ 1ِ +‬ا ْ َ‪َ iِ qِ َK%‬و‪َ ُ1ُj‬ر ا

‫ﺡ
‪ َ Kُ 'َ 0ٍ 1‬ا ْ ُ ‪َ ‚ َ-$َ 'َ . َK‬د ُم ِﺏَ‪ٍ َ ْ e‬ء َ‬
‫َ‬
‫‪٢١‬‬
‫ﺡ َ‪ً $‬ة ِﻡ ْ‬
‫" َ‪ X‬وَا ِ‬
‫!َ‪َ ‚ ,‬د َم َ'‪ َE‬مَ‪َ eَ'َ ،‬‬‫ ‪َ ً َ%‬‬
‫ب ا‪ُ *ُ ِu‬‬
‫‪ُ ْ$T‬ﻡ ِ‪eَ'َ .6ُ َ 1ِG4َ ًE1U‬وْ َ= َ] ا
‪7‬‬
‫ ِ* َ'َ!‪ِ َ ْi‬‬
‫َوَأﻡ
ِ َ‪ِ ْ E‬‬
‫‪٢٢‬‬
‫" َ‪X‬هَ ِﻡ ْ ‚ َد َم اﻡْ َ َأ ًة‬
‫‪ ]َ ْ!z‬ا
ِ& َأ َ‬
‫ب ا‪ *ُ ِu‬ا ‪w‬‬
‫‪َ y‬ﻡ َ َ‪َ . ً ْ َ َK4‬و َﺏ‪ ,َE‬ا
‪7‬‬
‫ ِ* َو َﻡ َ‬‫‪ِM‬‬
‫َأ_ْ َ‬
‫‪ َG‬ﻡِ& َوَ ْ‪ِ ٌi‬ﻡ ْ َ ْ ِ&‪ .‬ه ِ‪,َ-ْ$ ُ 6ِ X‬‬‫‪ِ ٌiْG‬ﻡ ْ ِ‬‫ن َ‬
‫ل ‚ َد ُم‪» :‬ه ِ‪ 6ِ X‬ا‪َ g‬‬
‫‪ َ z‬هَ ِإ َ‪َ ‚ ,‬د َم‪َ َc'َ ٢٣ .‬‬
‫َوَأﺡْ َ‬
‫‪٢٤‬‬
‫ن‬
‫‪ ُ I‬ﺏِ ﻡْ َ َأ ِ ِ* َو َ ُ ‪ِ َ4‬‬
‫‪َ H‬أﺏَ ‪َ ُ6‬وُأ
ﻡ ُ* َو َ !ْ َ ِ‬
‫‪ُ+‬‬
‫ك ا
ُ‬
‫‪ُ ُ ْ َ W‬‬
‫" َ‪X‬تْ«‪َ ِXِ .‬‬
‫ اﻡْ ِ ٍء ُأ ِ‬

‪ِ َK4‬ﻡ ِ‬
‫اﻡْ َ َأ ًة َ‬
‫‪٢٥‬‬
‫ن‪.‬‬
‫‪ِM‬‬
‫‪َT‬‬
‫ َ ‪َ ْo‬‬
‫ ْ َ َ‪َ ‚ ،ِ ْ14‬د ُم وَاﻡْ َ َأ ُ *ُ‪َ ،‬و ُه َ َ‬‫‪ُ M‬ه َ ُ‬
‫ﺡ‪ً$‬ا‪َ .‬وآَ ‪ِ َ4‬آ َ‬
‫ ‪ً$‬ا وَا ِ‬
‫‪َ+‬‬
‫َ‬‫‪Arabic Bible Outreach Ministry‬‬

‫‪P.O. Box 486, Dracut , MA 01826 USA www.arabicbible.com‬‬
‫‪© Copyright 1998−2005, All rights reserved. Email: info@arabicbible.com‬‬