المسطرة الجنائية .pdfNom original: المسطرة الجنائية.pdf
Titre: ???? ?? ????? ????? ? ? ? 17 ????? 2014
Auteur: dapg-ali

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.2.3 / GPL Ghostscript 9.04, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 29/01/2015 à 18:58, depuis l'adresse IP 105.154.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 495 fois.
Taille du document: 899 Ko (109 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


2014/11/17

< <<áçÞ^Î<Å憎Ú<ìçŠÚ
< <<ÜéÛjiæ< éÇje<ê–Ïè
íéñ^ߢ]<ì†ŞŠ¹]<áçÞ^Î

1

‫‪2014/11/17‬‬

‫ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬
‫رج‬
‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫"‪ ،‬ا ‪5‬ي & ‪3#‬‬
‫‪)3‬د ‪ ،‬ا ‪5‬ي‬
‫‪D‬‬

‫ن ر ‪ 22.01‬ا ‪!" #‬‬
‫‪ 2‬أھ‬

‫ا<‬

‫ةا‬

‫' ور ' ! ا ‪ .‬وع ا ‪ - .‬وا‬

‫‪ ) <#‬ا "; أ‪9:‬ه ﷲ و ‪ B‬ه & ‪ :‬إ ‪A‬‬

‫‪A‬ا‬

‫& م ‪2009 E.F 20‬‬

‫" ‪$%‬‬

‫‪ " #‬و ھ ا ھ اف ا‬

‫( ‪ /‬أن & ‪+ ( ,‬‬

‫إط ر " ' &‪ %‬ا ‪$‬‬
‫! ‪)*+‬ح ‪$‬‬
‫@‪ 3‬ت‪ ،‬و ‪2‬‬

‫‪:‬ة‬

‫@‪ 3‬ا ‪ K5‬ى ا د@ وا ‪I‬‬
‫ا‬

‫‪،‬ا‬
‫أن‬

‫ا *اط( ' ا &‬

‫إ‬

‫>‬

‫ورد‬

‫‪ H 2‬رة ا "; وا ‪:G .‬‬
‫زھ‬

‫‪*5‬ا ' ‪ 4‬ب‪ ،‬و‬

‫ا ىا‬

‫‪،‬‬

‫ا ‪ %‬ا (‪*2‬ر‪ ،‬ا ‪0‬‬

‫; ا (‪*:‬د ‪ 78‬ح‪D .‬ا‪ = * ،‬ا &‪ ، %*C‬و‪ 7 B‬وزارة ا ل‪ : ،‬وع‬

‫"‪%‬‬

‫ا ا‬

‫> =‪،‬‬

‫ت ذات أ ‪. E‬‬
‫ﺃﻭﻻ‪............................................................:‬‬
‫‪0‬‬

‫‪ H & :‬ا (‪ %*2‬ا ‪ : * E‬و‬

‫و‪ L‬ن ‪ K‬وط ا & ‪#‬‬

‫ا د ‪ .‬وھ* ‪%‬‬

‫‪%‬‬

‫‪O$ , P‬‬

‫و‪ %‬ء‪ %‬ا ‪* E‬ن وا ‪ P5‬ة ا ( ‪ ، N‬و‪*%‬ا‪$ #‬‬
‫( ‪*% X% J‬ا‪7‬‬

‫‪ #‬ات ‪P‬‬
‫‪V‬‬

‫‪9 P A‬ا ھ‬

‫و‪5K‬ا‬

‫أ‬

‫‪ A‬د&‪3‬‬

‫وإ‪:‬‬

‫> ا‪L‬و &‬

‫ا‬
‫ا‪+‬‬

‫ا] ! ا و‬

‫ة‪*E ،‬م‬

‫‪*P‬رات‪ +S; ،‬اث ‪ 7 %‬وط(‬

‫' ‪ *P‬ا ‪ P‬ق ا ‪ N \E‬ا‬

‫‪ ،‬وإ دة ا (‪2‬‬

‫و ‪9‬داد أھ‬

‫(‪N‬‬

‫ل وا‬

‫‪ %‬ا‬
‫‪ 8‬ام‪ ،‬وذ ‪Q‬‬

‫‪W‬ھ ‪ V‬ا ‪ 5 U‬ت ا<‪ + 7‬وا ‪. ( 5‬‬

‫و; *ازاة ذ ‪،Q‬‬
‫; ‪ ;*E‬ت ا‬

‫‪; $(% J‬‬

‫ل ا‬

‫‪ I‬ر‪،‬‬

‫ھ‪5‬ه ا‬
‫ھ‬

‫ا‬

‫‪ \4‬ء ا ‪ E‬ب"‪.‬‬
‫ا ‪& .#‬‬

‫‪ @L E"H‬س‬
‫‪:‬‬

‫‪ * # ،‬ط وا &‪ [ C‬وا ‪ ،Y Z‬وا ‪DB‬‬

‫إط ر‬

‫‪،‬‬

‫‪) A >N‬د‬

‫* ور د@‪ #‬ر‬

‫ا ‪ ،! 3 #‬وھ‬

‫‪$‬‬

‫ا‪L‬‬

‫‪ ، > 2‬و ‪ ' Q‬وردع ا‬
‫‪2‬‬

‫ر@‪، >#‬‬

‫وا‪ #P‬ا > ) ‪ W‬ت ا ‪ #‬أ‬

‫‪>#‬‬

‫ا ط‬

‫‪T‬‬

‫أ*‪) G" #& X3‬ء‬

‫و * ت و )‪ $P‬ت ھ \ ت‬

‫ن و‪ N‬وط ا ' ‪K‬‬

‫& " "‪ 2011 @ Q‬أ د ‪2 R‬‬

‫‪ 2‬ا ' ق وا ' & ت وو‪ TR‬آ ت ' &‪ >#‬و‪ R‬ن‬

‫ا @‪ #‬ر ‪ 2‬ا ‪9#‬ام ا "‪ > # Q‬ا > ا و‬

‫ا د‬

‫ا‪M‬و‬

‫ا‪ DL‬ة ‪2‬‬

‫ا ‪$‬‬

‫ا‬

‫ا ‪ '#‬ة ذات ا ‪"B‬‬
‫&‬

‫‪] > 2‬‬

‫‪.‬‬

‫ل ‪ P‬ق‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫‪ K‬أن ا ' ار ا ط‬
‫ي ‪P 2012‬‬

‫] ‪2‬‬

‫‪ P‬ل إ*)ح ‪$‬‬

‫‪ ) GB‬ا "; ا > `ة ا "‬

‫&‪5 W G" #‬ھ إدراج ‪ V#‬ت ‪& .‬‬
‫ا ‪ V#‬ت ‪ 2‬ھ‪5‬ا ا‬
‫و ‪R+‬‬
‫أو ا ‪ W‬اغ‬

‫إ ^ ذ ; ‪b‬ن ا‬

‫وأ‪ D‬ا ‪b‬ن‬
‫ا ‪5‬ھ‪ G @L -‬ا‬

‫ا‬

‫&‬

‫نا‬

‫&‬
‫ا‬

‫‪ G" # ،‬ردا ‪& .‬‬

‫اءات أ*‪X3‬‬
‫‪#‬‬

‫ا د و‪ P‬ق ا‪+‬‬
‫ا‬

‫‪ k‬اد ‪K‬‬

‫ا@‪ #‬ت إ ^‬

‫أ‬

‫ت ‪Q‬‬

‫ةا‬

‫&‪a -‬‬

‫نو!‬

‫نا‬

‫ةا‬

‫ن و@)‬

‫ا‬

‫> ا‬

‫‪ −‬د@‪ #‬ر ا "‪Q‬‬

‫‪ >P)*+‬أو )‬

‫أ‬

‫"‪ & '#‬ت ا ‪ W& #‬زھ ا ‪#‬‬

‫ا "‬

‫ت وا ‪ : B‬ت ا ' &‪ ، H‬وھ‬

‫ھ‬

‫اط‪2‬‬

‫‪#‬‬

‫ظ‪ -‬ا‪ #P‬ام‬

‫' ! ا ‪ #‬ازن ا ‪ N 2 G B‬ا@‬

‫‪ A‬و ‪ ، > 2 A Q"#‬و ‪ & P 2‬ا ' ق‬

‫' ق ا‪+‬‬

‫ن ود@‪ #‬ر ا "‪Q‬‬

‫@ @ ا "‪ Q‬ا ‪c‬‬

‫‪ ،2011‬ا ‪5‬ي ‪ K‬س‬
‫ا ط‪ 2‬وا‬

‫ر‬

‫‪ #‬رف ‪ > ":‬دو ‪.‬‬

‫‪ ،‬ا‪#‬‬

‫ا] ! ا و‬

‫ن و@)‬

‫‪.> :‬‬

‫‪ M 3‬ت ا ‪ %'3‬وا ‪ '#‬ي ا‬

‫ت أ@ @ ‪ ] 3# ،‬ا ‪E‬‬
‫' ق ا‪+‬‬

‫‪# 3‬‬

‫‪ hW 2‬ا ع‬

‫و > & ھ ‪ 2 L‬ا‪+‬‬

‫ا‪@ @L‬‬

‫نا‬

‫& ‪:‬ة‬
‫أو‬

‫* ت‬

‫" أ زت ‪ 2:‬و د ‪ a‬ا ‪ cH‬ات و ‪ 2 Q‬ا _‬

‫ةا‬

‫وا@‪ I#‬ا >‬

‫ردود إ‬
‫و ‪b ; 5‬ن‬

‫"' ار‪ _"D ،‬إ ^‬

‫& ة ‪* ^":‬‬

‫ر@ ا‬

‫ن ا‪+‬‬

‫م ‪ 3‬دئ ا ' ‪K‬‬

‫ىط" @ ‪ " K‬ا )‬

‫ن‪.‬‬

‫‪ B‬ص‬

‫&‪G" #‬‬

‫ا ا ا ‪5‬ي‬

‫‪2‬‬

‫‪:‬‬

‫‪،‬و‬

‫‪] > 2‬‬
‫‪: >#‬‬

‫‪ 2‬ا ' ق وا ا ‪ 3‬ت ا‬

‫اط‪ 2‬و‪ & P‬ا "‪ Q‬و‪P‬‬

‫‪،‬‬
‫‪3‬‬

‫ا ' ة ا ‪ * I‬وا‪2 L‬‬

‫ا م؛‬
‫‪ −‬ا ‪ G I‬ا "‪Q‬‬
‫ا ا‬

‫‪$‬‬

‫ا‬
‫‪)3‬د ؛‬

‫* ت ھ \ ا‪ B +‬ف وا ‪`. ' B‬ن ا ' ‪K‬‬

‫‪−‬‬

‫* ت ا ‪H‬ق ا ط‬

‫‪−‬‬

‫وط‬

‫&‪ 2 R * 2 ])] ^": &9‬ھ‪5‬ا ا‬

‫‪ −‬ا‪ W n‬ت ا و‬
‫ا‬

‫‪ P‬ل إ*)ح ‪$‬‬

‫‪ - N ! :‬و* &‪ P X‬ل ‪& V‬‬

‫‪-&9‬‬

‫‪−‬‬

‫)‬

‫ا "; وا ‪#‬‬

‫‪ P‬دت ا ‪ W "W‬وا‬

‫&‬

‫ا ‪ 3Q‬ى ‪)*+‬ح‬

‫ا‪#‬‬

‫ا د و‪ ' Q‬ا‬

‫& ؛‬

‫ا ا ‪ ،‬وا ‪ # E K #‬ج‬
‫ھ & > ا ا وأ ‪ 2‬ا‬

‫ش ‪ P‬ار‬

‫‪% P ،T #‬‬

‫ن؛‬

‫* د ‪) > ": E‬د ذات ا ‪"B‬‬

‫' ق ا‪+‬‬

‫ن و ‪' Q‬‬

‫؛‬

‫ا‪ 3K‬ا ‪#‬‬

‫ر ا ‪5‬ي‬

‫‪A‬ا‬

‫&‬

‫و & ‪ A 9"#‬ذ ; ‪ 2‬ا@‪ '#‬اث آ ت‬

‫&ة‬

‫ا >‪ >#‬؛‬
‫و ‪R+‬‬
‫آ‪ ،2& D‬و&‪ !" #‬ا‪L‬‬

‫إ ^ ھ‪5‬ه ا‬

‫ت ا‪b ، @ @L‬ن ا ‪ .‬وع ار ‪2& B : ^": ; 5K 9Q‬‬

‫ــــ‪:‬‬
‫‪3‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫‪−‬‬

‫ا‪ ># n‬د ا ‪V‬‬

‫‪−‬‬

‫نا‬

‫ا‬

‫رن‪ ،‬ا@‪ >#‬ا "‪ T - Q#‬ا ‪$‬‬

‫و ھ‪E‬‬
‫ا‪#‬‬

‫" ' ‪`. K‬ن ‪ a‬ا ‪ cH‬ات وا ا _ ا ‪#‬‬

‫ا‬

‫ةا‬

‫نا‬

‫ا‬

‫‪ #‬يا‬

‫ا و‬

‫])]‬

‫نا'‬

‫ا دة ا‬

‫و@‪ E‬و])] ‪ 2‬دة‬

‫؛‬

‫‪.‬‬
‫ز‪ ^": :‬ا ‪-Q.‬‬

‫‪:‬‬
‫و‪#‬‬

‫‪c‬‬

‫‪#‬‬

‫إ‪R‬‬

‫و]‬

‫‪q‬و‬

‫‪ .:‬ة دة ‪E V‬‬

‫&‪ a‬إ‪ P‬ى ‪.:‬‬

‫‪T3@ q‬‬
‫و& ‪ 2Q‬إ‬

‫دة؛‬
‫‪:‬‬

‫‪ #‬ات ا >‬

‫‪2‬ا‬

‫؛‬

‫دة؛‬

‫اد‪.‬‬
‫و ‪ >#‬ھ‪5‬ه ا‬

‫ل أھ ا ' ور ا ‪#‬‬

‫&" ‪:‬‬

‫ا‬

‫• ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪:‬‬
‫إط ر ‪R 9&9‬‬
‫أ‬

‫ھ‪5‬ا ا ‪ .‬وع إ ^‬

‫‪> ":‬‬

‫ت و‪ P‬ق ا‪ L‬اد و‪ > & P‬و‪># WK‬‬
‫‪ 3 G‬أي ا‪ #P‬ام‬

‫ا دة ا‪L‬و ^ ‪2‬‬
‫ل ا '‪K‬‬
‫وا‬

‫"' ق ا‬

‫‪ -‬ا‬

‫نا‬

‫ا ‪ 3‬اءة و ‪W‬‬

‫&‬

‫‪،‬‬

‫ةا‬

‫ا د ‪ * D ،‬ا اردة‬
‫@ ‪%P،‬‬
‫واة أ م ا‬

‫‪ -‬ا '‪K‬‬

‫&‪ #‬ا ! ‪ T‬ا‬

‫ا] ! ا و ‪،‬‬

‫ا ‪ W ;.‬ة ا ‪ >#‬ا ‪ B‬ص‬
‫‪ 2‬ا ‪ 3‬دئ ا ‪ #‬رف ‪ > ":‬دو‬

‫‪:‬‬

‫ا‪):+‬ن ا‬

‫' ق ا‪+‬‬

‫ا ‪ R ^": _ B #‬ورة‬

‫ا‪ :‬ة ا ‪ 3‬دئ ا ‪#‬‬

‫ن وا > ا و‬
‫‪:‬‬

‫ن ) ا دة ‪(1‬؛‬

‫دا‪ -D‬أ ‪-‬‬

‫‪ -‬ا‪ #P‬ام ‪ P‬ق ا‬

‫ل ) ا د ن ‪ 1‬و‪(307‬؛‬

‫ع ) ا دة ‪(1‬؛‬

‫ ‪ R‬ن ‪ P‬ق ا ‪ & 'V‬وا ‪ )2 >#‬ا دة ‪(1‬؛‬‫‪ -‬ا‪ #P‬ام‬

‫ا‪+‬‬

‫ا‪ :‬ة ‪ 3‬دئ ا ' د و@)‬

‫‪-‬‬

‫ا‪L‬ط اف ‪)D‬ل‬
‫و‬
‫‪ V#‬ت‬

‫اءات و‪>: VD‬‬
‫و ‪9‬اھ ا‪+‬‬

‫ر@ ا ‪ :‬ى ا‬

‫ت ھ‪5‬ه ا ‪ 3‬دئ‬

‫‪:‬ةإ‬

‫& ة وم ' ! ا‪L‬ھ اف ا ‪#‬‬

‫ا ‪V‬‬

‫ا‪ 3‬ا "‬
‫اءات ا‬

‫)ا دة ‪(1‬؛‬

‫& وا ' ص ‪ P ^":‬ق‬

‫)ا دة ‪.(3‬‬
‫اءات ‪ > V‬ھ‪5‬ا ا ‪ .‬وع‪)D 2 ،‬ل ا@‪ '#‬اث‬

‫‪:‬‬

‫‪ .1‬ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‪:‬‬

‫إط ر‬
‫&" ` إ ‪"K A‬‬

‫‪ N‬ا" ء إ^‬

‫ا ' ا@ ا ‪bK & $‬‬

‫"‪ R E3‬ورة ا ‪ %'3‬ذ ; و "! ا‪L‬‬
‫‪4‬‬

‫& أو‬

‫اء‬

‫' & ا‪ L‬اد‪ ،‬ا ‪5‬ي ‪ K‬ن‬
‫' )ا د ن ‪ 66‬و‪ 2 80‬ق م‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ج(‪ ،‬در ا ‪ .‬وع إ ^ ا ‪n P 2 ! V#‬ت ا " ء إ ‪)D 2 A‬ل ا ‪ * _ B #‬ا‪ ^": P‬أن‬
‫ا ' ا@ ا ‪& & $‬‬
‫‪> ": G‬‬

‫‪ 2Q & n‬ا " ء إ ‪ A‬إ‪ n‬إذا "! ا‪L‬‬

‫ا ا@‪H#‬‬

‫'‪ h3‬و ‪ 2 3‬أ ‪ R A‬وري ا‪ P‬أو أ‪HK‬‬
‫دون ‪c‬‬

‫‪ -‬ا '‪ W‬ظ ‪ ^":‬ا‪L‬د وا ' "‬

‫‪ -‬ا م ‪ ' L‬ث وا ‪ & '#‬ت ا ‪#‬‬

‫‪ 2‬ا‪ 3@L‬ب ا ‪#‬‬
‫ا‬

‫‪ -‬ا'"‬

‫‪:‬‬

‫‪9"#‬م ‪ VP‬ر أو ‪ .‬ر‪ K‬ا ‪A A3#.‬؛‬
‫دون‬

‫اره؛‬

‫ر@ أي ‪ ^": scR‬ا ‪ >.‬د أو ا ‪ & 'V‬أو أ@ ھ أو أ ر > ؛‬

‫‪ T‬ا ‪ 2 A A3#.‬ا ‪ #‬اط‪ T t‬ا‪ INL‬ص ا‬

‫‪-‬‬

‫& أو‬

‫& ؛‬

‫ و‪ TR‬ا ‪ A A3#.‬رھ‪ 2‬إ‪ N‬رة ا ا وا ' "‬‫دون‬

‫'‬

‫ھ ‪ 2‬أو ا ‪ .‬ر‪2 K‬‬

‫& ؛‬

‫ا‬

‫ ‪ & P‬ا ‪A A3#.‬؛‬‫اب ا ‪5‬ي أ‪ A] P‬ا ‪- W‬‬

‫ و‪R) P TR‬‬‫ا ‪ #‬ا@‪E" #‬‬
‫)ا‬

‫ار ‪ ،A Q‬أو أھ‬

‫ر ‪ A‬أو ظ وف ار ‪ A Q‬أو ا @ "‬

‫‪D G3‬‬

‫ا ‪ V‬ر ا ‪ ،A : u‬أو‬

‫‪I $‬‬

‫اد ‪ 66‬و‪ 66-1‬و‪ 2 80‬ق م ج(‪.‬‬

‫و ‪ 2: )V‬ذ ;‪ ،‬أ ـ^ ا ‪ .‬وع‬

‫‪ 2‬ا‪ #‬ا‬

‫‪:‬‬

‫اءات ا ‪> ^D #& #‬‬

‫وا‪+‬‬

‫ظ وف ا ‪ E' TR‬ا ' ا@ ا ‪ & $‬و‪ R‬ن ‪ P‬ق ا‪ INL‬ص ا‬
‫وإ‬

‫‪ ، >#‬و‪5K‬ا ا '‬

‫ا‬

‫رة ا ‪A A3#.‬‬

‫& ‪ ،‬أو ‪P‬‬

‫‪- : -K 2‬‬

‫>‬

‫‪ W‬أو '‪Q‬‬
‫>‬

‫‪ 2‬ا' ق ا ‪I‬‬

‫ا‪3‬‬

‫د‪ 2 :‬وا‪ #P‬ام ‪ K‬ا ‪>#‬‬

‫&"'! > ‪ ،‬أو ‪ A `N 2‬ا ‪h‬‬
‫أ‬

‫و!‬

‫‪ A‬ا‬

‫ا] ! ا و‬

‫) ‪>#‬‬
‫ود@‪ #‬ر‬

‫ا "‪. Q‬‬
‫و ‪ 2 2‬ا‪+‬‬
‫‪-‬‬

‫ا‪#‬‬

‫ا ‪A3#.‬‬

‫اءات ا‬

‫ ا‬‫ار ‪> Q‬‬

‫‪] '#‬‬

‫& ت أو‬

‫‪ #I‬م‪ ،‬و&‪ V TVI‬ن ا ‪#‬‬

‫‪ T ،X‬إر ق ا '‪V‬‬

‫‪TR -‬‬

‫و‬

‫'‬

‫' ‪V A‬‬

‫ت إ‪R‬‬

‫‪،‬‬

‫ا ‪ #‬اء ‪ 2‬ا ‪ :‬ا‪L‬و ^ ‪ &+‬ف ا ‪ ،A A3#.‬ودون‬

‫ا‪ #N‬اط ا '‪ B‬ل ‪ 2 _ D ^":‬ا‬

‫ا دة ‪2 460‬‬

‫‪I‬‬

‫‪ R‬ع رھ‪ 2‬ا ' ا@ ا ‪& $‬‬

‫‪)D 2‬ل ‪ !P X‬ا‪ B n‬ل‬

‫‪ VP -‬ر ا '‬

‫‪ 2‬ا‪#‬‬

‫‪)F‬ف‬

‫ن )ا دة ‪(67 – 1‬؛‬

‫‪ !P 9&9‬ا ‪ B‬ل ا ‪ _I.‬ا‬

‫‪ Q‬إ ^ أد ^‬

‫‪ E' 2 : R‬ا ' ا@ ا ‪& $‬‬

‫)ت ‪ cK‬ه ‪ 2‬و@ ‪ -‬ا‪ 3]+‬ت ‪ # n‬ع ا ‪ R‬ا ‪B‬‬

‫‪ V#‬ت ا دة ‪ 2 286‬ھ‪5‬ا ا‬
‫‪-‬‬

‫‪ ^V#‬ھ‪5‬ا ا ‪ .‬وع ‪K5‬‬

‫ا ‪ B3‬ي ‪ #@n‬ا ت ا‪ INL‬ص ا‬

‫&" ‪:‬‬

‫ا‬

‫و " _ آ ل `‪D‬‬

‫ا‪ B n‬ل ‪P‬‬

‫&‪ Q‬ن‬

‫‪) > & #‬ا دة ‪(66- 2‬؛‬
‫‪)D‬ل ا‪ #@n‬ع " ‪ > A3#.‬ا‪ PL‬اث ا '‪ > vW#‬ط‪3‬‬
‫نا‬

‫ةا‬

‫‪ ،‬أو ا‪ INL‬ص ا‬

‫إذا ‪ K‬ا ‪ Pb 2 B‬ى ا ھ ت ا ‪ .‬ر إ >‬
‫‪5‬‬

‫"‪ W‬ة ا‪L‬و ^ ‪2‬‬

‫‪ 2 : R‬رھ‪ 2‬ا ' ا@ ا ‪& $‬‬

‫ا دة ‪2 316‬‬

‫نا‬

‫ةا‬

‫‪،‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ة أو ^‬

‫‪IK‬‬

‫‪ T‬ھ‪5‬ا ا‪+‬‬

‫وم ا ‪" `#‬‬

‫ا ‪ $#‬ر‬

‫اء‬

‫‪A‬‬

‫‪) )3 #‬ا د ن ‪66 – 2‬‬

‫و‪(460‬؛‬
‫" ‪ w‬ا‪ #ww@n‬ع إ ‪ ^ww‬ا ‪ Aww A3#ww.‬ر ‪ w Q‬ب‬

‫‪ w VP -‬ر ا ' ‪w‬‬

‫' ‪ w‬إذا ‪2wwQ& w‬‬

‫& ‪ w‬أو‬

‫‪ E' : R‬ا ' ا@ ا ‪ ) & $‬ا دة ‪(67-3‬؛‬
‫‪-‬و ب‬

‫م‪s R‬ا‪ .‬ط ا ‪V‬‬

‫ا ‪ _I.‬ا ‪5‬ي‬
‫‪- ' -‬ا و‬

‫إ‪ N‬ره وا @ " ا‬

‫وط‬

‫‪ INL‬ص ا‬

‫وا > ت ا ‪ > & #‬ا‬

‫ا '‪ @) V‬ا ‪ BI.‬وا‬

‫ذ ; و ر&‪ q‬و@ ‪ :‬ا‪ N+‬ر )ا دة ‪(67‬؛‬

‫‪" #‬‬

‫‪ B‬ر&‪ &5c x‬ا‪ INL‬ص ا‬

‫ إ‪ P‬اث @ ‪ -‬إ ‪ #Q‬و‬‫ا ‪"#‬‬

‫‪ N+‬رة‬

‫وآ‪D‬‬

‫" و*‪W‬‬

‫د‪ E' 2 :‬ا ' ا@ ا ‪ ) & $‬ا دة ‪(66-3‬؛‬

‫> ي "' ا@ ا ‪X & & $‬‬

‫ت‬

‫‪9K‬ة ا‬
‫ا‬

‫‪ 2 : R‬رھ‪ 2‬ا ' ا@ ‪ ،‬و& ‪ TR‬رھ‪ 2‬إ‪ N‬رة ا‬
‫ن‪) .‬ا دة ‪.(66-3‬‬

‫‪ .2‬ﺗﺮﺷﻴﺪﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‪:‬‬
‫& ‪ >#‬ف ھ‪5‬ا ا ‪ .‬وع ‪ " :‬و ‪ N‬ا‪ #:n‬ل ا‪ #Pn‬ط‬
‫‪ −‬ا‪ 3#:‬ر ا‪ #:n‬ل ا‪ #Pn‬ط‬
‫ا'‬

‫ا ا@‪H#‬‬

‫‪)D 2‬ل‬

‫‪ ` "& n‬إ ‪ A‬إ‪ n‬إذا ‪5‬ر‬

‫ا ‪ Q& #‬ن > ‪ H‬ل ا ‪ _I.‬أ م ا '‪Q‬‬

‫&" ‪:‬‬
‫&‪ ،Aw : -‬أو‬

‫‪!3‬‬

‫‪ w@ w P w‬اح ‪ A `wN 2w‬ا ‪^w": ]`w#‬‬

‫‪ @2 P‬ا ا ؛‬
‫وا‪ P‬أو أ‪HK‬‬

‫‪ R −‬ورة‬

‫‪ 2w‬أ ‪ -w‬ا ‪ wI‬ذ ا‬

‫‪ 2‬ا‪ 3@L‬ب ا ‪w #‬‬

‫‪ w‬ا‬

‫‪w‬‬

‫‪ w‬ار ا‪ w #:n‬ل‬

‫ا‪ #Pn‬ط ‪:‬‬
‫• إذا ا‪ #:‬ف ا ‪ L A A3#.‬ل ا ‪Q‬‬
‫أد ‪ww‬‬

‫&‬

‫&‪ ^ww": ww‬ار ‪ ww> Aww Q‬أو ا ‪ ww.‬ر‪K‬‬

‫& ‪> ": G‬‬
‫>‪ ، ww‬وا ‪5ww‬ي ‪ww# n‬‬

‫'‪ h3‬أو ظ> ت‬
‫‪wwR Aww‬‬

‫أو‬

‫ت ‪ww K‬‬

‫"'‪ V‬ر؛‬
‫• إذا ظ> أ ‪D A‬‬

‫‪ ^":‬ا ‪ $‬م ا م أو ‪)@ ^":‬‬

‫ا‪ INL‬ص أو ا‪ L‬ال؛‬

‫• إذا ‪ w K‬ن ا‪ w ` !ww" #& w L‬ل ‪ w D‬ة‪ ،‬أو إذا ‪ w K‬ن ‪ w P‬ا ‪ w V‬ر ا ‪5ww‬ي أ‪ Aww#] P‬ا‬

‫& ‪w‬‬

‫؛‬
‫• إذا ‪ E K‬ا @ " ا‬

‫‪" #‬‬

‫‪ -& I −‬ا ‪ >#‬أو د ‪ !P A:‬ا‬
‫ھ \ ا '‪ Q‬ا ‪E3#@ #‬‬

‫ار ‪ Q‬ب ا ‪D - W‬‬
‫‪2‬‬

‫ا‪ &+‬اع‬

‫ا‪L‬‬

‫ا ‪ V‬أو أ م ھ \‬

‫‪ 2:‬و‪ - K‬ا ";‪ ،‬أو أ م ا ‪c‬‬

‫ا '‬

‫‪:‬‬

‫ة )ا د ن ‪ 47-1‬و‪(73-1‬؛‬
‫‪ 2‬ا ‪ B‬در ‪ 2:‬ا‬

‫ا‬

‫أ م‬

‫‪ Q#‬ن ‪ V ])] 2‬ة إذا ‪ K‬ن * درا‬

‫إذا * ر ‪ 2:‬ا ‪ - K‬ا م " "; ى '‪Q‬‬

‫ا‪ \#@n‬ف‪.‬‬
‫‪6‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫@"‬

‫‪−‬‬
‫ا‪#‬‬

‫ا " ء إ ^ ا‪ #:n‬ل ا‪ #Pn‬ط‬

‫‪ R‬ا ‪! '#‬‬

‫أ‪ P‬ا‪ 3@L‬ب‬

‫‪ V‬ورة‬

‫‪:‬‬
‫ا ‪.I‬‬

‫•‬

‫‪ @ " :2‬إ‬

‫• و‪" P TR‬‬

‫&‬

‫اءات ا ‪! '#‬؛‬

‫أو ‪ Q T‬ارھ ؛‬
‫دون ‪c‬‬

‫• ا '‪ W‬ظ ‪ ^":‬ا‪L‬د وا ' "‬

‫• ا م ‪ ' L‬ث وا ‪ & '#‬ت ا ‪#‬‬

‫ا‬

‫‪9"#‬م ‪ VP‬ر أو ‪ .‬ر‪ K‬ا ‪A A3#.‬؛‬

‫• و‪ TR‬ا ‪ A A3#.‬رھ‪ 2‬إ‪ N‬رة ا ا وا ' "‬
‫دون‬

‫• ا'"‬

‫دون‬

‫اره؛‬

‫ر@ أي ‪ ^": scR‬ا ‪ >.‬د أو ا ‪ & 'V‬أو أ@ ھ أو أ ر > ؛‬

‫‪ T‬ا ‪ 2 A A3#.‬ا ‪ #‬اط‪ T t‬ا‪ INL‬ص ا‬

‫•‬

‫& ؛‬

‫ا‬

‫ھ ‪ 2‬أو ا ‪ .‬ر‪2 K‬‬

‫& ؛‬

‫• ‪ & P‬ا ‪A A3#.‬؛‬
‫اب ا ‪5‬ي أ‪ A] P‬ا ‪- W‬‬

‫• و‪R) P TR‬‬

‫ا @ " ا ‪ #‬ا@‪E" #‬‬

‫‪D G3‬‬

‫ار ‪ ،A Q‬أو أھ‬

‫ر ‪ A‬أو ظ وف ار ‪ A Q‬أو‬

‫ا ‪ V‬ر ا ‪ ،A : u‬أو‬

‫‪I $‬‬

‫رة‬

‫ا ‪ ) A A3#.‬ا دة ‪(175-1‬؛‬
‫‪ w‬ا‬

‫‪ −‬إ ‪9ww‬ام ا‬

‫‪ Tww‬ا‪ w PL‬ال ‪ w -ww " #‬ار ا‪ w #:n‬ل ا‪ w #Pn‬ط‬

‫‪ w‬و ‪ w V‬ة ا ‪w !ww '#‬‬

‫)ا د ن ‪ 47-1‬و‪(175‬؛‬
‫‪ −‬ر‪s‬‬

‫‪ wV‬ورة ا@‪ #w‬ار أ@‪ 3w‬ب ا‪ w #:n‬ل ا‪ w #Pn‬ط ا ‪ w.‬ر‬

‫& ‪ #‬ة ا‪ w #:n‬ل ا‪ w #Pn‬ط‬

‫إ > أ‪):‬ه ) ا د ن ‪ 176‬و‪(177‬؛‬
‫"_ ‪ :‬د‬

‫•‬

‫@‪ H#‬ء ا‬

‫& ات ‪ #‬ة ا‪ #:n‬ل ا‪ #Pn‬ط‬
‫ا‬

‫ا ‪ B‬ص ‪> ":‬‬

‫ا‬

‫& ت ‪ h D 2‬إ ^ ])ث‬
‫ن ا‬

‫ا دة ‪2 108‬‬

‫ات‪،‬‬
‫)ا دة‬

‫ة ا‬

‫‪(177‬؛‬
‫ا‪P+‬‬

‫• إ‪Q‬‬
‫ا ‪V‬‬

‫ا ‪ N 3‬ة ‪F ^":‬‬

‫&ت‬

‫‪ 2‬ط ف ا ‪ - K‬ا م " "; ) ا دة ‪(73‬؛‬

‫• ا‪ +‬اج ‪ 2:‬ا ‪>#‬‬
‫ا‬

‫ا‬

‫‪P‬‬

‫@ اح أو @‪#‬‬

‫ل ا‬

‫ا‬

‫ا‪3‬‬

‫ار‬

‫ر * ور‬

‫'‪ A‬ا‪ +‬اج ا ‪E t‬‬

‫‪F‬‬

‫‪ 2‬ا@‪ \#‬ف ا‬

‫) ا د ن ‪ 181‬و ‪(181-1‬؛‬

‫• ا‪ 2 T@ #‬ا‬

‫ا‬

‫ا‪ 3‬ا ‪V‬‬

‫‪ T ،‬إ ار ا‬

‫ا ‪ 3‬ا‪ #Q n‬و‬

‫و ‪) > $‬ا‬

‫اد ‪161‬‬

‫و ‪ 174-1‬إ ^ ‪.(174 – 3‬‬
‫‪ .3‬ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‪:‬‬
‫أ‬
‫ا ‪B‬ا‬

‫ھ‪5‬ا ا ‪ .‬وع‬
‫‪ ^":‬إ‬

‫‪:‬‬

‫‪2‬ا‪ #‬ا‬

‫اءات ا ‪K5 ،%'3‬‬

‫ا ا‬

‫‪:> 2‬‬
‫‪7‬‬

‫إ^ا‬

‫&‬

‫‪ 2‬ا ‪ ،G&5 #‬وإ‪ WR‬ء ا ‪2 &9‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ إ ‪9‬ام ‪ s R‬ا ‪ .‬ط ا ‪V‬‬‫إ‪ N‬ر ا‬

‫ط‪3‬‬

‫‪ VDb‬ع ا ‪ _I.‬ا‬
‫‪ ،‬إذا ‪A ": vPn‬‬

‫ا‬

‫‪ R‬ع '‪ E‬ا ' ا@ ا ‪_'W & $‬‬
‫‪ R‬أو ‪ ):‬ت أو آ] را‬

‫‪ : #‬ذ;‬

‫)ا دة ‪(67‬؛‬
‫‪ -‬إ ‪9‬ام ا‬

‫‪ VDb‬ع ا ‪ A A3#.‬إ ^ '_ ط‪3‬‬

‫ا‬

‫‪ > W E & :‬آ] را ‪ 3‬ر إ‬
‫ ا ‪ >#‬ا ون‬‫‪K‬ن‬

‫إذا ط"‪ > G‬ذ ; أو‬

‫‪P‬‬

‫اء '_ ط‪ E' ، 3‬ط " ا‪ 3#:‬ر ا‪ #:‬اف‬

‫'‪ V‬ا ‪ .‬ط ا ‪V‬‬

‫‪P‬‬

‫ط)‬

‫اء ا ‪ _'W‬ا ‪ 3‬إذا‬

‫ر‪a‬إ‬

‫ط"‪ A3‬ا ‪ >#‬أو د ‪) A:‬ا د ن ‪ 73‬و‪(74-1‬؛‬
‫)ن ‪ -K‬إ‬

‫ ا ‪^": _ B #‬‬‫ا ‪ >#‬ء ا ة ا‬
‫اءات ا ‪#‬‬

‫ا‪+‬‬

‫اء &‪_I. !" #‬‬

‫"' ا@ ا ‪ & $‬أو‬
‫‪)D E‬ل ا ‪ #W‬ة ا‬

‫ إ ‪9‬ام و‪ - K‬ا "; أو أ‪P‬‬‫‪ W‬أو ‪Q' - :‬‬

‫‪ R‬ع '‪ E‬ا ' ا@ ا ‪ ، & $‬إذا‬
‫ا ‪ & #‬ا `ذون ‪A‬‬

‫)ن‬

‫‪:T ،‬م‬

‫"' ا@ ا ‪) & $‬ا د ن ‪ 67-2‬و‪(82‬؛‬
‫ة "' ا@ ا ‪ & $‬إذا "‪ #: y‬ل‬

‫ا ‪ &9 A‬رة ا‪ 2K L‬ا‬

‫) ا دة ‪.(45‬‬

‫‪ .4‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪:‬‬
‫‪9:‬ز ا ‪ .‬وع ‪2‬‬
‫‪)D‬ل‬
‫‪-‬‬

‫ا ‪ - : ^": B#I‬ا ‪ .‬ط ا ‪V‬‬

‫ا‪ 3‬ا " تا ‪V‬‬

‫‪2 ،‬‬

‫&" ‪:‬‬
‫‪ > w> _wI& w‬ا ‪wV‬‬

‫‪ T‬إ‪ w :‬ء أي " ‪ w‬ت ‪ 3wV‬ط ا ‪ w.‬ط ا ‪wV‬‬

‫‪w F 2w‬‬

‫رؤ@ > ا ‪) 2 V‬ا دة ‪(17-2‬؛‬
‫ ا‪ w& $ 5wwDL‬ا ‪ -ww K‬ا ‪ w‬م " "‪ 2 w ;ww‬ا‪ w3#:n‬ر‬‫ا‪ .‬ط ا ‪V‬‬
‫‪&' -‬‬

‫&‬

‫ا ‪W"Q‬‬

‫ا‬

‫" ‪ 2‬ا ‪ A‬ا‪\#@n‬‬

‫‪# !ww" #& w‬‬

‫) ا دة ‪(45‬؛‬

‫‪ 3R s‬ط ا ‪ .‬ط ا ‪V‬‬
‫ل‬

‫‪ w‬و ‪ -ww‬و `د&‪ 3wwR Gww‬ط‬

‫‪^V#‬‬

‫ا@‪ .#‬رة ا ‪ - K‬ا م " "; ى '‪Q‬‬

‫@ م‬

‫‪ #‬اح ‪ 2‬ا "‬

‫ا '‪Q‬‬

‫ا ‪) a‬ا دة ‪.(45‬‬

‫• ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ‪:‬‬
‫إن ‪ P‬ق ا‬
‫ا‪@ @L‬‬
‫ا‪ :‬ا‬
‫‪9‬ز ‪ !P‬ا‬

‫ع )زم ھ‪5‬ا ا ‪ .‬وع ‪ 2‬ا&‪ A#‬إ ^ > &‪ 3#: ،A#‬ر ھ‪5‬ا ا '! ‪ 2‬ا ' ق‬
‫ا '‪K‬‬
‫ر@ ا "‬

‫ا د ‪ ،‬و ‪b ; 5‬ن ‪ -K‬ا‪+‬‬
‫>‪5‬ا ا '!‪F .‬‬

‫اءات ا ‪#‬‬

‫‪#‬‬

‫أ ‪ 2Q & A‬ا‪ N+‬رة إ ^‬

‫ع ‪ - 3@ ^":‬ا ‪ H‬ل و ‪: > 2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ ^V#‬ھ‪5‬ا ا ‪ .‬وع‬
‫‪ a‬ا‪+‬‬

‫اءات ا ‪#‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫" ‪ w‬ا‪ #ww@n‬ع إ ‪ ^ww‬ا ‪ Aww A3#ww.‬ر ‪Aww Q‬‬

‫‪ w VP −‬ر ا ' ‪w‬‬

‫' ‪ w‬إذا ‪2wwQ& w‬‬

‫& ‪ w‬أو‬

‫‪ E' : R‬ا ' ا@ ا ‪) & $‬م ‪(67-3‬؛‬
‫‪ −‬إ‪Q‬‬

‫‪ :‬ا‪ #w@n‬ع "'‪ w‬ث ‪ 2w‬ط‪ w‬ف ‪ 3wR‬ط ا ‪ w.‬ط ا ‪wV‬‬

‫‪ VP‬ر ا '‬

‫‪ K‬ن '‪ E' A $W#‬ا‬
‫‪ VP −‬ر ا '‬

‫ا ‪ 3‬أو ‪F‬‬

‫'‪ ) A vW#‬ا د ن ‪ 66-2‬و ‪(460‬؛‬

‫‪)D‬ل ‪ " :‬ا‪ #@n‬ع " ‪ > w A3#w.‬ا‬

‫إذا ‪ K‬ا ‪ Pb 2 B‬ى ا ھ ت ا ‪ .‬ر إ >‬
‫‪ −‬ا‪B‬لا '‬

‫‪ _I.‬ا‬

‫و ون ‪ 2 _ D‬ا‬
‫‪X‬‬

‫‪−‬‬

‫دع‬

‫ا‬

‫@‪ w‬اء‬

‫‪ 2 : wR‬رھ‪ 2w‬ا ' ا@‪ w‬ا ‪w& $‬‬

‫ا دة ‪ 2 316‬ق م ج ) ا دة ‪(66-2‬؛‬

‫ا ' ا@‪ w‬ا ‪ w& $‬ا ‪ w#‬اء ‪ 2w‬ا ‪ : w‬ا‪L‬و ‪،Aw &+ ^w‬‬
‫‪K‬‬

‫)ا دة ‪(66 -2‬؛‬

‫‪ E‬ا‪ N+‬رة إ ‪@ A‬‬

‫‪ G‬ا ' ‪ 2‬أو ‪ w & 2w‬ب ‪)wD Aw :‬ل ‪ wVP‬ره ‪ w' Gw#Q { w#W w " :‬م *‪P)w‬‬

‫ا‪ #:n‬اض ‪ " : ^":‬ا ' ‪ 9‬إذا ظ>‪ Aw w‬أ >‪w‬‬
‫& ‪ w‬ون ا‪ w #:n‬اض ‪w‬‬
‫ر ‪ h‬ا '‪Q‬‬

‫'‪ w V‬و ‪ TwwR‬ا ] ‪ ! w‬أو ا‪ w NL‬ء ‪ w‬ظ ‪ w‬ف ‪ w #I‬م &' ‪ w‬ل ‪^ww":‬‬

‫ا ‪ E3" B#I‬را‬

‫‪ −‬ا@‪ : #‬ء ا '‬

‫‪w F -Qw. Ew‬‬

‫‪w‬‬

‫‪ ،‬و ‪ w‬ھ‪5w‬ه ا ' ‪w‬‬

‫‪ -K -3‬ا@‪#‬‬

‫*' ا‪ #:n‬اض ‪) A : 2‬ا دة ‪(59‬؛‬

‫ق " ‪ 2 >#‬ط ف ‪ R‬ا ‪ . ! '#‬ة أ&‪ w‬م ‪ ^w":‬ا‪-w L‬‬

‫)ا دة ‪(139‬؛‬
‫‪' X‬‬

‫‪−‬‬

‫ا‪L‬ط اف ‪ !P‬ا '‪ B‬ل ‪^":‬‬

‫ا '‪ wB‬ل ‪ ^ww":‬ا ‪ WwwB qww‬ا@‪H#ww‬‬
‫‪ w‬نا‬

‫ةا‬

‫‪w‬‬

‫‪ 2 q‬ا '‪ wV‬أو ا ]‪ Tw ،! w‬إ ‪D`w w Q‬‬

‫‪ w‬ا ‪ w‬ا ا ‪ wB‬ص ‪ w w> ":‬ا ‪ w‬دة ‪2ww 108‬‬

‫‪ ^w": w‬أ‪ w # n‬وز ‪ w‬ة ا ‪ -w3 w & 15 D`w#‬ا‪#w@n‬‬

‫ق ا ‪" wBW#‬‬

‫)ا دة ‪(139‬؛‬
‫‪−‬‬

‫‪X‬ا '‬

‫‪−‬‬

‫‪ X‬ا '!‬

‫*)‪ P‬ا م ور ا @ ‪s‬‬
‫‪2‬‬

‫ا‬

‫ھ‪5‬ا ا '! ‪Q b‬‬
‫‪ −‬إ‪ N‬ــ ر '‬

‫أوا‬

‫ط"‪ G‬ا‬

‫ا‪ w&+‬اع‬

‫‪ 2 w‬ا ‪ wB‬درة ‪ 2w:‬ا‬

‫‪ w‬ا‬

‫‪ ، w‬دون أن & ‪hw‬‬

‫اح ا ‪ ) Pn E t‬ا دة ‪ 47-2‬و‪(73-2‬؛‬

‫ا ‪.‬ـ‪ _I‬ا ‪5‬ي &‪#‬‬

‫‪ −‬ا ‪ * _ B #‬ا‪BP ^": P‬‬
‫و‬

‫ا ‪ 2 X"B‬ا‪L‬ط اف ) ا دة ‪(41‬؛‬

‫‪ 2 AW‬أ ‪ -‬ا ‪ 2 ! '#‬ا > & )ا دة ‪(82–3–10‬؛‬
‫‪ G#Q‬ا '‬

‫و‪ T ^":‬و‪ TR‬ا ‪ w3 #‬ت ا ‪ w # n w #‬ط‬

‫‪ -‬ا‪ w*L‬ات وا ‪ wB‬ر ‪ Aw‬أو @‪ - w‬ا ‪ -w‬ا ‪ wBI.‬ا ‪ >" #w & w#‬ا '‪w‬‬

‫ط " ا‬
‫‪ !P −‬ا '‬

‫تا‬

‫رة‬

‫'‪Ew‬‬

‫) ا دة ‪(116-4‬؛‬

‫ط"‪ G‬ا@‪ : #‬ء أي ‪ & _IN‬ى‬

‫ة ‪ w‬ا‪ #w@n‬ع إ ‪ 2w Aw‬ط‪ w‬ف ‪wR‬‬

‫ا ‪) ! '#‬ا دة ‪(117‬؛‬
‫‪−‬‬

‫‪ X‬د ع ا‪L‬ط اف *)‪P‬‬

‫& "‪ wR h #w‬ا ‪ !w '#‬أو ا '‪w Q‬‬

‫"‪ 'wwV‬أو ا ‪ w.‬ھ أو ا ‪ w 3I‬أو ا‬

‫‪ !' w Gww‬ا ‪w‬‬
‫‪9‬‬

‫أو‬

‫‪ 2w‬أ ‪ -w‬ا‪ #w@n‬ع‬

‫ا >‪ Tww Aww#‬ا ‪w3: w c‬‬

‫‪w‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ا‪ B n‬ل ‪ ، w 2w:‬إذا ‪ Ew K‬ھ ‪ w‬ك أ@‪ 3w‬ب‬
‫ا ‪5‬ي &‬

‫&‪ w' w‬ل دون ‪ wVP‬ره أو ‪ w 3‬ه ‪ 2w:‬ا ‪ wQ‬ن‬

‫ي ‪ A‬ا ‪ ) ! '#‬ا د ن ‪ 193- 1‬و ‪(347- 4‬؛‬

‫• إ‪Q‬‬

‫"‪ 'V‬ا ‪5‬ي & ‪GF‬‬

‫‪ 2‬ا '‪Q‬‬

‫‪2‬ا ھتا ‪.‬رإ >‬

‫‪ A3‬ا‬

‫&‬

‫‪ K ^#‬ن ‪B‬‬

‫ا دة ‪ 2 316‬ق م ج أو ‪' ، ] P‬‬

‫ھ‪w‬‬

‫& ‪ w‬ب ‪ w" Aw :‬ع ‪2w:‬‬

‫‪ ) A' B‬ا دة ‪(317 -1‬؛‬
‫‪ X‬د ع ا‪L‬ط اف *)‪ P‬ط"‪ G‬إ‪P‬‬

‫•‬

‫‪ 2 # F‬أو‬
‫'‪Q‬‬

‫‪#‬‬

‫‪2‬‬

‫ا ‪ V‬إ ^ ھ \ ا '‪Q‬‬

‫‪ B 2‬ا ‪، > E3‬‬
‫ا‬

‫ا ‪ a‬ور ‪ h‬ا ‪c‬‬

‫ا ‪w Q a‬‬

‫'‪Q‬‬

‫‪ K‬ن ا ‪ B# TR‬ا ‪ ^":‬ا‬

‫و "‪c‬‬

‫‪2w‬‬

‫‪ h‬ا‪L‬ول‬

‫‪) > W‬ا دة ‪.(542‬‬

‫• ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺿﻤﺎﻥ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ‪:‬‬
‫أ‬

‫ا ‪ .‬وع‬
‫أ‪HK‬‬

‫‪w:‬‬

‫‪ :‬و‬

‫‪ 2w‬ا ‪ w#‬ا‬
‫‪K5‬‬

‫ا ا ‪ w‬إ ‪ w : _ w" ^w‬ا ‪ wV‬و ‪ -w‬آ ‪ w‬ت ا ا ‪w‬‬

‫>‪:‬‬

‫‪ .1‬ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﺰﺟﺮﻱ ‪:‬‬
‫&‬

‫ا ‪ .‬وع إ ^ و‪TR‬‬

‫ع ‪2‬ا‬

‫‪ #‬ى ا‪+‬‬

‫و ‪^":‬‬

‫‪ 5‬إ ار ھ‪5‬ه ا‪M‬‬

‫اءات‪ ،‬و‪5wK‬ا‬

‫ا ا " "‪% P ،X"B‬‬

‫ا ‪ & #‬ز ا ‪ > `. X"B‬إ ^‬

‫أ ‪ x‬درھ ‪K ،‬‬

‫‪ a‬ا ‪ X‬ا ‪`#‬د&‪ 3‬ا ‪ #‬أ ‪ E‬ا‬
‫و&‪ !" #‬ا‪L‬‬

‫&" " ‪ :‬ى ا‬

‫‪ w‬وز ا ‪wB‬‬

‫@ ‪ ،2003‬و ‪ - N‬ا ‪)& #‬ت ا ‪#‬‬

‫@ ‪ T‬و‪ :‬ء ا‬

‫‪-‬‬

‫ر‬

‫& ة "‪~K X"B‬‬

‫ت ا ‪ >#Ww.K w#‬ا‬

‫ر‪ x@ T‬ا‪ c‬ا‬

‫" ‪ X‬ا ‪3V‬‬

‫ا‬

‫‪ -& I‬ا‪L‬ط اف ‪ !P‬ا " ء إ ^ ا ‪X"B‬‬
‫ر > وإ ^ ار ‪ 3‬ط> ' ق ا ‪& 'V‬‬

‫ا ‪ BW‬ل ‪ 401‬و‪) 404‬ا ‪ (1 3‬و‪ 425‬و‪ 426‬و‪445‬‬

‫و‪ 505‬و‪ 517‬و‪ 524‬و‪ 525‬و‪ 526‬و‪ 538‬و‪ 540‬و‪ 542‬و‪ 547‬و‪) 549‬ا ‪W‬‬
‫‪2‬ا‬

‫‪ ،‬وا دة ‪2 316‬‬

‫نا‬

‫ر@‪ w‬ا " ‪w‬‬

‫‪:‬‬

‫ر@ ‪ ' 2:‬ود& ‪D‬‬

‫‪ X‬ا ‪ B‬ص ‪> ":‬‬

‫‪ ^D #‬إ‪ WwR‬ء‬

‫و ا ‪ #‬رة‪ ،‬أو إذا _ ا‬

‫ن( و‪571‬‬

‫ن ا‪DL‬‬

‫‪3‬‬

‫ن * ا‪ ^": P‬ذ ;‬

‫ا أ‪ D‬ى )ا دة ‪( 41-1‬؛‬
‫ ‪ X‬ا‪L‬ط اف ‪ !P‬ا ‪ #‬ا‪ ^": R‬ا ‪ X"B‬دون ا‪ #N‬اط‬‫ إ ار إ ‪Q‬‬‫‪-‬إ ‪Q‬‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا ‪ X"B‬أ م ‪ R‬ا ‪) ! '#‬ا دة ‪.(215-1‬‬

‫‪ :‬ض ا ‪ 2 X"B‬ط ف و‪ - K‬ا "; ‪ ^":‬ا ‪ BI‬م‪ ،‬وھ‬

‫‪ !P‬ا ‪ I‬ذ ا ‪ 3‬درة "‪ X B#‬أو ‪ :‬ة ا‪L‬ط اف إ ‪ A‬إذا ‪> 2 3‬‬
‫‪' x "Q -‬‬

‫؛‬

‫ا‪L‬ط اف أو و@ ‪ s‬أو أ‪HK‬‬

‫ا‪L‬ط اف أو &‪ #I‬ره و‪ - K‬ا "; ) ا دة ‪.(41‬‬
‫‪10‬‬

‫" م‬

‫&‬

‫"‬

‫ا‬

‫واه‪.‬‬
‫‪ ،X"B‬و&‪ Q‬ن ا @ ‪ s‬إ‬

‫‪ 2‬ا ‪ #‬اح‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ ا‪ c#@n‬ء ‪ B ^":‬د ا ‪ ^": R‬ا ‪ ،X"B‬وھ إ‬‫وى‬

‫ا ‪ #‬ده ‪-Q‬‬

‫‪EH3‬‬

‫اء‬

‫‪R+ A#:‬‬

‫إ^‬

‫‪k 3‬ط اف‪.‬‬

‫‪ .2‬ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ) ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ(‪:‬‬
‫)‬
‫ا'‬

‫‪ #‬ي ‪ V#‬ت ا ‪ & Q.‬ا ‪ N 3‬ة‬

‫" ا _ وا ‪ cH‬ات ا ‪#‬‬

‫‪ - : ،‬ھ‪5‬ا ا ‪ .‬وع ‪ $ ^":‬أ‪> QP‬‬
‫ا ا ‪ 2Q & #‬أن ‪ Q‬ن‬

‫‪ &' -‬ا‬

‫‪ & ' -‬ا‪ 3‬تا ا ‪> V 3‬‬

‫‪)D 2‬ل‬

‫‪ R‬ع ‪& QN‬‬

‫ ا ‪ #‬اد أ] ا‬‫ا‬

‫نا‬

‫&" ‪:‬‬

‫‪ N 3‬ة أ م ‪ R‬ا ‪! '#‬؛‬

‫ا ‪ & Q.‬ا ‪ N 3‬ة '‪ E‬ط " ‪ :‬م ا ‪ 3‬ل )ا دة ‪(92‬؛‬

‫‪ $‬أ ‪ -‬و‪ W K‬أداء ‪ B‬ر&‪ x‬ا ‪ & Q.‬ا ‪ N 3‬ة وا‬

‫‪-‬‬

‫ةا‬

‫‪ \#@n 2‬ف وا ‪ 2 a‬ط ف ا‬
‫وا‬

‫إ ^ ‪ 2 -K‬ا ‪ :‬ى ا‬

‫‪ s‬ا ‪9‬ا ‪.‬‬
‫‪ !' G‬ا ‪w‬‬

‫ا ‪5w‬ي أ ‪ w‬م ا ‪ : w‬ى‬

‫)ا د ن ‪ 410‬و‪.(533‬‬

‫‪ .3‬ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪:‬‬
‫‪ N‬ا‬

‫‪&c‬‬

‫‪ X & ،‬ھ‪5‬ا ا‪+‬‬

‫ز‪ :‬ت ا ‪V‬‬

‫ا ‪5‬ي & ره ا‬

‫‪ #‬وز ‪ xB‬ا ' ا‪ c" ^B L‬ا‬

‫اء ‪ a 3‬ا‪+‬دارات ‪ #‬اح أداء ‪ F‬ا ‪n w‬‬
‫ن " ' ا‬

‫‪ c‬ا‬

‫‪> ": G‬‬

‫‪^# ،s‬‬

‫‪ K‬ن ا ' ا‪ ;w"# ^B L‬ا ‪ c‬ا ‪ w #& n w‬وز ‪ 5‬آ‪n‬ف درھ‪ . w‬و&‪tw‬دي ا‪ w# n‬اح إ ‪ ^w‬إ >‪ w‬ء ا ‪ wV‬إذا‬
‫وا ‪ !ww‬ا ‪ ^ww": x wI‬ا‪L‬داء‪ .‬و‬
‫و& "‪ c‬ا‬

‫و‪R A R‬‬

‫‪ Tww‬ا ‪ wV‬إ ‪ ^ww‬ا ‪ wV‬ء إذا ‪ w:‬رض ا‬
‫ا ‪) A ": P #‬ا‬

‫‪w‬‬

‫‪Lw‬‬

‫‪ w‬ذ ‪w ;ww‬‬

‫اد ‪ 382-1 2‬إ ^ ‪.(382-3‬‬

‫‪ .4‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ‪:‬‬
‫‪c‬‬

‫‪T .‬ا" ءإ^‬

‫ر‪x@T‬ا‪ c‬ا‬
‫‪ 2& .:‬أ ‪ x‬درھ‬

‫ا‬

‫ة ا‪L‬‬

‫ا ‪V‬‬

‫رة " ‪ X‬ا " •‬

‫‪D2 n‬‬

‫‪ w‬ا ‪w KXw‬‬

‫ة ‪w 3‬‬

‫" ‪Xw‬ا‪w 3‬‬

‫اء ا ‪ K5‬ر إ ^ ا ‪ c‬ا ‪ w‬ت ا ‪ w # n w#‬وز‬

‫‪،‬‬
‫‪w>#‬‬

‫آ‪n‬ف درھ )ا دة ‪.(383‬‬

‫‪ .5‬ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪ P‬ث ا ‪ .‬وع آ‬
‫‪ s R‬ا‪ .‬ط ا ‪V‬‬
‫‪ ^":‬أ‬

‫و‪ - K‬ا "; ل‬

‫&ة >ف ' !ا‬
‫*)‪P‬‬
‫& ‪A‬أ ما‬

‫‪ :‬و‪s 3‬إ‬

‫اءات ا ‪)D 2 y "3#‬ل ‪-& I‬‬

‫" ا@‪ : #‬ء إ ^ ا ‪ H " >#‬ل ‪ N 3‬ة أ م ا '‪، Q‬‬
‫ا‬

‫‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ء‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫و ‪`N 2‬ن ھ‪5‬ا ا‪+‬‬

‫اء ا ‪5‬ي &‪5I#‬ه و‪ - K‬ا ";‬
‫ع‬

‫‪ x WI‬ا ‪ ^": scV‬ا ' ‪ ، K‬و&‬

‫إط)‪ ^": A:‬ا '‪ V‬أن & ھ‬

‫> ‪ 9‬ا "‪ W‬ت وا ‪> E3‬‬

‫ل )ا دة ‪-1‬‬

‫أ ‪-‬‬

‫‪.(384‬‬
‫‪ .6‬ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪:‬‬
‫إط ر @ ا ‪ W‬اغ ا ‪& .#‬‬

‫ا‪#‬‬

‫‪`.‬ن آ‬

‫‪ ،‬أ‬

‫‪ X‬ا ‪V‬‬

‫‪ V#‬ت ا دة ‪ I& A 49‬ل " ‪ - K‬ا م " "; *)‪ P‬إ‪P‬‬
‫ا "; ‪ 3#:‬رھ‬

‫'‬

‫ا ‪ #‬ى ‪A ":‬‬

‫‪ ،‬و‪ K‬ن ا‬

‫‪"K ،s‬‬

‫و& وم ھ‪5‬ا ا‬
‫ا‬

‫‪#‬‬

‫ظ>‬

‫‪ A‬أن ا ‪ V‬ر ا‬

‫ا ‪ .‬وع‬
‫‪2‬ا‬

‫&‬

‫‪#‬‬

‫‪2 R‬‬

‫& ت ‪ ^":‬و‪- K‬‬
‫ا '!‬

‫‪ K > :‬ن ' ودا أو‬

‫ن & ‪.; 5K >W* X‬‬
‫ات ا‪+‬‬

‫‪ @L‬س إ ^ )‬

‫و ‪ _ "I‬ھ‪5‬ه ا‪ DL‬ة ‪ 2‬ا ‪ & V‬ا ‪3‬‬

‫ط أ م ا‪c‬‬

‫اءات وط ل ا‬

‫)ا دة ‪.(49‬‬

‫‪ .7‬ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪:‬‬
‫إط ر ‪-&9‬‬

‫* ت ‪ H‬ق إ*)ح ‪$‬‬
‫ا‬

‫ا ‪ .‬وع ‪ 3‬أ ا‪ #D‬ر& ا ‪! '#‬‬

‫ا ا ‪ * D‬ا ‪ * #‬ر ‪ ،85‬أ‬
‫ا ‪X‬‬

‫& ت و‪A 5P‬‬

‫ھ‪5‬ا‬

‫& ره _ ‪ D‬ص )ا دة‬

‫‪.(83‬‬
‫ھ‪5‬ا ا ‪-& #‬‬

‫و ‪ 3‬ز أھ‬
‫‪ IV‬ا ‪ & V‬ا '‬
‫ا ‪E3‬‬

‫ا ‪ -K .‬ا ‪ #‬أ ‪ > : E‬ا‬

‫)‬

‫ر@ ا ‪V‬‬

‫‪ ^":‬ا ‪ ! '#‬ا‪ :+‬ادي‪ ،‬و &‪s 2 > : G #‬ء‬

‫ا ‪ ، & V‬إ‪R‬‬

‫‪#‬‬

‫إ^‬

‫‪ A ":‬ا '‪Q‬‬

‫ا‪+‬‬

‫‪@n‬‬

‫اءات وط ل ة‬

‫‪ P)* 2‬ا " ء إ ^ ا ‪ ! '#‬ا ‪ " Q#‬إذا‬

‫ار `ت ‪ R‬ورة ذ ;‪.‬‬
‫وأو‪ -wwK‬ا ‪ w.‬وع "‬
‫"‪w & #‬‬

‫‪w‬‬

‫ا‪ # n‬ا‬

‫أو ا‬

‫‪ w‬ا‬

‫‪ w K‬ن ا‪#ww& w L‬‬

‫‪P)ww* w Q' " w‬‬

‫‪ wV 2 w‬ة ا ‪ w !ww '#‬ة @‪w" 2 # w‬‬

‫‪ w Gww‬ار ‪ w‬ز& ا ‪ w‬ل ‪ w‬ء ‪ ^ww":‬ا ‪ w #‬اح ‪ 2ww‬ر ‪ h w‬ا '‪w Q‬‬
‫ا‪ \#@n‬ف ‪ G P‬ا‪ B#Dn‬ص )ا دة ‪.(52‬‬

‫‪ h‬ا‪L‬ول '‪Q‬‬

‫‪ .8‬ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ‪:‬‬
‫إط ر @ ا ‪ W‬اغ ا‬
‫ا ‪)D ^": ،X‬ف‬
‫‪ D‬ل ا ‪ .‬وع " '‪Q‬‬
‫إذا ا ‪ w> ": Eww 3‬ا‬
‫ا‪ 3#:n‬ر ‪ R‬ورة‬

‫ھ‬

‫ا ‪5‬ي ‪ K‬ن‬
‫ر‬

‫إ‪Q‬‬
‫*‪ w‬ا‬
‫‪ .‬ا '‪Q‬‬

‫‪" 3‬‬
‫‪c‬‬

‫‪ P)B 3‬ا '‪Q‬‬

‫&ت‬

‫‪x Q‬ا '‬
‫‪ w‬ا ‪" w Q‬‬
‫" *‪ x‬ا‬

‫‪c‬‬

‫‪ G‬ا دة ‪ w 2 432‬ن ا‬
‫& ‪w‬‬

‫‪ R‬عا ‪#‬‬

‫‪ wR‬ع ا *‪ xww‬ا‬

‫& )ا دة ‪.(386-1‬‬

‫‪12‬‬

‫إ^‬

‫'‬

‫ا ‪x Q#‬‬
‫‪w‬‬

‫ةا‬

‫‪،w‬‬

‫‪ hwW 2w‬ا ‪x wB‬‬

‫&‪ Tww ، w‬ا‪2 w 5wwDL‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫‪ .9‬ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ‪:‬‬
‫‪A :‬ا‪!3 #‬ا "‬

‫‪ $‬ا‬

‫ةا‪c‬‬

‫"‬

‫> ‪ ^D ،‬ا ‪ -& #‬إ‪ :‬دة ا ‪$‬‬
‫نا‬

‫‪ 443‬إ ^ ‪2 454‬‬

‫‪ 2‬ا ‪ w #‬دات ‪n‬ذ‪w:‬‬

‫> ‪)D 2‬ل و‪TR‬‬

‫ةا‬

‫ة ‪3‬‬

‫ا ‪x"I#‬‬

‫"‬

‫‪G3w‬‬

‫اءا >‪ w‬وط‪ w‬ل‬

‫‪ w‬إ‬

‫‪ V# 2 R‬ت ا ‪ w‬اد‬

‫ا '‪ V‬ر‬

‫& ت"‪.‬‬

‫ا‬

‫و ‪ - N‬ا ‪ -& #‬ا ‪ s‬ا‪: M‬‬
‫‪ −‬ا@‪ 3#ww‬ال ا‪bww ww L‬‬
‫ا‬

‫اء ا‬

‫ة ا ‪ w c‬ا ‪ wwB‬در ‪ 2ww:‬ر ‪ w F h ww‬ا‬

‫‪ww‬‬

‫‪ .#‬ر ا ‪ #‬ب ‪ 2‬ط ‪L A‬‬

‫أن & ‪ !ww‬ھ‪5ww‬ا ا‪L w w L‬‬
‫‪)D‬ل ة ا ' ‪K‬‬

‫&‪2Q‬‬

‫‪ b‬ء ا ‪a3‬‬

‫* ر ‪ ،-3 2‬و& ‪2Q‬‬

‫‪ xww‬ا ‪9 2ww: >#ww‬او ‪ Aww P w‬ا‬
‫‪ 2 A‬ر ‪ T‬أي د‪ :‬ى ‪V‬‬

‫و‬

‫&‪ ww‬ت أو‬

‫‪ w‬و‪ -ww :‬أ )‪AwwK‬‬

‫ط "‪ hwW w‬ا ‪ w‬ة أو `‪ wP‬ھ‪5w‬ه‬

‫ا ‪ #‬ا ) ا دة ‪(443‬؛‬
‫‪I‬‬

‫‪ ^ #& −‬ا ‪ - K‬ا م " "; إر@ ل‬

‫‪ b‬ء ا ‪ a3w‬إ ‪ X wB ^w‬ا ‪ w.‬ط‬

‫‪ 2‬ا‪L‬‬

‫‪5ww W #‬ه‪ w : A"ww@ & w K ،‬ا‪ wV# n‬ء إ ‪ & w ^ww‬ا‪)w L‬ك ا ‪w 9I‬‬

‫ا ‪wV‬‬

‫> آ‪D‬‬

‫ا‪K #‬ن&‬

‫‪) ># " 2Q‬ا دة ‪.(444‬‬

‫‪ −‬إ ‪ wwwc‬ء إ ‪ www‬اء ا‪)www:+‬ن ‪ 2www:‬ا ‪ wwwI‬ذ ا‪www L‬‬
‫ا ‪ B‬ص ‪A ":‬‬

‫ا دة ‪2 445‬‬

‫‪ −‬ا ‪ ^": _ B #‬إ ‪Q‬‬
‫‪G‬ا‬
‫– إ‪Q‬‬
‫ا‬

‫‪.10‬‬

‫ة ا ‪www c‬‬

‫ةا‬

‫‪+‬ذا‪ www:‬ا ط ‪www‬‬

‫؛‬

‫ا ‪ B‬در ‪ b‬ء ا ‪ wP` a3w‬ا‬

‫ا ‪ w‬ا ط ‪ w‬إ ‪^w‬‬

‫ا ‪5> .‬ه ا‪ DL‬ة )ا دة ‪(450‬؛‬

‫أ م‪F‬‬

‫‪ "P‬ا‪ # n‬ا ‪ ،‬إذ ‪-$‬‬

‫ا‬

‫ا'‬

‫‪ "P‬ا‪\#@n‬‬

‫و&‪ W#Q‬ر ‪F h‬‬

‫آ‪ : D‬ان‬

‫وف ‪) A‬ا دة ‪.(457‬‬

‫& ت ا‪\#@n‬‬
‫ا‪ DL‬ة ا‪+‬‬

‫ا‬

‫‪2Q‬‬

‫ا‪ #:‬ت‬

‫اءات ا ‪5I#‬ة @ ر& ‪)D‬ل‬

‫& ت ا‪\#@n‬‬

‫‪ :b‬دة ا@‪ : #‬ء ا ‪>#‬‬

‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‪:‬‬
‫إط ر ا@‪ H#‬ر ا ‪#‬‬

‫‪)3‬د ‪ ،‬أ‬

‫ة ا‪c‬‬

‫‪www‬‬

‫نا‬

‫‪ W#‬دي *‬

‫@" ك ا‬

‫‪)D‬ل ا‬

‫‪ .‬ا‪L‬‬

‫& ةا @‬

‫‪w‬ا ة‬

‫ا ‪-& #‬‬
‫‪X‬ا "‬

‫‪−‬‬
‫ا‬

‫ا‪+‬‬

‫ر ا ‪Q#‬‬

‫وا "‬

‫اءات ا ‪#‬‬

‫ا '‪Q‬‬
‫ا‪ #Q +‬و‬

‫ل '‪ %& w‬آ ‪ w‬ت ا ا ‪ w‬ا‬

‫‪:‬‬

‫ا ‪W"Q‬‬

‫ل *)‪P‬‬

‫'&‬

‫ذج " '‪V‬‬

‫‪ 2‬أ ‪ wR -w‬ورة‬

‫" ' ‪) R‬ا دة ‪(24‬؛‬

‫‪ −‬ا‪ #:‬د ا ‪ T #‬ا‪ #Q +‬و‬
‫‪ −‬ا‪ : #@n‬ء ‪ -Q‬ا @ ‪ -‬ا ‪#‬‬

‫‪w‬‬

‫" ' ‪ R‬وا‪ QPL‬م وا ارات وا‪L‬وا‬
‫‪ #‬ك أ] ا ‪#K‬‬
‫‪13‬‬

‫)ا‬

‫)ا دة ‪(24‬؛‬

‫اد ‪ 117‬و‪ 133‬و ‪(325‬؛‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ل‬

‫‪ −‬ا@‪#‬‬

‫)ا ‪ #@) (videoconference h W K & W‬ع إ ^‬

‫ا‪ B n‬ل ‪2:‬‬

‫ا‪L‬ط اف وا ‪ 2w 2 w >#‬ط‪ w‬ف ‪ wV‬ة ا ‪ !w '#‬وا '‪) K w‬ا ‪ w‬اد ‪ 133‬و ‪ 193-1‬و‪-2‬‬
‫‪ 347-4 193‬و ‪ 347-5‬و ‪(347-6‬؛‬
‫‪ −‬ا ‪ ^ww": _ w B #‬إ ‪ w Q‬ا‪ w #:‬د ا @ ‪ - w‬ا ‪ "ww # w #‬ا ‪3‬‬
‫"‬
‫‪.11‬‬

‫‪-‬ا‬

‫‪3‬‬

‫ا ‪@t‬‬

‫‪Q‬ن ا‬

‫ا ‪ > - #‬ا ‪K _Iw.‬‬

‫ا‬

‫‪ w‬ر )‪ wB#D‬ص ا ‪wQ‬‬

‫اد ‪ 44‬و‪(259‬؛‬
‫' & ا‪ B#Dn‬ص ا '"‬

‫‪−‬‬

‫"‪) Q‬ا دة ‪.(668‬‬

‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ‪:‬‬

‫‪ −‬إ‪R‬‬
‫)ا‬

‫‪ T‬ا‪ INL‬ص ا ‪9‬داد&‪2‬‬

‫‪ w‬ر ‪ 2ww 3 w‬أي‬

‫‪9wwK‬‬

‫‪ wwW‬ذه ‪ wwQ‬ن ار ‪ wwQ‬ب ا‬
‫`‪ IN‬ص ذا ‪ 2‬و‬

‫‪ _I." 3‬ا‬

‫‪ w‬ي ‪ -w K‬ا "‪ ;w‬ا ‪5w‬ي & ‪ w w‬دا ‪ w‬ة‬
‫"‪ _Iww.‬ا‬

‫& ‪ ww‬أو ا ‪ ww‬ا‪: ww # n‬‬
‫& ‪b 2‬ن ا‪ B#Dn‬ص ا '" &‬

‫‪ ww‬ي‪ .‬وإذا "‪ !ww‬ا‪ww L‬‬

‫‪ - K T‬ا "; ا ‪_#I‬‬

‫‪w‬‬

‫‪$‬‬

‫د‪ :‬ى ا‪ INL‬ص ا ‪5‬ا ‪ ) 2‬ا دة ‪.(44‬‬
‫‪ −‬إ‪ w :‬دة ا ‪w $‬‬
‫وا‬

‫ا‪ w :‬ا‪ w B#Dn‬ص ا‪H#ww@n‬‬

‫‪w‬‬

‫ظ‪ 2 W‬و‪ 3R‬ط ا ‪ .‬ط ا ‪V‬‬
‫• ا ‪ VD ^": K`#‬ع إ‬
‫ا د&‬

‫@‪ H#‬ء ا‪+‬‬

‫ى '‪Q‬‬

‫ا ‪w* I‬‬

‫‪w‬ط ا ‪w " #‬‬

‫‪)D 2 ،‬ل ا ‪^": _ B #‬‬
‫‪ !P‬ا‬

‫اءات ا ‪ %'3‬ا ‪ > #‬ي‬
‫اءات ا ' دة ‪ 2‬ا ' & ا ‪#‬‬

‫ا ‪ ،a‬و‪5K‬ا ا‪ #@n‬ع إ ^ ا‬

‫‪G" #‬‬
‫‪L‬‬

‫‪ wV‬ة‬

‫&" ‪:‬‬
‫‪ w> 2& W#‬إ ‪ ^w‬ا ا‪w:‬‬
‫ا ‪ - K‬ا ‪ w‬م " "‪;w‬‬

‫ا‬

‫أو ‪{ #W‬‬

‫‪ A Q‬ا ‪5‬ي &‪2w #w‬‬

‫ط ‪ w‬ف ا ‪ -ww K‬ا ‪ w‬م " "‪ w ;ww‬ى '‪ w Q‬ا‪ \#ww@n‬ف ا ‪ w .‬ف ‪ ^ww":‬ا ‪ %ww'3‬أو ا ‪5ww‬ي‬
‫ي ا ‪ w %'3‬دا ‪ w‬ة ا‪ Aw* B#D‬أو ‪ 2w‬ط‪ w‬ف أ‪ wP‬أ‪ wV:‬ء ا‬

‫&‬

‫‪ w‬ا‬

‫‪Aw & w‬‬

‫>‪5‬ه ا ‪) & c‬ا دة ‪(264-1‬؛‬
‫• ا ‪#‬‬

‫‪ w\W" 3w‬ت ا‪ ^w":L‬ا '‪ w‬دة‬

‫‪ 2‬ط ف ا ‪ - K‬ا م " "; ى '‪ w Q‬ا ‪a w‬‬

‫ا دة ‪ 2 265‬ق م ج‪ ،‬و ‪ 2‬ط ف ا ‪ -w K‬ا ‪ w‬م " "‪ w ;w‬ى '‪ w Q‬ا‪ \#w@n‬ف ‪w3‬‬
‫ا ‪ w \W‬ت )ا ‪ w‬اد ‪ 266‬و‪ 267‬و‪ 2ww 268‬ق م ج(‪ ^ww":‬أن &"‪ h #ww‬ا ‪ -ww K‬ا ‪ w‬م " "‪ w ;ww‬ى‬
‫'‪Q‬‬

‫ا‪ \#@n‬ف‬

‫'‪Q‬‬

‫ا‪ \#@n‬ف ا ‪ B#I‬؛‬

‫• إذا "! ا‪L‬‬

‫‪'" 3‬‬

‫‪-W‬‬

‫&> ‪b ،‬ن ا ‪#‬‬
‫أ م ‪V:‬‬

‫‪c‬‬

‫ا‪ DL‬ة ‪ 2‬ا ‪ - K‬ا م " "; ى '‪Q‬‬

‫بإ^ا‬
‫ر >‬

‫ا‬

‫‪ h‬ا‪L‬ول '‪Q‬‬

‫ا ‪ a‬أو ا ‪ - K‬ا م " ";‬

‫‪ Q#‬ن ‪ 2‬أ م ر ‪F h‬‬
‫'‪Q‬‬

‫ا ‪) a‬ا دة ‪(265‬؛‬

‫‪14‬‬

‫ا‪a w‬‬

‫‪2w‬‬

‫وأ م ' م ‪ w:‬م و ‪2w‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫• &"‪ h #‬ا ‪ - K‬ا م " "; ى '‪Q‬‬
‫‪ .#‬ر أو أ‪! '#" HK‬‬
‫• & ر ‪ R‬ا ‪! '#‬‬
‫• إ ار ' ‪K‬‬
‫‪w ])] 2ww‬‬

‫‪ -K‬ا‪ PL‬ال ‪ 2‬ا ‪ h w‬ا‪L‬ول‬

‫ا ‪ V‬؛‬
‫ا ‪#‬‬

‫و ! ا ا‪ :‬ا د& ؛‬

‫وا‪P+‬‬

‫‪ T‬ا ‪ \W‬ت أ م '‪Q‬‬

‫' ‪ w> Ew3‬ھ \‪w‬‬

‫ا‪ \#@n‬ف‪b ،‬ذا "! ا‪L‬‬

‫‪ w .#‬ر&‪ 2‬و ‪ x `#ww‬أ‪ w > QP‬أ ‪ w‬م ‪ w F‬ا ‪ X w‬ا‪\#ww@n‬‬

‫& ' ل ‪F ^":‬‬

‫‪ −‬ا‪ w #:‬د ا ‪ w V‬ء ا‬
‫ا ‪ W‬دي‬

‫ا‪ \#@n‬ف‬

‫‪2w‬‬

‫ا‬

‫‪:w‬‬

‫& ت ا‪ # n‬ا‬

‫و ‪ x `#‬أ م ‪F‬‬

‫‪ w &9‬ا‬

‫‪ w‬ا ‪ X w‬ا ‪w#‬‬

‫ا‬

‫‪ .‬وإذا "‪ !ww‬ا‪w L‬‬
‫& ت ا‪\#@n‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ w‬ا ‪ w‬رة > ‪ ،2 # w @ w‬وا ‪ w V‬ء‬

‫ا ‪ X‬ا‪ DL‬ى وا ‪ W I‬ت )ا دة ‪(374‬؛‬

‫‪5wwP −‬ف ‪ w F‬ا‪ \#ww@n‬ف ‪ 2ww‬ا '‪ w Q‬ا‪ # n‬ا ‪ w‬وإر ‪ w‬ع ا‪ w B#Dn‬ص ‪ w‬ا‪ \#ww@n‬ف‬
‫' ‪ K‬ا‪ \#@n‬ف ‪ " D‬دة )ا دة ‪(413-1‬؛‬
‫‪ −‬ا ‪ ^ww": _ w B #‬ا‪ w B#D‬ص ا ‪ w c‬ا ' ‪ w w‬ا ‪ w Eww3‬ط"‪ w 3‬ت إد ‪ w‬ج ا‬
‫د ا‪ 3#:n‬ر و ‪c‬‬

‫وا ‪9‬ا‪ :‬ت ا ‪" #‬‬

‫و‬

‫ا‬

‫‪w‬ت‬

‫‪ QPL‬م ا دة ‪ 2 749-12‬ق م ج‬

‫) ا دة ‪(231‬؛‬
‫@‪ T ww‬ا‪ wwB#D‬ص ا ‪ wwV‬ء ا ‪ww c‬‬

‫‪−‬‬

‫‪−‬‬

‫ا‪L‬‬

‫‪ G‬إذا ‪ K‬ن ا ‪'V‬‬

‫‪3‬‬

‫ا‪ B#Dn‬ص ا ‪- .‬‬

‫ا و‬

‫‪ - .#‬ا ‪ X‬إ ^‬
‫ا ‪ R‬ا‪n‬‬

‫وا‬

‫‪" 3‬‬

‫ا ‪ * #‬د ‪) > ": E‬د و‬

‫دا‪ -D‬ا ‪ #‬اب ا ط‬
‫‪x‬ا ‪#‬‬

‫‪−‬‬

‫‪c‬‬

‫‪ ww " 3ww‬ا ا‬
‫‪G‬ا‬

‫‪ .‬ھ‬

‫& ت )ا دة ‪(710‬؛‬
‫ا ا اردة ‪ w‬ا‪ w W n‬ت‬

‫&‪ w‬ة ا @‪w‬‬

‫‪w P w‬‬

‫ا ‪ w‬ا ‪-w: W‬‬

‫)ا دة ‪(711-1‬؛‬
‫ا‬

‫ا ا‬

‫‪3Q‬‬

‫‪ 2w‬ط‪ w‬ف أ‬

‫‪ wI Gw‬رج إذا "‪ !w‬ا‪w L‬‬

‫ا ‪ wB‬ص ‪ w w> ":‬ا ‪ w‬دة ‪ 2ww 711-1‬ق م ج ‪^w":‬‬
‫'‪Q‬‬

‫‪ww3Q‬‬

‫‪ wwI‬رج ‪ 2ww‬ط‪ ww‬ف‬

‫' ‪w‬‬

‫ا ‪ w‬ا ‪ -w K‬ا ‪ w‬م " "‪ w ;w‬ى‬

‫ا ‪) a‬ا دة ‪.(711-3‬‬

‫• ﺭﺍﺑﻌﺎ‪ :‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪:‬‬
‫إن ‪D‬‬
‫ا‬

‫رة ا‬

‫&‬

‫و> & ھ " ‪#‬‬

‫ا " ء إ ^ أ@ ‪# G‬‬
‫‪ a‬ا ‪ #‬ت ا ' &‪H‬‬
‫‪ -‬ا@‪#‬‬

‫ت أ*‪ 2 G" # E'3‬آ ت وأ >‪9‬ة ا ا‬

‫رة ‪ . >#' Q‬و ‪ ; 5‬أ*‪ X3‬ا‪L‬‬

‫ا ‪ %'3‬وا ‪ '#‬ي أو ا ' ‪K5 ، K‬‬

‫ل و@ ‪ -‬ا‪ B n‬ل ا ' &‪H‬‬

‫‪ -‬ا" ءإ^ا ‪G‬ا‪: .‬‬

‫ا ‪ ! '#‬أو ا ' ‪K‬‬
‫ا‬

‫‪2‬ط فا‬

‫‪15‬‬

‫&‪ $ G" #‬ا@‪#‬‬

‫‪:> 2‬‬
‫‪2:‬‬

‫؛‬

‫وا ‪ .‬ط ا ‪V‬‬

‫)ا دة ‪(77‬؛‬

‫ل‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫‪ $ -‬ا‪ #D‬اق ا ‪ B‬ت وا ‪ Q3.‬ت ا‪+‬‬

‫‪ 2:‬ط &!‬

‫ا‬

‫ظ‪ W‬أو ‪ 3R‬ط ا ‪ .‬ط‬

‫" ‪ w‬ا ا ‪ wB‬ص ‪ w w> ":‬ا ‪ w‬دة ‪ 2ww 108‬ق م ج و ‪ wR !ww‬ا ‪s‬‬
‫& ا ‪ #‬رف ‪ > ":‬دو ‪) .‬ا‬

‫ا‬

‫ ‪ $‬ا‪ #‬طو‬‫‪V‬‬

‫ا‪3‬‬

‫'‪E‬‬

‫'‪ w‬دة ‪Gww P‬‬

‫اد ‪ 82-11‬إ ^ ‪ 82-16‬و ‪ 296‬و ‪(347-3‬؛‬

‫‪ -‬ا‪ *L‬ات وا ‪ B‬ر و ' & ا‬

‫ا دة ‪ 2 108‬ق م ج‪،‬‬

‫‪w‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ X‬ھ‪5‬ه ا‬

‫ا ‪ w‬ا ا ‪ wB‬ص ‪w w> ":‬‬

‫ا‪T‬‬

‫ة ‪ E 3H#‬آ ت ا‪ w # n‬ط وا ‪- w #‬‬

‫‪ R‬ا ‪ ! '#‬أو ا‬

‫ا ‪ #‬أ ت ‪) A‬ا‬

‫ا‬

‫‪ ^wV#‬أ ‪w‬‬

‫اد ‪ 116-1‬إ ^ ‪-10‬‬

‫‪(116‬؛‬
‫‪$‬‬

‫‪-‬‬

‫ة ا ‪ 2w ! '#‬ا > &‪w‬‬

‫‪ w‬ع ‪ 2w‬ا ‪ w‬و ‪ w‬ظ‪ -w‬ا‪ w#P‬ام ‪ w‬م ' ‪ w‬ق ا‪ w L‬اد‪2w ،‬‬

‫‪)D‬ل‪:‬‬
‫ا > & ‪ & c‬ا ‪%'3‬‬

‫• ' & أ@‪ 3‬ب ا ‪! '#‬‬

‫ا وا‬

‫ا‬

‫‪ 2 ! '#" _I.‬ھ &‪5 #& 2 P A#‬ر ا ‪> ! '#‬‬
‫ا‪ 3‬ا‬

‫•‬

‫• إ‪Q‬‬

‫&‬

‫‪ 2‬ا ‪ Q‬ن؛‬

‫" ا ‪ 2 ! '#‬ا > & ؛‬

‫ا ‪ 2 ! '#‬ا > & ‪ 2:‬ط &! ا ‪ B3‬ت؛‬

‫' &‬

‫•‬

‫ا‬

‫>‪،‬و ‪$‬‬

‫ة ا‪ W#Pn‬ظ‬

‫‪ 2 ! '#‬ا > & ‪) .‬م ‪ 82 – 17‬إ ^ ‪.(22‬‬

‫'‪R‬‬

‫• ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫إط ر ‪ 9&9‬ا ' &‪ w‬ا‬
‫ا ‪-& w #‬‬
‫ا‬

‫‪w:‬‬
‫‪،‬و!‬

‫‪ 2ww‬ا‬

‫‪ #ww‬ات ا '‬

‫‪ w‬ا ‪9ww‬زة‬

‫‪ 9wwK‬ا ‪'wwV‬‬

‫ا‪ -wwP‬ا ‪ : w‬ى‬

‫‪w@ w‬‬

‫&" ‪:‬‬

‫ إ‪ N‬ر ا ‪ 'V‬أو ا ‪Q#.‬‬‫‪ -‬ا‪ #@n‬ع "‪'V‬‬

‫~ل ا‪+‬‬

‫اءات )ا د ن ‪ 40‬و‪(49‬؛‬

‫‪ 2‬ط ف ‪ R‬ا ‪) ;" A#WB ! '#‬ا دة ‪(123‬؛‬

‫ ‪ R‬ورة ا@‪ #‬ع ا '‪Q‬‬‫‪-‬إ‪Q‬‬

‫‪ & 'wV w‬ا‬

‫& ‪ w‬وإ&) >‪ w‬ا‬

‫&‪ w‬ا ‪ ، w> w* I‬أ ‪w‬‬

‫ا‪ #@n‬ع "‪'V‬‬

‫"‪ 'V‬ــ ‪:‬‬

‫'‪ %‬ا ‪) V‬ا دة ‪(305‬؛‬

‫‪ 2‬ط ف ‪ wR‬ا ‪ !w '#‬أو ا '‪w3: w Q‬‬

‫‪ w‬ا‪ wB n‬ل ‪2w:‬‬

‫)ا د ن ‪ 193-1‬و‪(347-4‬؛‬
‫‪ R -‬ورة‬

‫‪ A‬ا@‪ : #‬ء '‪ V‬ر "‪ 'V‬إ ^‬

‫‪G‬‬

‫أط اف ا ‪ :‬ى ا‬

‫؛‬

‫‪ T # -‬ا ‪ 2 & 'V‬ذوي ا ھ ت وا ‪ & 'V‬ا‪ PL‬اث ‪2‬‬

‫‪ :‬ة ' م )ا دة ‪(317-1‬؛‬

‫إذا ‪ K‬ن &‪ c "Q#‬أو >‬

‫&‪) > > G B‬ا دة ‪(318‬؛‬

‫‪-‬‬

‫‪ 2‬ا '‪Q‬‬

‫"‪'V‬‬

‫‪16‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ ا‪ w P+‬اث ا @ ‪w‬‬‫ا' &‬

‫‪ w &)I‬ا ‪-wwWQ#‬‬

‫‪ & V‬ا ‪ x‬و@‪ w‬ء ا‬

‫‪ w‬ء وا‪L‬ط‪ w W‬ل‬

‫'‪w# w> w> & ، K w‬‬

‫"‪ w‬وا‪ w#:n‬اءات ا‬

‫إ ‪ w‬اءات‬

‫‪ w‬وا‪ w n‬ر ‪ wR w.3‬ا ‪ w‬ء‬

‫وا‪L‬ط‪ W‬ل )ا دة ‪.(82-5-1‬‬

‫• ﺳﺎﺩﺳﺎ‪ :‬ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬
‫إط ر ر@‬
‫ا ‪H‬قا ط‬

‫&‪ w‬ة "‬

‫>‪ w‬ت‬

‫‪ P‬ل إ*)ح ‪$‬‬

‫‪ -‬إ@ د ر @ ا‬

‫ا‬

‫@‪ w‬ا‬

‫ا ا ‪ ،‬در ا ‪ .‬وع إ ^ ا ‪^": _ B #‬‬

‫ا ‪ - K‬ا م " "; ى '‪Q‬‬

‫ا ‪ :‬ىا‬

‫ا ‪ a‬و ‪ "@ -‬ت وز&‪ w‬ا ‪ w‬ل‬

‫"‬

‫‪ 2‬ط ف وز& ا ل إ ^ ا ‪ - K‬ا ‪ w‬م " "‪ w ;w‬ى‬

‫@ ا‬

‫ا ‪) a‬ا دة ‪(51-2‬؛‬

‫ إ‪ N‬اف ا ‪ - K‬ا م " "; ‪ 5 W ^":‬ا‬‫و‬

‫&" ‪:‬‬

‫إ ‪) A‬ا دة ‪(51-1‬؛‬

‫ ‪ y "3‬ا ‪ 2 V‬ا‬‫'‪Q‬‬

‫‪ c w w‬ب و ‪ w !w‬أ@‪ Ww‬ت ‪ w* Aw :‬ت‬

‫"‬

‫@ ا‬

‫‪> 3 # 2‬‬

‫و ‪ >c "3‬إ ^ ا ‪)K‬ء ا‬

‫ن )ا دة ‪(51-2‬؛‬

‫ ر‪T‬ا ‪-K‬ا م‬‫ا‬

‫&‪ w‬ا @‪ & w‬إ ‪ ^w‬ا‬

‫و@ ا‬

‫ا‬

‫ا ‪wV‬‬

‫"‪ hw‬ا‪"w " ^w":L‬‬

‫@‪w‬‬

‫‪ wP‬ل ‪ 5w W‬ا‬

‫؛‬

‫‪ -‬و‪ TR‬ا ‪ & #‬رھ‪ 2‬إ‪ N‬رة ا‬

‫م )ا دة ‪.(51-2‬‬

‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ‪.‬‬
‫‪9ww&9‬ا "‪ Aww #‬ا ‪5ww‬ي > ‪ Aww‬ا ‪ w‬ن ا ‪!ww" #‬‬
‫‪ : & W‬ا ا‪ PL‬اث‬
‫ا‬

‫' ء وا ‪ : .‬ا و‬
‫‪−‬إ‪Q‬‬

‫‪P‬‬

‫‪*D‬‬

‫ھ‪5‬ا ا ‪ B‬د‪ ،‬أ‬

‫‪ VP‬ر ا '‬

‫ةا‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫ا‪ w:‬ط‪ w 3‬ھ‪5w‬ه ا ‪w\W‬‬
‫ا ‪-& #‬‬

‫‪:‬‬

‫‪2‬ا‪ #‬ا‬

‫‪ w* 5ww‬وره‪ wBI ،‬ص‬
‫‪wN‬‬

‫‪ w Tw‬أ‬

‫ا'‬

‫‪# & wN Aw‬‬

‫‪ Pk‬اث‪:‬‬

‫‪)D‬ل ا‪ #@n‬ع إ ^ ا '‪ w‬ث ‪ 2w‬ط‪ w‬ف ا ‪ w.‬ط ا ‪wV‬‬

‫)ا ‪ w‬دة‬

‫‪(460‬؛‬
‫‪ w W −‬ا ‪ w‬ن و ا‪ 9wwK‬ا )‪ 2ww & >wwN w $P‬ط ‪ w‬ف ا‬

‫‪ w‬ا‬

‫‪ w‬أو ا ‪ w‬ظ‪ 2 W‬ا ‪2 w W"Q‬‬

‫‪ :‬ة ا‪) : # n‬ا دة ‪(461‬؛‬
‫‪ −‬ا ‪ www K`#‬أن ' ‪ www K‬ا‪ wwwPL‬اث ‪ www #Q n‬ط‪ ، www : www 3‬وأن ا‪9www> L‬ة ا ‪wwwV‬‬
‫ا ‪ '"B‬ا ‪ '" ^"VW‬ث‬

‫ا )‬

‫& ا‪#‬‬

‫‪ T −‬إ& اع ا ' ث ا ‪5‬ي & ‪ : -‬ه ‪ 15 2:‬ا‬

‫‪17‬‬

‫ا‪www:‬‬

‫‪) A‬ا دة ‪(462-1‬؛‬
‫ا ‪ @t‬ت ا‬

‫)ا دة ‪(473‬؛‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫‪ −‬إ@ ‪ w‬د > ‪ w‬إ ‪ w‬اء ا‪ w ' L‬ث ا‪ : w " w : # n‬ات ا‪ w : # n‬ت ‪ w &)I‬ا ‪-wwWQ#‬‬
‫وا‪L‬ط‪ W‬ل‬

‫' ‪) K‬ا دة ‪(474‬؛‬

‫‪ R −‬ورة " ‪-‬‬

‫ار إ& اع ا ' ث ا ‪5w‬ي &‪ w #‬وز ‪w@ 15‬‬

‫ن ا‪ 3@L‬ب ا ‪#‬‬
‫‪−‬إ‪Q‬‬

‫‪c‬‬

‫' ل دون‬
‫ا‬

‫ا‬

‫‪ !3‬ا‬

‫ا@‪ 3#‬ال ا‬

‫‪−‬إ‪Q‬‬

‫> ‪#‬ا‬

‫‪ W -‬ةا ‪W‬‬

‫‪& '" 3‬‬

‫ا‬

‫ا '‪ Q‬م >‬

‫ا‬

‫" '‪Q‬‬

‫)ا دة ‪(482‬؛‬
‫)ا دة ‪(485‬؛‬
‫‪ w$‬ت‬

‫‪ !P‬ا '‪ w‬ث ‪ 2w‬ط‪ w‬ف آ‪ wD‬ھ \‪wV w‬‬

‫& )ا دة ‪(501-1‬؛‬

‫& ا ' & ا ‪WQ‬‬

‫‪−‬‬

‫‪ w‬ا ‪ Tw 2 w‬ا‪ #wN‬اط ‪ wR‬ورة‬

‫ا ' & )ا دة ‪(480‬؛‬

‫‪ R 2‬ا‪ PL‬اث ‪ 2‬ط ف ا‬

‫‪−‬‬

‫‪w‬ء‬

‫‪ w‬د&‪ w 2‬و‪wR‬‬

‫‪k‬ط‪ W‬ل ا‬

‫*‪ 3 w‬إ ‪w@ 18 >F w" 2 wP ^w‬‬

‫)ا دة ‪.(517‬‬

‫• ﺛﺎﻣﻨﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ‪:‬‬
‫ة‬

‫أ ^ ا ‪ .‬وع‬

‫‪ #‬ىط قا‬

‫‪ #‬ات ‪^":‬‬

‫&" ‪:‬‬

‫‪ ،2‬و !‬

‫‪ .1‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪:‬‬
‫– ‪ :‬م ‪ 3‬ل ط"‪ G‬ا ‪ R a‬ا‪ QPL‬م وا ارات ا ‪V‬‬
‫‪ W‬ة ا ‪ &9I‬ا‬

‫ا ‪ B‬درة ‪ c‬ا‬

‫أو‬

‫& ]">‬

‫إذا ‪ wK‬ن ‪ w #& n w>c"3‬وز ‪ 2& w.:‬أ ‪ xw‬درھ‪ w‬إ‪ w n‬ا‪+‬د‪n‬ء ‪w‬‬

‫&‪ W‬أداءھ )ا دة ‪(523‬؛‬
‫–‬

‫‪ X‬ا ‪ - K‬ا م " "; ى '‪Q‬‬
‫أ ‪ -‬إ‪P‬‬

‫ا ‪ a‬أو د ع ا‪L‬ط اف ا '!‬

‫ا ‪ V‬إ ^ ھ \ ا '‪ Q‬ا ‪Q‬‬

‫‪2 w‬‬

‫‪ 2 # wF 2‬أو‬

‫‪ & w‬ط"‪2w Gw‬‬
‫‪ wB 2 w #‬ا ‪Ew3‬‬

‫> )ا دة ‪(542‬؛‬
‫– إ‪Q‬‬

‫‪ B‬ي '‪ w Q‬ا ‪ w a w‬ا ‪ w " a w‬ة ا ‪ ، w H‬إذا ‪ wR 2wQ w‬ورة •‪w P‬‬
‫ھ‪9‬ة "‪) E3‬ا دة ‪.(557‬‬

‫و‪ E K‬ا ‪V‬‬

‫‪ .2‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪:‬‬
‫– إ@ د ا ‪ - K‬ا م " "; ى '‪Q‬‬

‫ا ‪ P)* a‬ا‬

‫‪ X w‬وز& ‪ w‬ا ‪ w‬ل *‪ P)ww‬ر ‪ Tww‬ا‪ w +‬اءات ا ‪w V‬‬
‫‪B‬ر‪D‬‬

‫"‬

‫ن أو ‪D‬‬

‫•‬

‫اءات ا‬

‫ا ‪) a‬ا دة ‪(559‬؛‬

‫‪18‬‬

‫‪2‬‬

‫ن‪T ،‬‬

‫‪ W a‬ةا‬

‫أو ا ‪ w‬ارات أو ا‪ w QPL‬م ا ‪w #‬‬

‫ھ &‪w " w‬‬

‫ة "‪ w c‬ا‬

‫‪w‬‬

‫'‪w Q‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫'‪Q‬‬

‫–‬

‫ا ‪ a w‬أن ‪ w‬ر ا@‪ W#w‬دة ا '‪ wQ‬م ‪ 2w Aw ":‬ا ‪ w W a w‬ة ا ‪ w‬ن إذا رأت ‪w‬‬

‫&‪ 3‬ر ذ ; ) ا دة ‪.(560‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ‪:‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪ :b 2‬دة ا ‪$‬‬

‫– ' & أ ‪-‬ا‬

‫‪ 2‬ر&‪ yw "3 q‬ا '‪ wQ‬أو ‪ w 2w‬ر&‪ q‬ا "‪w‬‬

‫‪& 60‬‬

‫‪ B‬وره )ا دة ‪.(563‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‪:‬‬

‫‪.4‬‬

‫– إ@ د ط"‪ G‬ا‬
‫ا‬

‫ا‬

‫ةا‬

‫ا ' ‪n‬ت ا ‪)H‬ث ا‪L‬و ^ ا ‪ .‬ر إ >‬
‫إ ^ ا ‪ - K‬ا م " "; ى '‪Q‬‬

‫– ‪ 2 -K -& I‬ر ‪ h‬ا‬
‫ا ‪ B‬ص ‪> ":‬‬
‫– إ‪ P‬اث‬

‫" ا‬

‫نا‬

‫‪ V 2‬ة '‪Q‬‬
‫"‪E3‬‬

‫ا ‪) a‬ا دة ‪(567‬؛‬

‫ووز& ا ل ‪ !P‬ط"‪ G‬ا‬

‫ا دة ‪566‬‬

‫– ' & أ ‪ 10 -‬أ& م "‬
‫‪.5‬‬

‫ا‬

‫ا دة ‪ w 2 566‬ن‬

‫ةا‬

‫ا'‬

‫ا‬

‫ا ا ‪w‬‬

‫؛‬

‫ا ‪) a‬ا دة ‪(567-1‬؛‬

‫‪ 3‬ل ا "‪) G‬ا دة ‪(567-1‬؛‬

‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ‪:‬‬
‫از ا ‪ #‬ض ‪ ^":‬ا‪ QPL‬م ا ‪c‬‬

‫– ‪:‬م‬

‫‪H‬‬

‫– ا‪ 3#:‬ر ا ‪' " y "3#‬‬

‫ا " )@‪ \#‬ف )ا دة ‪(393‬؛‬

‫‪ Aw : G #& ، ># " y "3‬ا‪ w3#:‬ر ا '‪wQ‬‬

‫‪ wVP w H‬ري‬

‫)ا دة ‪(393‬؛‬
‫‪ w 2ww‬ا‪ w QPL‬م ا ‪w c‬‬

‫– ‪ w 3& n‬أ @ ‪ & w‬ن أ ‪ -ww‬ا‬
‫إ‪ N‬رھ ‪ 2‬ط ف ‪#K‬‬

‫‪ w‬إ‪ w 2ww n‬ر&‪q‬‬

‫‪ w " 3ww‬ا‬

‫ا ‪ & > s3V‬أ ‪ -‬ا ‪ #‬ض )ا دة ‪.(393‬‬

‫• ﺗﺎﺳﻌﺎ‪ :‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‪:‬‬

‫‪ ww$‬ا "‪ ww‬ور ا >‪ www‬م ا ‪5ww‬ي &'‪Aww"#‬‬
‫ا‬

‫* ة‪ ،‬و ‪2 A :‬‬

‫وإ*)ح ا‬

‫وا‬

‫ھ‬

‫رات ھ‬
‫إ‪ :‬دة إد‬

‫أو ‪ ^ww‬ا ‪ w .‬وع ‪w * D w & :‬‬

‫‪ wwwR‬ع ‪ 5ww W‬ا‬

‫‪ ww‬ت دا‪ -wwwD‬ا‬

‫أ "‪ wR w>#‬ورة ' ‪ !w‬ا‬
‫‪ A‬دا‪ -D‬ا‬

‫‪19‬‬

‫ظ ‪ w w>W‬ا ‪ w‬دع‬

‫‪.T #‬‬

‫‪ w R‬ع ‪ 5ww W‬ا‬

‫' ! ا‪L‬ھ اف ا ‪ K5‬رة ‪)D 2‬ل ا ‪^": _ B #‬‬

‫‪w‬‬

‫@‪ ww‬ت ا‬

‫‪www‬‬

‫&" ‪:‬‬

‫‪ w‬ت و ‪!ww‬‬

‫ر ‪^D w # " w N w‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫‪ . 1‬ﻗﺎﺿﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‪:‬‬

‫‪R 2‬‬

‫‪−‬‬

‫‪!3‬ا‬

‫ا‬

‫ت ‪ -3 2‬ا‬

‫‪ 2 n‬وز&‪ w‬ا ‪ w‬ل‬

‫" '‪Q‬‬

‫ة @ ‪) & #" " 2 #‬ا دة ‪(596‬؛‬
‫@ ‪ P)* T‬ت ‪R‬‬

‫‪−‬‬

‫ت ‪- .#‬‬

‫‪!3‬ا‬

‫• ا‪ N+‬اف ‪ ^":‬ا ‪ a WI#‬ا ‪"#‬‬
‫• ا > ‪ 5 W ^":‬ا‬
‫• ا ‪E3‬‬

‫"‬

‫& ة )ا دة ‪:(596‬‬

‫‪n‬ت‬

‫؛‬

‫ت ا ‪ "& 3‬؛‬

‫رد ا‪ 3#:n‬ر ا ‪V‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ .2‬ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ‪:‬‬

‫و‪ TwwR‬ا ‪ w .‬وع ‪ a w WI#" w $‬ا ‪w "#‬‬
‫و ‪ T w.‬ا ‪w‬‬
‫ر‬

‫و!‬

‫"‬

‫‪w ~K w‬‬

‫ء ‪ ^ww":‬ا‪ 3wV n‬ط وا‪ wI n‬اط ‪ -Qww.‬إ& ‪w‬‬
‫‪ "@ 2 ' ^": #‬ك ا‬
‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫& ‪ w‬ة &‪9ww W' w > ^D w #‬‬
‫‪ w‬ا ‪ u‬ا‪)w*+‬ح وا‪ w n‬ج‪،‬‬

‫‪ 2‬وإ& د ‪9‬اء ‪)D 2 A‬ل ا‪ W#w@n‬دة ‪a wWI 2w‬‬

‫"‬

‫‪ 2ww w " w‬ط‪ w‬ف‬

‫أر‬

‫أ& م ‪ w@ w& c >N -K 2:‬و‪ w@ -wK 2w: >wN‬أو ‪9w‬ء ‪ 2w‬ا ‪ ، w‬إذا ‪ Ew K‬ا‬

‫أ‪HK‬‬

‫‪. @2‬‬
‫و&‪ TVI‬ا ‪ a WI#‬ا ‪w "#‬‬

‫ا ";‪ X T ،‬إ ‪Q‬‬

‫‪ wV w 2 w‬ء ا ‪ 2 w‬ر ‪ Tww‬ا‬

‫"‬

‫‪w‬‬

‫ر ‪ T‬ا ‪ "$#‬ت إ ^‬

‫ا ‪w3‬‬

‫‪a wWI #ww& %ww P . w‬‬

‫‪ 2w‬ط‪ w‬ف ‪wR‬‬

‫& أ@> ‪R‬‬

‫‪ !w 3‬ا‬

‫‪!3‬ا‬

‫‪w‬‬

‫‪ w‬وو‪-w K‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ .3‬ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ‪:‬‬

‫إط ر ا ‪ ^": T .#‬أداء ا ‪ c‬ا ت ا '‪ Q‬م >‪ w‬أ ‪ w‬ا ‪ w.‬وع آ ‪-wH # ، w&9 W' w‬‬
‫‪a WI‬‬

‫ا‪ c‬ا‬

‫ا '‪ Q‬م > إ ^ ]"‪ >H‬إذا ‪ w‬أداؤھ‪ w‬دا‪ -wD‬ا‪ -w L‬ا '‪ w‬د >‪) w‬ا ‪ w‬دة‬

‫‪.(634-1‬‬
‫‪ .4‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻡ ‪ 647-1‬ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ( ‪:‬‬

‫أ د ا ‪ w.‬وع‬

‫‪ w‬ا ‪ 2w -w‬أ ‪ -w‬ا ‪ w W‬ا‬

‫‪w‬‬

‫‪K w‬‬

‫&"‪" w‬‬

‫"' & ‪ ، w‬ا‪ w ' w * D w :‬د ‪ w $‬و‪ w W K‬ت و‪ w N‬وط ‪5ww W‬ھ ‪ ،‬وأ@ ‪w‬‬
‫‪5 W‬ھ‬

‫‪R‬‬

‫‪!3‬ا‬

‫> ‪ w‬ا‪ w N+‬اف ‪^ww":‬‬

‫ت‪.‬‬

‫و ‪ ww : 5wwW‬ا ‪ 2www -ww‬أ ‪ -ww‬ا ‪ ww W‬ا‬
‫وا‬

‫‪w‬تا ‪3 w‬‬

‫‪ ww‬و ‪!www‬‬

‫‪ ww' u ww‬د دا‪ -wwwD‬ا‪+‬دارات‬

‫‪ :‬ت وا ' ‪ K‬وا ‪ w @t‬ت ا ‪ w& I‬وا ‪ w $‬ت ‪ w F‬ا '‪Q‬‬
‫‪20‬‬

‫‪ w‬ا‬

‫"‪ X wB" w‬ا ‪ w‬م‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫‪ P‬ود‬
‫‪P‬‬

‫رات ا '‪ Q‬م ‪ A ":‬و > را ‪ ^": .A‬أن‬

‫&)‬

‫إ‪)D‬ل ا '‪ Q‬م ‪9# n A ":‬ا ت ا ' دة ‪) .A‬ا‬

‫‪ !3‬ا‬

‫ا '‪3‬‬

‫ا‪"w*L‬‬

‫‪w‬‬

‫اد ‪ 647-1 2‬إ ^ ‪.(647-7‬‬

‫‪ .5‬ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‪:‬‬

‫ا‬

‫إط ر‬

‫ة رد ا‪ 3#:n‬ر '‪ 9w W' w‬ا '‪ wQ‬م ‪ ^w": > w":‬ا‪ wI n‬اط ‪w‬‬

‫ا ‪ u‬ا‪)*+‬ح وا‪+‬د ج‪ ،‬أ ^ ا ‪ .‬وع ‪)& #‬ت ھ‬
‫" _ آ ل رد ا‪ 3#:n‬ر ا‬

‫‪-‬‬

‫‪ -‬ا‪ W:+‬ء ‪ 2‬ا‪- L‬‬

‫‪w " 3‬‬

‫وا ‪V‬‬

‫‪2‬أ ‪s 3 -‬إ‬

‫اءا > ‪:E" N‬‬

‫)ا دة ‪ 687‬و &" > (؛‬

‫ء ا ‪ w@ 2&5w‬ھ ا‬

‫&‪w w‬‬

‫‪ w‬ا ‪ u‬ا ‪`#‬ھ ‪ -w‬وا‪+‬د ‪ w‬ج‬

‫)ا دة ‪(695‬؛‬
‫ إ@ د >‬‫ا‬

‫رد ا‪ 3#:n‬ر ا‬

‫" ‪ w‬إ ‪ w #K ^w‬ا ‪Ew' s3wV‬‬

‫‪WQ‬‬

‫ا ‪ w3‬ا‬

‫‪w‬‬

‫)ا دة ‪.(687‬‬

‫‪ .6‬ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ‬

‫‪ w‬إط ‪ w‬ر ا ‪ 2ww _ w " #‬ا‪ w QPL‬م ا ‪ w B‬درة‬
‫‪ #.‬ط إ‬

‫ع ا > \ ا ‪ B‬رة "'‪! " Q‬‬

‫‪A‬إ^إ‬

‫ع ا ‪ V‬ة و& ‪ 2 T‬ط ف‬

‫‪ w‬ا‪ w :+‬ام‪ ،‬أ ‪ w‬ا ‪ w .‬وع آ ‪w‬‬
‫ا‪ :+‬ام‪& ' T ،‬‬

‫'‪ " V‬او ‪ w.& w‬ر‬

‫‪ T‬أ‪ V:‬ء ا > \ ‪) .‬ا دة ‪.(430‬‬

‫ﺗﻠﻜﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻫﻢ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫&‪ w‬ة‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻀﻲ‬
‫ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪22‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫‪*5%‬دة ‪ :%‬وع ‪* 4‬ن ‪\E‬‬
‫;‪/‬‬

‫و‬

‫[ ‪* 4‬ن ا ‪ P5‬ة ا ( ‪N‬‬
‫ا دة ‪1‬‬

‫أ ‪*E % V‬ل ‪ '%‬ط ف ‪C&%‬‬
‫‪ V#‬ا ‪ _K‬ص ‪ 5 %‬وون أ‪ %‬م ا ‪* E‬ن و & ‪* #‬ن‬
‫‪ C:%‬ط ‪* E E‬ن‪` * ،‬ط اف ‪ L‬ت ا & ‪ #‬ا د ‪ ،‬و & م ‪ % #‬ا‪$ +‬‬
‫‪*E+‬ق ا ع‪.‬‬
‫_\‪ X‬ا ‪ _K‬ص ا * *دون و‪ L‬ت ‪ 0 %‬وا ; *ن ‪ '%‬أ ‪ ba> Va‬ا ‪ a‬ل‬
‫(>‪ b‬ا ‪*E‬ا ا ‪. * E‬‬
‫‪ L‬ن ‪*E+‬ق ا \& وا ‪*a a+ a ' a $‬اء‪ ،‬و ‪ a‬أن ‪[ a‬‬
‫‪ $5‬ا ‪ \E‬ء‬
‫‪ X‬ا< اءات أ ‪*E % V‬ل‪.‬‬
‫‪ 'C‬ا _‪ a‬ذ أي إ ‪ a‬اء ‪ a & a E%‬ا ‪ _aK‬ص إ ; ‪ a\ E‬ا ‪* aE‬ن و &‪ % "a‬ا‪a 4‬‬
‫ا ‪ P 5‬ا ‪ N \E‬ا _ ‪. Z‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ = = :% V#‬أو ‪ [$ %‬ر ‪ Q‬ب & ‪ ..............................‬ا ‪ V‬ت ا‬
‫&‪........................................................................................ W‬ا ‪. >#‬‬
‫ا دة ‪2‬‬
‫‪ w‬ت وا ‪ a‬ا;‬
‫&‪ w & -wwK 2ww: Gww #‬ا '‪ w !ww‬إ ‪ w‬د‪ w :‬ى ‪ !ww 3 # w :‬ا‬
‫د‪ w:‬ى ‪w‬‬
‫وا ‪ , D$‬ا _‪D‬ة ‪ J+‬ا ‪ +‬اث‪ ،‬وا '! إ‬
‫ا *‪ ، N 4‬و ا; ا &‬
‫" ‪ 2: a& # 3‬ا ‪ V‬ر ا ‪5‬ي ‪ A E33‬ا & ‪.‬‬
‫ا دة ‪3‬‬
‫‪ R‬ا ‪ -: W‬ا‪ & " "*L‬وا ‪ w‬ھ ‪ 2‬وا ‪ w.‬ر‪w 2 K‬‬
‫رس ا ‪ :‬ى ا‬
‫ار ‪* > Q‬اء ‪* #‬ا أ‪ 7 _K‬ذا ' أو ‪.' *( %‬‬
‫‪.‬‬
‫‪; 5 ................................................‬‬
‫& ا ‪ :‬ىا‬
‫& ‪ 2Q‬أن & > ‪ ....................................................‬ھ‪5‬ا ا ن‪.‬‬
‫" "‪. Q‬‬
‫‪.............................‬ا ‪ - K‬ا ‪V‬‬
‫إذا أ ‪ E‬ا ‪ :‬ى ا‬
‫اء‬
‫‪ VC; Q D# C‬د *ى *‪*C %‬ن ‪ $ *L*%‬ا‬
‫‪ d‬ا *‪ V #‬ا ‪N \E‬‬
‫أ‪*%‬ال أو ‪ C %‬ت *‪. %‬‬
‫‪ ,a‬أن ا ‪ % a( a‬ر ‪ a‬ا ‪* a‬ى ا *‪ a % ، a %‬دئ ا & ‪ a‬د و ‪ % a‬و ‪f‬اھ‪a‬‬
‫‪*E+‬ق ا ط اف‪.‬‬
‫ا< اءات ا ‪ ، P5‬وا & ص‬
‫ا دة ‪7‬‬
‫& ‪ T‬ا '!‪......................................................‬ا & ‪ N 3‬ة‪.‬‬
‫ت ا "‪ 2‬أ > ذات ‪ V 4 ، : W‬ار ‪ C‬ب ا > ‪ V‬ا ‪ ، %‬أن ( ‪,Z‬‬
‫& ‪" 2Q‬‬
‫أو ا ف ا‬
‫ا‬
‫‪ -3 2‬ا‬
‫ط ‪ ، %‬وذ ‪ + Q‬إ‪ % 4‬ا ‪ :‬ى ا‬
‫> ا‪. @ @L‬‬
‫‪ h‬ل اھ‪ > #‬ا ‪ B‬ص ‪A ":‬‬
‫‪`.‬ن &‬
‫) ا ‪ 3‬دون ‪( c‬‬

‫‪23‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ا دة ‪13‬‬
‫& ‪ " 2Q‬ف ا ‪ wV#‬ر أن &‪ 2w: ^w"I#‬د‪ w:‬اه أو &‪ > `w. X wB‬أو &‪ w #‬زل ‪ w> :‬دون‬
‫‪ w‬أو ‪ ، w >W‬إ‪ n‬إذا @ ‪ E w‬ھ‪5ww‬ه ا ‪ : w‬ى‬
‫أن &‪ 2ww: Gww #‬ذ ‪ ;ww‬ا ‪ w‬ع @ ‪ w‬ا ‪ : w‬ى ا‬
‫‪ W" 3‬ة ا ‪ 2 H H‬ا دة ا ا ‪ Tw ،‬ا‪ w:‬ة ‪ wV#‬ت ا ‪ w‬دة ‪ 372‬وا >‪ ' aE‬ا ا; ‪a‬‬
‫وا _ ‪ '% 5%‬ا دة ‪ ; 461‬ه‪.‬‬
‫ا دة ‪15‬‬
‫ة ‪. & @ .......................................................‬‬
‫‪ Q‬نا‬
‫ا ;& ث‬
‫ة "‪9‬م ; &> ظ‬
‫إ اء ھ‪5‬ه ا‬
‫‪ & _IN -K‬ھ‬
‫‪.‬‬
‫ت ا رة ا >‪ '% 446 VZ‬ا ن ا‬
‫وا &‪ E' J E‬ط " ا‬
‫‪ [$ = :‬أو‬
‫ء وا ‪*Z‬ر وا *م ا ‪E‬‬
‫إ ‪ :‬ء ‪ 5‬ا ‪ : ($‬ا‬
‫ا ‪ ' $‬ا > ر ' ‪ '%‬ا ا ‪.‬‬
‫ا دة ‪17-1‬‬
‫_‪،=Z‬‬
‫‪ V‬ا ‪ :‬ط ا ‪ P "& N \E‬ا ( ; ا ‪ %‬و‪ \4‬ة ا &‪V# J E‬‬
‫‪ &; ; J‬ث وا & ت ' ا ا‪ [N‬و‪ $ C % i L‬و ‪ V#‬ا< اءات‬
‫‪% V#‬‬
‫ا ‪* E‬ن‪.‬‬
‫ا (‪*Z‬ص ‪$‬‬
‫ا دة ‪17-2‬‬
‫‪ [$% a$ ; J‬ا ‪'a% N a\E‬‬
‫ت‬
‫‪ L‬ط ا ‪ :‬ط ا ‪ E N \E‬ا‬
‫(‪X‬‬
‫ا دة ا ‪. E; 5‬‬
‫‪ j‬ا‪P5‬تا ‪:‬رإ ‪$‬‬
‫ا دة ‪21‬‬
‫&‪......................................................... N 3‬ا دة ‪.18‬‬
‫ه‪.‬‬
‫&‪ "#‬ن ا ‪ & Q.‬ت‪...............................................‬ا‪M‬‬
‫& ر@ ن ا " ت‪ ..............................................‬أو ' ‪.‬‬
‫&‪................................................ > ": 2 #‬و& ‪.A ": V‬‬
‫&'! > ‪. > > 5 W # ....................................................‬‬
‫; \‪ a‬ط وا ‪*a‬ظ> ' ذوي‬
‫‪ \ 'C‬ط ا ‪ :‬ط ا ‪ ( ، N \E‬ا \ ورة‪ ،‬ا ‪a‬‬
‫‪*aa‬ن إ ‪ a $‬إدار ‪ a [$(aaC a # ، a‬إط ‪ a‬ر ا ;& ‪ a‬ث‬
‫ا ‪ a Z B‬ص ا ‪< a ; ' % a‬دارات ا ‪a‬‬
‫‪*%*E‬ن ;‪ = * $‬ط ت ‪8‬دارات وا ‪ 5 U‬ت ‪ '% [$( C Z4‬ا ‪ a P‬ت‬
‫ا ‪ N \E‬ا‬
‫ا \ ور ‪ 5‬ا ;& ث‪.‬‬
‫ا دة ‪22‬‬
‫ق ا ' ود ا ‪ #‬ا ا ‪9& #‬او ن >‬
‫& رس ‪ 3R‬ط ا ‪ .‬ط ا ‪[$% $% V‬‬
‫وظ ‪. >W‬‬
‫ا _‪. Z‬‬
‫‪ P‬ا‪ #@n‬ل‪...................................‬أو ا‬
‫& ‪>Q‬‬
‫ون ‪.( c‬‬
‫)ا ‪3‬‬

‫‪24‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ا دة ‪24‬‬
‫‪ >W‬م ا دة ‪.A* B#Dn T .....................‬‬
‫ا '‪V‬‬
‫ا‪ 4‬اح‬
‫& ‪ ، L‬أن ‪*E‬م وز ا ل ;( ء‬
‫ا *‪%‬‬
‫‪ \ 'C‬ورة ا‬
‫*ذج &\ ‪.‬‬
‫‪ '%‬ر‪ b N‬ا ( ; ا ‪& ; %‬‬
‫& ره‪.‬‬
‫و ‪D$ 'C‬ا ا ‪ /‬ض أن ‪*C‬ن ا &\ ‪ X 4* ; D%‬ا ‪ C‬و‬
‫دون ا‪)D+‬ل ‪ : @...........................................‬إ ز ا‪ +‬اء‪.‬‬
‫&‪ s R ................................... V' 2 V#‬ا ‪ .‬ط ا ‪. V‬‬
‫إ ‪.A‬‬
‫إذا "! ا‪ L ...................................... L‬ل ا‬
‫& أ ا ‪ B‬ح‪ :....................................................‬م و دھ ‪.‬‬
‫& ‪ T‬ا ‪ B‬ح‪ .........................................‬إ ^ ذ ; ا '‪. V‬‬
‫&‪ B‬دق ‪..................................................s R‬وا‪n P+‬ت‪.‬‬
‫&‪ 2 V#‬ا '‪ T ........................................ V‬ن أ@‪ 3‬ب ذ ;‪.‬‬
‫ا ‪ E‬م ; < اءات‬
‫أو أ‪I#‬‬
‫إذا ا ن ‪ i; L‬ا ‪ :‬ط ا ‪5 ; N \E‬‬
‫ا & ‪ L‬ا ( ‪f‬ة‪.‬‬
‫=‬
‫ھ‪ U‬ء ا *‪ X 4‬إ‬
‫ا ‪ ، P5‬و ‪,‬‬
‫&‪. L‬‬
‫ا *‪%‬‬
‫‪; E‬‬
‫ا< اءات ا‬
‫& د ;(‪2( m‬‬
‫ا دة ‪25‬‬
‫أ‪ :‬ان ا ‪ .‬ط ا ‪ V‬ھ ‪:‬‬
‫ا‪ 4‬ا اب ا *ط( ا ‪' D‬‬
‫ا ‪%‬‬
‫أو ‪*% :‬ظ>* ا ‪ '%‬ا *ط( و‪*%‬ظ>* ا‬
‫‪ K i; L >7 [$ "5‬ط ‪ N \4‬؛‬
‫] ‪ :‬ا ر‪ K‬ن ‪ ...................................................................‬ا ‪ V‬؛‬
‫ون ‪.( c‬‬
‫)ا ‪3‬‬
‫ا دة ‪30‬‬
‫‪ N E‬أو ;( ء‬
‫ا '‬
‫&' ‪ -‬ا ‪ - K‬ا م " "; ى '‪ Q‬ا‪ \#@n‬ف إ ^ ا ‪c‬‬
‫‪A‬‬
‫ط ‪ '% ,‬ا \ ر ‪ -K‬إ‪)D‬ل & ‪ 3R 2 s V G‬ط ا ‪ .‬ط ا ‪ V‬أ] ء‬
‫> ‪.A‬‬
‫ا دة ‪31‬‬
‫` ا ‪ c‬ا ' ‪ ................................................‬إ ‪ A‬ا‪)D+‬ل‪.‬‬
‫'‪Q‬‬
‫ا‬
‫& ‪ G‬أن & ‪ ^: #‬ھ‪5‬ا ا‪) DL‬ط)ع ‪ AW" ^":‬ا ‪ #W‬ح ‪A‬‬
‫‪'% %* : 5 B ' VE‬‬
‫"‪ .‬ط ا ‪ V‬دا‪ VB‬أ ‪V‬‬
‫ا‪ \#@n‬ف ‪R A#WB‬‬
‫ء‪.‬‬
‫ر ‪ o‬ا *‪; V7‬‬
‫‪.A :‬‬
‫& ‪ A Q‬ا‪ #D‬ر ' م‬
‫ا دة ‪40‬‬
‫&‪ ^ "#‬و‪ - K‬ا ";‪ & ..............................‬اه ) ً‪.‬‬
‫&‪.............................. A W N 3‬و & > و ‪. ># #‬‬
‫‪ %‬أ‪ B‬ى‪ ،‬ا ‪ E‬م ;‪ S‬اء ‪%‬‬
‫‪ =(C‬أن ‪*; , P‬ا ‪ P‬إ ; ‪ '% N \4‬أي ;‬
‫اه ز‪ '% %‬أ ل ا &‪.H‬‬
‫‪25‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫&'! ‪ - K‬ا ";‪ ....................................... ،‬وإ ء ا ‪.a3‬‬
‫&' ‪ "#& -‬ه ‪ ............................................‬ا ‪ #‬ا ‪.A : T‬‬
‫& م ‪ b .. ......................................... ;"#‬اءات ا ‪.! '#‬‬
‫‪*E‬م *را ;‪ KS‬ر ا & ‪ %‬و ( ا ‪ \ 4‬ء ا \& أو ا ‪p ; C :‬ل و; < اءات‬
‫ا _‪D‬ة ا ‪ C:‬ت دا‪ VB‬أ ‪ V‬أ‪ Z4‬ه ‪ '% %* : 5 B‬ا _ ذ ا ‪ E‬ار‪.‬‬
‫ا \& وا ‪ ' C :‬أن‬
‫ا & ‪ ،' %‬و ( ا ‪ \ 4‬ء‬
‫و ' ‪D$‬ه ا ‪/‬‬
‫ع إ ‪ [$‬أر‪ 4‬م ا ‪ q $‬ا _ ‪ [$; 7‬و ( و (‪[$‬‬
‫\ (*ا ‪ [$ CK‬و‪ L &%‬ا‬
‫( و ' ‪.[$(C‬‬
‫ا< ‪ C‬و ; <‪ L‬إ‬
‫& ‪..................................... ! 3 # G‬وأن ‪. > `N E3‬‬
‫& ‪ 2 ..................................... : - #‬رات‪.‬‬
‫& ز ‪ .......................................... ،A‬أو &"‪ A‬أو إ ‪.A c‬‬
‫& ز ‪ ............................................ A‬أو " " ‪ B‬درة‪.‬‬
‫& > ‪............................................... ^":‬ھ \ ت ا '‪. Q‬‬
‫&'! ‪ D` ............................................ "K A‬إ ‪.A‬‬
‫ا ‪ V‬ا ‪ :‬ر إ = ا >‪ E‬ة ا ‪ ' % E; 5‬ة ‪ $K‬وا‪+‬‬
‫‪ V #* 'C‬ا ‪Q‬‬
‫ا دة ‪'% 108‬‬
‫‪ J‬ا ‪ ; %‬ا‪ [N‬ا ‪ :‬ر إ ‪$‬‬
‫إذا ا‪ L "\ 4‬ورة ا &‪ H‬ذ ‪# Q‬‬
‫ھ‪D‬ا ا ‪* E‬ن‪.‬‬
‫‪ -K‬ا‪ PL‬ال‪Pb ،‬‬
‫& ‪ W >#‬ل إ اءي إ‪)F‬ق ا ' ود و@'‪ G‬از ا ‪W‬‬
‫ا ‪ ^": V‬ھ \ ا '‪ Q‬أو ا ‪ ! '#‬أو ‪ I‬ذ ار '‪ vW‬ا ‪ ، V‬و *‪)F+ P XL‬ق ا ' ود‬
‫ر ا ‪ >#‬ء ‪ W‬ل ا‪ +‬اء&‪*E; 2‬ة ا ‪* E‬ن‪.‬‬
‫‪L‬‬
‫و& د از ا ‪ W‬إ ^ ا‬
‫(> ‪ D‬ھ‪ ' D‬ا< اء '‪.‬‬
‫‪ $5‬ا ( ; ا ‪%‬‬
‫&‪ ^": 2 #‬و‪ - K‬ا ";‪ ............................................‬ار ا '‪.vW‬‬
‫ا دة ‪41‬‬
‫' ا *ى ا *‪ %‬إذا * ت ‪ K‬وط إ‪ ، $ % 4‬و ‪( E; b‬‬
‫ا‪;YZ‬‬
‫ا اءة‪.‬‬
‫‪ \ 'C‬ر أو ا ‪ V 4 =; C :‬إ‪ % 4‬ا *ى ا *‪ %‬أن ‪ '% , P‬و‪ V #‬ا ‪Q‬‬
‫‪. \&%‬‬
‫\ ' ا ‪ Y Z‬ا & ‪$( ; V7‬‬
‫<‪ % 4‬ا *ى ا *‪ %‬و‪V 4‬‬
‫‪ V #* 'C‬ا ‪ Q‬إذا ; ت = ‪ KU%‬ات ‪#‬‬
‫ا ‪ ' P‬و ‪ 5‬إ &‪ $( ; =E E‬أو ‪ < $ $‬ا‪.=N‬‬
‫& ‪ ، $C‬أن ‪ E‬ح ا ‪Y Z‬‬
‫‪ =(C‬أن ‪ Q D; $‬إ ‪ % &%‬ا ‪ ' P‬أو و ‪ i‬أو أ‪ =+ E I#‬ا ط اف أو _ ره‬
‫‪#‬‬
‫و‪ V #‬ا ‪.Q‬‬
‫;_‬
‫‪ Q D# =(C‬أن ‪* ; ' 5‬ظ> ' ا ‪ $ ; ' > C‬م ا ‪ 5‬ة ا‬
‫ة وا ط> ل‪.‬‬
‫ا ‪ 5( ; V>C‬ء وا ط> ل ; & ‪ [#‬إذا ‪ J‬ا ‪ \E; %‬ا‬

‫‪26‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ا دة ‪41-1‬‬
‫‪5 + ' (5; $ ,4‬‬
‫‪* 'C‬ك ‪ P5%‬ة ا ‪ Y Z‬إ إذا ‪ J‬ا ‪&( ; %‬‬
‫وز ‪ +‬ھ ا ‪ N % Z4‬أ ‪ q‬درھ[ أو ;‪ +S‬ى ا ‪ ،iE ' ;*E‬أو ; (&‬
‫أو أ‪ V4‬و;‪ /‬ا‪%‬‬
‫ا >‪*Z‬ل ‪ 401‬و‪) 404‬ا ( ‪ (1‬و‪ 425‬و‪ 426‬و‪ 445‬و‪505‬‬
‫‪ '%‬ا (‪ Y‬ا (‪*Z‬ص ‪$‬‬
‫و‪ 517‬و‪ 524‬و‪ 525‬و‪ 526‬و‪ 538‬و‪ 540‬و‪ 542‬و‪ 547‬و‪) 549‬ا >‪ E‬ن ا ‪ B‬ن( و‪571‬‬
‫ذ‪Q‬‬
‫‪ '%‬ا ‪* E‬ن ا ( ‪ ، N‬وا دة ‪ % '% 316‬و ا رة‪ ،‬أو إذا ‪ m‬ا ‪* E‬ن ‪ 7‬ا‪+‬‬
‫ا‪ [N‬أ‪ B‬ى‪.‬‬
‫; (‪5‬‬
‫ا ‪ & ،Y Z‬ر و‪ V #‬ا ‪ \&% Q‬ا ;‪*\&; Q D‬رھ‬
‫إذا ا‪ L‬ا ‪ P‬ن‬
‫و‪*\+‬ر د ‪ ( [ % ، $‬ز أو ( زل أ‪ +‬ھ ' ذ ‪ ،Q‬و \ ' ھ‪D‬ا ا &\ ‪ %‬ا >‪J‬‬
‫‪ $‬و‪ V #‬ا ‪.Q‬‬
‫= ا ‪ P‬ن و *‪ X4‬إ‬
‫وز ‪ qZ‬ا &‬
‫‪ 'C‬أن \ ' ا &\ ‪ Q D#‬أداء ا ‪ j =; C :‬ا‪%‬‬
‫ا ‪ / Z4‬ا‪ %‬ا ‪ E‬رة ‪*% ; V > * 4‬ا ‪ E‬و‪ V #‬ا ‪.Q‬‬
‫إذا [ &\ ا \ ر أ‪ %‬م و‪ V #‬ا ‪ ،Q‬و ' ‪ '%‬و‪ JN 0‬ا ‪ q‬و *د ( زل ‪* C%‬ب‬
‫ا ‪ =; C :‬أو‬
‫م و *د ‪ V #* 'C ،Q :%‬ا ‪ Q‬أن ‪ E‬ح‬
‫‪ 7‬در (=‪ ،‬أو ‪+‬‬
‫أو إ‪ 7‬ح‬
‫ا ‪ VI & 7 = = :‬أداء ‪ qZ‬ا & ا ‪ / Z4‬ا‪ %‬ا ‪ E‬رة‬
‫ا \ ر ا ( ‪ ' O‬أ =‪ ،‬و ‪*% +‬ا ‪ & ،= E‬ر و‪ V #‬ا ‪ \&% Q‬ا \ ' ‪[ %‬‬
‫ا &\ ‪.‬‬
‫ا > ق =‪ ،‬و *‪ X4‬و‪ V #‬ا ‪ Q‬وا ( ; ‪%‬‬
‫&‪ JE‬و‪ V #‬ا ‪ D >( '% Q‬ا > ق ا ‪.Y Z‬‬
‫ھ‪D‬ه ا دة إ‪ % 4‬ا *ى‬
‫ا& ' ا ‪:‬ر إ ‪$‬‬
‫*‪ P5% q4‬ة ا ‪Y Z‬‬
‫‪ $; $‬ا ‪C :‬‬
‫م (> ‪ D‬ا ‪f‬ا‪ %‬ت ا‬
‫‪+‬‬
‫ا *‪ . %‬و ‪ V #* 'C‬ا ‪ Q‬إ‪$ % 4‬‬
‫ة ‪ b‬ا *ى ا *‪ 'C [ % ، %‬ھ‪D‬ه ا ‪ B‬ة ‪"PE 4‬‬
‫;= أو إذا ظ‪ $‬ت ( ‪7‬‬
‫;‪ +W‬أ ب ا ‪*E5‬ط‪.‬‬
‫*‪ % q4‬ة ‪ E‬دم ا *ى ا *‪ VC; %‬إ اء ‪ '%‬ا< اءات ا ا‪ %‬إ إ اء‬
‫ا ‪ Y Z‬أو (> ‪D‬ه‪.‬‬
‫ا دة ‪43‬‬
‫& ‪ G‬أ&‪ .......................................... V‬أو ا ‪ .‬ط ا ‪. V‬‬
‫‪f‬ا ; ‪ y"3 ،‬أي @"‬
‫ذھ أو‬
‫إذا ‪ K‬ن ا ‪ 'V‬ا‪ %‬أة أو * ا أو‬
‫‪ V‬أو إدار& ‪. B#I‬‬
‫ا دة ‪44‬‬
‫‪-K‬‬
‫‪ Q‬ن ار ‪ Q‬ب ا & ‪ ،‬وإ‬
‫‪ - K‬ا ";‬
‫& ‪ T‬ا‪ B#Dn‬ص ا '" إ‬
‫‪ - K‬ا ";‬
‫‪ .‬ر‪ A#K‬ار ‪ > Q‬وإ‬
‫أ‪ P‬ا‪ INL‬ص ا ‪A3#.‬‬
‫'‪ -‬إ‬
‫ا ";‬
‫ھ‪5‬ا ا ‪ G3 a3‬آ‪ ، D‬وإ‪V #* %‬‬
‫‪ Q‬ن إ ء ا ‪ ^": a3‬أ‪ P‬ھ‪nt‬ء ا‪ INL‬ص‪ ،‬و‬
‫دا‪ N‬ة >*ذه ا ‪ 5 U‬ا ‪ ( 5‬ا ‪ $; VE‬أ‪ +‬ا ‪ _K‬ص ا ‪ :‬ر‬
‫ا ‪ Q‬ا ‪D‬ي *‬
‫إ ‪ [$‬ھ‪D‬ه ا >‪ E‬ة‪.‬‬
‫‪ V #* X‬ا ‪ Q‬ا ‪D‬ي‬
‫إذا ‪ J‬ا ‪*( % m_:; %‬ي ‪S‬ن ا ‪ Z B‬ص ا &‬
‫‪ m_:‬ا (*ي‪.‬‬
‫أو ا ‪ E‬ا‬
‫دا‪ N‬ة >*ذه ‪ C%‬ن ار ‪ C‬ب ا‬
‫*‬
‫‪27‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫إذا ‪ J‬ا ‪ _KW; %‬ص ذا ' ‪ X%‬أ‪ _K‬ص ‪S ،' *( %‬ن ا ‪ Z B‬ص ا &‬
‫د *ى ا ‪ _K‬ص ا ‪D‬ا '‪.‬‬
‫‪ V #* X‬ا ‪ Q‬ا _ ‪2( ; m‬‬
‫ا دة ‪45‬‬
‫و‪ - K‬ا "; ……………………………………… ‪. ( V#‬‬
‫&‬
‫‪. L‬‬
‫& ‪ A‬و‪ - K‬ا "; ‪" .............................................‬‬
‫‪ a 4 ; J‬و ‪ VaE‬و ‪W‬د ‪ aL ,a‬ط‬
‫ر‬
‫‪ 2 DBU‬ا *‪ V #‬ا م ‪ ' ; Q‬ا‬
‫ا ‪ :‬ط ا ‪ N \E‬ا ‪ ; ' %‬ا‪ = N‬ا ‪. (s‬‬
‫(‪ a L i a E‬ط ا ‪ a :‬ط ا ‪*aa % a \ E ; N a \E‬م ; ‪ 4 a‬اح ‪ 'aa%‬وز ‪a‬‬
‫&‪ a‬د ‪a %‬‬
‫ا ل ; ا ‪ :‬رة ر‪ b N‬ا ( ; ا ‪. %‬‬
‫& م ا ‪ - K‬ا م‪)D..............................................................‬ل ا ‪.‬‬
‫& > و‪.................................................. - K‬ظ وف ا‪ #:n‬ل‪.‬‬
‫&‪) @........................................... A ": 2 #‬ت ا ' ا@ ا ‪. & $‬‬
‫و ‪ Q Daa# =aa ' a‬أن ‪*aaE‬م ;‪Daa$‬ه ا ‪ a f‬رة أو ‪ qaa C‬أ‪* a+‬ا;‪ Q Daa; =aa‬إذا ; ‪ aE ; daa‬ل‬
‫‪ >5‬أو ‪. C& V‬‬
‫&' ر & اً ‪ 2 ..................................................‬إ‪n)D‬ت‪.‬‬
‫&‪ 5I#‬ا ‪ - K‬ا ‪ w‬م " "‪ ;w‬ا ‪ w#‬ا وا‪ w +‬اءات ا ‪n)wD• wP TwR w" WQ‬ت و& ‪Tw‬‬
‫& ا ‪ ; 5‬إ ر‪ b N‬ا ( ; ا ‪. %‬‬
‫ا دة ‪46‬‬
‫إذا ‪ P‬ث ‪.A"3 2 ...............................................................‬‬
‫أو ‪ P‬ث > ‪b ،T‬ن ا ‪ -w K‬ا ‪ w‬م " "‪ w# & ;w‬ب‬
‫ا‬
‫إذا ‪ "H T G c‬ا‬
‫‪Tww‬‬
‫'‪ w Q‬ا‪ \#ww@n‬ف ‪ w‬م‬
‫أ‪ w P‬ا ‪ Aww‬أو أ‪ w V w P‬ة ا ‪ w‬ا ‪ w w‬ا ة ا ‪w V‬‬
‫ا‪ w * B#D‬ت ا ‪ w‬ا ‪ ، w # t w‬إن ا ‪ w R EwwV#‬ورة ا ‪ -ww‬ذ ‪ ^ww": ،;ww‬أن &‪ w .‬ر‪b a N‬‬
‫ا ( ; ا ‪ %‬راً‪.‬‬
‫ا دة ‪47‬‬
‫‪.h3' > ": G & .................................... h3"#‬‬
‫إذا "! ا‪L‬‬
‫& ‪ 2 #‬و‪ - K‬ا ";‪ : ...............................................‬ا‪ V# n‬ء‪.‬‬
‫إذا * ر ا‪ .................................................... L‬ا دة ‪.385‬‬
‫‪ ............................................................ P‬ا ا ‪.‬‬
‫)‪D+‬ف ا >‪ E‬ة ا _ ‪( 5%‬‬
‫& ‪ ................................................... - K 2Q‬ار ‪ Q‬ب إ‪ P‬ى ا‬

‫ا ‪.‬‬

‫ا دة ‪47-1‬‬
‫‪ Va #* 'aC‬ا ‪ a + a j a Qa‬ا ‪ a&( ; b a‬إذا ‪ =a ' a‬أن ‪ a‬ا; ا ا‪a 4‬‬
‫ا ‪ ، a # a j N a \E‬أو أن ‪*aaI%‬ل ا ‪ =aa = a :‬أ‪ a %‬م ا &‪ a a + a a C‬اح ‪= WaaK 'aa%‬‬
‫ا دة ا ‪E; 5‬‬
‫ا ا ‪ ،‬أن ‪ J P‬ا ‪ P5‬ة ا (‪*Z‬ص ‪$‬‬
‫‪'5+‬‬
‫ا ‪0W‬‬
‫‪:‬‬
‫با‬
‫‪ =E+‬إذا * أ‪ +‬ا‬
‫‪28‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫‪ b & a; a$ ,a4‬أو ظ‪ a$‬ت ‪ [ a %‬أو‬
‫ل ا ‪*C‬‬
‫ إذا ا ف ;‬‫‪ aL =a‬ت‬
‫‪*a‬‬
‫ار ‪ a$ =a; C‬أو ا ‪ a:‬ر‪ ، a$ #‬وا ‪Da‬ي‬
‫أد ‪*4‬‬
‫&\*ر؛‬
‫‪#‬‬
‫‪ %‬ا ‪ _K‬ص أو ا ‪*%‬ال؛‬
‫ا (‪ 2‬م ا م أو‬
‫ إذا ظ‪ $‬أ = ‪PB‬‬‫‪ aaa W; Jaaa‬ل ‪ aaa PB‬ة‪ ،‬أو إذا ‪ aaa#‬ن ‪ [aaa +‬ا \‪ aaa‬ر ا ‪Daaa‬ي أ‪=aaa 0 +‬‬
‫ إذا ‪ aaa#‬ن ا ‪aaa%‬‬‫‪ 5‬؛‬
‫ا‬
‫ار ‪ C‬ب ا > ‪ PB V‬ة‪.‬‬
‫ا ‪5‬‬
‫ إذا ‪ " #‬ا *‬‫و ‪ V#‬ا ‪*+‬ال ‪ V‬و‪ V #‬ا ‪ 4 Q‬اره‪.‬‬
‫ا دة ‪47-2‬‬
‫ا ‪ ' 5‬ا ‪ Z‬در ' و‪ V #‬ا ‪\ E ; Q‬‬
‫ا ‪ < ; %‬اع‬
‫‪ 'C‬ا ‪' P‬‬
‫ا ‪ ، \E‬أو أ‪ %‬م ھ ‪[C& s‬‬
‫"‬
‫ا د ' ‪ 47‬و‪ 47-1‬أ ه‪ ،‬أ‪ %‬م ھ ‪ s‬ا &‪ [C‬ا‬
‫‪*C‬ن ‪ \4 0 0 '%‬ة‪ ،‬إ ‪ j‬ا *م ا *ا ‪ Z‬وره‪ ،‬و د ھ‪D‬ا ا ‪ V‬إ أول‬
‫*م ‪ V‬إذا ‪ 7‬دف *م ‪. P‬‬
‫‪* =/‬را إ و‪V #‬‬
‫‪ E Y Z /7‬م إ ‪ ; #‬ا\‪ i‬ا‬
‫[ ھ‪D‬ا ا ‪' P‬‬
‫ا ‪.Q‬‬
‫إذا ‪ #‬ن ا ‪S ، E % [$‬ن ا ‪*C Y Z‬ن ‪ & &7‬إذا ‪ ; # = E‬ا \ ‪5 U i‬‬
‫ر‪ b N‬ا ‪ 5 U‬أن ‪*E‬م‬
‫‪ B V‬ص‪ ،‬و‬
‫‪ $ ,‬أن ‪ E‬ه ‪+‬‬
‫ا‪ ( 5‬ا‬
‫; * = ھ‪D‬ا ا ‪ Y Z‬إ ‪ ; #‬ا \ ‪* C& i‬را و ‪ :‬ا ( ; ا ‪.Q D; %‬‬
‫ا >‪ E‬ة ا و ‪ '%‬ھ‪D‬ه ا دة‪ ،‬وا‬
‫*را إ ا ‪ s $‬ا ‪ :‬ر إ ‪$‬‬
‫[ ا<‪+‬‬
‫' أن " ا ‪ ' P‬دا‪ VB‬أ ‪* V‬م وا‪ '% +‬ر ‪ o‬إ‪ . $ = +‬د ھ‪D‬ا ا ‪ V‬إ‬
‫‪ :‬ة ظ‪ $‬ا ‪ '%‬أول *م ‪ V‬إذا ‪ 7‬دف *م ‪. P‬‬
‫ا‪ 5‬ا‪I‬‬
‫‪ +‬ا ‪ E‬ل إ ‪ "; ' +‬ا ‪ s $‬ا ‪*#D‬رة‪.‬‬
‫‪ E‬ا ( ; ‪%‬‬
‫&‪ JE‬ا ‪ * '% s $‬ا ‪ :‬وط ا ا ( إ ‪ $‬ا ‪ < ; %‬اع وا (‪*Z‬ص ‪$‬‬
‫م * ھ ; ‪ +X‬ا ‪E‬ل; ‪\E‬‬
‫‪+‬‬
‫ا د ' ‪ 47‬و ‪ 47-1‬أ ه‪ .‬و ‪%W‬‬
‫‪ E%‬ر ‪ V; 4 j VE 5%‬ي ط '‪ .‬و &*ل ر ‪ t‬ا ‪ ' P‬دون ‪ [ E‬ط ‪ ,‬ا< اج ا ‪"4U‬‬
‫‪. E+‬‬
‫ا‪ W‬عا‪% H‬‬
‫ا *‪ V #‬ا م‬
‫‪ VI‬ا ( ; ا ‪ %‬أ‪ %‬م ‪C&%‬‬

‫‪ Q‬ى ‪C&%‬‬

‫ا‬

‫‪ (s‬ف‬

‫ا دة ‪48‬‬
‫ا ‪ (s‬ف ا *‪ V #‬ا م‬

‫‪ ً Z_K Q‬أو ;*ا ‪P‬‬

‫*ا;=‪.‬‬
‫إذا ‪ P‬ث‪...................................................‬ا‬

‫‪29‬‬

‫‪.A"3 2 2‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ا دة ‪49‬‬
‫&‪ ^ #‬ا ‪ Q' ..................................... - K‬ا‪ \#@n‬ف‪.‬‬
‫& رس @" ‪ ..................................... A#‬ا دة ‪ 17‬أ‪):‬ه‪.‬‬
‫‪ N 3‬ة‪.‬‬
‫و ‪ A‬أ] ء ر@ ‪ .............................‬ا ة ا‬
‫&‪ ^ "#‬ا ‪ & Q.‬ت ‪ ................................‬و‪ - K‬ا "; ا ‪._#I‬‬
‫‪*E‬م *را ; * = إ‪ K‬ر إ ا & ‪ %‬و ( ا ‪ \ 4‬ء إ ا \& أو ا ‪C :‬‬
‫ا ‪ C:‬ت‪ ،‬دا‪ VB‬أ ‪ V‬أ‪ Z4‬ه ‪ '% %* : 5 B‬ا _ ذ‬
‫; ‪p‬ل و; < اءات ا _‪D‬ة‬
‫ا ‪ E‬ار‪.‬‬
‫ا \& وا ‪ ' C :‬أن‬
‫ا &‪ '%‬و ( ا ‪\4‬ء‬
‫و ' ‪D$‬ه ا ‪/‬‬
‫ع إ ‪ [$‬أر‪ 4‬م ا ‪ q $‬ا _ ‪ [$; 7‬و ( و (‪[$‬‬
‫‪ [$ CK‬و‪ L &%‬ا‬
‫\ (*ا‬
‫( و ' ‪.[$(C‬‬
‫ا< ‪ C‬و ; <‪ L‬إ‬
‫&‪..................................... A W N 3‬و & > و ‪. ># #‬‬
‫‪ V #* 'C‬ا م ‪ \ Q‬ورة ا &‪ H‬إذا ‪ ( W5% = "L %‬أن ‪' 5‬‬
‫‪ Z‬ا ‪ Z‬ا (‬
‫‪ =(C‬أن ‪ S; %W‬اء ‪ B‬ة &‬
‫‪# .‬‬
‫;‪W‬ھ‪ V‬ا _ ة وا‬
‫*رط‪ [$‬ار ‪ C‬ب إ‪ +‬ى ا ا‪.[N‬‬
‫`‪ _K‬ص ا ‪ [$ = :‬ا ‪ L * ' D‬ھ[ ‪ 4‬ا‪'N‬‬
‫‪ %‬أ‪ B‬ى‪،‬‬
‫‪ V #* 'C‬ا م ‪ Q‬أن ‪*; , P‬ا ‪ P‬إ ; ‪ '% N \4‬أي ;‬
‫ا ‪ E‬م ;‪ S‬اء ‪ %‬اه ز‪ '% %‬أ ل ا &‪.H‬‬
‫&' ‪ -‬ا ‪ - K‬ا م " "; ‪ ..........................‬دا ا ‪ #‬ا ‪.A : T‬‬
‫& م ‪ b ......................................... ;"#‬اءات ا ‪.! '#‬‬
‫‪ Z B‬ص ا (* ‪ V #* 'C ،‬ا م ‪ Q‬ى ‪C&%‬‬
‫‪*E‬ا ا (‪2‬‬
‫‪B‬‬
‫‪ J‬ا ‪ ( ; %‬و‪ #‬ن ا \ ر ا ( [ (‪ &% $‬ودا‪ ،‬أو ‪ 4 " #‬ا &‪J‬‬
‫ا ‪ (s‬ف ‪#‬‬
‫ى = ;‪ ، P 5‬أن & ‪ V‬ا ‪ \E‬إ و‪ V #‬ا ‪ Q‬ا _ ‪ < m‬اء ا ; ;‪$ W:‬‬
‫ا‬
‫;*‪ &( $>7‬إذا ‪ #‬ن ا ‪* E‬ن ‪.Q D; $>7*; Y 5‬‬
‫ا &‪ C‬ا "‬
‫'‬
‫إذا " ا<‪ +‬و ‪ \ E E‬ت ا >‪ E‬ة ا ‪= S ، E; 5‬‬
‫ا ‪ \E‬و ‪ q7* E‬ا & ل ‪. $‬‬
‫&'! ‪ ................................................. A‬وإ ء ا ‪.a3‬‬
‫& ‪ ............................................... G‬وأن ‪. > `. E3‬‬
‫& ‪ 2 ................................................. - #‬رات ‪.‬‬
‫& ز ‪ &`# ................................... ،A‬ه أو &"‪ A‬أو إ ‪.A c‬‬
‫& ز ‪ B " " ................................................ A‬درة‪.‬‬
‫& > ‪ .............................................. ^":‬ھ \ ت ا '‪. Q‬‬
‫`‪ D‬إ ‪.A‬‬
‫&'! ‪ A‬إذا ‪...........................................‬‬
‫ا >‪ E‬ة ا ‪ ' % E; 5‬ة‬
‫ا ‪ V‬ا ‪:‬ر إ =‬
‫‪Q‬‬
‫‪ V #* 'C‬ا م‬
‫ا دة‬
‫‪ J‬ا ‪ ; %‬ا‪ [N‬ا ‪ :‬ر إ ‪$‬‬
‫‪ $K‬وا‪ +‬إذا ا‪ L "\ 4‬ورة ا &‪ H‬ذ ‪# Q‬‬
‫‪ '% 108‬ھ‪D‬ا ا ‪* E‬ن‪.‬‬
‫‪30‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫‪L‬‬

‫اءي إ‪)F‬ق ا ' ود‪.....................‬ا‬

‫;‪*E‬ة ا ‪* E‬ن ر‬

‫& ‪ W >#‬ل إ‬
‫ا ‪ >#‬ء ‪ W‬ل ا‪ +‬اء&‪.2‬‬
‫(> ‪ D‬ھ‪ ' D‬ا< اء '‪.‬‬
‫‪ $5‬ا ( ; ا ‪%‬‬
‫إذا ر ا ‪ - K‬ا م " ";‪ ........................................‬ار ا '‪.vW‬‬
‫‪ V# !3‬ت ا دة ‪..............................73‬وا ‪ X‬ا ‪. > 3‬‬
‫ا > ع ا ا;‪X‬‬
‫ا *‪ V #‬ا م‬

‫ا (‪ ،tE‬ر‪ b N‬ا ( ; ا ‪%‬‬

‫‪ Q‬ى ‪C&%‬‬

‫ا دة ‪51‬‬
‫‪Q‬‬

‫‪ ، Z_K $‬أو ا *‪V #‬‬

‫‪ C&%‬ا (‪ tE‬ا *‪ V #‬ا م‬
‫‪ VI‬ا ( ; ا ‪%‬‬
‫ا م ‪ ; ( ; Q‬أو ا & ‪*%‬ن ا ‪*%‬ن‪.‬‬
‫‪ X‬ا &‪ '%‬ا ‪'%‬‬
‫‪ ; ( ; Q‬و‬
‫ا *‪ V #‬ا م‬
‫رس ‪= P‬‬
‫ا ; ' &‪ C‬ا (‪.tE‬‬
‫‪Q‬‬
‫‪ Q‬ى ‪ C&%‬ا (‪ => _ ،X % tE‬ا *‪ V #‬ا م‬
‫إذا ‪ +‬ث *‪ V #‬ا م‬
‫‪ 'C‬أن _ >= أ‪ +‬ا & ‪ ' %‬ا ‪ ' %‬ا و ' ا ( ' ‪.= 4 '%‬‬
‫; ( ; ‪#،‬‬
‫‪ Q‬ا ‪ N > tE( ; ' P‬ة ا ‪* E‬ن و = أن ‪ % , P‬ا‬
‫رس ا *‪ V #‬ا م‬
‫ا ‪ C+‬م‪.‬‬
‫رس ‪ V# Q D#‬ا ‪ $‬م وا ‪ + Z‬ت ا _* = ; ‪ \ E‬ھ‪D‬ا ا ‪* E‬ن أو ; ‪\ E‬‬
‫‪*Z‬ص أ‪ B‬ى‪.‬‬
‫ا دة ‪51-1‬‬

‫‪=P‬‬

‫ا *‪ V #‬ا م ‪ Q‬ى ‪ C&%‬ا (‪ tE‬ھ* ر‪ b N‬ا ( ; ا ‪ ، %‬و رس‬
‫‪ [# &% #‬ا ‪. C‬‬
‫‪$ \4 X‬‬
‫‪=% $%‬‬
‫‪ 5‬ا *‪ V #‬ا م ‪ Q‬ى ‪ C&%‬ا (‪ = >Z; tE‬ر‪ ; ( 5 N‬ا ‪%‬‬
‫و‪ V #‬م ; ( ; أو أ‪. I#‬‬
‫‪* %‬ع إ‪[ 4‬‬
‫‪ J P‬ا ‪* E‬ن ا ( ‪N‬‬
‫* ر‪ b N‬ا ( ; ا ‪ %‬ا ‪$5‬‬
‫ا ‪. C‬‬
‫ا *‪ #‬ء ا ‪ Q ' %‬وو‪ #‬ء ا ‪ Q‬أن _ وا ر‪ b N‬ا ( ; ا ‪; %‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ '% [$‬ا ا‪ [N‬ا _‪ P‬ة أو ا ‪ +‬اث ا ‪ $ WK '%‬أن _‪ '% ; V‬ا م‪.‬‬
‫;‪d‬إ‬
‫\ ف إ و‪JN 0‬‬
‫ت ا‪ * E‬ا‪ ، ; C‬ا‬
‫* = ر‪ b N‬ا ( ; ا ‪ %‬ا‬
‫= ‪ > _% '%‬ت‬
‫ا ‪ ،q‬إ ا *‪ #‬ء ا ‪ Q ' %‬وو‪ #‬ء ا ‪ ،Q‬و ‪ VZ % [$/‬إ‬
‫اھ ‪(%‬‬
‫‪ 'C‬أن ‪ %W‬ھ[ ; _ ذ ا< اءات ا ‪ * E‬ا‬
‫‪* E‬ن ا ( ‪# ، N‬‬
‫*ا إ ا &‪ C‬ا _ ‪ % Z‬اه ‪ 5 % '% N %‬ت ‪. ; #‬‬
‫;‪ $ W:‬أو أن‬

‫‪31‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ا دة ‪51-2‬‬
‫\ ‪ $‬ا &‪ ، %*C‬إ‬
‫ا (‪، N‬ا‬
‫‪ d‬وز ا ل ‪ ; #‬ا \ ‪ ' %‬ا ‪5 %‬‬
‫ر‪ b N‬ا ( ; ا ‪ ، %‬ا ‪D‬ي ‪ ; $/‬وره إ ا *‪ #‬ء ا ‪ Q ' %‬ا ‪ $5 ' D‬ون‬
‫‪ $E P‬و ‪* E E‬ن‪.‬‬
‫ا ( ‪ N‬و ‪* E E‬ن‪ ،‬و ‪V‬‬
‫(> ‪ D‬ا ‪5‬‬
‫‪ :‬ف ر‪ b N‬ا ( ; ا ‪%‬‬
‫; < اءات وا ا; ا _‪D‬ة ;‪W:‬ن (> ‪D‬ھ ‪.‬‬
‫إ‪ +‬ط وز ا ل‬
‫= ‪ '%‬ا‪$ W:; D_ [N‬‬
‫& ‪ V‬وز ا ل إ ر‪ b N‬ا ( ; ا ‪ VZ % %‬إ‬
‫‪ %‬اه ‪ ، N %‬و ‪ ,‬إ‪ K‬ره ; < اءات ا _‪D‬ة ‪. $ WK‬‬
‫‪ P 5‬ا ‪ N \E‬و‪D#‬ا‬
‫‪ X‬ر‪ b N‬ا ( ; ا ‪ E %‬ا (* إ ا ‪ b‬ا‬
‫ا( ; ا ‪. %‬‬
‫ا (‪ N‬و‬
‫إ وز ا ل ‪*+‬ل (> ‪ D‬ا ‪5‬‬
‫‪ 'C‬أن *‪ XL‬ھ‪D‬ا ا ‪ E‬رھ' إ‪ K‬رة ا *م‪.‬‬
‫ا دة ‪52‬‬
‫& ‪ 2 w‬ا ‪ w V‬ة ا ‪ w W"Q‬ن ‪ w ! '# w‬ا '‪ K w‬ا‪ # n‬ا ‪ w‬و‪ [# a &%‬ا ‪ (s a‬ف ‪2 w 2ww‬‬
‫&‪. C‬‬
‫ا ‪%‬‬
‫‪ V‬ة و‪ : 5%‬ري ا '‪ > Q‬ة ( ' " "‪ V 4 '% ، & #‬ا‬
‫ا ‪ % H‬ه‪.‬‬
‫&‪ N 3‬ھ‪nt‬ء ا ‪ V‬ة‪ ........................................‬ا‬
‫ون ‪( c‬‬
‫)ا ‪3‬‬
‫ا دة ‪57‬‬
‫& ‪ ......................................................... s R ^": G‬ا‬

‫& ت ا ‪ W‬ة‪.‬‬

‫و‪ A ":‬أن &' ‪ 2: ......................................................... v‬ھ‪5‬ه ا‬

‫& ‪.‬‬

‫& ض ا‪ NL‬ء ‪ B .........................................................‬ا ‪ #‬ف ‪. > ":‬‬
‫& ‪،‬‬

‫& م ‪ s R‬ا ‪ .‬ط ا ‪ : V‬ا‪ V# n‬ء `‪ 5D‬ا ‪ B3‬ت ‪ Q 2‬ن ار ‪ Q‬ب ا‬
‫و ‪ A‬أن & ‪ IN` 2 #‬ص ‪t‬ھ" ‪ A Q & K .; 5 2‬أن & "‪ G‬إ اء ‪ 3D‬ات ‪ > ":‬و‪^":‬‬
‫ا ‪ H‬ر ‪ > ":‬و‪9 P‬ھ ‪ Q‬ن ار ‪ Q‬ب ا & أو ى‬
‫أدوات ا & وا‪ NL‬ء ا ‪#‬‬
‫أو ا ‪= :‬‬
‫ا ‪ > A3#.‬ر ‪ ، > Q‬أو ا ‪ _K‬ص ا *ا ' ; ‪ C‬ن ار ‪ C‬ب ا‬
‫*ا ھ[ ;‪. $‬‬

‫ا دة ‪59‬‬
‫& ‪ 2Q‬إ]‪ 9 ' A 3‬أوراق وو] ! أو أ‪ N‬ء أ‪ D‬ى‬
‫إذا ‪ K‬ن ع ا & أو ا '‬
‫ا & ‪ ،‬أو &' زون ‪ #‬ات أو و‪ JN 0‬أو‬
‫‪ P‬زة أ‪ IN‬ص &‪ 2$‬أ > ‪ N‬ر‪ K‬ا‬
‫أو أ‪ N‬ء ‪ L !" #‬ل ا‪ +‬ا ‪b ،‬ن ‪s R‬‬
‫‪ P %‬ت أو أدوات أو ; ا‪%* % O%‬‬
‫ي ‪ A‬ط‪ ." 3‬وط ا ' دة‬
‫ا ‪ .‬ط ا ‪ - # & V‬را إ ^ ‪9‬ل ھ‪nt‬ء ا‪ INL‬ص‬
‫ا د ‪ 60 2‬و‪ '& . #W 62‬ر '‪ V‬ا ‪.A `.‬‬
‫) &'! إ‪n‬‬
‫& إرھ‬
‫و ‪ :‬ا ‪n P‬ت ا ‪ 2 ` h‬ا و أو إذا "! ا‪L‬‬
‫ا دة ‪ 60‬و‪ P‬ھ ا‪n‬ط)ع ‪^":‬‬
‫‪ s V‬ا ‪ .‬ط ا ‪ V‬و ‪ A‬ا‪ INL‬ص ا ‪ .‬ر إ >‬
‫أو‬
‫ا‪L‬وراق أو ا ‪ #‬ات أو ا *‪ JN 0‬أو ا ‪ P‬ت أو ا دوات أو ا ا‪ O%‬ا *‪%‬‬
‫ا ‪ K‬ء ‪ -3‬ا م ' ‪9‬ھ ‪.‬‬
‫‪32‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫‪ ( 5%‬ات أو و‪ JN 0‬أو‬
‫‪ 'C‬أن ‪$; I‬‬
‫‪ X‬ا ‪ '# %‬ا‬
‫يا > ‪w‬‬
‫‪ P %‬ت أو أدوات أو ; ا‪ %* % O%‬أو أ‪ K‬ء ‪ >%‬ة إظ‪ $‬ر ا &‪. E E‬‬
‫إذا ‪ 2‬إ اء ا ‪ ......................... { #W#‬ا‪ #P‬ام ا ا > ‪.‬‬
‫إذا ‪ K‬ن ا ‪ { #W#‬أو ا ' ‪ .......................... 9‬ا @ ‪ -‬ا ‪. Q‬‬
‫اض‬
‫‪ j‬أ = &‪ , E( J‬ا & ‪ ' %‬أو ‪*( '%‬ب (= ‪ B‬ل ‪*\+‬ره ا > ‪ w‬ا‬
‫ون‬
‫ا & ‪ f‬إذا ظ‪ = $‬أ ‪ ، * 4 j VC:; " $‬و ھ‪D‬ه ا &‬
‫ر‪b N‬‬
‫ظ ف ‪* _%‬م & ل‬
‫‪ \&%‬و *‪ XL‬ا *‪ JN 0‬أو ا ‪ K‬ء‬
‫اض‬
‫ا‬
‫اض ‪.=% '%‬‬
‫ا &‪ C‬ا _ ‪* " Z‬را ‪ &7‬ا‬
‫ا \ ور <ظ‪ $‬ر ا &‪XL*; E E‬‬
‫[ ‪ f +‬ا ‪ P‬ت وا ا‪ O%‬ا *‪%‬‬
‫ا ‪ %‬ت ا د ا \ ( ‪D$‬ه ا *‪ %‬ت رھ' إ‪ K‬رة ا ا أو ;‪*\&; ، $(% o5 DBW‬ر‬
‫ا ‪ _K‬ص ا ‪ \+ ' D‬وا ا > ‪ XL* ،w‬رھ' إ‪ K‬رة ا ا ‪.‬‬
‫& ‪ i; L f‬ا ‪ :‬ط ا ‪ N \E‬إ ا ‪ ( 5‬ات أو ا *‪ JN 0‬أو ا ‪ P‬ت أو ا دوات‬
‫أو ا ا‪ O%‬ا *‪ %‬أو ا ‪ K‬ء ا > ة إظ‪ $‬ر ا &‪. E E‬‬
‫‪*% ; 'C‬ا ‪ E‬ا ( ; ا ‪ K V# f + %‬ء [ ا ‪*I‬ر = ‪ L‬و = ‪4‬‬
‫أ‪ B‬ى‪.‬‬
‫;‬
‫_‪ ،=Z‬أن ‪D& ; %W‬ف ا (‪N $‬‬
‫‪ V #* 'C‬ا م ‪ Q‬أو و‪ V #‬ا ‪V# Q‬‬
‫[ *‪ XL‬رھ' إ‪ K‬رة ا &‪ ; C‬أ‪_5 DB‬‬
‫(‪ _5‬ا ‪ '% 7‬ا ‪ %‬ا د ا‬
‫أ‪ '%‬ا اد أو‬
‫‪ :% j $‬وع أو ‪ PB VC: " #‬ا‬
‫‪ $(%‬إذا ‪ + " #‬ز ‪ $‬أو ا‬
‫`‪ B‬ق ا ‪. %‬‬
‫‪ C‬ت أو ‪(%‬‬
‫ا‬
‫& ر ‪D& ; \&%‬ف \ ف إ ا ‪ P5‬ة‪.‬‬
‫أو‬
‫'‪ ^B‬ا ‪ ( 5‬ات أو ا *‪ JN 0‬أو ا ‪ P‬ت أو ا دوات أو ا ا‪ O%‬ا *‪%‬‬
‫‪.A‬‬
‫ا ‪ K‬ء ا ' زة را و "‪ x‬أو ‪> ": #I&................. TR‬‬
‫إذا ‪5‬ر إ‪ BP‬ء ا‪ NL‬ء‪..................................‬وا ‪ #I‬ا > ‪. > ":‬‬
‫ون ‪.( c‬‬
‫)ا ‪3‬‬
‫ا دة ‪60‬‬
‫‪:‬‬
‫& ‪ T ، "& !3‬ا‪ :‬ة ‪ V#‬ت ا دة ا‬
‫أو‪ :n‬إذا ‪ K‬ن ا ‪............................{ #W#‬ا ‪.A# " 2 R I‬‬
‫] ‪:‬إذا ‪ wK‬ن ا ‪ w@ { w#W#‬ى ‪9w w‬ل ‪ 2w _IwN‬ا ‪ -w #'& w c‬أن &‪ wQ‬ن ‪w‬‬
‫‪ +‬ز = و‪ JN a0‬أو ‪ ( a5%‬ات أو ‪ a P %‬ت أو أدوات أو ;‪ a‬ا‪ a %* % O%‬أو أ‪ wN‬ء >‪w ): w‬‬
‫‪ L‬ل ا‪ +‬ا ‪ VP G & A b ،‬ر ھ‪5‬ا ا ‪ " _I.‬ا ‪ ،{ #W#‬وإذا ‪5‬ر ذ ; و ‪ Gw‬أن‬
‫‪.‬‬
‫ء ا‪ W‬ةا‬
‫& ي ا ‪ { #W#‬ط‪3‬‬
‫'‪ V‬ھ‪5‬ا ‪ ..................................‬ا ‪ & #‬ن > ؛‬
‫‪ i; L‬ا ‪ a:‬ط ا ‪ N a\E‬ا _‪ a‬ذ ا< ‪ a‬اءات ا ( ‪a‬‬
‫‪ X‬ا ‪*+‬ال '‬
‫و‬
‫ا > ‪.w‬‬
‫د ا ‪*\+ '% ' 7 E‬ر‬

‫‪33‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫‪ ،A:‬إذا ‪A 2 3‬‬
‫] ‪ s V 2Q & : ً H‬ا ‪ .‬ط ا ‪ V‬أن & ‪ : #‬أي ‪_IN‬‬
‫أن @‪ T‬ھ‪5‬ا ا ‪ _I.‬أن & ه " ت ‪ P‬ل ا‪ L‬ل أو ا‪ NL‬ء أو ا ] ! أو ا ‪ ( 5‬ات‬
‫أو ا‪ NL‬ء ا ' زة‪ ،‬وأن & ‪^": A F‬‬
‫أو ا ‪ P‬ت أو ا دوات أو ا ا‪ O%‬ا *‪%‬‬
‫؛‬
‫ا‬
‫ا '‪ V‬ر ‪ P‬ا ‪ A: #‬إذن ا‬
‫را ‪....................................... R ' T :‬ا‪ B +‬م أو ‪5‬ره‪.‬‬
‫ا دة ‪60 -1‬‬
‫‪*aa‬ز \ ‪ i; a‬ا ‪ a :‬ط ا ‪ N a \E‬أن ‪*aaE‬م ;‪ Saa‬اء > ‪ a 5 w a‬ي ‪ a‬ا ‪ _aaK‬ص‬
‫ا ‪ :‬ر إ ‪ a [$‬ا ‪ a‬د ' أ ‪ a‬ه ;*ا ‪ Pa‬أ‪ _aK‬ص ‪ ،[$a5( 'a%‬و ‪ a‬ظ‪ a‬وف ‪ aZ‬ن ‪a$‬‬
‫وا ا‪. 4‬‬
‫‪ #‬ا‪ L X% [$ %‬ن ا >‬
‫ا دة ‪61‬‬
‫‪ -K‬إ )غ أو إ ‪ w.‬ء ] ‪ ........................... w‬ا ‪ a;*E ; Aw ": Gw & ،%w'3‬ت ا ‪ aE‬رة‬
‫ا >‪ '% 446 VZ‬ا ‪* E‬ن ا ( ‪. N‬‬
‫ا دة ‪65‬‬
‫& ‪.A & ' ># .......................................... s V 2Q‬‬
‫& ‪ ............................................. -K ^": G‬ھ‪5‬ا ا ‪. #‬‬
‫اوح ; ' أ > ' و‪ 5 B‬آ ف‬
‫;‪ /‬ا‪%‬‬
‫‪ V# x D 2 -K ,4‬ت ا ‪ W‬ة ا‬
‫درھ[‪.‬‬
‫ا ب ا ا;‪ '% X‬ھ‪D‬ا‬
‫‪ \E‬ت ا ‪:‬ر إ ‪$‬‬
‫ي ا &‪ '% JE‬ا ‪ *$‬و ‪E‬‬
‫ا ‪.[5E‬‬
‫ا دة ‪66‬‬
‫‪ i; \ 'C‬ا ‪ :‬ط ا ‪ N \E‬أن & >‪ m_:; y‬أو ة أ‪ _K‬ص &" ا & ا‬
‫‪* *C‬ا رھ' إ‪ K‬ر =‪ ،‬إذا و ت أ ب ‪ K‬ه ار ‪ [$; C‬أو ‪ &%‬و ار ‪[$; C‬‬
‫ا (‪2‬‬
‫&‪,5‬‬
‫وز ‪ 0‬ن وأر; '‬
‫‪ ،b & ; $ ,4‬وذ ‪ Q‬ة‬
‫( أو (&‬
‫إ ‪ ،[$ E‬و ‪ :‬ا ( ; ا ‪* %‬را ;‪.Q D‬‬
‫ا; اء ‪'%‬‬
‫& ‪ % ' L ,5‬ة ا & ا ا (‪ 2‬ا > ة ا ز‪ VE( %‬ا ‪ m_:‬ا ‪ ،= = :‬إذا‬
‫‪ i; L $; V‬ا ‪ :‬ط ا ‪ N \E‬ا ‪D‬ي ا‪=; y> +‬‬
‫[ إ ‪ B = E‬رج ا ا‪ N‬ة ا ‪ N \E‬ا‬
‫‪ +‬ا &‪[C‬‬
‫‪ %‬ة (> ‪ D‬ا ‪;*E‬‬
‫&" ا & ا ا (‪ j ، 2‬أن ھ‪D‬ه ا > ة & ‪,5‬‬
‫& ‪.‬‬
‫ا ( ; ‪;*E ; %‬‬
‫ا& ا ‪:‬ر إ ‪$‬‬
‫‪*E‬م ‪ i; L‬ا ‪ :‬ط ا ‪ N \E‬ا ‪D‬ي أو‪ q4‬ا ‪= = :‬‬
‫و ر ‪ o‬وظ وف ا< ‪ E‬ف‪ ،‬و \[‬
‫=إ‬
‫ا >‪ E‬ة ا ‪ B \&% & ; ، E; 5‬ص ‪:‬‬
‫إ أ‪ \&% V7‬ا &‪.H‬‬
‫& ‪ % ' L Q D# ,5‬ة ا & ا ا (‪ 2‬ا *‪ "4‬ا ‪D‬ي ‪ = \E‬ا ( ; ‪4 %‬‬
‫ا‪ 4‬ا ‪. (%‬‬
‫ا جو*‪#‬ن‪LB‬‬

‫‪34‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ا (‪2‬‬

‫;‬

‫ا ‪N (I‬‬

‫ا دة ‪66-1‬‬
‫‪ W‬إ = إ إذا‬

‫ا& ا‬
‫‪:‬‬
‫ا‬
‫؛‬
‫ا د وا & * دون ‪ [ % /‬ا‬
‫ ا &> ظ‬‫‪f 5‬م ‪*\+‬ر أو ‪ :%‬ر‪ #‬ا ‪= = :‬؛‬
‫ ا ‪ E‬م ; ;& ث وا & ت ا‬‫و‪ XL‬ا ‪ = = :‬رھ' إ‪ K‬رة ا ا وا & * دون اره؛‬
‫‬‫ا ‪*$:‬د أو ا \& أو أ ھ[ أو‬
‫أي ‪i/L‬‬
‫ ا & * دون ‪ %‬ر‬‫أ‪ 4‬ر;‪[$‬؛‬
‫ ‪ X(%‬ا ‪ '% = = :‬ا *اط‪ X% U‬ا ‪ _K‬ص ا ‪ 5‬ھ ' أو ا ‪ :‬ر‪' #‬‬‫؛‬
‫ا‬
‫ا ‪= = :‬؛‬
‫ ‪+‬‬‫ و‪ PL + XL‬اب ا ‪D‬ي أ‪ =0 +‬ا > ‪*PB , 5; V‬ر = أو ظ وف ار ‪ =; C‬أو‬‫ا \ ر ا ( ‪ ،=( O‬أو ; (‪2‬‬
‫ار ‪ ،=; C‬أو أھ‬
‫"‬
‫ا ا‬
‫ا*‬
‫_‪*P‬رة ا ‪.= = :‬‬
‫ا دة ‪66-2‬‬
‫‪=a‬‬
‫' ‪ i; aL a‬ا ‪ a:‬ط ا ‪ a ; N a\E‬ا ‪ 'a% a#W‬ھ* ‪ a‬ا ‪ m_a:‬ا ‪Da‬ي أ ‪aE‬‬
‫ا ‪ t a E‬أو ‪ [aa‬و‪ "aa& = a L‬ا & ا ‪ a‬ا (‪ a 2‬إ‪ a B‬ره ‪*aa‬را و;‪ a ; ، a $ $> a > C‬وا‬
‫ا ‪ = E‬و;&‪ ،=4*E‬و‪ =E+ $( ; '%‬ا ‪f‬ام ا ‪." Z‬‬
‫‪ a% a‬ة ا & ا ‪a‬‬
‫‪Saa; 'aaC‬ذن ‪ 'aa% Vaa % ; a #‬ا ( ; ‪ a‬ا ‪ a \ a %‬ورة ا &‪،Haa‬‬
‫‪.‬‬
‫ة وا‪ +‬ة أر; و ‪' :‬‬
‫ا (‪2‬‬
‫إذا ‪ J‬ا ‪ '%W; b ; %‬ا و ا ا‪ B‬أو ا _‪ a‬ر ‪Sa ،‬ن ‪ a%‬ة ا & ا ‪ a‬ا (‪a 2‬‬
‫‪ %‬ة وا‪ +‬ة‪ a(; ،‬ء ‪ a‬إذن ‪ 'a% Va % ; a #‬ا ( ;‪a‬‬
‫‪;4‬‬
‫و‪' 5‬‬
‫‪*C‬ن‬
‫ا ‪. %‬‬
‫إرھ ; ‪S ،‬ن ‪ %‬ة ا & ا ا (‪*aC a 2‬ن ‪ a‬و ‪a ' a5‬‬
‫إذا ‪ J‬ا ‪; %‬‬
‫‪ a% V#‬ة‪ a(; ،‬ء ‪ a‬إذن ‪'a% Va % ; a #‬‬
‫‪ ' %‬ة "و‪' 5‬‬
‫‪;4‬‬
‫ا( ; ا ‪. %‬‬
‫&‪ m_: J‬ا ‪D‬ي أ ‪ E‬ا ‪ = t E‬أو و‪ "& XL‬ا & ا ا (‪ 2‬ا ‪ > a‬دة ‪'a%‬‬
‫‪ a&% ' a‬م و‪Daa#‬ا‬
‫‪ a5%‬ة ‪ ، a * 4‬و‪ 'aa%‬إ‪ a C%‬ا ‪ aZ‬ل ;‪ a+W‬أ‪ ،=aaN ; 4‬و ‪ =aa‬ا &‪a Jaa‬‬
‫ا &‪ J‬ط ‪ =( ,‬إط ر ا ‪ 5‬ة ا ‪. N \E‬‬
‫‪*aaE‬م ا ‪ a :‬ط ا ‪*aa N a \E‬را ;‪ a KS‬ر ا & ‪ % a‬ا ‪ Xaa% ' a‬إ‪ a B‬ر ا (‪ .Q Daa; ,aa E‬وإذا‬
‫' ‪ &%‬م إط ر ا ‪ 5‬ة ا ‪*E N \E‬م ا ‪ a:‬ط ا ‪*a N a\E‬را‬
‫ط‪,‬ا ( ; ‪%‬‬
‫' ھ‪D‬ا ا & ‪. %‬‬
‫;‪ KS‬ر ا (‪ , E‬ا ‪D‬ي *‬
‫[ ا ‪ Z‬ل ; & ‪ %‬ا; اء ‪ '%‬ا ‪ 5‬ا و < ‪ E‬ف ا ( ; ‪ ، %‬و ‪VaI 'C‬‬
‫‪ a‬إرھ ; ‪ a‬وا‪ aL "a\ 4‬ورة‬
‫ا ( ; ا ‪ Ja a # %‬ا ‪ a ( VCa: XN a4*; a%‬أو‬
‫ا &‪ H‬ذ ‪ ،Q‬أن ‪ >Z; BU‬ا ‪ ، N (I‬ا ‪ Z‬ل ا & ‪ (; = #* ; %‬ء ‪ a‬ط ‪i; aL 'a% ,a‬‬
‫& ا ا (‪. 2‬‬
‫وز ‪ %‬ة ا ‪ qZ BW‬ا ة ا ‪7‬‬
‫أن‬
‫ا ‪ :‬ط ا ‪N \E‬‬
‫‪35‬‬

‫' أ = ‪ L‬وري ‪ +‬ا‬

‫ب‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫وز ‪ ' 0 0‬د‪ % "& E 4‬ا‪ i; L 4‬ا ‪ :‬ط ا ‪N \E‬‬

‫[ا ‪Z‬ل; &م ة‬
‫ا ‪. ;E‬‬
‫ظ وف ‪V>C‬‬
‫‪ i; L X‬ا ‪ :‬ط ا ‪ aZ ; m B V# ,E N \E‬ل ‪ a E‬ا ‪ a‬ھ‪Da‬ا ا ‪Wa:‬ن إ ‪a‬‬
‫ا( ; ا ‪. %‬‬
‫(‪ a X‬ا &‪ % a‬إ‪ a B‬ر أي ‪ a#‬ن ; ‪ a‬راج ‪ aB‬ل ا ‪ aZ‬ل ; *‪ Va 4 =a #‬ا ‪ a\E‬ء ‪ a%‬ة‬
‫ا & ا ا (‪. 2‬‬
‫‪ % & 'C‬ا ‪ Z ; = mB‬ل ; ‪ m_:‬ا *‪*L‬ع &" ا & ا ا (‪ 2‬أن‬
‫‪ E‬م أ‪ (0‬ء ‪ %‬ة ھ‪D‬ه ا & ا و‪ JN 0‬أو ‪ 2+ %‬ت ‪ : ; #‬ط ا ‪ N \E‬أو ( ; ا ‪%‬‬
‫‪ Z4‬إ‪ V; E% \& $ L‬إ‪ $K‬د‪.‬‬
‫ع ‪ [$ = :‬ا ‪ +‬اث ا & >‪ [$; y‬ط ‪ E> E‬ة‬
‫&‪*\+ % & J‬ر ا‬
‫ا و ‪ '%‬ا دة ‪ ; 460‬ه أو ا ‪ _K‬ص ا *‪ "& ' *L‬ا & ا ا (‪ 2‬إذا ‪* #‬ا‬
‫ا دة ‪ '% 316‬ھ‪D‬ا ا ‪* E‬ن‪.‬‬
‫‪ +S; ' ; Z%‬ى ا ھ ت ا ‪ :‬ر إ ‪$‬‬
‫ع ا ‪ % VB‬ت ا &‪ H‬و ط ح أ ‪ s‬أو‬
‫&‪ % & J‬ا ‪D‬ي &\ ا‬
‫إ; اء ‪ 2+ %‬ت‪.‬‬
‫ا دة ‪66-3‬‬
‫‪ V#‬ا ‪ '# %‬ا‬

‫‪ = &>7 [4 V Q5% ,‬و ‪ X 4* ; V D‬و‪ V #‬ا ‪Q‬‬
‫أن *‪ $ XL‬ا ‪ _K‬ص &" ا & ا ا (‪. 2‬‬
‫و ‪ ,‬ذ‪Q‬‬
‫ھ‪D‬ا ا ‪ V 5‬ھ* ا ‪ m_:‬ا *‪*L‬ع &" ا & ا ا (‪2‬‬
‫‪E‬‬
‫‪ ، $ $‬و‪ %‬ة ا (‪ P‬ق وأو‪ 4‬ت ا ا‪ +‬وا &‬
‫; ا ا & ا ا (‪ 2‬و‬
‫و‬
‫& ‪f % $ E> V‬ا‬
‫‪ m_:‬ا ‪ VE‬وا ‪ D/‬ا ‪ = % E‬وا‬
‫وا ‪&Z‬‬
‫ا‬
‫ا و ‪.‬‬
‫‪ K‬وط و‪ CK‬ت ‪ D/‬ا ‪ _K‬ص ا *‪ "& ' *L‬ا & ا‬
‫& د ;(‪2( m‬‬
‫ا (‪. 2‬‬
‫ھ‪D‬ا ا ‪ V 5‬ا ‪ m_:‬ا ‪D‬ي و‪ "& XL‬ا & ا ا (‪ 2‬و‪i; L‬‬
‫‪ ,‬أن *‪X4‬‬
‫ا *‪ X 4‬أو‬
‫ا ‪ :‬ط ا ‪ ; N \E‬د ا ‪ ، $N $‬وإذا ‪ #‬ن ذ ‪ Q‬ا ‪ 4 j m_:‬در‬
‫ا ‪ ،[Z‬أو ر ‪ t‬ا ‪ E‬م ;= ‪ :‬ر إ ذ ‪ Q‬ا ‪.V 5‬‬
‫=‬
‫و‪ V #‬ا ‪8 Q‬ط ع = و‪ %‬ا‪ = 4‬وا ‪KW‬‬
‫‪ ,‬أن ض ھ‪D‬ا ا ‪V 5‬‬
‫ا ‪.V4‬‬
‫‪ %‬ة ‪$K V#‬‬
‫‪ V‬إ ‪ C‬و وط( أو ‪*$‬ي & ا ا (‪2‬‬
‫(‪ * &% VE‬ت ا ‪* V 5‬را إ‬
‫ھ‪D‬ا ا ‪ '% V 5‬ط ف ر‪b N‬‬
‫إذا ‪ " #‬ا * ‪ VN‬ا ‪ .Q D; Y 5 (E‬و [ ا ط ع‬
‫(‪ $‬ا ‪* E‬ن‪.‬‬
‫ا ( ; ا ‪ %‬وا ‪ $‬ت ا‬
‫[ (‪ [ 2‬ھ‪D‬ا ا ‪ V 5‬ا< ‪ C‬و ; ‪. 2( m \ E‬‬
‫أي‬
‫‪*E‬م ا ( ; ا ‪ ; %‬ا‪ 4‬ا *‪ "& XL‬ا & ا ا (‪ ، 2‬و ‪ $ 'C‬أن ‪%W‬‬
‫و‪ $ + XL*; "4‬أو ; ‪*I‬ل ا ‪ m_:‬ا *‪*L‬ع &" ا & ا ا (‪ 2‬أ‪. $% %‬‬

‫‪36‬‬

‫‪'C‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ا دة ‪67‬‬
‫& ‪.............................s R -K ^": G‬ا ‪ R‬ا ‪._#I‬‬
‫& ‪ G‬أن ‪............................ .....-&5‬ا ‪ a‬أو ا‪. '#@n‬‬
‫‪.‬‬
‫& ‪........................................2 V G‬ا دة ا‬
‫‪ Nb‬ر ‪ " :‬ا *‪*4‬ف ر ا ‪ I‬ذ ار و‪E' A R‬‬
‫& م ‪ s R‬ا‪ .‬ط ا ‪V‬‬
‫[ ا ‪ Z_:‬وا ‪N‬‬
‫ا &\‬
‫ا ' ا@ ا ‪` & $‬ي و@ " ‪ 2‬ا @ ‪ ،-‬و ‪:‬‬
‫ا<‪ K‬ر‪.‬‬
‫ذ‪ Q‬و ر‪ o‬و‬
‫ا ‪5‬‬
‫و‪ >7‬ا ‪ m_:‬ا ‪D‬ي [ إ‪ K‬ره وا *‬
‫‪ INL ' n‬ص ا ‪ 2&5‬و‪E' > R‬‬
‫ا‬
‫إ^ ا‬
‫و&‪ A ": 2 #‬أن & ‪& A‬‬
‫‪.‬‬
‫ا ' ا@ ا ‪)D & $‬ل ا‪L‬ر ‪ T‬و‪ : @ 2& .:‬ا‬
‫‪ i; L‬ا ‪ :‬ط ا ‪ N \E‬إ‪ \B‬ع ا ‪ m_:‬ا *‪*L‬ع &" ا & ا‬
‫'‬
‫>&‪ m‬ط ; إ‪ K‬ر ا ( ; ا ‪ ، %‬إذا ‪ L % = y+‬أو ‪ %‬ت أو آ‪ 0‬را‬
‫ا (‪2‬‬
‫ذ ‪ .Q‬و ‪ :‬ر إ ھ‪D‬ا ا< اء ; &\ و;‪ V 5‬ا & ا ا (‪ ، 2‬و \ ف‬
‫‪5‬‬
‫ا( ; ا ‪. %‬‬
‫ا ‪ E‬ا ‪ P‬ا ( ‪ f‬إ ا &\ ا & ل‬
‫ا دة ‪67-1‬‬
‫*ا; ت ا ‪ _K‬ص‬
‫;‪ Z‬ي‬
‫‪*E‬م ‪ i; L‬ا ‪ :‬ط ا ‪V 5 ; N \E‬‬
‫ا *د ' &" ا & ا ا (‪ 2‬ا ‪ = :‬ار ‪ ( [$; C‬ت أو (‪.Y‬‬
‫‪ i; L J‬ا ‪ :‬ط ا ‪ N \E‬ا &\ ;(‪ '% _5‬ا ‪ j XL* V 5‬ف ‪*a _%‬م‬
‫و \[ إ و‪ JN 0‬ا ‪.q‬‬
‫ب ‪ ، (E‬أ‪ K‬ر ‪ i; L‬ا ‪ :‬ط ا ‪ N \E‬إ ذ ‪Q‬‬
‫ا ‪V 5‬‬
‫إذا ‪D‬رت‬
‫ب ;‪ VC:‬د‪ J 4‬و ‪ :‬ا ( ; ا ‪* %‬را ;‪.Q D‬‬
‫ا &\ ‪ ; X% ،‬ن ا‬
‫ا ‪& Z‬ت ا‬
‫‪ +‬ا (ز‬
‫‪ 'C‬ض ا ‪ V 5‬أ‪ %‬م ا &‪ C‬إ‬
‫ط ‪ ,‬ا ( ; ا ‪ %‬أو أ‪+‬‬
‫أ‪ Z %‬ره ا &‪ C‬إ‪ N E %‬أو ;( ء‬
‫;‪ ، $‬وذ ‪ (; Q‬ء‬
‫ا ط اف‪.‬‬
‫ا ‪ 5‬ت إ ; ‪f‬ور‪ .‬و ‪ V#‬ا ‪*+‬ال _\‪* \% X‬ن‬
‫‪ 'C‬ا ‪' P‬‬
‫ا ‪ 5‬ت ‪ /#‬ه ‪ '%‬و ‪ VN‬ا<‪ 0‬ت ‪ ( 4‬ع ا ‪ L E‬ا ‪ [ Z‬و ‪ \ E E‬ت ا دة ‪286‬‬
‫‪ '%‬ھ‪D‬ا ا ‪* E‬ن‪.‬‬
‫ا ‪ Z‬ي‪.‬‬
‫ل أ ‪f$‬ة ا ‪ V 5‬ا ‪5‬‬
‫‪; E‬‬
‫ا< اءات ا‬
‫& د ‪2( m‬‬
‫ا دة ‪67-2‬‬
‫; ط ‪ V#‬إ اء ‪*L*% m_:; J‬ع &" ا & ا ا (‪ ، 2‬إذا [ ; ا ‪ $‬ء‬
‫ا ‪W‬ذون ;= ‪. * 4‬‬
‫& ا ا (‪ 2‬أو ; ا‬
‫ا ةا‪* E‬‬
‫& ا ا (‪. 2‬‬
‫"‪ B‬لا> ةا‪* E‬‬
‫&‪ J‬ا ‪ P‬ن ; < اءات ا ‪ B‬ى ا‬
‫ا دة ‪67-3‬‬
‫ع إ ‪ ; = = :%‬ر ‪ C‬ب ( أو (& ‪ ،‬و [ ‪'C‬‬
‫إذا ‪ J‬ا ‪; %‬‬
‫ع إ = ‪ 'C‬أن [ ; &\ ‪= % &%‬‬
‫‪ "& *L*%‬ا & ا ا (‪S ، 2‬ن ا‬
‫ا _ ر‪.‬‬
‫‪37‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ع ا ‪VB‬‬

‫‪%‬‬

‫ت ا &‪ H‬و طـ ح‬

‫&‪ % & J‬ا ‪D‬ي &\ ا‬
‫أ ‪ s‬أو إ; اء ‪ 2+ %‬ت‪.‬‬
‫ا دة ‪73‬‬
‫إذا "‪ !ww‬ا‪ w& h3"# w w L‬ط‪ wV# w 3‬ت ا ‪ w‬دة ‪ 'aa% 56‬ھ‪Daa‬ا ا ‪* aE‬ن‪ ،‬ا >‪a5‬‬
‫ا *‪ V #‬ا م ‪ Q‬أو أ‪ +‬ا ‪ A‬ا ‪ 2 2‬ط ‪ A‬ا ‪ 2: >#‬ھ &‪ A#‬وأ ى ا@‪ w A #‬إ‪ wN‬ره‬
‫أن ‪ ' G B A P 2‬م ‪ ًn P A :‬وإ‪ 2 ً " A 2 : n‬ط ف ر ‪ F h‬ا & ت‪.‬‬
‫ا ‪ #I‬ر أو ا ‪ 2‬أن &'‪ V‬ھ‪5‬ا ا‪ #@n‬ق ‪ A !'& K‬أن &"‪h #‬‬
‫&'! " '‬
‫‪ ! ] A :‬أو إ]‪ 3‬ت ‪ . #K‬و& ‪ A Q‬أ&‪ V‬أن‬
‫إ اء '_ ط‪ ،A"K ^": 3‬وأن &‬
‫ إط)ق @ ا‪ ،AP‬و ‪ 5 : !3‬ا ‪ V#‬ت ا ‪" #‬‬‫أو ‪BIN‬‬
‫& ض & ‪WK‬‬
‫ا دة ‪ 74‬ه‪.‬‬
‫‪ WQ‬ا ‪ .‬ر إ >‬
‫& ‪ 2 #‬ا ‪ - K‬ا م ‪ : ......................................‬ا‪ V# n‬ء‪.‬‬
‫‪ ^": & .:‬ا‪. HKL‬‬
‫إذا ظ> أن ‪D.................................‬‬
‫‪+‬‬
‫ا &‪C‬‬
‫‪ j‬أ = ‪ V #* 'C‬ا م ‪ ( Q‬ا ‪ \ 4‬ء إ‪ +‬ا ‪[$‬‬
‫‪ =(C‬أن ‪* = \BS; %W‬ا‪ +‬أو أ‪ '% I#‬ا; ا ا‪ 4‬ا ‪ N \E‬ا (‪*Z‬ص‬
‫اح‪# ،‬‬
‫ا دة ‪ ; 161‬ه‪.‬‬
‫‪$‬‬
‫ھ*‬
‫‪*E‬م ا *‪ V #‬ا م ‪ D >( X ; Q‬ا ا; ا _‪D‬ة و ‪ E> E‬ة ا ‪ E; 5‬ط ‪E‬‬
‫‪*Z(%‬ص = ا *اد ‪ 162 '%‬إ ‪ ; 174-3‬ه‪.‬‬
‫ھ‪9‬ة‪. > ! ' ..................................‬‬
‫إذا ظ> أن ا ‪F V‬‬
‫‪ ^": ,‬ا ‪ - K‬ا م " "; إذا ط"‪ A G‬إ اء '_ ط‪ 3‬أو ‪ A W 2& :‬آ] را‬
‫‪ 3‬ر ذ ; أن &‪ TVI‬ا ‪ ; 5 A A3#.‬ا ‪._'W‬‬
‫إذا "! ا‪ ' L‬ث ‪ A& & _' .................................................‬ط‪.G 3‬‬
‫‪.‬‬
‫و& ‪ 2Q‬أ&‪ ...................................................... ' ً V‬ا ‪ W‬ة ا‬
‫‪ +‬ر‪t‬‬
‫‪ \&%‬ا ‪ :‬ط ا ‪ ; N \E‬ط ‪،‬‬
‫ا اف ا ‪ [$‬ا ون‬
‫إ اء ا >&‪ m‬ا ‪ P‬إذا ‪ #‬ن ‪ 4‬ط = ا ‪ [$‬أو د = و ‪ E> E‬ة ا ‪. E; 5‬‬
‫ا دة ‪73-1‬‬
‫‪ V #* 'C‬ا م ‪ + j Q‬ا ‪ ( ; b‬إذا ' = أن ا; ا ا‪4‬‬
‫اح ‪ = WK '%‬أن ‪0U‬‬
‫‪+‬‬
‫ا ‪ ، # j N \E‬أو أن ‪*I%‬ل ا ‪ [$‬أ‪ %‬م ا &‪C‬‬
‫ا ا ‪ ،‬أن ‪ Z‬ر أ‪ %‬ا ;‪ S‬اع ا ‪ [$‬ا ‪ ' 5‬و ‪ P5 E‬ة ا (‪*Z‬ص‬
‫‪'5+‬‬
‫ا دة ا ‪ ، E; 5‬إذا * وا‪ +‬أو أ‪I#‬ـ ‪ '%‬ا ـ ب ا (‪*Z‬ص ‪$‬ــ ا ـ دة‬
‫‪$‬‬
‫‪ '% 47-1‬ھ‪D‬ا ا ‪* E‬ن‪.‬‬
‫ا دة ‪73-2‬‬
‫ا ‪ < ; %‬اع‬
‫‪ 'C‬ا ‪' P‬‬
‫ا‪I‬‬
‫ا (& إ ‪ j‬ا ‪5‬‬
‫ا‪/‬‬
‫ھ‪D‬ا ا ‪ V‬إ >‪ b‬ا ‪ '% 5‬أول *م‬

‫‪ Q‬أ‪ %‬م‬
‫ا ‪ ' 5‬ا ‪ Z‬در ' ا *‪ V #‬ا م‬
‫‪ :‬ة ظ‪ $‬ا ‪ '%‬ا *م ا *ا ‪ Z‬وره‪ ،‬و د‬
‫‪ V‬إذا ‪ 7‬دف *م ‪. P‬‬
‫‪38‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫[ ا‪' P‬‬

‫‪/7‬‬

‫‪ ; #‬ا\‪ i‬ا‬

‫‪E Y Z‬م إ‬

‫‪* =/‬را *‪ V #‬ا م‬

‫‪.Q‬‬
‫إذا ‪ #‬ن ا ‪S ، E % [$‬ن ا ‪*C Y Z‬ن ‪ & &7‬إذا ‪ ; # = E‬ا \ ‪5 U i‬‬
‫ر‪ b N‬ا ‪ 5 U‬أن ‪*E‬م‬
‫‪ B V‬ص‪ ،‬و‬
‫‪ $ ,‬أن ‪ E‬ه ‪+‬‬
‫ا‪ ( 5‬ا‬
‫; * = ا ‪ Y Z‬إ ‪ ; #‬ا \ ‪* C& ; i‬را و ‪ :‬ا ( ; ا ‪.Q D; %‬‬
‫" ا ‪ ' P‬دا‪ VB‬أ ‪* V‬م وا‪'% +‬‬
‫ا ‪ /‬ا (& ا‬
‫[ ا<‪* +‬را‬
‫ر ‪ o‬إ‪ +‬ا ‪ . $ ' P‬د ھ‪D‬ا ا ‪ V‬إ أول *م ‪ V‬إذا ‪ 7‬دف *م ‪. P‬‬
‫‪ +‬ا ‪ E‬ل إ ‪ "; ' +‬ا ‪ /‬ا ‪*#D‬رة‪.‬‬
‫‪ E‬ا ( ; ‪%‬‬
‫&‪ JE‬ا ‪ * '% /‬ا ‪ :‬وط ا ا ( إ ‪ $‬ا ‪ < ; %‬اع وا (‪*Z‬ص ‪$‬‬
‫م * ھ‪ +X ;،‬ا ‪E‬ل; ‪\E‬‬
‫‪+‬‬
‫ا د ' ‪ 73‬و ‪ 47-1‬أ ه‪ ،‬و ‪%W‬‬
‫‪ E%‬ر ‪ V; 4 j VE 5%‬ي ط '‪ .‬و &*ل ر ‪ t‬ا ‪ ' P‬دون ‪ [ E‬ط ‪ ,‬ا< اج ا ‪"4U‬‬
‫‪. E+‬‬
‫ا دة ‪74‬‬
‫‪ ،h3' > ": G‬أو إ‪ +‬ى ا & ت‬
‫'‬
‫‪b‬‬
‫إذا "! ا‪&; L‬‬
‫ا دة ‪ 47-1‬أ ه‪*E ،‬م و‪ V #‬ا ‪ ،Q‬أو أ‪* +‬ا;= ; >‪ 5‬ر ا ‪[$‬‬
‫ا (‪*Z‬ص ‪$‬‬
‫' ھ* = و ي ا (‪ ' =4 P‬ا ل ا (‪ ;*5‬إ = ; إ‪ K‬ره ;‪W‬ن ‪, Z( =E+ '%‬‬
‫‪ =E+‬وا‪ +‬ا أو أ‪ '% I#‬ا; ا ا‪ 4‬ا ‪ N \E‬ا (‪*Z‬ص‬
‫‪ &%‬م (= ‪D_ [0 ، +‬‬
‫م ‪ S; %W $ >#‬ا = ا ‪.' 5‬‬
‫ا دة ‪ ; 161‬ه‪ .‬و ‪+‬‬
‫‪$‬‬
‫‪*E‬م و‪ V #‬ا ‪ D >( ; Q‬و ‪ X‬ا; ا ا‪ 4‬ا ‪ N \E‬ا _‪D‬ة و ‪ E> E‬ة ا ‪E; 5‬‬
‫ھ* ‪*Z(%‬ص = ا *اد ‪ 162 '%‬إ ‪ ; 174-3‬ه‪.‬‬
‫ط‪E‬‬
‫ا دة ‪74-1‬‬
‫&‪ % & J‬أن &\ ا (‪ P‬ق ا ‪ :‬ر إ = ا دة ‪ 74‬أ ه‪ = J& # ،‬أن‬
‫; (= ;*‪ JN 0‬أو إ‪ 0‬ت ‪# . ; #‬‬
‫‪ ،= #*%‬وأن‬
‫‪ b‬إ اء &‪ m‬ط‬
‫‪ =(C‬أن ض ‪ % ># [ E‬أو ‪ V; E% Z_K‬إط ق ا‪.=+‬‬
‫ ( ا ‪ \ 4‬ء ‪ \ E% -‬ت ا دة ‪ '% 184‬ھ‪D‬ا‬‫‪ E‬ا ‪ >C‬ا‬
‫ا‬
‫ا ‪* E‬ن‪ .‬و & د ‪ E%‬ر ا ( ; ا ‪ VC; %‬د‪ 4‬ا ‪ E‬ر ا _‪ \# mZ‬ن &\*ر ا ‪.[$‬‬
‫‪ B V‬ص و *دع ; ‪'% _5 q‬‬
‫\ ' ا ( ; ا ‪ E% %‬ر & ا ‪>C‬‬
‫ا ‪ E‬ر و‪ '%‬و‪ V7‬إ اع ا ‪.d‬‬
‫إ اع ا ‪ >C‬وا دادھ و‪ Z%‬در ‪ \ E% $‬ت ا *اد ‪ 185‬و‪$ %‬‬
‫‪JP‬‬
‫إ ‪ '% 188‬ھ‪D‬ا ا ‪* E‬ن‪.‬‬
‫ن أو ;‪ '5& m_K VC‬ا _ ط‪ ,‬أو‬
‫‪ ' 5‬و‪ V #‬ا ‪ ( Q‬ا ‪ \ 4‬ء‪; ،‬‬
‫ا > ھ[ ‪ XE '% X%‬ا (‪.=4 P‬‬
‫إذا ‪ 7‬ر ا ‪ < ; %‬اع ا ‪S ،' 5‬ن ا ‪ & \E‬ل إ أول ‪ E 5‬ھ ا &‪C‬‬
‫ا دة ‪ 385‬ا{ ; ه‪.‬‬
‫ا ; ا‪ ,5+ ، N‬ا ‪ :‬وط ا (‪*Z‬ص ‪$‬‬
‫و‪ V #‬ا ‪ Q‬إذا ط ‪ =(% ,‬إ اء &‪ m‬ط أو ' ;(>‪ =5‬آ‪ 0‬را ر ذ ‪Q‬‬
‫‪,‬‬
‫أن _\‪ X‬ا ‪ Q D = = :‬ا >&‪.m‬‬
‫‪39‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫‪ J‬ا ‪ &; %‬ث & ‪ V‬آ‪ 0‬را ظ ھ ة (‪ q‬أو إذا ا‪ '% C K‬و‪*4‬ع (‪q‬‬
‫&‪m‬‬
‫ا (‪ P‬ق إ‪= +‬‬
‫‪ VI %‬ا ( ; ا ‪ %‬و‪ V 4‬ا ‪ :‬وع‬

‫=‪،‬‬
‫=‬

‫إذا‬
‫و ‪,‬‬
‫ط ‪.,‬‬
‫و ‪ 'C‬أ \ & ‪ %‬ا & ث أن ‪ , P‬إ اء ا >&‪ m‬ا ‪ :‬ر إ = ا >‪ E‬ة ا ‪. E; 5‬‬
‫‪ +‬ر‪t‬‬
‫‪ \&%‬ا ‪ :‬ط ا ‪ ; N \E‬ط ‪،‬‬
‫ا اف ا ‪ [$‬ا ون‬
‫إ اء ا >&‪ m‬ا ‪ P‬إذا ‪ #‬ن ‪ 4‬ط = ا ‪ [$‬أو د = و ‪ E> E‬ة ا ‪. E; 5‬‬
‫ا دة ‪74-2‬‬
‫ا‪ 4‬ا ‪ \ E ; N \E‬ا ‪%‬‬
‫= (> ‪D‬ا‬
‫إذا أ‪ VB‬ا ‪f ; [$‬ا‪ %‬ت ا > و‪L‬‬
‫; ر ‪* E%‬ل‪b N 'C = S ،‬‬
‫د ' ‪ 73‬و ‪ 74‬أ ه‪ ،‬دون أن‬
‫ا ‪ Z‬در و ‪E‬‬
‫أي ‪ % '% + %‬ا‪ V+‬ا & ‪ (; ، #‬ء‬
‫ا ‪ s $‬ا ‪ N \E‬ا وض ‪ $‬ا ‪ ،q‬أن ‪%W‬‬
‫‪ b %‬ا ( ; ا ‪ S; ، %‬ا = ا ‪.' 5‬‬
‫ا دة ‪75‬‬
‫إذا ‪ R VP‬ا ‪ ....... ............................. ! '#‬ة ا ن‪.‬‬
‫& م ‪ R‬ا ‪ # ..................................... ! '#‬ا " ت‪.‬‬
‫د ا ‪ >#‬ء "; ا " ‪ w‬ت‬
‫& @‪ R -‬ا ‪ ! '#‬إ ^ ا ‪ - K‬ا م " "; أو و‪ - K‬ا ";‬
‫‪ T‬و] ! ا &‪ H‬ر ‪ A V# & > `.‬ا‪. L‬‬
‫ون ‪.( c‬‬
‫)ا ‪3‬‬
‫ا دة ‪77‬‬

‫&‪ s R ^": 2 #‬ا ‪ .‬ط ‪...................................‬ا & ت ا‪L‬و ^‪.‬‬
‫‪'a%‬‬
‫‪ i; \ 'C‬ا ‪ :‬ط ا ‪*% ; N \E‬ا ‪ aE‬ا ( ;‪ a‬ا ‪ ، a%‬ا ‪ a‬اب ط ‪aK ,a‬‬
‫( ت وأ‪ DB‬ا ( ت ا \ ور ‪.‬‬
‫وا ‪ E‬م ;‬
‫أ ‪ V‬ا ‪ E‬ل إ ‪ C%‬ن ا‬
‫( ‪ f‬ا ‪ E , P‬ا ‪*+ Z>%‬ل ‪ = ( %‬و‪ [\ = 7 B‬إ و‪ JN 0‬ا ‪.q‬‬
‫‪ [ a 5‬ا ‪ a E ,aa P‬ه ‪ a‬أ ‪ a‬ع و‪ a ; ( 'aaC % "aa4‬ا ‪ a %‬أو ;‪Saa‬ذن ‪i; aa\ a $(%‬‬
‫ا ‪ :‬ط ا ‪ N \E‬ا ( ب ‪. $ 4 '%‬‬
‫‪ hW .........................................‬ا > ‪.‬‬
‫ا‬
‫& ‪ -H 2Q‬ا‬
‫&‪t‬دي ‪ ...........................................................‬ى ا ' ‪. K‬‬
‫‪ DaaB‬ا ( ‪ a‬ت وا ‪'aa qaa:C‬‬
‫‪ VaaI 'aaC‬ا ( ; ‪ a‬ا ‪ a %‬أ \ ‪ a‬ا ‪ a‬اب ط ‪a K ,aa‬‬
‫أ ب ا * ة و‪. $ 5; %‬‬
‫ا دة ‪79-1‬‬
‫عإ‬

‫‪ \ E% J P‬ت ا دة ‪ ( 67-3‬ا‬

‫‪40‬‬

‫ا ‪;= = :‬ر‪C‬ب (‬

‫أو (& ‪.‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ا دة ‪80‬‬
‫& أو ' & ‪ ،h3' > ": G‬و‪ R E K‬ورة ا ‪ %'3‬ا ‪ > #‬ي‬
‫إذا "! ا‪L‬‬
‫‪ s R 2 V#‬ا ‪ .‬ط ا ‪ V‬إ ء ‪ _IN‬رھ‪ 2‬إ‪ N‬ر ‪ A" ،A‬أن &‪E' A V‬‬
‫‪ ،‬و&‪9 2 #‬و‬
‫ا‬
‫ة ‪ # n‬وز ] ن وأر ‪b : @ 2‬ذن ‪ 2‬ا‬
‫ا ' ا@ ا ‪& $‬‬
‫& ‪ A‬إ ^ و‪ - K‬ا "; أو ا ‪ - K‬ا م " "; ‪ -3‬ا ‪ >#‬ء ھ‪5‬ه ا ة‪.‬‬
‫ع إ ا ‪ m_:‬ا ‪D‬ي ‪ 4‬م إ =‪ ،‬أن‬
‫‪ V #* 'C‬ا ‪ Q‬أو ا *‪ V #‬ا م ‪ ; Q‬ا‬
‫ا دة ‪66-2‬‬
‫ھ* ‪*Z(%‬ص =‬
‫و‪E‬‬
‫ا & ا ا (‪2‬‬
‫(‪ Y‬إذ ‪; ;* C%‬‬
‫أ ه‪.‬‬
‫ع إ ا ‪ m_:‬ا ( ' ط ‪(E J‬‬
‫ا & ا ا (‪ 2‬ا‬
‫‪ /; 'C‬ض‬
‫ا ‪Z‬ل '; ‪.‬‬
‫‪ 'C‬و‪ XL‬أي ‪ ; "& m_K‬ا & ا ا (‪ 2‬إ إذا * وا‪ +‬أو أ‪'% I#‬‬
‫ا دة ‪ 66 -1‬أ ه‪.‬‬
‫با ‪:‬رإ ‪$‬‬
‫ا‬
‫ھ‪D‬ه ا دة و ‪E‬‬
‫=‬
‫ا (‪*Z‬ص‬
‫[ ا *‪ ; "& XL‬ا & ا ا (‪2‬‬
‫‪ \ E‬ت ا *اد ‪ 66-2‬و ‪ 66-3‬و‪ '% 67‬ھ‪D‬ا ا ‪* E‬ن‪.‬‬
‫ا دة ‪82‬‬
‫ا اد ‪66‬‬
‫&‪ E3H‬ا ‪ E' TR‬ا ' ا@ ا (‪ G P 2‬ا ‪ "Q.‬ت ا ‪ B‬ص ‪> ":‬‬
‫و‪ 66-1‬و‪ 66-2‬و‪ 66-3‬و‪ 67‬و‪ 68‬أ‪):‬ه‪.‬‬
‫‪ \ E% J P‬ت ا دة ‪ + 67-2‬ا<‪ B‬ل ;‪. $% C+W‬‬
‫ا ب ا ‪ (E :H I‬ت ا &‪ H‬ا _ ‪7‬‬
‫ا > ع ا ول ‪ :‬ا ‪ [ 5‬ا ا‪,4‬‬
‫ا > ع ا ‪ : I‬ا ‪ B‬اق‬
‫ا دة ‪82-3-1‬‬
‫إذا ا‪ L "\ 4‬ورة ا &‪ H‬ا ‪ E‬م ; ( ت *ا‪ +‬ة أو أ‪ '% I#‬ا ا‪ [N‬ا (‪*Z‬ص‬
‫ا دة ‪ ; 108‬ه‪ ،‬ز ( ; ا ‪ %‬أن ‪W‬ذن &" ‪ %‬ا‪ K ; $ 4‬ة‬
‫‪$‬‬
‫ا‪ B‬اق و ‪ J‬ا ‪ :‬وط ا ( ; ه‪.‬‬
‫‪ Y‬ا ‪ B‬اق \ ;‪ i‬أو *ن ا ‪ :‬ط ا ‪ N \E‬ا _ ‪ "& m‬إ‪ K‬اف و‪ %‬ا‪4‬‬
‫ا ( ; ا ‪ X ، %‬و‪ %‬ا‪ 4‬ا ‪ _K‬ص ا ‪ B '% [$ = :‬ل ا ‪ 2‬ھ أ‪ %‬م ھ‪ U‬ء‬
‫ا ‪ _K‬ص ;‪ V = W‬أو ‪ :%‬رك أو ‪ 5%‬ھ[ أو ‪ '% > 5%‬ا ل ا< ا‪*L*% %‬ع ا &‪.H‬‬
‫‪ ( =(C‬ا \ ورة ار ‪ C‬ب إ‪ +‬ى ا ل‬
‫ل ھ* ‪ 5%‬رة‪# ،‬‬
‫و ‪D$ =(C‬ه ا ‪ /‬ا‬
‫ا دة ‪ ; 82-3-2‬ه‪.‬‬
‫ا (‬
‫( ‪ '% f‬ط ف ‪ i; L‬ا ‪ :‬ط‬
‫ا ‪ B‬اق ‪*L*%‬ع ‪ \&%‬أو ‪E‬‬
‫‪*C‬ن‬
‫(‬
‫ا \ ور‬
‫‪ ' \ ،‬ا (‪ 7‬ا‬
‫ا ‪ N \E‬ا ‪D‬ي ‪ $‬إ = ; (‪ J 5‬ا‬
‫وا ‪ _K‬ص‬
‫ا ا‪ [N‬دون أن ض أ‪ i; L '%‬أو *ن ا ‪ :‬ط ا ‪ D>(% N \E‬ا‬
‫ا ( ' أد ه _‪. P‬‬
‫ا‪ B‬اق [ ‪ C+ 4 B‬م ھ‪D‬ه ا دة‪.‬‬
‫; ط ‪V#‬‬
‫‪41‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ا دة ‪82-3-2‬‬
‫‪ \ 'C‬ط وأ *ان ا ‪ :‬ط ا ‪ N \E‬ا ‪W‬ذون ‪ '% [$‬ط ف ا ( ; ا ‪D >( ; %‬‬
‫‪:‬‬
‫ا‪ B‬اق ا ‪ E‬م *ق ‪* %‬ع ا اب ا *ط( ;‬
‫‪ -1‬ا‪ 5 #‬ب أو ‪ +‬زة أو ‪ VE‬أو ‪ [ 5‬أو ا م ‪ C %‬ت أو أ‪*%‬ال أو و‪ JN 0‬أو‬
‫‪ %* %‬ت أو أ‪ K‬ء ‪ % %‬أو ‪ '% Z& %‬ار ‪ C‬ب ا‪ ،[N‬أو ا _ ‪ "%‬ر ‪ C‬ب ا‪ [N‬أو‬
‫‪ %‬ة ر ‪ $; C‬؛‬
‫ھ‪D‬ه ا ا‪ ،[N‬و ‪VN‬‬
‫ل أو و‪ ،XL‬رھ' إ‪ K‬رة ا ‪ _K‬ص ا *رط '‬
‫‪ -2‬ا‬
‫أو و ‪ VE VN‬أو _‪ ' f‬أو إ *اء أو ‪ y>+‬أو ا ‪ Z‬ل‪.‬‬
‫‪ * 4‬أو ‪%‬‬
‫ار ‪ C‬ب‬
‫*ز أن ‪ VC:‬ا ل ا ‪*#D‬رة ;‪W‬ي ‪ +‬ل ‪ '%‬ا ‪*+‬ال & \‬
‫ا ‪ B‬اق وا ‪ V‬ا ‪. $(% 5‬‬
‫&" ط ‪ P; N‬ن‬
‫ا‬
‫ز‬
‫ا ‪ B‬اق ا ‪ E‬م ;‪ W‬ل ‪ B‬رج ا اب ا *ط(‬
‫إذا ا‪ L "\ 4‬ورة (> ‪D‬‬
‫دئ ا ون ا ‪ N \E‬ا و ; ‪*%‬ا ‪ E‬ا ‪ P 5‬ت‬
‫( ; ا ‪ %‬أن ‪W‬ذن ;‪ Q D‬و ‪E‬‬
‫ا ( ا ( ‪.‬‬
‫=‬
‫ھ* ‪*Z(%‬ص‬
‫‪P‬ت أ ( و‪E‬‬
‫‪$ P‬‬
‫ت ا ‪ B‬اق ا‬
‫(>‪D‬‬
‫; د ' ‪ 713-1‬و‪ '% 713-2‬ھ‪D‬ا ا ‪* E‬ن‪ X% ،‬ا‪ +‬ام ‪ \ E%‬ت ا دة ا ‪[ % ، E; 5‬‬
‫‪ B‬ف ذ ‪.Q‬‬
‫(‪ m‬ا > ‪ Z% 4‬دق ‪ '% $‬ط ف ا ‪ C‬ا ‪; /‬‬
‫‪q%‬‬
‫*‪ XL‬ا<ذن ا ‪*#D‬ر و ‪ X‬ا & ‪ L‬وا ‪ E‬ر ا ( ‪f‬ة ;‪D$‬ا ا ‪W:‬ن‬
‫ي ى ا ‪ $‬ا ‪.= &(%‬‬
‫ا دة ‪82-3-3‬‬
‫ا ‪ B‬اق &" ط ‪ N‬ا ‪ P‬ن ‪ ;* C%‬و‪%‬‬
‫‪*C‬ن ا<ذن ; ‪ K‬ة‬
‫‪ ،‬وھ* و‪>7‬‬
‫ر ا *ء إ ھ‪D‬ه ا‬
‫أو ا ا‪ [N‬ا‬
‫‪ 7B‬و \ ' & ا‬
‫‪ i; L‬ا ‪ :‬ط ا ‪ N \E‬ا ‪D‬ي [ &" ‪U5%‬و =‪ & # .‬د ا ة ا ‪W‬ذون ‪ K % $ B‬ة‬
‫‪ %‬ة وا‪ +‬ة ;(>‪b‬‬
‫وز أر; أ‪; 4 $K‬‬
‫‪ 'C‬أن‬
‫ا ‪ B‬اق وا‬
‫ا ‪ :‬وط ‪.‬‬
‫‪ ' + V#‬و;‪ V ; V % VC:‬أو‬
‫أن ‪%W‬‬
‫‪ $ 'C‬ا أذ " ;‪ S‬ز ا‬
‫‪ V 4 +‬ا ‪ $‬ء ا ة ا & دة ‪. $‬‬
‫[ أو و‪ q4‬ا‬
‫ا ‪ B‬اق‪.‬‬
‫\[ ا<ذن ا ‪*#D‬ر إ ‪ q %‬ا ‪ ; \E‬د ا ‪ $‬ء ‪'%‬‬
‫ا دة ‪82-3-4‬‬
‫ا ‪W‬ذون ‪D >( ; [$‬‬

‫> ‪ '%‬ا ‪U5‬و ا ( ‪ L N‬ط وأ *ان ا ‪ :‬ط ا ‪N \E‬‬
‫ت ا ‪*#D‬رة أ ه‪.‬‬
‫‪[$ K %‬‬
‫ا‪ B‬اق ; (‬
‫‪ K % P‬ة ; (> ‪D‬‬
‫> ‪ '%‬ا ‪U5‬و ا ( ‪ ` 5( ; N‬ل ا‬
‫ا ‪ B‬اق‪ ،‬ا ( ' > ‪'%‬‬
‫;‪ < [$‬م‬
‫ا ‪ B‬اق‪ ،‬ا ‪ _K‬ص ا ‪ " ' D‬ا‬
‫ط ف ‪ L‬ط ا ‪ :‬ط ا ‪ N \E‬ا ‪W‬ذون ‪ $ K ; [$‬إذا ‪ " #‬ا ( ; ا ‪ 4 %‬أ‪ K‬ت‬
‫;‪.Q D‬‬

‫‪42‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ا دة ‪82-3-5‬‬
‫ا ‪ B‬اق أو إذا ا ‪ $‬ا ‪ V‬ا & د ‪'%‬‬
‫ا<ذن و‪q4‬‬
‫أن‬
‫ده‪ ،‬ز \ ;‪ i‬أو *ن ا ‪ :‬ط ا ‪ D>(% N \E‬ا‬
‫ه دون أن ‪*C‬ن ‪U5%‬و ( ‪ ، N‬وذ ‪ B Q‬ل ا *‪ "4‬ا ‪C‬‬
‫وز ھ‪D‬ه ا ة‬
‫أن‬
‫‪ L‬ور \ ن أ‪ =(%‬و ‪= %‬‬

‫إذا ‪ 4‬رت ا ‪& % $‬‬
‫دون أن‬
‫ط ‪ < $‬زا‬
‫ا لا ( أ‬
‫‪5‬‬
‫< ‪ E‬ف ا ‪ # % ،VB‬ن ذ ‪Q‬‬
‫أر; أ‪. $K‬‬
‫ا ‪ B‬اق أ‪ 4‬ب ا{ ل‪.‬‬
‫ار‬
‫‪ :‬ا ‪ & % $‬ا<ذن ;‬
‫‪ '%‬إ ‪ $‬ء ‪ =% $%‬ظ وف‬
‫إذا ا ‪ "$‬ھ‪D‬ه ا ة دون أن ‪ 'C‬ا \ ;‪ D>(% i‬ا‬
‫ھ‪D‬ه ا ة أر; أ‪ $K‬إ‪. L‬‬
‫\ ' أ‪ =(%‬و ‪ "% 4 ،= %‬ا ‪ & % $‬ا<ذن ;‬
‫;‪ Z+S‬ء ا ‪ N‬ات ا‬
‫‪*E‬م ‪ i; L‬ا ‪ :‬ط ا ‪ N \E‬ا ‪U5‬ول ' ا‬
‫ا( ; ا ‪ %‬ر ‪E‬‬
‫وا ‪ K‬ء ا ( ا &‪ '% $ VZ‬ا ل ا< ا‪ ، %‬و & ‪$‬‬
‫ا &\ ‪.‬‬
‫ا دة ‪82-3-6‬‬
‫‪ 'C‬ا ‪ ' q:C‬ا ‪ *$‬ا &‪ i; \ E E‬أو *ن ا ‪ :‬ط ا ‪D>(% N \E‬‬
‫‪.‬‬
‫ا ‪ B‬اق ;‪ 5% *$‬رة أ ‪ % '% + %‬ا‪ V+‬ا‬
‫‪ q:#‬ا ‪ *$‬ا &‪i; \ E E‬‬
‫دون ا<‪ B‬ل ; ‪ \ E‬ت ا ( ‪ N‬ا ‪,4 ، K‬‬
‫ا ‪ B‬اق ;‪ 5% *$‬رة ;& ‪ b‬اوح ‪' ; = %‬‬
‫أو *ن ا ‪ :‬ط ا ‪D>(% N \E‬‬
‫اوح ; ' أ > ' و‪ 5 B‬آ ف درھ[‪.‬‬
‫( ' و‪*( b B‬ات و‪ j‬ا‪%‬‬
‫إذا ‪ q:# ' O‬ا ‪ *$‬ا &‪ i; \ E E‬أو *ن ا ‪ :‬ط ا ‪D>(% N \E‬‬
‫‪ i; L J+‬أو *ن ا ‪ :‬ط ا ‪D>(% N \E‬‬
‫ا ‪ B‬اق (‪ q‬أو ‪ L‬ب أو ح أو إ ‪D‬اء‬
‫ا ‪ B‬اق أو زو = أو أ‪ = *7‬أو و =‪S ،‬ن ا ‪*C ;*E‬ن ا ‪ b B '% ' 5‬إ‬
‫اوح ; ' أ > ' و ‪ :‬ة آ ف درھ[‪.‬‬
‫‪*( :‬ات و‪ j‬ا‪%‬‬
‫أو *ر‬
‫إذا ‪ q:# ' O‬ا ‪ *\ E *$‬أو ; ه أو ا & ‪ %‬ن ‪ = >(% '%‬أو‬
‫ا ‪ B‬اق أو‬
‫أو أي ھ دا‪ N‬أ‪ B‬ى ‪ i; L J+‬أو *ن ا ‪ :‬ط ا ‪D>(% N \E‬‬
‫‪ ( ' :‬و‪ j‬ا‪%‬‬
‫زو = أو أ‪ = *7‬أو و = ‪S‬ن ا ‪*C ;*E‬ن ا ‪ : '% ' 5‬إ‬
‫اوح ; ' ‪ 5 B‬آ ف و ‪ ' :‬أ ‪ q‬درھ[‪.‬‬
‫ا ‪ B‬اق أو‬
‫إذا ‪ ' O‬ذ ‪*% ،Q‬ت ‪ i; L‬أو *ن ا ‪ :‬ط ا ‪D>(% N \E‬‬
‫زو = أو أ‪ = *7‬أو و = ‪S‬ن ا ‪*C ;*E‬ن ا ‪ : '% ' 5‬إ ‪ ( ' 0 0‬و‪ j‬ا‪%‬‬
‫اوح ; ' ‪ ' :‬أ ‪ q‬و‪ ' 5 B‬أ ‪ q‬درھ[‪.‬‬
‫ا ‪ B‬اق ;‪*$‬‬
‫إذا [ ‪ q:#‬ا ‪ *$‬ا &‪ i; \ E E‬ا ‪ :‬ط ا ‪D>(% N \E‬‬
‫ا ‪ B‬اق ‪ X‬ا ‪ ;*E‬ا ‪ E‬رة‬
‫‪ 5%‬رة ‪ '%‬ط ف ا ‪ m_:‬ا ‪D‬ي ا ن ;= < م‬
‫ھ‪D‬ه ا &‬
‫ا >‪ E‬ات ا ‪ '% E; 5‬ھ‪D‬ه ا دة إ ا \ ‪ .q‬وإذا وز ا & ا ‪Z4‬‬
‫‪S ( ' 0 0‬ن ا ‪*C ;*E‬ن ھ ا ‪ ' 5‬ا ‪. ;U‬‬

‫‪43‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ا ب ا ا;‪X‬‬
‫ا &‪ '% JE‬ا ‪*$‬‬
‫ا دة ‪82-3-7‬‬
‫ي ا &‪ '% JE‬ا ‪ *$‬و ‪E‬‬

‫‪ \ E‬ت ھ‪D‬ا ا ب‪.‬‬
‫ا دة ‪82-3-8‬‬

‫*ان‬
‫‪ \ 'C‬ط ا ‪ :‬ط ا ‪ ، N \E‬و;‪ '% %W‬ھ‪ U‬ء و &" ‪U5%‬و ‪،[$‬‬
‫ا ‪ :‬ط ا ‪ ، N \E‬أن ‪* P‬ا ‪ m_K V# '%‬و ‪ L‬ه ‪ ,‬أو ة أ ب ‪*E %‬‬
‫' ھ* =‪ K ،‬ھ=‪:‬‬
‫‪W; q‬ي و‬
‫ا‬
‫؛‬
‫ار ‪ C‬ب أو ‪ &%‬و ار ‪ C‬ب‬
‫‪−‬‬
‫اده ر ‪ C‬ب ( أو (& ؛‬
‫‪ −‬أو ا‬
‫( أو (& ؛‬
‫‪ %* %‬ت ‪ >%‬ة &‪H‬‬
‫* ه‬
‫‪ −‬أو‬
‫‪ −‬أو إذا ‪ #‬ن ‪*L*%‬ع أ;& ث ‪*%W%‬ر ;‪ '% $‬ط ف ا ‪ P 5‬ا ‪. N \E‬‬
‫ا دة ‪82-3-9‬‬
‫‪ \ 'C‬ط ا ‪ :‬ط ا ‪ N \E‬وأ *ا ‪ [$‬ا &‪ '% JE‬ھ* ا ‪ _K‬ص ا ‪* C: ' D‬ن‬
‫‪.‬‬
‫‪ C‬ت أو `‪ '%‬ا م أو (‪ X‬و‪*4‬ع‬
‫‪ $‬ا `‪ _K‬ص أو‬
‫ا دة ‪82-3-10‬‬
‫‪D‬ر ا‬

‫‪ 'C‬ا‪ 4‬د ا ‪ m_:‬ا ‪D‬ي ‪ t‬ا<د ء ;‪ = *$‬أو‬
‫‪ E%‬ا ‪ :‬ط ا ‪ '% N \E‬أ ‪ V‬ا &‪ '% JE‬ھ* =‪.‬‬
‫& ھ*‬
‫‪ 'C‬أن ‪5‬‬
‫‪ ' 5‬ا ‪ :‬ط ا ‪ C; N \E‬ا ( ‪ 7‬ا‬
‫ذ ‪ Q‬ا ‪ Z‬ل ; ‪ = N‬أو ‪ = /:%‬أو ‪ %‬ر = ‪ % X%‬ا ة ا دة ‪82-3-11‬‬
‫ا ‪; m_:‬‬
‫; ه‪.‬‬
‫‪ i; L :‬ا ‪ :‬ط و‪ V #‬ا ‪D$; Q‬ا ا ; و‪D#‬ا أ اد ‪ N‬ا ( ; ‪ %‬أو‬
‫‪ = % &%‬أو ‪ _ m_K V#‬ره ھ‪D‬ا ا ‪ . B‬وإذا ‪ #‬ن ا ( ; ‪ : 0 + %‬و أ‪ %‬ه ‪'%‬‬
‫ع إ = ;&\*ره‪.‬‬
‫ا &‪ 2‬ا و < ‪ = E‬و [ ا‬
‫وز إ ‪ E‬ف ا ‪ '% m_:‬أ ‪ V‬ا &‪ '% JE‬ھ* = ا *‪ "4‬ا ‪D‬ي ‪= P‬‬
‫‪ 'C‬أن‬
‫ت & ‪2& '% ,5‬‬
‫‪ X‬ا ‪*+‬ال "‬
‫وز‬
‫' أ‬
‫‪ ،‬وا‬
‫‪ Q‬ا‬
‫إ ‪.= E‬‬
‫أي &‪. 2‬‬
‫‪ V #* 'C‬ا ‪ Q‬أن \‪ + X‬ا ‪D$‬ه ا‬

‫‪44‬‬

‫ف‬

‫ھ* = إ‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ا دة ‪82-3-11‬‬
‫‪ = *$; q‬أو ‪+‬‬
‫‪ +‬ر ‪ t‬ا ‪ m_:‬ا‬
‫‪ i; \ 'C‬ا ‪ :‬ط ا ‪N \E‬‬
‫‪ = *$; J‬أو ‪D‬ر ا ف ‪ VN *; $‬أ‪ B‬ى‪ ،‬أن‬
‫‪ %‬إذا أ ‪ %* % P‬ت ‪& &7 j‬‬
‫‪*E‬م ; إذن و‪ V #‬ا ‪ Z; DBW; Q‬ت أ‪ = ; 7‬أو ;‪ = Z‬ا ( أو أ‪*7 DB‬ره ;‪ $‬ف‬
‫ا &‪ '% JE‬ھ* =‪.‬‬
‫& ره ‪ i; L‬ا ‪ :‬ط ا ‪= ' ، N \E‬‬
‫‪ \&%‬ر‬
‫[ ا<‪ K‬رة إ ذ ‪Q‬‬
‫" ‪ $‬ھ‪D‬ه‬
‫[ ; * ‪ % $‬ا‪ 4‬وا &‪ '% JE‬ھ* ا ‪ m_:‬وا ‪ :‬وط ا‬
‫با‬
‫ا‬
‫ا‪ 4‬ده إ ‪f# %‬‬
‫‪ ،‬و‪D#‬ا ا< اءات ا ;*‪ K‬ت ‪ '%‬أ ‪ V‬ا &‪ '% JE‬ھ* = و‬
‫ا‬
‫إط ق ا‪ =+‬أو و‪ "& = L‬ا & ا ا (‪ 2‬إذا ا‪ \ 4‬ا ‪ %‬ذ ‪.Q‬‬
‫ا‪ :‬ط و‬
‫ت إ‪ X 4* ; %‬ا ‪ m_:‬ا ( ; ‪ %‬أو ;‪ = Z‬وإ‪ K< ; %‬رة‬
‫‪ ,‬أن ‪ V D‬ھ‪D‬ه ا‬
‫إ ر \= ذ ‪ Q‬أو ا & = ‪ ; X%‬ن أ ب ا ‪ t‬أو ا & ‪.‬‬
‫ا &‪ '% JE‬ا ‪. *$‬‬
‫و‪ V #‬ا ‪ ; Q‬د ا ‪ $‬ء ‪'%‬‬
‫& ل ا &\‬
‫ا دة ‪82-3-12‬‬
‫[ إ ف ا &\ دا‪ VB‬أ ‪ '% ( V‬ر ‪ o‬إ زه إذا [ [ ‪ V 5‬أي ‪; %‬‬
‫‪*%‬ا ‪ $‬ا ( ; ‪ j . %‬أن ا ‪ Z‬ت ا (‬
‫‪ N \4‬أو [ [ ‪N \4 H&; Y‬‬
‫ا ‪*BW‬ذة ط ‪ \ E E‬ت ا دة ‪ 82-3-11‬أ ه & >‪ $; y‬و ‪ \ E E‬ــ ت ا ‪:‬‬
‫‪ Z‬تا ( ‪.‬‬
‫ا (‪2‬‬
‫وا (‪2‬‬
‫ا دة ‪82-5-1‬‬
‫اءات ا (‪5‬‬
‫‪ \4‬ا (‪ q‬و *ء ا ‪ %‬وا‬
‫‪ ; ; $‬إ اءات ا &‬
‫ر ; ‪ L :‬ا (‪ 5‬ء وا ط> ل إ ‪ B‬ا ‪ 5( ; V>C‬ء وا ط> ل ; & ‪.[#‬‬
‫وا‬
‫‪ [$ $ >C‬ا ‪* E‬ن‪.‬‬
‫وا &‪*E‬ق ا‬
‫‪f‬و‪ %‬إ‪ K‬ر ا \& ; &‬
‫* ا_‬
‫_‪ =Z‬ا ‪* > C; &\ ; V>C‬ر و ‪[ E‬‬
‫أ \ ء ا _ ‪V#‬‬
‫'‬
‫ا ز‪. %‬‬
‫; ‪5‬‬
‫ا&‬
‫ا ‪ 5( ; V>C‬ء‬
‫;_‬
‫* ا *ظ>*ن ا ‪*> C‬ن ; ‪ $‬م ا ‪ 5‬ة ا‬
‫\& ‪ '%‬ا (‪ 5‬ء وا ط> ل ; ‪ B , C‬ص ‪; f$ %‬‬
‫ا ‪ E‬لا و‬
‫وا ط> ل‬
‫ع إ ‪ [$‬و ‪J‬‬
‫‪ [ E‬ا [ ا (>‪ [$ 5‬وا‬
‫ا ‪ 7*ZB‬أو‪ ،[$ L‬و *ن‬
‫رف ‪ $‬و‪ %‬ا ‪ [$ E‬دا‪ VB‬ا &‪ C‬و‪ B‬ر ‪ ( $‬ا ‪ \ 4‬ء‪.‬‬
‫ا‬
‫ا ‪ (E‬ت ا‬
‫;_ ا ‪ 5( ; V>C‬ء‬
‫*ز ‪ q C‬ا *ظ> ' ا ‪ $ ; ' > C‬م ا ‪ 5‬ة ا‬
‫ذات ا ‪Z‬‬
‫وا ط> ل ‪ V 4 '%‬ا ‪ \E‬ة ‪ ,5+ V#‬ا‪ S; =7 Z B‬اء ا ;& ث ا‬
‫ر ; ‪ L :‬ا (‪ 5‬ء‬
‫اءات ا (‪ 5‬أو ا‬
‫;‪ \E‬ا (‪ q‬و *ء ا ‪ %‬وا‬
‫وا ط> ل‪.‬‬
‫ا‪. 5‬‬
‫; &> ظ‬
‫‪f‬م ا *ظ>*ن ا ‪*> C‬ن ; ‪ $‬م ا ‪ 5‬ة ا‬

‫‪45‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ا دة ‪83‬‬
‫‪*C‬ن ا &‪ J E‬ا ( ت ا‪ B‬ر ‪.‬‬
‫‪*C‬ن ا &‪ J E‬ا (‪ Y‬إ ;(‪ B m‬ص‪.‬‬
‫ا دة ‪84‬‬
‫& ي ا ‪..........................................................! '#‬ا ‪.h3"#‬‬
‫& ‪ 2 ................................................ & 2Q‬أو > ل‪.‬‬
‫‪ +‬ل ‪ S; b % [ E‬اء &‪*$ % L J E‬ل‪ aL 4 a ' a ،‬ا &‪ Ja E‬ا ‪ a E‬م‬
‫ع إ أي ‪= WaK 'a% m_aK‬‬
‫*ز = ا‬
‫; ‪ X‬إ اءات ا &‪ J E‬ا< ادي‪ j .‬أ =‬
‫إظ‪ $‬ر ا &‪ E E‬إ ;*‪ K =>7‬ھ ا‪.‬‬
‫أن >‬
‫*رط أي ‪ a m_K‬ا *‪*aL*% XN a4‬ع‬
‫إذا ' ‪ % '%‬ت ا &‪ J E‬و *د أد‬
‫ع إ = ‪ ،[$ #‬أو ا _ ذ أي إ اء ‪Da$; =aE+‬ه ا ‪ Va 4 >aZ‬ر ‪Xa‬‬
‫‪ 'C‬ا‬
‫ا &‪،J E‬‬
‫ا ‪q‬إ ا( ; ا ‪.$ 5 %[ E %‬‬
‫‪.‬‬
‫ا‬
‫‪ h #" ..................................A‬ا‬
‫&'! ‪ R‬ا ‪! '#‬‬
‫ون ‪.( c‬‬
‫)ا ‪3‬‬
‫ا دة ‪92‬‬
‫&‪ J E‬أن ‪ E‬م ‪CK‬‬
‫& ‪ _IN -Q 2Q‬اد‪ ^:‬أ ‪ V A‬ر ‪ & 2‬أو ' ‪; 4‬‬
‫& _ ا ن ‪)D ^":‬ف ذ ;‪.‬‬
‫‪ X%‬ا ‪ Z‬ب ط ‪ %‬أ م ‪ R‬ا ‪ ! '#‬ا ‪،_#I‬‬
‫‪ C :‬و‪= ($%‬‬
‫م ا ‪* E‬ل ا [ ا ‪ N‬وا ‪Z_:‬‬
‫&" ط ‪N‬‬
‫\ ' ا ‪C:‬‬
‫>= ا *ط( ‪ ،‬وو‪ XN 4‬ا ‪ \E‬و ر ‪ o‬و‪ C%‬ن ار ‪ C‬ب ا > ‪ ،V‬وا [‬
‫و (*ا = ور‪4 P; [4‬‬
‫>= ا *ط( إذا ‪ #‬ن ‪ %* %‬و (*ا = (‬
‫‪ [$‬و‪ = ($%‬ور‪4 P; [4‬‬
‫ا ‪ N‬وا ‪Z_:‬‬
‫‪.$ %‬‬
‫*‪ XN 4‬وا (‪*Z‬ص ا ‪ * E‬ا‬
‫ا ‪ \ 4‬ء‪ ،‬وا ‪ q C‬ا ‪* E‬‬
‫‪.$‬‬
‫( ا ‪ \ 4‬ء ; د وا ‪ ( 5‬ات ا‬
‫‪ J‬ا ‪C:‬‬
‫ى ا ‪ b N‬ا ول &‪ C‬أو ر‪ b N‬ا &‪,5+ V# C‬‬
‫[ و‪ XL‬ا ‪C:‬‬
‫ا‪ =7 Z B‬ا ‪D‬ي ' ‪ \4 ' ; '%‬ة ا &‪ K % * '% J E‬ة إ اءات ا &‪.J E‬‬
‫ا دة ‪93‬‬

‫‪K‬‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ا‬

‫&` ‪.A #" & # ..............................................‬‬
‫& ‪ ; ( 2Q‬ا ‪ %‬إ* ار "‪ 2 _IN R h #‬أو ‪ > _IN R‬ل‪.‬‬
‫أن ' ‪ R ^": -‬ا ‪ #" ! '#‬ت م إ اء ' ‪ ،!w‬إ‪ n‬إذا‬
‫ا‬
‫‪" 2Q & n‬‬
‫‪ w‬د أ@‪ 3ww‬ب ‪ hww‬ا ‪ : w‬ى‬
‫‪ w‬إ ‪ w‬اء ا ‪w #‬‬
‫‪ Ew‬ا ‪ T w‬ا و‪G #ww n w R‬‬
‫‪ w ^w#P‬ا ‪ w#‬ض و دھ‪ w‬أو ‪2wQ w‬‬
‫‪ ،‬أو إذا ‪ E K‬ا ‪ -3 n T‬أي ‪x Q‬‬
‫; ‪ 2( a; a‬إ ‪a‬‬
‫& ‪ 2‬ا ع ا ‪ ،! '#" -‬أو ‪ #‬ن ا ‪* E‬ن & د ‪ Pa5%‬ة ‪a7 B‬‬
‫>‪ $5‬أو ; (‪ >Z 2‬ا ‪.[$‬‬
‫إذا ا ‪ R 5I‬ا ‪ ; 5 ..................................... ! '#‬أ ا ")‪.‬‬
‫ون ‪.( c‬‬
‫)ا ‪3‬‬
‫‪46‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ا دة ‪94‬‬
‫‪ .................................................‬ع ا & ‪.‬‬
‫& ‪ " 2Q‬ف ا‬
‫‪.‬‬
‫‪ T‬ا‪ PL‬ال‪......................................‬ط"‪ 3‬ت ا ف ا‬
‫& ‪2Q‬‬
‫‪ V# !3‬ت ا >‪ E‬ة ا ‪ 2w aI I‬ا ‪ w‬دة ‪ a ; 95‬ه إذا ‪ wK‬ن ا ‪ w‬ف ا ‪ w‬ھ‪ w‬ا ‪5w‬ي‬
‫‪.‬‬
‫أ ما ‪ :‬ىا‬
‫‪ ^":‬ا "‪.x‬‬
‫ا‬
‫&‪ R E3‬ا ‪ ..................................! '#‬ا‬
‫ا دة ‪95‬‬
‫‪ a L E 'aaC‬ا &‪ Jaa E‬أن & ‪ a‬د ‪ a P‬ف ا ‪ a‬ا ‪Daa‬ي ‪ [ a E‬ا ‪* a‬ى ا *‪ a %‬و ‪a E‬‬
‫‪ a \ E‬ت ا ‪ a‬دة ‪ 92‬أ ‪ a‬ه‪ ،‬أ ‪ a < a‬اع ا ‪ daa‬ا ‪Daa‬ي > ‪ a‬ض أ ‪ a L =aa‬وري ‪ a Z‬ر ‪q‬‬
‫‪. C:‬‬
‫ا *ى وا ‪D‬ي ‪*C‬ن ‪ i5E % K‬ا ‪f‬ا ‪ % X% ،‬ا ة ا<‪ C%‬ت ا‬
‫م ‪* 4‬ل ‪ ،= CK‬إ اع ا ‪ d‬دا‪ VB‬ا ‪V‬‬
‫&" ط ‪N‬‬
‫ا‪ P‬ف ا‬
‫‪,‬‬
‫ا & د =‪ > 5% 'C [ % ،‬ا ‪ '%‬ا ‪ 5‬ة ا ‪ N \E‬أو [ ‪ =&(%‬أ إ‪V 4 '% L‬‬
‫‪ L 4‬ا &‪.J E‬‬
‫" "‪. Q‬‬
‫إذا أ ‪ E‬ھ‪5‬ه ا ‪ :‬ى ‪................................ R‬ا ‪ - K‬ا ‪V‬‬
‫ا دة ‪104‬‬
‫إذا ‪ 2 3‬أ] ء ا ‪ G # & ! '#‬ا ‪ 2: %'3‬و‪ JN 0‬أو أ‪ K‬ء أو ‪ ( 5%‬ات أو ; ا‪O%‬‬
‫ا‪ W‬ةا‪H H‬‬
‫‪ V#‬ت ا ‪ B‬ص ‪> ":‬‬
‫أو أدوات أو ‪ P %‬ت ‪ G ، %* %‬ا ‪#‬‬
‫‪ 2‬ا دة ‪ ،59‬و&‪ Q‬ن ‪ R‬ا ‪ ! '#‬و‪ P‬ه أو ‪ s V‬ا ‪ .‬ط ا ‪ V‬ا ‪ #‬ب ‪ 2‬ط ‪A‬‬
‫‪ 2 ` h‬ا و ا ا‪ "D‬أو‬
‫&‪ !" #‬ا ‪ R‬ع‬
‫‪ !P‬ا‪n‬ط)ع ‪9 P -3 $‬ھ ‪،‬‬
‫ا‪I‬ر ‪.‬‬
‫& ‪ ^": G‬ا ‪ W‬ر إ‪ BP‬ء ‪ T‬ا ] ! وا‪ NL‬ء وا ‪ ( 5‬ات أو ا ‪ P‬ت أو ا ا‪O%‬‬
‫ا *‪ %‬ا ' زة وو‪ TR‬ا‪ #DL‬م ‪. > ":‬‬
‫; ا ‪ c‬ب‪.‬‬
‫إذا أ ي ا ' ‪ ^": 9‬د ‪.........................................‬‬
‫‪ X# 2Q & n‬ا‪ #DL‬م و ز ا *‪ JN 0‬أو ا ‪ K‬ء و ا ‪ ( 5‬ات أو ا ا‪ O%‬أو‬
‫‪،‬‬
‫ا@‪> : #‬‬
‫ا ‪ P‬ت ا *‪ %‬إ‪ V' n‬ر ا ‪t >#‬ازرا ' ‪ A‬أو‬
‫ار أو ‪5‬ر ‪ VP‬ره ‪L‬ي @‪ 2 G3‬ا‪ 3@L‬ب ‪.‬‬
‫‪P‬‬
‫&‪ 2Q‬ا ‪>#‬‬
‫إذا أ ي ا ' ‪ 9‬ى ا ‪ c‬ط‪ " 3‬دة ‪ 103‬أ‪):‬ه‪ ^: ،‬ھ‪5‬ا ا‪ V' DL‬ر‬
‫'‪ E‬ا ' ‪ @ 9‬ى ا *‪ JN 0‬وا ‪ K‬ء أو‬
‫ا " ‪ ،‬و‪ R 2Q & n‬ا ‪ ! '#‬أن &‪3‬‬
‫&‪V‬‬
‫وا ‪#‬‬
‫ا ‪ W‬ة ‪+‬ظ> ر ا '‬
‫ا ‪ ( 5‬ات أو ا ا‪ O%‬أو ا ‪ P‬ت ا *‪%‬‬
‫ا ‪.! '#‬‬
‫ا ‪> : x.Q‬‬
‫أ بو‪E‬‬
‫‪ L 2‬أن " >‬
‫‪ R‬ا ‪ ! '#‬ء ‪ ^":‬ط"‪ 2 G‬ا‬
‫&`‬
‫ا ‪9 P #‬ھ‬
‫‪ 2 I‬ا *‪ JN 0‬أو ‪ '%‬ا ‪ ( 5‬ات أو ا ا‪ O%‬أو ا ‪ P‬ت ا *‪%‬‬
‫&‪ #‬رض ذ ; ‪ 3" # T‬ت ا ‪.! '#‬‬
‫‪،-*k >#‬‬
‫&‪ B‬دق ‪ G K‬ا ‪^": s3V‬‬

‫‪47‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ا دة ‪105‬‬
‫‪ -K‬إ )غ أو إ ‪ .‬ء *‪ JN 0‬أو ‪ ( 5‬ات أو ا ا‪ O%‬أو ا ‪ P‬ت ا *‪ %‬و ‪T‬‬
‫)ط)ع ‪ > ":‬دون‬
‫ا '‪ B‬ل ‪ W #& ،{ #W 2 > ":‬ة ‪P)* A E _IN‬‬
‫ا '‪ B‬ل ‪ ^":‬ا ا ‪ A A3#.‬أو ذوي ‪ A P‬أو ا ‪ ^": T‬ا ] أو ‪ 2‬و >‪ E‬إ ‪A‬‬
‫و‪ -K‬ا@‪ #‬ل آ‪5> D‬ه ا *‪ JN 0‬أو ‪ ( 5‬ات أو ا ا‪ O%‬أو ا ‪ P‬ت ا *‪G & ، %‬‬
‫‪ ;*E ; A ":‬ت ا ‪ E‬رة ا >‪ '% 446 VZ‬ا ‪* E‬ن ا ( ‪. N‬‬
‫ا دة ‪108‬‬
‫& ‪ T‬ا ‪ #‬ط ‪ > ............................................‬أو ‪9 P‬ھ ‪.‬‬
‫‪ F‬أ ‪ > q .............................. R 2Q & A‬أو ‪9 P‬ھ ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ - K " 2Q & K‬ا م " "; إذا ا ‪ EV#‬ذ ; ‪ R‬ورة ا ‪ ،%'3‬أن &"‪#K h #‬‬
‫‪ #‬ط ا ‪ Q‬ت ا > ‪ W‬أو ا‪n B n‬ت‬
‫ا ‪ h‬ا‪L‬ول '‪ Q‬ا‪ \#@n‬ف إ* ار أ‬
‫"> وأ‪ > q 5D‬أو ‪9 P‬ھ وذ ; إذا ‪E K‬‬
‫و‬
‫ا ‪9‬ة @ ‪ -‬ا‪ B n‬ل ‪2:‬‬
‫‪ 2(%‬أو ‪!" #‬‬
‫‪ R‬ع ا ‪ 2 ` h %'3‬ا و أو & إرھ أو‬
‫ا &‬
‫أو ‪ #Dn‬ف وأ‪ 5D‬ا ھ ‪ 2‬أو ‪ x &9#‬أو ‪9‬و&‬
‫‪ B‬ت ا‪ +‬ا أو ‪ -#‬أو ا ‪#‬‬
‫‪ I‬رات وا ‪ ]t‬ات ا " أو ‪ '"@L‬وا ‪ D5‬ة‬
‫ا د أو @ ات ا ض ا م أو‬
‫وا ‪ W#‬ات أو ' & ا ‪ 'B‬أو ;‪ V5/‬ا ‪*%‬ال أو ; ‪*K‬ة أو ا ‪ /‬ل ا (>*ذ أو ا ‪ /‬ر أو‬
‫‪ P‬ت أو ;‬
‫ا{‬
‫;(‪ [2‬ا‬
‫ا ل ا م‪ ،‬أو ; ا‪ [N‬ا‬
‫ا‪ B‬س أو‬
‫ر; ‪. :‬‬
‫ا‬
‫أو ; ا‪ L [N‬ا< ‪ 5‬أو ; ا‪ [N‬ا & ب أو ;‬
‫ا<; دة ا‬
‫أن‬
‫‪ P‬ا‪ #@n‬ل ا ‪ B‬ى ‪ WB‬ا@‪H#‬‬
‫‪ F‬أ ‪ & A‬ز " ‪ - K‬ا م " ";‬
‫‪ #‬ط ا ‪ Q‬ت ا > ‪ W‬أو ا‪n B n‬ت ا ‪9‬ة @ ‪ -‬ا‪ B n‬ل ‪2:‬‬
‫&` ‪#K‬‬
‫‪2‬‬
‫"> وأ‪ > q 5D‬و‪9 P‬ھ ‪ R E K ^#‬ورة ا ‪ V# %'3‬ا ‪D - #‬‬
‫و‬
‫‪ 2 ` h‬ا و أو & إرھ أو‬
‫ا ] ر و@ ‪ -‬ا‪ 3]+‬ت‪ ،‬إذا ‪ E K‬ا &‬
‫‪ I‬رات‬
‫أو ‪!" #‬‬
‫‪ -#‬أو ‪#‬‬
‫‪ B‬ت ا‪ +‬ا ‪ ،‬أو‬
‫‪ 2(%‬أو ‪!" #‬‬
‫وا ‪ ]t‬ات ا " أو ‪ '"@L‬وا ‪ D5‬ة وا ‪ W#‬ات أو ‪ #Dn‬ف أو `‪ 5D‬ا ھ ‪ 2‬أو‬
‫ا ل ا م‪ ،‬أو‬
‫;‪ V5/‬ا ‪*%‬ال أو ; ‪*K‬ة أو ا ‪ /‬ل ا (>*ذ أو ا ‪ /‬ر أو ا‪ B‬س أو‬
‫أو ; ا‪[N‬‬
‫ا<; دة ا‬
‫‪ P‬ت أو ;‬
‫ا{‬
‫;(‪ [2‬ا‬
‫; ا‪ [N‬ا‬
‫ر; ‪. :‬‬
‫ا‬
‫‪ L‬ا< ‪ 5‬أو ; ا‪ [N‬ا & ب أو ;‬
‫& ‪ ^": G‬ا ‪ - K‬ا م‪......................................‬ا ‪ B‬در ‪.A :‬‬
‫&‪ B‬ر ا ‪...........................................h‬ا دة ‪ 114‬ه‪.‬‬
‫إذا أ ‪`K.....................................................^c‬ن ‪.2Q‬‬
‫و‪........................................................-3 & n‬أي ط ‪.2‬‬
‫‪ #‬ا " ت‪ G P................................................‬ا‪ PL‬ال‪.‬‬
‫[ ‪ C+ 4 B‬م ھ‪D‬ه ا دة‪.‬‬
‫; ط إ اءات ا ‪ E‬ط ا‬
‫ا ب ا _ ‪ C% b%‬ر‬
‫ا ‪ E‬ط و ‪ " I‬و;‪ H‬و ‪ V 5‬ا ‪*7‬ات وا ‪*Z‬ر و & ا *ا‪X4‬‬
‫‪48‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ا دة ‪116-1‬‬
‫‪ a L E 'aaC‬ا &‪ Jaa E‬أو *‪ Vaa #‬ا ‪ a‬م ‪ Qaa‬أو *‪ Vaa #‬ا ‪ ،=aaZ_ a Vaa# Qaa‬إذا‬
‫ا‪ a L "aa\ 4‬ورة ا &‪ Haa‬أو ا &‪ a Jaa E‬إ‪ a +‬ى ا ‪ a‬ا‪ [N‬ا ‪*aa‬اردة ‪ a‬ا ‪ a‬دة ‪ 'aa% 108‬ھ‪Daa‬ا‬
‫ت ا ‪ a (E‬ا ز‪*% a & a%‬ا‪Xa4‬‬
‫ا ‪* E‬ن‪ ،‬أن ‪W‬ذن ; ‪ E% \ E‬ر ‪ XL*; V % ; #‬ا‬
‫ا ‪ [$ = :‬ور‪ ،[$ # & 7‬أو ; ‪ E‬ط و ‪ "a I‬و;‪ Ha‬و ‪ V a5‬ا ‪ a‬رات ا >‪*a‬ه ;‪'a% a$‬‬
‫ط ف ‪ m_K‬أو ة أ‪ _K‬ص ‪ a‬أ‪ '# a%‬أو و ‪ a7 B VaE VN a‬أو ‪ ، a%‬أو ; ‪ aE‬ط ‪*a7‬ر‬
‫‪ m_:‬أو ة أ‪ _K‬ص ‪ C%‬ن ‪ B‬ص أو م وأ‪ $(% o5 DB‬أو ‪f +‬ھ ‪.‬‬
‫ا< اءات ا ‪ :‬ر إ ‪ a a$‬ا >‪ aE‬ة ا ‪ ; E; a5‬ط ‪ ، a‬إذا ‪ aC+ a4 B "a‬م ھ‪Da‬ه‬
‫ا دة‪.‬‬
‫ا دة ‪116-2‬‬
‫دة ‪ 116-1‬أ ه ‪ V#‬ا ( ‪ 7‬ا‬
‫‪ ,‬أن \ ' ا ‪ E‬ر ا ‪D‬ي _‪ D‬ط ‪E‬‬
‫‪ E‬ط‪،‬‬
‫ف ;* ‪ VN‬ا (‪ VE‬أو ا & ت أو ا ‪ m_:‬ا ‪D‬ي & ‪ V‬ا ‪f$‬ة ا ‪(E‬‬
‫‪.‬‬
‫[ ‪ $‬ا‬
‫ر ذ ‪ Q‬وا ة ا‬
‫ا‬
‫وا‬
‫‪ %‬ة وا‪ +‬ة‪.‬‬
‫وز ا ة ا ‪*#D‬رة أر; أ‪; 4 $K‬‬
‫‪ 'C‬أن‬
‫ت ا ‪ (E‬ا ز‪ D >( %‬ا ‪ E‬ر ا _‪ D‬و ‪ ً E‬دة‬
‫_\‪ X‬إ اءات و‪ XL‬ا‬
‫ا *اد ‪ 110 '%‬إ ‪ 113‬أ ه و [ &" ‪P‬‬
‫ا ‪ : E; 5‬وط وا< اءات ا (‬
‫و‪ %‬ا‪ 4‬ا ‪ $‬ا ‪ N \E‬ا أ‪ %‬ت ;‪. $‬‬
‫ا دة ‪116-3‬‬
‫ت‬
‫‪ L E 'C‬ا &‪ J E‬أو *‪ V #‬ا م ‪ Q‬أو *‪ V #‬ا ‪ V Q‬و‪ XL‬ا‬
‫ا ‪ (E‬ا ز‪ D >( %‬ا ‪ E‬ر ا _‪ D‬و ‪ ً E‬دة ‪ 116-1‬أ ه‪ ،‬ا<ذن ; ‪*B‬ل إ و‬
‫ا دة ‪ '% 62‬ھ‪D‬ا ا ‪* E‬ن ; ون‬
‫ا (‪ VE‬أو ا &‪ V‬ا _ ص‪ ،‬و * ‪ B‬رج ا ‪ 5‬ت ا & دة‬
‫ا (‪ VE‬أو ‪ Q %‬أو ‪ fN +‬أو ‪ V &%‬ا ‪ '# %‬أو ‪m_K V#‬‬
‫[ أو ر‪ Q % L‬أو ‪ fN +‬و‬
‫‪. $ J+ ,+ 7‬‬
‫ل‬
‫ت ا ‪ (E‬ا ‪ :‬ر إ ‪ $‬أ ه ;‪ % '# %W‬ة‬
‫إذا ‪ J‬ا ‪ XL*; %‬ا‬
‫‪ X‬ا ا;‬
‫‪ =%f m_K $ /: ($%‬ا ‪* E‬ن ;‪ C‬ن ا ‪ 5‬ا ‪ ، ($‬و ‪ ,‬ا _ ذ‬
‫ا ز‪ \ %‬ن ا‪ +‬ام ا ‪ 5‬ا ‪. ($‬‬
‫ا دة ‪116-4‬‬
‫ت ا ‪ (E‬ا ‪ :‬ر إ ‪ $‬أ ه ; ‪ C‬ن ‪ (C5 %‬أو ; ‪ &% , C‬م‬
‫(‪ X‬و‪ XL‬ا‬
‫‪ %‬ل ا ‪ &Z‬أو‬
‫أو ط ‪ ,‬أو ل أو ‪ J0*%‬أو ‪ >&7‬أو ; ‪ E‬إ‪ +‬ى ا ‪ # :‬ت ا ‪%‬‬
‫*ن‬
‫‪ $ 5‬ا ‪ \E‬ة أو ا‬
‫ا ‪ Z‬ي أو ;* ‪ VN‬ا (‪ VE‬ا ‪ Z_:‬ا‬
‫ا ‪Z‬لا‪5‬‬
‫أو ا & ‪*%‬ن &" ط ‪ N‬ا ‪ ;*E‬ت ا ‪ E‬رة ا دة ‪ 115‬أ ه‪.‬‬
‫& ‪ m_K $‬إذا و ‪O‬‬
‫ت ا ‪ (E‬ا‬
‫ا‬
‫‪ \ E% J P‬ت ھ‪D‬ه ا دة‬
‫إ ا & ت ا ‪*#D‬رة ا >‪ E‬ة ا و أ ه‪.‬‬
‫;‪K > C‬‬
‫ا دة ‪116-5‬‬
‫‪Q‬‬
‫ھ‪D‬ا ا ب ' ‪ q:#‬ا‪ [N‬أ‪ B‬ى ‪j‬‬
‫ت ا & دة‬
‫إذا أ > ت ا‬
‫‪ P‬ن ا< اءات ا ‪ 7‬و ا ر‪. L‬‬
‫ا ‪ E‬ر‪S ،‬ن ذ ‪VC: Q‬‬
‫ا ‪:‬رإ ‪$‬‬
‫‪49‬‬

‫‪2014/11/17‬‬

‫ا دة ‪116-6‬‬
‫[ > ‪* &% d‬ى ا ‪ 5‬ت ‪ [\ \&%‬إ ‪ q %‬ا ‪. \E‬‬
‫‪ $ b‬ار ط ; *‪ XN 4‬ا‬
‫ا‬
‫[إ فا ‪ 5‬ت‪ j‬ا‬

‫[ ا &‪H‬‬

‫‪.$‬‬
‫ا دة ‪116-7‬‬
‫( ‪* >% $‬ل ا ا; ا ‪ E‬رة ; ‪ \ E‬ھ‪D‬ا ا ب ;‪*E‬ة ا ‪* E‬ن ; ‪ $‬ء ا ة ا ‪ E‬رة‬
‫‪ ، $‬أو ;‪ '% %W‬ا ‪ $‬ا ‪ N \E‬ا أ‪ %‬ت ;*‪. $ L‬‬
‫‪ J‬و‪ $ L‬و ‪J‬‬
‫ت ا ‪ (E‬ا‬
‫ت ا ا‪ %‬إ إزا ا‬
‫[ ا‬
‫ا ‪ \ E‬ت ا ‪ ( E P‬و‪. $ L‬‬
‫ا دة ‪116-8‬‬
‫و‪XL‬‬
‫ا دة ‪ 82-3-6‬أ ه ‪ K m_K V#‬رك‬
‫‪ ;*E ; ,4‬ت ا ‪ E‬رة‬
‫ت ا ‪ (E‬أو [ ;*‪ = ($% , 5; $ L‬أو وظ > =‪ ،‬و‪ 4‬م ; ‪ ' q:C‬و *دھ أو ‪ 4‬م‬
‫ا‬
‫`‪ C+‬م ا (‪*Z‬ص ‪$‬‬
‫; ‪ $ P‬أو إ ‪ 5‬دھ أو إزا ‪ $‬أو أ‪ Q D; %‬أو ‪B = $‬‬
‫ھ‪D‬ا ا ب‪.‬‬
‫ا دة ‪116-9‬‬
‫[ إ ف ا ‪ 5‬ت وا ‪*Z‬ر وا ‪ P‬ت ا & >‪ , * ; $; y‬ا دة ‪%W; 116-1‬‬
‫_‪ ( ،=Z‬ا ‪ $‬ء أ ‪V‬‬
‫‪ '%‬و‪ V #‬ا ‪ Q‬أو ا *‪ V #‬ا م ‪ Q‬أو ‪ L 4‬ا &‪V# J E‬‬
‫‪ E‬دم ا *ى ا *‪ %‬أو ‪ 7‬ور ‪*E fN + [C+‬ة ا ‪ :‬ء ا ‪ ،=; \E‬و & ر ‪\&%‬‬
‫‪ X‬إ ا ‪ $‬ا ‪ Z‬رة `‪. %‬‬
‫;‬
‫ا دة ‪116-10‬‬
‫ا دة ‪115‬‬
‫دون ا<‪ B‬ل ; ‪ \ E‬ت ا ( ‪ N‬ا ‪ ;*E ; ,4 ، K‬ت ا ‪ E‬رة‬
‫ا دة ‪B 116-1‬‬
‫ت ا ‪ (E‬ا *اردة‬
‫‪ '%‬ھ‪D‬ا ا ‪* E‬ن‪ 4 '% V# ،‬م ;*‪ XL‬ا‬
‫ا *اد ا ‪. E; 5‬‬
‫‪ \E‬تا ‪:‬رإ ‪$‬‬
‫ا دة ‪117‬‬
‫ط ‪ '% ,‬أ‪ +‬ا ط اف ا@ أ‪ P‬أ‪ :‬ان‬
‫& ‪ R A‬ا ‪ N E ! '#‬أو ;( ء‬
‫ع ‪ >N‬د ‪ B A‬ا '‪ V‬ر أ ‪ ،A‬و " ‪A‬‬
‫ا@‪ : #‬ء ‪L‬ي ‪ & _IN‬ى ة‬
‫ا ةا‬
‫‪ 2 I‬ا‪ : #@n‬ء‪.‬‬
‫أو‬
‫‪V‬‬
‫& ‪ 2Q‬ا@‪ : #‬ء ا ‪ >.‬د أ&‪ V‬ا@ ا >*‪ ' L‬ا ‪ 2 V‬أو @‬
‫ا ‪ Z‬ل ك أ‪ 0‬ا ‪ > Q & K ، ; #‬ا '‪ V‬ر '‪a‬‬
‫& ا‪+‬دار& ‪ ،‬أو ;‪W‬ي و‬
‫إراد > ‪.‬‬
‫ا دة ‪123‬‬
‫&‪t‬دي ‪ N -K‬ھ ‪...............................................‬ا ‪ c B‬ا ‪: #‬‬
‫"أ ‪.............................................................‬إ‪"!' n‬‬
‫‪ >N T‬دة ا * &‪ .............................................2‬دون & ‪.2‬‬
‫‪ & a Z X a 5‬ت ا \‪ Qaa = >aaZ; &aa‬دون أداء ا ‪ ' a‬ا ‪ a % a #W ، a * E‬ھ‪*aa‬‬
‫‪ L 4‬ا &‪ '% J E‬و‪.XN 4‬‬
‫‪ %‬وض‬
‫‪50‬‬
Télécharger le fichier (PDF)

المسطرة الجنائية.pdf (PDF, 899 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


stage 6

Sur le même sujet..