Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide ContactMofonaina 23 02 .pdf


Nom original: Mofonaina 23-02.pdf
Titre: Microsoft Word - Mofonaina 23-02
Auteur: AFIFAB

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Microsoft Word - Mofonaina 23-02 / ScanSoft PDF Create! 7, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 23/02/2015 à 13:50, depuis l'adresse IP 197.149.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 790 fois.
Taille du document: 24 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)

Aperçu du document


Mofon'aina
MAMPITOMBO NY FINOANTSIKA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Alatsinainy 23 Febroary 2015
Asan’ny Apostoly 8, 8 – 38

Ny Tenin’Andriamanitra dia mitondra famonjena.
Mitantara ny fiitaran’ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy, Ilay nitsangana tamin’ny maty ity
voalaza eto ity. Na ny Jentilisa koa aza dia mba nandray ny famonjena noho ny
Tenin’Andriamanitra .

Ny Tenin’Andriamanitra dia mamonjy amin’ny tsy fahalalana
Tsy ampy ny famakiana ny Soratra Masina. Na dia namaky ny Soratra masina aza ity
tandapa Etiopiana ity dia tsy nisy fiatraikany taminy akory izany. Fa rehefa tonga
nampianatra ilay Tenin’ny Soratra Masina novakiany i Petera vao nisy fahalalana azony.
Voavonjy tamin’ny tsy fahalalany ity olona ambony ity. Koa ny fananana ny fiangonana
ho mpampianatra no mamonjy ny olona ka isokafan’ny tenin’Andriamanitra ho
famonjena.

Ny Tenin’Andriamanitra dia mamonjy ho amin’ny fananganana
anaka.
Fa rehefa nahalala ny hevitry ny Tenin’Andriamanitra ny olona dia mitaona azy ho olombaovao izany. Tsy nisalasala ny hatao batisa ity lehilahy voalaza eto ity satria tonga
nahalala ny hevitry ny Soratra Masina. Io batisa noraisina io dia tsy hafa fa endriky ny
fananganana azy ho zanak’Andriamanitra, ary raha zanaka dia ho mpandova ny
fanjakan’Andriamanitra ihany koa, toa an’i Jesoa Kristy Zanak’Andriamanitra rahateo.


Aperçu du document Mofonaina 23-02.pdf - page 1/1

Documents similaires


mofonaina 23 02
gazety fevrier 2019
dany 30
dany 22
korbatane 6 ny volana masina ramadany
l amour de dieu


Sur le même sujet..