SEG S3 GroupA M6 .pdfNom original: SEG-S3-GroupA-M6.PDF

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Canon / , et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 23/02/2015 à 17:13, depuis l'adresse IP 196.200.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1043 fois.
Taille du document: 2 Mo (26 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


u{IVERstrE MOHAMMED

i

ter

pro.f

;culté des Sciences Juridiques
Economiques et

Sociales

ou,IDA

:

R.HAJJI

Introductron à l'étude du droit

Groulte: o

'"dule6:
Se.ssiotr :20I

rotat:1007

4-20I

S

3ëme Semestre

350

t

',)

./L

10,00

351

:t2;r

ARÀ

AABOUT

ADNAN

23/09/1993

10,00

356

AAMRANI SOUFIANE

08/05/1 993

ô!i* lr,p

AAMROUCHE SARA

12tOgt1g87

ç.ii-*c
, i .e ol-.pr
, I 1. gLpl

MRBI

€>-")

1

AARAB MONCEF
AARAB FATIMA ZAHRA A

357

2st1ot1gs1

SAISIR

O5/10/1995

YASSINE

17 t04t1994

MTALLA ADEL

1

3s9

ABABOU KHALID

12t1ot1ggo

14,00

31/08/1 994

361

ABAIR FATIMA.ZAHRA

02t12t1994

JOZ

ABBAL SALMA

06/07/1 995

363

ABBAOUI MARYAM

364

e--)

.rr+çr
,.-, g;.J+t
rryjt

LlLÀ

5/03/1 995

èy J:*

09t01t1994

366

ABBASSI ANASS

1

367

10,00

..r.ul

rr.lp

9006i 75 lnam malrk

ABBASSI MAROUA

23t02t1996

6:y

26t11t1991

cr!'
s-,,F 6rr-

1302666 lmam malik

ABBASSI SARA

1103969 lmam malik

ABBASSI ASMAE

21t04t1996

eer

1303785

ABDELLAOUI FADOUA

27 t12t1992

374

ABDELLAOUI SAID

15t07 t1990

375

ABDELLAOUI HAMZA

11t,t0t1991

-

377

11,00

ABDELLAOUI EDDINE

24t09t1981

ABDELLAOUI IMANE

1

3/1 0/1 989

378

ABDEL-NASSIR MOUBA

05/1 0/1 995

379

ABDELUAHID AMINE

12t07 t1995

380
381

-

ABOI WIAM
10,00

ABDI HANANE
ABDOURABIHI ILHAM

12,00
384

c.)'

\Ê)

.'. \

t'erttlredi I
-l lLtt.rict.

l)

I

i

01 /01 /1 990

ABDOUS ZAHIRA

25t12t1993

ABED HAJAR

12t06t1993

ABID FATIMA.ZAHRA
1

02t08t1995

25t08t1992

ABGHAOUI HAMID

?AA

1302479 lmam maiik

6/08/1 990

20/09/1 995

376

1305566 lmam malik

1206Z45 lmam malrk

ABDELLAH SAFAE
16,00

lmam ma|lx

.r*iirj

09/06/1 994

373

13OS3O7

.iLail

24t09t1989

372

1203326 lmam malrx

1202151 lmam malrK

ABDELLAH NADIA

.'\

1304707 lmam malik

\r-\*Jl

ABBESS ASSIA

371

y+r

éJ!'
r:ct--t

370

lmam malik

11O4Z2g

1302g4g lmam malik

**ti

30/1 0/1 994

d:-)

1210620 lmam mairx

1306360 lmam malik

abbassi insaf

369

marrx

)-hci

,Jrro

JO3

10,00

lmam

12æA77lmam malrk

ABBASSI SMAHANE

368

rl;ct

S0O73S2

d)-! #-,el

9/06/1 994

ABACHRI MOHAMMED

1

ii.hLl

elJÀJ'Jl

1101437 lmam mattk
1203889 tmam marik

61|*

3/09/1 994

358

JOU

1213173tmam matik

26/06/1 993

MRAB YOUSSEF

355

rjpi

"uæ
éliJl r+e l>|el

AALLAM ABDERRAZZAQ

29/09/1 991

26t04t1994

lntroduction à l'étude du dr.oit

\r-s
Çr *qç
,r:Ll -r u
Pr;
.rire

..!trP

.riT+Jr

çrYrf +Â-

jram

malrr

1206119 lmam malik

12017g4lram

mat,k

13030g3 lqra m malik
1201797

lnam mailk

1102035 lnam malik

j-

.lJJr

.p

10031g4 lra m malr<

ij]r

rj)I.t,

rr,

1004536 ,_a m malik

6

çtil g:T*9
ABDEL-NASS|R

MOUBA

9002957 lra m malik
1305311 Ina rn matik

ùrrl lslJJt+D 1206673
tuJ

frP

ùb éll9

113

m malik

1306123 113 m malik
1203743

l13m malik

e\tl tr "*

1204442

113

6Sj +l*ç

12O19OS

llam

malik

11011A1

llatn

malik

120639g

lla'Î

malik

1304536

l1afi

malik

i'uge

I

êlÀ +!&

*^ ç:!j
rtgjt irJeti +p

'Tr

malik

sur

2i

hr"D,'e-r:ttrtrmule rallt,ttouge nont el

387

,;',lli,o

prenqrt ,

/e ttnis,5ottce 7*yl

clate

I

388

389

1

0,00

8/01 /1 988

ABKOUI MOHAMMED-AMINE

04t10t1995

391

ABOUABDELLAH SALMA

29t04t1995

392

ABOUJIL YASSINE

13t07t1994

393

ABOULHORMA MOHAMMED

15t09t1992

3AA

ABOULKASSIMI YAMNA

03/07/1 995

- -\-''-J

ABOURACHID LAMYAE

397

.-

400

11,00

441
12,00

403
404

11,00

406

407

oc

408

C)<2

409

jA

13,00
1

0,00

+r*o
;*.l r.! ljét
!-l- ôl+eer
.r-! ù+*
,.- , L.rrlr

*^r-lrrr
e\Fl +.iJlr

12013g9 lmam malik

fi03762 lmam malik

4nr

lti{.!r

1201274 lmam maiik

ACHERGUI MOHAMED

16t03t1992

ADAROU NAJMA

1 1

Js, éji'l

12t02t,t996

ADDAHCHOURI SIHAM

25/09/1 993

9003899 lmam malik

dqlt

1306327 lmam maljk

r{- çlrlaJt

1204392 lmam malik

é+r

0/05/1 995

cLis

ADDI SOUAD

11t01t1989

Itr*

.r.rÊ

9004593 lmam malik

ADDOU SIHAM

06/04/1 995

êL{-,

rE

1302629 lmam malik

ADEM ABDERRAZAK

08/03/,t 990

lirjrl s ràc

1303592 lmam malik

1

ADLI SOUFIAN

1

6/09i1 995

AFFANI MOHAMMED ILIASS

27 t07 t1992

AFILAL LAMYAA

10t03t1992

AFKIR ACHIK

1

5

10,00

AGNAOU MOHAMMED

1

ss

130447S lmam malik

ôli* r,,rs

130267S lmam maljk

.rVl ''' ' ;tir
e

3/1 1 /1 989

02l05/1 993

+d

1003234 lrram malik

Jv*i

-Èirr
.,,+i ;-r,-p;r-il4r f )ii
lg Jlist
Jd.iç

0/05/1 990

rillJe

417

AGUANICH IMANE

01/09i

û+l e,i..i51

426

AGZOUM SOUAD

31t12t1993

:lr*

10,00

AHALLI ACHRAF

15t09t1992

.i-Èl

c}C>

AHBICH ADNANE

6>
_

AHDAJ MOSTAFA
AHDAJ YOUSSEF

^ti
L/U

AHIDAR YASMINA

07 t07 t1995

AHMADOU IQBAL

28t02t1994

428

22t04t1992
03/08/1 986

AHMIDDOUCHFATIMAZAHRA

OQ

AHNIHAN ZAKARIA

01t10t1993

AHSAINI IMANE

17 t02t1996

427429

t'errrlreli f .i llyrier )015

AHSANA NOURE LHOUDA

aich mohammed

ê1
!\tis !'1Ê1
,.ilra glr,ti

29/1 0/1 988

t/\t

28/03/1996

1

5/06/1 995

17t08t1992

Introduction à I'etude du droit

rJsl

pj:si

'

elJÀll

:*.je

malik

1101023

Inam

malik

îam

rnalik

1006449 imam maiik

10t02t1994
993

nam

11002g6

AGOUD AOUATIF

1

1OO2ZS1

1103629 lmam malik

416

425

1005951 lmam malik

rpl 6s

08/08/1 988

ADDABANI IMANE

1107320 lmam malik

L;.tr 3rr-;r

/06/1 989

25t02t1991

15,00

malik

+Lic

AGHALLAY ABDERRAHIM

424

lrnar

1303g52

22t02t1993

15,00

42"

11041 g9 lrnam malik

ç!:sj

413

420
421

1305011 lrnam malik

02t10t1994

AFKIR SABRINE

419

130319s lrnam malik

ACHAHBAR ANAS

10,00

418

8006ig7 lrnam malik

1304179 lmam malik

l.:,ç

0/09/1 994

412
41

;.ry

ACHAB ZAKARIAE

ADDI HASNAE

40S

1

1

ADDA ANASS

402

41

1

390

395

4

ABIDI NOURA

1303800 Inam malik
120423g lma m malik
1304174

ira

m malik

i203636 mam ftalrk
1303851

la

m maltk

12O44gO

!a

m malrk

61rÀ1

1305025 lna m matrk

q.*,a!

.ltr+l

.303407 ha m malik

Jl:"Âl

JrLqt

1203543 i"ra m malik

i"!r!.rtJbi

1302774

9LJJ'+Àl

1304399 nam malrk

êr 'l

1304306 nam matik

iL-.l

!r+l ai

ra

rn malrk

U^él

'1305049

ilam

malik

\-- . lirle

1206788

iram

mâlik

!a9e

2

tur

2i

{tttrtntrl! r(ttltolr(tfle tt()rn

.\'oD'c'.r'

11,00

430
431
432

r I
--^,/t
12,00

prctt()trt
AICH YASSTNE
AlDl TAOUFIK
AtN RAHBÀ SAMAH
eI

dt, n(riJrttnct) pyt
o't'lot1gg3
2grcBngg4

ilttît

21to4t1sss
I/u4/ | YYc

AISSA AMAL

27 t09t1992

434

AISSAOUI MOHAMMED

435

433

1zoz103 lmam malik

irp Cu

1303761 lmam malik

a+_.,

1206326 tmam malik1002511 lmam malik

09/06/1 995

* +.r"+o

1304296 lmam malik

AISSAOUI HANANE

0s/03/1 994

Lltir

çit-:c

1304414 lmam malik

436

13,00

AISSAOUI ABDELILLAH

01t08t1992

437

11,00

AISSAOUI ZAINEB

24t07t1992
26t12t1994

ç)ui

aJYl

rg :-c_lL,rr 1100553 lmam mairk

sirl

<

qiæ

itoosar

tmam matik

438

€)C2

AIT AAMER SALIMA

439

æ

AIT BASLAM MOHAMED

09/05/1 995

440

AIT HASSOU TLHAM

13t06t't992

441

AIT KHALIL HASSAN

28l09/1 993

442

AIT SALAH AZIZA

20/09/1 995

443

AIT.AMAR SOLIMANE

22t08t1992

AITOUADIF ABDELLATIF

28l03/1 993

AITÏOUIL MOHAMMED

31t12t1993

446

AJBILOU RAMADAN

27tO3t1ggo

;,r''

I !*+l

1204504 lmam malik

448

ajdain Ghizlane

05t07 t1994

1206801 ,mam matrk

449

AJDID MOHAMED

zztltzfise+

;:; ;,o,
rs,;,"-:+i

AJJAL NAOUFAL

03t03t1992

Jql

1103646 |nram natrk

ajli loubna

08t11t1994
08/04/1 989

.rJ.'s
r3;'1s ilL-

1206804 mam nralrk

AJROUD SARA

1104694 lmam malik

Y

AKARKACH BRAHIM

02/03/1 995

e,rlji

1305114 nam malik

13,00

AKAZBAN BOUCHRA

31t12t1990

444

CXJ

<"c)
12,00

445

450

10,00

451

OL

452
À^1
TJJ

1

1,00

..
\
L,

454

r

aqq

AKCHAR KARIM
AKHMOUL CHAIM,AE

457

AKIF SOUHAYL

07 t12t1994

AKKAOUI HAMID
AKKAR AMINE

459
460
46 j

11,00

_

;oryr

"c>!

il}r

1304621 lmam matik
1203955 lmam malik
1203656 lmam malik

13046g7 lmam malik

1

105934 mam malrk

-,r-.1À1 1004069 'nam

r::5

malik

1203196

'9s gjtie

1203311 nram maiik

17 t11t1988

,rlsc
giÉr jy't

rl+""

d.*ot

08/1 0/1 990

crs'

07 t10t1992

JJriÉr

29t10t1993

22t09t1992

464

14,00

AKROUH KARIM

28t01t'1994

466

AL HABIB OUARDA

31t03t1992

467

AL MASSOMTI MOHAMMED

22t05t1993

468

13,00

AL MOLAHID AYOUB

23tOgt1gg3

469

12,00

ALAOUI AHLAM

25t07 t1993

ALAOUI SLIMANE

02/06/1 993

ALAOUI SOUAD

01 /01 /1 995

.lJrritr )ltl.i

+

11t09t1994

AKROUH ABOELGHAFOUR

|,1

.F.l,

AKROROU DOUNIA

ALAOUI HICHAM

1303031 lmam malik

rD .+r:

AKKOUH MOHAMMED

10,00

,l3}2g1g Imam
maiik

+i
''" .J:'r].ll "':l

5/02/1 993

10,00

yerttlretli

, i,Lrlt

-re

1302104 lmam maiik

çJ3*il
ijr{* cirse

1

463

2

ùt-..L"

11,00

471

1304927 Imam maiik

rs cxl
i^.!ti ,-.:i
6.rr_ç
Ct4 ,-.Jl

AKKOUH ACHRAF

,--

1305063 lmam malik

pt6.tt

10,00

462

470

,-,:t
,.- r p)-! ..:l
i"J-:xtç

23t10t1989

'JU

4S8

47

-\ottlttry:cc Sullt,

é!e
é*J g.r,.
û+*ç

23t03t1994

Iniroduction à i'étude du droit

le
çJ

1203906 iram malik

lnam

malik

8006237

lnam

malik

1101436

nam

malik

9005623

ram

malk

1102009 nam rnallk

Crjsr

1102006

ram

malik

C$l
6r-.1i ,, ,r-rl

1107328

nam

malik

ri9

Jliill

ÈJs

r..*

120381g nam maiik

çr:Jsll
iiJHl !Js}!l
p\i glo

1102306

ram

12O1g1S

ra

m malik

ù4 s!'

j2O3Z63

ra

rn malik

ç-ilr

1303213

ta

m

Jlb

1204245

ra

m lal;k

ruau:a

1304490 .1am malik

ls1/e

malik

nf

alik

.1 571y

t;

473

rj()
13'00

474

475
477
478

CtJ
-

ALAOUT HTND

ALEHYANE

dak ,e noi"sstrnce fYl

MERIEM

Nooltorlee Sulle

2olo3l1g8B

ùçrrr

8006242lmam malrk

ALEM MOUHSSINE

14t01t1996

éÊ Cr."

1303512 lmam malik

ALEM JIHAN

13t04t1995

ùti+r

02t06t,t990

Êll"
++i )e

1304464 Imam malik

ALLA ZINEB

1304608 lmam malik

JYr

1304239 lmam maiix

De

1104948 lmam malik

sJYe

130264s lmam malik

480

ALLAL OUMAYMA

481

Ê-,x

9/05/1 995

i.+"1

ALLAL ABDELMOUNAIM

27 t03t1992

-i-rl ts

483

ALLALI ELMEHDI

07 t05t1994

485

ALLAOUI SALIMA

14t07 t1994

486

ALLILOU HIND

29t04t1994

ALOUANI RANIA

1

488

AMAHOUD MARIAM

22t05t1989

489

AMALLAH KAMAL

31 /01 /1 993

490

AMAMOU CHAYMAE

06/02l1 996

AMAR NAJIA

12t05t1988

4:+j

AMAR YASSINE

03/01/1 993

aii-!

AM,AR ILHAM

02t1ot1gg5

487

492

11,00

13,00

493
494

gO

495

q3L>

496

13,00

497

11,00

1

6/08i

1

#+4Jl

o+,L

çrY"
!À r+Je
Çtr;t.rl'

991

13OSO92 lmam malik

1204492 lmam malik

11049g1 lmam malrk

eÊJÈ.1

Ê'r.

C)u
ri :'j jrLcl
,Jlj

1304542 lmam malik
1304298 lmam matrx
1302718 lmam malik1304111 lmam mâlik

r-ri!{- ;rrÆ

13}4424lmam matik
1'los22g lmam marrx

rLdl

AMARA SOUHAILA

't9t12t1993

AMARA KAMAL

1

989

JLAS

5Jté

1005036 lmam malik

AMARA GHADA

15t12t1994

6r'é

61t*c

1203606 lmam malik

498

AMARI IMAD

18t02t1993

rLæ

499

AMEUR EL-MAMOUNE

22t04t1988

AMEZIAN BILAL

500
501

,',.
æ)

502

4/08i

1

1100763 lmam malik

25t08t1992

J\ J!-,"1

1103940 lmam malik

AMEZIANE DIKRA

24t05t1993

sisi

ulyl

13038SS lmam malik

AMGHAR FADWA

1

9/09/1 995

12,00

AMGHARI ABDERRAHIM

27 t08t1990

504

12,00

AMHINE BOUTHAYNA

26t02t1995

505

AMIRRI ASMAA

04t10t1991

506

AMIZIANE IMANE

28/03/1 995

AMMARI HAJAR

04t12t1995

508

AMRANI MOHAMMED

04/03/1 993

509

AMROU HAYATE

14t03t1997

AMZIL IMANE

11t06t1994

ANDALOUSSI OUISSAL

20t12t1991

ANDICH MOHAMMED

11r03t1gg2

ANNAQI MOHAMMED

19t01t1991

ANSAR YOUNES

20/09/1 99s

5'1

rtO

0

511

ctl
513

o()
€Ê)
10,00

514
515

10,00

AOUAJ JIHAD

1

5/01 /1 993

AOUAME IMANE

1

1

/09/1 996

517

AOUKIL AHMED

17

togtlggl

ctô

AOULAD ALI HAJAR

cltl

CK)

yerttlreli I
-l livrier )lt I 5

1304363 lmam malik

uUll qc

5n"

507

ç1!*

24t09t1995

lntroduction à I étude du droit

,

r

Jtiri
,elu-r a:rJl r*
rJri

1304912 Imam malik
1104728 lmam maljk

iÉ .:x-r
+Jj€ ttui

1206702 lmam malik
1104068 lmam malik

e\+l

-1!JÉl

130348S lmam malik

-alr

J;ur

1302269 Imam malik

br silJÆ
ôr+r :-læ
i4l .Ji-!"I
Jtér

1204488 lmam malik
12O3gZ4 lmam malik
1201369 lmam matik

vÈlllr
r.! ,+!t
re u^!us

1003397 lmam malik

;'r r,aii

fi03s27 rmam malik

rL{+

1104637 lmam

ClJe
ûL-.1 el:c
br absrr
J+À src rYJi

1101059 lmam maiik

11028:g4 tmam malik

6311ç

1302670 lmam 631iç
1105075 lmam

rn31;L

1304931 lmam

6311p

Poge4t111.)j

N"D'e.v nornt(le rûtrJlpuge ilom et prenom
'12,00
519
AOULAD LHADJ HAYAT

520 e.4
1

0,00

522

11,00

523

10,00

flate de

rtnissonce yyl

IAOU1SSZ

AOULAD LHADJ SALOUA

24t07 t1989

AOULED LHADJ IKRAM

20/09/,t990

nôurns cHtzLANE

1

AMBI

MOHAMMED AYOUB

0/09/1

eLrlr

-!,j-

ryrt

1103ô52 tmam malik

.rJil*
pr;Él gtrJl .ry.it

etrJl rYJl

3t!ji g!-,c
!J'Jr 14! çd,

99,

02t07 t1992

1103689 lmam malx
1103ô55 lmam malik
110090s lmam rnalrk
1102427 lmam marrx

ARAZOUK NAHILA

15t02t1995

iL#&jlr

ARAZZOUK HAMZA

11t04t1991

526

ARBA ZAKARYAE

23t03t1995

;i- ériJi
çlé),-c*

1303436 lmam marrx

527

ARBAN MARIA

22t06t1994

!y ù!-rc

12065g9 lmam marrr

528

ARBIYENE WAFAE

03/07/1 989

pti.r

ARHMIR HICHAM

01t01t1990

J+ét

524

14,00

525

11,00

529
530

eo

ARJOUN TOUFIK

04/08i1 995

531

'() L./

ARMICHA OMAR

20t04t1995

AROUA OUALID

1

532

AROUBYOU CHAHID

26/03/1 993

qaÀ

10,00

AROUBYOU MOHAMED

19 t11 t1991

535

ARRAD WISSAL

29/06/1 995

536

AR-REYOUCHE YAHYA

24t02t1992

c+:

537

ASBAI NACERA

14t09t1993

;J+éj

ASRAUI SOUFYANE

20t04t1988

çt;i.*

ASRI KHAOULA

31t07 t1994

ASSAKOUR SOULAYMAN

12t01t1993

ASSBAAY MOHAMED

23l06/1 989

ATHMANICHAFIK

14t07 t1991

ATIF MANAL

21t10t1991

ATMANE YASSINE

04t08t1992

545

ATMANI HIND

15t07 t1991

546

ATMANISORIA

12,00

539

540

(E
æ
4.4I

ÊÀ1

c4l
543
544

r'-/.D

ATMANI SAFAA

549

ATMANI AMINE

550

ATRARI ABDELILAH

1

-^ )l
L//l

ATRICHIN ABDERRAHIM

16t02t1993

9'c)

ATTAR NAOUFAL

06/04/1 993

11,00

AURAGH SALMA

28t07 t1gg3

553
554

ç5O

555

L'/ç)

AVERTY ALFRED-WILLIAM

1

06t01t1994
12t06t1995

s56

or

AYACHI CHAYMAE

557

10,00

,AYADI ELBEKKAY

558

15,00

AYAN OSMAN MAHAMOUD

14t06t1990

AYAR SAFAE

11/02t1995

559

yt'ttrlreli |

-)

.1[rrier )0 t 5

1102813 lmam malik
1304gg5 lrn"rn

r:Âjr

1203791 lmam malik

fué +r-o

1204269 lmam mairk

13O2gS2 lmam marrx

1200961 lmam matrk

1,llgg1l lmam

13041OO lmam malik

1204429 lmam malik

1003065 lmam malk

s ç/É

1101390 lmam malik

r*e;ude
;u.iç

.l4

çrl_Êl
+e ù..iirit

,;À Èr.5r
ALFRED-WILLIAM

J\r :+ ryr'

rç ('j!Ê
+r!p gr-$r
AYAN OSMAN

malrK

ûÉ

&r re
AVERTY

,rt,x

120434s lmam marrx

ll:"l

09/09/1 993

lntroduction à | étude du drott

1101253 lmam malik

.r*jl

crÉ
rt-Âé;r 1.

a-yt

1303047 lmam maiik
1303217 lmam malik

rlJe

ç-r.r-

â'jll

1304i 69 lmam malik

erq-l
3ir;-i

Jlr-r?

0/07/1 995

AWLADTAYAB IJLAL

11O2TS1 lmam matrk

;uÀ.i;rdÊ
JUj si.bre

17 t03t1995

t't994

êr.jl

.rli
\,'*,r s

3/05/1 995

31t07

1100076 lmam malik

û1"$,

08/06/1 995

ATMANI ABDELMOUNIM

551

JLér

09/05/1 991

548

ir-".t'

!r J:f
rÀL: rrrrJr
w r*r-''l

5/07/1 995

10,00

matrK

1100264 lmam malik

J*i ù.*.,rc
>e Li:",I

533

538

1302133 lmam

MOHAMOUD
erÀa

,r..

1006g66 lmam malrk
130276g lmam malik

1304313 lmam malrk
1201644 lmam

marrk

13o2gg9 lmam matrk
1304434 lmam malik
1203595 lmam

marrk

1107357 lmam malrk
1305306 Imam
,1305116

rn3111

lmam matrk

1304953 lmam

r1s111

11Oi7O4lmam

r1s1111

1006572 tmam

631;1

1211gg2 Imam

6311x

Puge

5 ssy

lj

N"D'"t: ,r,rr"rril.

rlate de

560 .-=

AYAT KAOUKAB

30i

AYNAOU IMANE

1

0,00

,ot o.4t
563

564 QA
565
,
r-z
-?t)
-t
J-4
r\
vv r-,

coo
567

ttrri'sttnce #yl

ler ùr-çr

1101745 lmam malik

AYOUJIL LATIFA

17 t06t1972

+ql r..1..'i;r

g006304 lmam malik

AYOUJIL KHADIJA

tirot hsa;a

AYYAD LATIFA

30/07/1 995

AZAAL AMINE

04t04t1993

AZAHRAI HANAE

24t06t1995

AZAHRAI MOHAMMED

23/08/1 990

AZAOUM YASSIM

28t10t1988

J+..sr
iigl rlc

i3061 09 lmam marrx

Jejl

1203S0S Imam malik

{lJÀjl

1304ù47 lmam malik

b rrJ^jr

13051 03 lmam malik

4*.i

i.iJ.r
r|jÀ

AZARKAN MOHAMED

01/08/1 995

AZAROUAL Y,ASSIN

26t07 t1994

çii
J,,

- I

r/k)

AZAROUAL MOHAMED

21t04t1995

æ

AZHARI HANAE

1

CJ>

Aziz Meryem

03107 t1994

AZIZI JIHAD

29/01/1 993

rLf+

AZIZILAMIAE

26/08/1 995

çV ,tttp

576

12,00

AZLAF HOUYAM

osliolr sso

577

10,00

AZLTM HAMZA

15t02t1994

578

13,00

AZZAM AFAF

14t04t1gg4

579

12,00

AZZAOUI AFAF

09t04t1992

AZZAOUI RAJAE

04r08t1992

AZZAOUI OUAFAE

27 t09t1989

AZZAOUI LAILA

23t0811994

AZZAOUI ABDELKABIR

1

572
F'72

574
575

10,00580

581

17 ,00

582

i>O

583 -2/
qaÀ

586

9/09/1 993

09t07 t1994

590 Cr\t

BABA YOUSSEF

29/1 0i 1 993

591

1

1,00

BACHIR HAJAR

20l09/1 991

592

10,00

BACHIRI IMANE

16t07 t1993

5s3 ,é+

BACHIRI AHMED

594

BACHIRI SARA

01 /01 /1

BACHIRI ZAID

27 t08t1995

1

BACHIRI OUMAIMA

17 to1|1gg4

597

BACHRAOUI BILAL

02t07 t1992

BADAJ ABDELILAH

o8t07 t1gg4

599

BADAOUI DOUNIA

23t07 t1995

600

BADAOUI RABTE

19t02t1994

601

BADDI SAMIR

24t07 t1992

lntroduction à i étude du droit

12036,10 lmam malik

1302692 Imam malik
1101297 lmam malrk
1214072 lmam malik

,e r,;,
JtÀc a3r;e

12034641r"r rr,,*
1100134 Imam marrx

,ç:l_p
rtÀj gjl-c

i 203967 lrnam malik

g! glr-r.lr

1213l84lmam

matrk

Inam

malik

çS..r

-,*$'ll rP

frlf
o)Yrs i*JJr

1304510

1206211 lrnam malik
11068g8 lmam matik
1103g64

Inam

marrx

.l

100509

Inam

marrx

1203355

Inam

martr

1203342

Inam

matrk

*!

1104122

ltam

marrx

uLrl

1102934

Inam

malrk

br ;+i!

13031g9

Inam

matik

;Jr-

1303264Inam

matik

lram

malrk

1213g46lram

maLK

1109774lr,am

r6s11K

-+.r
9-,l:.+

fri"!

+t) c*4
'+i ç*4
J\ grt-.!
.rYr

1304445lmam matrk

ç_:.,,e
-ide )lrrr
!i-r, rri

_,:,r

995

596

1206922 lmam malik

.j)jr r|rl
;j". Èrji

6/05/1 994

malik

1306394 lmam mailk

,JJrf

tj ç)sp

BAALLA YOUSSEF

vettdreili I,.J
irt.rier :() l-i

1303995 lmam malik

tsôs+zs lmam

çtr-rjl
ty tt*

30/05/1 991
17 t10t1992

.-

rlit

L"*r +j.l-c

AZZOUZI HAJER

CYë

13O2ZO7 Imam malik

27 t10t1988

12,00

18,00

ùrlrir
J-! rjrr.rii
.l*.Jr3..)ii

AZZOUZI RAHIMA

8
589

9006303 lmam matik

9000435 lmam malik

,.--

29t08t1994

AZZOUZI KARIM

595

lrejt

AZZEMHAND ABDELILAH

10,00

12,00

êJ-H

7/06/1 996

587
58

10016g3 lmam malik

8/06/1 991

1

S6e
ooy û./L
.tu O t.r{

11,00

Nooltogee Solle

tlp

:srs

1204193

i eu+
H: ,Jlr+

tzosgzS tra m malrk

Jrr+r
-È- ri!

1202145

e#r

13027241r-3 m

lr3

ms116

m

r1q1iç

1304705 lr,3 m

ms116

ft!]€

Ô

)i

NoD'e.

ttornt(le reftr

oLl

602
OUJ

nont el

dutc de truisçunce

BADRI KHALIL
BAHAR WALID

604

13,00

BAHRI ANASS

608

11,00

BAKDID MUSTAPHA

609

10,00

Atn

i-(J

611

6j2

11,00

1

BAKHTAOUI ANASSE

01t07 t1994

BAKHTI EL MEHDI

23l08/1 993

BAKHTT SARA

6

1

-UV

5

.-

14,00

616

18t03t1994

BALAOUT SAMIRA

28t02t1993

BALDE SULEIMANE

617

14,00

AIR

r-'/
-\
^.. ('/

619

13,00

ozu

-.r-..

9\J

621
622

',l

0,00

10,00

623

110495g lmam ma/ik

J+ (f,É+

110736s lmam matik

ç3r1

13036i4 lmarn malik

rr{*ll srif

1101271 lmam malik

..ui

1

BALI MOHAMMED

5Jr*

/09/1 995

BAKKALI NOUSSAIMA

8/09/1 988

1

16t07 t1983

BARCHACH IMANE

ogloglt ggs

BARGHIGHECH HANANE

26t04t1992

BARNOUS FIKRI

1ot12t1g8g

BAROUDI JIHANE

18/0't/1994

BARRICHE JIHAD

09/1 1/1 990

BARRICHE SARA

04t02t1988

BALDE

633
AaÀ

11,50

Dc>
c>o

637

12,00

ç-.,s

rr+:

1004416 lmam malik

640 1)<)

t4**

ABBASSI MANAL

AÂA

661

c).)
10,00

662

+

663

n,Q

|ettrlreli

/ ,) ,/t;rrier )0 t -i

BEKKAOUI IMANE
BEKKAOUI MOHAMMED

1007107 Imam malik

u.ç
51

i104633 IMAM

;1-.:r

1303999 IIUAM |VALIK

Cvir
l*-t +tt*

qOæ701\4AM I/AL,K

+ru,+tr

Jti"

BEKKAOUI NADIA

21t0t1t1994

BEKKAOUI MOHAMMED

22t10t1990

Introduction à l étude du drort

1303653 lmam -alrk

ç:e:o

ûrirr

.l-r
*rl: pt3s

05i09/1 990

1004gg0 lmam malik

45:i!

e;r!t g)æ

11 t05t1994

1100424 lrnam malik

tx-\

prJÀ.lt Âi-hÉ

BARQI SALAH EDDINE

04/

rr3lr,-i

rLL

ATMANI ATIKA

AOUAM OUALID

i2l3g16lmam nalik

.rg ç-,,.r.,,,,,ir

ACHOURI YASSINE

6aj

J-+-

rrrJ

31t12t1994

AMNOUN FATIMA ZAHRA

lrnam n"atrk

çr3y 1303199 lmam malik
{{+ oi.._H 1005933 lmam malik
rr! é*
1O0Sg24 lmam malik

5/03/1 985

AMRAOUI ASSIYA

1OOS177

ùti+

5t11 t1993

AFFELAH-EL JAAFARI SOUHAILA

1204577 lrram malik

110222g lmam malik

i..!te

BEDDA SANAE

1201797 lmam malik

oii+r.

Jul

631

tmam matik

.-rLi.

27 t06t1990
1

1OO3S42

1305061 imam malik

28t05t1991

BECHROURI MOHAMED

1201596 lmam malik

lrui:

.rurl

BAYAD AICHA

_
_

1206328 tmam mailk

Jrr i:-,r

629

630

130612T lmam ma|k

re eJli
::Lilr u gr

BASRAOUI AMAL

1

1ZO3S37 lmam malik

SULETMANE

10,00
624
13,00
625
626
10,00
627 __

BASBAS OUIDAD

srir

;j:
Ç ,lS
6+* !r.tr

5/03/1 993

BARBACH NAOUAL

1203063 lmam malik

LLÉ

erJÀ}r

08/09/1 994

BAOU ABDELKADER

1203986 tmam matik

ç*
'.ril.* -!É

19/01i1995
11

1206303 lmam marrx

13047g0 lmam malik

cÉr

27 t12t1991

25t05t1993

1206409 lrnam marrx

1203g96 lmam malik

çt!
;+r- 4+!

3/03/1 993

BAKHCHACHI HAJAR

ç:\

.rrJl ..ry

13t08t1994

BAKHTI FATIMA ZAHRA

614

eL*r

12t04t1995

BAHIA MAJDA

60706/07/,t993

BAHI NOUREDINE

çJ+


.lrli

29t05r1992

BAHARIIBTISSAM

605

,\"ulrttgee Sulle

27t03t1995

c*!c

f,4ALtK

1201824I|VAM t\iALtK
120444s IMAM I\IALIK

1001312IMAM IIALIK
1101712IMAM

I'i4ALlK

lMlM

[,t41_16

11oo31g

çJS
t* f:u!

1105331 Marhreb Arab

lru *llsl

i304g44 Marhreb Arab

..lt-at

e

J:*

1203223 Maghreb Arab

i102044 Marhreb Arab

dcrte de

664

--

!

665

10,00

666

Be*XeOUi

JALAL
BEKKAyE yOUSRA
BEKKAR

667

__
10'00

aexxôuôx ôrxrvrÀlre

668

oD

BELAALI

AeLÀnfnRts

670

BELADEL

OUIAME

BEL-ADEL

IBTIHAL

(
o/
|
t'[.l k?
^'21
672 q)
673
674

4

67s

BELAFQUIH
BELAHSEN

Noupogee Salle

lgt}gtlggl

,J\ ..,tr

16it12t1gg|

r*: çq

1302g04 Maghreb Arab

ûÉ .r.é

tzol+stMashreb Arab

3oro4r1gg2
A

lzlo2tlggs
0g/1

2/199s

KARTMA

1/199s
29l06/i99s

MEHDT

14105/1993

KAOUTHAR
àelaro yousRA

Jrl+
a-:y +rlq
JÉr

o--+ n;

1144z:s3MaghrebArab

.i_é

tltozns'à

rr+.r.1,

.r*\,

CH,A|MAE

05/05/1988

679

BELGATD

nrunsi

25t[7t1gtg4

o-l +Liti

BELGATD

AMTNE

17105/1993

+Ér!

BELGATD

YOUSSRA

tOlOgttggO

16,00

682
683
684

t62
12'00

685

r)<)
10'00

687
6B8

/4.\
--t )

689
13,00

690
691

- 15'00

693
694

13,00
û(>
i3,00

696
697
698
7OO
7Ai

18/09/1994

BÊLGHARB| BADR

1Lt}1t1gg4

BELHADRI

AMTNE 21t|1t1gg1
MoHAMMED
30/07/1993

BELHADRI

SABRINE

BELHADJ MOHAMMED

BELHAJ

zttozhsgl

HIBAïALLAH

11to4t1gg1

BELHASSANT

MERvEM

24to3t1gss

BELHIOUANE

IBRAHIM

25106/1990

BELHOUJI

RtM

17105/1995

EDDTNE 2gtL2t1gg2
BELKARI MOHAMED
28/06/1989
BELKASMT SAMTH
13/08/1990
BELKASMT MERTEM
24toilt1gg3
FATTMA

BELKAYED

INSAF
BELKHIRI AOEL
BELLAARTBTKMM

;
12,00
13,00
10,00

BELLAFDTL

SIHAM

SARA
BELLAT WTSSAL
BELLAHYANE

BELLATRACH

7C4

BELLEMMOU

705

eÈlnanonu

/uo

EDDTNE

BELKHEIR

7C2
703

BELASRI FATTMA

BELHSATEN NOUR-

692

6ss

06/03/199s

t.
J/l^.bLl

rt'ntlreii l -] lL;rrier 20l_.i

BELMEKKT

ZTNEB
EL yAZtD

rKRAfyl

CHATMAE

,;.., ,.-.
er..;ÂrJr

1303484 Maghreb Arab

1302063 Maghreb Arab

BELGATD

REDA
-ZAHRAE

13o4o3s Maghreb Arab

1303615 Maghreb Arab

14t}7t19g}

BELASRT MOHAMMED

ilo424sMashreb Arab

,Jrr.t+

aul

19/1

BELATD

100SS00 Maghreb Arab

J,! "j-,,
,rr^.iJt i..br o+Jirli

676 1;>l}
677 rrV
L./ D
678
680
68 j

7^â

FATTMA_ZAHR

_

14Æstt1994

YoussEF

669

trsissattce fyl

11[7232Maghreb Arab

tsossla

.JJga!

Maghreb Arab

lso4so2Maghreb Arab

i.hÉ J "-+

1203132Maghreb Arab

qrlq

l[O444|Maghreb Arab

rr4-

dr.r

rf o:Sig Maghreb Arab

,r* +,.+

1303231 Maghreb Arab

,* ,nr+
,r.i w 6r_
.rrj,

,.-

1103330 MaghrebArab
1100165 Maghreb A,ab

r J--is.lr

1z!442zrvaghreb Arab

.r,;u!

1100736 t\taghrebArab

r* cr-i

10011g1 rvaghreo Arab

jlr*r+

9002933 tVaghreb Arab

orJ+æ

;r

1201951 Maghreb Arab

;.ôUt

çèJ+
Jrlrji jr-+
#:'.!r! -r."-o
êiJ

12(347gMaghreb Arab
1303856 tVaghreo Arab
11004ss 1raghreb Arab
1002916 t\taghreb Arab

993
O4t1ll1gg4

r+_rtt
ay ,*,r4
Lér! +rjrr.
lir.jt J+ti

04/08/1994

Jrb

JJii.!

1203881 1Vaghreb Arab

vvc
liltLltlgg|

1304349 Maghreb Arab
1102656 lVrghreb 4139

lTt}S|,ggl

ç**!
,+- _rrâi!
ûL:.]i !',L

05/04/1995

J*r

\
ï+i .fJ!u!

1303025 tV,g;hreg 4pug

*.lr

1302900 N:ghreb Arab

+4

1204562lv:ghre6 4p66

1Ol0S/1

v'ruol I
o2l06/1ee5

1gt1lt1gg4
14tL4t1ggs

2al04/19st
11t}1t1ggs
r/vr/rYYc

lntroduction à i étude du drolt

É:*.

ll.rl

.,f

+-,glr

It-sl

r-e.l"s+

12o1gz,lvaghreb Arab
12(3,tS1Maghreb Arab
1203277 Maghreb Arab

1104219lVaghreb Arab

1211626lVighreb Arab

1306396 N:ç1hre9gr26

lréJe I sur 25

trttta trt,

ttrtisstutt,e xyr

.\,ottrttt.get: Srtrrr

707

10,00

t..tgu

708

14,00

BELMRHAR HANANE

01t02t1990

ùtb

$"1

1005510 Maghreb Arab

BELOUALI MANAL

25t02t1996

jt:"

,Jlrlq

13oso36 Maghreb Arab

BELOULANE HOUDA

11t01t1995

.rrÀ

jYr!

1304376 Magh.eb Arao

BELRHITRI SANAE

03/03/1 986

BELRHOUDAN MOHAMED

07t04t1995

t{}

BEN AZZOUZ MOUHSINE

08/05/1 992

L>J

BEN HADDOU MOHAMED

20103/1 993

709

.)

/


710 A4
71

1

14,00

712

713
714

715

11,00

BEN LARBI ZHOR

22t05t1987

716

10,00

BEN LOUGHMARI ZËINAB

25t07 t1992

BEN MESSAOUD ZAKIA

09/08/1 986

BEN MESSAOUD NARJIS

03t04t1994

719

BEN MESSAOUD MOHAMED

12t05t1987

720

BEN MOUSSA MANAL

1

717
14,00

718

10,00

çi'i!
!ù ôrrrÉ+
rLL

1201305 Maghreb Arab

J:*r lx*
r.* Js.!

11

8006380 Maghreb Arab
1104312 Maghreb Arab
8OO74S2 Maghreb Arab

..r+r r.r*-

3/06/1 993

01997 Maghreb Arab

1'103666 Maghreb Arab

*ri *r.*ll u
r"rj ç.,,r-il c}
ÇJ rr.--.!
cr
re rrtuii

1102ZBT Â,4aghreb Arab

r.r

1204164 Maghreb Arab

.er+

1203593 tVaghreb Arab

+l

1305047 t\4aghreb Arab

;+" ,+ +

1206327 Maghreb Arab

.Jtir g--x

BEN RAHOU ISLAME

09/05/1 994

722

BEN YACHOU IKRAM

28t10t1995

723

BEN YIDIR MAJDA

0,t/03/1993

724

BENABBOU JIHAD

05t01t1992

rr'{â

28t1ot1gg1

rlJÊ-Jl LlôÉ Àl

721

8008210 Maghreb Arab

r)Lr
rl:'sl

r-!

1203289 Maghreb Arab

rir-if

1002ZOO Maghreb Arab

+j.

1105122 I\4aghreb Arab

725

o<>

BENABDELLAH FATIMA ZOHRA

726

(')\)

BENABID FATIMA

29t01t199,1

BENABID MERYEM

25l06/1 995

BENABOU IKRAM

02t06t1994

BENACHOUR JIHANE

29/05/.1990

730

BENAINI AHMED

12t02t1994

/J/

BENAISSA FATIMA AZZAHRAE

29t03t1994

732

BEN.AISSA ISMAIL

24t12t1990

733

BENAKKI YOUNES

12t03t1994

BENALI MOHAMMED

09/01 /1 995

735

BENALI HANAN

21t01t1992

736

BENALI JIHAD

't

737

BENALLAL ABDELILAH

25t08t1994

BENAMAR OUISSAM

27 t07 t1995

BENAMAR FATIMA ZOHRA

18t02t1995

BENAMARA SARA

01t01t1992

iJl* ;Jtaj,

1002589 ilaghreb Arab

BENARBIA KAMAL

I 9/08/1 995

,JL"S.*;

1302138 Àlaghreb Arab

727
0,00

728

1

729

10,00

c-\---l
15,00

738

Q,

739
74A
741

14,00

q)

742

BENATA KALTHOUM

+p ùr i"!tl

1

+:!r

1304191 ft4aghreb Arab

trJsr

r++

1207037 tr,4aghreb Arab

ral
rr;,t-Jt LLr.!

1004736 l\laghreb Arab

ç+r-ii

1304856 t\laghreb Arab

,.+* ,r

1203679 l\laghreb Arab

J;cs-t ù--+jl

.És

1

0037 62

[\'ia

gh reb Arab

+

1202376 [\taghreb Arab

çA+

1213844 lVaghreb Arab

ûU. sle di

1305931 [\laghreb Arab

rq #f'jf

1303575 lVaghreb Arab

çÉt

r.r.

4l)l rp J\

ir.bLÂ

1201662 l,,aghreb Arab

).+

1302486 l\laghreb Arab

JJ+|

1303430 Llaghreb Arab

l.r4J

tljÂjJl

385 f\laghreb Arab

à-v

i++ rÉtÈ .}

0/1 0/1 995

101

0/05/1 994

t'È.Fe .;

1303513 fiiaghreb Arab

BENBIHI SARA

13t07 t1992

;JLÉ s.d++

1100533 ltaghreb Arab

BENBOUCHTA WIDAO

17tO5tlgg3

745

BENBRAHIMI NADIA

06/04/1 993

746

BENCHAOU SOUFIANE

23t01t1995

747

BENCHIBANI ABDELILAH

30/05/1 990

743

10,00

744

|entlreli

t -j .llyt.ier )0 | -,

1

Introductron à l étude du droit

rtrj

1,,,1,..*

1

302509 lr,'aE)hreb Arab

lru ç-gtJ+

1304617 Àtaghreb Arab

J"-+

1302764 l,l3ghreb Arab

ù1J;*
,YYl

+t dri

r,rJ

9003068 liaç1hre6 Xr^6

lxSile 9

çs1y

7;

ilttta

le ttoi.ss'oncc >-,Yl

.\ott,ttgea Srtlle

7AR
!

7AA

BENDDIF BASMA A SAISIR

22t09t1995

i&L

750

BENDECH IMANE

16/01/1 993

.f

751

aÈNoourNn NouHATLA

ozrôgri ggs

4li#;-!rJ

752

BENDOUROU ISMAIL

27 t01t1996

c)5)

n

753

o'/

754

BENGAG OUARDA

3'l t05t1994

BENHADDOU MOHAMED

24t06t1992

' rr "!l

ùi

1303364 Maghreb Arab

l+ ù1.J1
u

1101359 Maghreb Arab
1304758 Magl-.eb Arab

i-23r!
6.rJj ,:!r<r,

çlst'*l

,--. rJr-iJ

1

303023 Maghreb Arab

1304316 Maghreb Arab
,110219J

Maghreb Arab

755

13,00

BENHADDOUCH MAROUANE

07 t04t1994

756

12,00

BENHADI SAMIA

18t09t1992

BENHALLOU WAFAË

1

BENHAMMAD MOHAMMED

22t06t1992

BENHAMMOU MOUNIR

30/1 0/1 986

BENHARI SAID

25i03/1 993

BENIOUAL SAMIRA

05t07 t1994

BENJADI MAWLOUO

1

0/08/1 995

rJe.

,rr*

1306107 Maghreb Arab

BENKADDOUR DALILA

01t01t1994

i-r!.

;.r.ii

1306361 Maghreb Arab

BENKADDOUR MOUNIA

22t06t1gg1

Çr. ,:'!+

1106862 IVagh.eb Arab

765

benlias lamia

15t11t1994

o.!+

1207090 Maghreb Arab

766

BENMANSOUR NOUAMA

13t01t1994

757

.-l
ar'./L

758
759

crf

/ou
761

ç7J
tl

A4

762

763
12,00

764

5/03/1 994

767

10,00

BENMASSAOUDABDELHAMID

1510711g88

768

18,00

BENMESSAOUD MOURAD

02t07 t1993

769

13,00

BENMESSOUD BOUTHAINA

21t03t1990

770

o,c)

rr ûlry

12O37BO Maghreb Arab

4rt- ç*4

1206423 Maghreb Arab

cÉ-rr:

rtli

!{-ir
rq Jr.slr
l;.i,o

13O2S1O Maghreb Arab

1204011 Maghreb Arab

9€+

'1004607 Maghreb Arab

t*- +r$r
;-rr.- .Jtr+l

çÇ.1

1203259 Maghreb Arab
1203296 Maghreb Arab

rJN.j4ii
+s,ll +e rrr*.-if
JrJr r qii
dâd

: rrr,

1211593 Maghreb Arab
g00504g Maghreb Arab

l2[31l6lVaghreb Arab

rr*"i

1

105009 Ntaghreb Arab

BENMOUSSA AHMED

08/09/1 994

5l Lr*JÉ.i:

771

BENMOUSSA ALI

21t01t1994

772

BENMZIL ROMAISAE

03/01 /1 995

'r' crr.+
ç4^t JA

BENNACEUR KAOUTAR

05i07/1 993

774

BENNACEUR INAS

14t04t1990

775

BENNACEUR MOHAMED

22t06t1995

776

BENNAOUI MAROUANE

03t11t1994

ûrly 'sl*

1206659 N/aghreb Arab

777

BENNASER MOHAMMED

27 t11t1992

.|206210 Maghreb Arab

778

BENNIS OUAFAE

07 t10t1992

rs Jérrr'
ruj g*1i1

773

14,00

779

10,00

BENNIS HIBA

21t08t1993

780

12,00

BENNOUF HOUDA

23109t1991

781

BENNOUIS FADWA

25t02t1991

782

BENOUDA MOHAMED

31 r01t1992

783

BENRADI MOUNA

14t06t1991

784

BENRAMDANE MOHAMMED

23t10t1993

BENSAADOUN OUTHMANE

25t07t1994

BENSAID YASSIR

02t03t1992

BENSAIDI SARA

27 t02t1994

BENSASSI JALILA

03t04t1994

785

.*

786
IÔ/

788

1

1,00

u <_/

vetrrlreli / -J
ljt,t.irrl5

lntroduction à l'étude du droil

1203748 Maghreb Arab
13041 76 Maghreb Arab

1302546 tVagh.eb Arab

"i.t -É:s 1104689 lr/aghreb Arab
.rul -rQ
f 0;496 Maghreb Arab
J* _2a11,, j303gB3 lVaghreb Arab

,,.+t
Jr+ .rrù
4*$

.l.:-l+
.rcr 6.r:*-ir

,s:.!

É ç1àr*
r^r ùr ' ,-+
ùLdr

jr+

'F! +*+
;Jt* ç+-.il

4 .r**,

11048SS Maghreb Arab

1306748 l\laghreb Arab
1102858 lr,/aghreb Arab
1102147 lrlaghreb Arab
1105946 Maghreb Arab
1302555 tVaghreb Arab
110S7OS lVag;hreb Arab

120312Sl\laçJhreb Arab
1003744 ÀlaÇhreb Arab
i.l\348'S1VaÇhreb

Arab

12034g4lVagJhreb Arab

Pt,/ lll ;ttrl.i

\ol)'e"r nrtrnnle rtûtropuge nom et prenont

78s
790 DO
7s1 '792

YoussEF
eerusefun ioùornn
BENSELTANA ASMAE

794

BENTAHA

L-/V
-5?'ë

795

aute

eervsell

nqissonca pyr

titi+ngs,s
2o;t11t19s't
12lo6t1gg2

BENSELLAM

NAD|A

BENTAHILA MOHAMMED

,e

-

,À;

È..4
ù*! ,J
,,-_i iuu,- i,,

$/o2r1ggs
ASSIM 27tl1l1ggl

r{oapogee sore

.t3""@

i.ab

riozsor

Maghreb Arab

rroàs+o Mashreb Arab

itoootc

Maghreb Arab

Ur":,.
4ru rau!
!:J

1302,
13o276gMaqhreb Arab

r.* Er-lÉ+

1313134Maghreb Arab

797

798
799

BEN-TAZ|

oUALtD

BENToUHAMI

-13,00

800
801

BENTOUHAM|
BENYACOUB

,JX

802
804

BENYAGoUB

;
12,00

809

ASMAE

ls,rctlt'siz

MOHAMMED filo2l1gg3
AMTNA
14tost1gg1

BENYOUSSEF

8C5
BoB

ANASS

oalogtisss
23l1ot1gg3

MOHAMED

trtvat trvz
lgtliltlsg2

WAFAE
IKRAM

BENZERGA
BEREHAB

i

o3*,
cÈr

o,

1302s13 Maghreb Arab

+

lzoTl jzMaghreb Arab

ç,,t

,,^-,

u-,#r,
rsr uri=*
_.i+i

L.r

r*

.;

110i0gg Maghreb Arab

1A109/1993

il
e.i.j Âsr;

06/01/1994

rjJsr

ïrÂ,.

1108096 Maqhreb Arab

!;L çs1

11[1g22Maghreb Arab

rrio sèÂ:

1303026 Maghreb Arab

SARA

05/06/1993

810

BERH|L|

HASNAE

1)t1ot1gg4
rrv{

811

BERH|L|

TARte

2,1togt19g4

812

.i.r,l

+._*

BERH|L|

STHAME

os/09/1991

813

rg*

*5'r

BERHILI

AMAL

08/06/1

02
.q)

1'r4'ug4Maghreb Arab

1302340 Maghreb Arab

.jr;

BERHAB

814

1106s79 Maghreb Arab

993
BERQCHI KHEIR-EDDINE 11 t12l1gg2

12É34g1Maghreb Arab

,tiozzgz

Maghreb Arab

l3o2sozMaghreb Arab

Ju.'

12[2t32Maghreo A.ab

".-r.-:
jrrjl JÉ ç_jé,,

1201833 Maghreb Arab

c:< ir-à,,,

1304038 Maghreb Arao

815

816

BERRAMDANE

SABAH

06/1211

817

BERRAMDANE

SABER

27to4t1ggs

818

rr-

BERRANE

ABELHAKTME

14t1Lt1gg|

BERRAYTI

OMAR

12rc4ngg6

rrsrrf ûr*
p èt

_
g>c,
_^.
L./\J

Y
'

810
o

A2a

14'00
13,00

821
822
823

BERRTCHT

824

10,00

ôzi
R?q

o5-

826
827
828

Cf)
10,00

829
830
831

-

ôrz
833

834

AHMED
^,,,y,Ev
BERRHILI ABIR
BERRICH| AT|F
BERRAZZAG

SALEH

993

26t41t1994
26t}1t1gg4
22rc7hgg4
03/1

1/1989

2orc4nggo

MEROUANE 06/07/1989
BERRY ILYASS
firc4nggs
BETAH RACHA
2gt11t1ggs
BERROUKECH

BETT|OU|

SOUAD

04/06/1993

BEzzA

DOHA

rcl1ot1gg1

BtBt st

MOHAMMED

13rc5hgg2

NTHAL
Btyt YASS|NE
BINDECH

BLENZA

o2t12l1gg3
14t1Vt1gg3

t'ettrlrcrli I -)
.7tvrit,r )0t 5

BoBoUH

.-,r!

13o2s96 Maghreb Arab
1101323 Maghreb Arab
130239g Maghreb Arab

1204563 Maghreb Arab

!ih,e

,t00168S

12042,13 Maghreb Arab

ç-!)

cL .:r*"*
cÉ3r-ri

ju-x

12o3466Maghreb Arab
1002686 Maghreb Arab

ç-r

1303174 Maghreb Arab

Cu+

1302669 Maghreb Arab

rrÇ!

ur

Maghreb Arab

:rr_

çrJr
L,:è r,.

q \r" e..+
.Ét+ JL{.

i304j06 Maghreb Arab
10045gs Maghreb Arab
1105921 Maghreb Arab
1100896 Maghre64135

!Élri

c*
;jir+

1306077 Maghreb Arab

vy+

99s

or+*t

c_i*

l3o4s2oMaghreb Arab

FATNA

4oluo/
Zilrcgl1gg4
|

ASMAHANE

31/01/1

Introduction à I étude du droit

ûr

:^l 6t;;
,,e e+..,.

d;*!

so

.

1303710 Maghreb Arab

Pog(ll.\ilrti

Ne't

normale rultropuge

'rcnont

br5 .,e

!!!!.r,!,t,
ro*È

836
T
837 _-

BoTMIHANE

t

BOUABDALLAOUI
BOUABDELLAH

13,00

839

€x)

840

€)

842

KAOUTAR

TNSAF

9000417 Maghreb Arab

gtt+ce

120360g Maghreb Arab

jLajl éilrp

jr;
:+i iss'*

23N6N}81

BOUAKILI

ABDELKARIM

O4l08/1995

t
èliJri Â.h$e

11069.19 Maghreo Arao

u{o
grg.ll g:Yr+e:r

1303875 Maghreb Arab

lb ,rb.l
ç/r- d\

1303394 Maghreb Arab
1105321 Maghreb Arab

cJ\

1107441 Maghreb Arab

23/05/1995

SAMY

2OI1OI1gg2

846

13,00

BOUALLAL

AMINE

1610111994

dÈ.i

BOUALLAOUI MOHAMMED AMINE 16/06/1995

848

11,00

BOUAM

849

12,00

BOUAMAMA

IMANE

22IO2I1gg4

!! dr)erp
cr|: pbe
guet Lt**

850

BOUAMAMA

NOUHAYLA

11IO4I1gg5

i1a:

Læe.

851

BOUAIVIAMA

ABDERRAZAK

O4I12I1gg3

s

LLir

YOUSRA

854

BOUANANE

855

<Y)

BOUANANI

856
857

C{'

858

10,00

KENZA

SABRINE

:+j.itsl*

O4IO4I1gg5

irjçr
u:*' juce

CHAIMAE

03/07/1991

BOUASRIYA

NAJAT

22I1OI1gg3

|BRAH|M

,,3/05/1

NAJOUA

20/09/1993

860

BOUAZZA

WAFAE

13/03/1994

861

BOUAZZA

FATHT

o8t11t1gg2

BOUAZZA

AHMED

08/08/1992

a:\

IBTIHAL
BOUBEKRI ABDELLAH
boubker walid

863

BOUBEGRATE

864
866
ooô

10,00

869

12,00

870

I

AMTNA
BOUCHTHA H|ND
BOUCHAMMA

ô.4

BOUCHIHAN

871

872

gr.?

5

MtMouN

BOUCHLAGHEM

874

KHAOULA

BOUCHLAGHMIFATIMAZAHRA

875

BOUCHTAT

o/b

11,00

ë/ /

D./l

retttlrt,tli |,l
.1,;rritr )/)l

BOUDARA

ABDERRAZAK
MYRIAM

BOUDARBALA

5

HASNAE

102536 Maghreb Arab

1203380 Maghreb Arab

1201742 Maghreb Arab

1102057 Maghreb Arab

br

120S3S3 Maghreb Arab

É1J'ii9

fp

çrl*
rJJ *e

ù.r"..

ot+-*

'1204268 Maghreb Arab
1302697 Maghreb Arab
1207184 Maghreb Arab
1203328 lVlaghreb Arab
1

100939 Maghreb Arab

1206322 Maghreb Arab

êtt ,j+.!y 1303589 Maghreb Arab
Jrc u;+-le 1303g77 Magh.eb Arab
;r- Éxt*
tsôtsro Maghreb Arab

05/06/1995
e

rj;Jl

ÂelrÀÇ,i\1..r+

11IO7I1gg3

.!ljJ! rs.billij:

2BIO4I1gg3

CÉo

introduction à l etude du drort

1

,riÉ sf*

J.
!À L+.i.lt

22tl3t1gg4

1gI1OI1gg2

1304'159 Maghreb Arab

1304367 Maghreb Arab

ii"i Lri

05/08/1993

07/1O11gg4

1306062 Magi,.eb Arab

cf*

r-p-,.

18/05/1995

otrcnhgs;,6

1207161 Maghreb Arab

1102466 Maghreb Arab

pÉr

2}rcZngg3

AD|L

1303Sg3 Maghreb Arab

iJj!e.i"
s:+ i-,,s*

ôt

BOUCHIKH|

1204173 Maghreb Arab

â9rlr

O8IO7]lgg4

o2t1ot1gg3

1306341 Maghreb Arao

rr+
ib; qr.o.t

Jfd+r

HtcHAM

11O47Ag Maghreb Arab

ilJÊ*

30/09/1994

BOUCH|KH|

1213788 Maghreb Arab

5j3

993

BOUAZZA

1302696 Maghreb Arab

;r; L*r

11IO3I1gg5

1304717 Maghreb Arab

$

Wl12l1gg2

859

ôoz

-5rjjl

05/09/1994

BOUAOUAD

BOUAYAD|

û*âl

O5I1OI1gg4

BOUAMAMA

11O1T1S Maghreb Arab

p-slt ac

29106/1995

BOUALLAL

853

11}2gg7 Maghreb Arab

"4s

NOURDINE

NISRINE
bouamar zeyneb

130323g Maghreb Arab

'^-y-i

13/05i1993

BOUAITA

12,00

852

a/

-É-+s

12t}4t1gg2

OUASSTMA

séJt

etiÂ

O2l08/1993

845

847

lyoult0gee salle

0til|02t1996

BOUALAOUI EL

844

ryl

vev

MEHDI
BOUALT HTCHAM

843

nuix0tre

10/06/1989
v,ve/ |

ZTNEB

BOUAGAGA
BOUATCH

841

dute rle

!q

er .- 4J:e

1302089 Maghreb Arab
1304890 Maghreb Arab
1100467 Maghreb Arab
1204299 Maghreb Arab

Pulle

12

tur 2.;

.\'oD'e-,r norntrtlc rttllrupu!.!., tton, el

87g

'880

noissoncc _yt
J

JALTLA
BOUDRA ÀHr_nue

ogtoing,s,z

ef

ir,r.

,v.*

1205920 Maohreb Arab

flrcsn4%
22t01t1996
12rO2t1994

i",i ,531-És

884

BOUGHALEB MERYAM

26/06i1 995

885

BOUGHLALA RANIA

18t01t1994

#tèe
ÇtJ Âj>ôj|

1203600 MaghrebArab

BOUGHROUS HAFSA

27 t04t1994

Â*i. g,3Jêe

12O32Z1Maghreo Arab

BOUGUILLARA ANASS

06/09/1 994

BOUHAFS FADOUA

25t09t1992

BOUHAJRA NOURA

03t07 t1992
05/07/1 995

c)\
q2
14,00

889
890

ùc)

BOUHALGA RIHANE

891

cr3

BOUHASSOUNE IKRAM

05/07/1 995

BOUHLALI M'HAMED

01101t1991

BOUHRIA HICHAM

17 t10t1992

BOUIDAREN AMAL

27 t01t1995

BoulJERRouoeNaeoeLian

zaÀq,nggs

892

oL

évJ

1

0,00

894
895

11 ,00

896

sjirl rP f JLsJi 1302722

r"y

cr,l

o'.,
;l-Él g:l^3;
r*1 l)1le

BOUJAMAOUI SOUKATNA

28t09t1994

4i5-

898

BouJEMAour Àrunss

16tO2t1gg4

grjt

899

BOUJETTOU AZZEDINE

29t11t1994

BOUJNANE LEILA

06/06/1 994

BOUJTAT LOUBNA

03/06/1 991

BOUKABOUS IMANE

28105/1 995

901

902

11,00

Cr<i
10,00

903
904
905

C^3

r>4

BOUKDIRIKHEIRA
BOUKHACHA ADIL

BOUKHACHAB MOHAMED AYOUB 15/09/1 995

907

BOUKHANA MOHAMMED

24t07 t1994

BOUKHARFANE MOHAMED

05r't1t1994

BOUKHATEM OUSSAMA

07 t05t1994

910

BOUKIL R,AJAE

30/05/1 993

911

BOUKLAH HOUDA

04t07 t1994

912

BOUKNANA HALIMA

03/07/1 995

913

BOUKRAA ANASS

1

8/08/1 992

BOULAKJAR YOUSSRA

't

5/01/1 993

908

C)

=>2L'

-_(
"{)

914
10,00

vio

BOULBAROUD MOHAMMED AMIN 04/09/1 991
BOULERCHA SIHAM

07/08/1 989

917

13,00

BOULOUIZ IMANE

03t01t1994

918

10,00

BOULOUIZ SAFAE

13t08t1gg2

919
10,00

rtdreli I 3
.lt;rrier )0 t5

BOUMAHRAZ IàTIHNI

09t1 0/1 995

BOUMAIZE HIND

11/09t1988

Introduction à l'étude du droit

1104223 Maghreb Arab
1201890 Maghreb Arab

1204419 Maghreb Arab
1104125 Maghreb Arab
1302259 Maghreb Arab
11OOg21 Maghreb Arab

* bs

1105442 Maghreb Arab

ç.r*+r

1201793 Magh.eo Arab

1204396 MaghrebArab
1203643 Maghreb Arab

it'+*
,-rl !ùre

1104224 Maghreb Arab

.reue

1303360 Maghreb Arab

ûl":r

r.!*
J.rrc i..J.ie
!-,,r

-.el

302388 Maghreb Arab

irJr+.rï

.r!t

23t04t1990

906

't

1302477 Maghreb Arab

çjl&a_ei
ûrJlje r!+r.

11 t01 t1993

1104943 Maghreb Arab

13039i3 Maghreb Arab

rb !.lJi
;l.l 3;lr;ti;
Àr +e

Maghreb Arab

1303SOl Maghreb Arab

Àrr.*

29t12t1991

897

;rt#e

o.b* trJJe
r-.r.r ;-+:j;

BOUJA OMAR

920

IIUJJS4

BOUFERRAOUI NIAMA

BB8

915

V'-'

883

BB7

909

J

BOUFADDI ABDELGHANI

886

ye

tlulc de

BOUDLAL

- ,
881 .-,\
882

prcrt()nt

12,00

rs

futi3s

1213gg1 Maghreb Arab

Lt*t

,:se
pb.,, JI*
.rrè

C)3*
t**

.;t 9..;se
-,hile
.riluJe ,)ui r.- r
Êr{* i.-lij}
.r,r+

jt-er

-rrl*
.,r:gle çri-

Jk4l

1203749 Maghreb Arab
1304543 Maghreb Arab

w ;É;j,

,.,i-

11081 13 Maghreb Arab

.i.iJr

-t

s

1202075 Maghreb Arab

it*.e

ia -,;r.-*

1305005 Magh.eb Arab
'1207227 Maghreb Arab

1204441 Maghreb Arab
1207231 Maghreb Arab

13o3i1o Maghreb Arab
1104306 Maghreb Arab
1302831 Maghreb Arab
11O2S7g Maghreb Arab

1106545 Maghreb Arab
1109124 Maghreb Arab
1104696 Maghreb Arab
1305040 Maghreb Arab
1OO413Z Maghreb Arab

Ptt,gu I .i

y111.

-

i

N"D'"-,,,,r,,rrrrrt, pltse
921

nom el prenont

rlate rle

,4

922

10,00

BOUMHAND

923

12,00

BOUNAB NOUREDDINE

924

MOHAMED

trtissonce

a..,!l

v've/ | yr+

rli" jl_4r.9

1304077 Magtrreb Arab

Lrtvt
zgtotÀàaÀ
t tree

J,e. ti:.jr

9006016 Maqhfeb Arab

27 t06t1971

BOU-OUDINA ILYAS

iJr Jri

OOOS+S1 Maghreo Arao

+i;.,t.ri
,J.-.,.1t
etgJJ

03t11t199s

,-,.t+JJ

12O41BO Maghreb Arab

925

'--

BOURAHLA ilhame

21t07 t1994

926

èC>

BOURAKBA JALILA

18t07t1992

afrs i.!+

1 1

BOURAS SOUMIA

25t10t1993

a** .r1.,,.1t

1304003 t\rlaghreb Arab

BOURASSI MERYEM

22107 t1991

15t07 t1994

ev etLe
ûL*l 6i.,r.l+

1102095 Maghreb Arab

BOURAZZA IMANE
BOURDIM JIHANE

27 t01t199s

BOUREZMA SALIHA

25t03t1994

,a.t-,3;
;s;I< Lli1

1304946 Maghreb Arab

931

932

BOUREZZA YASSINE

01 /03i1 993

BOURFISS WAFM

09/01 /1 995

BOURHIDA FATIMA.ZAHRA

22r10t1993

â\v

BOURIANE LEILA

06/04/1 993

c>C>

BOURZOUZ MOHAMED

11t10t1993

938

BOUSHABA MOSTAFA

o7l09/1 993

939

BOUSHABA IMAD-EDDINE

02t06t1991

927

928
s29
930

10,00

€)
{>\

YJJ

Ç;>

934

12,00

935
vJ /

13,00

940
941

942
943

10,00

I
.'rô

944
945

co

946
950
951

952

13,00

955
970

ùt{+

i.r-!

CO

c#le
o'3;r' i.l,i ;çr

BOUSMAHA SANAE

21t03t1991

BOUSSAF ABIR

23l05/1 99s

;;c r.it-j1

BOUSSALA MOHAMMED

01t12t1gg,l

BOUSSEDRA MERYEM

25t07 t1995

BOUSSETTA YASSIR

24t11t1994

BOUSTAYEN HOUDA

07 t10t1988

BOUSTINE SALWA

09/04/1989

s

.r$, +:-*
r.T.

BETARI IMAD EDDINE

SrJl

BOUAJAJ MERTAME

OC

971

BOUTAHRT KHALID

12t02t1988

BOUTAIBI AHMED

06/1 0/1 993

*B s'*l!s
rél

26t04t1994

BOUTAYBI HAFSSA

14t08t1993

975

BOUTAYEB DOUAE

12t05t1994

976

BOUTCHICH AMINE

22t03t1990

;e.i

977

BOUTERFAS FATIMA-ZAHRA

13rcgnsg2

rl;n1t Â-.Lri

978

BOUTERFASS MOHAMMED

24t05t1995

979

BOUTLOUJ TAR1K

1

10,00

11,00

t'ettrlreii I -)
ltvrier )(/l

BOUTOBA ABDELMATINE

5

5/06/1 993

19t04t1992

Introduction à l'étude du droit

Maghreb Arab

1101243 Magl.reb Arab
1303796 Maghreb Arab
11O2O3O Maghreb Arab

'1303347 Maghreb Arab

1302641 Maghreb Arab
8006500 Maghreb Arab
1106417 Maghreb Arab

1003393 MAGHREB A

BOUTARA KHADIJA

-.-

1OO14O7

rw ç-2r!*

09/07/1 995

974

1105871 Maghreb Arab

1304078 IVAGHREB A

BOUTAIBIHICHAM
973

1304963 Maghreb Arab

;5}
rq rÉ.+

Èf e+'li
JJtg JJ.Ii

BELAOUF ADIL

11,00

ùtr*.'lr

1203365 Maghreb Arab

1204349 Maghreo Arab

61u31
-*,tr a.:re

,r$

'1207247 Maghreb Arab

1304997 Maghreb Arab

uJ-e

6-r.

02610 Maghreb Arab

120196g Maghreb Arab

.t

'i-i..'-.r*
,tu "+'' .r
;rJ rtæ Lr--3.
eti. Lr --e

1207244 Maghreb Arab

1304720 Maghreb Arab

,# o!-.,.ii

BEN HAMOU MOHAMED

14,00

i-1,r.*

rti.j

BERKANI MOHAMED

954

980

iu*

si+r,

110059 MAGHREBA

1203808 MAGHREB A
1302528 MAGHREB A
1106263 Alqods
1201264 Alqods

s+lJJt
arri ;Jû.l.

120160g Alqods

Â-À u+rh*

1203760 Alqods

ptiÀ

pLo:

,,

:L'lr

1304971 Alqods

1203g7g Aioods

u'!;3;

9005068 Atqods

*rÂ;*

1206377 Alqods

Jer g,G;y

3rr! gr!.n

;'At +t f:!*

1303377 Alqads
1304750 Alqads
1108140 Alq2ds

Pagè l4 sur 25

,rr,'r,,,tr

Yt

r

tttt:

ttortt

er

l)rctt(,ttt

tlule ,t:

ttui.çs.attc.e *!t

Ltrtrtrrr
10,00

JÔZ

9B3

984

13,00

BOUYAAQOB MOHAMMED AMINE 05/05/1
989

ôsl r,o.

BOUYAKNIFEN FATIMA-ZOHRA
ISJIOI|Ngg:s

rly;Jl Llri

.\,rttltrtgee Sullt:
JrJl-lr 130327gAlqods

!ri+.e

1101gg5 Alqods

i.iF.-:,

1302438 Atqods

..1t.7r*

10016gg Alqods

BOUYAOUZAN HICHAM

14t07 t1992

BOUZAM ABDELOUAHID

10t07 t1994

986

10,00

BOUZAMBOU NAJIM

15t04t1987

987

10,00

BOUZAMBOU ABDELHALIM

06/01 /1 993

988

BOUZARRAG SARA

23/09/1 99s

989

BOUZERDA AYOUB

14t05t1993

BOUZIANE ZAKARIA

28/08/1 989

991

BOUZIANE EL MOSTAFA

20t02t1974

992

BOUZIANI HANANE

01t11t1994

oti.

+Ljs

1203592 Alqods

BOUZIANI IHSSANE

20t12t1993

;,, .-t

lU+

1100716 Alqods

BOUZIDI SARAH

31t1011994

6Jr-

BOUZIDI SAFAE

21t04t1988

BOUZIDI AYMEN

24t06t1gg4

BOUZOUIKI JAMAL

25t03t1992

BOUZRIOUH YOUSSEF

24t03t1993

OAÂ

}
a? /L

c>{:>

990

10,00

993

;

994

10,00

995

996

11,00

qoA

999

- 1,00
'1

BOUZROUTI ALI

28t04t1989

1000

10,00

BOY MARWAN

01t0s/1 9ô1

1

i+r"t

001

1

0,66

BOYCORREAN SOUFYANE

1

3/05/1 989

,l.lr
slJÈr

+' ÊiJr

e+,

1303353 Alqods

r+j*

10OS9S7 Ajqods

rxiJ, irtrlr+e

1101331 Alqods

i;l- él;jia
ç3r.rl

6.t

1303416 Alqods

1i31

12015't 4 Alqods

ç!,Ii ôU*

1000094 Atqods

gfu"lt ,-r!-jgr

g004B3S Alqods

#+iq
rria ç.rrjjr

1303859 Alqods

ç+j:+

1203BBB Alqods

3al

1203980 Alqods

uÂ-jJ.rr 1101420 Alqods
1302126 Alqods
'Le g*rje
1104700 Alqods
é:t)t 'P
J..+

jtsy çst

1

i:i- +r*

100176 Alqods

8007532 Atqods

1A02

13,00

BRAHIMI AYMANE

28/08/1 993

Û41

1003

ç'aèUl

1102905 Alqods

10,00

BRAHIMI SANAE

08111t1992

rLi-

\r-.Ârjlr

1103614 Alqocs

BRAHMIMOSTAFA

03/08i1 992

1404
1

005

BROCH SAMIA

1006
1007

01t10t1994

14,00

CAETANO LAZARONI SIMAO

13,00

CAVULAMINE CIPRIANO CAPITAO 10/03/1

1008
10,00
luug _. (1010
11,50
1011

FRA 1Ol05/1990

985

CHAANOUN ASMAE

05t10t1987

CHAARA ANOIR

01 /08/1 995

CHADLI SARA

27 t04t1992

CHADMI FAROUK

23l09/1 985

CHAFIK MOHAMED

06/04/1 993

1013-

CHAFIKIHAJAR

07 t12t1994

1014

CHAHBOUN ASMAA

22t10t1992

1015

CHAHBOUN TARIK

18t05t1994

1012

-

1016

12,00

CHAHDI ABDELGHANI

1017

10,00

CHAHID ZAHRA

30/09/1 991

CHAHIO SFIA

22t10t1995

1018

lnlo

Chahlafi Rajae

1021

1022
t'endreli

I -3

12,00

_f t:r.t.iat.

tlt I .i

12tO5t1gg2

08/03/1 993

CHAIBI HOUDA

09/06/1 990

CHAIBI RAJAE

19t12t1992

lntroduction à | étude du droit

é*

ç*t-r
qr.r* .F.,*

1203949 Alqods
1204428 Alqods

.AZARONI SIMAO FRANCISCO

1006389 Alqods

ULAMINE CIPRIANO CAPITAO

9005237 Alqods

ùrjL":,
rrrËr ; q.i

erer

6Jr*

eJrr.i

çr';r-i
"' ' é+.i,
J+1-è (Ai.l
rt--i g.sei

érru

ù-*r-!
u-.iil' u grr-3r
J-.,É

',{'
!.i- +{-l

6}è-ilr

rS.,

8007534 Alqods
130494g Alqods
10026g3 Alqods
1005g34 Alqods
1204515 Alqods
1304456 Alqods
1213800 Alqods
1302411 Alqods
1006341 Alqods
9003753 Alqods
1302664 Alqods

uj>cl

12072g1 Alqods

s'*.!l
gll rt+,

1203401 Alqods

rJÀ

1103591 Alqods

P|ge

Ii \ur )i

ru

1023

CHAKROUNE

'1 024

10,00

cHAoucH

1027

CHAOUQ|

1A28

11,00

CHARBA

1O2g

10.00

cHARKt

1034 e
1cr35 vY
-,i r
1036
1037

DOUAE

AD;L

CHARRAD

1104137 Alqods

l}ôr

1203282 Alqods

09/09/1991

RtM

15t}4t1gg4

FADOUA

oL.:r

CHATAR

30/10/1995

CHATET

0B/06/1s95

FATTMA

28/08/1 993

038

1040
iu42

'\

o l,
1043 æ
1044 10,00
1045
13,00

1046
1047

14,00

1048

6>

1050
1nÂ1

1052

-l

o2
13,00

11,00

1056
1057
1058

t>..)
13,00

1059
1060

- 12,00

1063
luoc
nAA

---[)5-

1066

17103/1993

ABDELHAQ
CHEMA MOHAMED
CHEKROUN

1202325 Alqods

.,iljrJ
p:r :r!

1203080 Alqods

s.rl,É

1303639 Alqods

JLr.:

1302518 Atqods

-*! olsJr
;..i,i J.,rij'

130421 9 Alqods

1206578 Alqods

+r drÉ,.i
'+ )t

1005817 Atqods

rJiJt

1304774 Alqods

ê1.+t

1005959 Alqods

i.,,.1 "ç-s;

1104122 Alqods

s ùrr_Âi

24110t1gg4

-:<-r1

14105/1990

J.lt lP

ûrÂ!
Â^^l

1003096 Atqods

,.- ,

3}t12t1gg4

12073ig Alqods

1206655 Atqods

CHEMLAL

OUTAM

1o/Og/,1994

êur

Dr..,.:

1201448 Alqods

CHENNAF

SANAE

28t}4t1gs5

rLL

-ir-Ll

1304955 Alqods

CHENNOUFT

CHENOUF

CHERAI

CHERKT

TAOUF|Q

TMANE

ZAHRA

SOUFIANE
HOUDA

CHERTTA

HMTDA

CHERRAq

TMANE

;AT1MAD
CHETOUANTNOUHA
CHERRAq

30/04/1 9BB

30/05/1995

,lJ;-+l .jr.l

.Jtri

)

07/09/1994

â"ù

18l12t1gg3

JlJi-

09i07/19s0

Ozt}4tlgsz
05/09/1990
05/09/1990

I

2sl03/1996

"+

f .'-

1206427 Atqods

j,/.i

31/03/1993

J': cÉl
re un:+!'

TMANE

RABAB
cHtH NACTMA
cHtcuER

cHlHl
CHtt

ASMAE

NOUREDDTN

17t14t1g*g
22t[7t1gg3

cjÉ.

100i

51

g Alqods

1305310 Alqods

DOUHA

MANAL

1001521 Alqods

.rr-Ê

â*'-hr

CHETOUANI

CH;BAN1

1202098 Alqods

1306163 Atqods

28to2t1gg5

14t}1t1gg4

1102344 Alqods

;,*:

BRAHTM

MOHAMMED

1306122 Alqods
1204236 Alqods

;* "4-"t
i,: sl f;,.lJr
i+l jll
rrr:r

9003120 Alqods

ê'

.tt

CHETOUAN|

cHtBouB

___

ZAKAR|YA

abdelhakim

chekroun

CHHtBt

1061
1]tât

CHEKROUN
^ùEv6^l

19/05/1996

5Jl-

Êr...j

21t}8t1s8g

tBTtssAM

CHERAD|

1053 ei>
10,00
1054
1055

YAMINA

cHEGRt

1^Àa

049

CHAUT

1302403 Atqods
1005875 Atqods

s.rJ

4rTl

10,00

d-.i

1302303 Alqods

* ;;l'

3..,,

18109/1995

NASSTM
yASStR

130605g Alqods

,-: ulÉ
qiÉ Jrte

o8r12t1ss4

CHARRAOUT

o.irLi

22to3t1ss6

SARA

CHARRABT

1203755 Alqods

;.ârii

21t[st1gg4

ABDELHAK

CHARKT

i'1t

ert

ozrcznggà

2at'3t1ss2

TMANE

CHAT|OU|

1039

1

oururÀirvra

rJL

ç4i

13,00

1032 4
1033

1

22t01t1993

030

1031

1

SIIOINIAI

CHAMI SALOUA

'102s

1

:.-,-Ç..t!:

SOUMAYA

;trl

;tq'

1203414 Alqoos
1107484 Alqods
8007547 Alqods
1304458 Alqods

=r*:
s*!'
=Ç:

1304862 Alqods

11/09/1990

a*t F:

1002907 Alqods

14to1t1gg3

et*t usr-l

1104239 Alqods

22t}gt1gg4

16/09/1985

-\
lntroduction à l'étude du droit

v+-!

.Jtrllrg

1103663 Alqods

Puge l6 sur 25

NoD'€x. ttornnle raûro,uga

lyoop,gee Strlle
::---

CHIKHI MOHAMMED

20t07 t1995

CHKIRBANE KARIMA

01/03/1 98S

4+rs

CTIOTIO SOUHAYLA

2!4tO5t1gg5

CHOUGRANI AHMED

15t01t1977

.nr..
r4rl dl É.i

CHTIOUI HAKIM

1

.+

1

1

1072

3,00

13,00

veruo/ | vy

|

9/04/1 993

1

073

CISSE BOUBACAR AMADOU

1710711994

1

074

DA SILVA PINTO

0B/08/1 989

DADI MERYEM

12t10t1994

DADI JIHAD

14t09t1992

1475

_
1076 cD
0,00
1077
1

078

DADI ABDELLAH

ç;*jjt

êL4,

1203234 Aloods

r.* çl.*]]r

1304995 Alqods

jrrJà.i'",

8006539 Alqods

;+d-,

1304887 Atqods
1106312 Alqods

1107488 Atqods
É çrl,
CTSSE BOUBACAR AMADOU 1306203
Atqods
DA sILVA ptNTô
rsoàazo nrqoOs

ê/ rrtJ
rL{+ f rlr

23t04t1993

1

2021 17 Alqods

1

101428 Alqods

1060i 7 Alqods

4o

s.rr.r

1

ir+

r"r

1303432 Alqods

ùLrr

9006549 Alqods

ba eÀllr

13035SS Alqods

Àr

DAGHOU NAJAT

05/03/1 99s

DAHHANE AMINE

31t07 t1987

DAHI MOHAMMED

02t06t1994

DAHMANI NOUR.ELHOUDA

09/08i1 992

DAHMANI HANANE

23t12t1992

DAKIR AMINE

09i06/1 993

DALAOUI MOHAMMED

25t09t1994

DAMOUN HASNAE

29t11l1gg4

DANNA LOUBNA

29t05t1991

DAOUDI MARJANA

14t07 t1gg2

DAOUDI LAMYAE

01t11t1994

DARDOUR SEGHIR

04t08t1987

loso z/* /LI

DARGHAL ABDELGHANI

26t09t1994

j.irr rp JÉJJ

1302g41 Alqods

1091

DARKAOUI MOHAMMEO

11IO711gg5

Jy .rer gjLe.,:Jt

12060,16 Alqods

1

107s
1

-

080

1na1

e)

082

1

1083 to
AR4

1

<t\

1n.qq
r

oso

1AB7
1

088

1089

1092

15,00

12,00

d)

FOUAD

DARKIK BOUCHRA

03t02t1993

ô#r

r{ll Jrj dar
ùrjâ

1101291 Alqods

ç;rar

ix.r

1103715 Alqods

JSJ

1204,1

r.r ç.j*rèI
,u^;.r*r.r,

1201S3g Alqods

1302140Alqods

-.J i.
i'lrtY ç:31:
c9!

100580g Alqoos
1203176 Alqods

.5rjr:

13032g4 Alqods

>iajl -.13r;.r

.ç'}.+

62 Alqods

1106796 Alqods

cii-,'"a

1108179 Alqods

1

093

DARUI ISSAM

10t10t1994

,* or-,.,

1302299 Alqods

1

094

DAYLAM FAHSSI

07 t12t1995

vÂiJr

19t02t1993

êlJ
tur.,.*j

1304233 Alqods

DEHBT KHAOULA

DEHMANI KH,ADIJA

27 t07 t1994

DEKHISSIM'HAMMEDAMINE

1gIO4I1gg1

DEKHISSIKHALIDA

05/1 1/1 993

DERFOUFI ABDELILAH

02t10t1996

DERFOUFIMOUNIRA

19t10t1992

luyc

C;)

't2,00

1Q97

10gB _
1ôOo

>4

t

1100 __
1101 u/l
1102
0,00
1

103

11A4 vl
_;I
1ôÂ

e{-l
W

11nÂ
1

ttoisçonce fyl

IUOô

107

1

tlrtte 4e

CHIKHI

1069 12,00
1070 (9

1

trcttottt
TSS

,,,rtttrrt el

1067 r=y)
LL}

107

Yentlredi | 3
.Ttvrier )()t 5

DERKAOUI HOUDA

21111t1987

DERKAOUIMOHAMMEDAMINE

04106/1990

DERMANE LAILA

18t04t1987

DEROUICHE OUMAIMA

't

0/06/1 996

DEROUICHE FAYROUZ

28108't1gg2

ZOUGGAR MOHAMED

19t11t1994

DGEG2 SOUHAILA

17

Introduction à l étude du droit

t11t1994

1000469 Alqods

t+rri ç,.jLa'rJl
ùÈll

r.!l v--rii
6

e--+ir

':1{

rrijÉ;r
;j.j" ,lyJJ

eJyt:c

1203S3g Alqods
1104262 Alqods
1

l ool 14 Alqods

1302404 Alqods
1101981 Alqods

çjr!_2r
rrÉJJt

1104340 Alqods

ôuJr

1203666 Alqods

i.1"i

ei-_r-,lr

1303099 Alqods

j:_.,J

cÊ-_:_,r

1101221 Alqods

srè

jr,t 15,

cr+

r.q.

JLsj
'l*-" ç;tÀa.tr g>.ir

1007473 Alqods

120g622 Alqods
1206370 Alqods

Ptge l' 5yy 't:

1

tlttlt, dt,

108

1ùl

D|ALLO

-:
"/t,t,

no

1110
,rrr

1112

1114

"'

^ /

DIALLO ABDOUL BASSIry

26t11t1993

ie

DIALLOTHIERNOABDOULAYE

27IO711gg2

'17t08t1994

--.t.

DIAS CORRETA LANDIM ABELARD

1OIO2I1gg2 CORREIA LANDIM

DIAWARA IBRAHIMA

21t08t1995

1115

DIDANE ASMAE

1

DIDOUCHE ACHRAF

30/07/1 991

1114

\)_r

i117 I O
1 1

18

DJAMAL YAcouB

10,00

Cï2
11ai

t

e4

1122 12,50
1123 12,00
1124 ,s('
-)
1125 €>c)

ABELARDO

1303819 AIOOdS

ôrnwann cxÈrc*

oùrvnn

riosr

DIALLO

OUMOU

1306038 Atqods

8/09/1 993

KANTE 12t}gl1g88

nrqoas

ôr-u

1203285 Alqods

çiÉl !.tJ+r

1201572 Alqods

e14l

ELTMAGAN ALASSANE

rsôsza7 Arqods

KANTE

8006575 Atqods

06/'t 0/1 986

ltj:.i è)irJl

1304988 Alqods

DKHISSI CHAIMAE

04/08/1 995

9'-', r g,.+i!J

1304487 Alqods

DKHISSI KHAOULA

28t10t1995

j.tji

D'KHISSI LOUBNA
DO NASCIMENTO NETO

25t01t199'l

ELEODN

1gIO1I1g84

,*,.ir

303259 Alq ods

1

éJ',*Arlt

1101312 Alqods

\SCIMENTO NETO ELEODNEY

loooior,+tqoos

DOU ALLAL IMAD EDDINE

12t05t1995

DOUHI SARA

31t07 t1994

,rrr6,L*

06/08/1 990

c#+ ç+jl

8013660 Aiq ods

23t04t1989

J+Jj !!l

11

pLia

rnourrx

diJl Jt€ J)tÊr

t ZO6OSZ ntq oOs

t

r

o+eil

,+rq

oos

1127 v/L
-- l

DOUIDOU M'HAMED

1j2B

DRAOUI SAFAA

31/01/1 993

DRAOUIYASSINE

10t05t1992

i.r-!

ç:l.,)r.1t

11

DRIOUACH SOUFIANE

29/0 1 /1 995

ù':à

cÉ.r:-rrl

1302704 Alqods

1131 €)

DRISSI WALID

26105/1 995

#l ,4;;rYt

I lôz

DRISSIYOUNES

26t02t1993

,4-rt .lJ.l

ECHAOUIA ASMAA

29t10t1992

rr--i isj
ôr.r

1

129

1

130

1

13,00
3,00

1

133

c rl

00599 Alq ods

1001 673 Atq

rJ

1

ods

02435 Alq ods

302699

Alq

ods

1103716 Alqods
1

203279 /lq ods

1134

12,00

ECH.CHAYKH AMINE

20t01t1992

1

135

12,00

ECHEHIBI SAID

06t02t1991

+.-

çr++"t

1 't

1

136

rtlt
v\/

ECHERGUI SOUHAILA

06/02l1 996

+{*

éJ'jJl

1304339 Atqods

(2q-l

ECHRIF MOHAMMED

19t11t1994

rer u!_rJl

ED.DAHBIWISSAM

09/08/1 995

1117

1138 eA
139

èôl

/ qods

203973

l qods

1109034

/qods

èJl e)te Ç;tJgll

EL A,AYCHOUCHI CHAYMAE

07 t11 t1994

It-$ ,rJj.l:r.tt

it at1.
Àa

EL AAZOUZI NAOUAL

20t10t1994

143

1144
1145

q)
10,00

6/1 1 /1 996

EL ABBADI ABDELILAH

03/05/1 986

EL ABBADI INASSE

13107t1994

.Jr+l

Jty
a-Ul

1201813,aqods

130466'1

29r04t1992

ër.4

ods

jJl

1141 c)c>
t

Atq

/tqods

EL AAMRANI ALAEDDINE

11,00

0265'l

1302643

1

1140

1104646 Âlqods

tr.-J çrÀJl

EDDEZ IMANE

1

1

lr

DJILAL FAICAL

oouHr

126

1305052 Atqods

DJAMILOU 27t12t1ss2 ourvrÀl vaCoÙe o.JÀrvrrlôu

DJELIMAGAN ALASSANE

1119

FANTA

DIANE

ouMAR 07t12t1sss

DIAWARA cHElcK

1304712 Atqods
1304677 Aiqods

c,r_-)

1114 of-

DTALLO

ABDOUL BASS|TY

DIANE FANTA

1114

1

ttoissottce .*,yt

'ç-r>.lt

s ç:tf

tt

J.Ul ÉrtlJl

1

1206351 ,aqods
9001000

lqods

1206412

/qods

neenssr nrnr

08i1 0/1 991

Jur,r**.rt

ttàozzt tqods

EL AHMADI BOUCHRA

08/05/1 995

1147 4C

3;,.iil .9r^ryt

1304124 Aqads

EL AHMADI ILYAS

11rctt1sss

1148

o,+l 3.rLsYt

1304495 Âqods

EL AJROUDI ABIR

17 t09t1994

1146

13,00

yetttlretli I ,)
T,trrier )lt /.i

Èr-

Introductron à I étude du droit

J+J+e J rJJ+'.J

I

1202001 Âqods

['gè l8 sur ).1

Wrom

et

prenont

dnte de

1 149

A
'r'r50 /la
1151 t,y
/t,

EL

1152

EL ALAMA YOUNESS

08t11t1992

1153

EL ALAMIAEDERRAHIM

25t02t1989

EL ALLALI NOUAS

07t12t1990
20t02t1993

4

Notpogee sure

05/03/1993
20t'12t1995

1200660 Alqods

sl>,Jl

1108201 Alqods

cÈlJÉ

10t04t1994

p)si

1

157

EL AMRANI IMAN

08/06/1 981

ûL.rt

EL AMRANI ANAS

07 t09t1992

dr.*,rr

8008546 Alqods

;r;str
r-t-Éj g;rlell

1302902 Alqods

ç";i

25t10t1993

1

160

EL AOUNI FAISAL

1

1

161

EL ARABI FATIMA ZAHRA

24t06t1994

EL ARFAOUY GHIZLANE

20110t1990

EL ARKIOUI ASSIA

31

EL ASRAOUI MARIAME

08/09/1 994

È>.

ef nruellrsouLlMAN

24rctlrl ss3

jr .J

EL ATOUANI ABDELHAMID

09/01/1 986

EL AYYADI RIDOUAN

21tO5t1g8g

EL AZZOUTI MOUNSTF

23/06/1 993

EL AZ::OUZIABDESLAM

06r04t1987

15,00

-

167

11AO

C,\
-

f

170

i17z db
173

1174 æ)

04/03/1 993

EL BAHRI SOUFIAN

05/05/1 985

EL BAROUDIWIDAD

27 t06t1995

1

175

EL BATTIOUI MARIAM

17 t02t1994

1

176

EL BAY ABDELALI

24t07 t1994

1177

13,00

EL BEKKAOUI FATIMA

<j

i 17e

ZAHRA

15IO2I1gg4

4;-r

JrJJcl
È-j. gll+lr
\rJr,Jt s f lil
et;rlr iabÉ

EL BERRICHI SOUFIANE

31t03t1992

10,00

EL BOUDRI ADNANE

06/06/1 993

10,00

EL BOUHTANI HAJAR

20t12t1992

EL BOUK IHSSANE

31t07 t1994

ù1

EL BOUTAYBI LATIFA

23t10t1988

;.iJ.t

EL BOUZIDI ABDERRAHIM

26t11t1995

EL CHGAR SAMIRA

ttt'tongsl

CI PNOOAII ABDELALI

14t01t1989

?)<>

EL FAKIRI OUMAIMA

31t12n;s5

11eo eb

EL FARHAOUI SAruNE

27 t11t1996

1191

EL FARSSI FATIMA.ZAHRA

10t01t1994

83
1184
'1

t4j

185

I t6b
11A-7

lt /
,tl,,?

88

I

rroy

tettrlreli

I,t

12,00

/,ty,rier

)(tl

j

lntroduction à 1'étude du droit

1206031 Alqods
1204260 Alqods
1302979 Alqods
1203613 Àlqoos

ÉjJjrJr
.l..* rJ+lr
;tj* g;sJr

01/01i1988

10,00

1204524 Alqods

ê1Jl rie

EL BERRICHI FATH-ALLAH

181
jjg2

çrlxJr
. r .irlr

rrrJ

çr-E

çjr<irr

'till
Irs;lr !r1
.f

s*jJî\ll
ç'4}Jr ù!i-

ét

e!

;us ç;r3ll
*r-À drrsirr
''r

!i$l

çdljlr

rP

J+i#l
iJN& rs-iyt
vrtdl s JÉilr
Êi.Jlr

1

201 210 Âlq

ods

1203612 Alqods
1303630 Alqods
1303067 Alqods
1304609

ilqods

1207443 i,lqc,ds
1203293 ,ilqods
11

06343 ilq ods

1207445
1

ltqods

00166g /lq

1104736

ods

ilqods

1104475 ilq

ods

1104170

ilqods

1303760

ilqods

1003068 ;rqods
1303233

itqods

1004g11

tqOds

9004229

;qOds

dJàéitl

1304771 i.sc)ds

rLL

33LrJilr

1303334 .qcrds

Llrô

e*Jritr

i.:i"i

rrJÀrJl

1001479 Alqods
1304SSO Alqods

*iaj, l3!r

30/08/1 993

1

ç:{_,,,rr

$ ;tr.brjt
JrrÉJ JJ!|'I|

EL BERKANI OUARDA

'1

1101721 Alqods

+lAJl

26t07t1992

cà<-r

1302634 Arqods

ùYi frLèJÊlr

EL BEKKAY KASMI

1179 éat
11,00
180

1203793 Alqods

J-* ',lyl
rlj;Jl ;*!t! srrrJt

i07l1 995

EL BADRI MOHAMED

3051 15 Atqods

1201579 A1qods

EL AMRI ZAKARIAE

163 Ae

1

çj)rrll

159

13,00

1302250 Alqods

J\ çJ).tl

1

1

rp

EL ALLAOUI AHLAM

I t03

1'1

q,,".l'Jl

ÊF-'Jl

156 6)

1j64

1

1204i63 Alqods

1

1162 æ

1

ç-'salt
r.j' L)i,Jt

EL ALLALI BILAL

8/09/1 994

is0ssga atqoos

':':;j

155

'

i

qfi;É.rr

r.rl

1

1r5B /^--/

1

AHMED

EL AKRY ZINEB

1154

1

AKRoucH

nrrissonce lyr

1201g77

iq6ds

I' 9a2 I 9 sur 25

1192

prettom
EL FASSY CHATMAA

1't93

EL FECHTALI ZAHIRA

ztlotnsà+

1194 æ>
1195 ._10,00
96

EL FEKRI NADIR

19t03t1994

EL FILALI JIHANE

2.3t08t1993

1 1

EL GAMOUSSI HANANE

21t07 t1993

1197

EL GAOUAL TAHA

30/06/1 995

11e8 Oc
-

EL GHABZOURIOUIAME

05/09/1 995

Êur

EL GHALLAOUI ILIAS

15lO9t't992

rr!j!
-rrl

À'oD'e-T ttormule

1

199

retlropuge nom

e!

nuissonce fyl
OZlOBtlggS

dafu de

1200 C)1201 4

EL GHAZOUANI AYOUB

04/03/1 993

EL GHOLLAICH OUAFAE

23106t1992

1202

EL GHOMARI MOHAMMED

27 t07 t1995

1203

EL GORMAT MHAMMED

;,

1244

10,00

1205
I

zvo

1207

Noapogee Sctlle

u-LôJr

13OZOSS niqoOs

ejLr,ôlr

1207455 Atqods

Jéu

1305016 Alqods

j+:+ *D;llr

1203587 Arqoos

rr4vJ

;JiÀj

ç_,,sÀJt

ça-.Ft3Jl

oU5
Jlér

1304460 Atqods

çJr*ijr

1303442 Alqods

çj}i'tr

1303196 Alqods

4!

eitJjill
çÉl .4)i.lr
re ç;LeiJI

1303033 Alqods

23t01t1994

r..s .hL.Jstl

1203407 Alqods

EL HABNOUNI OUAFAE

07 t02t1994

rtlj ;ristt

1101013 Alqods

EL HACHIMI MERIEM

09/07/1 989

EL HADDAD RHIZLANE

1

ay,J'*iÇt
ûYJe rlsll

EL HADDOUTI SAID

29/03i1 995

+! drr.Jr

1303854 Atqods

r$r

;js.tr
Jrj.j Jrtilt

1304976 Alqods
1303065 Atqods

J* srç'

13O2B72Atqods

.r5sll

1203410Aiqods

1

/01 /1 993

1208 \=[>
120e €t{)

EL HADDOUiI ILHAM

oàrcdnist

EL HADEF NIDAL

28t12t1995

1210

EL HADI BILAL

o3/01

-r

EL HADJARI IMANE

201'10t1992

tztt

()..)

EL HAFI AMINE

06i01 /1 995

1213

'-i

EL HAJAJI MOHAMED

01108t1992

121 4

EL HAJJAJI SALAHEDDIN

12t10t1992

121 5

EL HAKKOUNI MOHAMED

12t08t1992

b jé|ll

tz to

EL HAMDADI HAYTHAM

07/05/1 995

1217 lîo

EL HAMDAOUI ABDELILAH

21t08t1985

10,00

EL HAMMOUCHI IKRAM

12t03t1994

JrlrÀrlt
4lYr +e rrtbJr
erjsr y'réjl

10,00

EL HANI MOHAMMED

17 t06t1987

14,00

EL HAOUAT YOUSRA

09/03/1 995

121

1

1218
1219
j2Z0

il ô94

1221 A O
1222 11,00

EL HAOUZI OUIAME

28t04t1994

EL HARISOUMIYA

25t09t1991

1223

EL HASSNAOUI GHIZLANE

26t03t1994

EL HASSNAOUI SOUFIANE

25104t1993

EL HAYANI MOHAMMED

07 t08t1992

EL HILALI KAOUTHAR

27 t02t1995

EL HILÀLI SANAE

08/09/1 991

EL HOR SOUMIA

28102t1994

EL HOUÏI MORAD

'l6tO)2t1g)g'1

EL IORISSISAMIRA

19t12t1991

1224

1225

O,b
)

/42

1226

tzzt ot,
5,00
1228
122e cû
1230
-\
1

1231
1232

EL IDRISSI EL HASSANI SOUKAIN 03/07/1995
1

5,00

vettdrerli l -i llvrier )(t t.;

1104240 Alqods

EL JAAFARI ELIASS

04t07 t1994

lntroduction à i étude du droit

LjLel

i.,.'

çir.1r

t,'i'-j,

1304097 Alqods
1203835 Atqods

1002558 Atqods
1

104205 Alqods

1303071 Alqods

r* u:g:lt

1302746 Alqods

g)< 6gsJl

1213lil2Alqods

Érè

:sr ç;rj.jr
ÉtrÊtt r_F:
rul jrrll
,J

!* çltrl
çrrr - rr jvjô
.

;!i- gjr: -r'
Je.jlrJl
i:s ,pdr
ruj.

;)$t
a:.:- :r,lr
rl-x

6-e*

1306167 Alq ods
12041 g4 Alq

ods

1204052Alqods
1201994Alqods
1206665 \lq ods
1304545 Alq

ods

1004410\lqods
1306301

\lqods

1201g11\lqods
12014S4\lqods
13o43oo

uqods

1106410\tqads
1204413

Àlq4ds

dr+ll

121381S\lqAds

u+;;r)r

1213861\lqéds

i;.- ur^ti 9.*,r.1t
rrÇ!

1105825Alqods

ç]À;r

1304777

\lqéds

1203112ltqads

1nu4 2lt sur )S

clate rle

1233 oo
1234 ._
'1235

1236

11,00

1237

-.,1238 Çô
4

l_-^-J

)'to

\)\J

01 /06/1 995

EL JATTARI ADIL

08/04/1 995

EL- JELD MOHAMMED

o

EL JILALI ASMAE

20t10t1994

,r^-i

çl\+Jr

1203299 Alqods

EL JOHRI FOUAD

04t01t1993

rl_1À

ç93sJl

121383g Alqods

EL KABBOUTI MOSTAPHA

13t05t1992

s lb.l
J.rLr ç_lrLr tt

1305000 Atqods
1

; *;

1/01i1 460

304954 Alqods

àoozrre nrqoos

s.Lls]l

1104135 Alqods

".illa
Êujo eFr

02l03/1 993

1241

EL KABLI FATIMA ZOHRA

11t10t1993

1242

EL KADAOUI FAYSAL

29101t1995

.l-i çjt

1243

EL KADDOURI SAID

25t01t1990

g-r:rlJl

u*

EL KALDA OUAFAE

22t11t1994

etir

;!ijt

EL KANFOUDI NOURA

01 /08/1 989

EL KARMANI Oussama

25t03t1994

;ri çrlililt
i,ur ;r-rsrr

EL KARZAZI SIHAME

1

1248

EL KASIRIWIAM

19t02t199s

1249

EL KATOUA LôUANN

28tO2t1gg3

érr g!.ilr

1

1250

EL KERRAI ALI

23t02t1993

,/b srlJsl

1302923 Alqods

EL KHADER RAFIK

2!.7

' )Éilt

1213810 Alqods

EL KHALDI AMIN

03/08/1 995

J+.1 Ér,lljll

1206323 Alqods

1253

EL KHAMLICHI YOUSSEF

10t10t1994

.

1254

EL KHAMLICHI SOUHAILA

17 t02tlggo

iqa- ,rl+'lr

1

105689 Alqods

EL KHAMLICHI HICHAM

03t10t1992

rr.jô q.,:JLill

t

ioloos

ôrC
11,00

ZqO

1247

u.. \,

t13t

Y

1252

1

1259

3,00

11,00

EL HADDADI FAIROUZ

1262

CHAHINE AHMEO

tl

r',

1264

1265

1

0/01i

1

989

1,00

t!0

'rt1

120456't Alqods
1

éJ3

;-.1

s-!r-ijt

1.':r,.:,

jJjr! JrlsJl
Jal

100495 Alqods

1303342 Alqods
1002231 Alqods
1207491 Alqods
1

102772 Alqods

1302723 Alqods

. |..@l

êlJSl

1061 57 Alqods

1304921 Alqods

Rtqoos

1205059 ALQODS
1

8 Alqods

10551

rjrÀLj

1003071 Alqods

DAHLAOUI NAJLAE

r\j gjt-È!l

1303237 Alqods

CHAHLAOUI MOHAMMED

.sl.rjy+.i

1303417 Alqods

rp ltsr

1105135 Alqods

rJYl

CHEHAITI RIME

1280

1304854 Alqods

çjtj-lsll pt6*

tO2t1gg4

DAHMANY ABDELILAH

1266

1302648 Alqods

Lhi slillt

elJÀjJl

CHICHA IKRAM

1261

1263

È.,r

u!t*11

1002042 Alqods

EL KHATABI NADA

26t02t1991

J.!l ç/rL{

EL KHATTABI FARIDA

04t07 t1990

il i -tLrtl

1100774 Amphi2

zoz

EL KHAYARI YOUSRA

26t11t1992

;;l!ÉJl s-*:

1'102505 Amphi2

1283 ;

EL KHAYAT YASSINE

10t07 t1992

dÈ*! Llr.i]r

1004630 Amphi2

EL KHELLAF LAMYAE

27 t06t1994

e+.1 uiXiJl

1204496 Amphi2

EL KIHEL ILYASS

19/09t1994

!r.+.tl JÂ#l

1107573 Ampht2

EL KOURDI SEIF.EDDIN

10101t1994

ôril , tj- grJél

EL KOURDI SOUFIANE

05/04/1 988

EL MAADI NOUHA

1

EL MABTOUL MOHAMMED CHAO

06/07/1 993

EL MACHRAFI SARA

06/05/1 995

1281

10,00

1284

1285

--i
\_<)

286

1297
1

^HOOr
EL- JALI MOHAMED

EL KABIR HICHAM

I

1

Noupogee Sslle

1240

1244
j24S

I

nnissance yYl

EL JABRT

?Ae

_

e')

12gg
1290

-10,00

yettlredi t -i
ljrrier 2(tt

5

3/04/1 995

In!roductron à létude du droit

i!i- ç.relr
.,#

.Jr1&ll

iÉ '^'' jr4!
;-rL*

\r,.i_hiiÀJl

l1

1105898 Amphi2

lzinqai

Amphi2

1002685 Amphi2
rSOSO+6 Amphi2

1203455 AmPhi2
1203912 Amphi2

Poge

2l tur )j

1291 ..1.li
\

'iQ92 Af
1

293

1294
1295

EL MADDAHT

ANAS

1V,gga! _lr!!:,

iuotnssz

EL MADDIOUI OMAR

02/09/1 991

EL MAGHRAOUI ISMAIL

29/05/1 993

EL MAHtrr-iesse

06/02/1 993

r.r+lt

EL MAHIYASSINE

15t02t1993

ù",! ç+r"Jt

EL MAHJOUBY MONSEF

23l06/1 995

dÉii

sr.j+Jt

1302309 Amphi2

EL MAHJOUBY AMINE

10t01t1995

ôr"l

srr+Jr

130406g Amphi2

EL MAJIDI KHADIJA

09/01/1 99s

4+iri

É+iiJt

1303979 Amphi2

e+Ji-]l

1002836 Amphi2

F çyût

13O2g41Amphr2

#rrJijl

1305010 Amphi2

JleLa-t

\rsritt

1ZO341SAmphi2

1103336 Amphi2

12e6 O3
12s7 s€
12s8 c,B
1299 10,00
1300 çô

EL MAKRINI LOUBNA

28t06t1991

,'+

EL MALLOULI IMANE

18107 t1994

ôt Jt

Ç,lJUl

1201296 Amphr2

1301

EL MANNACHI SAID

03/04/1 995

r;r-

u-!ti!l

1304547 Amphi2

1302

EL MARZOUKI ASMAË

11t09t1992

EL MASMOUDI FATIMA

13e4

EL MASSAOUDI AHMED

1

'r*t #rjrlr
elJÀj'ir Âi.hti JrJ'I4lr
r.âl f rrF4tt

1304951 Amphi2

1303 o 'J)

<=,G

10,00

ZAHRA

06/06/1995
9/09/1 990

I

JUC

EL MAZROUF MOHAMED

01/01/1 988

1

306

EL MEJJATTI AOUATIF

05/06/1 995

EL MENANI RACHID

o9/08/1 993

1307
1

308

10,00

EL MIMOUNI ADIL

01106t1992

i

309

11,00

EL MIR WAFAE

1710,7

EL MIRI LOUBNA

08/08/1 994

1311

EL MOKHTARI LEILA

ianz ngàg

EL MOKHTARI NAJAT

07 t07 t1994

1313 o O

EL MORABET HANANE

ti

444
rJra

EL MORABIT HANANE

.-_.

1312

1100229 Amphi2

w eii-.lyJl

1100310 Amphi2

ulglt
';1.,r ,r-:.:.lt

r.!Lt.5c

jrb 63.+"tl

t1992

1310

1304244 Amphi2

e

1103938 Amphr2

'Jr#t
,-lJ ,c..;tii.lt
6lri 3rr:i 11
ç'+l

nsst

1206669 Amphr2
100141 9 Amphi2

+r

É.e

1302576 Amphi2

1212268 AmPhi2
1102921 Amphi2

12l,l716Amph;2
1201508 Amphi2

02t04t1993

\r;ntr
ûrjr lltrÉtt

EL MORABIT TAOUFIK

25101t1992

J+j hr-*lt

1002176 Amphr2

EL MOUADEN NADIA

27 t09t1991

Lru;:3rr

1004367Amphi2

EL MOUDEN ASMAE

07/05/1 995

ru-;

EL MOUDNI ASMAE

25l03/1 990

EL MOUETAMID ANASS

01/01 /1 996

1320

EL MOURABET ADIL

1st11t1994

1321

EL MOURABIT DINA

08/08/'t995

1322

EL MOUSSATI IMANE

07 t04t1990

323

EL MRISSANI FATIMA

12t02t1994

1324

EL MRISSANI MOHAMMED

30/09/1 994

1325

EL MSELLEM AZZEDDINE

07/09/1 993

EL MYR CHAYMAE

29t11t1gg5

EL OIRDATI MOHAMED

12t08t1994

EL OUAGOUTI HOUDA

i7:to't tlgtgs

1329

ELOUAKILIABDERRAHMANE

2711111991

1330

EL OUALI CHAFIK

1gtlO7llggî

j-.i-:

EL OUAZZANI MOHAMMED

27 t04t1995

"' ' ;rilir

À

1315

6

13'1

10,00

1317
'1

318

131

1

1326
l

4..

Jt /

1328

1

ca

I

/Y)

(/v

o€)

331

t'enrlrt'tli | -t
.ltvrier 2ltl

-t

lntroduction à i étude du drott

toz

gr..l

e'

ilr

. | ç;rr*Jr
J*il ,.1 iJr

Jrte.hrll
i:ir .birjatr
è+l dr-

'

'rl

iag!

;i-rlr
b;LéyJl
ê).*.jt
rr-;-;-.ll
!ù r;hJJl

drll-r$

t'SJr

ùlajl lP ç+!l

.rtrjr

1102795 Amphi2

1303799 Amph

2

1304098 Amphi2

13033g.| Amphi2
1207520Amphi2
1303099 Amphi2

9004670 Amphr2
1304549 Amphr2
1302497 Amphi2
13051'17 Amphi2
1302426 Amphi2
1304055 Amphi2
1304053 Amph,2
1106703 Amphi2
1000530 Amphr2
1304548 Amphi2

Poge 22 1s,. ti

'\-oD'c-r trttrr(tl( rurrrup(ge ttorrt (r pre
1aa)

EL ouED FATTMA

334

A I
'

rrr/ et

.?

,2

338

339
1340
'1

1

0,00

=C)

1341

1a4"

ri)

-9
1344 :#
i1Àa

iÀHnÀ

I

ôc,

1347

-OC)

rJ+o

I

Oll I

1349
1350 5{J

orz
é

1352

ttaissonce è-yl

iztoz^is+

EL OUMARI KHALID

rrrs

1

dttte tle

ûÉrl

- {333 -1

tt()rt

t i

1354

EL OUSROUTI HANA

1

EL RHALI HANANE

01/01/1 995

EL TARBAOUI NABIL

25t10t1994

EL YMGOUBI KARIMA

10t12t1989

el yaakoubi najia

30/1 1 /1 993

EL YADMANI ABDERRAHIM

16t02t1994

EL YAMANI MAROUA

1

EL YAZIDI FIRDAOUSS

29t07t1988

EL YOUNOUSSI FADILA

21t07 t1995

EL-MOUSSAOUI BILAL

04t10t1994

ELAALAMI KAOUTAR

31/1 0/1 994

ELABBES MOHAMÊD AMINE

20t07l.t993

ELABDI ELMAHDI

08/03/1 994

ELAHMEDI OOHA

islooir sgo

ELAJAJ SOUHAYLA

't

0/06/1995

ELALôT sARRA

r

oloslr sô+

0/03i1 995

.iJr

rsoasss Amohi2

fJdjl

1304996 Amphi2

fs*y

rtb

303864 Arnohi2

13O6i08 Amphi2

eJtilt

120ZS2g Amphi2

Jrr

,r:r+'l:]t

121390j Amphi2

,'rrs

."r3r';tt

1306250 Amphi2

ùuÂ

qi ari'rlr
a;.jtrp gJt-+l

5/08/1 994

;-r-x

12O7S3OAmphi2

'1305028 Amphi2

éUt

1211i42Arnphi2

.rrrj ç+-,rll
irr; u*çr

1004434 Amphi2
1304590 Amphi2

J\ rrLslt
jrs v-!I
û;.i

1303149 Amphi2

12141g4Amphi2

w e.lrJl

1303798 Amphi2

f riiJl

ç+r4tt
.ià sy,
if{*eC*tr

1203314 Amphi2
1302447 Ampn.2
13O24S1Amphi2

5J1*.Lrttr

120ZS4SAmphi2

355

ELAMRI IBTISSAM

18t11t1995

pu..1l

ç-sll

tZOZgtl Am phi2

1

356

ELAOUFI IBTISSAM

16t04t1gg1

rr-i.r

e.ij,tl

9003143 Am phi2

ELAOUNI MOHAMMED

26t01t1992

rs l3rJr

1100756 Amphi2

Èl-aourursAKrNA

02t04t199s

arr-

1303689 Am phi2

ELAQUIBI ILHAM

03t12t1984

ELASSI MONSEF

01/05/1 994

u.;
çeJ''tt pçt
, ; :,
u+rr.ll

ELATIGUI MANAL

03/01 /1 994

12019434mphi2

ELAÏMANI MOUAD

27 t09t1994

ejclll
rr! dl .r.rt

1

358

1

359

IJOU
1

ll /

-.,

'-/

>

361

1362

10,00

1

363

EL-BALI SOUHAILA

01 i08l1

I

JO4

ELBALYOUTI ADNANE

07/03/1 990

1

365

ELBANOUNI SARA

29t01t1995

ELFARH MOHAMMED

18t1211990

ELFELOUATI MOHAMMED

03/01/.1 996

ELGHALABZOURI ILIASS

21102t1994

EL.GUAZAR SAMIR

07 t04t1987

ELHAFI HOUDA

28t10t1992

ELHANNAZ SAMIRA

01 /02/1 995

ELHARTI NOUR ÊLHOUDA

'14l05/1 995

ELHATTACHI HAYAT

r gloalr gsr

Èlxnyarur cHAHTDA

1

ELHIANIAYOUB

o+roirr gôg

ELHILALI RACHID

30t11t1994

l

.rrlÂ

,1

1

1357

1

..lu

,ir^rr,

28/1 0/1 993

rJrrJl

367

1

0,00

Joy

1370 ;;
1371 0,00
1372
1373
1

1374 10,00
1375 fl
1a,7A

'l

)2

1377

rettrlreili I -J ljrt.ier l(t

/s

995

6/01 /1 995

Introduction à I etude du droit

1104112 Arr

1204037 Am phi2

JUi

it+*
eurs

Ph12

1201543 Amphi2

,.,t+r

1304773 Am phr2

u.h_e{!t

1302343 An phi2

;rt-

sjrùJr
r.rl g_/]t

1303096 Am ph
1106042

2

r'n phi2

it$ilt,.--1303024Anphi2

ç..r-lirilr
*" rrr.-lt

rrHl

3u
Ë2s j,.{rr
('ir-rr

.r{$ll rej

sjJtrJr

1304166

A,nph2

8006709 Anphi2
11O4OO7

Anpht2

i 303651 Anpn2
1302149 A,npht2

;c. J'À{-,

1101287

t+{*i

dtJsll

1303882 A.nphi2

+rËr

si!ÂI

1201909 A1phi2

+i-

iY#t

1305038 Ay,Ph:2

.

P

AnPh2

gê )3 sur 25

ù'oD'e.u .rtortttttlc

rtfilropoge t,om (,1 prcnotrt

378. 0,00
1Ë7s 1o'oo
1380
1

381
1382

1

1

10,00

11,00

1384
1

385

1

386

0,00

è/C)

383

1

e!

1387

l/:

rÀirrr,,a-zniin
ittoi^s,a
elglUOUr MOHAMMED tttozngis
er-irùÈn

ELIDRISSI CHAIMAA

ELJABRI JELLOUL

o2t12t1gg3

ELKADAOUI SANAE

1g/08/1988

ELKADDOURI AFAF

05/09/1993

ELKADIRI MOHAMMED

09/03/1995

EL-KAHLAOUI IBTISSAM

08/08/1992

EL-KAROUNI BTISSAM

11109/1995

1

389

EL-KENZ HANANE

1311211995

1

390

ELKERRAI EL HOUSSINE

01/'f

I

JVZ

I

ELKHAYARI FATIMA ZOHRA

JYJ

ELKHITRI IMANE

23t03t1994

1394

ELKHITRI ILHAM

06/1 1 /1 991

1

395

EL-KIZAINI ISSAM

22t12t1gg3

1

396

ELLIAOUI HATIM

05/1 1 /1 995

1

397

EL-MAATAOUI MOUFID

17 t09t1993

1

398

ELMANSSOURI HAYAT

28t02t1993

1

399

ELMASBAHI RAHMA

20to2t1gg1

1

400

ELMASLOUHI SIHAM

26/05/1 995

1

401

ELMASSOUDI TVIOUHSSINE

30/06/1 991

ELMAZOUZI WISSAL

17 t02t1996

ELMEDIOUNI YOUNES

17t07

ELMEDIOUNI OUALID

17 t07 t1994

ELMEKKI NAIMA

29t11t1995

ELMESSAOUDT HAJAR

21t09t1991

ELMoKADDEm CHnymne

14111t1994

ELMOKHTARI ILHAM

02t05t1992

EL.MOUMNI MOHAMMED

20t01t1990

ELOMARIANISSA

09/1 1 /1 993
27 t07 t1995

c>-t)
10,00
(_'\J

11,00

2r
1

403

c>O
I

1404
1

405

1

406

1

407

1

408

1

409

VL

-(1t
13,00
I

O\
€2i-\

1410
141

l

t,t994

./L-J

ELOUARIACHI HAJAR

1412

e[)

ELQORTOBI HAJAR

21t02t1995

1413

t-

ELYAAKOUBI OUAFAE

09/07/1 993

ELYAMANI SALHI

1gt04t1gg4

1

1

c25

414

141 5

ELYOUBI

u,?

1416
417

QZ

1418
419

|tttrlrarli

t

-|

1,,r,ritr )lt

l -j

ABDELMOUNAIME

r,Ar

01IO1:1gg2

EMLILAH SANAE

04t0,1t1995

ENNASSIRI MANAR

12t08t1994

ER.RAHHAOUI IKRAM

01/1 0/1 993

ERRAY FATIMA

07 t10t1987

Introduction à 1 étude du droii

rzozczgAmohi2

.e3)sJr

1302267 Amphj2

rÇi ç,_*.,rYl

08t07 t1991

JÔÔ

11,00

,t

,rJÀ-urLLLÀr.r.r

zvôiirssi

ELIMRANISAFAE

0/1993
15l17t1gg1

1

1

ttsis.sottc.e t-yl

I

1402

1

dttlc de

1

dljalr

ttÀÉ

1001533 Amphi2

ç:h.tt
rrj- ,53L5Jl
.;,;, ,rrO,
J'll+

,,u.+r

orgyi

Amphi2

S006216 Amohi2
1104177 Amphi2

fi02407 Amphi2

ç$r:str

1204221 Amphi2

lrcér
ùu. jjlJt

ô+*tt

12O2OO7

ç;:riJr

r.Ae
Êu.+r

1203gg2Amphi2

1302018 Amphi2
1304693 Amphi2

errJ,sJl

12O44SS

Amphi2

or'r.ir
ùL.jr dJiÂlr

1303406 Amphi2

atdl

*-ÉÉtt

1304895 AmPhi2

ê14

érrÂrr
hatim

114843 Amphi2

1fi4tg|Amphi2

Â-.u,.1

elliaoui

'1302274 Amphi2

:1L

-ejrL..r1 ]2lfi41Amphi2
5!F rJrELlr ,1203346 Arn phi2
do; *rsri rll
1100178 Arn phi2
l\* ç,ê3l-"Jl
J* rr.s-.lr
,Jt-.l gj:rll
cl.* l*r.]1
fr:13.,:^tr
'-;'r

1306308 Arn phi2

1302092 An phi2

'+s'tt

13o424o Arnphi2

çrrkll
rÇ.! pri{jt

,--.

1oo0g2g Anphi2

1201554 Anr phi2

9006191 A"nphrz

J+r,ô

prgl

1304602 Arn phi2

120323'Arnphi2

ç.1ui-Jt

1.201173Anphi2

ér.lr

1000587 An phi2

i*jr ç,)rdl

.l203535

Aî.r

phi2

urillt

1303060 Anphi2

e;eLy.lt
sdrinJl rLij

1302164 A,r,phi2

1r1}1269Anphi2

(/Jt-;4r

1304977

-ptr

-slr

+ ç#r
rr-;-.e.!Lr

Cj.Jr

s;æuJl
pr;sl s jb;J|
,.7tL

Â*bÉ

rtJrl

Anphi2

120761g Arrphi2

fiO421z4A.rphi2
1202340Amphi2
1100246 Anphi2

9004861 Anphiz

Ptry4 24 sur 25

N?!.,r'l',r!:!,.,!::!!: rotror,,go
1("21

ESEGHIR ASSIA

1423

ESIMI ONA OYANA

\t->

1424

ç>:)

e/L

1425
+zo

(=æ

428

1429

date de

rtaixsutrce Fyt

RICARDO

11111I1ggO

ESNABI SARA

22/07t1995

ESONO OSA MOTSES

14t10t1990

EDDINE

14IO5I1gg2

ESSABRI MOHAMMED

22t04t1993

Essadiki Assaad

26/05/1 993

ESSADKI IKRAM

14t07 t1994

ESSAHEL ABDELHAQ

07l08/1 993

430

11,00

ESSAHLIMARIA

11t01t1994

1431

10,00

ESSAHLI INASS

24t07 t1994

ESSAIDI AYOUB

17 t0811995

ESSAKOURI MOUATAMID

1

1

1

433

1434

./Lr>

e,)

l{oopogee salle

24t10t1995

ES.SAAD HOUSSAM

1 427
1

' ' ,ou,

e

17,00

|

-,:!,1,-,,nt

l+2out 1o,oo

4r*t

ESfMI ONA DYANA

erLiét 13046g9 Anphi2
ESONO OSA MOTSES 1214069 Amphi2
orit pr s lglJl
1203963 Amphi2
.ra. ç-.,;;tÉtt

ui ulurr
érr4ll
(j.Jr s,-lÀrJt
ê1J'51

,!Jr-

+l+rl
çi;l s,rill
yr.. g'r3s*]t

5/06/1 994

27

1

436

ES.SEYOURI ABDELILAHE

06/02l1 993

ESSILALI HANANE

2stotsns:s2

ES-SOUFI CHAYMAE

10t02t1996

a\

ET-TALEB TTCNYErVI

25tO1t1gg5

1440

a>2

ET-TOURACH HAJAR

31 /03/1 995

441

1

EZAAZAA SAIDA

13t07t1992

EZOUIBI YASMINE

31 /05/1

995

di'-.-,!

1443

EZZAYANY SAFAE

30t12t199s

rri<

1444

EZ-ZERYOULY JAMAL

11r06t1979

438

1

439

1

0,00

->4

1

446

1

447

4

EL-HAMD| FATIMA_ZAHRA

10,00

t03t1994

,#Je-"-Jl
oYYl rp s-,;jr;Jl
ôL-.1

Jris

S"^ {I \

1t ^nS\u

hr:st..^&'à".'.

h.\;.\

\r}rJl

,+,j s.lrÉll

r--*:JUcr
r+tr..Éry!Jl
trJr' irjL

Ju+
rr33tr

EL YAMANI ASSIA

rt\

N

s+-Jr

o.til

ESSERGHOUCHNI IMANE

1

1204167 Amohi2

iJt-

435

10,00

1303300 Amphi2

RTCARDO

1

1437

-;;iÉJr

nOi,Alt

Amphi2

1304g33 Amphi2
1304991 Amphi2
1201607 Amphi2
1201931 Amphi2
1304886 Amphi2
13049g4 Amphi2
12O3g3S Arnphi2

1101769 Arnphi2
1203642 Arnphi2

fiOzSS2 Arnphi2
13OSO45 A.r-rphi2

1303145Anrphi2
11O4Z.SO

Arnpfi2

s"".:jlt

1302417 Arnphi2

lt:_"r

1302516 Arnphi2

l+rtt

L!É t-r-t,

!-i ;r-+l

J'tf*,.^\^

120440gAmphi2

1206676 Arnphi?
12O42gO

lÂpill2

1203844 AMpHtz

N*\q
a<=.]

ÈR.',uu,'-

È\Àùù.-b*^

\ -l^^otcv*^.c,'ra A *E
â

a.-\i

5.^,^'

,qT;^J-.
I .i .1r;vrit,r

)tt/$

Q{r''t"'st

\J( J

LtSrl

O4,

i>{)

'\t-'

à..^Â

Ori
lntroduction à l'étude du droit

',itz/

)

Jr//.

J.i

bq,\"$<\ti

Ho.$.,rr

f)r<\o.*\'Y*G

EA+

Us-ta'{.q/\.\t L"*Rl.r^;
IJ

bwg*,*.\, H;J'
*-UUsi..-,.,, o*+"
b<,rÀ*& g**,
-"""r\^L

str^'"^t-^^e

SRJI 9'n "c-a^

v(J

OC>

j<b
l.sç Ç

6tr
crbTélécharger le fichier (PDF)

Documents similaires


dva ci s5
liste des etudiants fd 2017 2018
liste des ouvrages de fatima elmernissi
la liste des admis onfi rabat
tous les candidats 3965filtof
liste 1