flyer croatcultsumsc2015 .pdf


Nom original: flyer_croatcultsumsc2015.pdfAuteur: ODYSSEIA

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/03/2015 à 09:43, depuis l'adresse IP 193.52.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 378 fois.
Taille du document: 560 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Dvotjedni jezični tečaj raspoređen je u tri stupnja –
početni, srednji i napredni. Svaki stupanj obuhvaća
tečaj hrvatskog jezika (50 školskih sati nastave) i
poslijepodnevne radionice. Redovna nastava održava
se u učionicama Odjela za kroatistiku i slavistiku
Sveučilišta u Zadru, od ponedjeljka do petka po pet
školskih sati.
Poslijepodneva su rezervirana za raznovrsne kreativne
radionice kroz koje će se polaznici upoznati s bogatom
hrvatskom kulturnom baštinom. Planiran je i izlet, na
kojem će se polaznici upoznati s etnološkom i
gastronomskom ponudom zadarskoga područja.
Nakon uspješnoga završetka tečaja polaznici dobivaju
potvrdu o sudjelovanju, diplomu o stupnju
poznavanja hrvatskog jezika te 3 ECTS boda.

Sve informacije o Ljetnoj školi mogu se
pronaći na našoj internetskoj stranici
All relevant information on Summer School
can be found on our website
http://learningcroatianzoranic.blogspot.com

SVEUČILIŠTE U ZADRU
ODJEL ZA KROATISTIKU I SLAVISTIKU
UNIVERSITY OF ZADAR
DEPARTMENT OF CROATIAN AND SLAVIC STUDIES

Upute za prijavu nalaze se na internetskoj stranici
To apply please follow instructions provided on our website

IMPRESSUM
Voditeljica Ljetne škole
Summer School manager
doc. dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić
Kornelija Kuvač-Levačić, assistant professor

MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA
HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE
„ZORANIĆEVA ARKADIJA“
THE INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL
OF CROATIAN LANGUAGE AND CULTURE
"ZORANIĆ'S ARCADY"

Predsjednica Organizacijskog odbora
President of the Organizing Committee
izv. prof. dr. sc. Vanda Babić
Vanda Babić, associate professor
A two-week language course is organized at three
levels: elementary, intermediate and advanced. Each
level comprises a course (50 lessons) and afternoon
workshops. Classes are held in the classrooms of the
Department of Croatian and Slavic Studies at the
University of Zadar from Monday to Friday, 5 lessons
a day (1 lesson = 45 minutes).
Afternoons are reserved for various creative
workshops through which participants will get to
know rich Croatian cultural heritage. Excursion will be
organized in which participants will be introduced to
ethnological heritage and gastronomic offerings of
Zadar region. Upon successful completion of the
course participants will receive a certificate of
attendance, a diploma according to their level of
competence, and 3 ECTS points.

Organizacijski odbor:
red. prof. dr. sc. Josip Lisac
doc. dr. sc. Rafaela Božić
Sanja Baričević, prof.
Marijana Bašić, prof.
Josip Galić, prof.
Organizing Committee
Josip Lisac, full professor with tenure
Rafaela Božić, assistant professor
Sanja Baričević, research assistant
Marijana Bašić, research assistant
Josip Galić, research assistant
Tajnik
Secretary
Josip Galić, prof.
Josip Galić, research assistant

ZADAR, 20. SRPNJA – 2. KOLOVOZA 2015.
ZADAR, JULY 20th – AUGUST 2nd 2015

Međunarodna ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture
„Zoranićeva arkadija“ održava se već sedmu godinu
zaredom, ove godine od 20. srpnja do 2. kolovoza.
Škola osposobljava polaznike za tečnu i pravilnu
uporabu hrvatskoga jezika u govorenju, čitanju i pisanju
te ih upoznaje s bitnim čimbenicima hrvatskoga
kulturnog identiteta.
Uz pedeset sati jezičnih vježbi, prilagođenih
polaznicima prema njihovu prethodnom poznavanju
hrvatskoga jezika, ove godine planiramo i gostovanje
svjetski poznatih kroatista i slavista te predavanja
renomiranih znanstvenika Odjela za kroatistiku i
slavistiku u Zadru.
Uz predavanja i nastavu hrvatskoga jezika, program je
obogaćen popodnevnim radionicama kroz koje će
polaznici upoznati hrvatsku kulturu. Planiran je i izlet na
kojem će se polaznici upoznati s etnološkom i
gastronomskom ponudom zadarskoga područja.

International Summer School of Croatian Language and
Culture "Zoranić's Arcady" is being organized for
th
seventh year in a row, this year in period from July 20
nd
to August 2 . Summer School develops speaking,
reading and writing skills in Croatian language and
offers participants excellent insight into relevant
factors of the Croatian cultural identity.
This year language course (50 lessons), adjusted to
participants' previous knowledge of Croatian language,
will be accompanied by lectures of world famous
experts in Croatian and Slavic studies and by lectures of
respected scientists from Department of Croatian and
Slavic studies, University of Zadar.
Apart from lectures and language course, the program
is enriched with afternoon workshops through which
participants will learn more on Croatian culture.
Excursion will be organized in which participants will be
introduced to ethnological heritage and gastronomic
offerings of Zadar region.

Cijene programa

Račun za uplate iz inozemstva
Bank account for international payments

► Školarina – 400 €
► Školarina i dva obroka – 610 €
(Doručak i ručak u studentskome restoranu
Sveučilišta u Zadru)
► Smještaj u Omladinskome hostelu – 247 €
(Dolazak 19. srpnja, odlazak 2. kolovoza 2015.)
U cijenu školarine uključeni su posjeti muzejima i
galerijama te izlet. Moguća je i individualna nastava (uz
nadoplatu). Ove godine dodjeljujemo jednu stipendiju
studentima kroatistike ili slavistike (detaljniji uvjeti
stipendiranja i upute za prijavu nalaze se na
internetskoj stranici).
Smještaj se plaća pri dolasku u Hostel (plativo isključivo
u kunama) ili prethodno na račun Sveučilišta u Zadru
(plativo u kunama i eurima). Smještaj u Hostelu moguć
je i izvan termina održavanja Ljetne škole. Svaki dodatni
dan stoji 17 €. Za sve ostale informacije o smještaju
obratite se e-mailom na sljedeće adrese:
isubasic@unizd.hr,
tkrsulovic@unizd.hr,
studentski.dom@unizd.hr

Programme prices
► Tuition fee – 400 €
► Tuition fee and 2 meals – 610 €
(Breakfast and lunch in student's restaurant at University
of Zadar)

Splitska banka Societe Generale Group
BANK ADDRESS
Špire Brusine 19
HR-23000 Zadar, Croatia
USER NAME
Sveučilište u Zadru
Mihovila Pavlinovića 0
HR-23000 Zadar, Croatia
ACCOUNT NUMBER
20015635002 EUR
20015635000 HRK
IBAN: HR53 2330 0031 1001 6324 3
SWIFT (BIC): SOGEHR22
INVOICE NUMBERS: 10902 (SCHOLARSHIP AND FOOD)
11806 (ACCOMODATION)

Račun za uplate iz Hrvatske
Bank account for payments from Croatia
Splitska banka Societe Generale Group
Broj kunskog žiro računa: 2330003-1100163243
Modeli: 00-10902 (školarina i hrana)
00-11806 (smještaj)

► Accommodation in Youth Hostel – 247 €
th
nd
(Arrival July 19 , departure August 2 2015)
Tuition fee includes visits to museums and galleries and
excursion. Individual classes are possible (extra fee).
This year one scholarship is offered to students of
Croatian and Slavic studies (detail information on
scholarship terms and conditions and on application
procedure can be found on our website).
Accommodation price is paid at check-in (exclusively in
HRK) or transferred to the bank account of the
University of Zadar (both in HRK and EUR). The
accommodation at the Hostel is available on a daily
basis throughout the year. An extra day costs 17 €. For
further information on accommodation, please write to
following e-mail addresses: isubasic@unizd.hr,
tkrsulovic@unizd.hr, studentski.dom@unizd.hr

Ako imate dodatnih pitanja, slobodno nam se
javite!
If you have any questions, do not hesitate to
contact us!
klevac@unizd.hr
jgalic@unizd.hr


Aperçu du document flyer_croatcultsumsc2015.pdf - page 1/2

Aperçu du document flyer_croatcultsumsc2015.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)


flyer_croatcultsumsc2015.pdf (PDF, 560 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


flyer croatcultsumsc2015
invitation croatcultsumsc2015
zadar italiandept internship
offre de stage universite de zadar
guide 2
summer school calabria

Sur le même sujet..