انا ناجح 1 .pdfNom original: انا ناجح 1.pdf

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par Visagesoft Expert PDF 7 Professional / vspdflib (www.visagesoft.com), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 14/05/2015 à 11:46, depuis l'adresse IP 105.108.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 436 fois.
Taille du document: 710 Ko (5 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫انا ناجح‬

‫رابعة متوسط‬

‫‪5102‬‬
‫متوسط‬

‫تمرين‬
‫إليك الشكل التالي حيث ‪ ABCD‬مستطيل) وحدة الطول هي ‪)cm‬‬

‫‪  1‬بين أن ‪ EH  / /  A C  :‬‬

‫‪B‬‬

‫‪.........................................................................................................................................‬‬

‫‪2‬‬

‫‪A‬‬

‫‪E‬‬

‫‪1 ,5‬‬
‫‪H‬‬

‫‪6‬‬

‫‪..........................................................................................................................................‬‬
‫‪.........................................................................................................................................‬‬

‫‪C‬‬

‫‪8‬‬

‫‪........................................................................................................................................‬‬
‫‪.........................................................................................................................................‬‬

‫‪5‬أحسب الطول ‪AC‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪....................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪3‬أحسب الطول‪EH‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫اكتب اسمك مع الناجحين ‪:‬‬

‫‪..................................................................................‬‬

‫‪p48 physique relizane www.physique48.org‬‬

‫‪D‬‬

‫انا ناجح‬

‫رابعة متوسط‬

‫‪5102‬‬

‫تمرين‬
‫‪ RST‬مثلث قائم في ‪ R‬بحيث ‪RS= 6 cm :‬‬
‫‪  0‬أحسب الطول ‪ ST‬بالمدور إلى‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬
‫‪R SˆT  50 ،‬‬

‫‪10‬‬

‫‪....................................................................................................................................................... .........................................................‬‬
‫‪.......................................................................................................................................................................................... ......................‬‬
‫‪................................................................................... .............................................................................................................................‬‬
‫‪........................................................................................................................................................... .....................................................‬‬

‫‪  5‬أحسب الطول ‪ TR‬بالمدور إلى‬

‫‪2‬‬

‫‪10‬‬

‫‪....................................................................................................................................................... .........................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................................... .............................................‬‬
‫‪................................................................................................................... .............................................................................................‬‬

‫‪ E  3‬نظيرة النقطة ‪ T‬بالنسبة إلىالنقطة ‪. R‬‬

‫أحسب محيط المثلث‪EST‬‬
‫‪............................................................................................ .............................................................................................................................‬‬
‫‪.................................................................................................................................................................................. .......................................‬‬
‫‪........................................................................................................................................... ..............................................................................‬‬

‫اكتب اسمك مع الناجحين ‪:‬‬

‫‪................................................................................‬‬

‫‪p48 physique relizane www.physique48.org‬‬

‫انا ناجح‬

‫رابعة متوسط‬

‫‪5102‬‬

‫تمرين‬
‫لتكن العبارة حيث ‪𝑭 = 𝟑𝟔 − (𝟐𝒙 + 𝟏)𝟐 :‬‬

‫‪ 0‬أنشر وبسّط العبارة 𝑭‬

‫‪.‬‬

‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬
‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬
‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬
‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………‪………………………………………………………………………………………………….‬‬

‫‪ 5‬حلّل العبارة 𝑭‬

‫إلى جداء عاملين من الدرجة األولى ‪.‬‬

‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬
‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬
‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬
‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………‪………………………………………………………………………………………………….‬‬

‫‪3‬‬

‫‪‬حل المعادلة ‪.(𝟓 − 𝟐𝒙 )(𝟕 + 𝟐𝒙) = 𝟎 :‬‬

‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬
‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬
‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬
‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………‪………………………………………………………………………………………………….‬‬

‫اكتب اسمك مع الناجحين ‪:‬‬

‫‪....................................................................................‬‬

‫‪p48 physique relizane www.physique48.org‬‬

‫انا ناجح‬

‫رابعة متوسط‬

‫‪5102‬‬

‫تمرين‬
‫‪ ) 0‬مثلثا‪ CEM‬مثلث ‪.‬‬
‫* أنشئ النقطة ‪ K‬منتصف القطعة [ ‪. ] CM‬‬
‫‪ ‬أنشئ النقطة ‪ N‬نظيرة النقطة ‪ E‬بالنسبة إلى النقطة ‪. K‬‬
‫‪ ‬بين أن ‪:‬‬

‫‪EM  CN‬‬

‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬
‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬
‫…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬

‫‪ ) 5‬أنشئ النقطة ‪ D‬صورة النقطة ‪ M‬باالنسحاب الذي شعاعه ‪. CN‬‬

‫‪‬‬

‫ماذا تمثل النقطة ‪ M‬بالنسبة إلى القطعة [ ‪ ] ED‬؟ علل إجابتك‬

‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬
‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬
‫…………………………………………………………………………………………………‪………………………………………………………………………………………………………………………………………………..‬‬
‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬

‫اكتب اسمك مع الناجحين ‪:‬‬

‫‪..................................................................................‬‬

‫‪p48 physique relizane www.physique48.org‬‬

‫انا ناجح‬

‫رابعة متوسط‬

‫‪5102‬‬

‫تمرين‬
‫‪ E‬عبارة جبرية حيث ‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫‪E   4 x  3‬‬

‫‪ .0‬أنشر وبسط العبارة ‪.E‬‬
‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬
‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬

‫‪ .5‬حلل العبارة ‪ F‬بحيث ‪F  16 x  24 x  9   4 x  3   2 x  1  :‬‬
‫‪2‬‬

‫………………………………………………………………………………………‪………………………………………………………………………………………………………………………………………….‬‬
‫…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬
‫…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬
‫………………………………………………………………………‪……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….‬‬

‫‪ .3‬حل المعادلة ‪ 4 x  3   2 x  4   0 :‬‬
‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬
‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬
‫……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬
‫………………………………………………………………………‪………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….‬‬

‫اكتب اسمك مع الناجحين ‪:‬‬

‫‪.....................................................................................‬‬

‫‪p48 physique relizane www.physique48.org‬‬


انا ناجح 1.pdf - page 1/5


انا ناجح 1.pdf - page 2/5


انا ناجح 1.pdf - page 3/5

انا ناجح 1.pdf - page 4/5

انا ناجح 1.pdf - page 5/5


Télécharger le fichier (PDF)


انا ناجح 1.pdf (PDF, 710 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


4
3 4 2012 2013 1
fichier sans nom 6
guide sc 1as
fichier pdf sans nom 1
1

Sur le même sujet..