tamawalt .pdf


Nom original: tamawalt.pdf
Auteur: user

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDF-XChange Office Addin / PDF-XChange 4.0.197.0 (Windows Seven Ultimate x64 Service Pack 1 (Build 7601)), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 18/05/2015 à 22:54, depuis l'adresse IP 105.108.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1661 fois.
Taille du document: 24 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


1)Aktawal : D awalen i d-yettmeslayen $ef
yiwen n usentel:Md:aktawal n
u$erbaz:aselmad-tane$rit-imru-adlis-tafelwitakayad…)

Isem amigaw : d isem i d-yemmalen win akken
ixeddmen tigawt-nni.Md: Lmed:anelmad…

Isem n tigawt : D isem i d-yemmalen tigawt
yessenfalay umyag ne$ d ayen akken i
yettwaxedm.Md:Aker :takerva,..(seg umyag n
tigawt)

3)Takenwa : Mi ara ilin sin wawalen sâan yiwen n
unamek.Md :Aydi = Aqjun.

Lxir Ccer…

Tamawt:Awal areîîal:Mi ara yilin sin wawalen sâan yiwen n
unamek maca yiwen n Tmazi$t wayev yekka-d si tutlaytnniven.Md: Lferê =Tumert…

Tamawalt

4)Tagetnamka:Mi ara yili yiwen wawal
yettbeddil unamek-is si tefyirt $er
tayev.Md:Yeçça sekksu-yeçça timest-yeçça
iman-is/yeçça-t ufus-is…..

Isem n wallal : d isem i d-yemmalen ta$awsanni,yis-s nxeddem tigawt n
umumyag.Md:Mger:amger.

2)Tanmegla :Mi ara ilin sin
wawalen sâan anamek
mnamaren.Md :Ali Üubb.

6)Asuddim :
Amyag :d awal i
d-yemmalen tigawt
ne$ ta$ara.
Isem
Seg umyag t$ara
Arbib :D awal i dyemmalen ta$ara n yisem
ne$ amek
iga.Md:Ibrik:Aberkan
Bren:Ubrin…

Isem n t$ara : D isem i d-yemmalen ta$ara
yessenfalay umyag.Md:Aker :Iréig:teréeg…(seg
umyag n t$ara)
Mass ISAÄDI.R

5)Awalen yezdi yiwen n uéar :D taggayt n wawalen yebnan
$ef yiwen n uéar(d targalt ne$ tirgalini d-ntekkes seg tal$a
taêrfit tamenzut n umyag).Md:DR:Idir-tudert-amuddirtameddurt…
Aswa$ : -“s”md :gen-sgen /“ss” md ru - ssru.Tikwal
tettale$ da$en s tmerna n uzwir akked ubeddel n te$ra
md:azel- sizel ne$ tmerna sse md:kcem- ssekcem.

Tal$iwin
tisuddimin
n umyag

Attwa$ : « T t »Md ;wet ;ttwet
« Ttwa»Md :aker :ttwaker. « Mm»Md:eçç:mmeçç.
«n/nn » .Md:bru/nnebru
Amya$ : « m »Md:beddel:mbeddel.
« mm»Md:éer:mméer
« my»Md:eçç:myeçç
Tuddist : D tal$a n umya$ anda i ttemlilint snat n
tal$iwin-nni tisuddimin(aswa$-attwa$amya$).Md:Amya$+aswa$:md:bru:msebru
Aswa$+amya$: md:en$:msen$ Attwa$+aswa$:
md:lmed:ttwaselmed…


Aperçu du document tamawalt.pdf - page 1/1


Télécharger le fichier (PDF)

tamawalt.pdf (PDF, 24 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


tamawalt
tajerrumt n tmazi t la grammaire de la langue berbere
taseftit n tmazi t la conjugaison de la langue berbere
tixiddas n wuqqu yiwen akken
brahim zellal
isemmaden tafyirt taherfit tafyirt tuddist asagel taghuni

Sur le même sujet..