TOMEFI COMM 03 Logo Hira (2) DFB Mena 2015 .pdf


Nom original: TOMEFI_COMM_03_Logo_Hira (2) DFB Mena 2015.pdf
Auteur: Utilisateur Windows

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/06/2015 à 14:43, depuis l'adresse IP 154.126.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 820 fois.
Taille du document: 350 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


JOBILY FAHA-80 TAONA
MPIANDALANA SAMPANA MENA
1936 - 2016

T O M E FI 2016
1. FIFANINANA SARY FAMANTARANANA (LOGO)
Teny Faneva sy Tondrozotra:

o ASEHOY NY TENANAO HO FIANARANA NY ASA TSARA
o FANASINA SY FAHAZAVANA
o NY HO AVY NO AORIN-TSIKA
Fepetra:
Atao anaty taratasy A4, sy version elektronika
Manasongadina ny teny faneva sy tondrozotra ary ny maha-sampana mena
Loko ampiasaina dia ny MENA
Atao ao anaty valopy mihidy ny mikasika ny mpandray anjara : anarana ,adiresy , finday,
fiangonana , fivondronana, faritany
Atao ao anaty valopy A4 mihidy tsara tsy asina famatarana ny valopy mikasika ny
mpifaninana sy ny sangan’asa
Alefa any amin’ny tompon’andraikitra isam-paritany alohan’ny talata 30 jiona amin’ny 5ora
hariva.
Misokatra ho an’ny Mpiandalana , Mpiandraikitra ary filoha sampana men any fifaninana

2. FIFANINANA HIRA:
Hira misy andininy 2 andalana 4 avy sy fiverenana - MARISIDRISIKA
Atao vita SOLFA sy CD vita arrangement ny feony sy tonony.
Atao ao anaty valopy mihidy ny mikasika ny mpandray anjara : anarana ,adiresy , finday,
fiangonana , fivondronana, faritany

Atao ao anaty valopy A4 tsy asina famatarana ny valopy mikasika ny mpifaninana sy ny
sangan’asa
Alefa any amin’ny tompon’andraikitra isam-paritany alohan’ny talata 30 jiona amin’ny 5ora
hariva.
Misokatra ho an’ny Mpiandalana , Mpiandraikitra ary filoha sampana mena ny fifaninana
Tsara ho fantatra :
Ny HIRA sy LOGO voaray rehetra dia mijanona ho fananan’ny fikambanana ary azo
ampiasaina ho amin’ny tombotsoan’ny fikambanana
Ny zoma 10 Jolay ny fara-fametrahan`ny faritany ireo HIRA sy LOGO ireo aty amin’ny FOIBE
SAMPANA MENA ( na Departemanta Fifandraisana Foibe)
Ny sabotsy 11 jolay no fitsarana ny fifaninana ary amoahana ny vokatra.

Ifandraisana :
Fifandraisana Foibe Tily DFI (dfifoibe@gmail.com)
Fil Richard ANDRIATAHIANA – Ekipa Foibe Sampana Mena (0331126242 –
richard.andriatahiana@yahoo.fr)
Fil Andriamirija RAKOTOBE -Tantsoroka Nasionaly Sampana Mena ( 032 02 062 78 rakotobeandriamirija@yahoo.fr
Fil Lalaina RAKOTOSON – Tantsoroka Nasionaly Sampana Mena (0 32 07 006 66 rakotoson.lalaina@gmail.com)


TOMEFI_COMM_03_Logo_Hira (2) DFB Mena 2015.pdf - page 1/2
TOMEFI_COMM_03_Logo_Hira (2) DFB Mena 2015.pdf - page 2/2


Télécharger le fichier (PDF)

TOMEFI_COMM_03_Logo_Hira (2) DFB Mena 2015.pdf (PDF, 350 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


tomefi comm 03 logo hira 2 dfb mena 2015
tomefi comm 02 dfb mena mai2015
reglement concours mariage des enfants vm
fitsipika tosikart
boky torolalana momba ny fananan tany
ndao hilalao 1