Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils Recherche Aide ContactTOMEFI COMM 03 Logo Hira (2) DFB Mena 2015 .pdf


Nom original: TOMEFI_COMM_03_Logo_Hira (2) DFB Mena 2015.pdf
Auteur: Utilisateur Windows

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/06/2015 à 14:43, depuis l'adresse IP 154.126.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 746 fois.
Taille du document: 350 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)

Aperçu du document


JOBILY FAHA-80 TAONA
MPIANDALANA SAMPANA MENA
1936 - 2016

T O M E FI 2016
1. FIFANINANA SARY FAMANTARANANA (LOGO)
Teny Faneva sy Tondrozotra:

o ASEHOY NY TENANAO HO FIANARANA NY ASA TSARA
o FANASINA SY FAHAZAVANA
o NY HO AVY NO AORIN-TSIKA
Fepetra:
Atao anaty taratasy A4, sy version elektronika
Manasongadina ny teny faneva sy tondrozotra ary ny maha-sampana mena
Loko ampiasaina dia ny MENA
Atao ao anaty valopy mihidy ny mikasika ny mpandray anjara : anarana ,adiresy , finday,
fiangonana , fivondronana, faritany
Atao ao anaty valopy A4 mihidy tsara tsy asina famatarana ny valopy mikasika ny
mpifaninana sy ny sangan’asa
Alefa any amin’ny tompon’andraikitra isam-paritany alohan’ny talata 30 jiona amin’ny 5ora
hariva.
Misokatra ho an’ny Mpiandalana , Mpiandraikitra ary filoha sampana men any fifaninana

2. FIFANINANA HIRA:
Hira misy andininy 2 andalana 4 avy sy fiverenana - MARISIDRISIKA
Atao vita SOLFA sy CD vita arrangement ny feony sy tonony.
Atao ao anaty valopy mihidy ny mikasika ny mpandray anjara : anarana ,adiresy , finday,
fiangonana , fivondronana, faritany

Atao ao anaty valopy A4 tsy asina famatarana ny valopy mikasika ny mpifaninana sy ny
sangan’asa
Alefa any amin’ny tompon’andraikitra isam-paritany alohan’ny talata 30 jiona amin’ny 5ora
hariva.
Misokatra ho an’ny Mpiandalana , Mpiandraikitra ary filoha sampana mena ny fifaninana
Tsara ho fantatra :
Ny HIRA sy LOGO voaray rehetra dia mijanona ho fananan’ny fikambanana ary azo
ampiasaina ho amin’ny tombotsoan’ny fikambanana
Ny zoma 10 Jolay ny fara-fametrahan`ny faritany ireo HIRA sy LOGO ireo aty amin’ny FOIBE
SAMPANA MENA ( na Departemanta Fifandraisana Foibe)
Ny sabotsy 11 jolay no fitsarana ny fifaninana ary amoahana ny vokatra.

Ifandraisana :
Fifandraisana Foibe Tily DFI (dfifoibe@gmail.com)
Fil Richard ANDRIATAHIANA – Ekipa Foibe Sampana Mena (0331126242 –
richard.andriatahiana@yahoo.fr)
Fil Andriamirija RAKOTOBE -Tantsoroka Nasionaly Sampana Mena ( 032 02 062 78 rakotobeandriamirija@yahoo.fr
Fil Lalaina RAKOTOSON – Tantsoroka Nasionaly Sampana Mena (0 32 07 006 66 rakotoson.lalaina@gmail.com)


TOMEFI_COMM_03_Logo_Hira (2) DFB Mena 2015.pdf - page 1/2
TOMEFI_COMM_03_Logo_Hira (2) DFB Mena 2015.pdf - page 2/2

Documents similaires


Fichier PDF tomefi comm 03 logo hira 2 dfb mena 2015
Fichier PDF tomefi comm 02 dfb mena mai2015
Fichier PDF reglement concours mariage des enfants vm
Fichier PDF tsy ki vadivady fa tena izy
Fichier PDF fiche de candidature   taratasy fisoratana anarana
Fichier PDF annonce


Sur le même sujet..