anons ede .pdf


Nom original: anons_ede.pdf
Auteur: MARCADIEU

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 28/09/2015 à 20:45, depuis l'adresse IP 186.1.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 477 fois.
Taille du document: 100 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Mesye Dam la Sosyete, nan non Konvansyon Inite Demokratik la, KID, salitasyon pou nou tout, sila k ap'
viv Haiti kou lòtbò dlo.
Se katèl Majistra sou banyè KID, chwal batay pèp la sou Benè ki adrese w'sesaj sila a' san lide pou:
premye man: Prezantew kisa ki motivasyon nou.
Nou kwè ke Benè ap rive soti nan sitiyasyon difisil li touve l' jounen jodi ya si nou bay bagay ki bon tout
bon valè yo epi mete yo nan plas yo.
nou kwe ke, si yon ekip ap pale de progrè ak devlopman li dwe panse enplike tout pitit komin nou an.
nou kwè ke nou dwe chita sou bagay ki kapab dire, bay sila kap vini deyè yo yon rezon pou yo enplike yo,
paske yo konstate ke yo konsène, nan kèlkeswa nivo li te ka ye nan sosyete ya, yo jwenn yon fason pou
yo travay.
Se pou sa nou konstitiye katèl la ak...
Marie Antoicide Venant (madan bastien)+(photo) se yon reskonsap legliz, ki konnen ke pifo fanm nan
peyi ya se moun legliz, kidonk sa moun sa yo panse gen enpòtans ak konsiderasyon. Madanm sila a' se
reskonsab anpil strikti òganize nan nevyèm seksyon komin Benè.
Witny Succès+(photo), ki senbolize la jenès, lavni komin lan, sila ki nan inivèsite yo ak eksperians nan lavi
politik komin Benè. Sitwayen sila a' se pwofesè, li gen sans inisyativ, etpi li gen konviksyon. fanmi li soti
nan premye ak dezyèm seksyon komin Benè.
Nan tèt katèl sila a' gen Clive Mc Calla+(photo), yon Sitwayen kew konnen, pou Onètete li ap respè ke li
genyen pou tout moun, li erite sa de fanmi li, ki se pitit Benè. Misye Mc Calla, soti nan Bouk Benè, se yon
notab entègre, ki pa janm mele nan anyen douvan dèye, ni dwategòch.
kidonk, se pa yon katèl ki chita sou afè ti zanmi ak santiman, men nou chita sou prensip, maske nou kwè
ke prensip kap bay plis rezilta ke santiman ak zanmitay, nou kwe ke tout moun ladan, paske Benè se pou
nou tout.
humm..., ou wè sa, si yo te ka mete plis noun nan katèl la, sanble tap gen yon moun nan chak seksyon...
ki pwojè nou:
ledikasyon:
tabli yon regleman ki reskonsablize Meri ya nan zafè ledikasyon komin Benè
travay pou chak lokalite ta gen yon lekòl kominotè.
favorize envestisman pou piti Benè ou zòt ta vin tabli kèk bon lekòl pwofesyonèl ak Inivèsite nan
Arondisman Benè ya. tavay pou se sila ki konpetan ak kalifye ki pou bay moso ledikasyon.
paske premye sous la povrete se linyorans...
la sante
nou pral goumen pou Benè genyen au mwen sèvis de baz nan yon sant sante diskonib nan sa Benè ya,
tankou pediatri pou pran swen ti moun nou yo, yon matènite pou okipe yo de fanm ansent, nou kwe ke
konsesans fanm saj yo desarchive tou retransmet, pou piti yon dantis, kapab fe bon operasyon
(chirijyen), ak yon doktè pou zo. (òtopedi).

enfrastrikti
nou pa noun jacmel, nou pa moun la valee, rout prensipal nou pa oblijepase la, nou se moun Benè, nan
ekip KID la nou deside ke dossier saa ap yon priyorite pandan pasaj nou nan tèt komin lan, se pou sa nou
ap goumen pou ekip la rete soude, malgre diferans nou pou dosye saa diskite ak reskonsab pays va
chwazi pou dirijel, paske rout prensipal yo se leta ki ka deside fe yo.
fè respekte règleman pou moun konstwi nan bon kondisyon ak nan bon kote, travay pou vil Benè ya pa
selman de ri, ri st fosten ak gran ri. eki pwojè pou fè rout pou fasilite aksè nan seksyon kominal yo.
ekonomi
Benè se yon komin ki rekonèt pou anpil pwodwi li konn bay nan tout peyi ya.
se pou sa nou pral travail pou nou retabli pwodwi sa yo, tankou très latanye, tablèt zanmanm, krèm
kakawo, ak lot bagay tankou elevaj kabrit. goumen pou gen au mwen yon bank agrikòl nan komin lan.
tabli bon relasyon ak komèsan nan peyi ya kou lòtbò dlo pou vann aprè ke nou konnen piti Benè yo
jwenn pou yo byen nouri.
nou konte fè soti yon arete kominal ki pou ede nou ak zafè debwazman an, se pou sa nou ap mete lot
sous lajan pou sispann koupe pye bwa san kontwòl. fè kiraj nan sous nou yo pou dlo sitwayen yo ap
itilize ka pwòp.
touristik
tankou anpil lòt komin, bene plen bèl sit touristik, men yo poko dekouvi yo, kidonk komin lan poko tire
pwofi de yo. nou ka site kek tankou kaskad lemitay ki nan dezyem seksyon, sous matino, gròt brezilyèn,
kaskade dezeko ak anpil lòt anko, nou pral fe pwomosyon yo, fè konen yo, envite vin we yo.
tout sa ki sot pale ya yo, sitwayen katèl ma landew enplikew, mete men nan pat la, paske pwojè saa se
pwojè nou tout. nou bezwen sipòw sou tout fòm FINASYÈ kou LOGISTIK, bay patisipasyon paw paske se
ekip saa OU KONNEN KI KAPAB, SE KLAY NAP KLAY ANNOU KLAY ANSAN POU YON PI BON BENÈ...
Deja mesi paskew te pran tan w' li ak tande pwojè ya, mache ak ekip KID la, CHAL BATAY PÈP LA pou
SIKSÈ BENÈ!!!!


Aperçu du document anons_ede.pdf - page 1/2

Aperçu du document anons_ede.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00356937.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.