95.pdf


Aperçu du fichier PDF 95.pdf

Page 1 234149
Aperçu texte


‫بِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ِم ِ‬
‫اهلل الـ ـ ـ ـ ـ ـ َّر ْح ِ‬
‫الرِحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِم‬
‫من َّ‬
‫ْ‬

‫ك الَّتِ‬
‫كر نِ‬
‫ب أَوزِ ْعنِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫م‬
‫ع‬
‫ن‬
‫أ‬
‫ي‬
‫ت‬
‫م‬
‫ع‬
‫ش‬
‫أ‬
‫ن‬
‫أ‬
‫ي‬
‫ُ‬
‫ت عَلَيَّ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫﴿ ‪َ ...‬ر ِّ ْ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ك‬
‫ت‬
‫م‬
‫ح‬
‫ر‬
‫ب‬
‫ي‬
‫ن‬
‫ل‬
‫خ‬
‫د‬
‫أ‬
‫و‬
‫اه‬
‫ض‬
‫ر‬
‫ت‬
‫ا‬
‫ح‬
‫ال‬
‫ص‬
‫ل‬
‫م‬
‫ع‬
‫أ‬
‫ن‬
‫أ‬
‫و‬
‫ي‬
‫د‬
‫ْ‬
‫َّ‬
‫ََْ َ‬
‫َوعَلَى َوال َ َ ْ ْ َ َ َ ً َ ْ َ ُ َ ْ‬
‫فِي عِبـ ِ‬
‫ك الصَّالِِحين ﴾‬
‫اد َ‬
‫َ‬
‫سورة النمل اآلية ‪91‬‬