NEWSLETTER NF 2013.pdf


Aperçu du fichier PDF newsletter-nf-2013.pdf - page 4/39

Page 1 2 3 45639Aperçu texte


NEWSLETTER 2012

WOORD VAN DE VOORZITSTER

Het is een hele eer, maar ook een enorme uitdaging om als eerste vrouwelijke
voorzitter van de Club te fungeren sinds haar oprichting in 1946, en dan nog
eens als opvolgster van een legendarische voorzitter als Thierry Lohest!

Ik heb evenwel het geluk om deze taak over te nemen op het moment dat er
twee gebeurtenissen plaatsvinden waarop we al zolang hebben gewacht :
enerzijds het herstel van onze rennen dankzij de « Premium » rennen, die
zorgen voor een financiering van de prijzengelden via een terugkeer van een
percentage van de PMU-inzetten en anderzijds de heropening van de
hippodroom van Oostende.
Deze gebeurtenissen hebben onmiddellijk een positief effect gehad op de
rennen voor amateurs, waarvan het aantal is gestegen van 8 in 2011 naar 14 in
2012.

In samenwerking met het Comité van de Club, zal ik alles in het werk stellen
om deze gunstige trend verder te zetten, met als objectief het aantrekken van
nieuwe, echte amateurs, die gepassioneerd zijn door galoprennen, en om elk
jaar onder hen, van zodra ze voldoende ervaring hebben opgedaan, een
gentleman en een amazone te kunnen kiezen die België zullen
vertegenwoordigen tijdens de wereldkampioenschappen van de Fegentri.

Ik ben al bijzonder tevreden een nieuwe amazone te kunnen feliciteren, nl.
Gaëlle Gernay, die erin geslaagd is om in 2012 de gouden zweep binnen te
halen en dit in haar eerste volledige seizoen, alsook onze « jonge veteraan »
Patrick Deno, die zijn 5e gouden zweep wist te behalen.
Au nom de tous les membres du Club, je tiens encore à exprimer tous mes
4