NEWSLETTER NF 2013.pdf


Aperçu du fichier PDF newsletter-nf-2013.pdf - page 6/39

Page 1...4 5 67839Aperçu texte


NEWSLETTER 2012

In naam van alle leden van de Club, wil ik ook nog een dankwoord richten
aan Thierry Lohest voor de vrijgevigheid en de zelfopoffering die hij altijd
aan de dag wist te leggen ten opzichte van de Club, en dit gedurende de elf
jaar van zijn voorzitterschap.

Tot slot moet ik ook in herinnering brengen dat het voornamelijk dankzij het
intense lobbywerk en de bevoorrechte relaties van Thierry en van Elie
Hennau met de instanties van France Galop en van de Franse PMU, is dat de
« Premium » rennen opgestart zijn kunnen worden in België.

Diane Kervyn d’Oud Mooreghem
Voorzitster

6