לימוד ליל שבועות .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: לימוד ליל שבועות.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 16/12/2015 à 13:58, depuis l'adresse IP 85.130.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 747 fois.
Taille du document: 671 Ko (78 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫לימוד ליל שבועות‬
‫לפי סדר האר"י הקדוש זיע"א‬
‫הנכון והמדוייק‬
‫ע"פ סדר שפר תיקונים הנדפס‬
‫שנת תי"ט )‪ (1659‬בווניציה‬
‫בנשיאות רבי נתן שפירא והרמ"ז‬
‫נערך ע"י וגטורין בכ"ר דוד‪.‬‬

‫בזמן רבי יעקב צמח‪.‬‬

‫והעדפנו את סדר כ"ד ספרי התנ"ך של רבי אברהם אזולאי זצוק"ל‬
‫המובא במעשה חושב‬

‫כי הוא הראשון שקיבל כתבי מוהרח"ו מהדורא בתרא‬
‫ומסרם לרבי יעקב צמח‪ .‬ועוד שקיבל ממורהח"ו זיע"א עודינו‬
‫בחיים‪.‬‬

‫והוספנו גם קונטרס‬

‫שער האריות‬
‫ענייני תורת האר"י ז"ל זללה"ה‪.‬‬
‫אברהם זיתון‬

‫להצלחת ולאריכות ימיו של חד מיקריה דאורייתא‬
‫המתדנב העניו ס‪.‬ט‪.‬‬
‫ה' ישלם לו כל משאלות לבו לטובה‪ .‬אמן‪.‬‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬

‫ענייני לימוד ליל שבועות‬
‫ולימוד התורה‬
‫לפי דברי האר"י הקדוש יזע"א‬
‫ושאר צדיקי אמת‪.‬‬

‫לעילוי נשמת‬
‫יעקב בן חנה ז"ל‬

‫נפטר י' מנחם אב תשע"א‬

‫תהי נשמתו בגן עדן בצרור‬
‫החיים עם גורל הצדיקים‪ .‬אמן‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬

‫הקדמה קמא‬
‫ישמחו השמים ותגל הארץ בהדפסת הקונטרס הזה‪ ,‬לימוד ליל‬
‫שבועות כתיקן הצדיק המופלא סוד היסוד האר"י הקדוש זיע"א‪,‬‬
‫שפעל להוציא את עם ישראל וחכמיו מאבל ליום טוב ומחושך לאורה‪.‬‬
‫מוהרח"ו זצקוט"ל‪,‬‬
‫ַ‬
‫ובהיותו נשמת משיח של יוסף כדברי תלמידו המובהק‬
‫החדיר את תורתו שקיבל מאליהו הנביא ז"ל‪ ,‬בנשמת עם ישראל לדורי‬
‫דורות במשך תקופה זעירה שבה שכן בעיר צפת דאז‪.‬‬
‫היות וראיתי הרבה למדנים ות"ח הקובעים בדעת עצמם מה ללמוד‪,‬‬
‫ושונים ומשנים את סדר התיקון שקבע את אדונינו רבינו יצחק לוריא ז"ל‪,‬‬
‫אמרתי על מה סומכים כל אלו שאינם קוראים את התיקון או לומדים מה‬
‫שחפץ ליבם ונהרא ופשיטיה‪ .‬הלוא‪ ,‬מצד הטוב רבנים נותנים שיעורים‬
‫בכל מיני נושאים‪ ,‬ומה רעה בזה ? והנה‪ ,‬היינו אמורים לשמוע בקול הצדיק‪,‬‬
‫אף שאין אנחנו מגיעים לסוף דעתו‪ .‬אמנם‪ ,‬ההיפך הוא להתרחק מדברי‬
‫הצדיק‪ ,‬בטענה שאין לנו הישג יד במה שהוא תיקן‪ ,‬ולכן סטים מהדרך‬
‫שאותו צדיק פרץ בין אבנים קשות‪ .‬ומה שטחן לעבורנו נעזב‪ ,‬ובגאווה‬
‫רבה‪ ,‬אנחנו וכחמינו‪ ,‬משתדלים גם לטחון מה שכבר טחון‪ .‬אין כל זה אלא‬
‫חיפוש אחרי הכבוד התרחקות הגאולה ופגיעה באמונת צדיקים אמיתיים‬
‫)דווקא(‪ ,‬שרק להם הוא מבטח ומשען‪.‬‬
‫יוצא לנו‪ ,‬קלקול גדול‪ ,‬שבמקום ללמוד חלק הסוד‪ ,‬שיש לכל יהודי ויהודי‪,‬‬
‫דווקא בלילה הזה‪ ,‬אובדים את החלק הזה‪ ,‬לטובת לימוד חיצוני שאין לו‬
‫שום קשר‪ ,‬ומחזקים את הפיקורסות בעולם‪ ,‬שהיא בעיקר‪ ,‬ביטול לימוד‬
‫חכמת האמת‪ ,‬שהיא מה שקבלנו מאבותינו העומדים בהר סיני‪ ,‬וקבלו את‬
‫התורה בדרך הנבואה‪ ,‬פנים אל פנים‪ ,‬ולא דרך השכל‪ .‬וה' יחזיק וישא רוח‬
‫עם סגולה המבינים עניינים אלו‪ ,‬והאמינו באר"י הקדוש ובכל הצדיקים‬
‫האמיתיים‪ ,‬המגלים סתרי תורה ומקרבים את הגאולה‪ .‬אמן‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬

‫הקדמה תנינא‬
‫ובזאת אנו מודה‪ ,‬שמאוד קשה היה הפעם לחבר את החיבור הנוכחי‪ ,‬אחרי‬
‫שסבלתי מהסתלקות אימי מורתי ז"ל מהעולם הזה‪ ,‬אשר נפטרה בייסוריה‬
‫הקשים‪ ,‬אחרי ע"ז שנים של מחלות וניסיונות גדולים‪.‬‬
‫אימא שלי ז"ל נפטרה ביום ט"ז ניסן‪ ,‬יום א' דחול המועד פסח השנה‬
‫)תשע"א(‪ ,‬וזכתה להיקבר פה בארץ ישראל ירושלים עיר הקודש תובב"א‪,‬‬
‫אם לא בחייה לפחות במותה‪ .‬אימי מורתי לימדה אותי ללכת ישר בדרך‪,‬‬
‫בכל מצב שיהיה‪ ,‬ופעמים רבות סיפרה לי על טלטולי חייה‪ .‬נולדה‬
‫בקוסטנטין‪ ,‬אלג'ריה בשנת תרצ"ג )‪ 1933‬למנ'(‪ ,‬וכבר בגיל שנתיים‪ ,‬ניצלה‬
‫מפוגרום ערבי בשנת תרצ"ה )‪ .(1935‬נסעו להתיישב בצרפת‪ ,‬ואמרה לי‬
‫שהסבא שלי נסים ז"ל‪ ,‬לא היה שותה ואוכל חלב אצל הגויים‪ ,‬כשעברו‬
‫בצפון צרפת‪ ,‬עד שהגיעו לפריס‪ ,‬בשנת תרצ"ט )‪ .(1939‬עברו את מלחמת‬
‫השנייה בפריז‪ ,‬סבלו מכל הבושות והמחסורים‪ ,‬מגזרות הגרמנים‬
‫והצרפתים יש"ו‪ ,‬מהמגן דוד הצהוב‪ ,‬עד דפיקות הגסטפו יש"ו בדלת‪,‬‬
‫והמזוודה המוכנה‪ .‬באמצע המלחמה‪ ,‬אביה נסים ז"ל‪ ,‬הצטרך לברוח‬
‫מצרפת כי הגסטפו רדפה אחריו לטופסו ולשלוחו למחנות בפולין ‪ ,‬והגיע‬
‫לאלג'יריה‪ .‬סבתא שלי‪ ,‬נשארה במלחמה בפריז‪ ,‬שנה וחצי לבד עם ‪7‬‬
‫ילדים‪ ,‬ואימי הייתה בכורת המשפחה‪ ,‬כשסבתא מדברת לרוב רק‬
‫בערבית‪ -‬יהודית‪ ,‬ובחוסר כל‪ .‬אימא שלי ז"ל סיפרה לי שבהיותם‬
‫במלחמה‪ ,‬ניקו את הבית מהחמץ )ספק אם היה חמץ ‪ (...‬ונתאספו אצלם‬
‫וזמוּר( שהיו שוהים‬
‫עוד שתי משפחות מאלג'ריה )משפחות ָש ָמאק ְ‬
‫בפריז במלחמה‪ .‬ומספרת אימא ז"ל‪ ,‬שערכו את השולחן בכלים היפים של‬
‫פסח‪ ,‬וכולם מוכנים‪ ,‬כשאטמו את החלונות בווילונות בגלל חיוב כבוי‬
‫אורות‪ ,‬והדליקו מעט נרות‪ ,‬והתחילו לשיר ההגדה של פסח – בלי מצות‪,‬‬
‫בלי יין‪ ,‬בלי אוכל בכלל‪.‬‬
‫כשמקבלים חינוך כזה‪ ,‬קשה להפסיק בדרך‪ .‬אימי מורתי ז"ל‪ ,‬אף שהייתה‬
‫חולה מחלת מעיים מאוד קשה‪ ,‬מגיל עשרים‪ ,‬וניתוספו לה אורך השנים‪,‬‬
‫‪4‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬

‫כ‪ 22‬מחלות‪ ,‬כמחלת לב‪ ,‬פרקינסון‪ ,‬ועוד‪ .‬אף פעם‪ ,‬אף פעם‪ ,‬התלוננה על‬
‫מצבה‪ ,‬ותמיד התפללה לה' בסתר‪ .‬בעיקר‪ ,‬שאפה לעלות לארץ‪ ,‬לשמור‬
‫את התורה‪ ,‬והאמינה חזק בה' ובצדיקיו‪ .‬לא היה מקום לספקות ומחלות‬
‫נפש‪ .‬מה שברור‪ ,‬אין צורך לחזור בו‪ .‬עיקר חייה היה שאנו‪ ,‬ארבעת בניה‪,‬‬
‫נהיה תמיד מאוחדים‪ ,‬ורגילה הייתה לומר‪ ,‬שאין דבר שזו דרמא‪ ,‬אין‬
‫להקפיד כ"כ ולהתרגז ולנטור‪ .‬אימי ז"ל סבלנית וסלחנית מאוד הייתה‪.‬‬
‫קמה ב‪ 5‬בבוקר ערב שבת ומסיימת עד הדלקת נרות )אם לא קרוב‬
‫לשקיעה(‪ .‬עיקר החינוך שלה‪ ,‬שאי אפשר לעשות נחת רוח לה'‪ ,‬אם לא‬
‫עושים נחת רוח לבריות‪ .‬לאחרונה‪ ,‬כשבקרתי אותה בצרפת‪ ,‬שאלתי אם‬
‫בתקופתה החיים היו גם טירוף כיום‪ .‬ענתה לה בפשיטות רבה‪,‬‬
‫שבתקופתה היו מטורפים בעולם‪ ,‬אמנם היום‪ ,‬העולם עצמו מטורף‪.‬‬
‫ציפתה בכל אמונתה ובכל כוחותיה לגאולה השלימה‪.‬‬
‫ואני הקטן‪ ,‬קטן ילדיה‪ ,‬כתבתי את הספר הזה לעילוי נשמתה‪ .‬וזכיתי‬
‫לראות אותה בחלום‪ ,‬ביום השבת של השבעה‪ ,‬עומדת מרחוק ע"י אביה‬
‫המנוח ז"ל‪ ,‬וכאילו ידיעה או קול האומרת שדי ! הגיעה למקומה והכל‬
‫מתוקן‪ .‬ברוך ה'‪.‬‬
‫גם ביום ל"ג בעומר השנה )תשע"א( בהיותי לומד הסתלקות הרשב"י ע"ה‪,‬‬
‫בסוף אידרא זוטא עם פירוש יין הרקח לרבי יהודה פתייה זצ"ל‪ ,‬כוונתי‬
‫להכין דרוש לערב‪ ,‬יום פקידת הל' יום לקבורת אימי מורתי ז"ל‪ ,‬נפלתי‬
‫בפירוש בעניין "התחזרו חד"‪ .‬ורבי יהודה פתייה זצ"ל קשר את העניין‬
‫לסרוס הלוויתן הזכר ולשחיטת הנקבה‪ .‬וכתוב בהמשך ‪ :‬ומלחה‪ 1‬לצדיקים‬
‫לעתיד לבוא‪ .‬והבן‪ .‬ה' יזכיני להרבות בתורה ובשלום‪ ,‬ולראות את אימא‬
‫שלי ז"ל בחייה עם כל הצדיקים שוכני עפר ועם כל ישראל העומדים בארץ‬
‫המה‪ .‬אמן‪.‬‬
‫ולכן‪ ,‬קשה מאוד היה לכתוב ולברר את העניינים‪ ,‬ומחילה מכבודכם אם לא הרחבתי‬
‫בנושאים כי קצו חיי‪ ,‬באופן שהייתי שורה במוחין דקטנות‪ ,‬ועברתי תקופה קשה מכל‬
‫הבחינות‪ .‬אמנם‪ ,‬דרכה של תורה חיי צער‪ ,‬ואני צריך לשמוח בזה‪ .‬החותם פה רמת‬
‫בית שמש ערב ראש חודש סיון תשע"א‪.‬‬

‫אברהם בן מכלוף זיתון‬
‫‪ 1‬שם אימא שלי מליחא בת שרה ז"ל‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬

‫שער הכוונות דרוש שבועות א'‬
‫וזהו הסדר של המקרא שתעסוק בו בלילה הזה כדי להמשיך הכתר הנז'‪ .‬תתחיל‬
‫מפר' בראשית ותקרא פ' בראשית עד אלה תולדות השמים והארץ בהבראם כו'‬
‫ואח"כ תדלג ותקרא ג' פסוקים האחרונים של בראשית‬
‫ומשם ואילך תקרא ג' פסוקים הראשונים וג' האחרונים מכל פרשה ופרש' משאר‬
‫הפרשיות ואם נזדמנה פרשה קטנה של ד' או של ה' פסוקים הן בהתחלת איזה‬
‫פרשה הן בסופה תקראנה כולה‬
‫ובהגיע אשמורת הבוקר מעט קודם עלות השחר בעת שמשחירין פני הרקיע במזרח‬
‫אשר אז נק' אילת השחר כנודע‪ .‬אז צריך שתטבול במקוה ותכוין אל המקוה העליון‬
‫שהוא כתר עליון דז"א הנמשך לו בלילה הזה והוא נקרא שער החמשים כמ"ש ועליו‬
‫נאמר וזרקתי עליכם מים טהורים כו' ועי"כ אנו מקבלים תוספת קדושה מבחי' הכתר‬
‫הזה‪ .‬וטעם הדבר הוא לפי שאנחנו בלילה הזה עושים ב' דברים הא' הוא להמשיך את‬
‫כתר העליון דז"א ע"י עסק התורה כנז' ואחר כך באשמורת הבוקר אנו נעשים‬
‫שושביני' דמטרוניתא רחל נוק' דז"א ומוליכין את הכלה הכלולה לבית הטבילה‬
‫וטובלת במקוה העליון הנז' שהוא הכתר הנז' וגם אנחנו שושבינין דילה טובלים עמה‪.‬‬
‫אבל אל תטעה לומר כי אז היא עולה עד הכתר דז"א אבל היא מקבלת במקומה‬
‫למטה טהרה וטביל' מלמעלה מכתר דז"א בסוד וזרקתי עליכם מים טהורים כנז'‬
‫ואחר כך ע"י תפלת שחרית ומוסף דיום שבועות ממש אז היא עולה כמוהו ואז הם‬
‫מזדווגים יחד כנ"ל‪ .‬ובחי' טבילת הכלה ושושבינין דילה נזכרים בס"ה בפ' אמור‪:‬‬
‫יש להעיר שבאותו סדר‪ ,‬המשניות נמצאות‪ ,‬מיכוון שקודם החיד"א ועדיין‬
‫‪.1‬‬
‫דברי רבי חיים הכהן לא מפורסמות‪ .‬משמע שהיו אומרים את המשנה ע"פ דברי‬
‫השל"ה הקודש‪ .‬וכך הוא גם כן דעת הרמ"ע מפאנו זצוק"ל בכנפי יונה ח"ב ס' נ"ד‪,‬‬
‫הרמ"ז‪ ,‬רבי נתן שפירא‬
‫גם סדר האדרא והזוהר ע"פ רבי בנימין הלוי רבו של הרמ"ז וקיבל מרבי חייא‬
‫‪.2‬‬
‫הרופא‪ ,‬ובשם החברים בהנחיית רבי אפרים פצניירי מחברים בדמשק‪ ,‬אך מקורו לא‬
‫מהאר"י הקודש‪ ,‬ולא ממוהרח"ו ובנו רבי שמואל‪ .‬אלא כל אחד ילמד סודות התורה או‬
‫הזוהר‪ ,‬כפי השגת היכלך‪.‬‬
‫‪6‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬

‫והרבה טעו‪ ,‬שבמקום ללמוד‪ ,‬הסתפקו בקריאה בעלמא בזוהר והוספות רבות‪,‬‬
‫‪.3‬‬
‫מה שגרם לדורות הבאות‪ ,‬לעזוב את התיקון לטובת לימוד גמרא או מדרש‪ .‬אלא שלפי‬
‫האר"י ז"ל‪ ,‬יש ללמוד את סודות התורה אחרי קריאת התנ"ך‪ .‬לכן יש להחזיר עטרה‬
‫ליושנה‪ ,‬וללמוד את התורה‪ ,‬שארית הלילה‪ ,‬ע"פ חכמת האמת‪.‬‬
‫גם‪ ,‬אין חיוב לסיים קודם חצות ע"פ האר"י ז"ל אלא חידוש הוא מרבי חיים‬

‫‪.4‬‬
‫הכהן‪.‬‬

‫גם פסק רבי שלמה זורעפא )שו"ת שער שלמה( שיש לברך רק פעם אחת‬
‫‪.5‬‬
‫ברכות הנהנין לכל ליל הלימוד‪ ,‬אלא אם הוא שונה מקום שיש בו הסיח דעת‪ .‬ואין‬
‫הליכה לבית הכסא נחשבת כהסיח דעת‪.‬‬
‫אין אומרים ברכת המפיל וקריאת שמע לפני חצות – אינו הפסק בסדר‬

‫‪.6‬‬
‫הלימוד‪.‬‬
‫‪.7‬‬

‫בעניין נטילת ידיים בבוקר‪ ,‬הנה לשון טהור של האר"י הבעש"ט זיע"א ‪:‬‬
‫שו"ע יג‪.‬אם היה נעור כל הלילה ‪ -‬יש להסתפק אם צריך ליטול ידיו‬
‫שחרית להתפלל ולהעביר רוח רעה מידיו‪ .‬הגה‪:‬ויטלם בלא ברכה‪ .‬כשיאיר‬

‫היום אין צריך לרחוץ שנית ידיו‪ .‬סידור כתי"ק למו"ר רבי ישראל בעל שם טוב זיע"א‪.‬‬
‫‪.8‬‬

‫ובעניין ברכות השחר ‪:‬‬
‫שו"ע א‪ .‬דין השכמת הבוקר‬
‫בענין קומו מן המטה בחצות לילה אחר שיטהר וינקה גופו וירחץ פניו ידיו‬
‫ורגליו וילבש מלבושיו ויסדר ברכותיו על סדר הנז' בגמ' וכמ"ש הרמב"ם‪.‬‬

‫ענין מורי ז"ל בקומו בלילה אף אם היה קודם אור היום היה מסדר כל הברכות של‬
‫שחר עד פרשת העקידה‪ .‬ואח"כ היה קורא ועוסק בתורה ובהאיר היום היה מתעטף‬
‫בתחילה בציצית ואח"כ היה מניח תפילין הפך מן המקדימין התפילין אל הטלית‬
‫וטעות גמור הוא בידם כמו שיתבאר סודם למטה בע"ה ואח"כ היה מתחיל תפלתו‬
‫ואומר מן פרשת העקידה ואילך‪:‬‬
‫מותר תשמיש המיטה רק למי שיש לו מצוות עונה באותו לילה )מהר"י צמח‪,‬‬
‫‪.9‬‬
‫הגה על הפע"ח‪ ,‬ובהקדמת סדר שבועות שפר תיקונים‪ ,‬ומזכיר העורך שמה ''רבי יעקב‬
‫צמח נר"ו''‪ (.‬הגהות ז"אב‪.‬‬
‫‪7‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬

‫לייחדא שמיה דקודשא בריך הוא‬
‫ושכינתיה ברחימן ודחילו ובדחילו ורחימו‬
‫לחברא י"ה בו"ה‬
‫ביחודא שלים בשם כל ישראל‬

‫ספר בראשית‬
‫תה תֹ הּו ‬
‫היְ ָ ‬
‫ֱהים ֵא ת הַ ּׁשָ ַמיִ ם וְ ֵא ת הָ ָ ֽא ֶרץ׃ וְ הָ אָ ֶרץ ָ ֽ‬
‫אׁשית ּבָ ָרא א ִ ‬
‫ְּב ֵר ִ ‬
‫ל־ּפנֵ י‬
‫ְ‬
‫ְמ ַר ֶחפֶ ת עַ‬
‫ֱהים‬
‫ְתה "ם וְ רּוחַ א ִ )‬
‫ל־ּפנֵ י‬
‫ְ‬
‫וָבֹ) הּו וְ חֹ ׁשֶ ( עַ‬
‫ֱהים אֶ ת־הָ א "ר‬
‫י־א"ר׃ וַּיַ ‪ ְ 1‬רא א ִ ‪/‬‬
‫הי א "ר וַ ֽ  יְ ִה ֽ‬
‫ֱהים יְ ִ ‬
‫הַ ָ ּֽמיִ ם׃ וַּי ֹ אמֶ ר א ִ ‬
‫ֱהים ׀ לָ א"ר ‬
‫ּוב ין הַ חֹֽ ׁשֶ (׃ וַּיִ ְק ָ רא א ִ ‪6‬‬
‫ֱהים ֵּב ין הָ א "ר ֵ‬
‫ִּכי־ט "ב ַוּי ְַב ֵּדל א ִ )‬
‫ֱהים‬
‫חד׃ וַּי ֹאמֶ ר א ִ )‬
‫י־ע ֶ רב וַ ֽ  יְ ִהי־בֹ קֶ ר י "ם אֶ ָ ֽ‬
‫י) "ם וְ לַ חֹ ׁשֶ ( ָ ק ָרא ָל יְ לָ ה וַ ֽ  יְ ִה ֶ‬
‫ֱהים ‪:‬‬
‫יהי מַ ְב ִ )ּדיל ֵּב ין ַמיִ ם לָ ָ ֽמיִ ם׃ וַּיַ עַ ׂש א ִ‬
‫יְ ִ הי ָר ִ קיעַ ְּבת "( הַ ָּמיִ ם וִ ִ ‬
‫ּובין הַ ) ַּמיִ ם א ֲֶׁשר‬
‫ל ָר ִ)קיעַ ֵ‬
‫ת־ה ָר ִקיעַ > ַוּי ְַב ֵּדל ֵּב‪6‬ין הַ ַּמיִ ם אֲׁשֶ ר ִמ ַּתחַ ת ָ ֽ‬
‫ָֽ‬
‫אֶ‬
‫י־ע ֶ רב‬
‫ל ָר ִ קיעַ ׁשָ ָמיִ ם וַ ֽ  יְ ִה ֶ‬
‫ֱהים ָ ֽ‬
‫רא א ִ ‪/‬‬
‫י־כן׃ וַּיִ ְק ָ ‪1‬‬
‫ל ָר ִ קיעַ וַ ֽ  יְ ִה ֵ ֽ‬
‫מֵ ַע ל ָ ֽ‬
‫וַ ֽ  יְ ִהי־בֹ קֶ ר י "ם ׁשֵ ִ ֽני׃‬
‫ֱהים יִ ּקָ ו ּו ַה @ ַּמיִ ם ִמ ַּת‪6‬חַ ת הַ ּׁשָ ַמיִ ם אֶ ל־מָ ק "ם אֶ ) ָחד וְ ֵ ֽת ָר ֶאה‬
‫וַּי ֹאמֶ ר א ִ‬
‫ּול ִמ ְקוֵ ה הַ ַּמיִ ם קָ ָרא‬
‫ֱהים ׀ לַ ּיַּבָ ׁשָ ה ) ֶא ֶרץ ְ‬
‫י־כן׃ וַּיִ ְק ָ רא א ִ ‪6‬‬
‫הַ ּיַּבָ ָׁשה וַ ֽ  יְ ִה ֵ ֽ‬
‫ֱהים ַ ּֽת ְד ֵׁש‪6‬א הָ ָא ֶרץ ֶּדׁשֶ א עֵ ‪ׂB‬שֶ ב‬
‫י־ט"ב׃ וַּי ֹאמֶ ר א ִ‬
‫ֱהים ִּכ ֽ‬
‫ַּמים וַּיַ ְ רא א ִ ‬
‫יִ ‬
‫מַ זְ ִ ריעַ ֶז ַ)רע ֵע ץ ְּפ ִ ‪C‬רי ֹ‪6‬עׂשֶ ה ְּפ ִרי ְל ִמינ) " א ֲֶׁש ר ז ְַרע"־ב " עַ ל־הָ ָא ֶרץ‬
‫ה־ּפ ִ ‪/‬רי‬
‫ְ‬
‫ַּת"צא הָ @ ָא ֶרץ ‪ֶּ E‬דׁשֶ א ֵע ׂשֶ ב מַ זְ ִ ‪6‬ריעַ ֶז ַרע ְל ִמי ֵנ)הּו וְ ֵע ‪1‬ץ עֹֽ ׂשֶ‬
‫י־כן׃ ו ֵ‬
‫וַ ֽ  יְ ִה ֵ ֽ‬
‫י־ע ֶ רב וַ ֽ  יְ ִהי־בֹ קֶ ר‬
‫י־ט"ב׃ וַ ֽ  יְ ִה ֶ‬
‫ֱהים ִּכ ֽ‬
‫א ֲֶׁש ר ז ְַרע"־ב " ְל ִמינֵ הּו וַּיַ ְ רא א ִ ‬
‫הי ְמאֹרֹ ת ִּב ְר ִ קיעַ הַ ּׁשָ ) ַמיִ ם ְלהַ ְב ִ ‪ּG‬דיל ֵּב ין‬
‫ֱהים יְ ִ ‪6‬‬
‫יׁשי׃ וַּי ֹאמֶ ר א ִ‬
‫י "ם ְׁש ִל ִ ֽ‬
‫ּולי ִ ָמים וְ ׁשָ ִ ֽנים׃ וְ הָ י‪ּ6‬ו‬
‫ְ‬
‫ֲדים‬
‫ּולמ "ע ִ )‬
‫ְ‬
‫ּובין הַ ָּל יְ לָ ה וְ הָ י‪ּ6‬ו ְלאֹ תֹ ת ‬
‫ֵ‬
‫הַ ּי"ם‬
‫ֱהים‬
‫י־כן׃ וַּיַ עַ ׂש א ִ )‬
‫ִל ְמא"רֹ ת ִּב ְר ִ קיעַ הַ ּׁשָ ) ַמיִ ם ְלהָ ִ איר עַ ל־הָ ָא ֶרץ וַ ֽ  יְ ִה ֵ ֽ‬
‫אֹרֹ ת הַ ּגְ דֹ ִלים אֶ ת־הַ ּמָ א‪" 6‬ר הַ ּגָדֹ ל ְלמֶ ְמ ֶׁשלֶ ת הַ ּי) "ם‬
‫ת־ׁשנֵ י הַ ְּמ ‬
‫ְ‬
‫אֶ‬
‫ּתן אֹ ָת‪/‬ם‬
‫ּליְ לָ ה וְ ֵאת הַ ּֽכ"כָ ִ ֽבים׃ וַּיִ ֵ ‬
‫וְ אֶ ת־הַ ּמָ א‪" 6‬ר ַהּקָ טֹ ן ְלמֶ ְמ ֶׁשלֶ ת הַ ) ַ‬
‫‪8‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ּליְ לָ ה‬
‫ֱהים ִּב ְר ִ קיעַ הַ ּׁשָ ָמיִ ם ְלהָ ִ איר עַ ל־הָ ָ ֽא ֶרץ׃ וְ ִל ְמׁשֹ ל ּבַ ּי"ם ּובַ ) ַ‬
‫א ִ‬
‫י־ע ֶ רב‬
‫י־ט"ב׃ וַ ֽ  יְ ִה ֶ‬
‫ֱהים ִּכ ֽ‬
‫ּובין הַ חֹ ׁשֶ ( וַּיַ ְ רא א ִ ‬
‫ּוֽ ְלהַ ְב ִ )ּדיל ֵּב ין הָ א "ר ֵ‬
‫ֱהים יִ ְׁש ְרצ ּו הַ ) ַּמיִ ם ֶׁש ֶרץ נֶ פֶ ׁש חַ ּיָ ה‬
‫יעי׃ וַּי ֹאמֶ ר א ִ )‬
‫וַ ֽ  יְ ִהי־בֹ קֶ ר י "ם ְר ִב ִ ֽ‬
‫ֱהים‬
‫ל־ּפנֵ י ְר ִ קיעַ הַ ּׁשָ ָ ֽמיִ ם׃ וַּיִ ְב ָרא א ִ )‬
‫ְ‬
‫ע"פף עַ ל־הָ ) ָא ֶרץ עַ‬
‫וְ ע"ף יְ ֵ‬
‫ׁש ְר צּו הַ @ ַּמיִ ם‬
‫החַ ּיָ ה ׀ ָ ֽהרֹ ‪ֶ M‬מׂשֶ ת אֲׁשֶ ר ‪ֽ ָ L‬‬
‫אֶ ת־הַ ּתַ ּנִ ִינם הַ ּגְ דֹ ִלים וְ ֵאת ּכָ ל־נֶ פֶ ׁש ַ ֽ‬
‫י־ט"ב׃ וַיְ ָב ֶ‪1‬ר( אֹ ָת‪/‬ם‬
‫ֱהים ִּכ ֽ‬
‫ְל ִ ֽמינֵהֶ ם וְ ֵאת ּכָ ל־ע‪" 6‬ף ּכָ ָנף ְל ִמי ֵנ)הּו וַּיַ ְ רא א ִ ‬
‫ּומ ְלא‪ּ 6‬ו אֶ ת־הַ ַּמיִ ם ּבַ ּי ִ )ַּמים וְ הָ ע "ף ִי ֶ רב‬
‫ִ‬
‫ּורבּו‬
‫ֱהים לֵ אמֹ ר ְּפ רּו ְ‬
‫א ִ‬
‫ּת"צא הָ @ ָא ֶרץ‬
‫ֵ‬
‫ֱהים‬
‫יׁשי׃ וַּי ֹאמֶ ר א ִ‬
‫י־ע ֶ רב וַ ֽ  יְ ִהי־בֹ קֶ ר י "ם חֲ ִמ ִ ֽ‬
‫ּבָ ָ ֽא ֶרץ׃ וַ ֽ  יְ ִה ֶ‬
‫י־כן׃ וַּיַ עַ ׂש‬
‫ת"־א ֶרץ ְל ִמינָ ּה וַ ֽ  יְ ִה ֵ ֽ‬
‫ֶ‬
‫חיְ‬
‫ָרמֶ ׂש וְ ַ ֽ‬
‫נֶ ‪6‬פֶ ׁש חַ ָּיה ְל ִמי ) ָנּה ְּבהֵ ָמ ה ו ֶ ‪/‬‬
‫ל־רמֶ ׂש‬
‫ֶ ‬
‫ֱהים ‪ L‬אֶ ת־חַ ַּית הָ @ ָא ֶרץ ְל ִמי ָנּה וְ אֶ ת־הַ ְּבהֵ מָ ה ְל ִמי ) ָנּה וְ ֵא‪/‬ת ּכָ‬
‫א ִ‬
‫ֱהים נַ ֽע ֲֶׂש ה אָ ָד‪/‬ם‬
‫י־ט"ב׃ וַּי ֹאמֶ ר א ִ )‬
‫ֱהים ִּכ ֽ‬
‫הא ֲָד ָמה ְל ִמינֵ הּו וַּיַ ְ רא א ִ ‬
‫ָֽ‬
‫ּובע "ף הַ ּׁשָ מַ יִ ם ּובַ ְּבהֵ מָ ה ‬
‫ְ‬
‫ְּבצַ ְל ֵמנּו ִּכ ְדמּו ֵתנּו וְ יִ ְרּדּו ‪ִ L‬ב ְד ַגת הַ @ ָּים‬
‫ֱהים ׀‬
‫הרֹ ֵמ ׂש עַ ל־הָ ָ ֽא ֶרץ׃ וַּיִ ְב ָ רא א ִ ‪6‬‬
‫ָֽ‬
‫רמֶ ׂש‬
‫ּובכָ ל־הָ ֶ ‬
‫ְ‬
‫ּובכָ ל־הָ ) ָא ֶרץ‬
‫ְ‬
‫רא‬
‫ֱהים ּבָ ָרא אֹת " ז ָָכ ר ּונְ קֵ ָבה ּבָ ָ ‬
‫ת־האָ ָדם ְּבצַ ְל )מ" ְּב ֶצ לֶ ם א ִ ‬
‫ָֽ‬
‫אֶ‬
‫ּומ ְלא ּו‬
‫ּורב‪ּ /‬ו ִ‬
‫ֱהים ְּפ רּו ְ‬
‫ֱהים > ו ַּי ֹאמֶ ר לָ @ ֶהם א ִ‬
‫אֹ ָ ֽתם׃ וַיְ ָב ֶר( אֹ תָ ם ‪ :‬א ִ‬
‫ּובכָ ל־חַ ּיָ ה‬
‫ְ‬
‫ּובע "ף הַ ּׁשָ ) ַמיִ ם‬
‫ְ‬
‫ּור ‪C‬דּו ִּב ְדגַ ‪6‬ת הַ ָּים ‬
‫ְ‬
‫אֶ ת־הָ ָא ֶרץ וְ ִכ ְב ֻׁשהָ‬
‫ל־ע ׂשֶ ב ׀‬
‫ֵ‬
‫ָת ִּתי לָ @ ֶכם אֶ ת־ּכָ‬
‫ֱהים ִה ֵּנה ‪ L‬נ ַ‬
‫הרֹ ֶמ ׂשֶ ת עַ ל־הָ ָ ֽא ֶרץ׃ וַּי ֹאמֶ ר א ִ‬
‫ָֽ‬
‫זֹרעַ‬
‫י־עץ ֵ‬
‫ל־ּפנֵ י כָ ל־הָ )ָא ֶרץ וְ אֶ ת־ּכָ ל־הָ ֵע ‪/‬ץ אֲׁשֶ ר־ּב " ְפ ִר ֵ‬
‫ְ‬
‫זֹרעַ ֶז ַרע אֲׁשֶ ר עַ‬
‫ֵ‬
‫כל ׀‬
‫ּול ֹ‬
‫ל־ע"ף הַ ּׁשָ @ ַמיִ ם ְ‬
‫‬
‫ּולכָ‬
‫לה׃ ּוֽ ְלכָ ל־חַ ּיַ ת ‪E‬הָ אָ ֶרץ ְ‬
‫זָ ַ רע לָ ֶכ ם ִ ֽי ְהיֶ ה ְלאָ ְכ ָ ֽ‬
‫ר"מׂש עַ ל־הָ אָ ֶרץ אֲׁשֶ ר־ּב" נֶ פֶ ׁש חַ ) ָּיה אֶ ת־ּכָ ל־יֶ ֶ רק ֵעׂשֶ ב ְלאָ ְכ ָל ה‬
‫ֵ‬
‫י־ע ֶ רב‬
‫ׂשה וְ ִהּנֵה־ט "ב ְמאֹ ד וַ ֽ  יְ ִה ֶ‬
‫ֱהים אֶ ת־ּכָ ל־א ֲֶׁשר עָ ) ָ‬
‫י־כן׃ וַּיַ ‪ ְ 6‬רא א ִ‬
‫וַ ֽ  יְ ִה ֵ ֽ‬
‫וַ ֽ  יְ ִהי־בֹ קֶ ר י "ם הַ ִּׁש ִ ּֽׁשי׃‬
‫יעי‬
‫ֱהים ּבַ ּי"ם הַ ְּׁש ִב ִ)‬
‫ל־צבָ ָ ֽאם׃ וַיְ ַכ‪6‬ל א ִ‬
‫ְ‬
‫וַיְ כֻ ּל‪ּ /‬ו הַ ּׁשָ ַמ יִ ם וְ הָ ָא ֶרץ וְ כָ‬
‫אכּת " א ֲֶׁש ר‬
‫ל־מלַ ְ‬
‫ְ‬
‫יעי ִמּכָ‬
‫אכּת " א ֲֶׁשר עָ ָׂשה וַּיִ ְׁשּבֹ ת ּבַ ּי"ם הַ ְּׁש ִב ִ)‬
‫ְמלַ ְ‬
‫ּדׁש אֹ ת " ִּכי ב‪ׁ " 6‬שָ בַ ת ‬
‫יעי וַיְ קַ ֵ ‬
‫ֱהים אֶ ת־י"ם הַ ְּׁש ִב ִ)‬
‫ׂשה׃ וַיְ ָב ֶ‪6‬ר( א ִ‬
‫עָ ָ ֽ‬
‫לע ֲֽׂש"ת׃‬
‫ֱהים ַ ֽ‬
‫רא א ִ ‬
‫אכ )ּת" אֲׁשֶ ר־ּבָ ָ ‬
‫ל־מלַ ְ‬
‫ְ‬
‫ִמּכָ‬
‫רק‬
‫דם ּבָ ָא ֶרץ וְ כָ ל־ ֵיצֶ ר מַ ְח ְׁשבֹ ת ִל )ּב" ַ ‬
‫האָ ָ ‬
‫וַּיַ ְ רא יְ ה ָו)ה ִ ּכי ַר ָּב‪/‬ה ָר ַע ת ָ ֽ‬
‫דם ּבָ ָא ֶרץ וַּיִ ְתעַ ֵּצב‬
‫ת־האָ ָ ‬
‫ָֽ‬
‫ל־הּיֽ "ם׃ וַּיִ ּנָ חֶ ם יְ ה ָו)ה ִ ּֽכי־עָ ָׂש ה אֶ‬
‫ַ‬
‫רע ּכָ‬
‫ַ‬
‫‪9‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫אתי מֵ עַ ל ְּפנֵ י‬
‫דם אֲׁשֶ ר־ּבָ ָ ר ִ‬
‫ת־האָ ָ ‪6‬‬
‫ָֽ‬
‫ל־ל ּֽב"׃ וַּי ֹאמֶ ר יְ ה ָוה אֶ ְמ ֶחה אֶ‬
‫ִ‬
‫אֶ‬
‫ד־רמֶ ׂש וְ עַ ד־ע "ף הַ ּׁשָ ָמיִ ם ִ ּכי נִ ַח ְמ ִּתי ִ ּכי‬
‫ֶ‬
‫ד־ּב ֵה ) ָמה עַ‬
‫ְ‬
‫הא ֲָד ) ָמה ֵ ֽמאָ ָדם עַ‬
‫ָֽ‬
‫יתם׃ וְ ֹ‪G‬נחַ ָמ צָ א ֵחן ְּבעֵ ינֵ י יְ הוָ ֽה׃‬
‫ֲׂש ִ ֽ‬
‫ע ִ‬
‫ֱהים‬
‫ת־הא ִ ‬
‫ָֽ‬
‫תיו אֶ‬
‫"ל דֹ ת ֹ)נחַ נֹחַ ִ איׁש צַ ִ ‪ּ/‬דיק ּתָ ִ מים הָ יָ ה ְּב ֽדֹ רֹ ָ ‬
‫אֵ ‪ּB‬לֶ ה ּֽת ְ‬
‫ת־חם‬
‫ָ ‬
‫אֶ‬
‫ת־ׁשם‬
‫ֵ‬
‫אֶ‬
‫בָ ִנ ים‬
‫ׁשה‬
‫ְׁש ָ‬
‫ֹנחַ‬
‫(־נחַ ׃ ַוּי "לֶ ד‬
‫ִ ֽה ְתהַ ּלֶ ֽ ֹ‬
‫ֱהים ו ִַּתּמָ ֵל א הָ ָא ֶרץ חָ ָ ֽמס׃‬
‫הא ִ ‬
‫וְ אֶ ת־יָ ֽפֶ ת׃ ו ִַּתּׁשָ ֵח ת הָ ָא ֶרץ ִל ְפנֵ י ָ ֽ‬
‫ָלד׃ וַּיִ ַּקח @ ֶּת ַרח אֶ ת־אַ ְב ָרם ְּבנ" וְ אֶ ת־ל‪" 6‬ט‬
‫רי עֲקָ ָרה ֵא ין ָלּה ו ָ ֽ‬
‫ו ְַּת ִ הי ׂשָ ַ ‬
‫ן־ּבנ) " וְ אֵ ת ׂשָ ַרי ּכַ ּלָ )ת" ֵאׁשֶ ת אַ ְב ָרם ְּבנ" וַּיֵ ְֽצא ּו ִא @ ָּתם מֵ א ּור‬
‫ּבֶ ן־הָ ָרן ּבֶ ְ‬
‫י־ת ַרח‬
‫ֽהיּו יְ מֵ ) ֶ‬
‫ׁשם׃ ו ִַּי ְ‬
‫רן וַּיֵ ְ ׁשבּו ָ ֽ‬
‫ד־ח ָ ‬
‫ָ‬
‫לכֶ ת ַא ְרצָ ה ְּכ ַנ)עַ ן ַוּיָבֹ אּו עַ‬
‫ּכַ ְׂש ִּדים לָ ֶ‬
‫ּת ַרח ְּב ָח ָ ֽרן׃‬
‫אתיִ ם ׁשָ נָ ה וַּיָ מָ ת ֶ ‬
‫חָ ֵמ ׁש ׁשָ ִנים ּומָ ַ‬
‫ּומ ֵּבית אָ ִבי‪S‬‬
‫ּומ ּֽמ"לַ ְד ְּת‪ִ S‬‬
‫(־ל‪ֽ ֵ /S‬מאַ ְר ְצ‪ִ S‬‬
‫ְ‬
‫וַּי ֹ‪6‬אמֶ ר יְ ה ָוה אֶ ל־אַ ְב ָ )רם לֶ‬
‫אג ְַּד ָלה ְׁש ֶמ‪S‬‬
‫אֶ ל־הָ ָא ֶרץ א ֲֶׁש ר אַ ְר ֶ ֽאּךָ ׃ וְ ֶ ֽאעֶ ְׂש‪ְ S‬לג"י ּג )ָד"ל ַוא ֲָב ֶר ְכ )‪ S‬וַ ֽ ֲ‬
‫ּכל‬
‫ּומקַ ּלֶ ְל‪ S‬אָ אֹ ר וְ נִ ְב ְרכ ּו ְב )‪ֹ S‬‬
‫ֲב ְרכָ ה ְמ ָב ְר ) ֶכי‪ְ S‬‬
‫וֶ ְֽהיֵ ה ְּב ָר ָ ֽכה׃ ַוא ָ ֽ‬
‫הא ֲָד ָ ֽמה׃‬
‫ִמ ְׁש ְּפחֹ ת ָ ֽ‬
‫רה ׁשָ נָ ה ְּב ִ הּמֹ )ל" ֵאת ְּב ַׂש ר עָ ְרלָ ֽת"׃ ְּבעֶ צֶ ם ‬
‫ן־ׁש ׁש עֶ ְׂש ֵ ‬
‫וְ יִ ְׁשמָ ֵע אל ְּבנ)" ּבֶ ְ‬
‫הַ ּי"ם הַ ) ֶּזה נִ ּמ "ל אַ ְב ָר ָהם וְ יִ ְׁשמָ ֵעאל ְּבנֽ "׃ וְ כָ ל־אַ נְ ֵׁש‪6‬י בֵ ית" יְ ִליד )ָּביִ ת‬
‫ַת־ּכסֶ ף מֵ ֵאת ּבֶ ן־נ ֵָכ ר נִ ּמֹ לּו ִא ּֽת"׃‬
‫ֶ‬
‫ּומ ְקנ‬
‫ִ‬
‫יֹׁש ב ֶ ּֽפתַ ח־הָ אֹ הֶ ל ְּכחֹ ם‬
‫ֵ‬
‫ֵרא אֵ לָ יו יְ ה ָו)ה ְּב ֵ ֽאנֵ י מַ ְמ ֵרא וְ ה‪ּ /‬וא‬
‫ַוּי ָ ‪6‬‬
‫ָׁשים נִ ּצָ ִ בים עָ ָל יו ַו ַּי ְרא וַּיָ ‪ ָ 6‬רץ‬
‫אנ ִ)‬
‫ׁשה ֲ‬
‫הַ ּיֽ "ם׃ וַּיִ ָּׂש‪6‬א עֵ ינָיו ַו ) ַּי ְרא וְ ִה ֵּנה ְׁש ָ‬
‫‪6‬אתי‬
‫ֹאמ ר אֲדֹ ָני ִאם־ ָנא מָ ָצ ִ‬
‫ּתחּו ָ ֽא ְרצָ ה׃ וַּי ַ‬
‫ִל ְק ָראתָ ם ִמ ֶּפתַ ח הָ אֹ) הֶ ל וַּיִ ְׁש ַ ‬
‫חֵ ן ְּבעֵ י ) ֶני‪ S‬אַ ל־נָ א ַ ֽתעֲבֹ ר מֵ ַע ל עַ ְב ֶ ּֽד‪S‬׃‬
‫חֲרי הַ ְּדבָ ִ רים הָ ) ֵאּלֶ ה ַוּיֻּגַ ד ְלאַ ְב ָר ָהם לֵ אמֹ ר ִ‪E‬הּנֵה יָ ְֽל ָ דה ִמ ְל ָּכ ה‬
‫וַיְ ִהי ַ ֽא ֵ‬
‫מּואל‬
‫ת־ק ֵ‬
‫ְ‬
‫חיו וְ אֶ‬
‫כֹר" וְ אֶ ת־ּב ּוז אָ ִ ‬
‫ַם־הוא ּבָ ִנים ְלנָח "ר אָ ִ ֽחי‪S‬׃ אֶ ת־ע ּוץ ְּב ‬
‫ג ִ‪/‬‬
‫ּדׁש וְ אֶ ת־יִ ְד ָל ף וְ ֵאת‬
‫ת־ּפ ְל ָ ‬
‫ִ‬
‫ת־ּכ ׂשֶ ד וְ אֶ ת־חֲ ז) " וְ אֶ‬
‫ֶ‬
‫ֲבי א ָ ֲֽרם׃ וְ אֶ‬
‫א ִ ‬
‫ֲחי‬
‫ּכה ְלנָח "ר א ִ ‬
‫ת־ר ְב ָ קה ְׁשמֹנָ ה ֵאּלֶ ה יָ ְֽל ָדה ִמ ְל ) ָ‬
‫תּואל י ַָל ד אֶ ִ‬
‫ּוב ֵ‬
‫תּואל׃ ְ‬
‫ְּב ֵ ֽ‬
‫‪10‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ת־ט בַ ח וְ אֶ ת־ ַּג)חַ ם‬
‫ֶ‬
‫ַם־הוא אֶ‬
‫ִ‬
‫אּומה ו ֵַּת‪6‬לֶ ד ּג‬
‫ּוׁש ָמ ּה ְר ָ‬
‫ּופילַ גְ ׁש " ְ‬
‫הם׃ ִ ֽ‬
‫אַ ְב ָר ָ ֽ‬
‫ֲכה׃‬
‫ת־ּתחַ ׁש וְ ֶ ֽאת־מַ ע ָ ֽ‬
‫ַ‬
‫וְ אֶ‬
‫ֽהיּו חַ ּיֵ י ׂשָ ָ )רה מֵ ָא ה ׁשָ נָ ‪/‬ה וְ עֶ ְׂש ִ רים ׁשָ נָ ה וְ ֶׁשבַ ע ׁשָ ִנ ים ְׁשנֵ י ַחּיֵ י ׂשָ ָ ֽרה׃‬
‫ו ִַּי ְ‬
‫ו ַָּתמָ ת ׂשָ ָרה ְּב ִק ְריַ ת אַ ְר ַּב‪/‬ע ִ הוא חֶ ְב ר"ן ְּב ֶא ֶרץ ְּכנָ עַ ן ַוּיָבֹא אַ ְב ָר ) ָהם‬
‫רה וְ ִל ְבּכֹ ָ ֽתּה׃ ַו ָּיקָ ם אַ ְב ָר ) ָהם מֵ ַעל ְּפנֵ י מֵ ת " וַיְ ַד ֵּב ר‬
‫ּפד ְלׂשָ ָ ‬
‫ִל ְס ֹ‬
‫ֵי־חת לֵ אמֹֽ ר׃‬
‫ל־ּבנ ֵ‬
‫ְ‬
‫אֶ‬
‫ּוב ִ ֽטירֹ ָתם ְׁשנֵים־עָ ָׂש ר‬
‫יהם ְ‬
‫ֵאּלֶ ה ‪ֵ C‬הם ְּבנֵ ‪6‬י יִ ְׁשמָ עֵ אל וְ ֵאּלֶ ה ְׁשמֹ ) ָתם ְּבחַ ְצ ֵר ֶ‬
‫ׁשים ׁשָ נָ ה‬
‫ּוׁש ִ ‬
‫יאם ְלאֻ ּמֹ ָ ֽתם׃ וְ אֵ ּלֶ ה ְׁש ֵני חַ ּיֵ י יִ ְׁשמָ עֵ) אל ְמ ַא ת ׁשָ נָ ‪/‬ה ְ‬
‫נְ ִׂש ִ ‬
‫ילה עַ ד־ׁשּור‬
‫וְ ֶׁשבַ ע ׁשָ ִנ ים וַּיִ גְ וַ ע ַו ) ָּימָ ת ַוּי ֵָאסֶ ף אֶ ל־עַ ָ ּֽמיו׃ וַּיִ ְׁש ְּכנ ּו ֵ ֽמחֲ וִ @ ָ‬
‫ל־ּפנֵ י כָ ל־אֶ ָחיו נ ָ ָֽפל׃‬
‫ְ‬
‫ּורה עַ‬
‫ל־ּפנֵ י ִמ ְצ ַ )ריִ ם ּבֹֽ א ֲָכה אַ ּׁש ָ‬
‫ְ‬
‫אֲׁשֶ ר עַ‬
‫הי‬
‫חק׃ וַיְ ִ ‪6‬‬
‫ה"ליד אֶ ת־יִ ְצ ָ ֽ‬
‫ִ ‬
‫"ל דֹ ת יִ ְצ ָחק ּבֶ ן־אַ ְב ָר ָהם אַ ְב ָר ָהם‬
‫וְ ֵא‪ּ/‬לֶ ה ּֽת ְ‬
‫ּדן‬
‫הא ֲַר ִ )ּמי ִמּפַ ַ ‬
‫ת־ּבתּואֵ ל ָ ֽ‬
‫ְ‬
‫ת־ר ְבקָ ה ּבַ‬
‫יִ ְצחָ ק ּבֶ ן־אַ ְרּבָ ִעים ׁשָ ָנ)ה ְּבקַ ְחּת " אֶ ִ‬
‫ליה ָוה ְל ֹנכַ ח ִא ְׁש )ּת"‬
‫ּׁשה׃ ַוּי ְֶע ַּתר יִ ְצ ָח‪6‬ק ַ ֽ‬
‫הא ֲַר ִ ּמי ל " ְל ִא ָ ֽ‬
‫א ֲָרם אֲח‪" /‬ת לָ ָב ן ָ ֽ‬
‫ַּתהַ ר ִר ְב ָ קה ִא ְׁש ּֽת"׃‬
‫הוא ַוּי ֵָע ‪6‬תֶ ר ל" יְ ה ָו)ה ו ַ ‬
‫רה ִ ‬
‫ִ ּכי עֲקָ ָ ‬
‫ׂשו ִ ּכי‬
‫ּדנָ ֽה א ָ ֲֽרם׃ וַּיַ ְ רא עֵ ) ָ‬
‫ל־אּמ " וַּיֵ לֶ ( ּפַ ֶ ‬
‫ִ‬
‫וַּיִ ְׁש ַמע יַ ֽעֲקֹ) ב אֶ ל־אָ ִ ביו וְ אֶ‬
‫ָרע "ת ְּבנ"ת ְּכנָ עַ ן ְּבעֵ ינֵ י יִ ְצ ָח ק אָ ִ ֽביו׃ וַּיֵ לֶ ( עֵ ָׂשו אֶ ל־יִ ְׁשמָ ֵע אל וַּיִ ‪ַּM‬קח‬
‫ֶ ֽאת־מָ חֲ ַל ת ׀ ּבַ ת־יִ ְׁשמָ עֵ אל ּבֶ ן־אַ ְב ָר @ ָהם אֲח‪" 1‬ת נְ בָ י‪"/‬ת עַ ל־נ ָָׁשיו ל "‬
‫ּׁשה׃‬
‫ְל ִא ָ ֽ‬
‫י־ב א‬
‫ַוּי ֵֵצ א יַ ֽעֲקֹ ב ִמ ְּב ֵאר ָׁשבַ ע וַּיֵ לֶ ( חָ ָ ֽרנָה׃ וַּיִ ְפ ַּגע ּבַ ּמָ @ק"ם וַּיָ ‪6‬לֶ ן ׁשָ ם ִּכ ָ‬
‫ּׁשמֶ ׁש וַּיִ ּקַ ח ֵ ֽמאַ ְבנֵ י הַ ּמָ )ק"ם וַּיָ ׂשֶ ם ְמ ַ ֽראֲׁשֹ ָתיו וַּיִ ְׁש ַּכב ּבַ ּמָ ק "ם‬
‫הַ ) ֶ‬
‫הַ ֽהּוא׃ וַ ֽ  ּיַחֲ ם וְ ִהּנֵ ‪6‬ה ֻסּלָ ם מֻ ָּצב ) ַא ְרצָ ה וְ ר ֹאׁש " מַ ִּג יעַ הַ ּׁשָ ָמיְ מָ ה וְ ִה ֵּנה ‬
‫לים וְ ֽ ֹי ְר ִ דים ּֽב"׃‬
‫ֱהים עֹ ִ ‬
‫מַ ְלא ֲֵכ י א ִ )‬
‫נ"תיו וַיְ ָב ֶר( אֶ ְת ֶהם וַּיֵ ‪/‬לֶ ( וַּיָ ׁשָ ב‬
‫ּכם לָ @ָבן ּבַ ּבֹ קֶ ר וַיְ נ ֵַּׁש‪1‬ק ְלבָ נָ ‪/‬יו וְ ִל ְב ָ ‬
‫ַׁש ֵ‬
‫ַוּי ְ‬
‫ֱהים׃ וַּי ֹ‪6‬אמֶ ר‬
‫לָ ָבן ִל ְמקֹ ֽמ"׃ וְ יַ ֽעֲקֹ ב ָה ַל ( ְל ַד ְרּכ " וַּיִ ְפּגְ עּו־ב " מַ ְלא ֲֵכ י א ִ ֽ‬
‫ׁשם־הַ ּמָ ק "ם הַ ה ּוא ַ ֽמחֲנָ ֽ  יִ ם׃‬
‫רא ֵ ֽ‬
‫ֱהים זֶ ה וַּיִ ְק ָ ‪/‬‬
‫ּכא ֲֶׁשר ָר ) ָאם ַ ֽמחֲנֵ ה א ִ ‬
‫יַ ֽעֲקֹ ב ַ ֽ‬
‫‪11‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫דה א ֱֽד"ם׃‬
‫חיו ַא ְ רצָ ה ׂשֵ ִעיר ְׂש ֵ ‬
‫לח יַ ֽעֲקֹ‪ 6‬ב מַ ְלאָ ִכים ְלפָ ) ָניו אֶ ל־עֵ ָׂשו אָ ִ ‬
‫וַּיִ ְׁש ַ‬
‫ּכה אָ מַ ר עַ ְב ְּד‪ S‬יַ ֽעֲקֹ) ב‬
‫אדֹני ְלעֵ ָׂשו ‪ֹ 6‬‬
‫ל ִ‬
‫אמ )רּון ַ ֽ‬
‫ּכה ֽת ֹ ְ‬
‫וַיְ ַצ‪6‬ו אֹ תָ ם לֵ אמֹ) ר ֹ‬
‫י־לי ׁש "ר וַ ֽחֲ )מ"ר צ ֹאן וְ ֶע בֶ ד‬
‫ד־ע ָּתה׃ וַ ֽ  יְ ִה ִ‬
‫ָֽ‬
‫ִעם־לָ ָבן ַּג ְ)ר ִּתי וָ ֽאֵ ַחר עַ‬
‫ֹא־חן ְּבעֵ ינֶ ֽי‪S‬׃‬
‫אדֹני ִל ְמצ ֵ‬
‫ל ִ)‬
‫וְ ִׁש ְפ ָחה וָ ֽאֶ ְׁש ְלחָ ה ְלהַ ִּג יד ַ ֽ‬
‫ימן אַ ּל ּוף‬
‫אַ ּל‪ּ 1‬וף אָ הֳ ִ ֽליבָ ָמ‪/‬ה אַ ּל ּוף אֵ ָלה אַ ּל ּוף ִּפי ֽ ֹנן׃ אַ ּל ּוף ְקנַ ‪/‬ז אַ ּל ּוף ּתֵ ָ‬
‫ּלּופי אֱד"ם ְלמֹֽ ְׁשבֹתָ ם ‬
‫ֵ‬
‫ירם ֵאּלֶ ה ׀ אַ‬
‫יאל אַ ּל ּוף ִע ָ‬
‫ִמ ְב ָ ֽצר׃ אַ ּל ּוף מַ גְ ִּד ֵ‬
‫ֲבי א ֱֽד"ם׃‬
‫ָתם ה ּוא עֵ ָׂשו א ִ ‬
‫ְּב ֶא ֶרץ אֲחֻ ּז ) ָ‬
‫י"סף‬
‫גּורי אָ ִביו ְּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ֽעַ ן׃ ֵאּלֶ ה ׀ ּתֹֽ ְל ד"ת יַ ֽעֲקֹ ב ‪ֵC‬‬
‫וַּיֵ ׁשֶ ב יַ ֽעֲקֹ) ב ְּב ֶא ֶרץ ְמ ֵ‬
‫ת־ּבנֵ י‬
‫ְ‬
‫ר ֶע ‪6‬ה אֶ ת־אֶ חָ יו ּבַ )ּצ ֹאן וְ ה ּוא ַנעַ ר אֶ‬
‫רה ׁשָ ָנה ָה ָיה ֹ‬
‫ן־ׁש ַ ֽבע־עֶ ְׂש ֵ ‪6‬‬
‫ּבֶ ְ‬
‫תם ָר ָעה‬
‫ת־ּדּבָ ָ ‬
‫י"ס‪/‬ף אֶ ִ‬
‫ֵ‬
‫ת־ּבנֵ י זִ ְל ָּפה נְ ֵׁשי אָ ִביו ַוּי ֵָב א‬
‫ְ‬
‫ִב ְל ָה‪/‬ה וְ אֶ‬
‫יהם׃ וְ יִ ְׂש ָראֵ ל אָ ַה‪6‬ב אֶ ת־י"סֵ ף ִמּכָ ל־ּבָ ) ָניו ִ ּֽכי־בֶ ן־זְ קֻ ִנ ים ה ּוא ל "‬
‫אֶ ל־א ֲִב ֶ ֽ‬
‫וְ ָע ׂשָ ה ל " ְּכתֹ נֶת ּפַ ִ ּֽסים׃‬
‫ל־ּכ ף ּפַ ְרעֹֽ ה׃ וְ ֵא‪/‬ת‬
‫ַ‬
‫ּתן הַ ּכ "ס עַ‬
‫ת־ׂש ר הַ ּמַ ְׁש ִ קים עַ ל־מַ ְׁש ֵ קהּו וַּיִ ֵ ‬
‫ַ‬
‫וַּיָ ‪ׁ/‬שֶ ב אֶ‬
‫ׂשר־הַ ּמַ ְׁש ִ ‪/‬קים‬
‫י"סף׃ וְ ֽל ֹא־ז ַָכ ‪1‬ר ַ ֽ‬
‫ֵֽ‬
‫ּכא ֲֶׁש ר ּפָ ַת‪/‬ר לָ ֶהם‬
‫האֹ ִ פים ּתָ ָל ה ַ ֽ‬
‫ַׂש ר ָ ֽ‬
‫חהּו׃‬
‫ת־י"סף וַּיִ ְׁשּכָ ֵ ֽ‬
‫ֵ‬
‫אֶ‬
‫לם וְ ִהּנֵ ה עֹ ֵמ ד עַ ל־הַ יְ אֹֽ ר׃ וְ ִהּנֵ ה‬
‫ָמים ּופַ ְר ֹעה חֹ ) ֵ‬
‫וַיְ ִ ‪G‬הי ִמ ֵ ּקץ ְׁשנ ַָתיִ ם י ִ ‬
‫ּוב ִריאֹ ת ּבָ ָׂשר ו ִַּת ְר ֶעינָה‬
‫ִמן־הַ יְ אֹ ר עֹ ת ֶׁשבַ ע ּפָ )ר"ת יְ פ "ת מַ ְר ֶאה ְ‬
‫ּבָ ָ ֽאחּו׃ וְ ִה ֵּנ‪C‬ה ֶׁש‪1‬בַ ע ּפָ ר"ת אֲחֵ ר"ת עֹ ל‪" 6‬ת ַ ֽאח ֲֵריהֶ ן ִמן־הַ יְ אֹ) ר ָרע "ת‬
‫ל־ׂש ַפ ת הַ יְ אֹֽ ר׃‬
‫ְ‬
‫מַ ְר ֶאה וְ ַדּק "ת ּבָ ָׂשר וַ ּֽתַ עֲמֹ‪ְ /‬דנָה ֵא צֶ ל הַ ּפָ ר"ת עַ‬
‫יתם הֲ ל "א יְ ַד ְע ) ֶּתם‬
‫ֲׂש ֶ‬
‫י"סף ָ ֽמה־הַ ּמַ ע ֲֶׂש ה הַ ּזֶ ה א ֲֶׁשר ע ִ‬
‫)ֵ‬
‫וַּי ֹ‪6‬אמֶ ר לָ הֶ ם ‬
‫אדֹנ)י‬
‫ל ִ‬
‫הּודה מַ ה־ּנ ֹאמַ ר ַ ֽ‬
‫ִ ּֽכי־נ ֵַח‪ׁ1‬ש יְ נ ֵַח‪ׁ/‬ש ִ איׁש א ֲֶׁש ר ּכָ מֹֽ נִ י׃ וַּי ֹאמֶ ר יְ ָ‬
‫ע ֹ"ן עֲבָ ֶ )די‪ִ S‬הּנֶ ‪ּ6‬נּו עֲבָ ִדים ‬
‫ֱהים מָ צָ א אֶ ת־ ֲ‬
‫הא ִ‬
‫מַ ה־ּנְ ַד ֵּבר ּומַ ה־ּנִ ְצטַ ָּדק ָ ֽ‬
‫ָביעַ ְּבי ָֽד"׃ ו ‪ַּG‬י ֹאמֶ ר חָ ִלילָ ה ִ)ּלי‬
‫‪G‬חנּו ּגַ ‪/‬ם אֲׁשֶ ר־נִ ְמ ָצ א הַ ּג ִ ‬
‫א ַנ ְ‬
‫אדֹני ּגַם־ ֲ‬
‫ל ִ)‬
‫ַֽ‬
‫ֶה־ּלי עָ) בֶ ד וְ אַ ‪ֶּ G‬תם‬
‫ֵ ֽמעֲׂש "ת ז ֹאת הָ ִ ‪M‬איׁש אֲׁשֶ ר ‪ L‬נִ ְמ ָצא הַ ּג ִ@ָביעַ ְּביָד" ה‪ּB‬וא ִ ֽי ְהי ִ‬
‫יכם׃‬
‫עֲל ּו ְלׁשָ ל "ם אֶ ל־א ֲִב ֶ ֽ‬
‫‪12‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ֲדֹנ)י‬
‫הּודה וַּי ֹאמֶ ר ‪ִּ :‬בי אֲדֹנִ י > יְ ַדּבֶ ר־ ָנא עַ ְב ְּד‪ָ 6S‬דבָ ר ְּבאָ זְ נֵ י א ִ‬
‫ליו יְ ָ‬
‫וַּיִ ַּגׁש אֵ @ ָ‬
‫דיו‬
‫ֲדֹנ י ׁשָ ) ַאל אֶ ת־עֲבָ ָ ‬
‫ל־י חַ ר אַ ְּפ‪ְּ S‬בעַ ְב ֶּד‪ּ ִ S‬כי כָ מ "‪ְּ S‬כפַ ְרעֹֽ ה׃ א ִ‬
‫וְ אַ ִ‬
‫ֶׁש־לנּו ָאב ז )ֵָקן וְ יֶ לֶ ד‬
‫ָ‬
‫ֲדֹני י‬
‫א"־אח׃ ו ַּנ ֹאמֶ ר אֶ ל־א ִ )‬
‫ָֽ‬
‫לֵ אמֹ ר הֲ יֵׁש־לָ ֶכ ם ָאב‬
‫ָתר ה‪ּ 1‬וא ְלבַ ‪ּ/‬ד" ְל ִאּמ " וְ אָ ִ ביו אֲהֵ ֽב"׃‬
‫זְ קֻ ִנים קָ ָט ן וְ אָ ִחיו ) ֵמת וַּיִ ּו ֵ‬
‫ֲדֹני וְ הָ ִי ינּו עֲבָ ִ דים ְלפַ ְרעֹֽ ה׃ וַּיָ ׂשֶ ם‬
‫החֱ יִ ָתנּו נִ ְמצָ א־חֵ ן ְּבעֵ ינֵ י א ִ )‬
‫אמ רּו ֶ ֽ‬
‫ו ַּֽי ֹ ְ‬
‫ריִ ם ְלפַ ְר ֹעה לַ חֹ מֶ ׁש ַ ‪C‬רק‬
‫י"סף ְלחֹ ק ‪ L‬עַ ד־הַ ּי "ם הַ @ ֶּזה עַ ל־אַ ְד ַמ ת ִמ ְצ ַ ‪/‬‬
‫אֹ ָתּה ‪ֵM‬‬
‫תה ְלפַ ְרעֹֽ ה׃ וַּיֵ ‪ׁ1‬שֶ ב יִ ְׂש ָר ֵא‪/‬ל ְּב ֶא ֶ רץ‬
‫היְ ָ ‬
‫ל ֹא ָ ֽ‬
‫אַ ְד ַמ‪6‬ת הַ ּכֹֽ הֲנִ ים ְלבַ ָ )ּדם ‬
‫ריִ ם ְּב ֶא ֶרץ ֹּגׁשֶ ן ַוּי ָ ֵֽאחֲ זּו )ָבּה וַּיִ ְפ רּו וַּיִ ְרּב ּו ְמאֹֽ ד׃‬
‫ִמ ְצ ַ ‬
‫הי יְ ֵ ֽמי־ ַיעֲקֹ ב ְׁשנֵ י חַ ) ָּייו‬
‫רה ׁשָ נָ ה וַיְ ִ ‪6‬‬
‫חי יַ ֽעֲקֹ ב ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַ )ריִ ם ְׁש ַב ע עֶ ְׂש ֵ ‬
‫וַיְ ִ ‪6‬‬
‫ּומ ַאת ׁשָ נָ ֽה׃ וַּיִ ְק ְרב ּו יְ ֵ ֽמי־יִ ְׂש ָראֵ ל ‪ :‬לָ מּות > וַּיִ ְק ָרא ׀‬
‫ֶׁשבַ ע ׁשָ ִ )נים וְ אַ ְרּבָ ִע ים ְ‬
‫‪6‬אתי חֵ ן ְּבעֵ י ֶנ)י‪ֽׂ ִ S‬שים־נָ א יָ ֽ ְ ד‪ַּ S‬תחַ ת‬
‫ִל ְבנ" ְלי"סֵ ף וַּי ֹ‪6‬אמֶ ר ל" ִאם־ ָנא מָ ָצ ִ‬
‫ׁשכַ ְב ִּתי ‬
‫רנִ י ְּב ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃ וְ ָ ֽ‬
‫ֱמת אַ ל־נָ א ִת ְק ְּב ֵ ‬
‫ׂשיתָ ִעּמָ ִדי ֶח ֶסד וֶ ֽ א ) ֶ‬
‫יְ ֵר ִכי וְ עָ ִ ‪6‬‬
‫נֹכי ֶ ֽאע ֱֶׂש ה‬
‫ֹאמר ָ ֽא ִ ‬
‫ּתנִ י ִּב ְק ֻ ֽב ָר ָתם וַּי ‪ַ G‬‬
‫ּוקבַ ְר ַ ‬
‫אתנִ י ִמ ִּמ ְצ ַ )ריִ ם ְ‬
‫ִעם־אֲבֹ ) ַתי ּונְ ׂשָ ַ‬
‫ל־ר ֹאׁש‬
‫ ‬
‫ּתחּו יִ ְׂש ָר ֵאל עַ‬
‫ּׁש ְבעָ ה ִ)לי וַּיִ ּׁשָ ַבע ל " וַּיִ ְׁש ַ ‬
‫ִכ ְדבָ ֶ ֽר‪S‬׃ וַּי ֹאמֶ ר ִה ָ ֽ‬
‫ּטה׃‬
‫הַ ִּמ ָ ֽ‬
‫הע ֱָל‪6‬ה‬
‫קד יִ ְפקֹ ד אֶ ְתכֶ ם וְ ֶ ֽ‬
‫ֽאהים ּפָ ‪ֹ 1‬‬
‫ִ‪C‬‬
‫וַּי ֹ‪6‬אמֶ ר י"סֵ ף אֶ ל־אֶ ) ָחיו ָ ֽאנֹ ִ כי ֵמ ת וֵ‬
‫אֶ ְתכֶ ם ִמן־הָ ָא ֶרץ הַ )ּז ֹאת אֶ ל־הָ ‪ָ G‬א ֶרץ א ֲֶׁש ר נִ ְׁש ַּב‪/‬ע ְלאַ ְב ָר ָה ם ְליִ ְצ ָחק‬
‫ֱהים ‬
‫ת־ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לֵ א ֹמר ּפָ קֹ ד יִ ְפקֹ‪ 6‬ד א ִ‬
‫ְ‬
‫י"סף אֶ‬
‫)ֵ‬
‫ַׁש ַּבע‬
‫ּוֽ ְל ַיעֲקֹֽ ב׃ ַוּי ְ‬
‫י"סף ּבֶ ן־מֵ ָא ה ו ֶָעׂשֶ ר ׁשָ ִנ ים‬
‫)ֵ‬
‫תי ִמּזֶ ֽה׃ וַּיָ מָ ת‬
‫תם אֶ ת־עַ ְצמֹ ַ ‬
‫הע ֲִל ֶ ‬
‫אֶ ְת ) ֶכם וְ ַ ֽ‬
‫וַּיַ ֽחַ נְ ט ּו אֹ )ת" ו ִַּי יׂשֶ ם ָ ּֽבאָ ר"ן ְּב ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃‬

‫‪13‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬

‫ספר שמות‬
‫ריְ מָ ה ֵאת יַ ֽעֲקֹ) ב ִ איׁש ּובֵ ית " ָ ּֽבאּו׃‬
‫וְ אֵ ּלֶ ה ְׁשמ"ת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ) ֵאל הַ ּבָ ִ אים ִמ ְצ ָ ‬
‫ּובנְ י ִ ָֽמן׃‬
‫בּולן ִ‬
‫ֻ‬
‫שכ ר זְ‬
‫יהּודה׃ יִ ּׂשָ ָ‬
‫ָֽ‬
‫אּובן ִׁש ְמ )ע"ן לֵ ִוי ִ ֽו‬
‫ְר ֵ‬
‫הֲרעֹ תָ ה לָ ָע ם הַ ) ֶּזה ָל ּמָ ה ּזֶ ה‬
‫ֹאמר אֲדֹ ָני לָ ָמ‪6‬ה ֵ‬
‫וַּיָ ‪ׁ1‬שָ ב מֹ ֶׁש‪/‬ה אֶ ל־יְ הוָ ה וַּי ַ‬
‫רע לָ ָע ם הַ ּזֶ ה וְ הַ ֵּצ ל‬
‫אתי אֶ ל־ּפַ ְרעֹ ה ְל ַד ֵּבר ִּב ְׁש ) ֶמ‪ S‬הֵ ַ ‬
‫ּב ִ‬
‫ְׁשלַ ְח ָ ּֽתנִ י׃ ּומֵ ‪ָ C‬אז ָ ‪6‬‬
‫ׁשה עַ ָּתה ִת ְר ) ֶאה א ֲֶׁש ר ֶ ֽאע ֱֶׂשה‬
‫לּתָ אֶ ת־עַ ֶ ּֽמ‪S‬׃ וַּי ֹ‪6‬אמֶ ר יְ ה ָוה אֶ ל־מֹ ) ֶ‬
‫א־ה ַּצ ְ‬
‫ֽל ֹ ִ‬
‫ּוביָ ד חֲ ז )ָָקה יְ גָ ֽ ְ ר ֵׁשם ֵ ֽמאַ ְר ֽצ"׃‬
‫ְלפַ ְר ֹעה ִּכי ְביָ ‪6‬ד חֲ זָקָ ה יְ ׁשַ ְּל ) ֵחם ְ‬
‫ל־מֹׁש ה וַּי ֹ אמֶ ר אֵ ָליו א ֲִנ י יְ הוָ ֽה׃ וָ ֽאֵ ָרא אֶ ל־אַ ְב ָר ָה‪/‬ם‬
‫ֶ‬
‫ֱהים אֶ‬
‫וַיְ ַד ֵּב ר א ִ ‬
‫הם׃ וְ ַגם‬
‫נ"ד ְע ִּתי לָ ֶ ֽ‬
‫ַ‬
‫ל ֹא‬
‫מי יְ ה ָו)ה ‬
‫ּוׁש ִ ‬
‫אֶ ל־יִ ְצ ָח ק וְ ֶ ֽאל־ ַיעֲקֹ ב ְּב ֵאל ׁשַ ָּדי ְ‬
‫יהם‬
‫ת־א ֶרץ ְּכנָ עַ ן ֵא‪/‬ת ֶא ֶ רץ ְמגֻ ֽ ֵ ר ֶ‬
‫ֶ‬
‫תת לָ ֶהם אֶ‬
‫יתי ִא ) ָּתם לָ ֵ ‬
‫ת־ּב ִר ִ‬
‫ְ‬
‫הֲ ִקמֹ‪ִ 6‬תי אֶ‬
‫אֲׁשֶ ר־ּגָ רּו ָ ֽבּה׃‬
‫ת־ה ִ)עיר וַּיִ ְפ רֹ ׂש ּכַ ָּפיו אֶ ל־יְ הוָ ה וַ ֽ  ּי ְַח ְּדל‪ּ 6‬ו‬
‫ָ‬
‫ׁשה מֵ ִע‪6‬ם ּפַ ְרעֹ ה אֶ‬
‫ֵצא מֹ @ ֶ‬
‫ַוּי ֵ‬
‫ּת( ָ ֽא ְרצָ ה׃ וַּיַ ְ רא ּפַ ְרעֹ ה ִ ּֽכי־חָ ַ דל הַ ּמָ ָט‪1‬ר‬
‫הַ ּקֹ ל"ת וְ הַ ּבָ ָ )רד ּומָ ָטר ֽל ֹא־נִ ַ ‬
‫חֲט ֹא ַוּי ְַכ ֵּב ד ִלּב " ה ּוא וַ ֽ עֲבָ ָ ֽדיו׃ וַ ֽ  ּיֶחֱ ַזק ֵל ב‬
‫ל ‬
‫רד וְ הַ ּקֹ ת ו ַֹּיסֶ ף ַ ֽ‬
‫וְ הַ ּבָ ָ ‪/‬‬
‫ׁשה׃‬
‫ּכא ֲֶׁש‪/‬ר ִּד ֶּב ר יְ הוָ ה ְּביַד־מֹ ֶ ֽ‬
‫ת־ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַ ֽ‬
‫ְ‬
‫ל ֹא ִׁש ַּלח אֶ‬
‫ּפַ ְרעֹ) ה וְ ‬
‫ת־לּב" ‬
‫ִ‬
‫ׁשה ּב ֹא אֶ ל־ּפַ ְר ֹעה ִ ּֽכי־א ִ ‪ֲC‬ני ִה ְכ ַּב ְ‪6‬ד ִּתי אֶ‬
‫וַּי ֹ‪6‬אמֶ ר יְ ה ָוה אֶ ל־מֹ ) ֶ‬
‫ּול ‪ַ M‬מעַ ן ְּתסַ ּפֵ ר ‪ְּ L‬באָ זְ ֵני‬
‫ְ‬
‫תֹתי ֵאּלֶ ה ְּב ִק ְר ּֽב"׃‬
‫תי אֹֽ ַ ‬
‫ת־ל ב עֲבָ ָ )דיו ְלמַ עַ ן ִׁש ִ ‪/‬‬
‫ֵ‬
‫וְ אֶ‬
‫ר־ׂש ְמ ִּתי‬
‫ַ‬
‫תי אֲׁשֶ‬
‫ּל ְל ִּתי ְּב ִמ ְצ ַ )ריִ ם וְ אֶ ת־אֹֽ תֹ ַ ‬
‫ן־ּבנְ ‪ֵ S‬את א ֲֶׁש‪6‬ר ִה ְתעַ ַ‬
‫ִבנְ @‪ּ S‬ובֶ ִ‬
‫אמ רּו אֵ לָ יו‬
‫מ ֶׁשה וְ ַ ֽאהֲרֹ ן ‪ :‬אֶ ל־ּפַ ְרעֹ ה > ו ַּֽי ֹ ְ‬
‫ָב ֹא ֹ‬
‫ּתם ִ ּֽכי־א ֲִנ י יְ הוָ ֽה׃ ַוּי ‬
‫יד ְע ֶ ‬
‫ָבם ִ ֽו ַ‬
‫לעָ ֹנת ִמּפָ נָ י ׁשַ ַּל ח עַ ִ ּמי‬
‫ה ִע ְב ִ )רים עַ ד־מָ ַתי מֵ ) ַאנְ ּתָ ֵ ֽ‬
‫ֱהי ָ ֽ‬
‫ּכֹֽ ה־אָ ַמ‪6‬ר יְ ה ָוה א ֵ‬
‫וְ יַ ֽעַ ְב ֻ ֽדנִ י׃‬
‫ליו ְּבחֹ זֶק ָיד‬
‫ּת אֵ ) ָ‬
‫חר לֵ אמֹ ר מַ ה־ּז ֹאת וְ ָ ֽאמַ ְר ָ ‬
‫וְ הָ ָי‪C‬ה ִ ּֽכי־יִ ְׁשאָ ְל‪ִ S‬בנְ ‪ /S‬מָ ָ ‬
‫י־ה ְק ָׁשה פַ ְרעֹ ה ‪:‬‬
‫ריִ ם ִמ ֵּב ית עֲבָ ִ ֽדים׃ וַיְ ִהי ִ ּֽכ ִ‬
‫יא‪1‬נּו יְ הוָ ‪/‬ה ִמ ִּמ ְצ ַ ‬
‫"צ ָ‬
‫ֽה ִ‬
‫ד־ּבכ "ר‬
‫ְ‬
‫דם וְ עַ‬
‫כר אָ ָ ‬
‫ל־ּבכ"ר ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַ )ריִ ם ִמ ְּב ֹ‬
‫ְ‬
‫ְלׁשַ ְּלחֵ נּו > וַּיַ ֽהֲרֹ ג יְ הוָ ‪6‬ה ּכָ‬
‫‪14‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ל־ּבכ "ר ּבָ נַ י‬
‫ְ‬
‫ל־ּפ‪6‬טֶ ר ֶ רחֶ ם הַ ּזְ כָ ִ )רים וְ כָ‬
‫ֶ‬
‫ליה ָוה ּכָ‬
‫ְּבהֵ ָמה עַ ל־ּכֵ ן ‪ L‬א ִ ֲני זֹ @ֵבחַ ַ ֽ‬
‫פת ֵּבין עֵ ינֶ י‪ִּ S‬כ ‪B‬י ְּבחֹ זֶק ָי)ד‬
‫ּול ֽט"טָ ֹ‬
‫אֶ ְפ ֶ ּֽדה׃ וְ הָ יָ ‪6‬ה ְלא"ת עַ ל־יָ ְ ד ) ָכה ְ‬
‫"צי ָא נּו יְ הוָ ה ִמ ִּמ ְצ ָ ֽריִ ם׃‬
‫ֽה ִ‬
‫ּד ֶר( ֶא ֶרץ ְּפ ִל ְׁש ִ )ּתים ִ ּכי‬
‫ֱהים ֶ ‪B‬‬
‫וַיְ ִהי ְּבׁשַ ַּל ח ּפַ ְרעֹ ה ‪ :‬אֶ ת־הָ עָ ם > וְ ֽל ֹא־נ ָָחם א ִ‬
‫תם ִמ ְלחָ ָמה וְ ָׁש בּו‬
‫ֱהים ֶ ּֽפן־יִ ּנ ֵָח ם הָ ָע ‪/‬ם ִּב ְראֹ ָ ‬
‫קָ ר"ב ה ּוא ִּכי ׀ אָ ַמר א ִ‬
‫ׁשים‬
‫ּד ֶר( הַ ִּמ ְד ָּבר יַם־ס ּוף וַ ֽחֲ מֻ ִ ‪/‬‬
‫ֱהים ׀ אֶ ת־הָ ָע ‪/‬ם ֶ ‬
‫ַּסב א ִ ‪1‬‬
‫ִמ ְצ ָ ֽריְ מָ ה׃ ַוּי ֵ‬
‫י"סף ִעּמ " ִּכי ‪L‬‬
‫עָ ל ּו ְבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָר ֵאל מֵ ֶא ֶ רץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃ וַּיִ ַ ּקח מֹ ֶׁש‪/‬ה אֶ ת־עַ ְצמ "ת ֵ‬
‫ֱהים אֶ ְת ) ֶכם‬
‫ת־ּבנֵ ‪6‬י יִ ְׂש ָראֵ ל לֵ אמֹ) ר ּפָ קֹ ד יִ ְפקֹ‪ 6‬ד א ִ‬
‫ְ‬
‫הַ ְׁש ֵּבעַ ִה ְׁש ִ@ּביעַ אֶ‬
‫ית‪1‬ם אֶ ת־עַ ְצמֹ ַת‪/‬י ִמּזֶ ה ִא ְּת ֶ ֽכם׃‬
‫הע ֲִל ֶ‬
‫וְ ַ ֽ‬
‫ה"ׁשעַ‬
‫ֻ‬
‫ׂשים ְּבאָ זְנֵ י יְ‬
‫ו ַּי ֹאמֶ ר יְ ה ָו@ה אֶ ל־מֹ ׁשֶ ה ְּכתֹ ב ז ֹ‪6‬את זִ ּכָ ר"ן ּבַ )ֵּספֶ ר וְ ִ ‬
‫ּתחַ ת הַ ּׁשָ ָ ֽמיִ ם׃ ו ִַּי בֶ ן מֹ ֶׁשה ִמזְ ֵּבחַ‬
‫לק ִמ ַ ‬
‫ִ ּֽכי־מָ חֹ‪ 6‬ה אֶ ְמחֶ ה אֶ ת־זֵ כֶ ר עֲמָ ) ֵ‬
‫ליהוָ ה‬
‫ל־ּכ ס ) ָיּה ִמ ְלחָ ָמ ה ַ ֽ‬
‫ֵ‬
‫רא ְׁשמ " יְ הוָ ה ׀ נִ ִ ּֽסי׃ וַּי ֹאמֶ ר ִ ּֽכי־ ָיד עַ‬
‫וַּיִ ְק ָ ‬
‫ַ ּֽבעֲמָ ֵל ק ִמ ּדֹ ר ּֽדֹ ר׃‬
‫וכשתגיע לפ' יתרו אז תקרא ג' פסוקים הראשונים ותדלג ותקרא מן בחדש השלישי לצאת בני‬
‫ישראל עד סוף פרשת יתרו‪.‬‬
‫ׁשה‬
‫ֱהים ְלמֹ ) ֶ‬
‫ֲׁשר עָ ָׂש‪6‬ה א ִ‬
‫ׁשה אֵ ת ‪ּ L‬כָ ל־א ֶ‬
‫וַּיִ ְׁש ‪ַ C‬מע יִ ְת ר" כ ֵֹה‪6‬ן ִמ ְד ָין חֹ ֵתן מֹ ) ֶ‬
‫י־ה"ציא יְ הוָ ‪/‬ה אֶ ת־יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָ ֽריִ ם׃ וַּיִ ּקַ ח יִ ְתר" חֹ ֵתן‬
‫ִ‪1‬‬
‫ּוליִ ְׂש ָר ֵאל עַ ּמ " ִ ּֽכ‬
‫ְ‬
‫ֲׁשר ֵׁש‪6‬ם‬
‫ּלּוחיהָ ׃ וְ ֵאת ְׁשנֵ י בָ נֶ יהָ א ֶ‬
‫ּפֹרה ֵאׁשֶ ת מֹ ֶׁשה אַ ַחר ִׁש ֶ ֽ‬
‫ת־צ ָ ‬
‫ִ‬
‫ׁשה אֶ‬
‫מ )ֶ‬
‫ֹ‬
‫יתי ְּב ֶא ֶרץ נ ְָכ ִרּיָ ֽה׃‬
‫האֶ חָ ד ּגֵ ֽ ְ רׁשֹ) ם ִּכי אָ ) ַמר ּגֵ ר הָ ִ)י ִ‬
‫ָֽ‬
‫יׁשי ְל ֵצ את ְּבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָר ֵאל מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ּבַ ּי"ם הַ ) ֶּזה ָּבאּו‬
‫ּבַ חֹ ֶדׁש הַ ְּׁש ִל ִ)‬
‫ידים ַוּיָבֹ אּו ִמ ְד ַּבר ִסי ) ַני וַ ֽ  ּיַחֲ נּו ּבַ ִּמ ְד ָּבר‬
‫ִמ ְד ַּב ר ִסינָ ֽי׃ וַּיִ ְסע ּו ֵ ֽמ ְר ִפ ִ‬
‫ֱהים וַּיִ ְק ָ רא אֵ ָל‪6‬יו‬
‫ל־הא ִ ‬
‫ָֽ‬
‫הר׃ ּומֹ ֶׁש ה עָ ָלה אֶ‬
‫ן־ׁש ם יִ ְׂש ָר ֵאל נֶ   גֶד הָ ָ ֽ‬
‫ו ִ ַּֽיחַ ָ‬
‫ּכה ת ֹאמַ ר ְל ֵבית יַ ֽעֲקֹ) ב וְ תַ ּגֵ יד ִל ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃‬
‫יְ ה ָוה ִמן־הָ ָהר לֵ אמֹ) ר ‪ֹ 6‬‬
‫יתי ְל ִמ ְצ ָריִ ם וָ ֽאֶ ָּׂש‪6‬א אֶ ְתכֶ ם עַ ל־ּכַ נְ ֵפי נְ ׁשָ ִ )רים‬
‫ׂש ִ‬
‫יתם א ֲֶׁש ר עָ ִ ‬
‫אַ ֶּתם ְר ִא ) ֶ‬
‫ּתם‬
‫ּוׁשמַ ְר ֶ ‬
‫ְ‬
‫ִּת ְׁש ְמעּו ְּבקֹ ִ)לי‬
‫לי׃ וְ עַ ּתָ ה ִאם־ׁשָ מ‪" 6‬עַ‬
‫וָ ֽאָ ִ בא אֶ ְת ֶכם אֵ ָ ֽ‬
‫י־לי ּכָ ל־הָ ָ ֽא ֶרץ׃ וְ אַ ֶּת‪1‬ם‬
‫ל־העַ ִ )ּמים ִּכ ִ ‬
‫ָ‬
‫יתי ִ ֽו ְה ִייתֶ ם ִל‪6‬י ְסגֻּלָ ה ִמּכָ‬
‫ת־ּב ִר ִ ‬
‫ְ‬
‫אֶ‬
‫‪15‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫הֲנים וְ ג"י קָ ד"ׁש אֵ ‪ּB‬לֶ ה הַ ְּדבָ ִ )רים א ֲֶׁש ר ְּת ַד ֵּבר‬
‫יּו־ל‪/‬י מַ ְמ ֶל כֶ ת ּכֹֽ ִ‬
‫ִ ּֽת ְה ִ‬
‫רא ְלזִ ְקנֵ י הָ ָע ם וַּיָ ׂשֶ ם ִל ְפנֵיהֶ ם אֵ ‪B‬ת‬
‫ׁשה וַּיִ ְק ָ ‬
‫ָב ֹא מֹ ) ֶ‬
‫ל־ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃ ַוּי ‬
‫ְ‬
‫אֶ‬
‫ֹאמ )רּו‬
‫ּכָ ל־הַ ְּדבָ ִ רים הָ ) ֵאּלֶ ה א ֲֶׁש ר ִצּוָ הּו יְ הוָ ֽה׃ וַּיַ ֽעֲנ ּו כָ ל־הָ ָע ‪6‬ם י ְַח ָּדו וַּי ְ‬
‫רי הָ ָעם אֶ ל־יְ הוָ ֽה׃‬
‫ת־ּד ְב ֵ ‬
‫ר־ּד ֶּב ר יְ הוָ ה נַ ֽ ע ֲֶׂשה וַּיָ ‪ׁ1‬שֶ ב מֹ ֶׁש‪/‬ה אֶ ִ‬
‫ּכל אֲׁשֶ ִ‬
‫‪ֹ/‬‬
‫ֲבּור יִ ְׁש ַמ‪6‬ע‬
‫העָ ָנן > ַ ּֽבע ‪C‬‬
‫ו ַּי ֹאמֶ ר יְ ה ָו@ה אֶ ל־מֹ ׁשֶ ה ִה ֵּנה ָ ֽאנֹ ִ@כי ָּבא אֵ לֶ י‪ְּ : S‬ב ַע ב ֶ ֽ‬
‫רי ָה ָעם‬
‫ת־ּד ְב ֵ ‬
‫ע"ל ם ַוּיַּגֵ ד מֹ ֶׁש‪/‬ה אֶ ִ‬
‫ֲמינּו ְל ָ‬
‫ַם־ּב‪ S‬יַ ֽ א ִ ‬
‫ְ‬
‫הָ עָ ם ְּב ַד ְּב ִ רי ִע ) ָּמ( וְ ג‬
‫ּתם הַ ּי"ם ּומָ ָחר‬
‫אֶ ל־יְ הוָ ֽה׃ ו ַּי ֹאמֶ ר יְ הוָ ‪6‬ה אֶ ל־מֹ ׁשֶ ה ֵל ( אֶ ל־הָ עָ) ם וְ ִק ַּד ְׁש ָ ‬
‫ֵרד‬
‫יׁשי ִּכי ׀ ּבַ ּי"ם הַ ְּׁש ִל ִׁשי י ֵ ‪1‬‬
‫כֹנים לַ ּי"ם הַ ְּׁש ִל ִ‬
‫תם׃ וְ הָ י ּו נְ ִ‬
‫וְ ִכ ְּבס ּו ִׂש ְמ ָ ֽ‬
‫ּת אֶ ת־הָ עָ ם סָ ִביב לֵ אמֹ) ר‬
‫ל־ה ר ִסינָ ֽי׃ וְ ִהגְ ּבַ ְל ָ ‪6‬‬
‫ַ‬
‫יְ הוָ ‪/‬ה ְלעֵ ינֵ י כָ ל־הָ ָעם עַ‬
‫יּומת׃‬
‫ָֽ‬
‫ל־הּנֹגֵ עַ ּבָ ָהר מ "ת‬
‫ַ‬
‫ּׁש ְמ רּו לָ ֶכ‪/‬ם עֲל "ת ּבָ ָהר ּונְ ֹגעַ ְּבקָ ֵצהּו ּכָ‬
‫ִה ָ ֽ‬
‫ל ֹא‬
‫ם־איׁש ‬
‫ם־ּבהֵ ָמ ה ִא ִ ‬
‫ְ‬
‫א־ת ַּגע @ּב" ָיד ִ ּֽכי־סָ ק‪" 6‬ל יִ ּסָ קֵ ל ֽא"־י ָרֹ ה יִ ּי ֶ )ָרה ִא‬
‫ֽל ֹ ִ‬
‫ל־ה ָע ם‬
‫ָ‬
‫הר׃ וַּיֵ ‪ ֶ 1‬רד מֹ ֶׁש‪/‬ה ִמן־הָ ָהר אֶ‬
‫ִ ֽי ְחיֶ ה ִּב ְמׁשֹ ( הַ ּיֹ )ֵבל ֵהּמָ ה יַ ֽעֲל ּו בָ ָ ֽ‬
‫כֹנים‬
‫תם׃ ו ַּי ֹאמֶ ר אֶ ל־הָ עָ) ם הֱ י ּו נְ ִ‬
‫וַיְ קַ ֵּדׁש אֶ ת־הָ עָ) ם וַ ֽ  יְ כַ ְּבס ּו ִׂש ְמ ָ ֽ‬
‫יׁשי ִ ּֽב ְה ֹית הַ ּבֹ קֶ ר‬
‫ּׁשה׃ וַיְ ִהי ‪ L‬בַ ּי "ם הַ ְּׁש ִל ִ@‬
‫ל־א ָ ֽ‬
‫ִ‬
‫ל־ּתּגְ ׁש ּו אֶ‬
‫ִ‬
‫ָמים ַ ֽא‬
‫ִל ְׁש ׁשֶ ת י ִ ‬
‫ל־ה ) ָהר וְ קֹ ל ׁשֹ ָפר חָ זָ ק ְמאֹ ד וַּיֶ ֽחֱ ַ רד‬
‫ָ‬
‫ּוב ָר ִ@קים וְ עָ נָ ‪ 6‬ן ּכָ בֵ ד עַ‬
‫וַיְ ִהי ‪ L‬קֹ ת ְ‬
‫האֱ ִ הים‬
‫ראת ָ ֽ‬
‫ַּי"צא מֹ ֶׁש‪1‬ה אֶ ת־הָ ָע ‪/‬ם ִל ְק ַ ‬
‫ּכָ ל־הָ ָעם א ֲֶׁש ר ַ ּֽבּמַ חֲנֶ ֽה׃ ו ֵ‬
‫ֲׁשר‬
‫הר׃ וְ ַה‪6‬ר ִסי ַני עָ ַׁשן ּכֻ )ּל" ִ‪E‬מ ְּפנֵי א ֶ‬
‫ן־הּמַ חֲנֶ ה ו ִ ַּֽי ְתי ְַּצב ּו ְּבתַ ְח ִ ּתית הָ ָ ֽ‬
‫ִמ ַ ֽ‬
‫הר‬
‫ֽחֱרד ּכָ ל־הָ ָ ‬
‫ׁשן וַּיֶ ַ ‬
‫ָרד עָ ָל‪/‬יו יְ הוָ ה ּבָ ֵאׁש וַּיַ ‪6‬עַ ל עֲׁשָ נ" ְּכ ֶע ׁשֶ ן הַ ִּכ ְב ) ָ‬
‫י ַ ‬
‫ֱהים יַ ֽעֲנֶ ּנֽ ּו‬
‫הא ִ ‬
‫ה"ל( וְ חָ זֵ ק ְמאֹ ד מֹ ֶׁשה יְ ַד )ֵּבר וְ ָ ֽ‬
‫ֵ‬
‫ְמאֹֽ ד׃ וַ ֽ  יְ ִהי ק "ל הַ ּׁשֹ ) ָפר‬
‫ל־ר ֹאׁש הָ ָהר וַּיִ ְק ָ רא יְ הוָ ‪1‬ה ְלמֹ ֶׁש‪/‬ה‬
‫‬
‫ל־ה ר ִסינַ י אֶ‬
‫ַ‬
‫ְב ֽק"ל׃ וַּיֵ ‪ ֶ 1‬רד יְ הוָ ‪/‬ה עַ‬
‫ׁשה ֵ רד הָ ֵע ד ּבָ ָע ם‬
‫ׁשה׃ וַּי ֹ‪6‬אמֶ ר יְ ה ָוה אֶ ל־מֹ ) ֶ‬
‫ל־ר ֹאׁש הָ ָהר וַּיַ עַ ל מֹ ֶ ֽ‬
‫ ‬
‫אֶ‬
‫ָׁשים‬
‫הֲנ‪/‬ים הַ ּנִ ּג ִ ‬
‫ּפֶ ן־יֶ ֽהֶ ְרס‪ּ 6‬ו אֶ ל־יְ ה ָוה ִל ְרא) "ת וְ נ ַָפ ל ִמ ֶּמּנּו ָ ֽרב׃ וְ גַ ‪1‬ם הַ ּכֹֽ ִ‬
‫אֶ ל־יְ הוָ ה יִ ְתקַ ָּדׁשּו ּפֶ ן־יִ ְפ רֹ ץ ּבָ ֶהם יְ הוָ ֽה׃ וַּי ֹ‪6‬אמֶ ר מֹ ׁשֶ ה אֶ ל־יְ ה ) ָוה‬
‫העֵ ‪6‬דֹ תָ ה ָּבנּו לֵ אמֹ) ר הַ גְ ֵּב ל‬
‫ל־הר ִסינָ י ִ ּֽכי־אַ ‪ָּ C‬תה ַ ֽ‬
‫ַ‬
‫ֲת אֶ‬
‫לע ‬
‫א־יּוכ ל הָ עָ) ם ַ ֽ‬
‫ַ‬
‫ֽל ֹ‬
‫הֲרֹ ן‬
‫ּתה וְ ַ ֽא ‬
‫ליתָ אַ ָ ‬
‫(־רד וְ עָ ִ ‬
‫ֵ)‬
‫אֶ ת־הָ ָהר וְ ִק ַּד ְׁש ּֽת"׃ ו ַּי ֹאמֶ ר אֵ ָל‪6‬יו יְ ה ָוה לֶ‬
‫ץ־ּבם׃‬
‫ֲת אֶ ל־יְ הוָ ה ּפֶ ן־יִ ְפ ָר ָ ֽ‬
‫לע ‬
‫הֲנ ים וְ הָ עָ ם אַ ל־יֶ ֽהֶ ְרס‪ּ /‬ו ַ ֽ‬
‫ִע ָּמ( וְ הַ ּכֹֽ ִ‬
‫הם׃‬
‫וַּיֵ ֶ רד מֹ ֶׁשה אֶ ל־הָ ָע ם וַּי ֹאמֶ ר אֲלֵ ֶ ֽ‬
‫ֱהים ֵא‪/‬ת ּכָ ל־הַ ְּדבָ ִ רים הָ ֵאּלֶ ה לֵ אמֹֽ ר׃‬
‫וַיְ ַד ֵּבר א ִ )‬
‫‪16‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ריִ ם ִמ ֵּבית עֲבָ ִ דים‬
‫אתי‪ S‬מֵ ֶא ֶ רץ ִמ ְצ ַ ‬
‫ֱהי‪ S‬א ֲֶׁש‪1‬ר ֽה"צֵ ִ ‪/‬‬
‫ָ ֽאנֹ ִכי יְ הוָ ה א ) ֶ‬
‫ ֶפסֶ ל ‬
‫ֲׂשה ְל‪ S‬‬
‫ֽל ֹא־תַ ע ֶ‬
‫ֱהים אֲחֵ ִ רים עַ ל־ּפָ נָ ֽי׃‬
‫ֽל ֹא־יִ ְהיֶ ה ְל‪ /S‬א ִ ‬
‫ל־ּתמּו ָנ)ה א ֲֶׁש‪6‬ר ּבַ ּׁשָ ַמיִ ם ִמ ) ַּמעַ ל וַ ֽ א ֲֶׁש ר ּבָ ָא ֶרץ ִמ ָּתחַ ת וַ ֽ א ֲֶׁש ר ּבַ ַּמיִ ם‬
‫ְ‬
‫וְ כָ‬
‫ֱהי‪ S‬‬
‫ל ֹא ָ ֽתעָ ְב ֵדם ִּכי ָ ֽאנֹ ִ‪C‬כי יְ הוָ ‪6‬ה א ֶ‬
‫א־ת ְׁשּתַ חֲ וֶ ה לָ ֶהם וְ ‬
‫ּתחַ ת לָ ָ ֽא ֶרץ׃ ֽל ֹ ִ‬
‫ִמ ַ ‬
‫ל־רּבֵ ִעים ְל ֽ ֹׂשנְ ָ ֽאי׃‬
‫ׁשים וְ עַ ִ‬
‫ל־ׁשּלֵ ִ ‬
‫ִ‬
‫בת עַ ל־ּבָ ִנ‪/‬ים עַ‬
‫ע ֹ" ן אָ ‪ֹ 1‬‬
‫ֵאל קַ ) ָּנא ‪ּE‬פֹ קֵ ד ֲ‬
‫"תי׃‬
‫רי ִמ ְצ ָ ֽ‬
‫ּולׁשֹֽ ְמ ֵ ‬
‫לאֲלָ ִפים ְל ֹֽאהֲ ַבי ְ‬
‫וְ ֹ עׂשֶ ה ֶחסֶ ד ַ ֽ‬
‫ל ֹא יְ נַּקֶ ה יְ ה ָו)ה ֵא‪/‬ת אֲׁשֶ ר־יִ ָּׂש א‬
‫ֱהי‪ S‬לַ ָּׁש וְ א ִּכי ‪6‬‬
‫ת־ׁשם־יְ הוָ ה א ֶ‬
‫ֵֽ‬
‫ל ֹא ִת ָּׂש‪/‬א אֶ‬
‫ ‬
‫ּׁשוְ א׃‬
‫ת־ׁשמ " לַ ָ ֽ‬
‫ְ‬
‫אֶ‬
‫ׂשיתָ‬
‫ַ ּֽתעֲבֹ) ד וְ עָ ִ ‬
‫ֵׁש‪ׁ6‬שֶ ת י ִָמים ‬
‫ְלקַ ְּד ֽׁש"׃‬
‫זָכ‪" /‬ר אֶ ת־י "ם הַ ּׁשַ ָּבת‬
‫ֲׂשה‬
‫ֱהי‪ֽ S‬ל ֹא־תַ ע ֶ‬
‫ליהוָ ה א ֶ‬
‫יעי ׁשַ ָּבת ַ ֽ‬
‫אכ ֶ ּֽת‪S‬׃ וְ י"ם הַ ְּׁש ִב ִ)‬
‫ל־מלַ ְ‬
‫ְ‬
‫ּכָ‬
‫ּובהֶ ְמ ) ֶּת‪ S‬וְ גֵ ֽ ְ ר‪ S‬א ֲֶׁש ר‬
‫ֲמ ְת‪ְ S‬‬
‫ּובּתֶ ‪ S‬עַ ְב ְּד‪ַ 6S‬וא ָ ֽ‬
‫ּובנְ ‪ִ S‬‬
‫אכה אַ ָּתה ׀ ִ‬
‫ל־מלָ @ ָ‬
‫ְ‬
‫כָ‬
‫ׂשה יְ ה ָו@ה אֶ ת־הַ ּׁשָ ַמיִ ם וְ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֶ ת־הַ ָּים ‬
‫ׁשׁשֶ ת־י ִָמים ‪ L‬עָ ָ‬
‫ִּב ְׁשעָ ֶ ֽרי‪S‬׃ ִּכי ֵ ֽ‬
‫יעי עַ ל־ּכֵ ן ּבֵ ַר‪ (1‬יְ הוָ ‪/‬ה אֶ ת־י "ם‬
‫ר־ּבם וַּיָ   נַח ּבַ ּי"ם הַ ְּׁש ִב ִ‬
‫)ָ‬
‫וְ אֶ ת־ּכָ ל־אֲׁשֶ‬
‫ׁשהּו׃‬
‫הַ ּׁשַ ָּבת וַ ֽ  יְ קַ ְּד ֵ ֽ‬
‫הא ֲָד ) ָמה אֲׁשֶ ר־יְ הוָ ה‬
‫ָמי‪ S‬עַ ‪B‬ל ָ ֽ‬
‫ת־א ֶּמ ‪ְ S‬ל ַמעַ ן יַ ֽ א ֲִרכ ּון י ) ֶ‬
‫ִ‬
‫ּכַ ֵּב ד אֶ ת־אָ ִ בי‪ S‬וְ אֶ‬
‫ל(׃‬
‫תן ָ ֽ‬
‫ֱהי‪ S‬נֹ ֵ ‬
‫א ֶ‬
‫ל ֹא ִתגְ ֹ)נב }ס{ ֽל ֹא־תַ עֲנֶ ה ְב ֵ ֽרעֲ‪ֵ S‬ע ד‬
‫ל ֹא ִתנְ ָאף }ס{ ‬
‫ל ֹא ִת ְר ָצח }ס{ ‬
‫ ‬
‫ׁשקֶ ר׃‬
‫ָֽ‬
‫ׁש"ר"‬
‫‬
‫ל ֹא תַ ְחמֹ ד ֵּבית ֵר ֶע ‪ֽ S‬ל ֹא־תַ ְחמֹ‪ C‬ד ֵאׁשֶ ת ֵרעֶ ‪ S‬וְ עַ ְב ‪ּ6‬ד" וַ ֽ אֲמָ ת" וְ‬
‫ ‬
‫כל א ֲֶׁש ר ְל ֵר ֶעֽ‪S‬׃‬
‫מֹר" וְ ֹ‬
‫וַ ֽחֲ )‬
‫ידם וְ אֵ ת ק "ל הַ ּׁשֹ ) ָפר וְ אֶ ת־הָ ָהר‬
‫ּק"ת וְ אֶ ת־הַ ּלַ ִּפ ִ‬
‫@‬
‫וְ כָ ל־הָ עָ ם ‪ L‬רֹ ִ אים אֶ ת־הַ‬
‫ּתה‬
‫ׁשה ַּדּבֵ ר־אַ ָ ‬
‫אמרּו אֶ ל־מֹ ) ֶ‬
‫עָ ֵׁשן וַּיַ ‪ ְ 6‬רא הָ עָ ם ַו ָּי ֻנ)עּו וַּיַ ֽעַ ְמ דּו ֵ ֽמ ָרחֹֽ ק׃ ו ַּֽי ֹ ְ‬
‫ֱהים ּפֶ ן־נ ָֽמּות׃ ו ַּי ֹאמֶ ר מֹ ֶׁשה‬
‫ִע ָּמנּו וְ נִ ְׁש ָמעָ ה וְ אַ ל־יְ ַד ֵּב ר ִע ָּמ‪/‬נּו א ִ ‬
‫ּובעֲבּור‬
‫ֱהים ַ ֽ‬
‫הא ִ ‬
‫יראּו > ִּכי ְל ַ ֽבעֲבּור נַּס "ת אֶ ְת ) ֶכם ָּבא ָ ֽ‬
‫ל־ּת ָ‬
‫ִ‬
‫אֶ ל־הָ עָ ם ‪ :‬אַ‬
‫חֱטאּו׃ וַּיַ ֽעֲמֹ ד הָ ָעם ֵ ֽמ ָרחֹ ק ּומֹ ׁשֶ ה ‬
‫ֵיכם ְל ִב ְל ִ ּתי ֶ ֽת ָ ֽ‬
‫ל־ּפנ ֶ‬
‫ְ‬
‫ִ ּֽת ְהיֶ ‪1‬ה יִ ְראָ ת‪ " /‬עַ‬
‫ֱהים׃‬
‫הא ִ ֽ‬
‫ר־ׁשם ָ ֽ‬
‫ָ‬
‫ל־הע ֲָר ) ֶפל אֲׁשֶ‬
‫ָֽ‬
‫נִ ּגַ ׁש אֶ‬
‫יתם ִּכ ‪B‬י‬
‫ל־ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל אַ ֶּתם ְר ִא ) ֶ‬
‫ְ‬
‫ֹאמר אֶ‬
‫ּכה ת ַ‬
‫ׁשה ֹ‬
‫וַּי ֹ‪6‬אמֶ ר יְ ה ָוה אֶ ל־מֹ ) ֶ‬
‫ֽאהי ז ) ָָהב‬
‫ֵ‬
‫ֱהֵ י ֶכסֶ ף וֵ‬
‫ּתי א ‪6‬‬
‫ל ֹא ַ ֽתעֲׂש ּון ִא ִ ‬
‫ִמן־הַ ּׁשָ ) ַמיִ ם ִּד ַּב ְר ִּתי ִע ָּמ ֶ ֽכם׃ ‬
‫‪17‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫תי‪ S‬‬
‫ּת עָ לָ יו אֶ ת־עֹֽ ֶ‬
‫ה־ּלי > וְ זָ ֽבַ ְח ָ ‬
‫ִ‬
‫ל ֹא ַ ֽתעֲׂש ּו לָ ֶ ֽכםכ ִמזְ ַּבח א ֲָדמָ ה ‪ּֽ ַ :‬תעֲׂשֶ‬
‫ ‬
‫ת־ׁש ִ )מי‬
‫ְ‬
‫ת־ּבקָ ֶר‪ְּ S‬בכָ ל־הַ ּמָ ק"ם א ֲֶׁשר אַ זְ ִּכיר אֶ‬
‫ְ‬
‫ת־צ ֹאנְ ‪ S‬וְ אֶ‬
‫ֽ‬
‫ת־ׁשלָ ) ֶמי‪ S‬אֶ‬
‫ְ‬
‫וְ אֶ‬
‫א־ת ְבנֶ ה אֶ ְת ֶהן‬
‫ה־ּלי ֽל ֹ ִ‬
‫ִ)‬
‫ם־מזְ ַּב‪6‬ח אֲבָ נִ ים ַ ּֽתעֲׂשֶ‬
‫ִ‬
‫ּוב ַר ְכ ִ ּֽתי‪S‬׃ וְ ִא‬
‫אָ ב "א אֵ ֶלי‪ֽ ֵ S‬‬
‫ֲת‬
‫להָ ׃ וְ ֽל ֹא־תַ ע ֲֶל ה ְב ַ ֽמע ‬
‫ח ְל ֶ ֽ‬
‫ּכי חַ ְר ְּב‪ /S‬הֵ נַ ְ פּתָ עָ ֶליהָ ו ְַּת ַ ֽ‬
‫ּגָזִ ית ִ ‪1‬‬
‫ליו׃‬
‫א־תּג ֶָל ה עֶ ְרוָ ְֽת‪ S‬עָ ָ ֽ‬
‫חי א ֲֶׁש‪/‬ר ֽל ֹ ִ‬
‫ל־מזְ ְּב ִ ‬
‫ִ‬
‫ַ ֽע‬
‫וכשתגיע לפ' משפטים תקרא שלשה פסוקים הראשונים ותדלג ותקרא מן ואל משה אמר עלה אל‬
‫ה' כו' עד תשלום הפרשה‪.‬‬
‫ּכי ִת ְק ֶנה ֶע בֶ ד ִע ְב ִ )רי ֵׁש ׁש‬
‫ֵיהם׃ ִ ‪6‬‬
‫ׂשים ִל ְפנ ֶ ֽ‬
‫וְ ֵאּלֶ ה הַ ִּמ ְׁשּפָ ִ)טים א ֲֶׁש ר ּתָ ִ ‬
‫ָב ֹא ְּבגַּפ " י ֵֵצ א‬
‫ם־ּבגַּפ " י ‬
‫ְ‬
‫ׁשי ִחּנָ ֽם׃ ִא‬
‫לחָ ְפ ִ ‬
‫ּוב ְּׁש ִב ִ)עת י ֵֵצ א ַ ֽ‬
‫ׁשָ ִנים יַ ֽעֲבֹ ד ַ‬
‫ם־ּב‪6‬עַ ל ִאּׁשָ ה )הּוא וְ יָ ְֽצ ָא ה ִא ְׁשּת " ִע ּֽמ"׃‬
‫ִא ַ‬
‫יהּוא וְ ִׁש ְב ִעים‬
‫ׁשה אָ @ ַמר ע ֲֵל ה אֶ ל־יְ ה ָוה אַ ּתָ ה וְ ַ ֽאהֲרֹ ן נ ָָדב וַ ֽ א ֲִב )‬
‫וְ אֶ ל־מֹ ֶ‬
‫ל ֹא‬
‫יתם ֵ ֽמ ָרחֹֽ ק׃ וְ נִ ַּגׁש מֹ ֶׁש‪6‬ה ְלבַ ּד" אֶ ל־יְ ה ָו)ה וְ ֵהם ‬
‫ִמּזִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִה ְׁש ַ ּֽתחֲ וִ ֶ ‬
‫ל־ּד ְב ֵרי יְ ה ָו)ה‬
‫ָב ֹא מֹ ׁשֶ ה וַיְ סַ ֵּפ‪6‬ר לָ עָ ם אֵ ‪B‬ת ּכָ ִ‬
‫ל ֹא יַ ֽעֲל ּו ִע ּֽמ"׃ ַוּי ‬
‫יִ ּגָ ׁשּו וְ הָ עָ‪ G‬ם ‬
‫ֹאמ )רּו ּכָ ל־הַ ְּדבָ ִ ‪/‬רים‬
‫וְ ֵאת ּכָ ל־הַ ִּמ ְׁשּפָ ִטים ַו ַּיעַ ן ּכָ ל־הָ עָ@ ם ק‪" 6‬ל אֶ חָ ד וַּי ְ‬
‫ַׁש ֵּכ ם‬
‫ל־ּד ְב ֵרי יְ ה ָו)ה ַוּי ְ‬
‫ֲׂשה׃ וַּיִ ְכּתֹ ב מֹ ׁשֶ ה אֵ ‪B‬ת ּכָ ִ‬
‫ר־ּד ֶּב ר יְ הוָ ה נַ ֽע ֶ ֽ‬
‫אׁשֶ ִ‬
‫ֲ‬
‫ּוׁש ֵּת‪6‬ים עֶ ְׂש ֵרה מַ ּצֵ )ָבה ִל ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ִׁש ְב ֵט י‬
‫ּבַ ּבֹ) קֶ ר ו ִַּי בֶ ן ִמזְ ֵּבחַ ַּתחַ ת הָ ָהר ְ‬
‫חים‬
‫יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃ וַּיִ ְׁשלַ ח ֶ ֽאת־ ַנע ֲֵרי ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ) ֵאל וַ ֽ   ַּיעֲל ּו עֹ ת וַ ֽ  ּיִ זְ ְּב ‪C‬חּו זְ בָ ִ ‪1‬‬
‫ֽחֲצי הַ ָ )ּדם‬
‫חֲצי הַ ָ )ּדם וַּיָ ׂשֶ ם ָ ּֽבאַ ּג ָֹנת וַ ִ‬
‫ליהוָ ה ּפָ ִ ֽרים׃ וַּיִ ַ ‪ּ6‬קח מֹ ׁשֶ ה ִ‬
‫ְׁשלָ ִ ‪/‬מים ַ ֽ‬
‫ּכל‬
‫אמ )רּו ‪ֹ /‬‬
‫רא ְּבאָ זְ נֵ י הָ ָע ם ו ַֹּי ְ‬
‫ָרק עַ ל־הַ ִּמזְ ֵ ּֽבחַ ׃ וַּיִ ּקַ ח ֵס פֶ ר הַ ְּב ִ )רית וַּיִ ְק ָ ‬
‫ז ַ‬
‫ל־ה ָע ם‬
‫ָ‬
‫ר־ּד ֶּב ר יְ הוָ ה נַ ֽ ע ֲֶׂש ה וְ נִ ְׁש ָ ֽמע׃ וַּיִ ַ ‪ּ6‬קח מֹ ׁשֶ ה אֶ ת־הַ ָ )ּדם וַּיִ זְ רֹ ק עַ‬
‫אֲׁשֶ ִ‬
‫רת יְ ה ָוה ִעּמָ ) ֶכם ַע ל ּכָ ל־הַ ְּדבָ ִ רים‬
‫ֲׁשר ּכָ ַ ‪6‬‬
‫וַּי ֹאמֶ ר ִהּנֵ ‪6‬ה ַ ֽדם־הַ ְּב ִרית א ֶ‬
‫יהּוא וְ ִׁש ְב ִעים ִמּזִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃‬
‫הֲרֹ ן ָנ ָדב וַ ֽ א ֲִב )‬
‫הָ ֵ ֽאּלֶ ה׃ וַּיַ עַ ל מֹ ֶׁשה וְ ַ ֽא ‬
‫ּוכ ֶע צֶ ם‬
‫ֱהי יִ ְׂש ָר ֵא ל וְ ַתחַ ת ַרגְ לָ יו ְּכ ַ ֽמעֲׂשֵ ה ִל ְבנַ ת הַ ּסַ ִ)ּפיר ְ‬
‫וַּיִ ְרא‪ּ G‬ו ֵאת א ֵ‬
‫ל ֹא ׁשָ ַלח י ָד" וַ ֽ  ּיֶחֱזּו ‬
‫הַ ּׁשָ ַמיִ ם לָ טֹֽ הַ ר׃ וְ אֶ ל־א ֲִצילֵ י ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ) ֵאל ‬
‫אכל ּו וַּיִ ְׁש ּֽתּו׃‬
‫ֱהים ו ַּֽי ֹ ְ‬
‫ת־הא ִ )‬
‫ָ‬
‫אֶ‬
‫ֵה־ׁשם וְ אֶ ְּת ָנה ְל @‪ S‬אֶ ת־לֻ חֹ ת‬
‫ָ‬
‫ו ַּי ֹאמֶ ר יְ ה ָו@ה אֶ ל־מֹ ׁשֶ ה ע ֲֵל ה אֵ ַל‪/‬י הָ ָה ָרה וֶ ְֽהי‬
‫יה"ׁשעַ‬
‫ֻ‬
‫ׁשה ִ ֽו‬
‫ת ְב ִּתי ְל ֽה"רֹ ָ ֽתם׃ וַּיָ  קָ ם מֹ ) ֶ‬
‫ּת"רה וְ הַ ִּמ ְצ ָו)ה א ֲֶׁש ר ּכָ ַ ‬
‫הָ אֶ בֶ ן וְ ַה ָ‬
‫בּו־ל נּו‬
‫ָ‬
‫ֱהים׃ וְ אֶ ל־הַ ּזְ קֵ ִנ‪6‬ים אָ מַ ר ְׁש‬
‫הא ִ ֽ‬
‫ל־ה ר ָ ֽ‬
‫ַ‬
‫ׁש ְרת " וַּיַ עַ ל מֹ ֶׁשה אֶ‬
‫ְמ ָ ֽ‬
‫‪18‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫י־ב עַ ל ְּדבָ ִ רים‬
‫הֲרֹ ן וְ חּור ִעּמָ ) ֶכם ִמ ַ‬
‫יכ ם וְ ִה ֵּנה ַ ֽא ‪6‬‬
‫בָ ֶז)ה ַע ד אֲׁשֶ ר־נָׁש ּוב אֲלֵ ֶ‬
‫ּכן‬
‫הר׃ וַּיִ ְׁש ‪ֹ 6‬‬
‫הם׃ וַּיַ עַ ל מֹ ֶׁשה אֶ ל־הָ ָהר וַיְ ַכ ס ֶ ֽהעָ נָ  ן אֶ ת־הָ ָ ֽ‬
‫יִ ּגַ ׁש אֲלֵ ֶ ֽ‬
‫רא אֶ ל־מֹ ֶׁש‪/‬ה‬
‫ָמים וַּיִ ְק ָ ‪1‬‬
‫העָ נָ  ן ֵׁשׁשֶ ת י ִ ‬
‫ל־הר ִסי ) ַני וַיְ כַ ֵּס הּו ֶ ֽ‬
‫ַ‬
‫ְּכב"ד־יְ ה ָוה עַ‬
‫העָ נָ ֽ  ן׃ ּומַ ְראֵ ה ְּכב "ד יְ ה ָו)ה ְּכ ֵא ׁש א ֶֹכלֶ ת ְּב ר ֹאׁש‬
‫יעי ִמּת "( ֶ ֽ‬
‫ּבַ ּי "ם הַ ְּׁש ִב ִ‬
‫הי‬
‫העָ נָ  ן וַּיַ עַ ל אֶ ל־הָ ָהר וַיְ ִ ‪6‬‬
‫ָב ֹא מֹ ֶׁש‪/‬ה ְּבת "( ֶ ֽ‬
‫הָ ָהר ְלעֵ ינֵ י ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃ ַוּי ‬
‫ליְ לָ ה׃‬
‫מֹ ׁשֶ ה ּבָ ) ָהר אַ ְרּבָ ִעים י) "ם וְ אַ ְרּבָ ִעים ָ ֽ‬
‫חּו־לי‬
‫ִ‬
‫ל־ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ) ֵאל וְ יִ ְק‬
‫ְ‬
‫וַיְ ַד ֵּב ר יְ הוָ ה אֶ ל־מֹ ֶׁש ה ּלֵ אמֹֽ ר׃ ַּד ֵּבר אֶ‬
‫ת־ּת ֽרּומָ ִ ֽתי׃ וְ ז ֹאת ‬
‫ְ‬
‫ל־איׁש א ֲֶׁשר יִ ְּד ֶבּנּו ִל )ּב" ִּת ְקח ּו אֶ‬
‫ִ‬
‫רּומה מֵ ֵא‪6‬ת ּכָ‬
‫ְּת ָ‬
‫רּומה א ֲֶׁש ר ִּת ְקח ּו ֵ ֽמ ִא ָּתם ז ָָה ב ו ֶָכסֶ ף ּונְ חֹֽ ׁשֶ ת׃‬
‫הַ ְּת ) ָ‬
‫ֵיהם נְ חֹֽ ׁשֶ ת׃‬
‫ֵיהם ָּכ סֶ ף וְ אַ ְדנ ֶ‬
‫ּכסֶ ף וָ ֽ  ו ֶ‬
‫החָ ֵצ‪6‬ר סָ ִביב ְמחֻ ּׁשָ ִ קים ) ֶ‬
‫ּמּודי ֶ ֽ‬
‫ּכָ ל־עַ ֵ ‬
‫ה ָחצֵ ר ‪ L‬מֵ ָאה ָ ֽבאַ @ ָּמה וְ רֹ חַ ב ׀ חֲ ִמ ִּׁשים ַ ּֽבחֲ ִמ ִּׁשים וְ קֹ ָמ‪/‬ה חָ ֵמ ׁש אַ ּמ "ת‬
‫אֹ ֶר( ֶ ֽ‬
‫כל עֲבֹֽ ָדת "‬
‫ּכן ְּב ֹ‬
‫ְלכֹ ל ְּכ ֵל י הַ ִּמ ְׁש ) ָ‬
‫ֵיהם נְ חֹֽ ׁשֶ ת׃‬
‫ֵׁשׁש מָ ְׁשזָ ר וְ אַ ְדנ ֶ‬
‫החָ ֵצר נְ חֹֽ ׁשֶ ת׃‬
‫וְ כָ ל־יְ ֵ ֽתדֹ ָת‪/‬יו וְ כָ ל־יִ ְת דֹ ת ֶ ֽ‬
‫לי‪ֶׁ S‬שמֶ ן זַ  יִ ת זָ ‪ּ ( /‬כָ ִ תית לַ ּמָ א "ר‬
‫ת־ּבנֵ י יִ ְׂש ָראֵ ל וְ יִ ְק חּו אֵ @ ֶ‬
‫ְ‬
‫וְ אַ ‪ָּ C‬תה ְּתצַ ּוֶ ה ׀ אֶ‬
‫ל־העֵ ֻדת‬
‫ָֽ‬
‫ֲת נֵ ר ּתָ ִ ֽמיד׃ ְּבאֹ הֶ ל מ"עֵ ד ‪ִ L‬מ חּוץ לַ ּפָ רֹ@ כֶ ת א ֲֶׁשר עַ‬
‫הע ‬
‫ְל ַ ֽ‬
‫הֲרֹ ן ּובָ נָ ‪/‬יו מֵ ֶע ֶ רב עַ ד־ּבֹ קֶ ר ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה חֻ ַ ‪ּ6‬קת ע"לָ ם ‬
‫יַ ֽעֲרֹ( ‪ L‬אֹ ת" ַ ֽא ‪1‬‬
‫ְל דֹ רֹ ) ָתם מֵ ֵאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃‬
‫ת־אהֲרֹ ן אָ ִ @חי‪ S‬וְ אֶ ת־ּבָ נָ יו ִאּת" ִמּת‪ְּ (" /‬בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל‬
‫ַֽ‬
‫וְ אַ ‪ָּ M‬תה הַ ְק ֵרב אֵ לֶ י‪ L S‬אֶ‬
‫הֲרֹ ן׃‬
‫ָדב וַ ֽ א ֲִביה‪ּ /‬וא אֶ ְלעָ זָ ר וְ ִ ֽאיתָ ָמר ְּבנֵ י ַ ֽא ֽ‬
‫הֲנ"־לי ַ ֽאהֲרֹ‪ G‬ן נ ָ ‪1‬‬
‫ִ‬
‫ְל ַ ֽכ‬
‫ט ֶרת ּתָ ִ ‪/‬מיד ִל ְפנֵ י‬
‫ירּנָה ְק ‪ֹ 1‬‬
‫העַ ְר ַּביִ ם י ְַק ִט ֶ ‬
‫הֲרֹ ן אֶ ת־הַ ּנ ‪ֵ/‬רֹ ת ֵּב ין ָ ֽ‬
‫ע ת ַ ֽא ‪1‬‬
‫ה ֲ‬
‫ּוב ַ ֽ‬
‫ְ‬
‫ל ֹא‬
‫ּומנְ ָחה וְ ֵנ‪G‬סֶ ( ‬
‫ָרה וְ עֹ ָל ה ִ‬
‫ט ֶרת ז ָ ‬
‫יכם׃ ֽל ֹא־תַ עֲל ּו עָ ָל‪/‬יו ְק ֹ‬
‫דֹרֹ תֵ ֶ ֽ‬
‫יְ הוָ ה ְל ֽ‬
‫ליו׃ וְ ִכ ֶּפ‪6‬ר ַ ֽאהֲרֹ ן עַ ל־קַ ְרנֹ ) ָתיו אַ ַחת ּבַ ּׁשָ נָ ה ִמ ַ ‪ּC‬דם חַ ַּט את‬
‫ִת ְּסכ ּו עָ ָ ֽ‬
‫ליהוָ ֽה׃‬
‫ׁשים ה ּוא ַ ֽ‬
‫־ק ָד ִ ‬
‫יכם קֹֽ ֶדׁש ָ ֽ‬
‫דֹרֹ תֵ ) ֶ‬
‫הַ ִּכּפֻ ִרים אַ ַח‪6‬ת ּבַ ּׁשָ ָנה יְ כַ ֵּפ‪6‬ר עָ לָ יו ְל ‬
‫וַיְ ַד ֵּב ר יְ הוָ ה אֶ ל־מֹ ֶׁש ה ּלֵ אמֹֽ ר׃‬
‫‪19‬‬

‫ת־ר ֹאׁש ְּבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָראֵ ל ‪:‬‬
‫ ‬
‫ּׂשא אֶ‬
‫ִּכי ִת ‪ָ C‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ליהוָ ה ִּב ְפקֹ ד אֹ ָתם וְ ֽל ֹא־יִ ְהיֶ ה בָ ֶה‪/‬ם‬
‫ּכפֶ ר נ ְַפׁש‪ֽ ַ " /‬‬
‫ִל ְפ ֻ ֽק ֵדיהֶ ם > וְ ָנ ְתנ@ּו ִאיׁש ‪ֹ 1‬‬
‫חֲצית הַ ֶּׁשקֶ ל‬
‫ל־העֹ בֵ ר עַ ל־הַ ְּפקֻ ִ )דים ַ ֽמ ִ ‬
‫ָֽ‬
‫נֶ  גֶף ִּב ְפקֹ ד אֹ ָ ֽתם׃ זֶ ה ׀ יִ ְּתנּו ּכָ‬
‫ליהוָ ֽ ה׃‬
‫רּומה ַ ֽ‬
‫ּׁש ֶקל ְּת ָ‬
‫חֲצית הַ ) ֶ‬
‫ּׁשקֶ ל ַ ֽמ ִ‬
‫ְּב ֶׁשקֶ ל הַ ּקֹ ֶדׁש עֶ ְׂש ִ ‪6‬רים ּג ֵָרה הַ ) ֶ‬
‫ׁשה ִל ְפנֵ ‪6‬י‬
‫ּוב ב ֹא מֹ @ ֶ‬
‫ְ‬
‫ּתן עַ ל־ּפָ נָ יו מַ ְסוֶ ֽה׃‬
‫מֹׁשה ִמ ַּד ֵּבר ִא ָּתם וַּיִ ֵ ‬
‫)ֶ‬
‫לגוַיְ ַכ ל‬
‫ל־ּבנֵ י‬
‫ְ‬
‫יְ ה ָוה ְל ַד ֵּבר ִא )ּת" י ִ ָסיר אֶ ת־הַ ּמַ ְסוֶ ה עַ ד־צֵ את " וְ יָצָ א וְ ִדּבֶ ר אֶ‬
‫ׁשה ִּכי קָ ַ )רן ע "ר‬
‫ת־ּפנֵ י מֹ ) ֶ‬
‫ְ‬
‫יִ ְׂש ָר ) ֵאל ֵאת א ֲֶׁש ר יְ צֻ ּוֶ ֽה׃ וְ ָרא‪ּ 6‬ו ְבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָראֵ ל אֶ‬
‫ְּפנֵ י מֹ ֶׁשה וְ הֵ ִׁשיב מֹ ֶׁש‪6‬ה אֶ ת־הַ ּמַ ְס ֶוה עַ ל־ּפָ ) ָניו עַ ד־ּבֹ א " ְל ַד ֵּב ר ִא ּֽת"׃‬
‫ֲדת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַּי ֹאמֶ ר אֲלֵ ֶהם אֵ ‪ּB‬לֶ ה הַ ְּדבָ ִ )רים‬
‫ַוּי ְַק ֵהל מֹ ׁשֶ ה ֶ ֽאת־ּכָ ל־ע ַ ‪/‬‬
‫ֲׂשת אֹ ָ ֽתם׃ ֵׁשׁשֶ ת י ִָמים ‪ּֽ ֵ :‬תעָ ֶׂשה ְמלָ אכָ ה > ּובַ ּי"ם‬
‫לע ֹ ‬
‫ר־צּוָ ה יְ הוָ ה ַ ֽ‬
‫ִ‬
‫אֲׁשֶ‬
‫אכה‬
‫ל־העֹ ֶׂש ה ב‪ְ " /‬מלָ ָ‬
‫ָֽ‬
‫ליהוָ ה ּכָ‬
‫יעי ִ ֽי ְה ֶיה לָ ֶכ ם קֹ‪ֶ /‬דׁש ׁשַ ַּב ת ׁשַ ּבָ ת "ן ַ ֽ‬
‫הַ ְּׁש ִב ִ‬
‫יכ ם ְּבי"ם הַ ּׁשַ ָ ּֽבת׃‬
‫כל מֹ ְׁש ֹֽבתֵ ֶ‬
‫א־תבַ ע ֲרּו ) ֵאׁש ְּב ֹ‬
‫יּומתג ֽל ֹ ְ‬
‫ָֽ‬
‫ת"ל עַ ת ׁשָ ִני וְ ֵׁשׁש מָ ְׁשזָ ר‬
‫ַ‬
‫ה ָחצֵ ר ַ ֽמע ֲֵׂשה רֹ )ֵקם ְּת ֵכ ‪1‬לֶ ת וְ אַ ְרּג ָָמ‪/‬ן וְ‬
‫ּומָ ‪ַC‬ס( ַׁש‪6‬עַ ר ֶ ֽ‬
‫החָ ֵ ֽצר׃‬
‫ק"מ‪6‬ה ְברֹ חַ ב חָ ֵמׁש אַ )ּמ"ת ְלעֻ ַּמת קַ ְל ֵע י ֶ ֽ‬
‫ָ‬
‫וְ עֶ ְׂש ִ ‪6‬רים אַ ּמָ ה אֹ) ֶר( וְ‬
‫יה‪/‬ם‬
‫ּכסֶ ף וְ ִצּפ‪ּ 1‬וי ָ ֽראׁשֵ ֶ‬
‫ֵיהם ) ֶ‬
‫עה נְ חֹ ׁשֶ ת וָ ֽ  ו ֶ‬
‫ֵיה ם אַ ְרּבָ ָ ‬
‫וְ עַ ֻ ּֽמ ֵדיהֶ ם אַ ְרּבָ עָ) ה וְ אַ ְדנ ֶ‬
‫לחָ ֵצ‪/‬ר סָ ִ ביב נְ חֹֽ ׁשֶ ת׃‬
‫ּכסֶ ף׃ ְוֽכָ ל־הַ יְ תֵ דֹ‪ C‬ת לַ ִּמ ְׁש ָּכ ‪1‬ן וְ ֶ ֽ‬
‫יהם ָ ֽ‬
‫ׁשקֵ ֶ‬
‫וַחֲ ֻ ֽ‬
‫ֲבֹדת ‬
‫ל־ּפי מֹ ֶׁשה ע ַ‬
‫העֵ ֻ )דת א ֲֶׁש ר ּפֻ ַ ּקד עַ ִ‬
‫קּודי הַ ִּמ ְׁשּכָ ן ִמ ְׁש ַּכ ן ָ ֽ‬
‫ֵאּלֶ ה ְפ ֵ ‪6‬‬
‫ן־אּורי בֶ ן־ח ּור‬
‫ִ ‬
‫ּובצַ ְל ֵא‪/‬ל ּבֶ‬
‫ְ‬
‫ּכֹהן׃‬
‫הֲרֹ ן הַ ֵ ֽ‬
‫הַ ְלוִ ִ )ּים ְּב ַיד ִ ֽאיתָ ) ָמר ֶ ּֽבן־אַ ‬
‫יאב‬
‫ׁשה׃ וְ ִאּת" ָ ֽאהֳ ִל ‪ָ C‬‬
‫ר־צּוָ ה יְ הוָ ה אֶ ת־מֹ ֶ ֽ‬
‫ִ‬
‫ׂשה ֵא‪/‬ת ּכָ ל־אֲׁשֶ‬
‫הּודה עָ ‪ָ G‬‬
‫ְלמַ ֵּט ה יְ ָ‬
‫ת"ל עַ ת‬
‫ּוב ַ‬
‫ָמן ְ‬
‫ה־דן חָ ָרׁש וְ חֹ ֵׁשב וְ רֹ קֵ ם ּבַ ְּת ֵכלֶ ת ּו ָ ֽבאַ ְרּג ) ָ‬
‫ָ‬
‫ּבֶ ן־א ִ ֲֽחיסָ ָמ‪ְ (/‬למַ ּטֵ‬
‫ּׁשׁש׃‬
‫הַ ּׁשָ ִני ּובַ ֵ ֽ‬
‫יהם׃‬
‫כל מַ ְסעֵ ֶ ֽ‬
‫ּכן יִ ְסע ּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֹ‬
‫העָ ָנן מֵ ַע ל הַ ִּמ ְׁש ) ָ‬
‫העָ ל‪" 6‬ת ֶ ֽ‬
‫ּוב ֵ ֽ‬
‫ְ‬
‫ע ַנן יְ הוָ ‪6‬ה‬
‫ת"׃ ִּכי ‪ֲ L‬‬
‫ל ֹא יִ ְס )עּו עַ ד־י"ם הֵ ָ ֽע ֽ‬
‫העָ נָ  ן וְ ‬
‫ם־ל ֹא יֵ ֽעָ ֶלה ֶ ֽ‬
‫ ‬
‫וְ ִא‬
‫ל־ּבית־יִ ְׂש ָר ֵאל‬
‫ֵֽ‬
‫י"מם וְ ‪ֵ G‬אׁש ִ ּֽת ְהיֶ ה ַליְ לָ ה ּב " ְלעֵ ינֵ י כָ‬
‫)ָ‬
‫ַ ֽעל־הַ ִּמ ְׁשּכָ ן ‬
‫יהם׃‬
‫ְּבכָ ל־מַ ְסעֵ ֶ ֽ‬

‫‪20‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬

‫ספר ויקרא‬

‫ל־ּבנֵ ‪6‬י‬
‫ְ‬
‫מ"עד לֵ אמֹֽ ר׃ ַּד ‪ֵּC‬בר אֶ‬
‫ֵ‬
‫ליו מֵ אֹ הֶ ל‬
‫רא אֶ ל־מֹ ֶׁשה וַיְ ַד ֵּב‪6‬ר יְ ה ָוה אֵ ) ָ‬
‫וַּיִ ְק ָ ‬
‫ליהוָ ה ִמן־הַ ְּבהֵ מָ ה‬
‫ּת אֲלֵ ) ֶהם אָ ָדם ִ ּֽכי־י ְַק ִ ריב ִמ ֶּכ‪/‬ם קָ ְר ָּבן ַ ֽ‬
‫יִ ְׂש ָראֵ ל וְ ָ ֽאמַ ְר ָ ‬
‫ִאם־עֹ ָל‪6‬ה קָ ְרּבָ נ" ‬
‫ּומן־הַ )ּצ ֹאן ּתַ ְק ִ ריבּו אֶ ת־קָ ְרּבַ נְ ֶ ֽכם׃‬
‫ִ‬
‫ִמן־הַ ּבָ קָ ר ‬
‫ל־ּפתַ ח אֹ‪ 6‬הֶ ל מ"עֵ ד י ְַק ִ ריב אֹ )ת" ִל ְרצֹ נ"‬
‫@ֶ‬
‫יבּנּו אֶ‬
‫ִמן־הַ ּבָ )ָקר ז ָָכ ר ּתָ ִ מים י ְַק ִר ֶ‬
‫ִל ְפנֵ י יְ הוָ ֽ ה׃‬
‫יֹסף‬
‫תיו ֵ‬
‫ֹאׁש" וַחֲ ִ ֽמ ִׁש ָ ‬
‫‪E‬א" ִמ ֹ‪ּC‬כל אֲׁשֶ ר־יִ ּׁשָ ַבע עָ לָ יו ‪ :‬לַ ּׁשֶ קֶ ר > וְ ִׁש ַּל ‪6‬ם אֹת" ְּבר )‬
‫ליהוָ ה ַאיִ ל‬
‫ָביא ַ ֽ‬
‫ֲׁשר ה ּוא ל‪ " /‬יִ ְּתנֶ ּנּו ְּבי "ם אַ ְׁשמָ ֽת"׃ וְ אֶ ת־אֲׁשָ מ " י ִ ‬
‫לא ֶ‬
‫עָ ָל יו ַ ֽ‬
‫ּכֹה‪/‬ן ִל ְפנֵ י‬
‫ּכֹהן׃ וְ ִכ ֶּפר עָ ָל ‪1‬יו הַ ֵ‬
‫ּצ ֹאן ְּבעֶ ְר ְּכ‪ְ S‬לאָ ָׁשם אֶ ל־הַ ֵ ֽ‬
‫ּתָ ִ ‪1‬מים ִמן־הַ ‪/‬‬
‫ֲׁשר־ ַיע ֲֶׂשה ְלאַ ְׁש ָמ ה ָ ֽבּה׃‬
‫ּכל א ֶ ֽ‬
‫יְ הוָ ה וְ נִ ְס ַל ח ל " עַ ל־אַ ַח‪/‬ת ִמ ֹ‬
‫וַיְ ַד ֵּב ר יְ הוָ ה אֶ ל־מֹ ֶׁש ה ּלֵ אמֹֽ ר׃ ַצ‪6‬ו ֶ ֽאת־אַ הֲ רֹ ן וְ אֶ ת־ּבָ נָ יו לֵ אמֹ) ר ז ֹ את‬
‫ּליְ לָ ה ‬
‫"ק ָ דה עַ ל־הַ ִּמזְ ֵּב‪6‬חַ ּכָ ל־הַ ַ‬
‫לה עַ ל ‪ֽ L‬מ ְ‬
‫העֹ ‪ָ M‬‬
‫הוא ָ ֽ‬
‫העֹ ָל ה ִ ‬
‫ּת"רת ָ ֽ‬
‫ַ‬
‫ּומ ְכנְ סֵ י־בַ ד ‪:‬‬
‫ּכֹהן ִמ ּד" בַ ד ִ ֽ‬
‫ד־הּבֹ) קֶ ר וְ ֵא ׁש הַ ִּמזְ ֵּבחַ ּת ּוקַ ד ּֽב"׃ וְ לָ ַבׁש הַ @ ֵ‬
‫ַ‬
‫עַ‬
‫ת־העֹ ָלה‬
‫ָֽ‬
‫ֹאכ ל הָ ֵא‪ׁ/‬ש אֶ‬
‫ֲׁשר ּת ַ‬
‫ל־ּבׂשָ ר" > וְ הֵ ִ רים אֶ ת־הַ ֶּדׁשֶ ן א ֶ‬
‫ְ‬
‫יִ ְל ַּבׁש עַ‬
‫עַ ל־הַ ִּמזְ ֵּבחַ וְ ׂשָ ‪G‬מ" ֵאצֶ ל הַ ִּמזְ ֵ ּֽבחַ ׃‬
‫יכם׃ ּופֶ תַ ח ‪ L‬אֹ הֶ ל‬
‫ֲׂשת ְלכַ ֵּפ ר עֲלֵ ֶ ֽ‬
‫לע ֹ ‬
‫ּכא ֲֶׁש ר עָ ָׂשה ַּבּי"ם הַ ּזֶ ה ִצּוָ ‪1‬ה יְ הוָ ‪/‬ה ַ ֽ‬
‫ַֽ‬
‫ת־מ ְׁש ֶמ ֶ רת יְ הוָ ה‬
‫ִ‬
‫ּוׁשמַ ְר ֶּת‪/‬ם אֶ‬
‫ָליְ לָ ה ִׁש ְב ַע ת י ִ )ָמים ְ‬
‫י"מ‪6‬ם ו ַ‬
‫ָ‬
‫מ"עֵ@ ד ֵ ּֽת ְׁש בּו‬
‫הֲרֹ ן ּובָ נָ יו אֵ ‪B‬ת ּכָ ל־הַ ְּדבָ ִ )רים‬
‫ֽיתי׃ וַּיַ עַ ׂש ַ ֽא ‬
‫י־כן צֻ ּוֵ ִ‬
‫ל ֹא תָ מ ּותּו ִּכ ֵ‬
‫וְ ‬
‫ׁשה׃‬
‫ר־צּוָ ה יְ הוָ ה ְּביַד־מֹ ֶ ֽ‬
‫ִ‬
‫אֲׁשֶ‬
‫ּולזִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃ וַּי ֹאמֶ ר‬
‫ּולבָ נָ יו ְ‬
‫הֲרֹ ן ְ‬
‫ׁשה ְל ַ ֽא ‬
‫יני קָ ָרא מֹ ) ֶ‬
‫וַ ֽ  יְ ִהי ּבַ ּי"ם הַ ְּׁש ִמ ִ )‬
‫רב‬
‫ימם וְ הַ ְק ֵ ‬
‫ח־ל‪ֵ S‬עגֶל ּבֶ ן־ּבָ ָ ‪1‬קר ְלחַ ָּט‪/‬את וְ ַא יִ ל ְלעֹ ָלה ְּת ִמ ִ ‬
‫‪ְE‬‬
‫ֶ ֽאל־אַ הֲרֹ ן קַ‬
‫יר־עּזִ ים ְלחַ ) ָּטאת‬
‫ִ‬
‫ל־ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּת ַד ֵּבר לֵ אמֹ ר ְקח‪ּ 6‬ו ְׂש ִע‬
‫ְ‬
‫ִל ְפנֵ י יְ הוָ ֽה׃ וְ אֶ‬
‫לה׃‬
‫ימם ְלעֹ ָ ֽ‬
‫וְ עֵ גֶל ו ֶָכ ‪1‬בֶ ׂש ְּבנֵ ֽי־ׁשָ נָ ‪/‬ה ְּת ִמ ִ ‬
‫אהים‬
‫ִ‬
‫ל‬
‫הּמַ ע ֲֶל‪6‬ה אֶ ְתכֶ ם מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַ )ריִ ם ִ ֽל ְה ֹי ת לָ ֶכם ֵ ֽ‬
‫ִּכי ׀ א ֲִנ י יְ ה ָוה ַ ֽ‬
‫ּת"רת הַ ְּבהֵ מָ ה וְ הָ )ע"ף וְ כֹ ל נֶ פֶ ׁש‬
‫ַ‪6‬‬
‫יתם ְקדֹ ִ)ׁשים ִ ּכי קָ ד"ׁש ָ ֽאנִ י׃ ז ֹאת‬
‫ִ ֽו ְהיִ ֶ‬
‫‪21‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ּׁשֹרצֶ ת עַ ל־הָ ָ ֽא ֶרץ׃ ְלהַ ְב ִ ‪ּG‬דיל ֵּב ין‬
‫ּולכָ ל־נֶ פֶ ׁש הַ ֶ ‬
‫החַ ) ָּיה ָ ֽהרֹ ֶמׂשֶ ת ּבַ ָּמיִ ם ְ‬
‫ַֽ‬
‫ל ֹא ֵ ֽתאָ ֵ ֽכל׃‬
‫החַ ) ָּיה א ֲֶׁשר ‬
‫ֱכלֶ ת ּובֵ ין ַ ֽ‬
‫ה ֶּנא ) ֶ‬
‫החַ ָּיה ַ ֽ‬
‫ּוב‪6‬ין ַ ֽ‬
‫ּובין הַ ּטָ הֹ ר ֵ‬
‫הַ ּטָ ֵמא ֵ‬
‫ל־ּבנֵ ‪6‬י יִ ְׂש ָראֵ ל לֵ אמֹ) ר ִאּׁשָ ה ִּכי‬
‫ְ‬
‫וַיְ ַד ֵּב ר יְ הוָ ה אֶ ל־מֹ ֶׁש ה ּלֵ אמֹֽ ר׃ ַּד ‪ֵּC‬בר אֶ‬
‫"תּה ִּת ְט ָ ֽמא׃‬
‫ּדת ְּד ָ ‬
‫ימ‪/‬י נִ ַ ‬
‫ט ְמאָ ה ִׁש ְב ַע ת י ִ )ָמים ִּכ ֵ‬
‫דה ז ָָכ ר וְ ָ ֽ‬
‫תַ זְ ִ )ריעַ וְ יָ ְֽל ָ ‬
‫ּובַ ּי"ם הַ ְּׁש ִמ ִינ י יִ ּמ "ל ְּב ַׂש ר עָ ְרלָ ֽת"׃‬
‫ּפֹרחַ ת‬
‫י־ע"ר ַ ‬
‫ל־ּכ ִל )‬
‫ְ‬
‫תי ֽא"־בָ עֵ ֶרב א " ְבכָ‬
‫ם־ּת ָר ֶאה @ע"ד ‪ּE‬בַ ּבֶ גֶד ֽא"־בַ ְּׁש ִ ‪6‬‬
‫וְ ִא ֵ ֽ‬
‫הוא ּבָ ֵאׁש ִּת ְׂש ְר ) ֶפּנּו ֵא ת אֲׁשֶ ר־ּב " הַ ּנָ ֽ  גַע׃ וְ הַ ‪ֶּM‬בגֶד ֽא"־הַ ְּׁש ִ תי ֽא"־הָ עֵ@ ֶרב‬
‫ִ‬
‫הר׃‬
‫ל־ּכ ִל‪6‬י הָ ע"ר א ֲֶׁשר ְּתכַ )ֵּבס וְ ָס ר מֵ ֶהם הַ ּנָ   גַע וְ כֻ ַּב ס ׁשֵ ִנית וְ טָ ֵ ֽ‬
‫ְ‬
‫ֽא"־כָ‬
‫ּבגֶד הַ ֶּצמֶ ר ׀ א " הַ ִּפ ְׁש ִּתים א‪ " 6‬הַ ְּׁש ִתי א " הָ עֵ) ֶרב‬
‫ּת"רת נֶ ֽ  גַע־צָ ַ @רעַ ת ֶ ‬
‫ַ‬
‫‪E‬ז ֹאת‬
‫הֲר" א " ְלטַ ְּמ ֽא"׃‬
‫ט ‬
‫ל־ּכ ִלי־ע "ר ְל ַ ֽ‬
‫ְ‬
‫א " ּכָ‬
‫צֹרע ְּבי"ם‬
‫ּת"רת הַ ְּמ ָ )‬
‫ַ‬
‫וַיְ ַד ֵּב ר יְ הוָ ה אֶ ל־מֹ ֶׁש ה ּלֵ אמֹֽ ר׃ ז ֹ‪6‬את ִ ּֽת ְה ֶיה ‬
‫ּכֹהן‬
‫לּמַ חֲנֶ ה וְ ָראָ ה הַ ) ֵ‬
‫ל־מח ּוץ ַ ֽ‬
‫ִ‬
‫ּכֹהן אֶ‬
‫ּכֹהן׃ וְ יָצָ א הַ ) ֵ‬
‫הּובא אֶ ל־הַ ֵ ֽ‬
‫ָ‬
‫הֳרת " וְ‬
‫ט ָ‬
‫ָֽ‬
‫וְ ִהּנֵ ‪/‬ה נִ ְר ָּפ א נֶ ֽ  גַע־הַ ּצָ ַ רעַ ת ִמן־הַ ּצָ ֽרּועַ ׃‬
‫ָמתּו ְּבטֻ ְמאָ ) ָתם ְּבטַ ְּמ ָא ם‬
‫ל ֹא י ֻ‬
‫ת־ּבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּטֻ ְמאָ ָתם וְ ‪6‬‬
‫ְ‬
‫ּתם אֶ‬
‫וְ ִהּז ְַר ֶ ‬
‫ֲׁשר ּתֵ ֵצ א ִמ ֶּמ‪ּ/‬נּו‬
‫ּת"רת הַ ּזָ ב וַ ֽ א ֶ‬
‫ַ‬
‫ת"כם׃ ז ֹ את‬
‫ת־מ ְׁשּכָ ִני א ֲֶׁש ר ְּב ָ ֽ‬
‫ִ‬
‫אֶ‬
‫ת־ז"ב" לַ ּז ָָכר‬
‫)‬
‫ה־בּה׃ וְ הַ ָּד ָוה ְּבנִ ָּד ) ָתּה וְ הַ ָּזב אֶ‬
‫ָֽ‬
‫ִׁש ְכבַ ת־זֶ ַ רע ְלטָ ְמאָ‬
‫ם־טמֵ ָ ֽאה׃‬
‫ְ‬
‫ּול ִ ‪G‬איׁש א ֲֶׁש ר יִ ְׁש ַּכב ִע‬
‫וְ לַ ּנְ קֵ ָבה ְ‬
‫תם ִל ְפנֵי־יְ הוָ ה‬
‫הֲרֹ ן ְּבקָ ְרבָ ָ ‬
‫חֲרי )מ"ת ְׁשנֵ י ְּבנֵ י ַ ֽא ‬
‫ׁשה ַ ֽא ֵ‬
‫וַיְ ַד ֵּב‪6‬ר יְ ה ָוה אֶ ל־מֹ ) ֶ‬
‫ָב ֹא‬
‫הֲרֹ ן אָ ִחי‪ > S‬וְ אַ ל־י ‪6‬‬
‫ל־א ‬
‫ַֽ‬
‫ָמתּו׃ ו ַּי ֹאמֶ ר יְ ה @ ָוה אֶ ל־מֹ ׁשֶ ה ַּדּבֵ ר ‪ :‬אֶ‬
‫ַוּי ֻ ֽ‬
‫ל־האָ רֹ ן ‬
‫ָֽ‬
‫ל־ּפ ֵני הַ ּכַ ּפֹ@ ֶרת א ֲֶׁש‪6‬ר עַ‬
‫ְ‬
‫ְבכָ ל־עֵ ת אֶ ל־הַ ּקֹ) ֶדׁש ִמ ֵּבית לַ ּפָ רֹ כֶ ת אֶ‬
‫הֲרֹ ן אֶ ל־הַ ּקֹ ֶדׁש‬
‫ָב ֹא ַ ֽא ‬
‫ל ֹא י )ָמּות ִּכ ‪B‬י ֶ ּֽבעָ ) ָנן ֵ ֽא ָר ֶאה עַ ל־הַ ּכַ ּפֹֽ ֶרת׃ ְּבז ֹ‪/‬את י ‬
‫וְ ‬
‫לה׃‬
‫ְּב ַפ‪1‬ר ּבֶ ן־ּבָ ָ ‪/‬קר ְלחַ ָּטאת וְ ַא יִ ל ְלעֹ ָ ֽ‬
‫ּכא ֲֶׁש ר קָ ָא‪/‬ה אֶ ת־הַ ּג"י א ֲֶׁש ר‬
‫טּמַ א ֲֶכם א ָֹתּה ַ ֽ‬
‫וְ ֽל ֹא־תָ ִ ‪6‬קיא הָ ָא ֶרץ אֶ ְת ) ֶכם ְּב ַ ֽ‬
‫ּכל הַ ּֽת"עֵ בֹ ת הָ ֵאּלֶ ה וְ נִ ְכ ְרת‪ּ /‬ו הַ ּנְ פָ ׁש "ת‬
‫ֲׂשה ִמ ֹ‬
‫ֵיכם׃ ִּכ ‪B‬י ּכָ ל־א ֲֶׁשר יַ ֽע ) ֶ‬
‫ִל ְפנ ֶ ֽ‬
‫ֲׂש"ת ֵ ֽמחֻ ּק‪" 6‬ת‬
‫ת־מ ְׁשמַ ְר ִּתי ְל ִב ְל ִ ּתי ע @‬
‫ִ‬
‫ּוׁשמַ ְר ֶּתם אֶ‬
‫ְ‬
‫ׂשת ִמ ֶ ּק ֶרב עַ ָ ּֽמם׃‬
‫העֹ ֹ ‬
‫ָֽ‬
‫יכם׃‬
‫ל ֹא ִ ֽתּטַ ְּמא ּו ּבָ ֶהם א ֲִני יְ הוָ ה א ֱֽהֵ ֶ ֽ‬
‫ֵיכם ְו ‬
‫הַ ּֽת"עֵ בֹ ת א ֲֶׁשר נַ ֽעֲׂש ּו ִל ְפנ ) ֶ‬
‫‪22‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ּת‬
‫ֲדת ְּבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָר ֵא‪/‬ל וְ ָ ֽאמַ ְר ָ ‬
‫וַיְ ַד ֵּב ר יְ הוָ ה אֶ ל־מֹ ֶׁש ה ּלֵ אמֹֽ ר׃ ַּד ‪ֵּC‬בר אֶ ל־ּכָ ל־ע ַ ‪1‬‬
‫יכם׃ ִאיׁש ִאּמ‪ " 6‬וְ אָ ִביו ‬
‫אֲלֵ ֶהם ְקדֹ ִׁשים ִ ּֽת ְהיּו ִּכי קָ )ד"ׁש א ֲִני יְ הוָ ה א ֱֽהֵ ֶ ֽ‬
‫יכם׃‬
‫תי ִּת ְׁשמֹ רּו א ֲִני יְ הוָ ה א ֱֽהֵ ֶ ֽ‬
‫יראּו וְ אֶ ת־ׁשַ ְּבתֹ ַ ‬
‫ִּת ָ )‬
‫הֹרה לַ ְּטמֵ ) ָאה ּובֵ ין־הָ ע "ף הַ ּטָ ֵמא לַ ּטָ הֹ ר‬
‫וְ ִה ְב ַּד ְל ‪ֶּ C‬תם ֵ ּֽבין־הַ ְּבהֵ ָמ‪6‬ה הַ ְּט ָ‬
‫הא ֲָד ) ָמה‬
‫ּובכֹל א ֲֶׁשר ִּת ְרמֹ ׂש ָ ֽ‬
‫יכם ּבַ ְּבהֵ ָמה ּובָ ע"ף ְ‬
‫א־תׁשַ ְּק צּו אֶ ת־נ ְַפׁשֹֽ תֵ @ ֶ‬
‫וְ ֽל ֹ ְ‬
‫דֹׁשים ִ ּכי קָ ד"ׁש א ֲִנ י יְ הוָ ה‬
‫ּד ְל ִּתי לָ ֶכם ְלטַ ֵ ּֽמא׃ ִ ֽו ְה ִי‪6‬יתֶ ם ִלי ְק ִ)‬
‫ר־ה ְב ַ ‬
‫ִ‬
‫אֲׁשֶ‬
‫"־אּׁשָ ה ִ ּֽכי־יִ ְה ֶיה בָ ֶה ם‬
‫ן־העַ ִ ּמים ִ ֽל ְהי "ת ִ ֽלי׃ וְ ִאיׁש ֽא ִ‬
‫וָ ֽאַ ְב ִ ּדל אֶ ְת ֶכ‪/‬ם ִמ ָ ֽ‬
‫יה ם ָ ּֽבם׃‬
‫תם ְּדמֵ ֶ‬
‫יּומתּו ּבָ ֶא‪/‬בֶ ן יִ ְרּגְ מ ּו אֹ ָ ‬
‫א‪" /‬ב א " יִ ְּדעֹ ִני מ "ת ָ‬
‫ּת אֲלֵ ) ֶהם‬
‫הֲרֹ ן וְ ָ ֽאמַ ְר ָ ‬
‫הֲנים ְּבנֵ י ַ ֽא ‬
‫ׁשה אֱמֹ ר אֶ ל־הַ ּכֹֽ ִ ‬
‫וַּי ֹ‪6‬אמֶ ר יְ ה ָוה אֶ ל־מֹ ) ֶ‬
‫ּולאָ ִ)ביו‬
‫ם־ל ְׁשאֵ )ר" הַ ּקָ רֹ ב אֵ ָל יו ְל ִאּמ " ְ‬
‫ִ‬
‫ְלנֶ פֶ ׁש ֽל ֹא־יִ ּטַ ָּמא ְּבעַ ָ ּֽמיו׃ ִּכ ‪B‬י ִא‬
‫ליו א ֲֶׁש ר‬
‫ר"בה אֵ ) ָ‬
‫לאֲחֹ ת‪ " 6‬הַ ְּבתּולָ ה הַ ְּק ָ‬
‫ּולאָ ִ ֽחיו׃ וְ ַ ֽ‬
‫ְ‬
‫ּול ִבּת "‬
‫ְ‬
‫וְ ִל ְבנ "‬
‫תה ְל ִאיׁש ָלּה יִ ּטַ ָ ּֽמא׃‬
‫ֽל ֹא־הָ יְ ָ ‬
‫יּומת׃ ִמ ְׁש ַּפ‪6‬ט אֶ חָ ד ִ ֽי ְהיֶ ה לָ ) ֶכם ּכַ ּגֵ ר‬
‫דם ָ ֽ‬
‫ּומַ ֵּכ ה ְבהֵ ָמה יְ ׁשַ ְּל ֶמּנָה ּומַ ֵּכ ה אָ ָ ‬
‫ל־ּבנֵ י יִ ְׂש ָראֵ ל >‬
‫ְ‬
‫יכם׃ וַיְ ַד ֵּבר מֹ ׁשֶ ה ‪ :‬אֶ‬
‫ּכי א ֲִנ י יְ הוָ ה א ֱֽהֵ ֶ ֽ‬
‫רח ִ ֽי ְהיֶ ה ִ ‪/‬‬
‫ּכאֶ זְ ָ ‬
‫ָֽ‬
‫ּובנֵ ֽי־יִ ְׂש ָר ֵא ל‬
‫לּמַ חֲ ֶנ)ה וַּיִ ְרּגְ מ ּו אֹ ת " ָא בֶ ן ְ‬
‫ל־מחּוץ ַ ֽ‬
‫ִ‬
‫ת־ה ְמקַ ּלֵ ל אֶ‬
‫ַֽ‬
‫ַּי"ציאּו אֶ‬
‫ו ִ‬
‫ׁשה׃‬
‫ּכא ֲֶׁש‪/‬ר ִצּוָ ה יְ הוָ ה אֶ ת־מֹ ֶ ֽ‬
‫עָ )ׂשּו ַ ֽ‬
‫ל־ּבנֵ ‪6‬י יִ ְׂש ָראֵ ל ‬
‫ְ‬
‫ׁשה ְּב ַה ר ִסינַ י לֵ אמֹֽ ר׃ ַּד ‪ֵּC‬בר אֶ‬
‫וַיְ ַד ֵּב‪6‬ר יְ ה ָוה אֶ ל־מֹ ) ֶ‬
‫ׁש ְב ָתה הָ ) ָא ֶרץ‬
‫ּכי תָ בֹ אּו אֶ ל־הָ ) ָא ֶרץ א ֲֶׁש ר א ֲִני נֹ ֵתן לָ ֶכ ם וְ ָ ֽ‬
‫ּת אֲלֵ ) ֶהם ִ ‪6‬‬
‫וְ ָ ֽאמַ ְר ָ ‬
‫ּת‬
‫ליהוָ ֽה׃ ֵׁש‪ׁ6‬ש ׁשָ נִ ים ִּתזְ ַרע ׂשָ ֶ )ד‪ S‬וְ ֵׁש ׁש ׁשָ ִנים ִּתזְ מֹ ר ּכַ ְר ֶמ‪ S‬וְ ָ ֽאסַ ְפ ָ ‬
‫ׁשַ ָּבת ַ ֽ‬
‫ת־ּת ֽבּואָ ָ ֽתּה׃‬
‫ְ‬
‫אֶ‬
‫א"תם מֵ ֶא ֶרץ‬
‫ָ‬
‫ אתי‬
‫ר־ה"צ ִ‬
‫ֵ‬
‫י־ל‪6‬י ְבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָראֵ ל עֲבָ ִ )דים עֲבָ ַדי ) ֵהם אֲׁשֶ‬
‫ִ ּֽכ ִ‬
‫ּופ‪6‬סֶ ל ּומַ ּצֵ בָ ה ‬
‫ילם ֶ‬
‫ֲׂשּו לָ @ ֶכם א ֱִל ִ‬
‫יכם׃ ֽל ֹא־תַ ע ‬
‫ִמ ְצ ָריִ ם א ֲִני יְ הוָ ה א ֱֽ ֵה ֶ ֽ‬
‫ּכי‬
‫ל ֹא ִת ְּתנּו ְּבאַ ְר ְצ ) ֶכם ְל ִ ֽה ְׁשּתַ חֲ ֹ"ת עָ ֶל יהָ ִ ‪/‬‬
‫ֽל ֹא־תָ ִ קימּו לָ ) ֶכם וְ ֶאבֶ ן מַ ְׂש ִּכית ‪6‬‬
‫יראּו א ֲִני יְ הוָ ֽה׃‬
‫ׁשי ִּת ָ‬
‫ּומ ְק ָּד ִ ‬
‫יכם׃ אֶ ת־ׁשַ ְּבתֹ ַתי ִּת ְׁשמֹ) רּו ִ‬
‫א ֲִנ י יְ הוָ ה א ֱֽהֵ ֶ ֽ‬
‫יכם‬
‫יתם אֹ ָ ֽתם׃ וְ נָ ֽתַ ִ ּתי גִ ְׁשמֵ ֶ‬
‫ֲׂש ֶ ‬
‫"תי ִּת ְׁש ְמ )רּו וַ ֽ ע ִ‬
‫ת־מ ְצ ַ‬
‫ִ‬
‫תי ּתֵ ֵל כּו וְ אֶ‬
‫ם־ּבחֻ ּקֹ ַ ‬
‫ְ‬
‫ִא‬
‫‪23‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ּתן ִּפ ְריֽ "׃ וְ ִה ִּׂשיג לָ ֶכ ם ַ ּדיִ ׁש ‬
‫דה יִ ֵ ‬
‫בּולּה וְ ֵע ץ הַ ּׂשָ ֶ ‬
‫)ָ‬
‫ְּב ִע ָּתם וְ נָ ְֽתנָ ‪6‬ה הָ ָא ֶרץ יְ‬
‫ּתם‬
‫אֶ ת־ּבָ ִ)ציר ּובָ ִ ציר י ִַּׂשיג אֶ ת־זָ ַ רע וַ ֽ אֲכַ ְל ֶּת‪6‬ם לַ ְח ְמכֶ ם לָ ֹ)ׂשבַ ע ִ ֽויׁשַ ְב ֶ ‬
‫לָ ֶבטַ ח ְּבאַ ְר ְצ ֶ ֽכם׃‬
‫ירי‬
‫ֲׂש ִ ‪G‬‬
‫הע ִ‬
‫ּכל אֲׁשֶ ר־יַ ֽעֲבֹ ר ַּתחַ ת הַ ָּׁשבֶ ט ָ ֽ‬
‫וְ כָ ל־מַ ְע ַׂש‪6‬ר ּבָ קָ ר ו )ָצ ֹאן ֹ‬
‫ירּנּו וְ ִאם־הָ ֵמר‬
‫ל ֹא יְ ִמ ֶ‬
‫רע וְ ‬
‫ל ֹא יְ בַ ֵ ‪ּ/‬קר ֵ ּֽבין־ט "ב לָ ַ ‬
‫ליהוָ ֽה׃ ‪1‬‬
‫ִ ֽי ְהיֶה־ּקֹ ֶדׁש ַ ֽ‬
‫ֲׁשר‬
‫ל ֹא יִ ּג ֵ ָֽאל׃ ֵאּלֶ ה הַ ִּמ ְצ ֹ"ת א ֶ‬
‫ּורת‪ֽ ִ " /‬י ְהיֶה־ּקֹ ֶדׁש ‬
‫ּות ֽמ ָ‬
‫היָה־ה‪ּ 1‬וא ְ‬
‫ירּנּו וְ ָ ֽ‬
‫יְ ִמ ֶ )‬
‫הר ִסינָ ֽי׃‬
‫ל־ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַ ‬
‫ְ‬
‫ִצּוָ ‪1‬ה יְ הוָ ‪/‬ה אֶ ת־מֹ ֶׁשה אֶ‬

‫ספר במדבר‬
‫מ"ע ד ְּבאֶ ָחד ‪ L‬לַ חֹ ֶדׁש הַ ּׁשֵ ִ @ני‬
‫ֵ‬
‫וַיְ ַד ֵּבר יְ הוָ ‪1‬ה אֶ ל־מֹ ֶׁש‪/‬ה ְּב ִמ ְד ַּב ר ִסינַ י ְּבאֹ הֶ ל‬
‫ריִ ם לֵ אמֹֽ ר׃ ְׂשאּו אֶ ת־ר ֹאׁש ּכָ ל־ע ֲַדת‬
‫את‪/‬ם מֵ ֶא ֶ רץ ִמ ְצ ַ ‬
‫ּבַ ּׁשָ נָ ה הַ ּׁשֵ נִ ית ְלצֵ ָ‬
‫תם ְל ֵבית אֲבֹ ָתם ְּב ִמ ְס ַּפר ׁשֵ )מ"ת ּכָ ל־ז ָָכר‬
‫ְּבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָר ) ֵאל ְל ִמ ְׁש ְּפחֹ ָ ‬
‫ל־יֹצ א צָ ָבא ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ִּת ְפ ְק דּו‬
‫ֵ‬
‫ָמ ְעלָ ה ּכָ‬
‫תם׃ ִמ ֶּבן עֶ ְׂש ִ ‪6‬רים ׁשָ ָנה ו ) ַ‬
‫ְלג ְֻלּגְ ָ ֽ‬
‫הֲרֹ ן׃‬
‫ּתה וְ ַ ֽא ֽ‬
‫תם אַ ָ ‬
‫אֹ ָת‪/‬ם ְל ִצ ְבאֹ ָ ‬
‫תי ִמּת "( הַ ְלוִ ִ ּֽים׃ וְ ז ֹאת ׀ עֲׂש ּו‬
‫ת־ׁשבֶ ט ִמ ְׁש ְּפחֹ ת הַ ְּקהָ ִ ‬
‫ֵ‬
‫אַ ל־ּתַ ְכ ִ ‪G‬ריתּו אֶ‬
‫הֲרֹ ן ּובָ נָיו יָבֹ) אּו‬
‫ּתם אֶ ת־קֹ ֶדׁש הַ ֳּק ָד ִׁשים ַ ֽא ‪6‬‬
‫ָמתּו ְּבגִ ְׁש ָ ‬
‫ל ֹא י ) ֻ‬
‫לָ הֶ ם וְ חָ יּו וְ ‬
‫ָבאּו ִל ְרא‪" /‬ת‬
‫וְ ׂשָ מ ּו א"תָ ם ִ איׁש ִ ‪/‬איׁש עַ ל־עֲבֹֽ ָדת " וְ אֶ ל־מַ ּׂשָ ֽא"׃ וְ ֽל ֹא־י ‪ֹ 1‬‬
‫ָמתּו׃‬
‫ּלע אֶ ת־הַ ּקֹ ֶדׁש ו ֵ ֽ‬
‫ְּכבַ ַ ‬
‫ַם־הם ְל ֵב ית‬
‫ֵ‬
‫ת־ר ֹאׁש ְּבנֵ י גֵ ֽ ְ רׁש "ן ּג‬
‫‪/‬‬
‫וַיְ ַד ֵּב ר יְ הוָ ה אֶ ל־מֹ ֶׁש ה ּלֵ אמֹֽ ר׃ נָׂש ֹא אֶ‬
‫ּׁשים ׁשָ נָ ה‬
‫ׁשים ׁשָ ָנ@ה וָמַ ְעלָ ה ַע ‪/‬ד ּבֶ ן־חֲ ִמ ִ ‬
‫תם ְל ִמ ְׁש ְּפחֹ ָ ֽתם׃ ִמּבֶ ן ‪ְׁ L‬ש ִ‬
‫אֲבֹ ָ ‬
‫מ"עֽד׃‬
‫ֵ‬
‫ֲבֹדה ְּבאֹ הֶ ל‬
‫לעֲבֹ ד ע ָ ‬
‫א"תם ּכָ ל־הַ ּבָ א ִל ְצ ב ֹא צָ )ָבא ַ ֽ‬
‫ָ‬
‫ִּת ְפקֹ ד‬
‫ׂשים ְּבנֵ ֽי־ׁשָ נָ ‪/‬ה‬
‫יל‪6‬ם ְׁשנֵים־עָ ׂשָ ר ְּכבָ ִ ‪1‬‬
‫לה ְׁשנֵ ‪1‬ים עָ ָׂשר ּפָ ִרים אֵ ִ‬
‫לעֹ @ ָ‬
‫ּכָ ל־הַ ּבָ ָקר ָ ֽ‬
‫ּטאת׃ וְ כֹ‪ C‬ל ְּב ַ קר ׀ זֶ בַ ח‬
‫ירי ִע ִּז ‪/‬ים ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ְלחַ ָ ֽ‬
‫ּוׂש ִע ֵ ‬
‫ּומנְ חָ ָתם ְ‬
‫ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ִ‬
‫ׂשים‬
‫יל‪6‬ם ִׁש ִּׁשים עַ ּתֻ ִ דים ִׁש ִ)ּׁשים ְּכבָ ִ ‬
‫הַ ְּׁשלָ ִמים עֶ ְׂש ִ רים וְ אַ ְרּבָ עָ ה ‪ּ :‬פָ ִרים > אֵ ִ‬
‫ּוב ב ֹא‬
‫חֲרי ִהּמָ ַׁש ח אֹ ֽת"׃ ְ‬
‫ִׁש ִּׁשים זֹ‪B‬את חֲ נ ַֻּכ ת הַ ִּמזְ )ֵּבחַ ַ ֽא ֵ ‬
‫ְּבנֵ ֽי־ׁשָ נָ ה‬
‫‪24‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ת־ה @ּק"ל ִמ ַּד ֵּבר אֵ לָ יו מֵ ַע ‪6‬ל‬
‫ַ‬
‫ׁשה אֶ ל־אֹ הֶ ל מ"עֵ ד ‪ְ :‬ל ַד ֵּבר ִאּת" > וַּיִ ְׁש ַמע אֶ‬
‫מֹ @ ֶ‬
‫ליו׃‬
‫העֵ ֻ )דת ִמ ֵּבין ְׁשנֵ י הַ ְּכ ֻר ִבים וַיְ ַד ֵּבר אֵ ָ ֽ‬
‫הַ ּכַ ּפֹ ֶרת אֲׁשֶ ר עַ ל־א ֲרֹ ן ָ ֽ‬
‫ּת אֵ ָל יו‬
‫ַּדּבֵ ר ֶ ֽאל־אַ הֲרֹ) ן וְ ָ ֽאמַ ְר ָ ‬
‫וַיְ ַד ֵּב ר יְ הוָ ה אֶ ל־מֹ ֶׁש ה ּלֵ אמֹֽ ר׃‬
‫נ"רה י ִ ָאירּו ִׁש ְב ַע ת הַ ּנ ֵֽר"ת׃ וַּיַ ‪6‬עַ ׂש‬
‫ְּבהַ ע ֲֽ ְת‪ S‬אֶ ת־הַ ּנֵרֹ) ת אֶ ל־מּול ְּפנֵ י הַ ְּמ ָ )‬
‫ּכא ֲֶׁש‪/‬ר ִצּוָ ה יְ הוָ ה‬
‫הע ֱָלה נֵ ֽרֹ ֶתיהָ ַ ֽ‬
‫נ"רה ֶ ֽ‬
‫ּכֵ ן ַ ֽאהֲרֹ) ן אֶ ל־מּול ְּפנֵ י הַ ְּמ ָ )‬
‫ׁשה׃‬
‫אֶ ת־מֹ ֶ ֽ‬
‫לם ִׁש ְב ַע ת‬
‫ל ֹא ִתּכָ ֵ ‬
‫ו ַּי ֹאמֶ ר יְ ה ָו@ה אֶ ל־מֹ ׁשֶ ה וְ אָ ִביהָ י ‪ָ6‬רֹ ק י ַָרק ְּבפָ ) ֶניהָ הֲ ‬
‫לּמַ חֲ ֶנ)ה וְ אַ ַחר ֵ ּֽתאָ ֵ ֽסף׃ ו ִַּתּסָ גֵ ר ִמ ְריָ ‪/‬ם‬
‫ָמים ִּתּסָ ֵג‪C‬ר ִׁש ְב ַע ‪6‬ת י ִָמים ִמח ּוץ ַ ֽ‬
‫יִ ‬
‫ד־האָ ֵסף ִמ ְריָ ֽם׃ וְ אַ ַח‪/‬ר‬
‫ֵֽ‬
‫ל ֹא נ )ַָסע עַ‬
‫ָמים וְ הָ עָ ם ‬
‫לּמַ חֲנֶ ה ִׁש ְב ַע ת י ִ ‬
‫ִמח ּוץ ַ ֽ‬
‫ארן׃‬
‫נָ ְֽסע ּו הָ ָעם ֵ ֽמחֲ צֵ ר"ת וַ ֽ  ּיַחֲ נּו ְּב ִמ ְד ַּב ר ּפָ ָ ֽ‬
‫ת־א ֶרץ ְּכ ַנ)עַ ן‬
‫ֶ‬
‫ָתרּו אֶ‬
‫ָׁשים וְ י ֻ‬
‫אנ ִ‬
‫ח־ל‪ֲ S‬‬
‫ְ‬
‫וַיְ ַד ֵּב ר יְ הוָ ה אֶ ל־מֹ ֶׁש ה ּלֵ אמֹֽ ר׃ ְׁשלַ‬
‫לחּו‬
‫תן ִל ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִאיׁש אֶ חָ ד ‪ ִ L‬איׁש אֶ @ ָחד ְלמַ ֵּט‪6‬ה אֲבֹ תָ יו ִּת ְׁש ) ָ‬
‫אֲׁשֶ ר־א ֲִנ י נֹ ֵ ‬
‫ל־ּפי יְ הוָ ה ּכֻ ָּל ם‬
‫ארן עַ ִ‬
‫תם מֹ ֶׁש‪/‬ה ִמ ִּמ ְד ַּב ר ּפָ ָ ‬
‫לח אֹ ָ ‬
‫הם׃ וַּיִ ְׁש ַ‬
‫ָׂשיא בָ ֶ ֽ‬
‫ּכל נ ִ ‬
‫ֹ‬
‫הּמָ ה׃‬
‫אׁש י ְבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָר ֵאל ֵ ֽ‬
‫ָׁשים ָר ֵ‬
‫אנ ִ)‬
‫ֲ‬
‫יתם‬
‫ֲׂש ֶ ‬
‫ל־מ ְצ ֹ"ת יְ ה ָו)ה וַ ֽ ע ִ‬
‫ִ‬
‫יתם אֹ ת" ּוזְ כַ ְרּתֶ ם אֶ ת־ּכָ‬
‫ּור ִא ֶ‬
‫יצת > ְ‬
‫וְ הָ יָ ה לָ כֶ ם ‪ְ :‬ל ִצ ִ‬
‫ּתם ִזֹנים‬
‫ֵיכם אֲׁשֶ ר־אַ ֶ ‬
‫חֲרי ֵ ֽעינ ) ֶ‬
‫חֲרי ְלבַ ְבכֶ ם וְ ַ ֽא ֵ‬
‫אֹ ָתם וְ ֽל ֹא־תָ @תּורּו ַ ֽא ֵ ‪6‬‬
‫ׁשים‬
‫יתם ְקדֹ ִ ‬
‫"תי ִ ֽו ְהיִ ֶ ‬
‫ל־מ ְצ ָ‬
‫ִ‬
‫יתם אֶ ת־ּכָ‬
‫ֲׂש ֶ ‬
‫יהם׃ ְל ַמעַ ן ִּתזְ ְּכ )רּו וַ ֽ ע ִ‬
‫חֲר ֶ ֽ‬
‫ַ ֽא ֵ‬
‫‪6‬אתי אֶ ְתכֶ ם מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַ )ריִ ם‬
‫ה"צ ִ‬
‫ֵ‬
‫ֲׁשר‬
‫יכם׃ א ֲִנ‪C‬י יְ הוָ ה א ֱֽהֵ יכֶ ם א ֶ‬
‫לאהֵ ֶ ֽ‬
‫ֵֽ‬
‫יכם׃‬
‫אהים א ֲִני יְ הוָ ה א ֱֽהֵ ֶ ֽ‬
‫ִ‬
‫ל‬
‫ִ ֽל ְהי "ת לָ ֶכם ֵ ֽ‬
‫יא‪/‬ב וְ א "ן‬
‫ירם ְּבנֵ ‪1‬י א ֱִל ָ‬
‫ן־ק ָהת ּבֶ ן־לֵ ִו י וְ ָד ָתן וַ ֽ א ֲִב ָ @‬
‫וַּיִ ַ ּקח קֹ) ַרח ּבֶ ן־יִ ְצ ָה ר ּבֶ ְ‬
‫ָׁשים ִמ ְּבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָר ֵאל חֲ ִמ ִּׁשים‬
‫אנ ִ ‬
‫ׁשה וַ ֽ ֲ‬
‫אּובן׃ ַוּי ָֻקמּו ִל ְפנֵ י מֹ ) ֶ‬
‫ן־ּפלֶ ת ְּבנֵ י ְר ֵ ֽ‬
‫ּבֶ ֶ‬
‫י־ׁשם׃ ו ִ ַּֽיּקָ הֲ ‪C‬לּו עַ ל־מֹ ֶׁשה‬
‫מ"עד אַ נְ ׁשֵ ֵ ֽ‬
‫ֵ‬
‫יא י עֵ ָד‪/‬ה ְק ִר ֵא י‬
‫אתיִ ם נְ ִׂש ֵ‬
‫ּומָ ָ‬
‫ל־העֵ ָדה ּכֻ ָּל ם ְקדֹ ִ)ׁשים‬
‫ָֽ‬
‫ּכי כָ‬
‫אמ רּו אֲלֵ הֶ ם ‪ַ :‬רב־לָ כֶ ם > ִ ‪6‬‬
‫וְ ַ ֽעל־אַ הֲרֹ ן ו ַּֽי ֹ ְ‬
‫ל־ק ַה ל יְ הוָ ֽה׃‬
‫ְ‬
‫ַּׂשא ּו עַ‬
‫ת"כם יְ הוָ ה ּומַ ּדּועַ ִ ּֽת ְתנ ְ‬
‫ּוב ָ‬
‫ְ‬
‫בּוא ת ֹּג ֶרן‬
‫ימ ֶכ‪6‬ם אֶ ת־חֶ ְלּב" ִמ ) ֶּמּנּו וְ נ ְֶחׁשַ ב לַ ְלוִ ִ )ּים ִּכ ְת ַ‬
‫הֲר ְ‬
‫ּת אֲלֵ ֶהם ּבַ ִ ֽ‬
‫וְ ָ ֽאמַ ְר ָ ‬
‫ית ֶכ ם ִ ּֽכי־ׂשָ ָכ ר הּוא ‬
‫ּוב ְ‬
‫ּתם ֵ ֽ‬
‫בּוא ת יָ ֽ  קֶ ב׃ וַ ֽ אֲכַ ְל ֶּת‪6‬ם אֹ ת" ְּבכָ ל־מָ )ק"ם אַ ֶ ‬
‫וְ ִכ ְת ַ‬
‫‪25‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ימ ֶכ ם‬
‫הֲר ְ‬
‫א־ת ְׂשא‪ּ 6‬ו עָ לָ יו ) ֵח ְטא ּבַ ִ ֽ‬
‫מ"עֽד׃ וְ ֽל ֹ ִ‬
‫ֵ‬
‫לָ ) ֶכם ֵח לֶ ף עֲבֹֽ ַד ְת ֶכם ְּבאֹ הֶ ל‬
‫ל ֹא תָ ֽמּותּו׃‬
‫ל ֹא ְתחַ ְּלל ּו וְ ‬
‫אֶ ת־חֶ ְלּב " ִמ ֶּמּנּו וְ אֶ ת־קָ ְד ֵׁש‪1‬י ְבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָר ֵא‪/‬ל ‬
‫ּת"רה‬
‫ָ)‬
‫הֲרֹ ן לֵ אמֹֽ ר׃ זֹ‪B‬את חֻ ַ ּקת הַ‬
‫וַיְ ַד ֵּבר יְ ה ָו)ה אֶ ל־מֹ ֶׁש ה וְ ֶ ֽאל־אַ ‬
‫ל־ּבנֵ י יִ ְׂש ָראֵ ל וְ יִ ְקח ּו אֵ לֶ י‪ L S‬פָ ָ רה‬
‫ְ‬
‫ר־צּוָ ה יְ הוָ ה לֵ אמֹ ר ַּד ֵּבר ׀ אֶ‬
‫ִ‬
‫אֲׁשֶ‬
‫יה עֹֽ ל׃ ּונְ תַ ֶּתם‬
‫א ֲֻד @ ָּמה ְּת ִמימָ ה א ֲֶׁש‪6‬ר ֵ ֽאין־ּבָ ּה )מּום א ֲֶׁש‪/‬ר ֽל ֹא־עָ ָל ה עָ ֶל ָ‬
‫אֹתּה‬
‫לּמַ חֲ ֶנ)ה וְ ׁשָ ַח ט ָ ‬
‫ל־מח ּוץ ַ ֽ‬
‫ִ‬
‫ה"ציא אֹ תָ ּה אֶ‬
‫ּכֹהן וְ ִ ‪6‬‬
‫אֹ ) ָתּה אֶ ל־אֶ ְלעָ זָ ר הַ ֵ‬
‫ְלפָ נָ ֽיו׃‬
‫ירא אֹ )ת" ִּכי ְביָ ֽ ְ ד ‪ SC‬נ ַָת ִ‪ּ1‬תי אֹ ת‪" /‬‬
‫ל־ּת ָ‬
‫ִ‬
‫ו ַּי ֹאמֶ ר יְ הוָ ‪6‬ה אֶ ל־מֹ ׁשֶ ה אַ‬
‫ֱמֹרי‬
‫הא ִ )‬
‫ּכא ֲֶׁשר עָ ִׂשיתָ ְל ִסיחֹ ן ֶמלֶ ( ָ ֽ‬
‫וְ אֶ ת־ּכָ ל־עַ ּמ " וְ אֶ ת־אַ ְרצ " וְ עָ ִׂשיתָ )ּל" ַ ֽ‬
‫ד־ּב ְל ִ ּתי‬
‫ִ‬
‫ַּכּו אֹת‪ " 6‬וְ אֶ ת־ּבָ נָיו וְ אֶ ת־ּכָ ל־עַ )ּמ" עַ‬
‫י"ׁשב ְּבחֶ ְׁש ּֽב"ן׃ ַוּי ‬
‫ֵ‬
‫א ֲֶׁש ר‬
‫ירׁש ּו אֶ ת־אַ ְר ֽצ"׃ וַּיִ ְסע ּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ֽ  ּיַחֲנּו ְּב ַע ְֽרב "ת‬
‫ִה ְׁש ִ ֽאיר־ל " ׂשָ ִ ריד ו ִ ַּֽי ְ‬
‫ּדן יְ ֵר ֽח"׃‬
‫מ"אב מֵ ֵעבֶ ר ְלי ְַר ֵ ‬
‫)ָ‬
‫מ"אב‬
‫@ָ‬
‫ֱמֹרי׃ ַו ָּיגָר‬
‫לא ִ ֽ‬
‫ן־צּפ "ר ֵא‪/‬ת ּכָ ל־אֲׁשֶ ר־עָ ָׂש ה יִ ְׂש ָר ֵ אל ָ ֽ‬
‫וַּיַ ְ רא ּבָ ָלק ּבֶ ִ‬
‫מ"אב ִמ ְּפנֵ י ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃ ו ַּי ֹאמֶ ר‬
‫)ָ‬
‫ִמ ְּפנֵ י הָ ָע ‪/‬ם ְמאֹ ד ִּכי ַרב־ה ּוא וַּיָ  קָ ץ‬
‫ֹתינּו ִּכ ְלחֹ (‬
‫ל־ס ִביב ) ֵ‬
‫ְ‬
‫לחֲ כ‪ּ 6‬ו הַ ּקָ הָ ל אֶ ת־ּכָ‬
‫מ"אב אֶ ל־זִ ְקנֵ י ִמ ְד ָין עַ ‪ָּ C‬תה יְ ַ ֽ‬
‫@ָ‬
‫מ"אב ּבָ ֵע ת הַ ִ ֽהוא׃‬
‫ן־צּפ‪" /‬ר ֶמ לֶ ( ְל ָ‬
‫הַ )ּׁש"ר ֵאת יֶ   ֶרק הַ ּׂשָ ֶדה ּובָ ָל ‪1‬ק ּבֶ ִ‬
‫העֵ ָ )דה וַּיִ ַ ּקח רֹ מַ ח‬
‫ּכֹהן ַו ָּיקָ ם ִמּת "( ָ ֽ‬
‫הֲרֹ ן ַה ֵ‬
‫ַו ַּי ְרא ִ ּֽפינְ חָ ס ּבֶ ן־אֶ ְלעָ ָז)ר ֶ ּֽבן־אַ ‬
‫ֵיהם אֵ ‪B‬ת ִאיׁש‬
‫ת־ׁשנ ) ֶ‬
‫ְ‬
‫ְּבי ָֽד"׃ ַ‪E‬וּיָב ֹא אַ ַחר ִ ֽאיׁש־יִ ְׂש ָר @ ֵאל אֶ ל־הַ ּקֻ ּבָ ה וַּיִ ְדקֹ ר אֶ‬
‫ֵפה מֵ ַעל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃‬
‫ַּתעָ צַ ר הַ ּמַ ּג ) ָ‬
‫ת־ה ִא ָּׁשה אֶ ל־קֳ בָ ָתּה ו ֵ ֽ‬
‫ָֽ‬
‫יִ ְׂש ָר ) ֵאל וְ אֶ‬
‫ֽהי‪ּ G‬ו הַ ּמֵ ִ תים ּבַ ּמַ ּג ֵָפה אַ ְרּבָ ָע ה וְ עֶ ְׂש ִ רים ָ ֽאלֶ ף׃‬
‫ו ִַּי ְ‬
‫הֲרֹ ן הַ ּכֹהֵ ן‬
‫ן־א ‬
‫וַיְ ַד ֵּב ר יְ הוָ ה אֶ ל־מֹ ֶׁש ה ּלֵ אמֹֽ ר׃ ִ ּֽפינְ ָחס ּבֶ ן־אֶ ְלעָ ָז@ר ּבֶ ַ ֽ‬
‫ת"כ ם‬
‫ת־קנְ אָ ִ תי ְּב ָ‬
‫ִ‬
‫ׁשיב אֶ ת־חֲ מָ ִתי מֵ ַע ל ְּבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָר ) ֵאל ְּבקַ נְ א " אֶ‬
‫הֵ ִ ‪6‬‬
‫תן ל‪" /‬‬
‫ת־ּבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִקנְ אָ ִ ֽתי׃ לָ ֵכן אֱמֹ ר ִהנְ ִ ני נֹ ֵ ‬
‫ְ‬
‫יתי אֶ‬
‫ּל ִ‬
‫א־כ ִ ‬
‫וְ ֽל ֹ ִ‬
‫יתי ׁשָ ֽל"ם׃ ממוהרש"ו יש להוסיף וביום הביכורים וכו'‬
‫ת־ּב ִר ִ ‬
‫ְ‬
‫אֶ‬
‫ּכּה׃ ֵא‪ּ/‬לֶ ה‬
‫תּה וְ נִ ְס ָ ֽ‬
‫ּומנְ חָ ָ ‬
‫ּוׂש ִע יר חַ ָּטאת אֶ ָחד ִמ ְּלבַ ד עֹ ַל ת הַ ּתָ ִ )מיד ִ‬
‫לח ְ‬
‫‪26‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫יכם וְ נִ ְדבֹֽ תֵ יכֶ ם ְלעֹ ֽתֵ יכֶ ם ‬
‫יכ ם ְל ַבד ִמּנִ ְד ֵר @ ֶ‬
‫ליהוָ ה ְּב ֽמ"ע ֲֵד ֶ‬
‫ַ ּֽתעֲׂש ּו ַ ֽ‬
‫כל‬
‫ל־ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵא ל ְּכ ‪ֹ /‬‬
‫ְ‬
‫יכם׃ וַּי ֹ אמֶ ר מֹ ֶׁשה אֶ‬
‫יכם ּו ְלׁשַ ְלמֵ ֶ ֽ‬
‫ּולנִ ְסּכֵ ֶ‬
‫יכם ְ‬
‫ּול ִמנְ חֹ תֵ ) ֶ‬
‫ְ‬
‫ׁשה׃‬
‫ר־צּוָ ה יְ הוָ ה אֶ ת־מֹ ֶ ֽ‬
‫ִ‬
‫אֲׁשֶ‬
‫אׁשי הַ ּמַ )ּט"ת ִל ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לֵ אמֹ ר זֶ ה הַ ָּד )ָבר א ֲֶׁשר‬
‫ל־ר ֵ‬
‫ָ‬
‫וַיְ ַד ֵּב‪6‬ר מֹ ׁשֶ ה אֶ‬
‫"־ה ָּׁש‪6‬בַ ע ְׁשבֻ עָ ה לֶ ְאסֹ‪ 6‬ר ִאּסָ ר ‬
‫ליה ָוה ֽא ִ‬
‫ִצּוָ ה יְ הוָ ֽה׃ ִאיׁש ‪ּֽ ִ L‬כי־יִ ּדֹ ר @ ֶנ ֶדר ַ ֽ‬
‫י־ת ּדֹ ר נֶ ֶ דר‬
‫ּׁשה ִ ּֽכ ִ‬
‫ֲׂשה׃ וְ ִא ‪ָ G‬‬
‫ל ֹא י ֵַחל ְּדבָ ר" ְּככָ ל־הַ ּיֹ ֵצ א ִמ ִ ּפיו יַ ֽע ֶ ֽ‬
‫עַ ל־נ ְַפ )ׁש" ‬
‫רה ִא ָּס‪/‬ר ְּב ֵב ית אָ ִ ביהָ ִּבנְ עֻ ֶ ֽריהָ ׃‬
‫ליהוָ ה וְ ָ ֽא ְס ָ ‬
‫ַֽ‬
‫ן־מנַּׁשֶ ה ‬
‫ָאיר ּבֶ ְ‬
‫ן־מנ ֶַּׁשה וַּיֵ ׁשֶ ב ָ ּֽבּה׃ וְ י ִ ‪6‬‬
‫וַּיִ ֵּת‪6‬ן מֹ ׁשֶ ה אֶ ת־הַ ּגִ ְלעָ) ד ְלמָ ִ כיר ּבֶ ְ‬
‫ּכד‬
‫ל( וַּיִ ְל ֹ‬
‫רא אֶ ְת ֶהן חַ ֹ ּות י ִ ָֽאיר׃ וְ ֹנבַ ח הָ ) ַ‬
‫יהם וַּיִ ְק ָ ‬
‫ּכד אֶ ת־חַ ּוֹֽ ֹ תֵ ֶ‬
‫ל( וַּיִ ְל ֹ‬
‫הָ ) ַ‬
‫רא ָל ]ה ֹנבַ ח ִּב ְׁש ֽמ"׃‬
‫ת־ּבנֹ ֶתיהָ וַּיִ ְק ָ ‪1‬‬
‫ְ‬
‫ת־קנָ ת וְ אֶ‬
‫ְ‬
‫אֶ‬
‫ריִ ם ְל ִצ ְבאֹ ָתם ְּביַד־מֹ ֶׁשה‬
‫@ ֵאּלֶ ה מַ ְס ֵע י ְבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָראֵ ל א ֲֶׁש ר יָ ְֽצא‪ּ /‬ו מֵ ֶא ֶ רץ ִמ ְצ ַ ‬
‫ל־ּפי יְ הוָ ה וְ ֵא ּלֶ ה‬
‫יהם עַ ִ‬
‫יה‪/‬ם ְלמַ ְסעֵ ֶ‬
‫ת־מ"צאֵ ֶ‬
‫ָֽ‬
‫ׁשה אֶ‬
‫הֲרֹ ן׃ וַּיִ ְכּתֹ ב מֹ @ ֶ‬
‫וְ ַ ֽא ֽ‬
‫אׁש"ן ַ ּֽבחֲ ִמ ָּׁש ה עָ ָׂש‪/‬ר‬
‫ה ִר )‬
‫יהם׃ וַּיִ ְסע‪ּ 6‬ו ֵ ֽמ ַר ְע ְמ ֵסס ּבַ חֹ ֶדׁש ָ ֽ‬
‫מ"צאֵ ֶ ֽ‬
‫יהם ְל ָ ֽ‬
‫מַ ְסעֵ ֶ‬
‫חֳרת הַ ּפֶ ַסח יָ ְֽצא‪ּ 6‬ו ְבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָראֵ ל ְּביָ ד ָר ) ָמה ְלעֵ ינֵ י‬
‫ה ִראׁש "ן ִ ֽמּמָ ַ‬
‫י"ם לַ חֹ ֶדׁש ָ ֽ‬
‫ל־מ ְצ ָ ֽריִ ם׃‬
‫ִ‬
‫ּכָ‬
‫נֹעה ְּבנ"ת ְצלָ ְפ ָחד ִל ְבנֵ י‬
‫ּומ ְל ָּכ‪/‬ה וְ ָ‬
‫ו ִ ַּֽת ְה @ ֶיינָה מַ ְח ָל ה ִת ְרצָ ה וְ חָ גְ ָל ‪1‬ה ִ‬
‫ן־י"סף הָ יּו ְלנ ִָׁשים ו ְַּת ִהי נַ ֽחֲ לָ ) ָתן‬
‫ֵ‬
‫ֽי־מנ ֶַּׁש ה בֶ‬
‫יהן ְלנ ִ ָֽׁשים׃ ִ ֽמ ִּמ ְׁש ְּפחֹ‪ /‬ת ְּבנֵ ְ‬
‫ֽדֹ ֵד ֶ‬
‫ֲׁשר ִצּוָ ‪1‬ה יְ הוָ ‪/‬ה‬
‫יהן׃ ֵאּלֶ ה הַ ִּמ ְצ ֹ" ‪C‬ת וְ הַ ִּמ ְׁשּפָ ִטים א ֶ‬
‫עַ ל־מַ ֵּטה ִמ ְׁש ַּפ חַ ת א ֲִב ֶ ֽ‬
‫ּדן יְ ֵר ֽח"׃‬
‫מ"אב ַעל י ְַר ֵ ‬
‫)ָ‬
‫ל־ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַע ְֽרבֹ ת‬
‫ְ‬
‫ְּביַד־מֹ ֶׁשה אֶ‬

‫ספר דברים‬
‫ֲׁשר ִּד ֶּב‪6‬ר מֹ ׁשֶ ה אֶ ל־ּכָ ל־יִ ְׂש ָר ) ֵאל ְּב ֵעבֶ ר הַ ּי ְַר ֵּדן‬
‫ֵאּלֶ ה הַ ְּדבָ ִרים א ֶ‬
‫ּובין־ ֹ‪ּ/‬תפֶ ל וְ לָ ָב ן וַ ֽחֲצֵ רֹ ת וְ ִ די‬
‫ארן ֵ ֽ‬
‫ּבַ ִּמ ְד ‪ָּM‬בר ָ ּֽבע ֲָרבָ ה ‪ L‬מ"ל @סּוף ֵ ּֽבין־ּפָ ָ ‪1‬‬
‫דׁש ּבַ ְרנֵ ֽעַ ׃ וַ ֽ  יְ ִהי ‬
‫ּד ֶר( הַ ר־ׂשֵ ִעיר ַעד קָ ֵ ‬
‫חֹרב ֶ ‬
‫ָהב׃ אַ ַחד עָ ָׂש ר י"ם ֵ ֽמ ֵ )‬
‫ז ָֽ‬
‫ְּבעַ ְׁש ֵ ּֽתי־עָ ָׂש ר חֹ ֶדׁש ְּבאֶ ָחד לַ חֹ ֶדׁש ִּד ֶּב‪6‬ר מֹ ׁשֶ ה ‬
‫ְּבאַ ְרּבָ ִעים ׁשָ ָנ)ה‬
‫‪27‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫הם׃‬
‫ֲׁשר ִצּוָ ‪1‬ה יְ הוָ ‪/‬ה אֹ ת " אֲלֵ ֶ ֽ‬
‫ל־ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ) ֵאל ‪ְּ E‬ככֹ ל א ֶ‬
‫ְ‬
‫אֶ‬
‫ּור ֵאה‬
‫רחָ ה ְ‬
‫ּומזְ ָ ‬
‫ימנָה ִ‬
‫פנָה וְ תֵ ָ ‬
‫ׂשא עֵ ינֶ ‪/‬י‪ S‬יָ ‪ּ1‬מָ ה וְ צָ ‪ֹ /‬‬
‫ע ֲֵל ה ׀ ר ֹאׁש הַ ִּפ ְס ָּגה וְ ָ ‬
‫ה"ׁשעַ וְ חַ ּזְ ֵ קהּו‬
‫ֻ‬
‫ּדן הַ ּזֶ ֽה׃ וְ ַצ ו אֶ ת־יְ‬
‫י־ל ֹא ַ ֽתעֲבֹ ר אֶ ת־הַ ּי ְַר ֵ ‬
‫ְבעֵ ינֶ י‪ִּ S‬כ ‬
‫א"תם אֶ ת־הָ ָא ֶרץ‬
‫)ָ‬
‫חיל‬
‫וְ אַ ְּמ ֵצהּו ִּכי־ה ּוא יַ ֽעֲבֹ ר ִל ְפ ֵני הָ ָע ם הַ ) ֶּזה וְ הּוא יַנְ ִ ‬
‫א ֲֶׁש ר ִּת ְר ֶ ֽאה׃ וַּנֵ ׁשֶ ב ּבַ ָּג)יְ א מ ּול ֵּב ית ְּפ ֽע"ר׃‬
‫וכשתגיע לפ' ואתחנן תקרא שלש' פסוקים הראשונים ותדלג ותקרא עשרת הדברות השניות שהם‬
‫מן ויקרא משה אל כל ישראל עד סיום פרשת שמע ישראל שהוא עד ובשעריך ומשם תדלג ותקרא‬
‫שלשה פסוקים האחרונים‬
‫ה ִח ּל"תָ ‬
‫וָ ֽאֶ ְתחַ ּנַ  ן אֶ ל־יְ הוָ ה ּבָ ֵע ת הַ ִ הוא לֵ אמֹֽ ר׃ אֲדֹנָ י יְ הוִ ה אַ ָּת‪6‬ה ַ ֽ‬
‫ָקה א ֲֶׁש‪6‬ר ִמי־אֵ ל ּבַ ּׁשָ ַמיִ ם‬
‫ְלהַ ְרא "ת ֶ ֽאת־עַ ְב ְּד )‪ֶ S‬את־ּג ְָד ְל )‪ S‬וְ אֶ ת־יָ ֽ ְ ד‪ֽ ַ S‬החֲ ז ָ ‬
‫ּובָ ) ָא ֶרץ אֲׁשֶ ר־יַ ֽע ֲֶׂש ה ְכ ַ ֽמע ֲֶׂשי‪ S‬וְ ִכגְ ֽבּורֹ ֶ ֽת‪S‬׃ אֶ ְע ְּב ָרה־ ָּנא וְ אֶ ְראֶ ה ‬
‫ּט"בה א ֲֶׁשר ְּב ֵע בֶ ר הַ ּי ְַר ֵּדן ָה ָה ר הַ ּט‪" /‬ב הַ ּזֶ ה וְ הַ ְּלבָ ֽ ֹנן׃‬
‫)ָ‬
‫אֶ ת־הָ ָא ֶרץ הַ‬
‫ת־החֻ ִ ּקים‬
‫ַֽ‬
‫וַּיִ ְק ָרא מֹ ׁשֶ ה ‪ :‬אֶ ל־ּכָ ל־יִ ְׂש ָראֵ ל > וַּי ֹאמֶ ר אֲלֵ הֶ ם ְׁש ַמ‪6‬ע יִ ְׂש ָראֵ ל אֶ‬
‫אֹתם‬
‫)ָ‬
‫ּולמַ ְד ֶּתם‬
‫ְ‬
‫ֵיכם הַ ּי"ם‬
‫וְ אֶ ת־הַ ִּמ ְׁשּפָ ִ)טים א ֲֶׁש‪1‬ר ָ ֽאנֹ ִ ‪/‬כי ּדֹ ֵב ר ְּבאָ זְ נ ֶ‬
‫ל ֹא‬
‫‬
‫רת ִע ָּמ‪/‬נּו ְּב ִ רית ְּבחֹ ֵ ֽרב׃‬
‫ֲׂש ָ ֽתם׃ יְ הוָ ה אֱהֵ ינּו ּכָ ַ ‬
‫לע ֹ‬
‫ּתם ַ ֽ‬
‫ּוׁשמַ ְר ֶ ‬
‫ְ‬
‫פה‬
‫אּלֶ ה ‪ֹ /‬‬
‫חנּו ֵ ‬
‫א ַנ ְ‬
‫רת יְ הוָ ה אֶ ת־הַ ְּב ִ רית הַ ּז ֹאת ִּכי ִא ) ָּתנּו ֲ‬
‫אֶ ת־אֲבֹ ) ֵתינּו ּכָ ַ ‬
‫הַ ּי"ם ּכֻ ָּל נּו חַ ִ ּֽיים׃ ּפָ ִנ ים ׀ ְּבפָ נִ ים ִּד ֶּבר יְ הוָ ‪1‬ה ִע ָּמ ֶכ‪/‬ם ּבָ ָהר ִמּת "( הָ ֵ ֽאׁש׃‬
‫ת־ּד ַבר יְ הוָ ה‬
‫ּובינֵיכֶ ם ּבָ ֵע ת הַ ִ )הוא ְלהַ ִּג יד לָ ֶכם אֶ ְ‬
‫‪ֽ ָ E‬אנֹ ִכי עֹ ֵמד ּבֵ ין־יְ הוָ ‪6‬ה ֵ ֽ‬
‫יתם ּבָ ָהר לֵ אמֹֽ ר׃‬
‫ּכי יְ ֵראתֶ ם ִמ ְּפנֵ י הָ ) ֵאׁש וְ ֽל ֹא־ע ֲִל ֶ ‬
‫ִ‪6‬‬
‫ריִ ם ִמ ֵּבית עֲבָ ִ דים‬
‫אתי‪ S‬מֵ ֶא ֶ רץ ִמ ְצ ַ ‬
‫ֱהי‪ S‬א ֲֶׁש‪1‬ר ֽה"צֵ ִ ‪/‬‬
‫ָ ֽאנֹ ִכי יְ הוָ ה א ) ֶ‬
‫ ֶפסֶ ל ‬
‫ֲׂשה ְל‪ S‬‬
‫ֽל ֹא־תַ ע ֶ‬
‫ֱהים אֲחֵ ִ רים עַ ל־ּפָ נָ ֽי׃‬
‫ֽל ֹא־יִ ְהיֶ ה ְל‪ /S‬א ִ ‬
‫ל־ּתמּו ָנ)ה א ֲֶׁש‪6‬ר ּבַ ּׁשָ ַמיִ ם ִמ ) ַּמעַ ל וַ ֽ א ֲֶׁש ר ּבָ ָא ֶרץ ִמ ָּתחַ ת וַ ֽ א ֲֶׁש ר ּבַ ַּמיִ ם‬
‫ְ‬
‫ּכָ‬
‫ֱהי‪ S‬‬
‫ל ֹא ָ ֽתעָ ְב ֵדם ִּכי ָ ֽאנֹ ִ‪C‬כי יְ הוָ ‪6‬ה א ֶ‬
‫א־ת ְׁשּתַ חֲ וֶ ה לָ ֶהם וְ ‬
‫ּתחַ ת לָ ָ ֽא ֶרץ׃ ֽל ֹ ִ‬
‫ִמ ַ ‬
‫ל־רּבֵ ִעים ְל ֽ ֹׂשנְ ָ ֽאי׃‬
‫ׁשים וְ עַ ִ‬
‫ל־ׁשּלֵ ִ ‬
‫ִ‬
‫ע ֹ" ן אָ ב‪" 1‬ת עַ ל־ּבָ ִנ‪/‬ים וְ עַ‬
‫ֵאל קַ ) ָּנא ‪ּE‬פֹ קֵ ד ֲ‬
‫ת־ׁשם־יְ הוָ ה‬
‫ֵֽ‬
‫ל ֹא ִת ָּׂש‪/‬א אֶ‬
‫"תי׃ ‬
‫רי ִמ ְצ ָ ֽ‬
‫ּולׁשֹֽ ְמ ֵ ‬
‫לאֲלָ ִפים ְלאֹֽ הֲ ַבי ְ‬
‫סד ַ ֽ‬
‫וְ ֹ עׂשֶ ה ֶח ֶ‬
‫ּׁשוְ א׃ ׁשָ מ‪" /‬ר‬
‫ת־ׁשמ " לַ ָ ֽ‬
‫ְ‬
‫ל ֹא יְ נַּקֶ ה יְ ה ָו)ה ֵא‪/‬ת אֲׁשֶ ר־יִ ָּׂש א אֶ‬
‫ֱהי‪ S‬לַ ָּׁשוְ א ִּכי ‪6‬‬
‫א ֶ‬
‫ֱהי‪S‬׃ ֵׁש‪ׁ6‬שֶ ת י ִָמים ַ ּֽתעֲבֹ) ד‬
‫ּכא ֲֶׁש ר ִצּוְ ‪ S‬יְ הוָ ה א ֶ ֽ‬
‫אֶ ת־י "ם הַ ּׁשַ ָּבת ְלקַ ְּדׁש " ַ ֽ‬
‫ל ֹא ַ ֽתע ֲֶׂשה‬
‫ֱהי‪ S‬‬
‫ליהוָ ה א ֶ‬
‫יעי ׁשַ ָּבת ַ ֽ‬
‫אכ ֶ ּֽת‪S‬׃ וְ י"ם הַ ְּׁש ִב ִ)‬
‫ל־מלַ ְ‬
‫ְ‬
‫ׂשיתָ ּכָ‬
‫וְ עָ ִ ‬
‫‪28‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫"ר ‪ S‬וַחֲ מֹֽ ְר @‪S‬‬
‫־ּוב ֶּת‪ S‬וְ עַ ְב ְּד ֽ‪S‬־ ַ‪E‬ואֲמָ תֶ ‪ S‬וְ ֽׁש ְ‬
‫ּובנְ ֽ‪ִ S‬‬
‫ִ‬
‫אכה אַ ָּתה‬
‫ל־מלָ ‪ָ M‬‬
‫ְ‬
‫כָ‬
‫ֲמ ְת‪ּ S‬כָ ֽמ"‪S‬׃‬
‫ל־ּבהֶ ְמּתֶ ‪ S‬וְ גֵ ֽ ְ ר‪ S‬א ֲֶׁשר ִּב ְׁשעָ ֶ )רי‪ְ S‬למַ עַ ן ָינ‪ּ/‬וחַ עַ ְב ְּד‪ַ S‬וא ָ ֽ‬
‫ְ‬
‫וְ כָ‬
‫ּׁשם ְּביָ ד‬
‫ֱהי‪ִ S‬מ ) ָ‬
‫ֲ‪ S‬יְ הוָ ‪6‬ה א ֶ‬
‫וְ זָ ֽכַ ְרּתָ ִּכי ֶע ‪6‬בֶ ד הָ ִייתָ ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַ )ריִ ם וַּיֹ ִצא @‬
‫לעֲׂש "ת אֶ ת־י "ם הַ ּׁשַ ָ ּֽבת׃‬
‫ֱהי‪ֽ ַ S‬‬
‫ּובזְ רֹ עַ נְ טּויָ ה עַ ל־ּכֵ ן ִצּוְ ‪ S‬יְ הוָ ה א ) ֶ‬
‫חֲ ז ָ ָקה ִ‬
‫יכ ן‬
‫ֱהי‪ְ S‬ל ַמעַ ן ׀ יַ ֽ א ֲִר ֻ‬
‫ּכא ֲֶׁש ר ִצּוְ ‪ S‬יְ הוָ ה א ֶ‬
‫ת־א ) ֶּמ‪ֽ ַ S‬‬
‫ִ‬
‫ּכַ ֵּב‪6‬ד אֶ ת־אָ ִבי‪ S‬וְ אֶ‬
‫ל ֹא‬
‫ל(׃ ‬
‫תן ָ ֽ‬
‫ֱהי‪ S‬נֹ ֵ ‬
‫הא ֲָד ) ָמה אֲׁשֶ ר־יְ הוָ ה א ֶ‬
‫ל( עַ ‪B‬ל ָ ֽ‬
‫ּול ַמעַ ן ִי יטַ ב ) ָ‬
‫יָמֶ י‪ְ S‬‬
‫ל ֹא ִתגְ ֹ)נב }ס{ וְ ֽל ֹא־תַ עֲנֶ ה ְב ֵ ֽרעֲ‪ֵ S‬ע ד‬
‫ל ֹא ִתנְ ָאף }ס{ וְ ‬
‫ִת ְר ָצח }ס{ וְ ‬
‫ל ֹא תַ ְחמֹ ד ֵאׁשֶ ת ֵר ֶע ‪} S‬ס{ וְ ל ֹא ִת ְתאַ ֶּו@ה ֵּבית ֵרעֶ ‪ׂ S‬שָ ֵ @דהּו וְ עַ ְב ‪ּ6‬ד"‬
‫ׁשוְ א׃ וְ ‬
‫ָֽ‬
‫כל א ֲֶׁש ר ְל ֵר ֶעֽ‪S‬׃‬
‫מֹר" וְ ֹ‬
‫ׁש"ר" וַ ֽחֲ )‬
‫‬
‫וַ ֽ אֲמָ ת" ‬
‫ל־קהַ ְל @ ֶכם ּבָ הָ ר ִמּת‪ (" 6‬הָ אֵ ׁש ‬
‫ְ‬
‫ֶ ֽאת־הַ ְּדבָ ִ רים הָ ‪ֵ M‬אּלֶ ה ִּדּבֶ ר ‪ L‬יְ ה ָוה אֶ ל־ּכָ‬
‫ל־ׁש ֵני לֻ חֹ ת אֲבָ ִנ)ים‬
‫ְ‬
‫ל ֹא י ָָס ף וַ ֽ  ּיִ ְכ ְּתבֵ ם עַ‬
‫הע ֲָר ) ֶפל ק "ל ּג ָד"ל וְ ‬
‫העָ נָ  ן וְ ָ ֽ‬
‫ֶֽ‬
‫ּבֹע ר ּבָ ֵאׁש‬
‫לי׃ וַיְ ִהי ְּכׁשָ ְמע ֲֶכ‪6‬ם אֶ ת־הַ ּק"ל ִמּת "( הַ חֹ) ׁשֶ ( וְ הָ ָהר ֵ‬
‫וַ ֽ  ּיִ ְּתנֵ ם אֵ ָ ֽ‬
‫אמרּו ֵהן ֶה ְר @ ָאנּו יְ הוָ ‪6‬ה‬
‫ֵיכם׃ ו ַּֽת ֹ ְ‬
‫יכם וְ זִ ְקנ ֶ ֽ‬
‫אׁש י ִׁש ְבטֵ ֶ‬
‫ל־ר ֵ‬
‫ָ‬
‫לי ּכָ‬
‫ו ִַּת ְק ְרב ּון אֵ ) ַ‬
‫בֹד" וְ אֶ ת־ּג ְָד )ל" וְ אֶ ת־קֹ ל " ׁשָ ַמ ְענּו ִמּת "( הָ ֵאׁש הַ ּי‪"6‬ם הַ ֶּזה ‬
‫ת־ּכ ‬
‫ְ‬
‫ֱהינּו אֶ‬
‫א ֵ‬
‫לנּו‬
‫אכ ) ֵ‬
‫ָחי׃ וְ עַ ּתָ ה ָל ּמָ ה נ )ָמּות ִּכי ֽת ֹ ְ‬
‫דם ו ָ ֽ‬
‫ת־האָ ָ ‬
‫ָֽ‬
‫ֱהים אֶ‬
‫ָר ִ )אינּו ִ ּֽכי־יְ ַד ֵּב‪1‬ר א ִ ‪/‬‬
‫ֱה‪/‬ינּו‬
‫ת־ק"ל יְ הוָ ‪1‬ה א ֵ‬
‫‬
‫א ַנ ְחנּו ‪ִ E‬ל ְׁשמֹעַ אֶ‬
‫ם־י ְס ִפים ׀ ֲ‬
‫הָ ֵא ׁש הַ ּגְ דֹ ָלה הַ ּז ֹאת ִא ֽ ֹ‬
‫ֱהים חַ ִ @ּיים ְמ ַד ֵּב‪1‬ר‬
‫ׂשר א ֲֶׁשר ׁשָ ַמע ק"ל ‪ L‬א ִ ‬
‫ָמ ְתנּו׃ ִּכי ִמי כָ ל־ּבָ ‪ָ M‬‬
‫ע "ד ו ָ ֽ‬
‫ֹאמר יְ הוָ ה‬
‫רב אַ ּתָ ה ּוֽ ְׁש ) ָמע ֵא‪/‬ת ּכָ ל־א ֲֶׁש ר י ַ‬
‫ִמּת"(־הָ ֵא‪ׁ/‬ש ּכָ מֹ נּו וַּיֶ ִֽחי׃ ְק ַ ‪6‬‬
‫ֱה‪/‬ינּו אֵ ֶלי‪S‬‬
‫ֲׁשר יְ ַד @ֵּבר יְ הוָ ‪1‬ה א ֵ‬
‫ֱהינּו וְ ַא ְּת ׀ ְּת ַד ֵּבר אֵ לֵ ינּו אֵ ת ‪ּ L‬כָ ל־א ֶ‬
‫א ֵ‬
‫יכם ְּב ַדּבֶ ְר ֶכם אֵ ָל י ו ַּי ֹאמֶ ר‬
‫וְ ׁשָ ַמ ְ ענּו וְ עָ ִ ֽׂשינּו׃ וַּיִ ְׁש ַמ‪6‬ע יְ ה ָוה אֶ ת־ק "ל ִּד ְב ֵר ) ֶ‬
‫יטיבּו‬
‫לי‪ S‬הֵ ִ ‬
‫ת־ק"ל ִּד ְב ֵ @רי הָ ָע ‪6‬ם הַ ֶּזה א ֲֶׁש ר ִּד ְּב רּו אֵ ) ֶ‬
‫‬
‫יְ ה ָו@ה אֵ לַ י ‪ׁE‬שָ מַ ְע ִּתי אֶ‬
‫תי וְ ִל ְׁשמֹ ר‬
‫ּכָ ל־א ֲֶׁש ר ִּד ֵ ּֽברּו׃ ִ ֽמי־יִ ‪ֵּ M‬תן וְ הָ יָה ‪ְ L‬לבָ ָבם ֶז@ה לָ הֶ ם ְליִ ְר ָא ה אֹ ִ ‪/‬‬
‫לם׃ ֵל(‬
‫ֵיהם ְלעֹ ָ ֽ‬
‫יט ב לָ ֶה‪/‬ם וְ ִל ְבנ ֶ‬
‫ָמים ְל ַמעַ ן יִ ַ‬
‫"תי ּכָ ל־הַ ּי ִ ‬
‫ל־מ ְצ ַ ‬
‫ִ‬
‫אֶ ת־ּכָ‬
‫יכם׃ וְ אַ ּתָ ה ּפֹ ה ‪ :‬עֲמֹ ד ִעּמָ ִדי > וַ ֽ א ֲַד ְּב ָרה‬
‫אֱמֹ ר לָ ֶהם ׁש ּובּו לָ ֶכם ְל ָ ֽאהֳ לֵ ֶ ֽ‬
‫החֻ ִ ּקים וְ הַ ִּמ ְׁשּפָ ִ טים א ֲֶׁש ר ְּתלַ ְּמ ֵדם וְ עָ ׂש ּו בָ ) ָא ֶרץ‬
‫אֵ לֶ י‪ֵ S‬א‪1‬ת ּכָ ל־הַ ִּמ ְצוָ ‪/‬ה וְ ַ ֽ‬
‫ּכא ֲֶׁש ר ִצּוָ ‪/‬ה יְ הוָ ה‬
‫ֲׂש"ת ַ ֽ‬
‫לע )‬
‫ּוׁשמַ ְר ֶּתם ַ ֽ‬
‫ְ‬
‫תן לָ ֶהם ְל ִר ְׁש ָ ּֽתּה׃‬
‫א ֲֶׁש‪1‬ר ָ ֽאנֹ ִ ‪/‬כי נֹ ֵ ‬
‫ֲׁשר ִצ ָּו@ה יְ הוָ ‪1‬ה‬
‫ּוׂש ֽמ ֹאל׃ ְּבכָ ל־הַ ֶּד ֶר( א ֶ‬
‫ל ֹא תָ ֻסרּו י ִ ָמין ְ‬
‫יכם אֶ ְת ֶכ ם ‬
‫א ֱֽהֵ ֶ‬
‫הא ֲַר ְכ ֶּתם י ִ )ָמים ּבָ ָא ֶרץ‬
‫יכ‪/‬ם אֶ ְת ֶכם ּתֵ ֵל כּו ְל ַמ‪6‬עַ ן ִ ּֽת ְחיּון וְ ט "ב לָ ) ֶכם וְ ַ ֽ‬
‫א ֽהֵ ֶ‬
‫ֱ‬
‫‪29‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫יר ֽׁשּון׃‬
‫א ֲֶׁש ר ִ ּֽת ָ‬
‫יכם ְללַ ֵּמד‬
‫החֻ ִּקים ְוהַ ִּמ ְׁשּפָ ִ)טים א ֲֶׁש ר ִצּוָ ‪/‬ה יְ הוָ ה א ֱֽהֵ ֶ‬
‫וְ ז ֹאת הַ ִּמ ְצ ָוה ַ ֽ‬
‫ירא‬
‫ֲׁשר אַ ֶּת‪/‬ם עֹֽ ְב ִ רים ָׁשּמָ ה ְל ִר ְׁש ָ ּֽתּה׃ ְל ַמעַ ן ִּת ָ @‬
‫לעֲׂש "ת ּבָ ) ָא ֶרץ א ֶ ‬
‫אֶ ְת ֶכ ם ַ ֽ‬
‫ּומ ְצ"תָ יו ‪ :‬א ֲֶׁשר ָ ֽאנֹ ִכי ְמצַ ֶּו‪> S‬‬
‫אֶ ת־יְ הוָ ה אֱהֶ י‪ִ E S‬ל ְׁשמֹ ר אֶ ת־ּכָ ל־חֻ ּקֹ ָתיו ִ‬
‫ּת‬
‫ׁשמַ ְע ָ ‪6‬‬
‫ָמי‪S‬׃ וְ ָ ֽ‬
‫ּול ַמעַ ן יַ ֽא ֲִר ֻכ ן י ֶ ֽ‬
‫ּכל יְ ֵמי חַ ּיֶ י‪ְ S‬‬
‫ן־ּבנְ )‪ֹ S‬‬
‫ּובנְ ‪ּ S‬ובֶ ִ‬
‫אַ ּתָ ה ִ‬
‫ּכאֲׁשֶ ר ‪ִּ L‬ד ֶּבר‬
‫יט ב ְל )‪ S‬וַ ֽ א ֲֶׁש ר ִּת ְרּב ּון ְמאֹ ד ַ ֽ‬
‫ֲׂש"ת אֲׁשֶ ר יִ ַ‬
‫לע )‬
‫ּת ַ ֽ‬
‫ׁשמַ ְר ָ ‬
‫יִ ְׂש ָראֵ ל וְ ָ ֽ‬
‫בׁש׃‬
‫ּוד ָ ֽ‬
‫ל( ֶא ֶ‪/‬רץ ז ַָב ת חָ ָלב ְ‬
‫ֱה‪6‬י אֲבֹ ֶתי‪ָ ) S‬‬
‫יְ ה ָו@ה א ֵ‬
‫ֱהי‪S‬‬
‫חד׃ וְ ָא ַה ְב ) ָּת ֵאת יְ הוָ ה א ֶ‬
‫ֱהינּו יְ הוָ ה ׀ אֶ ָ ֽ‬
‫ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל יְ הוָ ה א ֵ‬
‫ֲׁשר‬
‫אֹד‪S‬׃ וְ הָ י‪ּ C‬ו הַ ְּדבָ ִ רים הָ אֵ ּלֶ ה א ֶ‬
‫ל־מ ֶ ֽ‬
‫ְ‬
‫ּובכָ‬
‫ּובכָ ל־נ ְַפ ְׁש‪ְ S‬‬
‫ב ְב‪ְ S‬‬
‫ל־ל ָ ֽ‬
‫ְ‬
‫ְּבכָ‬
‫ּת ָּבם ְּב ִׁש ְב ְּת‪6S‬‬
‫ל־לבָ ֶ ֽב‪S‬׃ וְ ִׁשּנַנְ ָּתם ְלבָ ֶנ)י‪ S‬וְ ִדּבַ ְר ָ ‬
‫ְ‬
‫ָ ֽאנֹ ִ ‪1‬כי ְמצַ ּוְ ‪ /S‬הַ ּי"ם עַ‬
‫ּתם ְלא "ת עַ ל־י ֶָד‪S‬‬
‫ּוקׁשַ ְר ָ ‬
‫ְ‬
‫קּומ‪S‬׃‬
‫ּוב ֶ ֽ‬
‫ּובלֶ ְכ ְּת‪ S‬בַ ֶ )ּד ֶר( ּוֽ ְבׁשָ ְכ ְּב‪ְ S‬‬
‫ית‪ְ S‬‬
‫ְּבבֵ ֶ‬
‫ּוב ְׁשעָ ֶ ֽרי‪S‬׃‬
‫ית‪ִ S‬‬
‫ל־מ ֻזז "ת ּבֵ ֶ ‬
‫ְ‬
‫ּוכתַ ְב ָּת‪/‬ם עַ‬
‫פת ֵּב ין עֵ ינֶ ֽי‪S‬׃ ְ‬
‫וְ הָ י ּו ְלטֹֽ טָ ֹ‬
‫ֱמן ׁשֹ ֵמ‪1‬ר הַ ְּב ִ רית‬
‫ה ֶּנא ) ָ‬
‫ֱהים הָ אֵ ל ַ ֽ‬
‫הא ִ ‬
‫ֱהי‪ S‬ה ּוא ָ ֽ‬
‫וְ יָ ַ ד ְע ) ָּת ִ ּֽכי־יְ הוָ ה א ֶ‬
‫ּומׁשַ ֵּל ‪1‬ם ְל ֽ ֹׂשנְ ָא‪/‬יו אֶ ל־ּפָ נָ יו‬
‫"תו ְל ֶא לֶ ף ּֽד"ר׃ ְ‬
‫רי ִמ ְצ ָ ‬
‫ּולׁשֹֽ ְמ ֵ ‬
‫וְ הַ חֶ סֶ ד ְלאֹֽ הֲ ָב‪/‬יו ְ‬
‫ׁשמַ ְר ָּת אֶ ת־הַ ִּמ ְצ ָו@ה‬
‫ם־ל"׃ וְ ָ ֽ‬
‫ֽ‬
‫ׂשנְ א) " אֶ ל־ּפָ נָ יו יְ ׁשַ ּלֶ‬
‫ל ֹא יְ אַ חֵ ר ְל ֹ ‬
‫יד" ‪6‬‬
‫הא ֲִב ‬
‫ְל ַ ֽ‬
‫ֲׂש"תם׃‬
‫לע ָ ֽ‬
‫ֲׁשר ָ ֽאנֹ ִ ‪1‬כי ְמצַ ּוְ ‪ /S‬הַ ּי"ם ַ ֽ‬
‫ת־החֻ ִ ּקים וְ אֶ ת־הַ ִּמ ְׁשּפָ ִטים א ֶ‬
‫ַֽ‬
‫וְ אֶ‬
‫יתם אֹ ָתם‬
‫ֲׂש ֶ ‬
‫ּתם וַ ֽ ע ִ‬
‫ּוׁשמַ ְר ֶ ‬
‫וְ הָ יָ ה ׀ ֵע קֶ ב ִּת ְׁש ְמעּון ֵא‪6‬ת הַ ִּמ ְׁשּפָ ִטים הָ ) ֵאּלֶ ה ְ‬
‫ֱהי‪ְ S‬ל‪ֽ ֶ S‬את־הַ ְּב ִרית וְ אֶ ת־הַ ) ֶח ֶסד א ֲֶׁש ר נִ ְׁש ַּבע‬
‫וְ ׁשָ מַ ר ‪ L‬יְ ה ָוה א @ ֶ‬
‫י־אַ ְדמָ תֶ ‪S‬‬
‫ּופ ִ ֽר ‪E‬‬
‫י־ב ְטנְ ‪ְ S‬‬
‫ּוב ַר ְכ‪ S‬וְ ִה ְר ֶּב‪ּ S‬ובֵ ַר( ְּפ ִ ֽר ִ‬
‫ֲבֹתי‪S‬׃ ַוא ֲֵה ְב )‪ֽ ֵ S‬‬
‫לא ֶ ֽ‬
‫ַֽ‬
‫הא ֲָד ) ָמה‬
‫ְּד ָגנְ @‪ S‬וְ ִ ֽתירֹ ְׁש‪ S‬וְ יִ ְצ ָה ֶר‪ְׁ S‬שגַר־אֲלָ ֶפי‪ S‬וְ עַ ְׁש ְּת רֹ ת צ ֹא ֶנ)‪ S‬עַ ‪B‬ל ָ ֽ‬
‫ּמים ֽל ֹא־יִ ְהיֶ ה‬
‫ל־העַ ִ ‬
‫ָֽ‬
‫ל(׃ ּבָ רּו( ִ ּֽת ְהיֶ ה ִמּכָ‬
‫תי‪ָ S‬ל תֶ ת ָ ֽ‬
‫לאֲבֹ ֶ ‬
‫אֲׁשֶ ר־נִ ְׁש ַּב ע ַ ֽ‬
‫ּוב ְבהֶ ְמ ֶ ּֽת‪S‬׃‬
‫רה ִ‬
‫ְב‪ /S‬עָ ָ קר וַ ֽ עֲקָ ָ ‬
‫לים‬
‫ּג"י)ם ּגְ דֹ ִ ‬
‫ִ‬
‫יר ְׁש ֶּתם‬
‫ֵיכ ם ִ ֽו ִ‬
‫ּג"י ם הָ ֵאּלֶ ה ִמ ִּל ְפנ ֶ‬
‫ה"ריׁש יְ הוָ ‪/‬ה אֶ ת־ּכָ ל־הַ ִ‬
‫וְ ִ ‪1‬‬
‫ף־רגְ ְל ֶכ‪/‬ם ּב " לָ ֶכ ם ִ ֽי ְהיֶ ה‬
‫ּכ ַ‬
‫ֲׁשר ִּת ְד ‪1‬רֹ ( ַ ֽ‬
‫ּכם׃ ּכָ ל־הַ ּמָ ק"ם א ֶ‬
‫וַ ֽ עֲצֻ ִ מים ִמ ֶ ֽ‬
‫חֲר"ן ִ ֽי ְהיֶ ה‬
‫האַ )‬
‫ר־ּפ ָרת וְ עַ ד הַ ּיָ ם ָ ֽ‬
‫ְ‬
‫ִמן־הַ ִּמ ְד ָּבר וְ הַ ְּלבָ נ@ "ן ִמן־הַ ּנ ָָהר נְ הַ‬
‫ֲכם יִ ֵּתן ׀ יְ הוָ ה‬
‫"רא @ ֶ‬
‫ּומ ַ‬
‫ֵיכ ם ּפַ ְח ְּד ֶכם ֽ‬
‫ֽל ֹא־יִ ְתי ֵַּצ ב ִ איׁש ִּב ְפנ ֶ‬
‫ּגְ ֻ ֽב ְל ֶ ֽכם׃‬
‫ּכא ֲֶׁשר ִּד ֶּב ר לָ ֶ ֽכם׃‬
‫כּו־בּה ַ ֽ‬
‫)ָ‬
‫ל־ּפנֵ ‪6‬י כָ ל־הָ ָא ֶרץ א ֲֶׁשר ִּת ְד ְר‬
‫ְ‬
‫א ֱֽהֵ יכֶ ם עַ‬
‫‪30‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫וכשתגיע לפרשת ראה תקרא ג' פסוקים הראשונים ותדלג ותקרא מן שבעה שבועות תספר לך עד‬
‫סוף הפ'‪.‬‬
‫לה׃ ֶ ֽאת־הַ ְּב ָר ָכ ה א ֲֶׁשר‬
‫ּוקלָ ָ ֽ‬
‫ֵיכם הַ ּי"ם ְּב ָר ָכה ְ‬
‫תן ִל ְפנ ֶ‬
‫ְראֵ ה ָ ֽאנֹ ִ ‪/‬כי נֹ ֵ ‬
‫נֹכי ְמצַ ּוֶ ה אֶ ְת ֶכם הַ ּיֽ "ם׃‬
‫יכם א ֲֶׁש‪1‬ר ָ ֽא ִ ‪/‬‬
‫ל־מ ְצ"ת יְ הוָ ה א ֱֽהֵ ) ֶ‬
‫ִ‬
‫ִּת ְׁש ְמעּו אֶ‬
‫יכם וְ סַ ְר ֶּתם ִמן־הַ ֶ )ּד ֶר(‬
‫ל־מ ְצ"ת יְ הוָ ה א ֱֽהֵ ) ֶ‬
‫ִ‬
‫ם־ל ֹא ִת ְׁש ְמעּו אֶ‬
‫‪6‬‬
‫וְ הַ ְּקלָ לָ ה ִא‬
‫ֱהים אֲחֵ ִ רים א ֲֶׁש ר‬
‫חֲרי א ִ ‬
‫א ֲֶׁש‪1‬ר ָ ֽאנֹ ִ ‪/‬כי ְמצַ ּוֶ ה אֶ ְת ֶכם הַ ּי"ם לָ לֶ כֶ ת ַ ֽא ֵ ‪/‬‬
‫ֽל ֹא־יְ ַד ְע ֶ ּֽתם׃‬
‫ר־ל ( ֵ ֽמהָ ֵח‪6‬ל חֶ ְרמֵ ׁש ּבַ ּקָ ) ָמה ּתָ ֵחל ִל ְסּפֹ) ר ִׁש ְב ָעה‬
‫ָ‬
‫ׁשבֻ ֹעת ִּת ְסּפָ‬
‫ִׁש ְב ָע ה ָ ֽ‬
‫ֱהי‪ִ S‬מ ַּס‪/‬ת נִ ְד ַב ת יָ ֽ ְ ד‪ S‬א ֲֶׁשר ִּת ֵּתן‬
‫ליהוָ ה א ) ֶ‬
‫ׁש ֻבע"ת ַ ֽ‬
‫ׁשבֻ ֽע"ת׃ וְ עָ ִ@ׂשיתָ ַח‪6‬ג ָ ֽ‬
‫ָֽ‬
‫ּובנְ ‪S‬‬
‫ׂשמַ ְח ‪ָּ C‬ת ִל ְפנֵ י ׀ יְ הוָ ה אֱהֶ י‪ S‬אַ ָּתה ִ‬
‫ֱהי‪S‬׃ וְ ָ ֽ‬
‫ּכא ֲֶׁש ר יְ ָ ֽב ֶר ְכ‪ S‬יְ הוָ ה א ֶ ֽ‬
‫ַֽ‬
‫האַ ְלמָ נָ ה‬
‫ּובּתֶ ‪ : S‬וְ עַ ְב ְּד‪ S‬וַ ֽ אֲמָ תֶ ‪ > S‬וְ הַ ּלֵ וִ י א ֲֶׁשר ִּב ְׁשעָ ֶ )רי‪ S‬וְ הַ ּגֵ ‪/‬ר וְ הַ ּיָת "ם וְ ָ ֽ‬
‫ִ‬
‫ׁשם׃‬
‫ֱהי‪ְ S‬לׁשַ ֵּכ ן ְׁשמ " ָ ֽ‬
‫ֲׁשר יִ ְבחַ ר יְ הוָ ה א ) ֶ‬
‫א ֲֶׁשר ְּב ִק ְר ֶּב‪ּ S‬בַ ּמָ ק"ם א ֶ ‪6‬‬
‫ת־החֻ ִ ּקים הָ ֵ ֽאּלֶ ה׃‬
‫ַֽ‬
‫ּת וְ עָ ִ)ׂשיתָ אֶ‬
‫ׁשמַ ְר ָ ‬
‫י־ע בֶ ד הָ ִייתָ ְּב ִמ ְצ ָריִ ם וְ ָ ֽ‬
‫וְ זָ כַ ְר ) ָּת ִּכ ֶ‬
‫ּת‬
‫ׂשמַ ְח ָ ‬
‫ּומּיִ ְק ֶ ֽב‪S‬׃ וְ ָ ֽ‬
‫ָמים ְּב ָא ְס ְּפ )‪ֽ ִ S‬מּג ְָרנְ ‪ִ S‬‬
‫ּכת ַ ּֽתע ֲֶׂש ה ְל‪ִׁ S‬ש ְב ַע ת י ִ ‬
‫ַח‪1‬ג הַ ּסֻ ‪ֹ /‬‬
‫האַ ְלמָ נָ ה‬
‫ּוב ֶּת‪ S‬וְ עַ ְב ְּד‪ S‬וַ ֽ אֲמָ ) ֶת‪ S‬וְ הַ ּלֵ וִ י וְ הַ ּגֵ ‪/‬ר וְ הַ ּיָת "ם וְ ָ ֽ‬
‫ּובנְ ‪ִ 6S‬‬
‫ְּבחַ ּגֶ  ‪ S‬אַ ָּתה ִ‬
‫ֱהי‪ּ S‬בַ ּמָ ק "ם אֲׁשֶ ר־יִ ְב ַחר‬
‫ליהוָ ה א ) ֶ‬
‫א ֲֶׁש ר ִּב ְׁשעָ ֶ ֽרי‪S‬׃ ִׁש ְב ַע ת י ִָמים ּתָ חֹ ג ַ ֽ‬
‫ּובכֹ ל ַ ֽמע ֲֵׂשה י ֶ )ָדי‪ S‬וְ הָ ִייתָ‬
‫בּוא ְת‪ְ S‬‬
‫כל ְּת ָ ֽ‬
‫יְ הוָ ה ִּכי יְ ָ ֽב ֶר ְכ ‪ SC‬יְ הוָ ה אֱהֶ י‪ְּ S‬ב ‪ֹ 6‬‬
‫ת־ּפנֵ י ׀ יְ הוָ ה‬
‫ְ‬
‫ּור @‪ S‬אֶ‬
‫ַא ( ׂשָ ֵ ֽמחַ ׃ ׁשָ ל "ׁש ְּפעָ ִמים ׀ ּבַ ּׁשָ ָנ‪M‬ה יֵ ֽ ָ ר ֶאה כָ ל־זְ ֽכ ְ‬
‫ּוב ַחג הַ ּסֻ ּכ "ת‬
‫ּׁשבֻ ע "ת ְ‬
‫ּוב ַח ג הַ ָ ֽ‬
‫אֱהֶ י‪ּ S‬בַ ּמָ ק"ם א ֲֶׁשר יִ ְב ) ָחר ְּב ַח‪1‬ג הַ ּמַ ּצ‪" /‬ת ְ‬
‫יקם׃ ִ איׁש ְּכמַ ְּתנַ ת י ָד" ְּכ ִב ְר ַּכ‪/‬ת יְ הוָ ה‬
‫ת־ּפנֵ י יְ הוָ ה ֵר ָ ֽ‬
‫ְ‬
‫ל ֹא יֵ ֽ ָ ר ֶא‪/‬ה אֶ‬
‫וְ ‪1‬‬
‫ן־ל(׃‬
‫ֱהי‪ S‬א ֲֶׁש ר נָ ֽתַ ָ ֽ‬
‫א ֶ‬
‫תן ְל‪S‬‬
‫ֱה‪/‬י‪ S‬נֹ ֵ ‬
‫ֲׁשר יְ הוָ ‪1‬ה א ֶ‬
‫ל־ׁשעָ ֶ )רי‪ S‬א ֶ‬
‫ְ‬
‫ן־ל‪ְּ S‬בכָ‬
‫ׁשֹֽ ְפ ִטים וְ ׁשֹֽ ְט ִרים ִ ּֽתּתֶ ְ‬
‫ל ֹא תַ ִ ּכיר‬
‫ט־צ ֶדק׃ ֽל ֹא־תַ ֶּט ה ִמ ְׁש ) ָּפט ‬
‫ֶֽ‬
‫ׁש ְפט ּו אֶ ת־הָ ָעם ִמ ְׁשּפַ‬
‫ִל ְׁשבָ ֶט י‪ S‬וְ ָ ֽ‬
‫רי‬
‫א־ת ַ ּקח ׁשֹ) חַ ד ִּכי הַ ּׁשֹ חַ ד יְ עַ ֵּור עֵ ינֵ י חֲ כָ ִ )מים ִ ֽויסַ ֵּלף ִּד ְב ֵ ‬
‫ּפָ ִנ ים וְ ֽל ֹ ִ‬
‫ּת אֶ ת־הָ ) ָא ֶרץ‬
‫ְל ַמ‪6‬עַ ן ִ ּֽת ְח ֶיה וְ יָ ֽ ַ ר ְׁש ָ ‬
‫יקם׃ כ ֶצ ֶ דק ֶצ ֶדק ִּת ְר ּדֹ ף‬
‫צַ ִּד ִ ֽ‬
‫ל(׃‬
‫תן ָ ֽ‬
‫ֱהי‪ S‬נֹ ֵ ‬
‫אֲׁשֶ ר־יְ הוָ ה א ֶ‬
‫ל ֹא ָר ֽאּו׃ ּכַ ּפֵ ר ‪L‬‬
‫ׁש ְפכּו אֶ ת־הַ ָּדם הַ ) ֶּזה וְ עֵ ינֵ ינּו ‬
‫ל ֹא ָ ֽ‬
‫וְ עָ נּו וְ ָ ֽא ְמ רּו י ֵָדינּו ‪6‬‬
‫‪31‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ל־ּתּתֵ ן ָּדם ָנ ִ)קי ְּב ֶ ק ֶרב עַ ְּמ‪ S‬יִ ְׂש ָר ֵאל‬
‫ִ‬
‫ְלעַ ְּמ ‪ S‬יִ ְׂש ָר ֵא‪6‬ל אֲׁשֶ ר־ּפָ ִ דיתָ יְ ה ָו)ה וְ אַ‬
‫ָׁשר‬
‫ּדם הַ ּנ ִ ָקי ִמ ִּק ְר ֶּב‪ּֽ ִ S‬כי־תַ ע ֲֶׂש ה הַ ּי ָ ‬
‫וְ נִ ּכַ ֵּפ ר לָ ֶהם הַ ָ ּֽדם׃ וְ אַ ּתָ ה ְּתבַ ֵע ‪/‬ר הַ ָ ‬
‫ְּבעֵ ינֵ י יְ הוָ ֽה׃‬
‫ָד‪ S‬וְ ׁשָ ִ ביתָ ִׁש ְביֽ "׃‬
‫ֱה‪/‬י‪ְּ S‬בי ֶ ‬
‫ִ ּֽכי־תֵ ֵצ א לַ ִּמ ְלחָ ָמה עַ ל־אֹֽ יְ ֶבי‪ּ S‬ונְ תָ נ‪ " C‬יְ הוָ ‪1‬ה א ֶ‬
‫ּׁשה׃‬
‫ּת ְל‪ְ S‬ל ִא ָ ֽ‬
‫לקַ ְח ָ ‬
‫ּת )ָבּה וְ ָ ֽ‬
‫חׁשַ ְק ָ ‬
‫וְ ָר ִ איתָ ּבַ ִּׁש ְב ָי)ה ֵאׁשֶ ת יְ פַ ת־ּתֹ אַ ר וְ ָ ֽ‬
‫ת־צּפָ ְרנֶ ֽיהָ ׃‬
‫ִ‬
‫תה אֶ‬
‫ֹאׁשּה וְ ָ ֽע ְׂש ָ ‬
‫ית‪ S‬וְ גִ ְּלחָ ה אֶ ת־ר ) ָ‬
‫אתּה אֶ ל־ּת "( ּבֵ ֶ‬
‫וַ ֽהֲ בֵ ָ ‬
‫ֲׁשר‬
‫את ֶכ ם ִמ ִּמ ְצ ָ ֽריִ ם׃ א ֶ‬
‫ז ‪ָG‬כ"ר ֵא‪/‬ת אֲׁשֶ ר־עָ ָׂש ה ְל‪ S‬עֲמָ ֵל ק ּבַ ֶ ּד ֶר( ְּב ֵ ֽצ ְ‬
‫ָרא‬
‫ל ֹא י ֵ ‬
‫ּתה עָ יֵ  ף וְ יָגֵ עַ וְ ‬
‫חֲרי‪ S‬וְ אַ ָ ‬
‫ָ ֽק ְר @‪ּ S‬בַ ֶּד ֶר( וַיְ זַּנֵ ‪6‬ב ְּב‪ּ S‬כָ ל־הַ ּנֶ ֽחֱ ׁשָ ִלים ַ ֽא ֶ )‬
‫ֱהי‪ S‬׀ ‪ְ E‬ל‪ִ S‬מּכָ ל־אֹ יְ @ֶבי‪ִ S‬מּסָ ִביב ּבָ ָא ֶרץ ‬
‫ֱהים׃ וְ הָ ָי‪M‬ה ְּבהָ ִנ יחַ יְ הוָ ה א ֶ‬
‫א ִֽ‬
‫לק‬
‫אהֶ י‪ S‬נֹ ֵתן ְל‪ 6S‬נַ ֽחֲ לָ ה ְל ִר ְׁש ) ָּתּה ִּת ְמחֶ ה אֶ ת־זֵ כֶ ר עֲמָ ) ֵ‬
‫א ֲֶׁשר יְ הוָ ֽה־ ‪ֱ E‬‬
‫ּכח׃‬
‫ל ֹא ִּת ְׁש ָ ֽ‬
‫ּתחַ ת הַ ּׁשָ ָמיִ ם ‬
‫ִמ ַ ‬
‫ּתּה‬
‫יר ְׁש ָ ‬
‫תן ְל‪ S‬נַ ֽחֲ ָל ה ִ ֽו ִ‬
‫ֱהי‪ S‬נֹ ֵ ‬
‫וְ הָ ָיה ִ ּֽכי־תָ ב "א אֶ ל־הָ ) ָא ֶרץ אֲׁשֶ ר יְ הוָ ה א ) ֶ‬
‫ביא ֵ ֽמאַ ְר ְצ‪/S‬‬
‫ֲׁשר ּתָ ִ ‪1‬‬
‫הא ֲָדמָ ה א ֶ‬
‫ל־ּפ ִ רי ָ ֽ‬
‫ְ‬
‫אׁשית ׀ ּכָ‬
‫לקַ ְח ‪ָּ C‬ת ֵ ֽמ ֵר ִ‬
‫ָׁש ְבּתָ ָ ּֽבּה׃ וְ ָ ֽ‬
‫וְ י ַ ‬
‫הלַ ְכּתָ אֶ ל־הַ ּמָ )ק"ם א ֲֶׁש‪6‬ר‬
‫ּת בַ ֶּטנֶא וְ ָ ֽ‬
‫תן ָל( ְוׂשַ ְמ ָ ‬
‫ֱה‪/‬י‪ S‬נֹ ֵ ‬
‫ֲׁשר יְ הוָ ‪1‬ה א ֶ‬
‫א ֶ‬
‫ּכֹהן א ֲֶׁש ר ִ ֽי ְהיֶ ה‬
‫ׁשם׃ ּובָ אתָ אֶ ל־הַ ) ֵ‬
‫ֱהי‪ְ S‬לׁשַ ֵּכ ן ְׁשמ " ָ ֽ‬
‫יִ ְבחַ ר יְ הוָ ה א ) ֶ‬
‫אתי ‬
‫י־ב ִ‬
‫ֱהי‪ִּ S‬כ ָ‬
‫ליהוָ ה א ) ֶ‬
‫ּת אֵ לָ יו ִהּגַ ‪ ְ 6‬ד ִּתי הַ ּי"ם ַ ֽ‬
‫ָמים הָ ֵהם וְ ָ ֽאמַ ְר ָ ‬
‫ּבַ ּי ִ ‬
‫לנּו׃‬
‫תינּו ָל תֶ ת ָ ֽ‬
‫לאֲבֹ ֵ ‬
‫ֲׁשר נִ ְׁש ַּב‪1‬ע יְ הוָ ‪/‬ה ַ ֽ‬
‫אֶ ל־הָ ) ָא ֶרץ א ֶ‬
‫(־ח ְׁשּב"ן וְ ע"ג ֶ ֽמלֶ (־הַ ּבָ ָׁש‪1‬ן‬
‫וַּתָ בֹ אּו אֶ ל־הַ ּמָ ק "ם הַ ּזֶ ה ַוּי ֵֵצא ִסיחֹ ן ֶ ֽמלֶ ‪ֶ E‬‬
‫לה לָ ֽראּובֵ ִני‬
‫ַּכם׃ וַּנִ ּקַ ח אֶ ת־אַ ְר ) ָצם וַּנִ ְּתנָ ּה ְלנַ ֽחֲ ) ָ‬
‫את‪/‬נּו לַ ִּמ ְלחָ ָמה ַוּנ ֵ ֽ‬
‫ִל ְק ָר ֵ‬
‫ת־ּד ְב ֵרי הַ ְּב ִ רית הַ )ּז ֹאת‬
‫ּוׁשמַ ְרּתֶ ם אֶ ִ‬
‫ְ‬
‫ה ְמנ ִ ַּֽׁשי׃‬
‫חֲצי ֵׁש בֶ ט ַ ֽ‬
‫ל ִ‬
‫ָדי וְ ַ ֽ‬
‫וְ לַ ּג ִ ‬
‫יתם אֹ ָתם ְל ַמעַ ן ּתַ ְׂש ִ)ּכילּו ֵאת ּכָ ל־א ֲֶׁש ר ַ ּֽתע ֲֽׂשּון׃‬
‫ֲׂש ֶ ‬
‫וַ ֽ ע ִ‬
‫יכ ם ִׁש ְבטֵ יכֶ ם‬
‫יכ ם ָ ֽראׁשֵ ֶ‬
‫בים הַ ּי"ם ּכֻ ְּל ) ֶכם ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה א ֱֽהֵ ֶ‬
‫אַ ֶּתם נִ ּצָ ִ ‪6‬‬
‫יכם וְ גֵ   ְר )‪ S‬א ֲֶׁשר ְּב ֶ ק ֶרב‬
‫ּכל ִ איׁש יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃ טַ ְּפ ֶכ ם נְ ׁשֵ ) ֶ‬
‫יכם ֹ‬
‫ׁש ְט ֵר ) ֶ‬
‫זִ ְקנֵיכֶ ם וְ ֹ‬
‫ֱהי‪S‬‬
‫ימי‪S‬׃ ְלעָ ְב ְר‪ִּ S‬ב ְב ִ ‪/‬רית יְ הוָ ה א ֶ‬
‫חֹט ב עֵ ) ֶצי‪ַ S‬עד ׁשֹ ֵא ב מֵ ֶ ֽ‬
‫ַ ֽמחֲנֶ י‪ֽ ֵ S‬מ ֵ‬
‫ּכֹרת ִע ְּמ‪ S‬הַ ּיֽ "ם׃‬
‫ֱהי‪ ֵ S‬‬
‫ּוב ָ ֽאלָ ת " אֲׁשֶ ר יְ הוָ ה א ) ֶ‬
‫ְ‬
‫‪32‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ל־הא ֲָד ) ָמה‬
‫ָ‬
‫יכ‪6‬ן י ִָמים עַ‬
‫ִהּגַ ‪ ְ 6‬ד ִּתי לָ כֶ ם הַ ּי) "ם ִ ּכי אָ בֹ ד ּֽת ֹאבֵ דּון ֽל ֹא־תַ א ֲִר ֻ‬
‫ה ִעדֹ ִתי בָ ֶכ ם ַהּי"ם ‪:‬‬
‫ֲׁשר אַ ָּת‪6‬ה עֹ בֵ ר אֶ ת־הַ ּי ְַר ֵ )ּדן לָ ב "א ָׁשּמָ ה ְל ִר ְׁש ָ ּֽתּה׃ ַ ֽ‬
‫א ֶ‬
‫החַ ִּי ‪6‬ים וְ הַ ָּמ ֶות נ ַָת ִּתי ְלפָ ) ֶני‪ S‬הַ ְּב ָר ָכה וְ הַ ְּקלָ ָל ה‬
‫אֶ ת־הַ ּׁשָ ַמיִ ם וְ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ > ַ ֽ‬
‫ֱהי‪S‬‬
‫ּתה וְ ז ְַר ֶעֽ‪S‬׃ ְל ַ ֽאהֲ בָ ה אֶ ת־יְ הוָ ה א ) ֶ‬
‫ּובחַ ְרּתָ ַ ּֽבחַ ִ )ּיים ְל ַמ עַ ן ִ ּֽת ְחיֶ ה אַ ָ ‬
‫ָֽ‬
‫ָמי‪ S‬לָ ֶׁשבֶ ת‬
‫ּול ָד ְבקָ ה־ב " ִּכי ה‪ּ 6‬וא ַח ֶּיי‪ S‬וְ אֹ ֶר( י ) ֶ‬
‫ְ‬
‫ִל ְׁשמֹ עַ ְּבקֹ ל "‬
‫לאֲבֹ ֶת‪/‬י‪ְ S‬לאַ ְב ָר ָה‪/‬ם ְליִ ְצ ָח ק ּוֽ ְל ַיעֲקֹ ב‬
‫ל־הא ֲָדמָ ה אֲׁשֶ ר ‪ L‬נִ ְׁש ַּבע יְ הוָ ‪1‬ה ַ ֽ‬
‫ָֽ‬
‫עַ‬
‫הם׃‬
‫תת לָ ֶ ֽ‬
‫לָ ֵ ‬
‫וַּיֵ לֶ ( מֹ ֶׁשה וַיְ ַד ֵּב‪/‬ר אֶ ת־הַ ְּדבָ ִ רים הָ ֵאּלֶ ה אֶ ל־ּכָ ל־יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃ וַּי ֹאמֶ ר‬
‫א־אּוכ ל ע "ד לָ ֵצאת וְ לָ ב "א‬
‫ַ‬
‫אֲלֵ הֶ ם ּבֶ ן־מֵ אָ ה ‪ L‬וְ עֶ ְׂש ִ רים ׁשָ נָ ‪6‬ה ָ ֽאנֹ ִכי ַהּי) "ם ֽל ֹ‬
‫ֱהי‪ S‬ה ּוא ׀ עֹ ֵבר‬
‫ּדן הַ ּזֶ ֽה׃ יְ ה ָוה א @ ֶ‬
‫ל ֹא ַ ֽתעֲבֹ ר אֶ ת־הַ ּי ְַר ֵ ‬
‫לי ‬
‫וַ ֽיה ָוה אָ ַמר אֵ ) ַ‬
‫יר ְׁש ָּתם יְ ה"ׁשֻ עַ ה‪ּB‬וא‬
‫ּג"י ם הָ ֵא‪ּ/‬לֶ ה ִמ ְּלפָ נֶ י‪ֽ ִ S‬ו ִ‬
‫ַׁש ִ ‪C‬מיד אֶ ת־הַ ִ‬
‫ְלפָ ֶני‪ֽ S‬הּוא־י ְ‬
‫ּכא ֲֶׁשר ִּד ֶּב ר יְ הוָ ֽה׃‬
‫עֹ ֵבר ְלפָ ) ֶני‪ֽ ַ S‬‬
‫יכ ם וַ ֽ א ֲַד ְּב ָרה ְבאָ זְ נֵיהֶ ם אֵ ‪B‬ת‬
‫יכם וְ ׁשֹֽ ְט ֵר ֶ‬
‫הילּו אֵ ַל ‪/‬י אֶ ת־ּכָ ל־זִ ְקנֵ י ִׁש ְבטֵ ֶ ‬
‫הַ ְק ִ ‪1‬‬
‫ידה )ָּבם אֶ ת־הַ ּׁשָ ַמיִ ם וְ אֶ ת־הָ ָ ֽא ֶרץ׃ ִּכי י ַָד ְע ִּתי‬
‫הַ ְּדבָ ִ רים הָ ) ֵאּלֶ ה וְ אָ ִע ָ‬
‫יתי אֶ ְת ֶכ ם‬
‫מ"תי ִ ּֽכי־הַ ְׁש ֵחת ּתַ ְׁש ִח )תּון וְ סַ ְר ֶּתם ִמן־הַ ֶ )ּד ֶר( א ֲֶׁש ר ִצ ִּו ִ‬
‫ִ‬
‫חֲרי‬
‫ַ ֽא ֵ ‪6‬‬
‫חֲרית הַ ּי ִ )ָמים ִ ּֽכי־תַ עֲׂש‪ּ 6‬ו אֶ ת־הָ ַרע ְּבעֵ ינֵ י יְ ה ) ָוה‬
‫ה ָרעָ ה ְּב ַ ֽא ִ ‬
‫וְ קָ ָ ראת אֶ ְת ֶכ‪6‬ם ָ ֽ‬
‫ל־ק ַהל יִ ְׂש ָר ) ֵאל‬
‫ְ‬
‫יכם׃ וַיְ ַד ֵּבר מֹ ׁשֶ ה ְּבאָ זְ ֵני ּכָ‬
‫ְלהַ ְכ ִעיס " ְּב ַ ֽמע ֲֵׂש ה יְ ֵד ֶ ֽ‬
‫ירה הַ ּז ֹאת ַעד ּתֻ ָ ּֽמם׃‬
‫רי הַ ִּׁש ָ ‬
‫ת־ּד ְב ֵ ‬
‫אֶ ִ‬
‫ירם‬
‫י־פי׃ יַ ֽע ‪ֲ6‬רֹ ף ִּכ ְׂש ִע ִ ‬
‫האֲזִ ינּו הַ ּׁשָ ַמיִ ם וַ ֽ א ֲַד ֵּב ָרה וְ ִת ְׁש ַמ ע הָ ָא ֶרץ ִא ְמ ֵר ִ ֽ‬
‫ַֽ‬
‫ּכי ֵׁש ם יְ הוָ ה אֶ ְק ָרא הָ ב ּו ֹג ֶדל‬
‫י־עׂשֶ ב׃ ִ ‪/‬‬
‫יבים עֲלֵ ֵ ֽ‬
‫י־דׁשֶ א וְ ִכ ְר ִב ִ ‬
‫עֲלֵ ֶ )‬
‫אהינּו׃‬
‫ֵֽ‬
‫ל‬
‫ֵֽ‬
‫הֲרֹ ן‬
‫ר־מת ַ ֽא ‪6‬‬
‫‪ֵC‬‬
‫ּכאֲׁשֶ‬
‫האָ ֵסף אֶ ל־עַ ֶּמי‪ֽ ַ S‬‬
‫ׁשּמָ ה וְ ֵ ֽ‬
‫ּומֻ ת ּבָ הָ ר א ֲֶׁש‪6‬ר אַ ּתָ ה עֹ ֶל ה ) ָ‬
‫ֲׁשר ְמעַ ְל @ ֶּתם ִּבי ְּבת"( ְּבנֵ י‬
‫אָ ִ חי‪ְּ S‬בהֹ ר ָה ) ָהר ַוּי ֵָאסֶ ף אֶ ל־עַ ָ ּֽמיו׃ עַ ל ‪ L‬א ֶ‬
‫א"תי‬
‫ִ)‬
‫א־ק ַּד ְׁשּתֶ ם ‬
‫ר־צן ַע ל א ֲֶׁש‪6‬ר ֽל ֹ ִ‬
‫ִ‬
‫דׁש ִמ ְדּבַ‬
‫יב ת קָ ֵ ‬
‫י־מ ִר ַ‬
‫יִ ְׂש ָר ) ֵאל ְּב ֵ ֽמ ְ‬
‫ל ֹא תָ )ב"א‬
‫ׁשּמָ ה ‬
‫ְּבת "( ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃ ִ ּכי ִמּנֶ  גֶד ִּת ְר ֶאה אֶ ת־הָ ָא ֶרץ וְ ָ‬
‫תן ִל ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃‬
‫אֶ ל־הָ ‪ָ G‬א ֶרץ אֲׁשֶ ר־א ֲִנ י נֹ ֵ ‬
‫‪33‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬

‫ת־ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִל ְפנֵ י‬
‫ְ‬
‫ֱהים אֶ‬
‫הא ִ ‬
‫ֲׁשר ּבֵ ַ ר( מֹ ֶׁש‪/‬ה ִ איׁש ָ ֽ‬
‫וְ ז ֹאת הַ ְּב ָרכָ ה א ֶ‬
‫ארן‬
‫ה"פיעַ מֵ ַהר ּפָ ָ )‬
‫ִ‬
‫למ"‬
‫מ"ת"׃ וַּי ֹאמַ ר יְ ה ָו‪C‬ה ִמ ִּסינַ י ּבָ א וְ ז ַָר‪6‬ח ִמּׂשֵ ִעיר ) ָ‬
‫ֽ‬
‫ל־קדֹ ָׁשיו‬
‫ְ‬
‫למ"׃ אַ ‪B‬ף חֹ ֵבב עַ ִ )ּמים ּכָ‬
‫ּדת ָ ֽ‬
‫ימינ‪ֵ " G‬א ׁש ָ ‬
‫תה ֵ ֽמ ִר ְבבֹ ת קֹ ֶדׁש ִ ֽמ ִ‬
‫וְ אָ ָ ‬
‫ל‪ S‬יִ ָּׂשא ִמ ַּד ְּברֹ ֶ ֽתי‪S‬׃‬
‫ְּבי ֶָד‪ S‬וְ הֵ ם ּתֻ ּכ ּו ְל ַרגְ ) ֶ‬
‫ָביא ע‪" /‬ד ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ְּכמֹ ֶׁשה אֲׁשֶ ר יְ ָדע " יְ ה ָו)ה ּפָ ִנים אֶ ל־ּפָ ִ ֽנים׃‬
‫ֹא־קם נ ִ ‬
‫וְ ל ָ‬
‫לעֲׂש "ת ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם‬
‫"פ ִתים א ֲֶׁש‪6‬ר ְׁשלָ ח" יְ ה ָו)ה ַ ֽ‬
‫ל־האֹ תֹ@ ת וְ הַ ּֽמ ְ‬
‫ָ‬
‫ְלכָ‬
‫"רא‬
‫כל הַ ּמ ָ‬
‫ּול ֹ‬
‫החֲ ז )ָָקה ְ‬
‫ּולכֹ ל הַ ּיָ ד ַ ֽ‬
‫ּולכָ ל־אַ ְר ֽצ"׃ ְ‬
‫דיו ְ‬
‫ּולכָ ל־עֲבָ ָ ‬
‫ְלפַ ְר ֹ עה ְ‬
‫ׁשה ְלעֵ ינֵ י ּכָ ל־יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃‬
‫הַ ּג ָד"ל אֲׁשֶ ר עָ ָׂשה מֹ ) ֶ‬

‫תם ונשלם סדר התורה‬

‫סדר נ"ך‬
‫וכשתסיים לקרוא כל הפרשיות על הסדר תקרא כל נביא ונביא וכל כתוב וכתוב מן הכתובים ע"ד‬
‫הנז' ג' פסוקים ראשונים וג' אחרונים שבכל א' וא' מהם עד שתסיים כל הכ"ד ספרים‪.‬‬
‫ּדֹדי‪S‬‬
‫י־ט"בים ֶ ‬
‫ִ ‬
‫ירים א ֲֶׁש ר ִל ְׁשמֹֽ ה׃ יִ ּׁשָ ֵקנִ י ִמּנְ ִׁשיק "ת ִ)ּפיהּו ִ ּֽכ‬
‫ׁשיר הַ ִּׁש ִ ‬
‫ִ ‬
‫ל־ּכן עֲלָ מ "ת אֲהֵ ֽבּו‪S‬׃‬
‫ֵ‬
‫ּתּורק ְׁש ֶמ‪ S‬עַ‬
‫ַ‬
‫ט"בים ֶׁשמֶ ן‬
‫ִ)‬
‫ִמּיָ ֽ יִ ן׃ ְל ֵ ריחַ ְׁשמָ נֶ י‪S‬‬
‫ת־ּפ ְריֽ "׃‬
‫ִ‬
‫אתיִ ם ְל ֽ ֹנ ְט ִ רים אֶ‬
‫ּלי ְלפָ נָ י הָ ֶא‪6‬לֶ ף ְל‪ְׁ S‬שמֹ) ה ּומָ ַ ‬
‫ּכַ ְר ִ מי ׁשֶ ִ ‬
‫ּד"די‬
‫ִ‬
‫יענִ י׃ ְּב ַרח ׀‬
‫ק"ל( הַ ְׁש ִמ ִ ֽ‬
‫יבים ְל ֵ‬
‫ּי"ׁשבֶ ת ּבַ ּגַּנִ ים חֲ בֵ ִ ‪/‬רים מַ ְק ִׁש ִ ‬
‫הַ ֶ‬
‫רי ְבׂשָ ִ ֽמים׃‬
‫האַ ּי ִ)ָלים ַעל הָ ֵ ‬
‫ה־ל‪ִ 6S‬ל ְצ ִבי א‪ְ "B‬ל ֹעפֶ ר ָ ֽ‬
‫ְ‬
‫ּוֽ ְדמֵ‬
‫קֹהלֶ ת‬
‫)ֶ‬
‫ל ִם׃ הֲ ֵב‪6‬ל הֲ בָ ִלים אָ ַמר‬
‫ן־ּדוִ ) ד ֶמלֶ ( ִּב ֽירּוׁשָ ָ ֽ‬
‫קֹהלֶ ת ּבֶ ָ‬
‫ֶ‬
‫ִּד ְב ֵרי ‬
‫ּתחַ ת‬
‫ׁש ַּיעֲמֹ ל ַ ‬
‫לאָ ָדם ְּב ָכל־עֲמָ )ל" ֶ ֽ‬
‫הבֶ ל׃ מַ ה־ּיִ ְת ר"ן ָ ֽ‬
‫ּכל ָ ֽ‬
‫לים הַ ֹ‬
‫הֲ ֵב ל הֲ בָ ִ ‬
‫ּׁשמֶ ׁש׃‬
‫הַ ָ ֽ‬
‫ֲׂש"ת ְספָ ִ ‪6‬רים הַ ְרּבֵ ה ֵאין )ֵקץ וְ ַל הַ ג הַ ְר ֵּבה יְ גִ ַע ת‬
‫תר מֵ ֵהּמָ ה ְּב ִנ י ִהּז ֵָהר ע ‬
‫וְ יֹ ֵ ‬
‫"תיו ְׁש )מ"ר‬
‫ת־מ ְצ ָ‬
‫ִ‬
‫ֱהים יְ ָרא וְ אֶ‬
‫ת־הא ִ ‪6‬‬
‫ָֽ‬
‫ּכל נִ ְׁש ָמ ע אֶ‬
‫ׂשר׃ ס "ף ָּד ָבר הַ ֹ‬
‫ּבָ ָ ֽ‬
‫‪34‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ָבא ְב ִמ ְׁש ָּפט ַע ל‬
‫ֱהים י ִ ‬
‫הא ִ ‪/‬‬
‫ֲׂשה ָ ֽ‬
‫ל־מע ) ֶ‬
‫ַֽ‬
‫ל־האָ ָ ֽדם׃ ִּכ ‪B‬י אֶ ת־ּכָ‬
‫ָֽ‬
‫ִּכי־זֶ ה ּכָ‬
‫ם־רע׃‬
‫ּכָ ל־נ ְֶע ָל ם ִאם־ט "ב וְ ִא ָ ֽ‬

‫ומגלת רות תקראנה כולה‪.‬‬

‫פט הַ ּׁשֹֽ ְפ ִ)טים וַיְ ִ הי ָר ָעב ּבָ ָא ֶרץ ַו ֵּילֶ ( ִ @איׁש ִמ ֵּב‪1‬ית ֶל חֶ ם‬
‫וַיְ ִהי ִּבימֵ י ְׁש ֹ‬
‫ימלֶ (‬
‫ּוׁשנֵ י בָ נָ ֽיו׃ וְ ֵׁשם הָ ִאיׁש א ִ^ל ‪ֶ M‬‬
‫מ"אב ה ּוא וְ ִא ְׁשּת " ְ‬
‫)ָ‬
‫הּודה לָ גּור ִּב ְׂש ֵדי‬
‫יְ ָ‬
‫ׁשם ְׁשנֵ ֽי־בָ נָ יו ׀ מַ ְחל‪" 6‬ן וְ ִכ ְלי"ן אֶ ְפ ָר ִ )תים ִמ ֵּב ית ֶלחֶ ם‬
‫וְ ׁשֵ ם ‪ִ L‬א ְׁש ּת" נָ ֽע ִ @ֳמי וְ ֵ ‬
‫ֳמי ו ִַּתּׁשָ ֵא ר‬
‫ימלֶ ( ִאיׁש נָ ֽע ִ ‬
‫יּו־ׁשם׃ וַּיָ מָ ת א ֱִל ֶ‬
‫ָֽ‬
‫ֽה‬
‫י־מ"אב ו ִַּי ְ‬
‫ָ‬
‫הּודה ַוּיָבֹ אּו ְׂש ֵד‬
‫יְ ָ‬
‫האַ חַ ת עָ ְר ) ָּפה וְ ֵׁש ם‬
‫ָׁשים מֹֽ א ֲִבּי) "ת ֵׁש‪6‬ם ָ ֽ‬
‫ּוׁשנֵ י בָ נֶ ֽיהָ ׃ וַּיִ ְׂשא ּו לָ הֶ ם נ ִ‬
‫ִ היא ְ‬
‫ֵיהם מַ ְחל "ן וְ ִכ ְלי"ן‬
‫ַם־ׁשנ ֶ‬
‫ְ‬
‫הַ ּׁשֵ ִנית רּות וַּיֵ ְ ׁשבּו ָׁשם ְּכ ֶע ׂשֶ ר ׁשָ ִ ֽנים׃ ַוּי ָֻמ תּו ג‬
‫ַּתׁשָ ב‬
‫_תיהָ ו ָ ‬
‫יׁשּה׃ ו ַָּת‪6‬קָ ם ִהיא וְ כַ ) ֶ‬
‫ּומ ִא ָ ֽ‬
‫ֵֽ‬
‫דיהָ‬
‫ּׁשה ִמ ְּׁשנֵ י יְ לָ ֶ ‬
‫ה ִא ) ָ‬
‫ו ִַּתּׁשָ אֵ ר ָ ֽ‬
‫תת לָ ֶהם‬
‫מ"אב ִ ּֽכי־פָ ַ ‪6‬קד יְ ה ָוה אֶ ת־עַ )ּמ" לָ ֵ ‬
‫)ָ‬
‫ׁש ְמעָ ה ִּב ְׂש ֵדה‬
‫ּכי ָ ֽ‬
‫ִמ ְּׂש ֵדי מ" ָאב ִ ‪6‬‬
‫ּל"תיהָ ִע ָּמּה‬
‫ּתי כַ ֶ ‬
‫ּוׁש ֵ ‬
‫ְ‬
‫ה־ּׁשּמָ ה‬
‫)ָ‬
‫היְ תָ‬
‫לחֶ ם׃ וַּתֵ צֵ א ִמן־הַ ּמָ ק"ם א ֲֶׁשר ָ ֽ‬
‫ָֽ‬
‫_תיהָ‬
‫ַּת ֹאמֶ ר נָ ֽע ֳִמי ִל ְׁש ֵּתי כַ ) ֶ‬
‫הּודה׃ ו ‪6‬‬
‫ל־א ֶ רץ יְ ָ ֽ‬
‫ֶ‬
‫וַּתֵ ַל ְכנָה בַ ֶ )ּד ֶר( לָ ׁש ּוב אֶ‬
‫ית‪/‬ם‬
‫ֲׂש ֶ‬
‫ּכא ֲֶׁש‪1‬ר ע ִ‬
‫ֵל ְכנָה ּׁשֹ) ְבנָה ִא ָּׁשה ְל ֵבית ִא ָּמּה יַ עַ ׂש יְ הוָ ‪6‬ה ִעּמָ כֶ ם ) ֶח ֶסד ַ ֽ‬
‫יׁשּה‬
‫נּוחה ִא ָּׁשה ֵּבית ִא ָ‬
‫ּומ ֶצאן ָ ְמ ) ָ‬
‫ִעם־הַ ּמֵ ִ תים וְ ִעּמָ ִ ֽדי׃ יִ ֵּת‪6‬ן יְ ה ָוה לָ ) ֶכם ְ‬
‫ּת( נָׁש ּוב‬
‫י־א ָ ‬
‫ָה־ּל ּה ִ ּֽכ ִ‬
‫ָ‬
‫ֹאמ ְרנ‬
‫ּכינָה׃ וַּת ַ‬
‫ק"לן ו ִַּת ְב ֶ ֽ‬
‫ָ‬
‫ּׂשאנָה‬
‫ו ִַּת ַּׁשק לָ ) ֶהן ו ִַּת ֶ ‬
‫"ד־ל‪6‬י בָ נִ ים ‬
‫ִ‬
‫ּמי הַ ֽע‬
‫ׁש ְבנָה ְבנֹ ) ַתי ָל ּמָ ה תֵ ַל ְכנָה ִע ִ ‬
‫ַּת ֹאמֶ ר נָ ֽע ֳִמי  ֹ‬
‫ְלעַ ֵ ּֽמ(׃ ו ‪6‬‬
‫ּכי‬
‫ל ְכן ָ ִ ּכי ָז ַ קנְ ִּתי ִ ֽמ ְהי"ת ְל ִאיׁש ִ ‪6‬‬
‫ׁש ְבנָה ְבנֹ תַ י ) ֵ‬
‫אנ ִ ָֽׁשים׃ ‪ֹ 6‬‬
‫ל ֲ‬
‫ְ ּֽבמֵ עַ) י וְ הָ י ּו לָ ֶכם ַ ֽ‬
‫ּליְ לָ ה ְל ִ )איׁש וְ גַ ם י ַָל ְ ד ִּתי בָ ִ ֽנים׃‬
‫‪6‬יתי הַ ַ‬
‫ֶׁש־לי ִת ְק ָו)ה ּגַ ם הָ ִי ִ‬
‫אָ ַמ ְר ִּתי י ִ‬
‫הֲ לָ ֵהן ׀ ְּתׂשַ ּבֵ ְרנָה עַ ‪B‬ד א ֲֶׁשר יִ גְ ָ )ּדלּו הֲ לָ הֵ ן ֵ ּֽתעָ ) ֵגנָה ְל ִב ְל ִ ּתי הֱ י"ת ְל ִאיׁש ַא ל‬
‫ק"לן‬
‫)ָ‬
‫ּכם ִ ּֽכי־י ְָצ ָא ה ִ בי יַד־יְ הוָ ֽה׃ ו ִַּת ֶּׂשנָה‬
‫ר־ל‪6‬י ְמאֹ ד ִמ ) ֶ‬
‫ִ‬
‫ְּבנֹ תַ י ִ ּֽכי־מַ‬
‫ּד ְבקָ ה ָ ּֽבּה׃ וַּת ֹאמֶ ר ִה ֵּנה ‬
‫מ"תּה וְ רּות ָ ‬
‫)ָ‬
‫לחֲ‬
‫ו ִַּת ְב ֶּכינָה ע "ד ו ִַּת ַּׁש‪6‬ק עָ ְרּפָ ה ַ ֽ‬
‫ַּת ֹאמֶ ר רּות ‬
‫חֲרי יְ ִב ְמ ֵ ּֽת(׃ ו ‪6‬‬
‫ּובי ַ ֽא ֵ ‬
‫ֱהיהָ ׁש ִ‬
‫ָׁשבָ ה יְ ִב ְמ ) ֵּת( אֶ ל־עַ ָּמּה וְ אֶ ל־א ֶ‬
‫ֲׁשר ֵ ּֽת ְל ִ@כי אֵ לֵ (‬
‫חֲריִ ( ‪ִּ E‬כי אֶ ל־א ֶ‬
‫י־בי ְלעָ זְ ֵב( לָ ׁש ּוב מֵ ַ ֽא ָ‬
‫ל־ּת ְפּגְ ִע ִ)‬
‫ִ‬
‫אַ‬
‫ּותי אָ )מּות‬
‫ֱהי׃ ַ ּֽבא ֲֶׁש‪6‬ר ּתָ מ ִ‬
‫ֽאהיִ ( א ָ ֽ‬
‫ַ‬
‫ּובא ֲֶׁש‪6‬ר ּתָ ִלינִ י אָ ִ)לין עַ ֵּמ ( עַ ִ )ּמי וֵ‬
‫ַֽ‬
‫י"סיף ִּכי הַ ) ָּמוֶת י ְַפ ִ ריד ּבֵ ִינ י‬
‫ִ)‬
‫כה‬
‫ֲׂשה יְ הוָ ה ִלי וְ ֹ‬
‫וְ ָׁשם אֶ ּקָ ֵבר ּכֹ ה ‪ L‬יַ ֽע ֶ‬
‫ליהָ ׃‬
‫ּדל ְל ַד ֵּב ר אֵ ֶ ֽ‬
‫י־מ ְתאַ ֶּמ צֶ ת ִ היא לָ ֶל כֶ ת ִא ָּתּה וַּתֶ ְח ַ ‬
‫ַּת ֶרא ִ ּֽכ ִ‬
‫ּובֵ ינֵ ֽ  (׃ ו ‪ֵ G‬‬
‫‪35‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫לחֶ ם וַּתֵ הֹ‪ 6‬ם‬
‫ב"א ָנה ֵּבית ) ֶ‬
‫ד־ּב"אנָה ֵּבית ָל חֶ ם וַיְ ִהי ְּכ ָ‬
‫ָ‬
‫יהם עַ‬
‫וַּתֵ ַל ְכנָה ְׁשּתֵ ) ֶ‬
‫ראנָה‬
‫ל־ּת ְק ֶ ‬
‫ִ‬
‫יהן אַ‬
‫ַּת ֹאמֶ ר אֲלֵ ) ֶ‬
‫ֹאמ ְרנָה הֲ ז ֹ את נָ ֽע ִ ֳֽמי׃ ו ‬
‫יהן וַּת ַ‬
‫ּכָ ל־הָ ִעיר עֲלֵ ) ֶ‬
‫ל ְכ ִּתי‬
‫לי ְמאֹֽ ד׃ אֲנִ י ְמלֵ ָאה הָ ) ַ‬
‫ּדי ִ ‬
‫ראן ָ ִלי מָ ָ )רא ִ ּֽכי־הֵ ַמ ר ׁשַ ַ ‪/‬‬
‫ֳמי ְק ֶ ‪6‬‬
‫לי נָ ֽע ִ ‬
‫ִ‬
‫ רע‬
‫ּדי ֵה ַ ֽ‬
‫ראנָה ִלי נָ ֽע ִ )ֳמי וַ ֽיה ָוה ָענָה ִ)בי וְ ׁשַ ַ ‬
‫יבנִ י יְ הוָ ה ָל ּמָ ה ִת ְק ֶ ‪6‬‬
‫יקם הֱ ִׁש ַ‬
‫וְ ֵר ָ ‬
‫מ"אב‬
‫ָ‬
‫ִ ֽלי׃ ו ַָּתׁשָ ב נָ ֽע ֳִמי וְ רּות הַ ּֽמ"א ֲִבּיָ ‪6‬ה כַ ּלָ תָ ּה ִע ) ָּמּה הַ ָּׁשבָ ה ִמ ְּׂש ֵדי‬
‫לחֶ ם ִּב ְת ִח ַּלת ְק ִ ציר ְׂשעֹ ִ ֽרים׃ ּוֽ ְל ָנע ִ ‪ֳC‬מי מ" ָדע ְל ִאיׁשָ ּה‬
‫וְ הֵ ּמָ ה ּבָ ‪B‬אּו ֵּבית ) ֶ‬
‫ּוׁשמ " ּבֹֽ עַ ז׃ וַּת ֹאמֶ ר ‪ L‬רּות הַ ּֽמ"א ֲִב @ ָּיה‬
‫ימלֶ ( ְ‬
‫ִא ‪B‬יׁש ּגִ ּב "ר ) ַחיִ ל ִמ ִּמ ְׁש ַּפחַ ת א ֱִל ֶ‬
‫א־חן‬
‫ֵ‬
‫ֶ ֽאל־ ָנע ֳִמי ֵ ֽא ְלכָ ה־ּנָ ‪6‬א הַ ּׂשָ ֶדה וַ ֽ אֲלַ ּקֳ ָט ה ַ ֽב ִּׁשּב ִ)ֳלים אַ ‪ַ G‬חר א ֲֶׁש ר אֶ ְמצָ‬
‫חֲרי‬
‫ַּת ֹאמֶ ר ָלּה ְל ִ כי ִב ִ ּֽתי׃ ו ֵַּת‪6‬לֶ ( וַּתָ ב"א ו ְַּתלַ ֵ ּקט ּבַ ּׂשָ ֶ )דה ַ ֽא ֵ ‬
‫ְּבעֵ ינָ יו ו ‬
‫ימלֶ (׃‬
‫הַ ּקֹֽ ְצ ִ רים ו ִַּי קֶ ר ִמ ְק ֶ )רהָ ֶח ְל ַ ‪6‬קת הַ ּׂשָ ֶדה ְלבֹ) עַ ז א ֲֶׁשר ִמ ִּמ ְׁש ַּפ חַ ת א ֱִל ֶ ֽ‬
‫ֹ אמרּו ל "‬
‫"צ ִ רים יְ הוָ ה ִעּמָ ֶכ ם ַוּי ְ‬
‫לחֶ ם וַּי ֹ אמֶ ר לַ ּֽק ְ‬
‫וְ ִהּנֵה־בֹ עַ ז ּבָ ‪B‬א ִמ ֵּבית ) ֶ‬
‫ֲרה‬
‫"צ ִ רים ְל ִ מי הַ ּנַ ֽע ָ ‬
‫יְ ָ ֽב ֶר ְכ‪ S‬יְ הוָ ֽה׃ וַּי ֹ‪6‬אמֶ ר ּבֹ עַ ז ְלנַ ֽע )ֲר" הַ ּנִ ָּצב עַ ל־הַ ּֽק ְ‬
‫ֲרה ֽמ"א ֲִב ָּיה ִ )היא‬
‫ֹאמ ר נַ ֽע ָ ‪6‬‬
‫"צ ִ רים וַּי ַ‬
‫הַ ּֽז ֹאת׃ ַו ַּיעַ ן הַ ּנַ ‪/‬עַ ר הַ ּנִ ָּצ ב עַ ל־הַ ּֽק ְ‬
‫ּתי ָ ֽבעֳמָ ִ )רים‬
‫מ"אב׃ וַּת ֹאמֶ ר אֲלַ ּקֳ טָ ה־ ָּנא וְ ָ ֽאסַ ְפ ִ ‬
‫ָֽ‬
‫די‬
‫ֳמי ִמ ְּׂש ֵ ‬
‫הַ ָּׁש בָ ה ִ ֽעם־ ָנע ִ ‬
‫ּתּה‬
‫"צ ִ רים וַּתָ ב "א וַ ּֽתַ עֲמ"ד מֵ ָא‪6‬ז הַ ּבֹ קֶ ר וְ עַ ד־עַ) ּתָ ה זֶ ‪/‬ה ִׁש ְב ָ ‬
‫חֲרי הַ ּֽק ְ‬
‫ַ ֽא ֵ ‬
‫ל־ּת ְל ִכי ִל ְלקֹ ט ‬
‫ֵֽ‬
‫ל־רּות הֲ ל‪" 1‬א ׁשָ ַמעַ ְּת ִּב ִּתי אַ‬
‫@‬
‫הַ ַּביִ ת ְמ ָעֽט׃ וַּי ֹאמֶ ר ‪ּ L‬בֹ עַ ז אֶ‬
‫כה ִת ְדּבָ ִ קין ִעם־נַ ֽעֲרֹ ָ ֽתי׃ עֵ י @ ַניִ (‬
‫ֲבּורי ִמּזֶ ה וְ ֹ‬
‫ל ֹא ַ ֽתע ִ ‬
‫ְּבׂשָ ֶדה אַ ) ֵחר וְ גַ ‪/‬ם ‬
‫‪/‬יתי אֶ ת־הַ ּנְ עָ ִ רים‬
‫יהן הֲ ל "א ִצ ִּו ִ‬
‫חֲר ) ֶ‬
‫ּבַ ּׂשָ ֶד‪6‬ה אֲׁשֶ ר־יִ ְקצֹרּון ְוהָ ַל ְכ ְּת ַ ֽא ֵ‬
‫הלַ ְכ ְּת אֶ ל־הַ ּכֵ ִ)לים וְ ׁשָ ִ ‪G‬תית ֵ ֽמא ֲֶׁש ר יִ ְׁשאֲב ּון‬
‫ְל ִב ְל ִּתי נָגְ ֵע ( וְ צָ ִמת וְ ָ ֽ‬
‫אתי‬
‫ַּת ֹאמֶ ר אֵ לָ יו מַ ּדּועַ ‪ L‬מָ ָצ ִ‬
‫ּתחּו ָא ְרצָ ה ו ‬
‫הַ ּנְ עָ ִ ֽרים׃ ו ִַּתּפֹ ל עַ ל־ּפָ ֶנ)יהָ ו ִַּת ְׁש ַ ‬
‫לּה הֻ ֵּגד הֻ ַּג@ד ִלי‬
‫ירנִ י וְ ָ ֽאנֹ ִ כי נ ְָכ ִרּיָ ֽה׃ וַּיַ ‪6‬עַ ן ּבֹ עַ ז וַּי ֹאמֶ ר ) ָ‬
‫ֵח‪6‬ן ְּבעֵ י ֶני‪ְ S‬להַ ִּכ ֵ )‬
‫ַּתעַ זְ ִ‪C‬בי אָ ִבי( וְ ִאּמֵ (‬
‫יׁש ( ו ַ ֽ‬
‫חֲרי מ "ת ִא ֵ‬
‫ֲמ"ת( ַ ֽא ֵ ‬
‫ּכל אֲׁשֶ ר־עָ ִׂשית אֶ ת־ח ) ֵ‬
‫‪ֹ6‬‬
‫ָדעַ ְּת ְּתמ "ל ִׁש ְל ֽׁש"ם׃ יְ ׁשַ ֵּל ם‬
‫וְ ֶא ֶרץ ֽמ"לַ ְד ) ֵּת( ו ֵַּת ְל ִ)כי אֶ ל־עַ‪ G‬ם א ֲֶׁש ר ֽל ֹא־י ַ ‬
‫ֱהי יִ ְׂש ָר ) ֵאל‬
‫ּות ִ הי ַמ ְׂשּכֻ ְר @ ֵּת( ְׁשלֵ מָ ה מֵ ִע‪6‬ם יְ ה ָוה א ֵ‬
‫ְ‬
‫יְ הוָ ה ָ ּֽפע ֳֵל (‬
‫א־חן ְּבעֵ ינֶ ‪6‬י‪ S‬אֲדֹנִ י ִּכי‬
‫ֵ‬
‫ת־ּכנ ָ ָֽפיו׃ ַ‪E‬וּת ֹאמֶ ר אֶ ְמצָ‬
‫ְ‬
‫לחֲס "ת ַ ּֽת ַח‬
‫ר־ּבאת ַ ֽ‬
‫ָ‬
‫אֲׁשֶ‬
‫ל ֹא ֶ ֽא ְה ֶי)ה ְּכאַ ַחת ִׁש ְפחֹ ֶ ֽתי‪S‬׃‬
‫נֹכי ‬
‫ל־ל ב ִׁש ְפחָ ֶת‪ S‬וְ ָ ֽא ִ‬
‫ֵ‬
‫ִ ֽנחַ ְמ ) ָּתנִ י וְ ִ כי ִד ַּב ְרּתָ עַ‬
‫ּת(‬
‫ ל ְּת ִּפ ֵ ‬
‫ּלחֶ ם וְ טָ ַב ְ‬
‫לה בֹ@ עַ ז ְל ֵע ת הָ אֹ כֶ ל ֹּג ִ ֽ‪ׁ6‬שי הֲ ם וְ אָ ַכ ְל ְּת ִמן־הַ ) ֶ‬
‫וַּי ֹאמֶ ר ‪ָ L‬‬
‫ַּת ֹאכַ ל ו ִַּת ְׂש ַּבע וַּתֹ ַ ֽתר׃‬
‫ט־ל ּה קָ ִ)לי ו ‬
‫ָ‬
‫ַּתׁשֶ ב ִמ ַּצד הַ ּקֹֽ ְצ ִ )רים וַּיִ ְצּבָ‬
‫ּבַ חֹ מֶ ץ ו ֵ‬
‫‪36‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ל ֹא‬
‫העֳמָ ִ ‪/‬רים ְּתלַ ֵ ּקט וְ ‬
‫ַּתקָ ם ְללַ ֵ ּקט וַיְ צַ ו ‪ּ L‬בֹ עַ ז אֶ ת־נְ עָ ָ @ריו לֵ אמֹ ר ּגַ ם ֵּב‪1‬ין ָ ֽ‬
‫ו ָ‬
‫ל ֹא‬
‫ּתם וְ ִל ְּק ָטה וְ ‬
‫עז ְַב ֶ ‬
‫תים וַ ֽ ֲ‬
‫ׁשּלּו ָלּה ִמן־הַ ְּצבָ ִ ‬
‫ימּוהָ ׃ וְ גַ ‪/‬ם ׁשֹל־ּתָ ֹ‬
‫תַ ְכ ִל ֽ‬
‫ר־ל )ֵּקטָ ה וַיְ ִ הי‬
‫ִ‬
‫דה עַ ד־הָ ָע ֶרב וַּתַ ְחּבֹ ט ֵאת אֲׁשֶ‬
‫ֲרּו־בּה׃ ו ְַּתלַ ֵ ּקט ּבַ ּׂשָ ֶ ‬
‫ָֽ‬
‫ִתגְ ע‬
‫ר־ל ֵ ּקטָ ה‬
‫ִ‬
‫מ"תּה ֵאת אֲׁשֶ‬
‫ַּת ֶרא חֲ ָ ‬
‫יפ ה ְׂשעֹ ִ ֽרים׃ ו ִַּתּׂשָ א וַּתָ ב "א הָ ִ)עיר ו ֵ ‬
‫ְּכאֵ ָ‬
‫מ"תּה‬
‫@ָ‬
‫לּה חֲ‬
‫ר־ה"ת ָרה ִמּׂשָ ְב ָ ֽעּה׃ וַּת ֹאמֶ ר ‪ָ L‬‬
‫ִ‬
‫ן־לּה ֵא ת אֲׁשֶ‬
‫וַּת"צֵ א ו ִַּתּתֶ ) ָ‬
‫לחֲ מ"תָ ּה ֵא‪6‬ת‬
‫יר( ָּב רּו( וַּתַ ּגֵ ד ַ ֽ‬
‫אֵ יפֹ ה ִל ַ ‪ּ6‬ק ְט ְּת הַ ּי"ם וְ ָאנָה עָ ִ)ׂשית יְ ִ הי מַ ִּכ ֵ ‬
‫יתי ִעּמ‪ " /‬הַ ּי"ם ּבֹֽ עַ ז׃‬
‫ׂש ִ‬
‫ֲׁשר עָ ִ ‪1‬‬
‫ר־ע ְׂשתָ ה ִע )ּמ" וַּת ֹאמֶ ר ֵׁש‪6‬ם הָ ִאיׁש א ֶ‬
‫ָֽ‬
‫אֲׁשֶ‬
‫ליה ָו)ה אֲׁשֶ ר ֽל ֹא־עָ זַ ב חַ ְס )ּד"‬
‫ַּת ֹאמֶ ר נָ ֽע ִ @ֳמי ְלכַ ּלָ תָ ּה ּבָ רּו( הּוא ַ ֽ‬
‫ו ‬
‫לנּו הָ ִ )איׁש ִ ֽמ ֹּגא ֲֵלנּו‬
‫ַּת ֹאמֶ ר ָל ּה נָ ֽע ֳִמי קָ ר"ב ָ‬
‫תים ו ‪1‬‬
‫ת־החַ ִּיים וְ אֶ ת־הַ ּמֵ ִ ‬
‫ַֽ‬
‫אֶ‬
‫ר־לי ‬
‫ִ‬
‫ַּת ֹאמֶ ר רּות הַ ּֽמ"א ֲִבּיָ ה ּגַ ם ׀ ִ ּֽכי־אָ ַמר אֵ לַ י ִעם־הַ ּנְ עָ ִ ‪6‬רים אֲׁשֶ‬
‫ֽהּוא׃ ו ‬
‫ל־רּות‬
‫‬
‫ֳמי אֶ‬
‫ַּת ֹאמֶ ר נָ ֽע ִ ‬
‫ר־לי׃ ו ‬
‫ִֽ‬
‫ם־ּכ )ּלּו ֵא ת ּכָ ל־הַ ּקָ ִ ציר אֲׁשֶ‬
‫ִ‬
‫ִּת ְדּבָ ִ)קין ַע ד ִא‬
‫חר׃‬
‫דה אַ ֵ ֽ‬
‫עּו־ב( ְּבׂשָ ֶ ‬
‫ָ‬
‫ל ֹא יִ ְפּגְ‬
‫ֲר"תיו וְ ‬
‫ּכי ֵ ֽת ְצ ִאי ִעם־נַ ע ) ָ‬
‫ּכַ ּלָ ָתּה ט "ב ִּב ִּתי ִ ‪6‬‬
‫ה ִח ִּטים‬
‫ּוק ִציר ַ ֽ‬
‫יר־ה ְּׂשעֹ ִ רים ְ‬
‫ַ‬
‫ד־ּכל "ת ְק ִ ֽצ‬
‫ְ‬
‫ו ִַּת ְד ‪ַּC‬בק ְּבנַ ֽע ֲר"ת ּבֹ עַ ז ְללַ )ֵּקט עַ‬
‫ׁש־ל‪(/‬‬
‫ָ‬
‫ל ֹא אֲבַ ּקֶ‬
‫מ"תּה ִּב ִ ‪ּG‬תי הֲ ‪1‬‬
‫ֳמי חֲ ָ‬
‫ַּת ֹאמֶ ר ָלּה נָ ֽע ִ ‬
‫מ"תּה׃ ו ‬
‫ַּתׁשֶ ב אֶ ת־חֲ ָ ֽ‬
‫ו ֵ‬
‫ל ֹא בֹ עַ ז מֹֽ ַד ְע ) ָּתנּו א ֲֶׁש ר הָ ִיית‬
‫ב־ל(׃ וְ עַ ּתָ ה הֲ ‬
‫ָֽ‬
‫מָ נ"חַ א ֲֶׁש ר ִ ֽייטַ‬
‫ּליְ לָ הג וְ ָר ַח ְצ ְּת ׀ וָסַ ְכ ְּת‬
‫ת־ּג ֶ רן הַ ְּׂשעֹ ִ רים ַה ָ ֽ‬
‫ֹ‬
‫ֲר"תיו ִהּנֵה־הּוא זֹ ֶר‪/‬ה אֶ‬
‫אֶ ת־נַ ֽע ָ‬
‫כל‬
‫א ֹ‬
‫ל ֱ‬
‫ל־ּתּוָ ֽ ְ ד ִעי לָ ִ )איׁש ַע ד ּכַ _ת " ֶ ֽ‬
‫ִ‬
‫ת‪/‬יִ ( עָ ַליִ ( וְ י ַָר ְד ְּת הַ ֹּג ֶרן אַ‬
‫וְ ַׂש ְ‪1‬מ ְּת ִׂש ְמ ַ‬
‫ּוב‪/‬את‬
‫ב־ׁשם ָ‬
‫)ָ‬
‫יהי ְבׁשָ ְכב" וְ י ַ ָדעַ ְּת אֶ ת־הַ ּמָ ק"ם א ֲֶׁשר יִ ְׁשּכַ‬
‫וְ ִל ְׁש ּֽת"ת׃ וִ ִ ‬
‫ַּת ֹאמֶ ר‬
‫ֲׂשין׃ ו ‬
‫ל( ֵאת א ֲֶׁש ר ַ ּֽתע ִ ֽ‬
‫תיו וְ ׁשָ ָכ ְב ְּת וְ הּוא י ִַּג יד ) ָ‬
‫ּלית מַ ְרּגְ ָ ‬
‫וְ גִ ִ ‬
‫כל‬
‫ַּתעַ ׂש ְּכ ֹ‬
‫ַּת ֶרד הַ ֹּג ֶרן ו ‪ַ G‬‬
‫ֱׂשה׃ ו ֵ ‬
‫אמ ִ רי אֵ ַלי ֶ ֽאע ֶ ֽ‬
‫ר־ּת ֹ ְ‬
‫ֽ‬
‫ּכל אֲׁשֶ‬
‫‪ֹ/‬‬
‫אֵ ֶל יהָ‬
‫ּכב ִּב ְק ֵצה‬
‫ָב ֹא ִל ְׁש ַ ‬
‫יט ב ִל )ּב" ַוּי ‪G‬‬
‫ֵׁש ְּת וַּיִ ַ‬
‫מ"תּה׃ ו ַּי ֹאכַ ל ּבֹ‪ 6‬עַ ז ַוּי ְ‬
‫ר־צּוַ ּתָ ה חֲ ָ ֽ‬
‫ִ‬
‫אֲׁשֶ‬
‫ּליְ לָ ה‬
‫חֲצי הַ ) ַ‬
‫ּכב׃ וַ ֽ  יְ ִהי ַ ּֽב ִ‬
‫תיו ו ִַּת ְׁש ָ ֽ‬
‫ּלט ו ְַּתגַ ל מַ ְרּגְ ָ ‬
‫הע ֲֵר ָמה וַּתָ ב ֹא בַ ) ָ‬
‫ָֽ‬
‫י־א ְּת‬
‫תיו׃ וַּי ֹאמֶ ר ִמ ָ‬
‫ּׁשה ׁשֹ ֶכבֶ ת מַ ְרּגְ ָ ֽ‬
‫ֽחֱרד הָ ִ איׁש וַּיִ ּלָ ֵפת וְ ִהּנֵ ה ִא ) ָ‬
‫וַּיֶ ַ ‬
‫ָפ‪ S‬עַ ל־א ֲָמ ְת )‪ּ ִ S‬כי גֹ ֵאל ָ ֽאּתָ ה׃‬
‫ּת ְכנ ֶ‬
‫ּופ ַר ְׂש ָ ‪6‬‬
‫וַּת ֹאמֶ ר ָ ֽאנֹ ִכי רּות אֲמָ ) ֶת‪ֽ ָ S‬‬
‫ן־ה ִראׁש "ן‬
‫חֲר"ן ִמ ָ ֽ‬
‫ּד( הָ ַ ֽא ‬
‫יט ְ‪/‬ב ְּת חַ ְס ֵ ‬
‫ליה ָוה ִּב ִ )ּתי הֵ ַ‬
‫רּוכה ַא ְ‪ּ6‬ת ַ ֽ‬
‫וַּי ֹאמֶ ר ְּב ָ‬
‫ם־ּדל וְ ִאם־עָ ִ ֽׁשיר׃ וְ עַ ּתָ ה ִּב ִּתי ‬
‫חּורים ִא ַ ‬
‫חֲרי הַ ַּב ִ )‬
‫ְל ִב ְל ִּתי־לֶ כֶ ת ַ ֽא ֵ‬
‫ּכי‬
‫ל־ׁשעַ ר עַ ִ )ּמי ִ ‪/‬‬
‫ַ‬
‫י"דעַ ּכָ‬
‫ֵ‬
‫ּכי‬
‫ה־ּל ( ִ ‪6‬‬
‫ָ‬
‫אמ ִ רי ֶ ֽאעֱׂשֶ‬
‫ר־ּת ֹ ְ‬
‫ֽ‬
‫ּכל אֲׁשֶ‬
‫יר ִ )אי ֹ‬
‫ל־ּת ְ‬
‫ִ‬
‫אַ‬
‫גֹאל אָ ֹנ ִכי וְ גַ ‪/‬ם יֵ ׁש ּגֹ ֵאל קָ ר"ב‬
‫ֵא ׁשֶ ת ַחיִ ל ָ ֽא ְּת׃ וְ עַ ּתָ ה ִּכי אָ ְמ ) ָנם ִ ּכי אם ֵ‬
‫‪37‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ּפץ‬
‫ם־ל ֹא י ְַח ‪ֹ 1‬‬
‫‬
‫ִמ ֶ ּֽמּנִ י׃ ִלינִ י ׀ הַ ּלַ יְ לָ ה וְ הָ יָ ‪6‬ה בַ ּבֹ קֶ ר ִאם־יִ גְ אָ ֵל ( ט"ב יִ גְ ) ָאל וְ ִא‬
‫ְלגָ ֽ א ֳֵל‪ּ (/‬וגְ אַ ְל ִ ּתי( אָ ֹנ ִכי חַ י־יְ הוָ ה ִׁש ְכ ִ בי עַ ד־הַ ּבֹֽ קֶ ר׃ ו ִַּת ְׁש ַּכ‪6‬ב מַ ְרּגְ ל"תָ ו ‬
‫ָדע‬
‫ת־ר ֵע הּו ו ַּי ֹאמֶ ר אַ ל־יִ ּו ַ )‬
‫ֵ‬
‫ַּכיר ִ איׁש אֶ‬
‫ַּתקָ ם ְּב ֶט ֶ‪/‬רם י ִ ‬
‫ד־הּבֹ) קֶ ר ו ‪ָ G‬‬
‫ַ‬
‫עַ‬
‫י־בּה‬
‫ה ִא ָּׁשה הַ ֽ ֹּג ֶרן׃ וַּי ֹאמֶ ר ‪E‬הָ ִבי הַ ִּמ ְט ַּפ‪1‬חַ ת אֲׁשֶ ר־עָ ַל‪/‬יִ ( וְ ֶ ֽאחֳ זִ ָ‬
‫י־באָ ה ָ ֽ‬
‫ִּכ ָ ‬
‫ָב ֹא הָ ִ ֽעיר׃ וַּתָ ב"א ‬
‫ליהָ ַוּי ‬
‫ׁש־ׂשעֹ ִרים וַּיָ ׁשֶ ת עָ ) ֶ‬
‫ְ‬
‫ַּת ֹאחֶ ז ָּבּה וַּיָ ‪6‬מָ ד ׁשֵ‬
‫ו ‬
‫ה־לּה‬
‫ָ‬
‫את ּכָ ל־א ֲֶׁש ר ָ ֽעׂשָ‬
‫ֶד־לּה ֵ ‪/‬‬
‫)ָ‬
‫ַּתּג‬
‫ּתי ו ַ‬
‫י־א ְּת ִּב ִ ‬
‫ַּת ֹאמֶ ר ִמ ַ‬
‫מ"תּה ו ‬
‫)ָ‬
‫אֶ ל־חֲ‬
‫"אי‬
‫לי אַ ל־ּתָ ב ִ‬
‫ַּת ֹאמֶ ר ׁשֵ ׁש־הַ ְּׂשעֹ ִ רים הָ ֵאּלֶ ה נָ תַ ן ִלי ִּכ ‪B‬י אָ ַמר אֵ ) ַ‬
‫הָ ִ ֽאיׁש׃ ו ‪G‬‬
‫ּפל ָּד ָבר‬
‫ַּת ֹאמֶ ר ְׁש ִבי ִב ִ )ּתי עַ ‪B‬ד א ֲֶׁשר ֵ ּֽת ְד ִ)עין ֵאי( יִ ֹ‬
‫מ"ת(׃ ו ‬
‫יקם אֶ ל־חֲ ֵ ֽ‬
‫ֵר ָ ‬
‫ם־ּכ ָּל ה הַ ָּד ָבר הַ ּיֽ "ם׃ ּובֹ עַ ז עָ ָל ה הַ ּׁשַ עַ ר ‪ :‬וַּיֵ ׁשֶ ב‬
‫ִ‬
‫י־א‬
‫ל ֹא יִ ְׁשקֹ ט הָ ִ )איׁש ִ ּֽכ ִ‬
‫ִּכי ‪6‬‬
‫נ י‬
‫ה־ּפה ְּפ ִ‬
‫ֹ‬
‫ּורה ְׁשבָ‬
‫ׁשָ ם > וְ ִה ֵּנה הַ ּגֹ ֵא‪6‬ל עֹ בֵ ר א ֲֶׁשר ִּדּבֶ ר־ּבֹ) עַ ז וַּי ֹ‪/‬אמֶ ר ס ָ‬
‫בּו־פה‬
‫ֹ‬
‫ָׁשים ִמּזִ ְקנֵ י הָ ִעיר וַּי ֹאמֶ ר ְׁש‬
‫אנ ִ ‪/‬‬
‫רה ֲ‬
‫ֵׁשב׃ וַּיִ ‪ַּC‬קח עֲׂשָ ָ ‪1‬‬
‫מֹנ י וַּיָ סַ ר ַוּי ֵ ֽ‬
‫אַ ְל ִ‬
‫ימ לֶ ( ָ ֽמ ְכ ָרה‬
‫לא ֱִל ֶ‬
‫ֵׁשבּו׃ ו ַּי ֹאמֶ ר לַ ּגֹ ) ֵאל חֶ ְלקַ ת ַהּׂשָ ֶ )דה א ֲֶׁש ר ְלאָ ִ חינּו ֶ ֽ‬
‫ַוּי ֵ ֽ‬
‫מ"אב׃ וַ ֽ א ִ ֲני אָ @ ַמ ְר ִּתי אֶ גְ ֶל ‪1‬ה אָ זְ נְ ‪ S‬לֵ אמֹ ר ‪ְ E‬קנֵה נֶ   גֶד‬
‫ָֽ‬
‫דה‬
‫נָ ֽע ִ )ֳמי הַ ָּׁשבָ ה ִמ ְּׂש ֵ ‬
‫ידה ִּלי‬
‫ם־ל ֹא יִ גְ @ ַאל הַ ִּג ָ‬
‫‬
‫ם־ּתגְ אַ ל ּגְ ) ָאל וְ ִא‬
‫ִ‬
‫הַ ֽ ֹּי ְׁש ִבים ‪ :‬וְ נֶ   גֶד זִ ְקנֵ י עַ ִּמי > ִא‬
‫חֲרי‪ S‬וַּי ֹאמֶ ר ָ ֽאנֹ ִ כי אֶ גְ ָ ֽאל׃ וַּי ֹאמֶ ר‬
‫ֹכי ַ ֽא ֶ‬
‫זּול ְת‪ִ S‬לגְ א) "ל וְ ָ ֽאנ ִ ‬
‫וְ ֵ ֽא ְדעָ ה ִּכי ֵא‪6‬ין ָ ֽ‬
‫ֳמי ‪ּE‬ומֵ אֵ ת רּות הַ ּֽמ"א ֲִבּיָ ‪6‬ה ֵ ֽאׁשֶ ת־הַ ּמֵ ת ‬
‫דה ִמּיַ ד נָ ֽע ִ ‬
‫"ת‪ S‬הַ ּׂשָ ֶ ‬
‫י"ם־קנֽ ְ‬
‫ְ‬
‫ּבֹ) עַ ז ְּב‬
‫ל ֹא אּוכַ ל ִלגְ אָ ל ִ)לי‬
‫קָ ִ )ניתָ ְלהָ ִ קים ׁשֵ ם־הַ ֵּמת עַ ל־נַ ֽחֲ לָ ֽת"׃ וַּי ֹאמֶ ר הַ ּגֹ אֵ ל ‪6‬‬
‫א־אּוכל ִלגְ אֹֽ ל׃‬
‫ַ‬
‫ל־ל‪ 6S‬אַ ּתָ ה אֶ ת־ּגְ אֻ ּלָ ִ )תי ִ ּכי ֽל ֹ‬
‫ְ‬
‫ּפֶ ן־אַ ְׁש ִ חית אֶ ת־נַ ֽחֲ לָ ִתי ּגְ אַ‬
‫ל־ּד )ָבר ׁשָ ַל ף‬
‫ָ‬
‫מּורה ְלקַ ּיֵ ם ּכָ‬
‫וְ ז ֹאת ‪ְ L‬לפָ ִ נים ְּביִ ְׂש ָר @ ֵאל עַ ל־הַ ּגְ אֻ ָּל‪6‬ה וְ עַ ל־הַ ְּת ָ‬
‫עּודה ְּביִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃ וַּי ֹ‪1‬אמֶ ר הַ ּגֹ ֵא‪/‬ל ְלבֹ עַ ז‬
‫ִ ‪/‬איׁש נַ ֽעֲל " וְ נ ַָתן ְל ֵר ֵע הּו וְ ז ֹ את הַ ְּת ָ ‬
‫ֵה־ל ( וַּיִ ְׁש ף נַ ֽע ֲֽל"׃ וַּי ֹאמֶ ר ‪ּ L‬בֹ עַ ז לַ ּזְ קֵ ִ @נים וְ כָ ל־הָ עָ ם עֵ ִ ‪6‬דים אַ ּתֶ ם ‬
‫ָ‬
‫ְקנ‬
‫ימלֶ ( וְ ֵא‪/‬ת ּכָ ל־א ֲֶׁש ר ְל ִכ ְלי"ן ּומַ ְחל "ן‬
‫לא ֱִל ) ֶ‬
‫יתי אֶ ת־ּכָ ל־א ֲֶׁשר ֶ ֽ‬
‫ּכי קָ ִ נ ִ‬
‫הַ ּי) "ם ִ ‪6‬‬
‫‪1‬יתי ִלי ְל ִאּׁשָ ה‬
‫ת־רּות הַ ֹּֽמא ֲִבּיָה ‪ֵ L‬אׁשֶ ת מַ ְח @ל"ן קָ ִנ ִ‬
‫‬
‫ִמּיַ ד נָ ֽע ִ ֳֽמי׃ וְ גַ ם אֶ‬
‫ּומ ַּׁשעַ ר‬
‫רת ׁשֵ ם־הַ ֵּמ‪/‬ת מֵ ִע ם אֶ ָחיו ִ‬
‫ְלהָ ִ ‪6‬קים ׁשֵ ם־הַ ּמֵ ת עַ ל־נַ חֲ לָ )ת" וְ ֽל ֹא־יִ ּכָ ֵ ‪1‬‬
‫אמ @רּו ּכָ ל־הָ ָע ‪1‬ם אֲׁשֶ ר־ּבַ ַּׁש‪/‬עַ ר ְוהַ ּזְ קֵ ִנים‬
‫ּתם הַ ּיֽ "ם׃ ו ַּי ֹ ְ‬
‫ְמק"מ " עֵ ִ דים אַ ֶ ‬
‫ֲׁשר ּבָ נ‪ּ6‬ו‬
‫ּוכלֵ אָ ה א ֶ‬
‫ּׁשה הַ ּבָ ָאה אֶ ל־ּבֵ יתֶ ‪ְּ S‬כ ָר ֵח‪6‬ל ׀ ְ‬
‫עֵ ִ דים יִ ּתֵ ן ‪ L‬יְ ה ָוה ֶ ֽאת־הָ ִא @ ָ‬
‫לחֶ ם׃‬
‫א־ׁשם ְּב ֵב ית ָ ֽ‬
‫ּוק ָר ֵ‬
‫ה־חיִ ל ְּבאֶ ְפ ָ )רתָ ה ְ‬
‫ַ‬
‫ת־ּבית יִ ְׂש ָר ) ֵאל וַ ֽ עֲׂשֵ‬
‫ֵ‬
‫ְׁשּתֵ יהֶ ם אֶ‬
‫ֲׁשר יִ ֵּת‪6‬ן‬
‫יהּודה ִמן־הַ ֶּז ַרע א ֶ‬
‫ָ‬
‫דה תָ ָמר ִ ֽל‬
‫ית‪ְּ S‬כ ֵבית ) ֶּפ ֶרץ אֲׁשֶ ר־יָ ְֽל ָ ‬
‫יהי ֵ ֽב ְ‬
‫וִ ִ ‪6‬‬
‫‪38‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ָב ֹא‬
‫ּׁשה ַוּי ‬
‫ֲרה הַ ּֽז ֹאת׃ וַּיִ ַּקח ּבֹ‪ 6‬עַ ז אֶ ת־רּות ו ְַּת ִהי־ל " ְל ִא ) ָ‬
‫ן־ה ַּנע ָ ‬
‫יְ ה ָוה ְל )‪ִ S‬מ ַ ֽ‬
‫ָׁשים ֶ ֽאל־ ָנע ִ )ֳמי‬
‫ֹאמ ְ‪6‬רנָה הַ ּנ ִ‬
‫ַּתלֶ ד ֵ ּֽבן׃ וַּת ַ‬
‫ה ָרי"ן ו ֵ ‬
‫אֵ ֶל יהָ וַּיִ ֵּתן יְ הוָ ה ָל‪ּ/‬ה ֵ ֽ‬
‫רא ְׁשמ " ְּביִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃‬
‫ל ֹא ִה ְׁש ִ ּבית ָל‪ּ (/‬גֹ ֵאל הַ ּי"ם וְ יִ ּקָ ֵ ‬
‫אׁשֶ ר ‬
‫ּבָ רּו( יְ ה ָו)ה ‪ֲ E‬‬
‫ת־ׂשיבָ ֵת( ִּכי כַ ּלָ ֵת‪ (6‬א`ׁשֶ ר־אֲהֵ ַבתֶ ( ‬
‫ֵֽ‬
‫ּולכַ ְל ֵּכל אֶ‬
‫היָה לָ ( ְלמֵ ִׁשיב ֶנ)פֶ ׁש ְ‬
‫וְ ָ ‪6‬‬
‫ֳמי אֶ ת־הַ ֶּילֶ ד ‬
‫ל( ִמ ִּׁש ְב ָעה ּבָ ִ ֽנים׃ ו ִַּת ַּקח נָ ֽע ִ ‪6‬‬
‫ר־היא ט "בָ ה ) ָ‬
‫ִ‬
‫יְ לָ ַ )דּתּו אֲׁשֶ‬
‫יקּה ו ְַּת ִהי־ל " ְלאֹ ֶ ֽמנֶת׃ ו ִַּת ְק ֶראנָה ‪ L‬ל" הַ ְּׁשכֵ נ "ת ׁשֵ ם לֵ אמֹ) ר‬
‫ו ְַּת ִׁש ֵתהּו ְבחֵ )ָ‬
‫ֲבי ָד ִ ֽוד׃‬
‫ע"בד ה ּוא א ִ ֲֽבי־יִ ַׁשי א ִ ‬
‫)ֵ‬
‫ראנָ ֽה ְׁשמ" ‬
‫ֳמי ו ִַּת ְק ֶ ‪6‬‬
‫ד־ּבן ְלנָ ֽע ִ ‬
‫ֵ‬
‫יֻּלַ‬
‫ת־רם‬
‫ָ)‬
‫ה"ליד אֶ‬
‫ִ‬
‫ה"ליד אֶ ת־חֶ ְצ ֽר"ן׃ וְ חֶ ְצר"ן ‬
‫ִ ‬
‫"ל ד"ת ) ָּפ ֶרץ ֶּפ ֶרץ‬
‫וְ ֵאּלֶ ה ּֽת ְ‬
‫ה"ליד‬
‫ִ ‬
‫ה"ליד אֶ ת־נ ְַח )ׁש"ן וְ נ ְַחׁש "ן‬
‫ִ‬
‫ה"ליד אֶ ת־עַ ִ ּֽמינ ָ ָֽדב׃ וְ עַ ִ ּֽמינ ָָדב ‬
‫ִ ‬
‫רם‬
‫וְ ָ ‬
‫ת־ע"בד׃ וְ עֹ בֵ ד ‬
‫ֵֽ‬
‫ה"ליד אֶ‬
‫ִ ‬
‫ה"ליד אֶ ת־ּבֹ) עַ ז ּובֹ עַ ז‬
‫ִ‬
‫אֶ ת־ׂשַ ְל ָ ֽמה׃ וְ ׂשַ ְלמ"ן ‬
‫ת־ּד ִ ֽוד׃‬
‫ָ‬
‫ה"ליד אֶ‬
‫ִ ‬
‫ׁשי וְ יִ ַׁשי‬
‫ה"ליד אֶ ת־יִ ) ָ‬
‫ִ‬

‫והפסוקים של מגילת איכה תקראם בלחש מפני שהוא י"ט‬

‫תה ְּכאַ ְלמָ נָ ה ַר ָּב ִתי בַ ּג"יִ ם‬
‫היְ ָ ‬
‫יכ ה ׀ יָ ְֽׁש ָבה בָ ָדד הָ ִעיר ַר ָּב ִתי עָ) ם ָ ֽ‬
‫אֵ ָ‬
‫לחֱ ָי)ּה‬
‫ּכה ּבַ ּלַ יְ לָ ה וְ ִד ְמעָ תָ ּה ַע ל ֶ ֽ‬
‫תה לָ ַ ֽמס׃ ּבָ כ" ִת ְב @ ֶ‬
‫היְ ָ ‬
‫ׂשָ ָ ר ִתי ּבַ ְּמ ִדינ) "ת ָ ֽ‬
‫יה ָּבגְ דּו )ָבּה ָה יּו ָלּה ְלאֹֽ יְ ִ ֽבים׃‬
‫ל־רעֶ ָ‬
‫ֵ‬
‫ַחם ִמּכָ ל־ ֹֽאהֲ ֶביהָ ּכָ‬
‫ין־ל ּה ְמנ ֵ ‬
‫ָ‬
‫ֵ ֽא‬
‫ל ֹא ָ ֽמ ְצ ָאה מָ נ"חַ‬
‫ּג"ים ‬
‫ֲבֹדה ִה ‪B‬יא יָ ְֽׁש ָבה בַ ִ)‬
‫הּוד‪6‬ה מֵ עֹ נִ י ּומֵ רֹ ב ע ָ )‬
‫ּגָ ְֽל ָתה יְ ָ‬
‫ל־רֹ ְד ֶפ יהָ ִה ִּׂשיגּוהָ ֵּב ין הַ ְּמצָ ִ ֽרים׃‬
‫ּכָ ֽ‬
‫לי‪ S‬‬
‫יבנּו יְ הוָ ‪6‬ה ׀ אֵ ֶ‬
‫ָל‪ּ6‬מָ ה לָ ֶנצַ ח ִּת ְׁשּכָ ) ֵחנּו ַ ּֽתעַ זְ ֵבנּו ְלאֹ ֶר( י ִ ָֽמים׃ הֲ ִׁש ֵ‬
‫ִּכ ‪B‬י ִאם־מָ אֹ ס ְמאַ ְס ) ָּתנּו קָ ַצ ְ פּתָ עָ ֵלינּו‬
‫ּדׁש י ֵָמינּו ְּכ ֶ ֽק ֶדם׃‬
‫ָׁשּובָ ה חַ ֵ ‬
‫ְ ֽונ )‬
‫ד־מאֹֽ ד׃‬
‫ְ‬
‫עַ‬
‫ד־ּכּוׁש ֶׁש‪/‬בַ ע‬
‫)‬
‫ימי אֲחַ ְׁשו ֵר"ׁש ה ּוא אֲחַ ְׁשוֵר"ׁש הַ ּמֹלֵ ( מֵ הֹ ּדּו וְ עַ‬
‫וַיְ ִ הי ִּב ֵ‬
‫ָמים ָה ֵהם ְּכ ֶׁשבֶ ת ׀ הַ ֶּמלֶ ( אֲחַ ְׁשוֵר"ׁש עַ ‪B‬ל‬
‫וְ עֶ ְׂש ִ רים ּומֵ ָאה ְמ ִדינָ ֽה׃ ּבַ ּי ִ ‬
‫ירה׃ ִּב ְׁשנַ ‪6‬ת ׁשָ ל"ׁש ְלמָ ְל )כ" עָ ָׂשה ִמ ְׁש ) ֶּתה‬
‫ׁשּוׁש ן הַ ִּב ָ ֽ‬
‫כּות" א ֲֶׁשר ְּב ַ‬
‫ִּכ ֵּסא מַ ְל )‬
‫רי הַ ְּמ ִדינ"ת ְלפָ נָ ֽיו׃‬
‫הּפַ ְר ְּת ִ ‪/‬מים וְ ׂשָ ֵ ‬
‫עבָ ָדיו ֵחיל ׀ ּפָ ַרס ּומָ ַדי ַ ֽ‬
‫ריו וַ ֽ ֲ‬
‫ְלכָ ל־ׂשָ ָ ‬
‫ל־מע ֲֵׂש‪6‬ה תָ ְקּפ" ‬
‫ַֽ‬
‫ַוּיָׂשֶ ם ‪ L‬הַ ֶּמלֶ ( אֲחַ ְׁשו ‪ֵ1‬רֹ ׁש ׀ ַמ‪/‬ס עַ ל־הָ ָא ֶרץ וְ ִאּיֵ י הַ ּיָ ֽם׃ וְ כָ‬
‫תּובים‬
‫ל"א־הם ְּכ ִ‬
‫ֵ‬
‫ּופ ָרׁשַ ת ּגְ ֻד ַּל ת מָ ְרּדֳ ) ַכי א ֲֶׁש ר ּגִ ְּדל " הַ ֶּמ לֶ ( הֲ‬
‫ּור )ת" ָ ֽ‬
‫ּוגְ ב ָ‬
‫‪39‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫הּודי ִמ ְׁש ֶנה ‬
‫די ּופָ ָ ֽרס׃ ִּכי ׀ מָ ְרּדֳ ַכ י הַ ּיְ ִ‬
‫ל־ספֶ ר ִּד ְב ֵרי הַ ּי ִ )ָמים ְלמַ ְל ֵכי מָ ַ ‬
‫ֵ‬
‫עַ‬
‫ּדֹרׁש ט"ב ְלעַ )ּמ"‬
‫הּודים וְ ָרצ ּוי ְל רֹ ב אֶ ָחיו ֵ ‬
‫לַ ֶּמלֶ ( אֲחַ ְׁשו )ֵר"ׁש וְ גָד"ל לַ ּיְ ִ )‬
‫וְ דֹ ֵב ר ׁשָ ל "ם ְלכָ ל־ז ְַר ֽע"׃‬
‫ה"ׁשעַ ִּבן־נ) ּון‬
‫ֻ‬
‫חֲרי מ "ת מֹ ֶׁשה ֶע בֶ ד יְ הוָ ה וַּי ֹ‪6‬אמֶ ר יְ ה ָוה אֶ ל־יְ‬
‫וַ ֽ  יְ ִהי ַ ֽא ֵ ‪/‬‬
‫רת מֹ ֶׁשה לֵ אמֹֽ ר׃ מֹ ֶׁש ה עַ ְב ִ ּדי ֵמת וְ עַ ּתָ ה ‪ L‬קּום עֲבֹ@ ר אֶ ת־הַ ּי ְַר ֵּדן הַ ֶּזה‬
‫ְמׁשָ ֵ ‬
‫תן לָ ֶהם ִל ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃‬
‫אַ ּתָ ה וְ כָ ל־הָ ָע ם הַ ) ֶּזה אֶ ל־הָ ‪ָ G‬א ֶרץ א ֲֶׁש‪1‬ר ָ ֽאנֹ ִ ‪/‬כי נֹ ֵ ‬
‫ּכא ֲֶׁש ר ִּד ַּב ְר ִּתי‬
‫ּתיו ַ ֽ‬
‫ף־רגְ ְל ֶכ‪/‬ם ּב " לָ ֶכ ם נְ תַ ִ ‬
‫ּכ ַ‬
‫ֲׁשר ִּת ְד ‪1‬רֹ ( ַ ֽ‬
‫ּכָ ל־מָ ק"ם א ֶ‬
‫ׁשה׃‬
‫אֶ ל־מֹ ֶ ֽ‬
‫ֲׁשר‬
‫כל ׀ יְ ֵמי הַ ּזְ קֵ נִ ים א ֶ‬
‫ה"ׁשעַ וְ ֹ‬
‫ֻ‬
‫ּכל יְ ֵמי יְ‬
‫וַּיַ ֽעֲבֹ‪ 6‬ד יִ ְׂש ָראֵ ל אֶ ת־יְ ה ָו)ה ֹ‬
‫ל־מע ֲֵׂשה יְ ה ָו)ה א ֲֶׁש ר‬
‫ַֽ‬
‫ה"ׁשעַ וַ ֽ א ֲֶׁשר יָ ֽ ְ דעּו אֵ ‪B‬ת ּכָ‬
‫)ֻ‬
‫חֲרי יְ‬
‫הא ִ ‪ֱ6‬ריכּו י ִָמים ַ ֽא ֵ‬
‫ֶֽ‬
‫ר־הע ֱלּו ְבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָר ֵא ל ׀ ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ‪:‬‬
‫ֶֽ‬
‫עָ ָׂשה ְליִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃ וְ אֶ ת־עַ ְצמ "ת ‪E‬י"סֵ ף אֲׁשֶ‬
‫ֲׁשר קָ נָ ‪1‬ה יַ ֽ עֲקֹ‪ /‬ב מֵ ֵא‪/‬ת ְּבנֵ ֽי־חֲ מ "ר‬
‫ָ ֽק ְב רּו ִב ְׁשכֶ ם > ְּבחֶ ְל ַ קת הַ ּׂשָ ֶדה א ֶ‬
‫הֲרֹ ן‬
‫ֲלה׃ וְ אֶ ְלעָ זָ ר ֶ ּֽבן־אַ ‬
‫ֽי־י"סף ְלנַ ֽח ָ ֽ‬
‫ֵ‬
‫ֽהי ּו ִל ְבנֵ‬
‫יט ה ו ִַּי ְ‬
‫י־ׁש ֶכם ְּבמֵ ָאה ְק ִׂש ָ‬
‫א ִ ֲֽב ְ‬
‫ֵמת וַּיִ ְק ְּב רּו אֹ ת" ְּבגִ ְבעַ ת ִ ּֽפינְ ָחס ְּבנ) " א ֲֶׁש ר נִ ּתַ ן־ל " ְּב ַה ר אֶ ְפ ָ ֽריִ ם׃‬
‫מי‬
‫ה"ׁשעַ וַ ֽ  ּיִ ְׁשאֲלּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ) ֵאל ַ ּֽביהוָ ה לֵ אמֹ ר ִ ‬
‫)ֻ‬
‫חֲרי מ "ת יְ‬
‫וַ ֽ  יְ ִהי ַ ֽא ֵ‬
‫הּודה‬
‫ל־ה ְּכ ַנע ֲִנ‪/‬י ּבַ ְּת ִח ָּלה ְל ִה ָּל חֶ ם ּֽב"׃ וַּי ֹ אמֶ ר יְ הוָ ה יְ ָ‬
‫ַֽ‬
‫ה־ּל ‪1‬נּו אֶ‬
‫ָ‬
‫יַ ֽעֲלֶ‬
‫הּודה ‪ְ L‬ל ִׁש ְמ ע"ן אָ ִ @חיו ע ֲֵל ‪1‬ה‬
‫ת־ה ָא ֶרץ ְּבי ָֽד"׃ ו ַֹּיאמֶ ר יְ ָ‬
‫ָ‬
‫ָת ִּתי אֶ‬
‫יַ ֽע ֲֶל ה ִהּנֵ ‪/‬ה נ ַ ‬
‫"ר ֶל ‪ S‬וַּיֵ לֶ ( ִאּת "‬
‫ּתי גַם־א ֲִנ‪/‬י ִא ְּת‪ְּ S‬בגֽ ָ‬
‫הלַ ְכ ִ ‪1‬‬
‫ּתי ְב ֽ ֹג ָר ִלי וְ ִ ֽנּלָ חֲ מָ ה ַ ּֽב ְּכ ַנע ִ )ֲני וְ ָ ֽ‬
‫ִא ִ ‬
‫ִׁש ְמ ֽע"ן׃‬
‫ָׁשים ְל ִמ ְסּפָ ָ )רם ִמן־הַ ְּמחֹֽ ְלל "ת א ֲֶׁשר ּגָזָ לּו‬
‫וַּיַ ֽעֲׂשּו־כֵ ן ְּבנֵ י ִבנְ י ִ )ָמן וַּיִ ְׂשא‪ּ 6‬ו נ ִ‬
‫הם׃ וַּיִ ְתהַ ְּל כּו‬
‫ת־העָ ִ )רים וַּיֵ ְֽׁשב ּו ּבָ ֶ ֽ‬
‫ֶ‬
‫ָׁשּובּו אֶ ל־נַ חֲלָ ) ָתם וַּיִ ְבנּו אֶ‬
‫וַּיֵ ְֽלכּו ַוּי ‬
‫ּׁשם ִ איׁש‬
‫ּול ִמ ְׁשּפַ ְחּת " וַּיֵ ְֽצא ּו ִמ ) ָ‬
‫ִמ ָּׁש‪6‬ם ְּבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָראֵ ל ּבָ ֵע ת הַ ִ )היא ִ איׁש ְל ִׁש ְבט " ְ‬
‫ֲׂשה׃‬
‫ָמים הָ ) ֵהם ֵא ין ֶמלֶ ( ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ִ ‪/‬איׁש הַ ּי ָָׁש ר ְּבעֵ ינָ יו יַ ֽע ֶ ֽ‬
‫ְלנַ ֽחֲ לָ ֽת"׃ ּבַ ּי ִ ‬
‫ּוׁש ‪M‬מ" ‪E‬אֶ ְלקָ נָה‬
‫ְ‬
‫צ"פים מֵ ַהר אֶ ְפ ָריִ ם‬
‫ִ‬
‫ן־ה ָ ֽרמָ ַת‪/‬יִ ם‬
‫וַיְ ִהי ‪ ִ L‬איׁש אֶ @ ָחד ִמ ָ‬
‫ָׁשים ֵׁש‪6‬ם‬
‫רֹח‪1‬ם ּבֶ ן־א ֱִליה‪ּ /‬וא ּבֶ ן־ּתֹ חּו בֶ ן־צ ּוף אֶ ְפ ָר ִ ֽתי׃ וְ ל" ְׁש ֵּתי נ ִ)‬
‫ּבֶ ן־יְ ָ‬
‫‪40‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ּולחַ ּנָ ה ֵא ין יְ לָ ִ ֽדים‬
‫הי ִל ְפנִ ָּנה יְ לָ ִ )דים ְ‬
‫אַ חַ ת חַ ָּנ)ה וְ ֵׁש ם הַ ּׁשֵ ִנית ְּפנִ ּנָ ה וַיְ ִ ‪6‬‬
‫ליהוָ ה‬
‫ָמים ׀ י ִ )ָמימָ ה ְל ִ ֽה ְׁשּתַ חֲ ‪"ֹ1‬ת וְ ִלזְ ּבֹ‪ /‬חַ ַ ֽ‬
‫וְ עָ לָ ה ‪ L‬הָ ִ איׁש הַ ה‪ּ 6‬וא ֵ ֽמ ִעיר" ִמּי ִ ‬
‫ליהוָ ֽה׃‬
‫הֲנים ַ ֽ‬
‫ּופנְ ) ָחס ֹּֽכ ִ‬
‫ׁשם ְׁשנֵ י ְבנֵ ֽי־עֵ ִלי חָ ְפנִ י ִ‬
‫ְצבָ א "ת ְּב ִׁש ה וְ ‪ָ C‬‬
‫ֱהי‪S‬‬
‫ֲרוְ נָה הַ ֶּמלֶ ( לַ ֶּמלֶ ( וַּי ֹ‪6‬אמֶ ר א ַ ֲרוְ ָנה אֶ ל־הַ ) ֶּמלֶ ( יְ הוָ ה א ֶ‬
‫הַ ּכֹ ל נ ַָת‪/‬ן א ַ ‬
‫"ת‪ִּ S‬ב ְמ ִ )חיר‬
‫ל ֹא ִ ּֽכי־קָ נ " אֶ ְקנֶ ‪6‬ה מֵ ֽא ְ‬
‫יִ ְר ֶ ֽצ‪S‬׃ ו ַּי ֹאמֶ ר הַ @ ֶּמלֶ ( אֶ ל־א ֲַרוְ נָה ‪6‬‬
‫ֱהי עֹ ל "ת ִחּנָ ם ו ִ ַּיקֶ ן ָּד ִו‪6‬ד אֶ ת־הַ ֹּג ֶרן וְ אֶ ת־הַ ּבָ )ָקר‬
‫ליהוָ ה א ַ‬
‫ל ֹא ַ ֽאע ֲֶל‪/‬ה ַ ֽ‬
‫וְ ‪1‬‬
‫ליה ָו)ה וַּיַ עַ ל עֹ ל "ת‬
‫ׁשם ָּד ִו‪6‬ד ִמזְ ֵּבחַ ַ ֽ‬
‫לים חֲ ִמ ִ ּֽׁשים׃ וַּיִ בֶ ן ‪ָ L‬‬
‫ְּב ֶכסֶ ף ְׁשקָ ִ ‬
‫ַּתעָ ַצ ר הַ ּמַ ּג ֵָפה מֵ ַע ל יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃‬
‫תר יְ ה ָוה לָ ) ָא ֶרץ ו ֵ ֽ‬
‫מים וַּיֵ ֽעָ ֵ ‪6‬‬
‫ּוׁשלָ ִ ‬
‫ְ‬
‫ֹ‪1‬אמרּו ל "‬
‫ל ֹא יִ ַחם ֽל"׃ וַּי ְ‬
‫ָמים וַיְ כַ ֻּסהּו ּבַ ְּבג ִ )ָדים וְ ‬
‫וְ הַ ֶּמ‪6‬לֶ ( ָּדוִ ד ז )ֵָקן ָּבא ּבַ ּי ִ ‬
‫תּולה וְ ָ ֽע ְמ ָדה ִל ְפנֵ י הַ ) ֶּמלֶ (‬
‫אדֹנ‪6‬י הַ ֶּמלֶ ( נַ ֽע ֲָרה ְב ) ָ‬
‫ל ִ‬
‫עֲבָ ָדיו יְ בַ ְק ‪ׁC‬שּו ַ ֽ‬
‫אדֹנ י הַ ֶ ּֽמלֶ (׃ וַיְ בַ ְקׁשּו נַ ֽע ֲָרה‬
‫ל ִ‬
‫יק‪ S‬וְ ַחם ַ ֽ‬
‫ׁש ְכ ָבה ְבחֵ )ֶ‬
‫ּות ִהי־ל " סֹ ֶכנֶת וְ ָ ֽ‬
‫ְ‬
‫תּה‬
‫ָבאּו אֹ ָ ‬
‫כל ּגְ ב ּול יִ ְׂש ָר ֵא ל וַ ֽ  ּיִ ְמ ְצאּו אֶ ת־א ֲִביׁשַ ג הַ ּׁש ּונ ִ )ַּמית ַוּי ִ ‬
‫ָפה ְּב ֹ‬
‫י )ָ‬
‫לַ ֶ ּֽמלֶ (׃‬
‫ת־ּכ ְסא) " מֵ עַ ל ִּכ ֵּס‪1‬א הַ ְּמלָ ִ ‪/‬כים א ֲֶׁש ר ִאּת "‬
‫ִ‬
‫וַיְ ַד ֵּב ר ִאּת " טֹ ב "ת וַּיִ ּתֵ ן אֶ‬
‫מיד ְלפָ נָ יו ּכָ ל־יְ ֵמ י חַ ּיָ ֽיו׃‬
‫ְּבבָ ֶ ֽבל׃ וְ ִׁש ָּנ‪G‬א ֵאת ִּבגְ ֵדי ִכ ְלא " וְ אָ ַכל ֶל ‪1‬חֶ ם ּתָ ִ ‪/‬‬
‫ּכל יְ ֵמ י‬
‫ַוא ֻ ֲֽרחָ ת" א ֲֻר ַחת ּתָ ִ ‪1‬מיד נִ ְּתנָה־ּל‪ " /‬מֵ ֵא ת הַ ֶּמלֶ ( ְּדבַ ר־י"ם ְּבי"מ " ֹ‬
‫חַ ּיָ ֽו׃‬
‫ימי עֻ ּזִ ּיָ ‪1‬הּו‬
‫הּודה וִ ֽירּוׁשָ ָל ִם ִּב ֵ‬
‫ׁש ְעיָ הּו בֶ ן־אָ )מ"ץ א ֲֶׁשר ָח ָז)ה עַ ל־יְ ָ ‬
‫חֲ ז"ן יְ ַ ֽ‬
‫האֲזִ ינִ י ) ֶא ֶרץ ִ ּכי יְ הוָ ה‬
‫הּודה׃ ִׁש ְמע‪ּ 6‬ו ׁשָ ַמיִ ם וְ ַ ֽ‬
‫י"ת‪/‬ם אָ ָח ז יְ ִחזְ ִקּיָ הּו מַ ְל ֵכ י יְ ָ ֽ‬
‫ָ‬
‫ָדע ׁש"ר קֹ ֵנ)הּו וַ ֽחֲ מ "ר‬
‫ ׁשעּו ִ ֽבי׃ י ַ ‬
‫ר"מ ְמ ִּתי וְ ֵהם ָּפ ְ‬
‫)ַ‬
‫ִּד ֵּבר ּבָ נִ ים ּגִ ַּד ְל ִּתי וְ‬
‫ל ֹא ִה ְתּב"נָ ֽ  ן׃‬
‫ל ֹא י ַ )ָדע עַ ִ ּמי ‬
‫אֵ ב ּוס ְּבעָ ָל יו יִ ְׂש ָראֵ ל ‬
‫ֲׁשר א ֲִנ י עֹ ֶׂש‪/‬ה עֹֽ ְמ ִ דים‬
‫ׁשה א ֶ‬
‫החֲ ָד @ ָ‬
‫החֲ ָד ִׁשים וְ הָ ָא ֶרץ ַ ֽ‬
‫ִּכי ַ ֽכא ֲֶׁשר הַ ּׁשָ ַמיִ ם ‪ֽ ַ E‬‬
‫ְלפָ נַ י נְ אֻ ם־יְ הוָ ה ֵּכ‪/‬ן יַ ֽעֲמֹ ד ז ְַרע ֲֶכם וְ ִׁש ְמ ֶ ֽכם׃ וְ הָ ָיה ִ ֽמ ֵּדי־חֹ ֶדׁש ְּבחָ ְד )ׁש"‬
‫ּדי ׁשַ ָּבת ְּבׁשַ ּבַ ּת " יָב‪" 1‬א כָ ל־ּבָ ָׂש‪/‬ר ְל ִה ְׁש ַ ּֽתחֲ ֹ"ת ְלפָ נַ י אָ ַמ ר יְ הוָ ֽה׃ וְ יָ ְֽצא ּו‬
‫ּומ ֵ ‬
‫ִ‬
‫ל ֹא‬
‫ל ֹא תָ מּות וְ ִאּׁשָ ם ‬
‫ָׁשים ַהּפֹֽ ְׁש ִעים ִּבי ִּכי ֽת"לַ ְע ‪ָּ C‬תם ‬
‫אנ ִ)‬
‫ה ֲ‬
‫וְ ָרא) ּו ְּב ִפגְ ֵרי ָ ֽ‬
‫‪41‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ׂשר׃‬
‫ִת ְכ )ֶּבה וְ הָ י ּו ֵ ֽד ָרא "ן ְלכָ ל־ּבָ ָ ֽ‬
‫ענ )ָת"ת ְּב ֶא ֶרץ ִּבנְ י ִ ָֽמן׃‬
‫ן־ח ְל ִקּיָ הּו ִמן־הַ ּכֹֽ הֲנִ ים א ֲֶׁשר ַ ּֽב ֲ‬
‫רי יִ ְר ְמיָ הּו ּבֶ ִ‬
‫ִּד ְב ֵ ‬
‫הּודה‬
‫אׁשּיָ הּו בֶ ן־אָ מ "ן ֶמ לֶ ( יְ ָ‬
‫ימ‪/‬י ֽי ֹ ִ‬
‫ליו ִּב ֵ‬
‫ֲׁשר הָ יָ ‪6‬ה ְדבַ ר־יְ ה ָוה אֵ ) ָ‬
‫א ֶ‬
‫אׁש ָּיהּו ֶמ לֶ (‬
‫ן־י ֹ ִ‬
‫ימי יְ ֽה"י ִ ‪ָ6‬קים ּבֶ ֽ‬
‫רה ׁשָ נָ ה ְלמָ ְל ֽכ"׃ וַיְ ִהי ִּב ֵ‬
‫ִּב ְׁשׁש־עֶ ְׂש ֵ ‬
‫הּודה‬
‫אׁשּיָ הּו ֶמלֶ ( יְ ָ‬
‫ן־י ֹ ִ‬
‫הּודה עַ ד־ּתֹ ם עַ ְׁש ֵּתי עֶ ְׂש ֵרה ׁשָ ) ָנה ְל ִצ ְד ִקּיָ הּו בֶ ֽ‬
‫יְ ָ )‬
‫יׁשי׃‬
‫החֲ ִמ ִ ֽ‬
‫ל ִם ּבַ חֹ ֶדׁש ַ ֽ‬
‫עַ ד־ּגְ ל "ת יְ ֽרּוׁשָ ַ ‬
‫כים א ֲֶׁש ר ִאּת "‬
‫ת־ּכ ְסא) " ִמּמַ עַ ל ְל ִכ ֵּס‪1‬א הַ ְּמלָ ִ ‪/‬‬
‫ִ‬
‫וַיְ ַד ֵּב ר ִאּת " טֹ ב "ת וַּיִ ּתֵ ן אֶ‬
‫ְּבבָ ֶ ֽבל׃ וְ ִׁש ָּנ‪G‬ה ֵאת ִּבגְ ֵדי ִכ ְלא " וְ אָ ַכל ֶל ‪1‬חֶ ם ְלפָ נָ ‪/‬יו ּתָ ִ מיד ּכָ ל־יְ ֵמ י חַ ּיָ ֽו׃‬
‫ָה־ּל" מֵ ֵא‪1‬ת ֶ ֽמלֶ (־ּבָ ֶב‪/‬ל ְּדבַ ר־י "ם ְּבי"מ "‬
‫@‬
‫ַוא ֻ ֲֽרחָ ת" א ֲֻרחַ ת ‪ּ L‬תָ ִ מיד נִ ְּתנ‬
‫ּכל יְ ֵמ י חַ ּיָ ֽיו׃‬
‫עַ ד־י"ם מ"ת " ֹ‬
‫ובהגיעך אל יחזקאל תקרא הפטרת יום א' של שבועות כולה שהיא מן ויהי בשלשים שנה כו' עד‬
‫תשלומה ותדלג אל פ' ותשאני רוח כו' ומשם תדלג אל שלשה פסוקים האחרונים שבו‪.‬‬
‫ּג"לה‬
‫יעי ַ ּֽבחֲ ִמ ָּׁשה לַ חֹ) ֶדׁש וַ ֽ א ֲִנ י ְב ֽת"(־הַ ָ‬
‫ׁשים ׁשָ ָנה ָ ּֽב ְר ִב ִ‬
‫הי ׀ ִּב ְׁש ִ‬
‫וַיְ ִ ‬
‫ֱהים׃ ַ ּֽבחֲ ִמ ָּׁשה‬
‫ר־ּכ ָבר נִ ְפ ְּתחּו הַ ּׁשָ ) ַמיִ ם וָ ֽאֶ ְר ֶאה מַ ְרא "ת א ִ ֽ‬
‫ְ‬
‫עַ ל־נְ הַ‬
‫יׁשית ְלגָל ּות הַ ֶּמ לֶ ( יֽ "י ִ ָֽכין׃ הָ ֹיה הָ יָ ה‬
‫לַ חֹ ֶדׁש ִה ‪B‬יא הַ ּׁשָ נָ ה ַ ֽהחֲ ִמ ִ)‬
‫ר־ּכ ָבר‬
‫ְ‬
‫ּכֹה‪/‬ן ְּב ֶא ֶ רץ ּכַ ְׂש ִ ּדים עַ ל־נְ הַ‬
‫ְדבַ ר־יְ‪ E‬הוָה אֶ ל־יְ חֶ זְ ֵקאל ּבֶ ן־ּבּוזִ ‪1‬י הַ ֵ‬
‫ו ְַּת ִ הי עָ ָל‪/‬יו ָׁשם יַד־יְ הוָ ֽה׃ ו ‪ֵָ M‬א ֶרא וְ ִהּנֵה ‪ L‬רּוחַ ְסעָ ָ @רה ּבָ ָאה ִמן־הַ ּצָ פ"ן עָ נָ ‪ 6‬ן‬
‫החַ ְׁש ַמל ִמּת "(‬
‫ּת"כּה ְּכ ֵע ין ַ ֽ‬
‫ּומ ) ָ‬
‫ּגָד"ל וְ ֵאׁש ִמ ְתלַ )ַּקחַ ת וְ ֹנ גַ ּֽה ל " סָ ִביב ִ ‬
‫הּנָה׃‬
‫דם לָ ֵ ֽ‬
‫יהן ְּדמ ּות אָ ָ ‬
‫ּת"כּה ְּדמ ּות אַ ְר ַּבע חַ ּי"ת וְ ֶזה מַ ְראֵ ) ֶ‬
‫ּומ ) ָ‬
‫ִ‬
‫הָ ֵ ֽאׁש׃‬
‫רגֶל‬
‫יהם ֶ ‬
‫הם׃ וְ ַרגְ לֵ ֶ‬
‫וְ אַ ְרּבָ ָע ה פָ ִנים ְלאֶ ָחת וְ אַ ְר ַּב ע ְּכנ ַָפיִ ם ְלאַ ַח ת לָ ֶ ֽ‬
‫ידי‬
‫לל׃ וִ ֵ‬
‫רגֶל עֵ) גֶל וְ ֹנ ְצ ִ)צים ְּכ ֵעין נְ חֹ ׁשֶ ת קָ ָ ֽ‬
‫יְ ׁשָ ָרה וְ ַכ ף ַרגְ לֵ יהֶ ם ְּככַ ף ֶ ‬
‫יהם‬
‫ֵיה ם וְ כַ נְ פֵ ֶ ‬
‫ּופנ ֶ‬
‫ְ‬
‫יהם‬
‫יהם ַעל אַ ְר ַּבעַ ת ִר ְבעֵ ֶ‬
‫אָ ָדם ִמ ַּתחַ ת ּכַ נְ פֵ ) ֶ‬
‫יהם ֽל ֹא־יִ ַּסּבּו ְבלֶ ְכ ) ָּתן ִ ‪/‬איׁש‬
‫ֲח"תּה ּכַ נְ פֵ ֶ‬
‫ְלאַ ְרּבַ ְע ָ ּֽתם׃ חֹ ְב ‪/‬רֹ ת ִא ָּׁש ה אֶ ל־א ָ ‬
‫ּופ ֵני אַ ְריֵ ‪6‬ה אֶ ל־הַ ּי ִָמין ‬
‫ּודמ ּות ְּפנֵיהֶ ם ‪ְּ :‬פנֵ י אָ ָדם > ְ‬
‫ֵלכּוי ְ‬
‫ל־ע בֶ ר ּפָ נָ יו י ֵ ֽ‬
‫ֵ‬
‫אֶ‬
‫ּופנֵי־נֶ ׁשֶ ר ְלאַ ְרּבַ ְע ָ ּֽתן׃‬
‫ּופנֵי־ׁש "ר ֵ ֽמהַ ְּׂש מ ֹאול ְלאַ ְרּבַ ְע ָּתן ְ‬
‫ְלאַ ְרּבַ ְע ) ָּתם ְ‬
‫ּוׁש ַּתיִ ם‬
‫יה ם ְּפ ֻר ד"ת ִמ ְל ָמ ְעלָ ה ְל ִאיׁש ְׁש ‪ּB‬תַ יִ ם חֹֽ ְב ר"ת ִ )איׁש ְ‬
‫ֵיהם וְ כַ נְ פֵ ֶ‬
‫ּופנ ‪ֶ G‬‬
‫ְ‬
‫‪42‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ֶה־ּׁשּמָ ה‬
‫ָ‬
‫ל־ע בֶ ר ּפָ נָ יו י ֵֵל כּו ֶאל אֲׁשֶ ר ‪ֽ ִ L‬י ְהי‬
‫ֵ‬
‫יהנָה׃ וְ ִ ‪/‬איׁש אֶ‬
‫ְמכַ )ּס"ת ֵאת ּגְ וִ ֽ ֹּיתֵ ֶ ֽ‬
‫יהם‬
‫החַ ּי@ "ת מַ ְראֵ ֶ‬
‫ּוד מּות ַ ֽ‬
‫ְ‬
‫ל ֹא יִ ַּסּבּו ְּבלֶ ְכ ָ ּֽתן׃‬
‫ֵלכּו ‬
‫לכֶ ת י ) ֵ‬
‫הָ ‪6‬רּוחַ לָ ֶ‬
‫החַ ּי"ת וְ ֹ נגַּה‬
‫ְּכגַ ֽחֲ לֵ י־אֵ ׁש ּבֹֽ עֲר"ת ְּכמַ ְר ֵאה הַ ּלַ ִּפ ִ )דים ִ ‪G‬היא ִמ ְתהַ ֶּלכֶ ת ֵּבין ַ ֽ‬
‫החַ ּי"ת ָרצ "א וָׁש "ב ְּכמַ ְר ֵאה הַ ּבָ זָ ֽק׃ ו ֵָא ֶרא‬
‫י"צ א בָ ָ ֽרק׃ וְ ַ ֽ‬
‫ּומן־הָ ֵאׁש ֵ‬
‫לָ ) ֵאׁש ִ‬
‫החַ ּי"ת ְלאַ ְר ַּב עַ ת ּפָ נָ ֽיו׃ מַ ְר ֵאה‬
‫א"פן אֶ ָח ד ּבָ ָא ֶ‪/‬רץ ֵא צֶ ל ַ ֽ‬
‫ַ‬
‫החַ ּי"ת וְ ִהּנֵה ‪L‬‬
‫ַֽ‬
‫ּודמ ּות אֶ ָחד ְלאַ ְרּבַ ְע ָּתן ּומַ ְראֵ יהֶ ם ‬
‫ּומעֲׂשֵ יהֶ ם ְּכ ֵע ין ּתַ ְר ִ)ׁשיׁש ְ‬
‫הָ ֽא"פַ ִּנ‪6‬ים ַ ֽ‬
‫יהן‬
‫א"פן׃ עַ ל־אַ ְר ַּב עַ ת ִר ְבעֵ ֶ‬
‫ה ָֽ‬
‫א"פן ְּבת "( ָ ֽ‬
‫ה ַ‬
‫ּכא ֲֶׁש‪/‬ר ִ ֽי ְהיֶ ה ָ ֽ‬
‫ּומעֲׂשֵ י ) ֶהם ַ ֽ‬
‫ַ‬
‫ בּה לָ ֶהם וְ יִ ְר ָאה לָ ֶהם‬
‫יהן וְ ֹג ַ‬
‫ל ֹא יִ ַּסּבּו ְּבלֶ ְכ ָ ּֽתן׃ וְ ַגּבֵ ) ֶ‬
‫ְּבלֶ ְכ ָּתם י ֵֵל כּו ‬
‫החַ ּי) "ת יֵ ְֽלכ ּו הָ ֽא"פַ ִּנים‬
‫לכֶ ת ַ ֽ‬
‫ּוב ֶ‬
‫ְ‬
‫וְ גַּבֹ תָ ם ְמלֵ אֹ ת עֵ ינַ ‪ /‬יִ ם סָ ִ ביב ְלאַ ְרּבַ ְע ָ ּֽתן׃‬
‫ַע ל אֲׁשֶ ר ‪L‬‬
‫החַ ּי"ת מֵ ַע ל הָ ) ָא ֶרץ יִ ּנָ ְֽׂשא ּו הָ ֽא"פַ ִ ּֽנים׃‬
‫ּוב ִהּנ ֵָׂש‪6‬א ַ ֽ‬
‫ְ‬
‫אֶ ְצ ָל ם‬
‫ֵלכּו ָׁש ּמָ ה הָ רּוחַ לָ ֶל כֶ ת וְ הָ ֽא"פַ ּנִ ים יִ ּנָ ְֽׂשאּו ‬
‫לכֶ ת י ) ֵ‬
‫ֶה־ּׁשם הָ ‪6‬רּוחַ לָ ֶ‬
‫ָ‬
‫ִ ֽי ְהי‬
‫דם יַ ֽעֲמֹ דּו‬
‫ּובעָ ְמ ָ ‬
‫ֵלכּו ְ‬
‫ה ַחּיָ ה ּבָ ֽא"פַ ִ ּֽנים׃ ְּבלֶ ְכ ָּתם י ) ֵ‬
‫ּכי רּוחַ ַ ֽ‬
‫ְלעֻ ּמָ ) ָתם ִ ‪/‬‬
‫החַ ּיָ ה‬
‫ּכי רּוחַ ַ ֽ‬
‫ָׂש ‪ָ C‬אם מֵ ַע ל הָ אָ ֶרץ יִ ּנָ ְֽׂשא‪ּ 6‬ו הָ ֽא"פַ ּנִ ים ְלעֻ ּמָ ) ָתם ִ ‪/‬‬
‫ּוֽ ְב ִהּנ ְ‬
‫ּנ"רא נָט ּוי‬
‫החַ ָּיה ָר ִ)קיעַ ְּכ ֵעין הַ ֶ ּק ַרח הַ ָ‬
‫אׁש‪6‬י ַ ֽ‬
‫ל־ר ֵ‬
‫ָ‬
‫ּוד ‪C‬מּות עַ‬
‫ּבָ ֽא"פַ ִ ּֽנים׃ ְ‬
‫יהם יְ ׁשָ )ר"ת ִא ָּׁשה‬
‫ה ָר ִ)קיעַ ּכַ נְ פֵ ֶ‬
‫יהם ִמ ְל ָ ֽמ ְעלָ ה׃ וְ ַתחַ ת ָ ֽ‬
‫ל־ראׁשֵ ֶ‬
‫ָֽ‬
‫עַ‬
‫ּול ִאיׁש ְׁש ַּת‪6‬יִ ם ְמכַ ּס"ת לָ ) ֵהּנָה ֵאת‬
‫ֲח"תּה ְל ִאיׁש ְׁש ַּת‪6‬יִ ם ְמכַ ּס"ת לָ ) ֵהּנָה ְ‬
‫אֶ ל־א ָ‬
‫ּבים ְּכק"ל־ׁשַ ַּדי ‬
‫יהם ְּכק"ל ‪ַ L‬מיִ ם ַר ִ ‪6‬‬
‫יהם׃ וָ ֽאֶ ְׁש ַמע אֶ ת־ק "ל ּכַ נְ פֵ ‪ֶ M‬‬
‫ּגְ וִ ֽ ֹּיתֵ ֶ ֽ‬
‫י־ק"ל‬
‫יהן׃ וַיְ ִה ‪G‬‬
‫ּפינָה כַ נְ פֵ ֶ ֽ‬
‫דם ְּת ַר ֶ ‬
‫ְּבלֶ ְכ ) ָּתם ק "ל הֲ מֻ ָּלה ְּכק "ל ַ ֽמחֲנֶ ה ְּבעָ ְמ ָ ‬
‫ּומּמַ עַ ל‬
‫ִ‬
‫יהן׃‬
‫ּפינָה כַ נְ פֵ ֶ ֽ‬
‫דם ְּת ַר ֶ ‬
‫ֹאׁשם ְּבעָ ְמ ָ ‬
‫ל ָר ִ קיעַ א ֲֶׁש ר עַ ל־ר ָ‬
‫מֵ עַ‪ G‬ל ָ ֽ‬
‫ֹאׁשם ְּכ ַמ ְר ֵא ה ֶ ֽאבֶ ן־סַ ִ ּפיר ְּדמ ּות ִּכ ֵּסא וְ עַ ל ְּדמ ּות‬
‫ל ָר ִקיעַ א ֲֶׁשר עַ ל־ר ) ָ‬
‫ָֽ‬
‫דם עָ ָליו ִמ ְל ָ ֽמ ְעלָ ה׃ ו ֵָא ֶרא ׀ ְּכ ֵע ין חַ ְׁשמַ ל‬
‫הַ ִּכ )ֵּסא ְּד ‪C‬מּות ְּכמַ ְר ֵא ה אָ ָ ‪/‬‬
‫ּומּמַ ְר ֵא‪6‬ה מָ ְתנָיו ‬
‫ּול ָמ ְעלָ ה ִ‬
‫ה־א‪ׁ6‬ש ֵ ּֽבית־לָ ּה סָ ִ)ביב ִמּמַ ְר ֵא ה מָ ְתנָ יו ְ‬
‫ֵ‬
‫ְּכמַ ְראֵ‬
‫ה־אׁש וְ ֹנ גַ ּֽה ל " סָ ִ ֽביב׃ ְּכמַ ְר ֵאה הַ ‪ֶּM‬קׁשֶ ת אֲׁשֶ ר ‪L‬‬
‫)ֵ‬
‫יתי ְּכמַ ְראֵ‬
‫ּול ) ַמּטָ ה ָר ִ א ִ‬
‫ְ‬
‫ִ ֽי ְה ֶיה ֶ ֽבעָ @ ָנן ְּבי"ם הַ ֶּגׁשֶ ם ֵּכ ן מַ ְר ֵא‪6‬ה הַ ֹּנ ַגּה סָ ִ)ביב ‪G‬הּוא מַ ְר ֵאה ְּדמ ּות‬
‫ּפל עַ ל־ּפָ ) ַני וָ ֽאֶ ְׁש ַמע ק "ל ְמ ַד ֵ ּֽבר׃‬
‫ְּכב"ד־יְ הוָ ה וָ ֽאֶ ְראֶ ה וָ ֽאֶ ֹ‬
‫חֲרי ק "ל ַרעַ ׁש ּג ָד"ל ּבָ רּו( ְּכב"ד־יְ הוָ ה‬
‫ו ִַּתּׂשָ ֵאנִ י )רּוחַ וָ ֽאֶ ְׁש ַמע ַ ֽא ַ )‬
‫ק"מ"׃‬
‫ִמ ְּמ ֽ‬
‫ׁשה ַׁשעַ ר‬
‫ּוׁשעָ ִ רים ְׁש ָ‬
‫ּופאַ ת־ ֶנגְ ּבָ ה חֲ ֵמׁש מֵ א@ "ת וְ אַ ְר ַּב‪6‬עַ ת אֲלָ ִפים ִמ ָ )ּדה ְ‬
‫ְ‬
‫‪43‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫חד׃ ְּפאַ ת־ ָיּמָ ה חֲ ֵמ‪ׁ6‬ש‬
‫בּולן אֶ ָ ֽ‬
‫ֻ‬
‫ִׁש ְמ ‪C‬ע"ן אֶ חָ ד ַׁש‪6‬עַ ר יִ ּׂשָ שכָ ר אֶ ) ָחד ַׁש עַ ר זְ‬
‫ׁשה ַׁשעַ ר ָּג‪C‬ד אֶ חָ ד ַׁש‪6‬עַ ר אָ ׁשֵ ר ‬
‫יהם ְׁש ָ‬
‫ׁשע ֲֵר ֶ‬
‫מֵ א"ת וְ אַ ְר ַּבעַ ת אֲלָ ִ)פים ַ ֽ‬
‫חד׃ סָ ִ‪G‬ביב ְׁשמֹנָ ה עָ ָׂשר ָאלֶ ף וְ ׁשֵ ם־הָ ִע יר ִמּי"ם‬
‫לי אֶ ָ ֽ‬
‫אֶ ) ָחד ַׁש עַ ר נ ְַפּתָ ִ ‬
‫ׁשּמָ ה׃‬
‫יְ הוָ ה ׀ ָ ֽ‬
‫י"ת‪/‬ם אָ ָח ז‬
‫ָ‬
‫ימי עֻ ּזִ ּיָ ה‬
‫ן־ּבאֵ ִ )רי ִּב ֵ‬
‫ל־ה"ׁשעַ ּבֶ ְ‬
‫ֵ‬
‫ְּדבַ ר־יְ הוָ ה ׀ א ֲֶׁשר הָ ָיה אֶ‬
‫ן־י"אׁש ֶמ לֶ ( יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃ ְּת ִח ַּל ת‬
‫ָ‬
‫ימ‪/‬י יָ ֽ ָ ר ְב ָע ם ּבֶ‬
‫ּוב ֵ‬
‫הּודה ִ‬
‫יְ ִחזְ ִקּיָ ה מַ ְל ֵכ י יְ ָ‬
‫ח־ל ‪ֵ SC‬א‪ׁ6‬שֶ ת זְ נּונִ ים ‬
‫ְ‬
‫ה"ׁשעַ ו ַּי ֹאמֶ ר יְ ה ָו@ה אֶ ל־ה"ׁשֵ עַ ֵל ( קַ‬
‫ִּדּבֶ ר־יְ הוָ ה ְּב ֵ‬
‫מר‬
‫ת־ּג ֶ‬
‫ֹ‬
‫חֲרי יְ הוָ ֽה׃ ַו ֵּילֶ ( וַּיִ )ַּקח אֶ‬
‫נּונים ִ ּֽכי־ז ָֹנ‪6‬ה ִתזְ ֶנה הָ ) ָא ֶרץ מֵ ַ ֽא ֵ ‬
‫וְ י ְַל ֵדי זְ ִ )‬
‫ַּתלֶ ד־ל " ֵ ּֽבן׃‬
‫ַּתהַ ר ו ֵ ֽ‬
‫ת־ּד ְב ָל יִ ם ו ַ ‬
‫ִ‬
‫ּבַ‬
‫ובהגיעך אל חבקוק תקרא שלשה פסוקים הראשונים שבו ותדלג אל פ' וה' בהיכל קדשו כו' תפלה‬
‫לחבקוק כו' עד סוף חבקוק כי זאת היא הפטרת יום ב' דשבועות‬
‫ל ֹא ִת ְׁש ָמע‬
‫ד־אנָה יְ הוָ ‪/‬ה ִׁשּוַ ְע ִּתי וְ ‬
‫ָ‪1‬‬
‫הַ ּמַ ּׂשָ א א ֲֶׁשר חָ ָז)ה חֲ בַ ּק ּוק הַ ּנ ִ ָֽביא׃ עַ‬
‫ׁשד‬
‫ת"ׁשיעַ ׃ ָל ּמָ ה תַ ְר ֵא‪6‬נִ י ָא ֶון וְ עָ ָמ ל ּתַ ִ)ּביט וְ ֹ‬
‫ִֽ‬
‫ל ֹא‬
‫אֶ זְ ַע ק אֵ ֶל‪/‬י‪ S‬חָ ָמס וְ ‬
‫ּׂשא׃‬
‫הי ִ ]ריב ּומָ ד"ן יִ ָ ֽ‬
‫וְ חָ ָמס ְלנֶגְ ִ ּדי וַיְ ִ ‪1‬‬
‫יכ ל קָ ְדׁש " ַה ס ִמּפָ נָ יו ּכָ ל־הָ ָ ֽא ֶרץ׃‬
‫וַ ֽיהוָ ה ְּבהֵ ַ‬
‫אתי > יְ ה ָוה‬
‫ע‪ : S‬י ֵָר ִ‬
‫לחֲ בַ ּק ּוק הַ ּנ ִָביא ַעל ִׁשגְ יֹנֽ "ת׃ יְ ה ָוה ׁשָ ַמ ְע ִּתי ִׁש ְמ ֲ‬
‫ְּת ִפ ָּלה ַ ֽ‬
‫חם ִּתזְ ּֽכ"ר׃‬
‫ּת"דיעַ ְּב רֹ גֶז ַר ֵ ‬
‫ִ‬
‫ָ ּֽפעָ ְל‪ְּ S‬ב ֶ ‪6‬ק ֶרב ׁשָ נִ ים ַח ) ֵּייהּו ְּב ֶ ק ֶרב ׁשָ ִנים‬
‫ּות ִהּלָ ת "‬
‫ה"ד" ְ‬
‫)‬
‫ארן ֶסלָ ה ִּכ ָּס‪6‬ה ׁשָ ַמיִ ם ‬
‫ימ ן י )ָב"א וְ קָ ד"ׁש ֵ ֽמהַ ר־ּפָ ָ ‬
‫א ֱל"ּהַ ִמּתֵ ָ‬
‫ָ ֽמ ְל ָא ה הָ ָ ֽא ֶרץ׃ וְ ֹנ ַגּה ּכָ א "ר ִ ּֽת ְה ֶי)ה קַ ְרנַ  יִ ם ִמּי ָד" ל " וְ ָׁשם חֶ ְבי "ן עֻ ֽ ֹּזה׃‬
‫ליו׃ עָ ַמד ׀ וַיְ מֹ ֶדד אֶ ֶרץ ָראָ ה ַוּי ֵַּתר‬
‫רׁשֶ ף ְל ַרגְ ָ ֽ‬
‫ְלפָ נָ יו יֵ לֶ ( ָּדבֶ ר וְ י ֵֵצ א ֶ ‬
‫ע"לם ֽל"׃ ַּתחַ ת‬
‫ָ‬
‫ע"ל ם הֲ ִליכ "ת‬
‫ָ‬
‫ּג"ים וַּיִ ְתּפֹֽ ְצצּו הַ ְר ֵרי־עַ) ד ׁשַ ח ּו ּגִ ְבע "ת‬
‫ִ)‬
‫כּוׁש ן יִ ְרּגְ ז‪ּ G‬ון יְ ִריע "ת ֶא ֶ רץ ִמ ְדיָ ֽ  ן׃ הֲ ִבנְ הָ ִרים חָ ָרה‬
‫ָ‬
‫ה ֵל י‬
‫יתי ָ ֽא ֳ‬
‫) ָאוֶן ָר ִ א ִ‬
‫ל־סּוסי‪S‬‬
‫)ֶ‬
‫ּכי ִת ְרּכַ ב עַ‬
‫יְ ה ָו)ה ִ ‪6‬אם ּבַ ּנְ הָ ִרים אַ ) ֶּפ‪ִ S‬אם־ּבַ ּיָ ם עֶ ְב ָר ֶת‪6 ִ S‬‬
‫ׁשּועֽה׃ עֶ ְריָ ‪6‬ה תֵ ע"ר קַ ְׁש ) ֶּת‪ְׁ S‬שבֻ ע "ת מַ ּט "ת אֹ מֶ ר ֶסלָ ה‬
‫ָ‬
‫תי‪ S‬יְ‬
‫מַ ְר ְּכבֹ ֶ ‬
‫ע־א ֶרץ׃ ָרא‪ּ 6‬ו‪ S‬י ִ ָחילּו הָ ִ )רים זֶ ֶ רם ַמיִ ם עָ ָבר נ ַָת‪6‬ן ְּתה"ם ‬
‫ָֽ‬
‫נְ הָ ר"ת ְּתבַ ּקַ‬
‫ּלכּו‬
‫ּצי‪ S‬יְ הַ ) ֵ‬
‫ָרחַ ָע מַ ד זְ ֻבלָ ה ְלא‪" 6‬ר ִח ֶ‬
‫ָׂשא׃ ֶׁש מֶ ׁש י ֵ ‬
‫ָדיהּו נ ָ ֽ‬
‫ק"ל" ר"ם י ֵ ‬
‫)‬
‫‪44‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ָצאתָ ְליֵ ׁשַ ע‬
‫ּג"ים׃ י ָ‬
‫ד־א ֶרץ ְּב ַאף ּתָ דּוׁש ִ ֽ‬
‫ָ‬
‫ית‪S‬׃ ְּבזַ עַ ם ִּת ְצעַ‬
‫רק חֲנִ ֶ ֽ‬
‫ְל ֹ נגַּה ְּב ַ ‬
‫ׁשע עָ ‪/‬ר"ת יְ ס "ד עַ ד־צַ ּוָ אר‬
‫יח‪ S‬מָ ַח ְ‪6‬צּתָ ‪ֹ a‬אׁש ִמ ֵּבית ָר ) ָ‬
‫ת־מ ִׁש ֶ‬
‫ְ‬
‫עַ ) ֶּמ‪ְ S‬ליֵ ׁשַ ע אֶ‬
‫ֶ ֽסלָ ה׃‬
‫כל עָ ִני‬
‫א ֹ‬
‫יצ&נִ י ע ֲִליצֻ ! ָתם ְּכ ֽמ־לֶ ֱ‬
‫להֲ ִפ ֵ‬
‫נ ַ ָק ְבּתָ ְבמַ ּטָ יו ר ֹאׁש ְּפ ָר ! ָזו יִ ְסע ֲרּו ַ ֽ‬
‫חמֶ ר ַמיִ ם ַר ִ ּֽבים׃ ׁשָ ַמ ְע ִּתי ׀ ו ִַּת ְרּגַ ז ִּב ְט ִ ‪5‬ני‬
‫סּוס&י‪ֹ 2‬‬
‫ֶ‬
‫ר ְכּתָ בַ ּיָ ם‬
‫ּבַ ִּמ ְס ָ ּֽתר׃ ָּד ַ ‬
‫ּוח ְלים‬
‫ְלקל ָ ֽצ ְלל ּו ְׂשפָ ! ַתי יָב א ָר ָ ‪9‬קב ַ ּֽבעֲצָ ַמי וְ תַ ְח ַּתי אֶ ְרּגָ &ז א ֲֶׁשר אָ נ; ַ‬
‫א־ת ְפ ָ ‪5‬רח וְ ֵאין יְ בּול ּבַ ּגְ פָ ִנ!ים‬
‫י־תאֵ נָ ה ֽל ֹ ִ‬
‫גּודּנּו׃ ִ ּֽכ ְ‬
‫לעֲל ת ְל ַעם יְ ֶ ֽ‬
‫צָ ָ !רה ַ ֽ‬
‫ֹא־ע ׂשָ ה אֹ& כֶ ל ּגָזַ ר ִמ ִּמ ְכלָ ה !צ ֹאן וְ ֵאין ּבָ ָ קר‬
‫ּוׁש ֵדמ ת ל ָ‬
‫ִּכחֵ ׁש ַ ֽמעֲׂשֵ ה־ ! ַזיִ ת ְ‬
‫ילי‬
‫הוה אֲדֹ ָני חֵ ִ!‬
‫א@הי יִ ְׁש ִ ֽעי׃ יְ ִ‬
‫ֵ‬
‫ָ ּֽב ְרפָ ִ ֽתים׃ וַ ֽ א ֲִני ַ ּֽביהוָ ה אֶ ְעל& זָה אָ ִגילָ ה ֵ ּֽב‬
‫ינתי׃‬
‫מתי י ְַד ִר ֵכ &נִ י לַ ְמנ ֵַּצ ַח ִּבנְ ִ ֽג ָ ֽ‬
‫ּכאַ ּי !ָלת וְ ַעל ָ ּֽב ַ ‬
‫וַּיָ ׂשֶ ם ַרגְ לַ י ָ ֽ‬
‫חֹרב עַ ל־ּכָ ל־יִ ְׂש ָר ) ֵאל‬
‫יתי א"ת‪ְ " 6‬ב ֵ‬
‫מ ֶׁשה עַ ְב ִ ּדי אֲׁשֶ ר ‪ִ L‬צּוִ ִ‬
‫ּת"רת ֹ‬
‫ַ‬
‫זִ ְכ ‪G‬רּו‬
‫ֹל חַ לָ ) ֶכם ֵאת ֵ ֽא ִלּיָ ה הַ ּנ ִָביא ִל ְפ ֵני ּב‪"B‬א‬
‫ּומ ְׁשּפָ ִ ֽטים׃ ִהּנֵ ‪6‬ה ָ ֽאנֹ ִכי ׁש ֵ‬
‫חֻ ִ ּקים ִ‬
‫ׁשיב לֵ ב־אָ ב"ת עַ ל־ּבָ ִ )נים וְ ֵל ב ּבָ ִנים‬
‫ּנ"רא׃ וְ הֵ ִ ‪6‬‬
‫י"ם יְ ה ָו)ה הַ ּג ָד"ל וְ הַ ָ ֽ‬
‫ח ֶרם׃‬
‫יתי אֶ ת־הָ ָא ֶרץ ֵ ֽ‬
‫ֲב"תם ּפֶ ן־אָ ‪G‬ב"א וְ ִהּכֵ ִ ‬
‫עַ ל־א ָ‬
‫ל ֹא‬
‫ּוב ֶד ֶר( חַ ‪ּd‬טָ ִאים ‬
‫ׁש ִע ים ְ‬
‫ל ֹא הָ לַ ( ‪ּֽ ַ :‬בע ֲַצ‪c‬ת ְר ‪ָ b‬‬
‫א ֲֶׁש‪6‬ר ׀ ‬
‫ ׁש ֵרי הָ ִאיׁש‬
‫ַא ְ ֽ‬
‫ת"רת "‬
‫ת"רת יְ ה ָוה ‪ֶ b‬ח ְפצ " ּוֽ ְב ָ‬
‫ּכי ִ אם ְּב ַ ‬
‫ָׁשב׃ ִ ‪6‬‬
‫ל ֹא י ָ ֽ‬
‫ל ִצים ‬
‫מ"ׁש ב ‪ֵ e‬‬
‫ּוב ַ‬
‫ְ‬
‫עָ ָמד‬
‫ָליְ לָ ה׃ ְוֽהָ ָיה ְּכעֵ ץ ‪ׁ :‬שָ ת‪ּ c‬ול ַ ֽעל־ּפַ ְל ֵג‪b‬י ָמ יִ ם א ֲֶׁש‪6‬ר ִּפ ְרי " ׀ יִ ‪ֵּ f‬תן‬
‫י"מ ם ו ָ ֽ‬
‫ָ‬
‫י ְֶה ֶּגה‬
‫כל אֲׁשֶ ר־יַ ֽע ֲֶׂשה י ְַצ ִ ֽליחַ ׃‬
‫ְּב ִעּת" וְ עָ ֵל הּו ֽל ֹא־יִ ּב "ל וְ ֹ‬
‫י־ׁשמַ ע‬
‫ה ְללּוהּו ְּב ִמ ִּנ ים וְ עֻ גָ ֽב׃ ַ ֽה ְלל ּוהּו ְב ִצ ְל ְצלֵ ָ‬
‫ה ְללּוהּו ְּבתֹ ף ּומָ ח "ל ַ‪ֽ e‬‬
‫ַ ֽ‪d‬‬
‫ה ְללּו־יָ ּֽה׃‬
‫ּכל הַ ‪ּd‬נְ ׁשָ מָ ה ְּתהַ ֵּל ל ָיּה ַ ֽ‬
‫רּועֽה׃ ֹ‬
‫ה ְללּוהּו ְ ּֽב ִצ ְל ְצ ֵל י ְת ָ‬
‫ַ‪ֽ e‬‬
‫ּומּוסר ְ‪e‬להָ ִבין‬
‫ָ‬
‫ן־ּד ִו ד ‪e‬מֶ לֶ ( יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃ לָ ַדעַ ת חָ ְכ ָמה‬
‫ִמ ְ‪ׁd‬שלֵ י ְׁשמֹ ה בֶ ָ‬
‫ּומׁשָ ִ ֽרים׃ ַרּב "ת ּבָ ‪d‬נ"ת‬
‫מּוסר הַ ְׂש ֵּכ ל ֶצ ֶ דק ּו ִ‪e‬מ ְׁשּפָ ט ֵ ֽ‬
‫ַ‬
‫רי ִבינָ ֽה׃ לָ ‪d‬קַ חַ ת‬
‫ִא ְמ ֵ ‬
‫ּלנָה׃ ֶׁשקֶ ר ַה‪d‬חֵ ן וְ ֶהבֶ ל הַ ֹּי ִפי ִא ָּׁש ה‬
‫לית עַ ל־ּכֻ ָ ֽ‬
‫וְ ‪e‬אַ ְּת עָ ִ ‬
‫ָע ׂשּו ָחיִ ל‬
‫יה ְלל ּוהָ בַ ְּׁשעָ ִ רים‬
‫ּלל׃ ְּתנּו־לָ ‪ּd‬ה ִמ ְּפ ִ רי י ֶָדיהָ וִ ַ ֽ‬
‫היא ִת ְתהַ ָ ֽ‬
‫יִ ְראַ ת־יְ ‪e‬ה ָוה ִ ‬
‫ֲׂשיהָ ׃‬
‫ַ ֽמע ֶ ֽ‬
‫‪45‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫ירא‬
‫ִ ‪/‬איׁש הָ יָ ה ְב ֶ ֽא ֶרץ־ע ּוץ ִאּי"ב ְׁשמ " וְ הָ יָ ה ׀ הָ ִאיׁש הַ הּוא ָּת‪1‬ם וְ י ָָׁש‪/‬ר וִ ֵ ‬
‫הי ִ‪E‬מ ְקנֵהּו‬
‫ֱהים וְ ָס ר מֵ ָ ֽרע׃ וַּיִ ּוָ ְ לדּו ל‪ִׁ " /‬ש ְב ָע ה בָ ִנים וְ ׁשָ ל "ׁש ּבָ נֽ "ת׃ וַיְ ִ ‬
‫א ִ‬
‫ּוׁש ‪ׁ1‬שֶ ת אַ ְל ֵפי גְ מַ ִּלים וַ ֽחֲ ֵמׁש מֵ א‪" 6‬ת ֶ ֽצמֶ ד־ּבָ קָ ר וַ ֽחֲ ֵמׁש‬
‫י־צ ֹאן ְ‬
‫ִ ֽׁש ְבעַ ת אַ ְלפֵ @‬
‫ַה )הּוא ּג ָד"ל‬
‫ּדה ַר ָּבה ְמאֹ ד וַ ֽ  יְ ִהי הָ ִאיׁש‬
‫מֵ א "ת אֲת"נ)"ת וַ ֽ עֲבֻ ָ ‬
‫ֵי־ק ֶדם׃‬
‫ל־ּבנ ֶ ֽ‬
‫ְ‬
‫ִמּכָ‬
‫יה‪/‬ם‬
‫ָׁשים יָפ‪" /‬ת ִּכ ְבנ "ת ִאּי"ב ְּבכָ ל־הָ ָא ֶרץ וַּיִ ֵּתן לָ ֶה‪1‬ם א ֲִב ֶ‬
‫וְ ל ֹא נִ ְמ @ ָצא נ ִ ‬
‫י־ז ֹאת מֵ ָא ה וְ אַ ְרּבָ ִעים ׁשָ נָ ה‬
‫חֲר )‬
‫חי ִאּי"ב ַ ֽא ֵ‬
‫יהם׃ וַיְ ִ ‪6‬‬
‫נַ ֽחֲ ָלה ְּבת "( אֲחֵ ֶ ֽ‬
‫ּוׂש ַב ע‬
‫ּדֹר"ת׃ וַּיָ מָ ת ִאּי) "ב ז ֵ ָקן ְ‬
‫ת־ּבנֵ י בָ ) ָניו אַ ְרּבָ ָעה ֽ‬
‫ְ‬
‫וַּיִ ְראֶ ה אֶ ת־ּבָ נָיו וְ אֶ‬
‫י ִ ָֽמים׃‬
‫ֶאּצ‪1‬ר‬
‫הּודה ָּבא נְ ֽבּוכַ ְדנ ַ‬
‫ָקים ֶ ֽמלֶ (־יְ ָ‬
‫ִּב ְׁשנַ ת ׁשָ )ל"ׁש ְלמַ ְלכ ּות יְ ֽה"י ִ ‬
‫ָקים‬
‫ליהָ ׃ וַּיִ ּתֵ ן ‪ L‬אֲדֹ ָני ְּבי @ָד" אֶ ת־יְ ֽה"י ִ ‬
‫ל ִם וַּיָ צַ ר עָ ֶ ֽ‬
‫ֶ ֽמלֶ (־ּבָ ֶב‪/‬ל יְ ֽרּוׁשָ ַ ‬
‫ץ־ׁשנְ ָער ֵּבית‬
‫ִ‬
‫יא ם ֶ ֽא ֶר‬
‫ֱהים וַיְ ִב ֵ‬
‫ית־הא ִ )‬
‫ָֽ‬
‫ּומ ְקצָ ת ְּכ ֵל י בֵ‬
‫הּודה ִ‬
‫ֶ ֽמלֶ (־יְ ָ‬
‫היו׃ וַּי ֹאמֶ ר הַ ) ֶּמלֶ ( ְלאַ ְׁש ְּפנַ ז‬
‫א ָֽ‬
‫א"צ ר ֱ‬
‫ַ‬
‫ֱהיו וְ אֶ ת־הַ ּכֵ ִלים הֵ ִ)ביא ֵּבית‬
‫א ָ‬
‫ן־הּפַ ְר ְּת ִ ֽמים׃‬
‫ּומ ַ ֽ‬
‫לּוכה ִ‬
‫ּומּזֶ ַ רע הַ ְּמ ָ‬
‫יסיו ְלהָ ִ‪C‬ביא ִמ ְּבנֵ ‪1‬י יִ ְׂש ָר ֵא‪/‬ל ִ‬
‫ַרב ָ ֽס ִר ָ‬
‫אתיִ ם וְ ִת ְׁש ִ ֽעים׃‬
‫תת ִׁשּק ּוץ ׁשֹ ֵמם י ִ ‪ָG‬מים ֶאלֶ ף מָ ַ ‬
‫הּוסר הַ ּתָ ִ )מיד וְ לָ ֵ ‬
‫ַ‬
‫ּומֵ עֵ ת ‬
‫ּתה‬
‫ּׁשה׃ וְ אַ ָ ‬
‫ׁשים וַ ֽחֲ ִמ ָ ֽ‬
‫ה ְמחַ ֶּכה וְ י ִַּג יעַ ְלי ִ ‪ָG‬מים ‪ֶ G‬אלֶ ף ְׁש ׁש מֵ א "ת ְׁש ִ ‬
‫רי ַ ֽ‬
‫אַ ְׁש ֵ ‬
‫גֹר ְל‪ְ S‬ל ֵ קץ הַ ּי ִ ָֽמין׃‬
‫ֵל ( לַ ֵ ּקץ וְ תָ נ‪ּ/‬וחַ וְ ַ ֽתעֲמֹ ד ְל ָ ֽ‬
‫למֶ (׃‬
‫תּוׁשלַ ח ָ ֽ‬
‫דם ֵׁשת אֱנֽ "ׁש׃ קֵ ינָ  ן ַ ֽמהֲ לַ ְל ֵאל יָ ֽ ֶ רד׃ חֲ נ "( ְמ ֶ‬
‫אָ ָ ‬
‫ת"תיהָ‬
‫תה הָ ָא ֶרץ אֶ ת־ׁשַ ְּב ֶ‬
‫ד־ר ְצ ָ ‬
‫ָֽ‬
‫ּל ֹאות ְּדבַ ר־יְ ה ָוה ְּב ִפי יִ ְר ְמ ָי)הּו עַ‬
‫ְלמַ ‪6‬‬
‫"רׁש ‬
‫ּוב ְׁשנַ ת אַ חַ ת ְל כ ֶ‬
‫ּל ֹאות ִׁש ְב ִע ים ׁשָ נָ ֽה׃ ִ‬
‫ּכָ ל־יְ ֵמ‪6‬י הָ ּׁשַ ּמָ ה ׁשָ )ָבתָ ה ְלמַ ‬
‫"רׁש‬
‫ת־רּוחַ ּכ ֶ‬
‫‬
‫ֶמלֶ ( ּפָ ַ )רס ִל ְכל "ת ְּדבַ ר־יְ הוָ ה ְּב ִפי יִ ְר ְמיָ הּו הֵ ִעיר יְ ה ָוה אֶ‬
‫ּתב לֵ אמֹֽ ר׃ ּכֹֽ ה־אָ ‪ַ C‬מר‬
‫ַם־ּב ִמ ְכ ָ ‬
‫ְ‬
‫כּות" וְ ג‬
‫ֶ ֽמלֶ (־ּפָ ַ )רס וַּיַ ֽעֲבֶ ר־ק"ל ְּבכָ ל־מַ ְל )‬
‫ֱהי הַ ּׁשָ ) ַמיִ ם‬
‫"רׁש ׀ ֶמלֶ ( ּפָ ַרס ּכָ ל־מַ ְמ ְלכ‪" 6‬ת הָ ָא ֶרץ נָ תַ ן ִלי יְ ה ָוה א ֵ‬
‫ּכ ֶ‬
‫יהּודה ִ ֽמי־בָ ֶכ ם‬
‫ָ‬
‫ל ִם א ֲֶׁשר ִ ּֽב‬
‫וְ ֽהּוא־פָ ַ ‪6‬קד עָ לַ י ִל ְבנֽ "ת־ל " )ַביִ ת ִּב ֽירּוׁשָ ַ ‬
‫ֱה‪/‬יו ִעּמ " וְ יָ ֽעַ ל׃‬
‫ִמּכָ ל־עַ ּמ" יְ הוָ ‪1‬ה א ָ‬
‫‪46‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
‫"רׁש ֶמלֶ ( ּפָ ַ )רס ִל ְכל "ת ְּדבַ ר־יְ הוָ ה ִמ ִּפי יִ ְר ְמיָ ה הֵ ִעיר‬
‫ּוב ְׁשנַ ת אַ חַ ת ְל כ ֶ‬
‫ִ‬
‫כּות"‬
‫ְּבכָ ל־מַ ְל )‬
‫ֲבר־ק"ל ‬
‫ֶ ֽמלֶ (־ּפָ ַ )רס וַּיַ ֽע ֶ‬
‫ּכ ֶרׁש‬
‫ֹ‬
‫ת־רּוחַ ‬
‫‬
‫יְ ה ָוה אֶ‬
‫ּכ‪B‬ל מַ ְמ ְלכ "ת הָ ) ָא ֶרץ‬
‫ּכֹ‪B‬רׁש ֶמלֶ ( ּפָ ַ )רס ֹ‬
‫ּכה אָ מַ ר ֶ‬
‫ּתב לֵ אמֹֽ ר׃ ֹ‬
‫ַם־ּב ִמ ְכ ָ ‬
‫ְ‬
‫וְ ג‬
‫ל ִם‬
‫ֱהי הַ ּׁשָ ָמיִ ם וְ ֽהּוא־פָ ַ ‪6‬קד עָ לַ י ִל ְבנֽ "ת־ל " )ַביִ ת ִּב ֽירּוׁשָ ַ ‬
‫נָ תַ ן ִ)לי יְ הוָ ה א ֵ‬
‫ל ִם‬
‫הי אֱהָ יו ִע )ּמ" וְ ַי‪G‬עַ ל ִל ֽירּוׁשָ ַ ‬
‫יהּודה׃ ִ ֽמי־בָ ֶכ ם ִמּכָ ל־עַ ּמ" יְ ִ ‪6‬‬
‫ָֽ‬
‫א ֲֶׁש ר ִ ּֽב‬
‫ֱהים א ֲֶׁש ר‬
‫הא ִ ‬
‫ֱהי יִ ְׂש ָר ) ֵאל ה ּוא ָ ֽ‬
‫ת־ּב‪6‬ית יְ ה ָוה א ֵ‬
‫ֵ‬
‫יהּודה וְ יִ בֶ ן אֶ‬
‫ָ‬
‫א ֲֶׁשר ִ ּֽב‬
‫ל ִם׃‬
‫ִּב ֽירּוׁשָ ָ ֽ‬
‫ּוב ִ רית הַ ְּכהֻ ּנָ ה וְ הַ ְלוִ ִ ּֽים׃‬
‫ְ‬
‫ֱהי עַ ‪B‬ל ּגָ ֽ א ֳֵל י הַ ְּכהֻ ָּנ)ה‬
‫רה לָ ֶהם א ָ‬
‫ז ְָכ ָ ‬
‫הֲנ ים וְ לַ ְלוִ ִּים ִ איׁש‬
‫ידה ִמ ְׁשמָ ‪/‬ר"ת לַ ּכֹֽ ִ‬
‫ֲמ ָ‬
‫וְ ִ ֽטהַ ְר ִ ּתים ִמּכָ ל־נ ֵָכ ר ו ַ ָֽאע ִ ‪1‬‬
‫ה־ּלי‬
‫ּכּורים ז ְָכ ָר ִ ‬
‫צים ְּב ִע ִ ּתים ְמזֻּמָ נ"ת וְ לַ ִּב ִ ‬
‫העֵ ִ ‪/‬‬
‫ּולקֻ ְר ַּב‪1‬ן ָ ֽ‬
‫ְ‬
‫אכ ּֽת"׃‬
‫ִּב ְמלַ ְ‬
‫ט"בה׃‬
‫ֱהי ְל ָ ֽ‬
‫א ַ‬

‫וזהו הסדר המוכרח בענין המקרא ואח"כ שאר הלילה בסודות התורה ובס' הזוהר כפי‬
‫השגת שכלך‪:‬‬

‫‪47‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬

‫שער האריות‬
.‫ברורים בענייני קבלת האר"י ז"ל‬
? äìá÷á ì"æ é"øàä åáø éî
ø÷éòáå ,íéðåîã÷ íéìáå÷î éøôñá äìá÷ä úøåú úà ãáì ãîì ì"æ é"øàä
ô"ò) .ì"æ àéáðä åäéìà éåìâá äëæ ,ãåàî ãåàî çøèäù éøçàå .ùåã÷ä øäåæá
úà ìáé÷ àìù ,ïàëî .(íåìù úáäà ñåôã å"çøäåîì ÷çöé úåãìåú äìà
åäéçàî ìáé÷ àìà ,úøåñî åì øñîù ,áøå äøåî ô"ò ,úîà úøåú åúîëç
æ"áãøäî ìáé÷ ,åúåøòðá ìáà ,úôöá äìâù äîëçá øáåãî äæ ìëå .ì"æ àéáðä
.(åãåã ,éæðëùà ìàìöá éáø) úöáå÷îä äèéù ìòáîå

.1

? ùåã÷ä é"øàä åáø äéä ÷"îøä íà
óà ,÷äáåîä åãéîìú äéä åðéà àìà ,à"òéæ ÷"îøä éøåòéùì óúúùä ì"æé"øàä
÷"îøäì íé÷äáåîä íéãéîìú : ä÷æç äçëåä ãåòå .÷"îøä úà ãåàî ãáéëù
éèðìâ äùî éáøå íäøáà éáøå ,äîëç úéùàøä ìòá ùàãéåå àã åäéìà éáøë
äòåîù àìà äæ ïéàå .÷"îøä ãéîìú ì"æ é"øàä åúåéäá íùåø íåù åàéáä àì
äéä å"çøäåî ,úîàä äéä ïë íàù øåøáå .úåøåãä àøå÷ øôñ ìòá ìáé÷ù
.åúåãò úà àéáî

.2

? ì"æ é"øàäì äìâúä ì"æ àéáðä åäéìà éúî
.(åéøåâå é"øàä) .øéãú ïôåàáå úôöì úåìòì úåîãå÷ä úåðùá íéøöîá åúåéäá

.3

.äëìä ÷ñåôå ÷éãö àìà ,ìáå÷î åðéà ì"æ é"øàä
åúåéäá ì"æéøàä ,íìåà .ìáå÷î .áøî äìá÷ ìáé÷ù éîì êééù àìà åðéà ìáå÷î
ïééòë ìáå÷î åðéà ,àéáð ìù äîøì òéâäù ãò ,ì"æ àéáðä åäéìàî øùé ìá÷î
êøã ,åéúåòãå åé÷ñôî äîë åðéìà òéâä ,íâ .úåðééãì åîöò úà øéùëäù ïééã
.å"çøäåî úåãò
: íäî äîë äðäå
ãò úôö ìù ä÷éúòä øéòî ìéáåîä éðåöéçä áåøéòä íà ãéô÷î äéä àì
øåãéñäå åúéìè úà êøãá àùåð äéäå ,àì åà åúëìäë äùòð äéä ,äåå÷îä øúà
!
.úøöò ãò åúî àáé÷ò éáø éãéîìúù ,àøîâá úéùéìùä äòãë è÷åð äéä

.4

48

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
.ãòåîì ïåæç ãåòå íéôñåð äîëå
éãéîìúìå íòä ïåîäì íâ åà íéòéðöîì íééåàø ì"æ é"øàä éâäðî íà
? íéîëç
åééåìéâå åééçá ì"æ é"øàä éåìâ ïéá ìãáä íéé÷ù åðéáä àì äøåú éãîåì äáøä
àöîð ìãáää ø÷éòå .úåðåéæçä øôñá íéàáåîä å"çøäåîì åúøéèô éøçà
íå÷î ïàë ïéàå ,ç"úì íâå) íìåòä éðéòì åúîëçå åúøåú úà øéúñäì åðåöøá
íéìáå÷îì äîåã ùåã÷ä é"øàä úøåúù åáùçå åòè äáøäå ,íéòéðöîì
(åúå÷ìúñä éøçà äãîììå äãåîìì øñà àåäù éøçà ,ïë åðéàå .íéîãå÷ä
úà íìåòä ìëá õéôäì åðåöøù å"çøäåîì äìâå åúå÷ìúñä éøçà åá øæç íìåà
åéøáã åèùôùðù íãå÷ äéä äæå'' : å"ùøäåî éøáãì íéàúúî àåäå .åúøåú
äàìî øáë ,åéøôñ êà åðéëæù äúò ìáà ,úåéøáä ìë éôá åéøôñå (ì"æ é"øàäì)
‫'' לשון מוהרש"ו זצוק"ל בבאר מים חיים‬.äðåáú ìáú éðô åàìîå ,'ä úà äòã õøàä
(‫ י"ט‬,‫)ס‬
íâå ,åéøåâå ì"æ é"øàä éâäðî ,åéøôñ ìëá ñéðëäì à"ãéçä êîñ äæ ìòå
õøàå ä÷éøôà ïåôöá íéãøôñä úåìéä÷ øåæà åã÷ôù åðøååéì ñåôã íéøåãéñá
.çøæîä úåãò úåìéä÷å ìàøùé
íéîé÷î íéáøù äëøá ÷éæçî áúëå'' : à"ãéçä íùá äáåùú éøòù áúåë êëå
‫'' שערי‬.íä ùãå÷ éë åéúåøäæàå åéúåâäðä øàù åîé÷é íà ïúé éîå ,é"øàä âäðî
.'‫תשובה ס' ר"צ א‬
åáøî ìáé÷ù å"çøäåî ìù åðåùìî çøëåîå úåðååëä øòùî íéòè÷ äîë äðäå
úë äæéàì ÷ø àìå íãàå íãà ìëì íéñçåéî åìàä úåâäðää ìëù ,ì"æ é"øàä
.íäéðéîì íéòéðöî ìù

... äôéì÷ä íéãøôð åæ äìéèð é"ò éë ïéåëéå úéøçù åéãé íãà ìèåð äìéçú äðäå
êéøö êìéàå äãé÷òä úùøôî úñðëä úéáá åúìéôú øãñé íãàäù íãå÷
ìàøùé éðáî ãçà ìë áåäàì ïéåëéå êåîë êòøì úáäàå úåöî åéìò ìá÷éù
... ìàøùé úåìéôú ìëî äìåìë åúìéôú äìòú æ"éò éë åùôðë
íøãñì íãàä áééç ïìåë äøåúä úëøá óåñ ãò é"èðò ïî ùéù úåëøá é"çä ìë
... ô"òà íåé ìëá íëøáìå
äøùòî úåéäì íãàä ìò äåöî ïðéøîàã àä úñðëä úéá ïéðòá 'à äîã÷ä
àöé àì íéðåùàø äøùòî 'à ë"äáì àáéù øçàù êéøö ð"ëäáá íéðåùàø
íéðåùàø äøùòî úåéäì íéâäåðä íúåàë àì íù åúìéôú íéìùéù ãò íùî
íù åéä àìù úøçà ð"ëäáá ììôúäì íéëìåäå íéøæåç ë"çàå äæ ð"ëäáá
ì"æ éøåîì éúéàø. ììë äåöîì áùçú àìå íãéá àåä úåòè íéðåùàø äøùòî
éðìåç äéä àåäù éðôî íòèä éì øîàå íéðåùàø äøùòî úåéäì âäåð äéä àìù

49

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬

.5

‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬
ë"çàù éãë úøçà äáéñ ãåòå åéëøö úåùòì éãë åúéáá úåäùì êéøö äéäå
äéäå ð"ëäáì ïéìéôúå úéìèá óèåòîå øèåòî êìéå åúéáá ïéìéôúå úéìè ùáìé
åéä íéðåùàø 'éäå àåä ïéìéôú ïîæ åàì äìéìá éë íåéá ïë úåùòì çøëåî
åæ äåöî íéé÷ì ìåëé äéä àì ïëìå íåéä øåà íøè úøåîùàá ð"ëäéáì ïéîéã÷î
...åìà úåáéñì
íå÷îá äãéøåäì øåæçà íà íôðèà äëëéà éìâø úà éúöçø ãåñá 'åîìåòä
äæ ïéðòá éðøäæä ì"æ éøåî éë òãå úáù éãâá ùåáìì êéøö ë"çà. úåôéì÷ä
àåä íãà éðá ìëì íâù (ìàèéåå íééç éáø ïåùì) éúòã úåéðòì äàøðå øîàðù
: ïë úåùòì êéøö
ìåçä éîéá íãàä ùáìù äî ìëî åá àöåéëå ùåáìî ïéî íåùù øäæéù àåäå éîéá åùáìì éåàø ïéà úáù ìù ÷åìçä åìéôàå úáù íåéá åùáåìì éåàø ïéà
.ììë ìåçä
ì"æ éøåîî éúìá÷å íéøçà íéòáö ìù àìå ïáì éãâá ùåáìì íãàä êéøö íâ ...ïååâå òáöä éôëù
èøôá úåðååëä øòùá úåàöîðä úåâäðääî ïè÷ õîå÷ àìà åðéà äæ íìåàå
.ììëá ì"æ é"øàä éúáëå
? å"çøäåîå ì"æ é"øàä úòãì äìéôúá ïååëì ìåëé éî
,çøæîä úåãòå éîìùåøé çñåð íéøåãéñä ìëù éøçà ,åæ úðééðòî äìàù
,àåìäå .ä"éåä úåîùå äìéôúá úåðååë éðéî ìë åñéðëä ,áçøä ìä÷á íéöåôðä
íúåà åìéáâä àìà ? úåøçà úåðååëî øúåé úåèåùô åìà úåðååëù øîà éî
ïåùì àéáðå .íåã÷ åøå÷î ãåñä ô"ò äìéôúá ïååëì øåñéàù ,úîàáå .êë åòá÷å
: ì"÷åöæ éàìåæà à"øäî
,ùåøéô ,úåòéèðá õö÷ìå ìåæâì áåø÷ ,ïéáî åðéàå ïååëîäù ,à"ãéçä àéáî êëå
.ì"çø ,ïðéî øá åéãìé úúéîìå íéðåéìò úåîìåò áéøçäì íøåâ ,úòèåî äðååë é"ò
éùøåùá úòãìå (äáùçî) äùåã÷áå (äåå÷î) äøäèá úåéäì êéøö ,ïååëì éãëå
éøçà íäá ïååëì øúåî ïëìå ,ïèùôë åøéãâäù úåðååë ùé ,íìåà .äîöò äðååëä
.äîöò äðååëä úøëäå àìå ììôúîä úðåîà êøã úéðçåø úåìòäá úåøåù÷ù

.6

åàåá íãå÷ íé÷äáåîä ì"æ é"øàä éãéîìúî äéä ÷åøñ ìàøùé éáø íà
? å"çøäåî
é"øäî úá úà àåùðì äëæù (úøâéà) ìéîåìù áéø úåøâéàá àáåî äåîú øáã
øáåãî àì ,íðîà .ì"öæ ÷åøñ ìàøùé éáø àåä åðúåç éáúë úà ùøé êëå ,÷åøñ
àî÷ àøåãäî éáúë àìà ,÷åøñ é"øäî ìù åùãå÷ ãé éáúëå éùåãéçá
ø"úä åìà : èøôî ìéîåìù éáøå .øéìè úåàî 'á êñ ãâðë ùëøù å"çøäåîì
éøçà ,÷ùîãá äîøîá íé÷éúòîî úåøééð ø"ú íéàöîðù ïééðòîå .úåøééð

.7

50

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬


Aperçu du document לימוד ליל שבועות.pdf - page 1/78

 
לימוד ליל שבועות.pdf - page 2/78
לימוד ליל שבועות.pdf - page 3/78
לימוד ליל שבועות.pdf - page 4/78
לימוד ליל שבועות.pdf - page 5/78
לימוד ליל שבועות.pdf - page 6/78
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00386484.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.