לימוד ליל שבועות .pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 2/78

Page 1 234 ... 78Aperçu du document


‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬

‫ענייני לימוד ליל שבועות‬
‫ולימוד התורה‬
‫לפי דברי האר"י הקדוש יזע"א‬
‫ושאר צדיקי אמת‪.‬‬

‫לעילוי נשמת‬
‫יעקב בן חנה ז"ל‬

‫נפטר י' מנחם אב תשע"א‬

‫תהי נשמתו בגן עדן בצרור‬
‫החיים עם גורל הצדיקים‪ .‬אמן‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬


Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00386484.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.