לימוד ליל שבועות .pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 3/78

Page 1 2 345 ... 78Aperçu du document


‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬

‫הקדמה קמא‬
‫ישמחו השמים ותגל הארץ בהדפסת הקונטרס הזה‪ ,‬לימוד ליל‬
‫שבועות כתיקן הצדיק המופלא סוד היסוד האר"י הקדוש זיע"א‪,‬‬
‫שפעל להוציא את עם ישראל וחכמיו מאבל ליום טוב ומחושך לאורה‪.‬‬
‫מוהרח"ו זצקוט"ל‪,‬‬
‫ַ‬
‫ובהיותו נשמת משיח של יוסף כדברי תלמידו המובהק‬
‫החדיר את תורתו שקיבל מאליהו הנביא ז"ל‪ ,‬בנשמת עם ישראל לדורי‬
‫דורות במשך תקופה זעירה שבה שכן בעיר צפת דאז‪.‬‬
‫היות וראיתי הרבה למדנים ות"ח הקובעים בדעת עצמם מה ללמוד‪,‬‬
‫ושונים ומשנים את סדר התיקון שקבע את אדונינו רבינו יצחק לוריא ז"ל‪,‬‬
‫אמרתי על מה סומכים כל אלו שאינם קוראים את התיקון או לומדים מה‬
‫שחפץ ליבם ונהרא ופשיטיה‪ .‬הלוא‪ ,‬מצד הטוב רבנים נותנים שיעורים‬
‫בכל מיני נושאים‪ ,‬ומה רעה בזה ? והנה‪ ,‬היינו אמורים לשמוע בקול הצדיק‪,‬‬
‫אף שאין אנחנו מגיעים לסוף דעתו‪ .‬אמנם‪ ,‬ההיפך הוא להתרחק מדברי‬
‫הצדיק‪ ,‬בטענה שאין לנו הישג יד במה שהוא תיקן‪ ,‬ולכן סטים מהדרך‬
‫שאותו צדיק פרץ בין אבנים קשות‪ .‬ומה שטחן לעבורנו נעזב‪ ,‬ובגאווה‬
‫רבה‪ ,‬אנחנו וכחמינו‪ ,‬משתדלים גם לטחון מה שכבר טחון‪ .‬אין כל זה אלא‬
‫חיפוש אחרי הכבוד התרחקות הגאולה ופגיעה באמונת צדיקים אמיתיים‬
‫)דווקא(‪ ,‬שרק להם הוא מבטח ומשען‪.‬‬
‫יוצא לנו‪ ,‬קלקול גדול‪ ,‬שבמקום ללמוד חלק הסוד‪ ,‬שיש לכל יהודי ויהודי‪,‬‬
‫דווקא בלילה הזה‪ ,‬אובדים את החלק הזה‪ ,‬לטובת לימוד חיצוני שאין לו‬
‫שום קשר‪ ,‬ומחזקים את הפיקורסות בעולם‪ ,‬שהיא בעיקר‪ ,‬ביטול לימוד‬
‫חכמת האמת‪ ,‬שהיא מה שקבלנו מאבותינו העומדים בהר סיני‪ ,‬וקבלו את‬
‫התורה בדרך הנבואה‪ ,‬פנים אל פנים‪ ,‬ולא דרך השכל‪ .‬וה' יחזיק וישא רוח‬
‫עם סגולה המבינים עניינים אלו‪ ,‬והאמינו באר"י הקדוש ובכל הצדיקים‬
‫האמיתיים‪ ,‬המגלים סתרי תורה ומקרבים את הגאולה‪ .‬אמן‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬


Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00386484.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.