לימוד ליל שבועות .pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 78/78

Page 1 ... 76 77 78Aperçu du document


‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬

‫ׁ‪.‬‬
‫ָפש‬
‫ֲצת‪-‬נ ֶ‬
‫ֵעה ּו‪ֵ ,‬מע ַ‬
‫ַׂמַח‪-‬לֵב; ו ֶּמ ֶתק ר ֵ‬
‫ֶׁמן ו ְּק ֹטרֶת‪ְ ,‬יש ּ‬
‫שלמה המלך ‪ :‬ש ֶ‬
‫ומתק רעהו תמתיק את חיי רעיך ע"י משלוח מנות‪ ,‬ע"י מתוקים‪ ,‬עוגיות ומעדנים‪,‬‬
‫כדעת הירושלמי ורש"י על הבבלי‪.‬‬
‫ונסיים בדברי הרמב"ם ביד החזקה‪ ,‬הלכות פורים )פ"ב‪ ,‬בסוף הלכה י"ח( ‪:‬‬
‫‬‫כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל לימות המשיח‪ ,‬חוץ ממגילת אסתר‬
‫וימי הפורים לא יבטלו שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים‪ ,‬וזכרם‬
‫לא יסוף מזרעם‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬כשעונים אמן יהא שמיה רבא‪ ,‬הפירוש הוא‪ ,‬אני מאמין ורוצה ששם י"ה‬
‫‬‫יגדל וישתלם לשם ו"ה – והוא ה' אחד‪.‬‬
‫ורבי רפאל אלבאז בעל עדן מקדם מביא שבפרשת זכור‪ ,‬נמצא שהבעל‬
‫‬‫קורא צריך לכוון בטעם זקף קטון שנמצא על אות ו"ו של זכור‪ ,‬שהזקף קטון הוא ב'‬
‫יודי"ן ועם הו"ו של זכור‪ ,‬רמז לאות א'‪ ,‬מאחד‪ .‬גם י' י' ו‪-‬ו"ו‪ ,‬גמט' כ"ו כנגד שם הוי"ה‬
‫ברוך הוא‪.‬‬
‫ומשמעות הדבר‪ ,‬שלא יהיה עמלק יותר כי ימחה לעולם‪ ,‬ושם הבורא וכסאו‪ ,‬שלמים‬
‫יהיו‪ ,‬כביכול‪ ,‬וה' אחד ושמו אחד‪ .‬ובאמת שהעולם יהפוך הוא רק לטוב ולשמחה‬
‫ואמת‪ .‬אמן‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬


Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00386484.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.