Kohnstamm Instituut KBA rapport 1.pdf


Aperçu du fichier PDF kohnstamm-instituut-kba-rapport-1.pdf - page 2/49

Page 1 23449


Aperçu texte


Inhoud

1

2

Inleiding

1

1.1

Aanleiding tot en inhoud van de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA)

1

1.2

Eerder onderzoek

2

1.3

Doel en vraagstelling

3

Opzet van het onderzoek

5

2.1

Onderzoek naar opbrengsten en impact van de KBA

5

2.2

Onderzoek naar andere aanpakken ter verbetering van de onderwijskwaliteit en professionaliteit

7

2.3
Onderzoek naar alternatieve verklaring voor de conclusies m.b.t. effect KBA op onderwijsprestaties
groep 8
8
2.4
3

4

5

Leeswijzer

Resultaten onderzoek besturen en scholen KBA

8
9

3.1

Motieven voor deelname aan KBA

3.2

Ontvangst van de verbeteraanpak en verloop van het traject

10

3.3

Oordeel over specifieke onderdelen van de verbeteraanpak

12

3.4

Opbrengsten van de verbeteraanpak

15

3.5

Succesfactoren en verbeterpunten; duurzaamheid van het bereikte resultaat

16

3.6

‘Lessons learned’ op bestuurs- en schoolniveau

19

Vergelijking met andere aanpakken

9

21

4.1

Alternatieve verbeteraanpakken in Amsterdam

21

4.2

Alternatieve verbeteraanpakken: Rotterdam en Almere

25

4.3

Vergelijking met Amsterdam

31

Samenvatting en conclusies

33

Literatuur

39

Bijlage 1: Onderzoek naar alternatieve verklaringen voor het effect van KBA

41

2