Newsletter 01 16 final .pdf


Nom original: Newsletter_01_16_final.pdf
Titre: Newsletter
Auteur: Artur Galstyan

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 31/01/2016 à 22:16, depuis l'adresse IP 83.222.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 459 fois.
Taille du document: 334 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Newsletter
AfterApril24th2015

31/01/2016

2nd Edition/Monthly/Bilingual

We are moving on for Armenia!

Անցավ 2015 թվականը... Հետաքրքիր և

Entering a New Year full of happiness and projects!

անմոռանալի օրերով, բարի

հրաշալի ևս մեկ տարի՝ լի բազմաթիվ
հիշողություններով, մեծ նպատակների
հնարավորինս իրականացված գործերով

Dear all! We are happy and proud to share

language coaching for our people. Do not

ու երազանքներով... Կոնկրետ ինձ

with you our 2nd Newsletter on the progress

hesitate to join us as student or coach. For

համար 2015 թվականի ամեն օրը լեցուն

of AfterApril24th2015 and its 7 Enchanting

more information, see our Homepage.

էր և բեղմնավոր. անակնկալների մի

Activities. First, we hope you all had a

Furthermore, we are truly proud and

ամբողջ շքերթ հեռավոր Լյուքսեմբուրգից

beautiful start into the New Year and again,

gratified to have officially launched the

our team wishes health, joy and success in

project of a free and online Armenian

all of your projects. Our motto for 2016 is

Language Manual for All created by young

sustainability! Our strategy is to grow on

and old. Our enchanting Activity N°3, Share

չլինելով Հայաստանում, ճակատագրի

our magic achievements of 2015. Therefore,

your talent with us has received 29

քմահաճույքով կտրված լինելով

we will focus on:

pictograms created by the magic hands of

հայությունից, կցկտուր տիրապետելով

_Our Give and Receive, Free & online Skype

our children in Armenia and the diaspora!

Հայոց լեզվին, իրենց զավակներին

language coaching for all Armenians

Those sacred drawings are the pride and joy

_Composing, singing, filming & coaching

of AfterApril24th2015. Young or old, join us

for peace, forgiveness and reconciliation

wherever you are! Our path is enchanting,

_Form a bridgehead for the diaspora and the

full of creativity. It will help you act in a

գեղեցիկ մի երգով : Սիրով ներկայացնում

homeland through our Voice of Change

positive and constructive way for our

եմ Marie Dalia Van Marcke -ի այն բոլոր

_Act as a lighthouse for those in want to

Homeland Armenia!

հեղինակային երգերը, որոնք իր իսկ

Hrant Van Marcke-ի և Marie Dalia Van
Marcke-ի: Նրանք ինձ համար
հայտնագործություն էին: Երբևիցէ

դաստիարակել, դաստիարակում ու միշտ
պատգամում են ՝ սիրել Հայրենիքը եվ հայ
ժողովրդին... Այս ամենի մասին իմացա
հետո: Իսկ մեր ծանոթությունը սկսվեց

ստեղծած After April 24th 2015

become a Magic Armenian through our
motivational speeches and presentations

շնորհիվ իմ նոր բարեկամների ՝ Paul

Next trip of the Founder to Magic Hayastan
is in March 2016!

կազմակերպության մնացած
բարեգործական աշխատանքների հետ
միասին, հասցրեցինք ավարտել 2015 թ ին : Երգերը անգլերեն լեզվով են՝
նվիրված Հայաստանին, հայերին, Մեծ

Our motto for 2016 is

Եղեռնին, հայ փոքրիկներին, Գուրգեն

sustainability! Our

Մարգարյանին և հայ զինվորին: Ուզում

strategy is to grow our

եմ իմ խորին Շնորհակալությունը

magic achievements of

հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր
սիրով մասնակցեցին այդ

2015

աշխատանքներին՝Andranik Muradyan,
Ваче Манукян, Stepan Gomtsyan, Karo
Sarafyan, Iren Galstyan - Ирен Армен,

throughout Armenia.

Hayk Papoyan, Karina Sj, Hayko V

Moreover, more than ever, we know we are

Martirosyan, Inga Avetisyan, Andranik

on the right track overwhelmed as we are by

Papikyan, Hayk Avdalyan, Narek

the so many blessed ’thank you’ and

Kirakosyan, Anna Petrossyan, Armen

congratulations we receive for our

Mnacakanyan, Vrezh Davtyan, Aram

endeavors. We also note in the social

Vardanyan, Hermann Isaverdyan, ...

networks how many of you start integrating

Շարունակելի ... Ձեզ շատ սիրող՝ Artur
Galstyan

our vision and our choice of constructive

https://www.youtube.com/watch?v=BvFwHS

words we consistently promote for 3 years

QZLoU

now. Some examples: I am planning a visit
to Armenia, we are moving on, Magic
Armenians, reconciliation, forgiveness, the

Marie van Marcke-Iskenderian

white sheet, after… , many of you
integrating our movement’s mission into
theirs. To many, our movement became a
source of inspiration, how wonderful!
Sustainable as we ever were, we are thrilled
to inform you that we have officially
launched our free and online Skype
Special Newsletter Edition n°1 - AfterApril24th2015, altruistic movement, www.afterapril24th2015.am
Written and edited by Marie Dalia van Marcke-Iskenderian. Grand Duchy of Luxembourg. Armenia. All rights reserved © 2015


Aperçu du document Newsletter_01_16_final.pdf - page 1/1


Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00397018.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.